Katalog do pobrania w formacie PDF

Transkrypt

Katalog do pobrania w formacie PDF
KATALOG 2016
Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne
APOSTOLOS sp. z o.o.
42-226 Częstochowa, ul. Kordeckiego 49
tel. +48 (34) 365 66 76
fax +48 (34) 368 05 44
e-mail: [email protected]
www.apostolos.pl
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
8
3
PASZPORT
© Copyright by Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne APOSTOLOS sp. z o.o., Częstochowa 2015
2 |
SPIS TREŚCI
ZASADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TERMINARZ PIELGRZYMEK NA 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ZIEMIA ŚWIĘTA – WARIANT I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ZIEMIA ŚWIĘTA (ŚLADAMI PANA JEZUSA) – WARIANT I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ZIEMIA ŚWIĘTA (WIELKANOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ZIEMIA ŚWIĘTA (MORZE MARTWE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZIEMIA ŚWIĘTA (DRUGI RAZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ZIEMIA ŚWIĘTA (REKOLEKCJE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ZIEMIA ŚWIĘTA – JORDANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ZIEMIA ŚWIĘTA – EGIPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ZIEMIA ŚWIĘTA – SYNAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ZIEMIA ŚWIĘTA – JORDANIA – SYNAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
JORDANIA – ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
OMAN I EMIRATY ARABSKIE (Z WYPOCZYNKIEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
EGIPT – REJS PO NILU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
GRECJA (ŚLADAMI ŚW. PAWŁA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
GRECJA – KRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
GRECJA (ŚLADAMI ŚW. PAWŁA /AUTOKAR/) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
TURCJA (WYSPA PATMOS – KOŚCIOŁY APOKALIPTYCZNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TURCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
RZYM – SAN GIOVANNI ROTONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
RZYM – SAN GIOVANNI ROTONDO – CASCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
TOSKANIA (ZATOKA NEAPOLITAŃSKA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
RZYM (ŚWIĘTA Z OJCEM ŚWIĘTYM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
MALTA – SYCYLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
CYPR (ŚLADAMI ŚW. PAWŁA I ŚW. BARNABY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
HISZPANIA (CAMINO DE SANTIAGO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
LOURDES – FATIMA – LA SALETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
PARYŻ – LOURDES – PRAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
HISZPANIA (SANKTUARIA MARYJNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
LOURDES – MONTSERRAT – COSTA BRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
FATIMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGALIA (UROCZYSTOŚCI FATIMSKIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
BOŚNIA I HERCEGOWINA – CHORWACJA – CZARNOGÓRA – ALBANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
MEDJUGORJE – CHORWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
LITWA – ŁOTWA – ESTONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
LOURDES (ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SKANDYNAWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FINLANDIA – LAPONIA (SZÓSTY GRUDNIA W OJCZYŹNIE MIKOŁAJA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ARMENIA – GRUZJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ETIOPIA (SZLAKIEM ABISYŃSKICH ŚWIĄTYŃ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
INDIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
KANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
USA (WSCHODNIE I ZACHODNIE WYBRZEŻE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
USA – ALASKA I HAWAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
MEKSYK (ODPUST W GWADALUPE – JUKATAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
MEKSYK – KUBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
PERU – BOLIWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
ZGŁOSZENIE – UMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
WARUNKI UCZESTNICTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
| 3
ZASADY
Rezerwacja miejsc na pielgrzymki dokonywana jest telefonicznie.
Po potwierdzeniu rezerwacji należy w ciągu 14 dni przesłać do biura Apostolos:
• Wypełniony on-line (ze strony www.apostolos.pl) lub własnoręcznie formularz „zgłoszenie-umowa”
• zaliczkę
Opłaty można dokonać w PLN i wówczas zaliczka wynosi 1.000 zł. Jest również możliwość wpłaty w obcych walutach –
zgodnie ze zmianą ustawy „Prawo dewizowe” z dnia 24.01.2009 roku. I tak: w przypadku pielgrzymki, gdzie ceny podawane
są w EURO zaliczka wynosi 200€, natomiast przy trasach, gdzie ceny podawane są w USD, zaliczka wynosi 250$.
Pozostała część kwoty powinna być wpłacona najpóźniej na 90 dni (w przypadku pielgrzymki samolotowej) w przypadku
pielgrzymki autokarowej najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. Dla pielgrzymów płacących w PLN ostateczna cena za pielgrzymkę jest określana na 120 dni przed wylotem. Jest wynikiem pomnożenia ceny przez kurs sprzedaży
EURO lub USD w NBP. O dokładnej cenie oraz wszystkich szczegółach dotyczących m.in. godziny i miejsca zbiórki, wszyscy
pielgrzymi są informowani drogą pocztową na adresy podane w zgłoszeniu.
Rezygnacje:
Pielgrzym może zrezygnować z udziału w pielgrzymce w każdej chwili. Ze względu jednak na poniesione przez nas koszty,
zmuszeni jesteśmy do pobrania rekompensaty finansowej. I tak w przypadku rezygnacji do 90 dni przed terminem wyjazdu
zwracamy pełną kwotę. W przypadku rezygnacji po 90 dniu przed pielgrzymką patrz p. III Warunki Uczestnictwa – na Zgłoszeniu-umowie lub na naszej stronie: www.apostolos.pl.
Przy trasach autokarowych 20% zniżki dla dzieci do 12 roku życia, natomiast w przypadku tras samolotowych wysokość
zniżki zależy od linii lotniczych.
W cenie pielgrzymki zapewniamy:
• noclegi w hotelu ***/**** – pokoje 2-osobowe z łazienką (3-osobowe na życzenie) Uwaga! We Francji również hotele **
• wyżywienie: 2 posiłki dzienne (śniadanie kontynentalne i obiadokolacja, kawa, herbata/woda). UWAGA!!! Przy trasach
Ziemia Święta z Egiptem bądź Jordanią zapewniamy trzy posiłki dziennie (do lunchu woda). Przy trasie Ziemia Święta w zależności od wybranego wariantu.
– bilety lotnicze i promowe;
– przejazdy komfortowym autokarem/busem z klimatyzacją;
– ubezpieczenie NNW i KL w tym choroby przewlekłe (nie obejmuje kosztów rezygnacji);
– wizy (z wyjątkiem USA);
– przewodnik.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania.
Pielgrzymki autokarowe – wyjazd z Częstochowy, pozostałe – rejsowy samolot z Warszawy.
W ramach pielgrzymki zapewniamy wspólnotową i indywidualną opiekę duszpasterską księdza oraz codzienną Mszę św.
Paszport ważny 6 miesięcy od dnia powrotu do kraju. Przy wybranych trasach dokumentem może być dowód osobisty –
informacje przy danej pielgrzymce.
Osoby niepełnoletnie bez rodziców/opiekunów prawnych powinny mieć ich zgodę na wyjazd poświadczoną notarialnie.
Konto
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Apostolos sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 49, 42-200 Częstochowa
Wpłaty w PLN:
89 1240 1213 1111 0010 6432 4743
Wpłaty w walutach obcych:
EURO: PL74 1240 1213 1978 0010 6432 4828
SWIFT: PKOP PL PW
USD: PL38 1240 1213 1787 0010 6433 4250
SWIFT: PKOP PL PW
Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ
jest ikoną drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji.
Papież Franciszek, Misericordiae Vultus
Drogi Pielgrzymie,
Katalog, który trzymasz w ręku zawiera kilkadziesiąt tras pielgrzymkowych niemal w każdym kierunku. Są wśród
nich pielgrzymki po Europie, Azji, Ameryce Południowej i Północnej. Jednak ten katalog to tylko część naszych propozycji,
ponieważ dla zainteresowanej grupy jesteśmy w stanie przygotować każdą pielgrzymkę do dowolnego miejsca na świecie w dowolnym czasie. Wystarczy niewielka grupa parafialna, grupa znajomych, która chce pielgrzymować do wybranego
miejsca na świecie. Oczywiście możemy także zmodyfikować propozycję programu katalogowego. Jesteśmy otwarci na
wszelkie Państwa sugestie.
„Apostolos” Księży Pallotynów działa na rynku pielgrzymkowym od ponad dwudziestu lat. Z pomocą Bożą wypracowaliśmy sobie renomę solidnego i rzetelnego organizatora. Jednym z naszych atutów, który wyróżnia nas spośród innych
biur jest brak tzw. „ukrytych kosztów”. Oznacza to, że na naszych pielgrzymkach nigdy nie ma żadnych dodatkowych opłat.
Kiedy w cenie są dwa albo trzy posiłki (w zależności od trasy) opłacone są również napoje – do śniadań kawa i herbata,
do obiadów i obiadokolacji woda. Jeżeli po bagaże do autokaru wchodzą pracownicy hotelu nie znaczy to, że trzeba za to
zapłacić. To samo dotyczy obsługi restauracji. Jeśli grupy korzystają z komunikacji miejskiej bilety na metro czy autobus
nigdy nie są dodatkowo płatne.
Kolejnym niezwykle ważnym atutem jest korzystanie z rejsowych połączeń lotniczych dzięki którym nasi pielgrzymi
nawet w sytuacjach nieprzewidywalnych – kiedy pyli wulkan, jest burza uniemożliwiająca lot czy strajkuje lotnisko - zawsze
mogą liczyć na hotel i posiłek. Nasi klienci nigdy nie będą pozostawieni sami sobie na lotnisku, nawet jeżeli samolot nie
wystartuje zgodnie z planem. To samo dotyczy podróżowania autokarami, które zawsze są czyste, wygodnie i – co ważne – klimatyzowane po to, aby zminimalizować niewygody związane z dłuższymi dziennymi przejazdami. Tylko dziennymi,
bo w myśl zasady biura grupy nigdy nie podróżują nocą. Wychodzimy z założenia, że dzięki spokojnemu wypoczynkowi
po intensywnym dniu łatwiej jest przeżywać wizyty w wyjątkowych miejscach na pielgrzymim szlaku.
W ramach naszej oferty ubezpieczeniowej gwarantujemy też komfort w przypadku choroby czy nieszczęśliwego
wypadku. Zaopiekujemy się Państwem zawsze i zawsze pomożemy szczęśliwie wrócić do domu. Również wtedy, kiedy
choroba będzie następstwem leczonej już wcześniej choroby przewlekłej.
Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej oferty na stronie internetowej, ponieważ często umieszczamy na niej
dodatkowe trasy, których nie ma w papierowej wersji katalogu. Pojawiają się również na niej promocje i programy specjalne. Aktualizujemy tam również na bieżąco wszelkie powstałe niezależnie od nas zmiany jak na przykład przesunięcia
terminów przelotów.
Mamy nadzieję, że oferta, którą Państwu przedstawiamy i warunki, które proponujemy zachęcą Państwa do wybrania
się na pielgrzymkę właśnie z „Apostolos”. Nasi przewodnicy duchowi, którzy zawsze towarzyszą pielgrzymom, pomogą
Państwu dostrzec piękno Boskiego Dzieła w czasie codziennych Mszy Św. celebrowanych na każdej naszej wyprawie – od
Jerozolimy po Nowy Jork.
Apostolos
TERMINARZ PIELGRZYMEK NA 2016
Styczeń 2016
Marzec 2016
15.01-22.01
22.01-29.01
Ziemia Święta (wariant II)
Ziemia Święta
02.03-09.03
04.03-15.03
05.03-14.03
Ziemia Święta
Światowy dzień chorego
w Lourdes
Ziemia Święta (wariant II)
Ziemia Święta (wariant II)
06.03-16.03
18.03-29.03
19.03-28.03
Luty 2016
03.02-10.02
09.02-13.02
15.02-22.02
19.02-26.02
30.03-06.04
Kwiecień 2016
Maj 2016
08.04-15.04
20.04-29.04
25.04-02.05
28.04-07.05
02.05-10.05
09.05-16.05
20.05-27.05
22.05-31.05
23.05-28.05
29.04-06.05
29.04-07.05
30.04-07.05
30.04-07.05
Ziemia Święta
Ziemia Święta – Synaj
Grecja – Śladami św. Pawła
Grecja – Śladami św. Pawła
(autokar)
Ziemia Święta
(Weekend majowy)
Malta – Sycylia
Fatima Santiago
de Compostela
Turcja i Patmos – Kościoły
Apokaliptyczne
23.05-01.06
30.05-07.06
Czerwiec 2016
Lipiec 2016
03.06-10.06
17.06-24.06
24.06-05.07
01.07-08.07
08.07-18.07
08.07-25.07
27.06-06.07
27.06-08.07
Ziemia Święta (wariant II)
Ziemia Święta (wariant II)
Ziemia Święta – Morze
Martwe
Rzym – San Giovanni
(autokar)
Turcja;
16.07-26.07
19.07-30.07
22.07-29.07
6 |
Wiosna w Ziemi Świętej
Ziemia Święta – Egipt
Oman – Emiraty Arabskie
z wypoczynkiem
Ziemia Święta – Jordania
Ziemia Święta (Wielkanoc)
Wielkanoc z Ojcem Świętym
w Rzymie – program specjalny
Ziemia Święta (wariant II)
Hiszpania Sanktuaria Maryjne
Ziemia Święta (wariant II)
Ziemia Święta (Boże Ciało)
Cypr
Rzym (Boże Ciało z Ojcem
Świętym)
Hiszpania – Camino de Santiago
Medjugorie – Chorwacja
(autokar)
Ziemia Święta
Kanada
USA: Wschodnie i Zachodnie
wybrzeże
Paryż – Lourdes – Praga (autokar)
Bośnia i Hercegowina – Chorwacja
– Czarnogóra – Albania (autokar)
Ziemia Święta (wariant II)
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
Sierpień 2016
Wrzesień 2016
01.08-11.08
01.08-12.08
02.08-11.08
08.08-16.08
08.08-18.08
02.09-09.09
09.09-19.09
05.09-12.09
09.08-17.08
10.08-22.08
10.08-25.08
24.08-31.08
Armenia – Gruzja
Skandynawia (autokar)
Litwa – Łotwa – Estonia (autokar)
Medjugorje – Chorwacja (autokar)
Toskania – Zatoka Neapolitańska
(autokar)
Lourdes – Monserrat
– Costa Brava
Lourdes – Fatima – La Salette
( Wniebowzięcie NMP
w sanktuariach Maryjnych
Europy (autokar)
USA – Alaska i Hawaje
Ziemia Święta (wariant II)
21.09-30.09
30.09-11.10
Październik 2016
03.10-11.10
08.10-22.10
11.10-20.10
11.10-15.10
Listopad 2016
04.11-17.11
05.11-14.11
05.11-12.11
07.11-14.11
07.11-22.11
11.11-18.11
15.11-27.11
18.11-28.11
21.11-28.11
28.11-14.12
Etiopia
Egipt – Rejs po Nilu
Fatima – Santiago de Compostela
Ziemia Święta (wariant II)
Peru – Boliwia
Ziemia Święta
Indie
Ziemia Święta – Jordania – Synaj
Turcja i Patmos (Kościoły
Apokaliptyczne)
Meksyk – odpust w Gwadalupe
– Jukatan
Ziemia Święta
Ziemia Święta po raz drugi
Rzym – San Giovanni
– Cascia
Ziemia Święta – Synaj
Ziemia Święta – Morze
Martwe
12.10-19.10
14.10-22.10
15.10-27.10
16.10-26.10
17.10-24.10
18.10-27.10
21.10-28.10
28.10-04.11
Malta – Sycylia
Meksyk – Kuba
Rzym – San Giovanni
Rotondo (autokar)
Portugalia Uroczystości
Fatimskie
Ziemia Święta
Jordania – Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Lourdes – Fatima – La Salette
(autokar)
Ziemia Święta – Jordania
Grecja – Śladami św. Pawła
Grecja – Kreta
Ziemia Święta (Rekolekcje)
Ziemia Święta (wariant II)
Grudzień 2016
05.12-11.12
22.12-27.12
23.12-30.12
Finlandia – Laponia
Rzym (Boże Narodzenie)
Ziemia Święta (Boże Narodzenie)
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
| 7
ZIEMIA ŚWIĘTA
ŚLADAMI PANA JEZUSA
WARIANT:
1
TERMIN:
22.01-29.01 • 03.02-10.02 • 02.03-09.03 • 08.04-15.04
29.04-06.05 • 20.05-27.05 (Boże Ciało) • 01.07-08.07 • 02.09-09.09
12.10-19.10 • 11.11-18.11 • 23.12-30.12 (Boże Narodzenie)
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV - BETLEJEM Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv. Nocleg w Betlejem.
2 DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – EIN KAREM Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; Grota Mleczna;
Pole Pasterzy Ein Karem – sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jerozolima –
Instytut Pamięci Yad Vashem. Kneset. Menora. Nocleg w Betlejem
8 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: CEZAREA NADMORSKA – KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA Cezarea Nadmorska – miasto
Heroda Wielkiego. Karmel – sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret – bazylika
Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nocleg w Nazarecie/
Tyberiadzie.
4 DZIEŃ: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – GALILEA Góra Błogosławieństw. Tabgha – sanktuaria
rozmnożenia chleba i ryb, Kościół Prymatu . Kafarnaum. Rejs po Jeziorze Galilejskim.
5 DZIEŃ: GÓRA TABOR – JERYCHO – BETANIA NAD JORDANEM – MORZE MARTWE – JEROZOLIMA Góra Tabor.
Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora. Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Pana Jezusa. Morze Martwe –
możliwość kąpieli. Nocleg w Jerozolimie.
6 DZIEŃ: JEROZOLIMA Góra Oliwna, sanktuarium Pater Noster; Grota Gethsemane; meczet Wniebowstąpienia;
kościół Dominus Flevit; bazylika Agonii; świątynia Grobu Maryi, Kościół św. Anny. Nocleg w Jerozolimie.
7 DZIEŃ: JEROZOLIMA Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, Bazylika Zaśnięcia , Ściana
Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej) Wieczernik; Lithostrotos ,Bazylika Grobu Pańskiego, Via Dolorosa. Nocleg
w Jerozolimie.
8 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
8
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 9
ZIEMIA ŚWIĘTA
WARIANT:
2
ŚLADAMI PANA JEZUSA
TERMIN:
15.01-22.01 • 15.02-22.02 • 19.02-26.02 • 30.03-06.04
09.05-16.05 • 03.06-10.06 • 17.06-24.06 • 22.07-29.07
24.08-31.08 • 28.10-04.11 • 07.11-14.11
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV – TYBERIADA Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv. Wizyta w Cezarei
Nadmorskiej – akwedukt rzymski. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie.
2 DZIEŃ: KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA Karmel – sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą
proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie.
10 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – GALILEA Góra Błogosławieństw. Tabgha – sanktuaria
rozmnożenia chleba i ryb, Kościół Prymatu. Kafarnaum. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie
4 DZIEŃ: GÓRA TABOR – JERYCHO – BETANIA NAD JORDANEM – MORZE MARTWE – JEROZOLIMA Góra
Tabor – sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora. Betania nad Jordanem –
miejsce chrztu Pana Jezusa. Morze Martwe – możliwość kąpieli. Nocleg w Betlejem.
5 DZIEŃ: BETLEJEM – EIN KAREM – JEROZOLIMA Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; Grota Mleczna;
Pole Pasterzy Ein Karem – sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jerozolima –
Instytut Pamięci Yad Vashem. Kneset. Menora Nocleg w Betlejem.
6 DZIEŃ: JEROZOLIMA Góra Oliwna, sanktuarium Pater Noster; Grota Gethsemane; meczet Wniebowstąpienia;
kościół Dominus Flevit; bazylika Agonii; świątynia Grobu Maryi, Kościół św. Anny. Nocleg w Betlejem.
7 DZIEŃ: JEROZOLIMA Kościół św. Piotra in Gallicantu, Bazylika Zaśnięcia, Ściana Płaczu (w zależności od
sytuacji politycznej) Wieczernik; Lithostrotos, Bazylika Grobu Pańskiego, Via Dolorosa. Nocleg w Betlejem.
8 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
8
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 11
ZIEMIA ŚWIĘTA
WIELKANOC
TERMIN:
18.03-29.03
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV – BETLEJEM Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv.
2 DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; Grota Mleczna; Pole Pasterzy.
Jerozolima – Bazylika Bożego Grobu.
3 DZIEŃ: NIEDZIELA PALMOWA Jerozolima – Góra Oliwna – panorama miasta; sanktuarium Pater Noster; meczet
Wniebowstąpienia; kościół Dominus Flevit; Bazylika Agonii w Ogrodzie Oliwnym; Grota Gethsemane; świątynia Grobu Maryi. Uczestnictwo w procesji Niedzieli Palmowej.
12 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: WIELKI PONIEDZIAŁEK Cezarea Nadmorska – park archeologiczny dawnego portu Heroda. Karmel –
sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz kościół św.
Józefa. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego Cudu Pana Jezusa.
5 DZIEŃ: WIELKI WTOREK Góra Błogosławieństw. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia chleba i ryb oraz prymatu
św. Piotra. Kafarnaum. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Tyberiada – kościół św. Piotra Rybaka.
6 DZIEŃ: WIELKA ŚRODA Góra Tabor. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – Stare Miasto – bazylika św. Anny;
Lithostrotos – ruiny twierdzy Antonia; Cardo; Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej).
7 DZIEŃ: WIELKI CZWARTEK Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, wzniesiony nad ruinami
domu arcykapłana Kajfasza; Wieczernik; bazylika Zaśnięcia NMP. Uczestnictwo w liturgii Wielkiego Czwartku.
8 DZIEŃ: WIELKI PIĄTEK Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta. Uczestnictwo w liturgii Wielkiego Piątku.
9 DZIEŃ: WIELKA SOBOTA Ein Karem – sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Uczestnictwo w liturgii Wielkiej Soboty.
10 DZIEŃ: NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA Uczestnictwo we Mszy Św. Rezurekcyjnej. Wypoczynek nad
Morzem Martwym.
11 DZIEŃ: BETANIA – QUMRAN – MASADA – MORZE MARTWE Betania – sanktuarium Marty, Marii i Łazarza.
Qumran – ruiny starożytnego osiedla. Masada – ruiny twierdzy Heroda Wielkiego.
12 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
12
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 13
ZIEMIA ŚWIĘTA
MORZE MARTWE
TERMIN:
24.06-05.07 • 30.09-11.10
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv. Wizyta w Cezarei Nadmorskiej – akwedukt rzymski. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie.
2 DZIEŃ: KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA Karmel – sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą
proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego
Cudu Pana Jezusa. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie.
3 DZIEŃ: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – KAFARNAUM – GENEZARET – TYBERIADA Góra Błogosławieństw. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia chleba i ryb oraz prymatu św. Piotra. Kafarnaum. Rejs po Jeziorze
Galilejskim. Tyberiada – kościół św. Piotra Rybaka. Nocleg w Nazaret/Tyberiadzie.
14 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: GÓRA TABOR – JERYCHO – BETANIA NAD JORDANEM – MORZE MARTWE – BETLEJEM Góra
Tabor. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora. Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Pana Jezusa. Morze Martwe
– odpoczynek. Nocleg w Betlejem/Jerycho.
5 DZIEŃ: BETLEJEM – MORZE MARTWE Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; Grota Mleczna; Pole
Pasterzy. Po południu odpoczynek nad Morzem Martwym. Nocleg w Betlejem/Jerycho.
6 DZIEŃ: EIN KAREM – MORZE MARTWE Ein Karem – sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Jerozolima – Instytut Pamięci Yad Vashem. Po południu odpoczynek nad Morzem Martwym. Wieczorny
spacer po Jerozolimie. Nocleg w Betlejem/Jerycho.
7 DZIEŃ: JEROZOLIMA – MORZE MARTWE Jerozolima – Góra Oliwna – panorama miasta; sanktuarium Pater
Noster; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus Flevit; Bazylika Agonii w Ogrodzie Oliwnym; Grota Gethsemane;
świątynia Grobu Maryi. Po południu odpoczynek nad Morzem Martwym. Nocleg w Betlejem/Jerycho.
8 DZIEŃ: JEROZOLIMA – MORZE MARTWE Jerozolima – Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu,
wzniesiony nad ruinami domu arcykapłana Kajfasza; Wieczernik; bazylika Zaśnięcia NMP. Po południu odpoczynek
nad Morzem Martwym. Nocleg w Betlejem/Jerycho.
9 DZIEŃ: JEROZOLIMA – MORZE MARTWE Stare Miasto – bazylika św. Anny; Lithostrotos – ruiny twierdzy Antonia; Nabożeństwo Drogi Krzyżowej; Bazylika Grobu Pańskiego. Po południu odpoczynek nad Morzem Martwym.
Nocleg w Betlejem/Jerycho.
10 DZIEŃ: JEROZOLIMA – MORZE MARTWE Stare Miasto – Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej);
dzielnica żydowska; pozostałości Cardo z czasów rzymskich. Czas wolny. Po południu odpoczynek nad Morzem
Martwym. Nocleg w Betlejem/Jerycho.
11 DZIEŃ: BETANIA – QUMRAN – MASADA – MORZE MARTWE Betania – sanktuarium Marty, Marii i Łazarza.
Qumran – ruiny starożytnego osiedla. Masada – ruiny twierdzy Heroda Wielkiego. Morze Martwe – odpoczynek.
Nocleg w Betlejem/Jerycho.
12 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
12
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 15
ZIEMIA ŚWIĘTA
DRUGI RAZ
TERMIN:
09.09-19.09
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV – BETLEJEM Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv.
2 DZIEŃ: BEER SZEBA – ARAD – EIN GEDI Beer Szeba – ruiny miasta założonego przez patriarchę Abrahama:
studnia, zabudowania miejskie, system podziemny doprowadzający wodę. Arad – pozostałości twierdzy kananejskiej oraz świątyni izraelskiej z epoki monarchicznej. Rezerwat przyrody Ein Gedi – spacer wąwozem imienia króla
Dawida do wodospadu, tzw. Żródła Koziołka.
16 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: JEROZOLIMA Miasto Dawida – stanowisko archeologiczne na wzgórzu Ofel, ruiny miasta z okresu
I świątyni oraz tunel kananejski z XVIII w. p.Ch. Muzeum Izraela – makieta Jerozolimy z I w, Muzeum Księgi. Bazylika
Bożego Grobu. Przejście tunelem pod Murem Zachodnim.
4 DZIEŃ: JAFFA – MUHRAQA – MEGIDDO – AKKO Jaffa – kościół św. Piotra, ruiny miasta z czasów dominacji
egipskiej. Muhraqa – sanktuarium karmelitańskie proroka Eliasza w miejscu jego walki z kapłanami Baala. Megiddo
– apokaliptyczny Armagedon, ruiny twierdzy króla Salomona. Akko – spacer przez Stare Miasto z czasów tureckich,
Khan al – Umdan – turecki karawanseraj, nabrzeże portowe. .
5 DZIEŃ: SAFED – BANIAS – WZGÓRZA GOLAN Safed – święte miasteczko judaizmu. Banias – ewangeliczna
Cezarea Filipowa, spacer wśród strumieni Jordanu, grota stanowiąca w czasach antycznych część sanktuarium pogańskiego bożka Pana. Wzgórza Golan – wyjazd na punkt widokowy, spojrzenie na pogranicze izraelsko – syryjskie.
6 DZIEŃ: BET SZEAN – JERYCHO – MORZE MARTWE Bet Szean – ruiny grecko – rzymskiego miasta Scytopolis
oraz położonego na wzgórzu miasta z czasów kananejskich i monarchii izraelskiej. Jerycho – stanowisko archeologiczne miasta od epoki paleolitu do średniego brązu (kamienna wieża z 8 tyś. p.Ch.). Morze Martwe – możliwość
kąpieli.
7 DZIEŃ: HEBRON – HERODION Hebron – sanktuarium herodiańskie zbudowane nad pieczarą Makpela, w której
spoczywają Patriarchowie i ich żony (wjazd uzależniony od sytuacji politycznej). Herodion – ruiny umiłowanej twierdzy Heroda Wielkiego.
8 DZIEŃ: BETFAGE – QUMRAN – MORZE MARTWE – GRANICA IZRAELSKO/ EGIPSKA – PÓŁWYSEP SYNAJ Betfage – sanktuarium Niedzieli Palmowej. Qumran – ruiny starożytnego osiedla. Morze Martwe – możliwość kąpieli.
Przekroczenie granicy izraelsko/ egipskiej. Zakwaterowanie pod Górą Mojżesza. Nocne wejście na Górę Mojżesza
(dla osób o dobrej kondycji fizycznej).
9 DZIEŃ: KLASZTOR ŚW. KATARZYNY – GRANICA EGIPSKO/IZRAELSKA – EILAT Kompleks klasztoru św. Katarzyny Aleksandryjskiej – kościół klasztorny z grobem Świętej, dziedziniec z krzewem gorejącym i studnią spotkania
Mojżesza z Seforą. Przekroczenie granicy egipsko/ izraelskiej. Eilat – oceanarium.
10 DZIEŃ: MASADA – MORZE MARTWE – JEROZOLIMA Masada – ruiny twierdzy Heroda Wielkiego, słynącej
z heroicznej postawy powstańców żydowskich w czasie oblężenia w 74 r. Morze Martwe – możliwość kąpieli.
11 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
11
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 17
ZIEMIA ŚWIĘTA
REKOLEKCJE
TERMIN:
21.10-28.10
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w domach pielgrzyma/hotele (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma
na Górze Błogosławieństw.
2 DZIEŃ: GÓRA TABOR – NAZARET – KANA GALILEJSKA Góra Tabor. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz
kościół św. Józefa. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego Cudu Pana Jezusa. Po południu konferencja i czas
na refleksję.
18 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: TABGHA – KAFARNAUM – GENEZARET – TYBERIADA Tabgha – sanktuaria rozmnożenia chleba
i ryb oraz prymatu św. Piotra. Kafarnaum. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Tyberiada – kościół św. Piotra Rybaka.
Po południu konferencja i czas na refleksję.
4 DZIEŃ: NIMROD – BANIAS – WZGÓRZA GOLAN Nimrod – ruiny zamku krzyżowców. Banias – ewangeliczna
Cezarea Filipowa, spacer wśród strumieni Jordanu, grota stanowiąca w czasach antycznych część sanktuarium pogańskiego bożka Pana. Wzgórza Golan – wyjazd na punkt widokowy, spojrzenie na pogranicze izraelsko – syryjskie.
Po południu konferencja i czas na refleksję.
5 DZIEŃ: BET SZEAN – JERYCHO – BETANIA NAD JORDANEM – MORZE MARTWE Bet Szean – ruiny grecko –
rzymskiego miasta Scytopolis oraz położonego na wzgórzu miasta z czasów kananejskich i monarchii izraelskiej.
Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – miejsce dialogu z Zacheuszem. Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Pana
Jezusa w wodach rzeki Jordan. Morze Martwe – możliwość kąpieli. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma w Betlejem.
6 DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa;; Grota Mleczna; Pole Pasterzy.
Jerozolima – Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, wzniesiony nad ruinami domu arcykapłana
Kajfasza; Wieczernik; bazylika Zaśnięcia NMP. Stare Miasto – Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej).
7 DZIEŃ: JEROZOLIMA Góra Oliwna – panorama miasta; sanktuarium Pater Noster; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus Flevit; Bazylika Agonii w Ogrodzie Oliwnym; Grota Gethsemane; świątynia Grobu Maryi. Stare Miasto –
bazylika św. Anny; Lithostrotos – ruiny twierdzy Antonia; Nabożeństwo Drogi Krzyżowej; Bazylika Grobu Pańskiego.
8 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
8
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 19
ZIEMIA ŚWIĘTA – JORDANIA
TERMIN:
06.03-16.03 • 16.10-26.10
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV – BETLEJEM Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv.
2 DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – EIN KAREM Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i św. Hieronima; Grota Mleczna; Pole Pasterzy. Ein Karem – sanktuaria
Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jerozolima – Instytut Pamięci Yad Vashem.
20 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: CEZAREA NADMORSKA – KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA Cezarea Nadmorska – park archeologiczny dawnego portu Heroda Wielkiego – ruiny amfiteatru, hipodromu, pałacu władcy. Karmel – sanktuarium
Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana
Galilejska – sanktuarium pierwszego Cudu Pana Jezusa.
4 DZIEŃ: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – KAFARNAUM – GENEZARET – TABOR Góra Błogosławieństw
– sanktuarium upamiętniające Kazanie Chrystusa na Górze. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia chleba i ryb oraz prymatu św. Piotra. Kafarnaum – park archeologiczny miasta z czasów Pana Jezusa. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Góra
Tabor – sanktuarium Przemienienia Pańskiego.
5 DZIEŃ: GRANICA IZRAELSKO/JORDAŃSKA – GERAZA – AMMAN Przekroczenie granicy izraelsko/ jordańskiej.
Geraza – ruiny starożytnego miasta Dekapolu. Amman – cytadela z pozostałościami miasta z czasów rzymskich
i arabskich oraz muzeum archeologicznym; ruiny teatru greckiego i odeonu.
6 DZIEŃ: BETANIA NAD JORDANEM – GÓRA NEBO – MADABA – MACHERONT Betania nad Jordanem – miejsce
chrztu Pana Jezusa w wodach rzeki Jordan. Góra Nebo – sanktuarium Mojżesza w miejscu jego śmierci. Madaba
– cerkiew św. Jerzego z mozaiką z VI wieku, przedstawiającą mapę krajów biblijnych. Macheront – ruiny twierdzy
Heroda Wielkiego, miejsce męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela.
7 DZIEŃ: PETRA Petra – ruiny starożytnego miasta wykutego w czerwonym piaskowcu, stolicy królestwa Nabatejczyków.
8 DZIEŃ: GRANICA JORDAŃSKO/ IZRAELSKA – JERYCHO – JEROZOLIMA Przekroczenie granicy jordańsko/ izraelskiej. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – miejsce dialogu z Zacheuszem. Morze Martwe – możliwość kąpieli.
9 DZIEŃ: JEROZOLIMA Góra Oliwna – panorama miasta; sanktuarium Pater Noster; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus Flevit; Bazylika Agonii w Ogrodzie Oliwnym; Grota Gethsemane; świątynia Grobu Maryi. Stare
Miasto – bazylika św. Anny; Lithostrotos – ruiny twierdzy Antonia; Nabożeństwo Drogi Krzyżowej; Bazylika Grobu
Pańskiego.
10 DZIEŃ: JEROZOLIMA Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, wzniesiony nad ruinami domu
arcykapłana Kajfasza; Wieczernik; bazylika Zaśnięcia NMP. Stare Miasto – Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji
politycznej); dzielnica żydowska; pozostałości Cardo z czasów rzymskich. Czas wolny.
11 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
11
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 21
ZIEMIA ŚWIĘTA – EGIPT*
* realizacja zależna od sytuacji politycznej w Egipcie
TERMIN:
04.03-15.03
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV – BETLEJEM Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv.
2 DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i św. Hieronima; Grota Mleczna; Pole Pasterzy. Jerozolima – Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, wzniesiony nad ruinami domu arcykapłana Kajfasza; Wieczernik; bazylika Zaśnięcia NMP.
3 DZIEŃ: BETANIA – MORZE MARTWE – GRANICA IZRAELSKO/ EGIPSKA – PÓŁWYSEP SYNAJ Betania –
sanktuarium Marty, Marii i Łazarza. Morze Martwe – możliwość kąpieli. Przekroczenie granicy izraelsko/egipskiej.
Zakwaterowanie pod Górą Mojżesza. Nocne wejście na Górę Mojżesza (dla osób o dobrej kondycji fizycznej).
22 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: KLASZTOR ŚW. KATARZYNY – KAIR Kompleks klasztoru św. Katarzyny Aleksandryjskiej – kościół
klasztorny z grobem Świętej, dziedziniec z krzewem gorejącym i studnią spotkania Mojżesza z Seforą. Przejazd
tunelem pod Kanałem Sueskim.
5 DZIEŃ: KAIR Sakkara – najstarsza nekropolia królewska Egiptu, mastaby, piramida schodkowa Dżosera. Giza
– Sfinks i najsłynniejsze piramidy władców IV dynastii: Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa. Kair koptyjski – kościół
św. Sergiusza, wzniesiony nad grotą św. Rodziny, kościół „wiszący” NMP. Alabastrowy Meczet. Nocny przejazd
pociągiem sypialnym do Luksoru (kolacja i śniadanie w pociągu).
6 DZIEŃ: TEBY ZACHODNIE – LUKSOR Teby Zachodnie – Dolina Królów (wejście do trzech grobowców),
świątynia Hatszepsut, Kolosy Memnona. Luksor – zespół świątynny Karnak, świątynia luksorska. Nocny przejazd
pociągiem sypialnym do Kairu (kolacja i śniadanie w pociągu).
7 DZIEŃ: KAIR – GRANICA EGIPSKO/ IZRAELSKA – EILAT Przejazd tunelem pod Kanałem Sueskim. Przekroczenie
granicy egipsko/ izraelskiej. Eilat – oceanarium.
8 DZIEŃ: JERYCHO – BETANIA NAD JORDANEM – JEROZOLIMA Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – miejsce dialogu z Zacheuszem. Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Pana Jezusa w wodach rzeki Jordan. Jerozolima – Stare Miasto – Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej); dzielnica żydowska; pozostałości Cardo
z czasów rzymskich.
9 DZIEŃ: JEROZOLIMA Góra Oliwna – panorama miasta; sanktuarium Pater Noster; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus Flevit; Bazylika Agonii w Ogrodzie Oliwnym; Grota Gethsemane; świątynia Grobu Maryi. Stare Miasto –
bazylika św. Anny; Lithostrotos – ruiny twierdzy Antonia; Nabożeństwo Drogi Krzyżowej; Bazylika Grobu Pańskiego.
10 DZIEŃ: CEZAREA NADMORSKA – KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA Cezarea Nadmorska – park archeologiczny dawnego portu Heroda Wielkiego – ruiny amfiteatru, hipodromu, pałacu władcy. Karmel – sanktuarium
Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana
Galilejska – sanktuarium pierwszego Cudu Pana Jezusa.
11 DZIEŃ: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – KAFARNAUM – GENEZARET – GÓRA TABOR Góra Błogosławieństw – sanktuarium upamiętniające Kazanie Chrystusa na Górze. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia chleba i ryb
oraz prymatu św. Piotra. Kafarnaum – park archeologiczny miasta z czasów Pana Jezusa. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Góra Tabor – sanktuarium Przemienienia Pańskiego.
12 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
12
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 23
ZIEMIA ŚWIĘTA – SYNAJ*
* realizacja zależna od sytuacji politycznej w Egipcie
TERMIN:
20.04-29.04 • 21.09-30.09
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV – BETLEJEM Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv.
2 DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – EIN KAREM Betlejem – bazylika Narodzenia Chrystusa; kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i św. Hieronima; Grota Mleczna; Pole Pasterzy. Ein Karem – sanktuaria
Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jerozolima – Instytut Pamięci Yad Vashem.
3 DZIEŃ: BETANIA – MORZE MARTWE – GRANICA IZRAELSKO/ EGIPSKA – PÓŁWYSEP SYNAJ Betania –
sanktuarium Marty, Marii i Łazarza. Morze Martwe – możliwość kąpieli. Przekroczenie granicy izraelsko/ egipskiej.
Zakwaterowanie pod Górą Mojżesza. Nocne wejście na Górę Mojżesza (dla osób o dobrej kondycji fizycznej).
24 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: KLASZTOR ŚW. KATARZYNY – GRANICA EGIPSKO/ IZRAELSKA – EILAT Kompleks klasztoru
św. Katarzyny Aleksandryjskiej – kościół klasztorny z grobem Świętej, dziedziniec z krzewem gorejącym i studnią
spotkania Mojżesza z Seforą. Przekroczenie granicy egipsko/ izraelskiej. Eilat – oceanarium.
5 DZIEŃ: MASADA – JERYCHO – BETANIA NAD JORDANEM Masada – ruiny twierdzy Heroda Wielkiego, słynącej
z heroicznej postawy powstańców żydowskich w czasie oblężenia w 74 r. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora –
miejsce dialogu z Zacheuszem. Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Pana Jezusa w wodach rzeki Jordan.
6 DZIEŃ: JEROZOLIMA Góra Oliwna – panorama miasta; sanktuarium Pater Noster; meczet Wniebowstąpienia;
kościół Dominus Flevit; Bazylika Agonii w Ogrodzie Oliwnym; Grota Gethsemane; świątynia Grobu Maryi. Stare
Miasto – bazylika św. Anny; Lithostrotos – ruiny twierdzy Antonia; Nabożeństwo Drogi Krzyżowej; Bazylika Grobu
Pańskiego.
7 DZIEŃ: JEROZOLIMA Syjon chrześcijański – kościół św. Piotra in Gallicantu, wzniesiony nad ruinami domu
arcykapłana Kajfasza; Wieczernik; bazylika Zaśnięcia NMP. Stare Miasto – Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji
politycznej); dzielnica żydowska; pozostałości Cardo z czasów rzymskich. Czas wolny.
8 DZIEŃ: CEZAREA NADMORSKA – KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA Cezarea Nadmorska – park
archeologiczny dawnego portu Heroda Wielkiego – ruiny amfiteatru, hipodromu, pałacu władcy. Karmel – sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret – bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa.
Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego Cudu Pana Jezusa.
9 DZIEŃ: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – KAFARNAUM – GENEZARET – GÓRA TABOR Góra Błogosławieństw – sanktuarium upamiętniające Kazanie Chrystusa na Górze. Tabgha – sanktuaria rozmnożenia chleba
i ryb oraz prymatu św. Piotra. Kafarnaum – park archeologiczny miasta z czasów Pana Jezusa. Rejs po Jeziorze
Galilejskim. Góra Tabor – sanktuarium Przemienienia Pańskiego.
10 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
10
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 25
ZIEMIA ŚWIĘTA – JORDANIA – SYNAJ*
* realizacja zależna od sytuacji politycznej w Egipcie
TERMIN:
18.11-28.11
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv.
2 DZIEŃ: JEROZOLIMA – BETLEJEM Bazylika Narodzenia Chrystusa, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Jerozolima:
Stare Miasto: Bazylika Grobu Chrystusa, Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej).
3 DZIEŃ: GÓRA TABOR – JERYCHO – MORZE MARTWE Wjazd na Górę Tabor – Góra Przemienienia. Przejazd
wzdłuż rzeki Jordan do Jerycha – najstarszego miasta świata. Góra Kuszenia. Przejazd nad Morze Martwe – możliwość kąpieli.
26 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: JEZIORO GALILEJSKIE – NAZARET Przejazd nad Jezioro Galilejskie. Tabha – miejsce rozmnożenia
chleba i ryb; Kościół Prymatu, Kafarnaum. Jezioro Genezaret –przejazd łodzią. Góra Ośmiu Błogosławieństw. Przejazd do Kany Galilejskiej – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Przejazd do Nazaretu – nawiedzenie kościoła Zwiastowania Pańskiego i kościoła św. Józefa
5 DZIEŃ: NAZARET – JERASH – AMMAN Przejazd do Jordanii. Zwiedzanie wspaniałych ruin rzymskiego miasta
Jerash (dawniej Gereza), jednego z miast Dekapolu zwanego Pompejami Wschodu. Przejazd do Ammanu.
6 DZIEŃ: AMMAN – MUKAWIR – GÓRA NEBO – MADABA – BETANIA NAD JORDANEM Przejazd do Mukawiru(Macheront),miejsca męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela. Przejazd na Górę Nebo – według tradycji miejsce,
z którego Mojżesz ujrzał Ziemię Świętą. Przejazd do Madaby – słynącej z niezwykłej mozaiki przedstawiającej mapę
Ziemi Świętej. Przejazd do Betanii nad Jordanem – miejsce chrztu Chrystusa. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Powrót do Ammanu.
7 DZIEŃ: AMMAN – PETRA – AQABA Przejazd do Petry – perły wśród zabytków Jordanii , gdzie znajdują się ruiny
starożytnego miasta Nabatejczyków (arabska cywilizacja sprzed 2000 lat),wykutego w różowych skałach piaskowca. Jeden z siedmiu cudów świata.
8 DZIEŃ: AQABA – SYNAJ Przejazd na Synaj. Nocne wejście na Górę Synaj Mojżesza (dla osób o dobrej kondycji fizycznej).
9 DZIEŃ: SYNAJ – JEROZOLIMA Zwiedzanie Klasztoru św. Katarzyny. Przejazd do Jerozolimy. Możliwość kąpieli
w Morzu Martwym.
10 DZIEŃ: JEROZOLIMA Zwiedzanie Jerozolimy – Góra Oliwna: Meczet Wniebowstąpienia; kościół Pater Noster,
kościół Dominus Flevit, Ogród Getsemani; Bazylika Narodów; kościół Grobu Maryi, Góra Syjon, Bazylika Zaśnięcia
Matki Bożej; Grób Dawida; Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy. Droga Krzyżowa ulicami miasta.
11 DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA Przelot do Warszawy.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Syrii lub Libanie, konieczna jest
wymiana paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Izraela.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
11
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 27
JORDANIA – ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE
TERMIN:
14.10-22.10
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – DUBAJ Przelot z Warszawy do Dubaju.
2 DZIEŃ: DUBAJ – ZATOKA DUBAJSKA – BURJ KHALIFA – MUZEUM DUBAJSKIE – MECZET JUMEIRA – BURJ
ARAB – WIOSKA DUBAJSKA Zatoka Dubajska (Khor Dubai), naturalny ciek wodny dzielący miasto na dwie części.
Przepłynięcie taksówką wodną tzw. Abra – historyczne centrum miasta oraz port i zacumowane w nim Dau (tradycyjne dla tego regionu arabskie statki żaglowe). Wizyta w nowoczesnej części miasta – najwyższe budynki świata:
Burj Khalifa (829 m wysokości) – wjazd na najwyższą na świcie platformę widokową. Muzeum Dubajskie – muzeum
przedstawia liczne eksponaty z Afryki i Azji, podkreślające znaczenie Dubaju na najważniejszych szlakach handlowych świata. Meczet Jumeira – meczet pochodzący z czasów Fatymidów ,wizytówka miasta i perła współczesnej
architektury islamskiej. Następnie jedyny na świecie 7-gwiazdkowy hotel: Burj Arab – symbol Dubaju, zaprojektowany w kształcie żaglówki. Wioska Dubajska (Dubai Heritage Village). Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
28 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: AMMAN Zwiedzanie Ammanu.
4 DZIEŃ: AMMAN – MADABA – GÓRA NEBO – KERAK – PETRA Przejazd starożytną Drogą Królewską z Ammanu
do Petry. Po drodze wizyta w Madabie i na Górze Nebo. Przejazd przez Wadi Mujib do Keraku. Zakwaterowanie
i kolacja w Petrze.
5 DZIEŃ: PETRA Całodniowe zwiedzanie Petry – perły architektury Nabatejczyków. Kolacja i nocleg w Petrze.
6 DZIEŃ: PETRA – MORZE MARTWE – AMMAN Wyjazd z Petry oraz zwiedzanie Wadi Rum. Przejazd jeepami
przez pustynię. Wizyta nad Morzem Martwym i możliwość kąpieli w Morzu Martwym. Przejazd do Ammanu.
7 DZIEŃ: AMMAN – JERASH – DUBAJ Wizyta w Jerash – jednym z najlepiej zachowanych rzymskich miast starożytnych.
8 DZIEŃ: DUBAJ – ABU DABI Zwiedzanie miast.
9 DZIEŃ: DUBAJ – WARSZAWA Po śniadaniu transfer na lotnisko w Dubaju. Przelot do Polski.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Izraelu, konieczna jest wymiana
paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Emiratów Arabskich.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
9
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 29
OMAN I EMIRATY ARABSKIE
Z WYPOCZYNKIEM
TERMIN:
05.03-14.03
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA - DUBAJ Przelot do Dubaju. Nocleg.
2 DZIEŃ: DUBAJ Zwiedzanie Dubaju: Muzeum Dubajskie w Forcie Al-Fahidi – najstarszym budynku Dubaju (wybudowanym w 1787 roku). Przejazd taksówką wodną po Zatoce Dubajskiej (Khor Dubai) dzielącym miasto na dwie
części. Wizyta na jednym z największych Targów Złota na świecie. Panorama luksusowych hoteli. Park podwodny
„The Lost Chamber Aquarium”. Przejażdżka kolejką jednotorową po jednej ze sztucznych wysp tzw. Wyspie Palmowej. Mall of Emirates - park śnieżny Ski Dubai, gdzie sezon narciarski trwa cały rok. Wjazd na najwyższą na świecie
platformę widokową Burdż Chalifa (829 m wysokości) i zwiedzanie portu. Wieczorem rejs statkiem.
30 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: ABU DABI – AL AIN Przejazd do Abu Dabi – Wielki Meczet Szejka Zajeda – jednego z największych
meczetów świata, Hotel Emirates Palace. Przejazd do usytuowanej na pustyni wioski Abu Dhabi Heritage Village.
Wyspa Saadiyat. Przejazd pustynnym szlakiem do Hili. Wizyta w Muzeum Al-Ain, a także rezydencji Szejka Zayeda
bin Sultan al Nahyana, czyli Pałacu Al-Ain. Przejazd na Targ Wielbłądów.
4 DZIEŃ: AL AIN – NIZWA Przejazd do Omanu i zwiedzanie byłej stolicy, świętego miasta Nizwa, które przez setki
lat było centrum kultury, nauki, sztuki i władzy z fortem z XVII wieku znanym z największej w krajach arabskich okrągłej wieży.
5 DZIEŃ: NIZWA – MUSKAT Spacer po bazarze Nizwa Souq. Wejście na mury mieszczącej się obok bazaru twierdzy, z której wieży rozpościera się piękny widok na oazę.
6 DZIEŃ: MUSKAT Zwiedzanie stolicy sułtanatu, miasta Muscat: pałac sułtański Aalam, meczet sułtana Qaboosa
(którego jedną z ozdób jest największy w kraju ręcznie tkany dywan), elegancka dzielnica Al Khuwair, stary bazar
Muttrah i muzeum Bait-Al Zubair przedstawiające tradycje i kulturę Omanu. Przejazd promenadą Corniche.
7 DZIEŃ: OMAN – RAS AL-KHAIMEH/FUJAIRAH Przejazd do Ras al-Khaimeh lub Fujairah, wypoczynek nad
morzem.
8 DZIEŃ/9 DZIEŃ: RAS AL-KHAIMEH/FUJAIRAH Wypoczynek.
10 DZIEŃ: RAS AL-KHAIMEH/FUJAIRAH – DUBAJ – WARSZAWA Przejazd na lotnisko w Dubaju. Wylot do Warszawy.
UWAGA!
Jeśli mają Państwo w paszporcie stempel świadczący o pobycie w Izraelu, konieczna jest wymiana
paszportu, gdyż nie zostaną Państwo wpuszczeni na teren Emiratów Arabskich.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
10
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 31
EGIPT – REJS PO NILU*
* realizacja zależna od sytuacji politycznej w Egipcie.
TERMIN:
05.11-14.11
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda; na statku all inclusive • wstępy • napiwki
• wiza • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – KAIR Przelot na trasie Warszawa – Kair. Międzylądowanie w jednym z miast europejskich. Zakwaterowanie w hotelu.
2 DZIEŃ: KAIR – SAKKARA – MEMPHIS – GIZA Sakkara – największa nekropolia w Egipcie mieszcząca setki
grobów i pomników z czasów starożytnych: grobowce, mastaba i piramida schodkowa. Memphis: pierwsza stolica
Egiptu. Giza: Sfinks i piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykeriosa. Wieczorem wyjazd pociągiem sypialnym do Asuanu.
Kolacja i śniadanie w pociągu.
32 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: ASUAN Asuan – miasto na wschodnim brzegu Nilu: Półtorakilometrowy przejazd na wielbłądach do
klasztoru św. Symeona z VI w., wzniesienie Tabet el-Hawa z grobowcami: Siremputa I i II, Tama Asuańska – zbudowana ze żwiru, ziemi i skał utrzymuje sztuczne jezioro na długości prawie 500 km i Niedokończony Obelisk. Prom
do Kom Ombo.
4 DZIEŃ: KOM OMBO Kom Ombo – miasto złota: świątynia Sobka i Haroerisa, mimo spustoszeń urzeka pięknem
ruin i naturalnym krajobrazem – Prom do Edfu.
5 DZIEŃ: EDFU Edfu – ogromna świątynia Horusa z 237 r. p.n.e, siedziba boga – sokoła. Jest to najlepiej zachowana świątynia w Egipcie. Prom do Luxoru.
6 DZIEŃ: LUXOR – KARNAK – KAIR Przejazd na drugi brzeg Nilu. Zwiedzanie Teb Zachodnich: Kolosy Memnona;
Dolina Królów (wejście do Trzech grobowców faraonów); Światynia grobowa kobiety faraona Hatszepsut; Świątynia
w Luksorze; Zespół świątynny w Karnaku. Powrót do Kairu pociągiem sypialnym.
7 DZIEŃ: KAIR Kair: Muzeum Egipskie – jedno z najważniejszych na świecie z przeogromną kolekcją sztuki egipskiej; część koptyjska Kairu – „wiszący” kościół; kościół św. Sergiusza zbudowany na krypcie, w której schroniła się
Święta Rodzina podczas swej ucieczki do Egiptu. Alabastrowy Meczet z początków XIX w.
8 DZIEŃ: KAIR – GÓRA SYNAJ Wyjazd na półwysep Synaj. Nocne wyjście na górę Mojżesza (Horeb).
9 DZIEŃ: KLASZTOR ŚW. KATARZYNY – KAIR Zwiedzanie Klasztoru św. Katarzyny. Powrót do Kairu na kolację
i nocleg.
10 DZIEŃ: KAIR – WARSZAWA Przejazd na lotnisko. Odlot do Warszawy.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
10
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 33
GRECJA
ŚLADAMI ŚW. PAWŁA
TERMIN:
25.04-02.05 • 17.10-24.10
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
34 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
1 DZIEŃ: WARSZAWA – ATENY Przelot na trasie Warszawa – Ateny.
2 DZIEŃ: KAVALLA – FILIPPI Kavalla – starożytne Neapolis, miasto portowe, do którego przybił św. Paweł i rozpoczął z niego misję po Europie – panorama portu; starówka. Filippi – miejsca Chrztu Św. pierwszego Europejczyka,
kobiety o imieniu Lidia – ruiny starożytnego miasta; baptysterium.
3 DZIEŃ: SALONIKI – VERIA – OK. KALAMBAKI Saloniki – miasto działalności św. Pawła – Biała Wieża; katedra św. Demetriusza; Rotunda, Łuk Galeriusza. Veria – starożytna Berea, świątynia z czasów bizantyjskich; pomnik
św. Pawła. Nocleg w okolicach Kalambaki.
4 DZIEŃ: METEORY – OK. DELF Meteory – zespół wiszących klasztorów z XIV wieku, usytuowanych na skalnych
szczytach na wysokości 530 – 630 m. n.p.m. Nocleg w Delfach.
5 DZIEŃ: DELFY – OSSIOS LOUKAS – LOUTRAKI Delfy – ruiny antycznego sanktuarium Appolina, najsłynniejszej
wyroczni starożytnego świata. Ossios Loukas – bizantyjski klasztor bł. Łukasza ze Stiri z pięknymi mozaikami, jeden
z najlepiej zachowanych monastyrów w Grecji. Zakwaterowanie w nadmorskiej miejscowości Loutraki.
6 DZIEŃ: KORYNT – EPIDAUROS – MYKENY – NAFPLIO – KENCHRY Przystanek na zdjęcia nad Kanałem Korynckim. Korynt – stanowisko archeologiczne antycznego miasta, miejsce kilkukrotnego pobytu św. Pawła. Kenchry
– pozostałości portu pożegnania św. Pawła z kontynentem europejskim. Epidauros – ruiny antycznego sanktuarium
Asklepiosa, boga medycyny. Mykeny – ruiny starożytnego miasta: Brama Lwów, Grobowiec Agamemnona. Nafplio
– pierwsza stolica nowożytnej Grecji.
7 DZIEŃ: ATENY Katedra św. Dionizego Areopagity; Akropol, dawne wzgórze świątynne z najważniejszą budowlą –
Partenonem – poświęconym patronce miasta, bogini Atenie; Areopag, miejsce wygłoszenia słynnego kazania przez
św. Pawła; Agora; stary Stadion Olimpijski; zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Kolacja w tawernie
z folklorem greckim. Nocleg w Atenach.
8 DZIEŃ: ATENY – WARSZAWA Przelot na trasie Ateny – Warszawa.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
8
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 35
GRECJA – KRETA
TERMIN:
18.10-27.10
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • prom • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – ATENY – PIREUS – HERAKLION Przelot na trasie Warszawa – Ateny. Ateny – objazd
miasta. Kolacja w tawernie. Przejazd do portu w Pireusie. Nocny rejs promem na trasie Pireus – Heraklion.
2 DZIEŃ: HERAKLION – KNOSSOS Heraklion – kościół św. Tytusa, współpracownika św. Pawła, I biskupa wyspy;
kościół św. Jana Chrzciciela; kościół św. Katarzyny z kolekcją ikon; prawosławna katedra Agios Minas – największa
katedra Grecji; Muzeum Archeologiczne; twierdza wenecka oraz panorama miasta z murów; Platia Wenizelu z wenecką fontanną z XVII wieku. Knossos – centrum kultury minojskiej, pałac króla Minosa sprzed ponad 3000 lat.
Zakwaterowanie w okolicach Heraklionu.
3 DZIEŃ: AGIA DEKA – GORTYNA – FESTOS – MATALA – DOBRE PORTY Agia Deka – kościół „Dziesięciu
Świętych”, upamiętniający męczeństwo chrześcijan w III wieku. Gortyna – ruiny rzymskiego miasta, stolicy prowincji obejmującej Kretę i część Afryki Północnej, miejsce pobytu św. Tytusa. Festos – ruiny minojskiego pałacu. Matala
– wybrzeże klifowe, groby wykute w skałach w czasach rzymskich. Dobre Porty – kaplica upamiętniająca pobyt
w tym miejscu św. Pawła; jaskinia Apostoła.
4 DZIEŃ: KERA KARDIOTISSA – LASSITHI – PANAGIA KIRA – KRITSA – LATO – AGIOS NIKOLAOS Kera Kardiotissa – monastyr bizantyjski, z którego pochodzi ikona NMP Nieustającej Pomocy. Płaskowyż Lassithi – przejazd
przez bezodpływową kotlinę z bujną roślinnością i charakterystycznymi wiatrakami. Panagia Kira – kościół z najbardziej okazałymi na wyspie freskami bizantyjskimi. Kritsa – urocza wioska słynąca z wyrobów tkackich i haftów.
Lato – ruiny starożytnego miasta, brama miejska; schody teatralne; agora. Agios Nikolaos – miasto portowe, jedno
z największych centrów wypoczynkowych wyspy.
36 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
5 DZIEŃ: KLASZTORY ARKADI I PREVELI – PANORMO – RETHYMNO – CHANIA Klasztor Arkadi – symbol walki
o wyzwolenie Krety spod panowania tureckiego. Klasztor Preveli – XVII – wieczny monastyr z kościołem św. Jana
Teologa, pełniący ważną rolę w czasie okupacji wyspy. Panormo – największa wczesnochrześcijańska bazylika odkryta na wyspie, datowana na V wiek. Rethymno– kościół św. Antoniego; port wenecki; warowna forteca; latarnia
morska z XVI wieku. Chania – miasto uchodzące za najpiękniejszy port Krety, nabrzeże; dawny meczet; kościół NMP.
Zakwaterowanie w okolicach Chanii.
6 DZIEŃ: CHANIA Całodzienny wypoczynek nad morzem.
7 DZIEŃ: KISSAMOS – GARMVOUSA – BALOS – CHANIA – PIREUS Kissamos – zaokrętowanie na statku. Rejs
w stronę wyspy piratów Gramvousa – po drodze widok na wielką jaskinię, uważaną za starożytną stocznię Tarsanas
oraz świątynię Apollona. Wyspa Gramvousa – pozostałości twierdzy oraz kościoła z czasów weneckich. Możliwość
kąpieli. Rejs na lagunę Balos. Wypoczynek. Możliwość kąpieli. Powrót do portu Kissamos. Kolacja w tawernie. Zakwaterowanie na promie. Nocny rejs na trasie Chania – Pireus.
8 DZIEŃ: ATENY – LUTRAKI Ateny – katedra św. Dionizego Areopagity; Akropol, dawne wzgórze świątynne z najważniejszą budowlą – Partenonem – poświęconym patronce miasta, bogini Atenie; Areopag, miejsce wygłoszenia
słynnego kazania przez św. Pawła; Agora, Stary Stadion Olimpijski, zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
W godzinach popołudniowych wyjazd do kurortowej miejscowości Lutraki.
9 DZIEŃ: ARGOLIDA Przystanek na zdjęcia nad Kanałem Korynckim. Korynt – stanowisko archeologiczne antycznego miasta, miejsce kilkukrotnego pobytu św. Pawła. Kenchry – pozostałości portu pożegnania św. Pawła
z kontynentem europejskim Epidauros – ruiny antycznego sanktuarium Asklepiosa, boga medycyny. Mykeny – ruiny
starożytnego miasta: Brama Lwów, Grobowiec Agamemnona. Nafplio – pierwsza stolica nowożytnej Grecji. Powrot
do hotelu na nocleg
10 DZIEŃ: ATENY – WARSZAWA Wylot do Warszawy
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
10
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 37
GRECJA
ŚLADAMI ŚW. PAWŁA /AUTOKAR/
TERMIN:
28.04-07.05
WbCENIE:
• przejazd klimatyzowanym autokarem • noclegi w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie
NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA – NOWY SAD Przejazd tranzytowy przez Słowację, Węgry, Serbię. Nocleg w okolicach
Nowego Sadu.
2 DZIEŃ: NOWY SAD – OK. SALONIK Przejazd tranzytowy przez Serbię, Macedonię, Grecję. Nocleg w okolicach
Salonik.
38 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: SALONIKI – VERIA – OK. KALAMABAKI Saloniki – miasto działalności św. Pawła – Biała Wieża; katedra św. Demetriusza; Rotunda, Łuk Galeriusza. Veria – starożytna Berea, świątynia z czasów bizantyjskich; pomnik
św. Pawła. Nocleg w okolicach Kalambaki.
4 DZIEŃ: METEORY – ATENY Meteory – zespół wiszących klasztorów z XIV wieku, usytuowanych na skalnych
szczytach na wysokości 530 – 630 m. n.p.m. Kolacja z folklorem greckim w tawernie w ateńskiej dzielnicy Plaka.
Nocleg w Atenach.
5 DZIEŃ: ATENY – LOUTRAKI Ateny – katedra św. Dionizego Areopagity; Akropol, dawne wzgórze świątynne
z najważniejszą budowlą – Partenonem – poświęconym patronce miasta, bogini Atenie; Areopag, miejsce wygłoszenia słynnego kazania przez św. Pawła; Agora; stary Stadion Olimpijski; zmiana warty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza. Zakwaterowanie w nadmorskiej miejscowości Loutraki.
6 DZIEŃ: KORYNT – EPIDAUROS – MYKENY – NAFPLIO – KENCHRY Przystanek na zdjęcia nad Kanałem Korynckim. Korynt – stanowisko archeologiczne antycznego miasta, miejsce kilkukrotnego pobytu św. Pawła. Kenchry
– pozostałości portu pożegnania św. Pawła z kontynentem europejskim. Epidauros – ruiny antycznego sanktuarium
Asklepiosa, boga medycyny. Mykeny – ruiny starożytnego miasta: Brama Lwów, Grobowiec Agamemnona. Nafplio
– pierwsza stolica nowożytnej Grecji.
7 DZIEŃ: OSSIOS LOUKAS – DELFY – RIWIERA OLIMPIJSKA Ossios Loukas – bizantyjski klasztor bł. Łukasza ze
Stiri z pięknymi mozaikami, jeden z najlepiej zachowanych monastyrów w Grecji. Delfy – ruiny antycznego sanktuarium Appolina, najsłynniejszej wyroczni starożytnego świata . Nocleg na Riwierze Olimpijskiej.
8 DZIEŃ: KAVALLA – FILIPPI Kavalla – starożytne Neapolis, miasto portowe, do którego przybił św. Paweł i rozpoczął z niego misję po Europie – panorama portu; starówka. Filippi – miejsca Chrztu Św. pierwszego Europejczyka,
kobiety o imieniu Lidia – ruiny starożytnego miasta; baptysterium. Nocleg w okolicach Salonik.
9 DZIEŃ: OK. SALONIK – NOWY SAD Przejazd tranzytowy przez Grecję, Macedonię, Serbię. Nocleg w okolicach
Szegrd.
10 DZIEŃ: NOWY SAD – CZĘSTOCHOWA Przejazd tranzytowy przez Serbię, Węgry, Słowację. Powrót do Częstochowy w godzinach wieczornych.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
10
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 39
TURCJA
WYSPA PATMOS – KOŚCIOŁY APOKALIPTYCZNE
TERMIN:
30.04-07.05 • 21.11-28.11
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – ISTAMBUŁ Przelot na trasie Warszawa – Istambuł. Nocleg w Istambule.
2 DZIEŃ: TROJA – CIEŚNINA DARDANELE Troja – miejsce legendarnej bitwy z Iliady Homera. Przeprawa promowa przez cieśninę Dardanele. Nocleg w Ayvalik.
40 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: PERGAMON – IZMIR Pergamon – ruiny monumentalnej stolicy słynnego królestwa. Izmir – starożytna
Smyrna, biskupstwo św. Polikarpa. Przejazd szlakiem Kościołów Apokaliptycznych: Alasehir (starożytna Filadelfia),
Sard (starożytne Sardes) i Akhisar (starożytna Tiatyra). Zakwaterowanie w Kusadasi.
4 DZIEŃ: EFEZ Maryemana – Wzgórze Słowików, sanktuarium Domu Matki Bożej. Efez – największe ruiny miasta
z czasów rzymskich. Bazylika św. Jana z grobem Ewangelisty. Wolne popołudnie – możliwość kąpieli w Morzu Egejskim.
5 DZIEŃ: PATMOS Całodzienna wyprawa statkiem na grecką wyspę Patmos, gdzie przebywał na zesłaniu św. Jan
i gdzie wg tradycji powstała ostatnia księga Pisma Świętego – Apokalipsa.
6 DZIEŃ: PAMMUKALE – LAODYCEA – HIERAPOLIS Pammukale – relaks na bawełnianych tarasach starożytnego
uzdrowiska. Laodycea – ruiny jednego z siedmiu kościołów Apokalipsy. Hierapolis – miejsce śmierci św. Filipa Apostoła, starożytne uzdrowisko, jedna z największych starożytnych nekropolii.
7 DZIEŃ: ISTAMBUŁ Hagia Sophia – największy kościół wschodniego chrześcijaństwa; kościoły Hagia Irene
i Zbawiciela na Chorze; pałac sułtański Topkapi; Błękitny Meczet; hipodrom – centralny plac starożytnego Konstantynopola. Rejs po cieśninie Bosfor.
8 DZIEŃ: ISTAMBUŁ – WARSZAWA Przelot na trasie Istambuł – Warszawa.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
8
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 41
TURCJA
TERMIN:
27.06-08.07
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – ISTAMBUŁ Przelot na trasie Warszawa – Istambuł. Nocleg w Istambule.
2 DZIEŃ: ANKARA Ankara – stolica współczesnej Turcji – Muzeum Ataturka, twórcy Republiki Tureckiej; Muzeum
Kultur Anatolijskich z eksponatami z terenów całej Anatolii, sprzed tysięcy lat; pozostałości świątyni Cezara Augusta.
Nocleg w Ankarze.
3 DZIEŃ: KAPADOCJA Kapadocja – Muzeum Göreme, gdzie na otwartej przestrzeni można zwiedzać kilkanaście
kościołów skalnych, ozdobionych freskami i malowidłami chrześcijańskimi z VII-XI wieku. Zwiedzanie z bliska i z daleka skalnych formacji wulkanicznego tufu. Nocleg w Kapadocji.
4 DZIEŃ: KONYA – ANTALYA Konya – starożytne, rzymskie Iconium – kościół św. Pawła, jedyny katolicki kościół
od Tarsu po zachodnie wybrzeże Turcji; Meczet Mevlany – średniowiecznego mistyka islamu, inspiratora zakonu
Tańczących Derwiszów. Zakwaterowanie w Antalyi.
5 DZIEŃ: PERGE – ASPENDOS Perge – ruiny pierwszego miasta na misyjnym szlaku św. Pawła. Aspendos – jeden
z największych i najlepiej zachowanych teatrów z czasów rzymskich. Wolne popołudnie – możliwość kąpieli w Morzu Śródziemnym.
6 DZIEŃ: LAODYCEA – HIERAPOLIS – PAMMUKALE Laodycea – ruiny jednego z siedmiu kościołów Apokalipsy.
Hierapolis – miejsce śmierci św. Filipa Apostoła, starożytne uzdrowisko, jedna z największych starożytnych nekropolii. Pammukale – relaks na bawełnianych tarasach starożytnego uzdrowiska. Nocleg w Pammukale.
42 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
7 DZIEŃ: DIDYMA – MILET Didyma – ruiny świątyni Apollina, drugiej co do wielkości w antycznym świecie.
Milet – ruiny jednego z najpotężniejszych miast grecko – rzymskich, miejsce pobytu św. Pawła. Zakwaterowanie
w Kusadasi.
8 DZIEŃ: EFEZ Maryemana – Wzgórze Słowików, sanktuarium Domu Matki Bożej. Efez – największe ruiny miasta
z czasów rzymskich. Bazylika św. Jana z grobem Ewangelisty. Wolne popołudnie – możliwość kąpieli w Morzu Egejskim.
9 DZIEŃ: IZMIR – PERGAMON Izmir – starożytna Smyrna, biskupstwo św. Polikarpa. Pergamon – ruiny monumentalnej stolicy słynnego królestwa. Nocleg w Ayvalik.
10 DZIEŃ: TROJA – CIEŚNINA DARDANELE Troja – miejsce legendarnej bitwy z Iliady Homera. Przeprawa promowa przez cieśninę Dardanele. Zakwaterowanie w Istambule.
11 DZIEŃ: ISTAMBUŁ Hagia Sophia – największy kościół wschodniego chrześcijaństwa; kościoły Hagia Irene
i Zbawiciela na Chorze; pałac sułtański Topkapi; Błękitny Meczet; hipodrom – centralny plac starożytnego Konstantynopola. Muzeum im Adama Mickiewicza, rejs po cieśninie Bosfor.
12 DZIEŃ: ISTANBUŁ – WARSZAWA Przelot na trasie Istambuł – Warszawa.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
12
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 43
RZYM – SAN GIOVANNI ROTONDO
TERMIN:
27.06-06.07 • 11.10-20.10
WbCENIE:
• przejazd klimatyzowanym autokarem • noclegi w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie
NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA – OK. PADWY Przejazd tranzytowy przez Polskę, Czechy, Austrię, Włochy. Nocleg
w okolicach Padwy.
2 DZIEŃ: PADWA – ORVIETO – OK. RZYMU Padwa – bazylika św. Antoniego z grobem Świętego i kaplicą relikwii
(cudownie zachowany język i aparat głosowy); bazylika św. Justyny z grobami Świętej i św. Łukasza Ewangelisty.
Orvieto – gotycka katedra z cyklem fresków L. Signorelli „Sąd Ostateczny” oraz Cudownym Korporałem, postacią
Cudu Eucharystycznego z 1263 r. Zakwaterowanie w okolicach Rzymu.
3 DZIEŃ: RZYM Ogrody Watykańskie (w miarę możliwości); Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską; bazylika
św. Piotra (modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II); Groty Watykańskie; katedra św. Jana na Lateranie oraz Święte
Schody.
44 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: RZYM Audiencja generalna z Ojcem Św. (audiencja w zależności od obecności Papieża). Rzym – Zamek św.Anioła – Panteon – kościół NMP Królowej Męczenników; Plac Navona; Fontanna di Trevi; Schody Hiszpańskie.
5 DZIEŃ: RZYM Bazylika św. Pawła za Murami; Awentyn; kościół San Salvatore in Onda z grobem św. Wincentego
Pallottiego; Koloseum (wejście do środka); Palatyn – ruiny pałacu Oktawiana Augusta; Forum Romanum; Kapitol;
Plac Wenecki; kościół Santa Maria in Cosmedin z tzw. Ustami Prawdy.
6 DZIEŃ: MONTE CASSINO – SAN GIOVANNI ROTONDO Monte Cassino – opactwo Ojców Benedyktynów z grobem św. Benedykta i św. Scholastyki; cmentarz wojenny polskich żołnierzy II korpusu Gen. Andersa. San Giovanni
Rotondo – bazylika św. Ojca Pio; antyczny kościółek Matki Bożej Łaskawej; muzeum klasztorne z pamiątkami po
św. Stygmatyku. Nocleg w San Giovanni Rotondo.
7 DZIEŃ: SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO – MANOPPELLO – LORETO San Giovanni Rotondo – modlitwa
przy grobie świętego Ojca Pio. Czas wolny. Lanciano – sanktuarium pierwszego Cudu Eucharystycznego w historii
Kościoła z VIII wieku. Manoppello – sanktuarium Świętego Oblicza – płótna grobowego Pana Jezusa. Nocleg w Loreto.
8 DZIEŃ: LORETO – ASYŻ Loreto – sanktuarium Domku Nazaretańskiego i Matki Bożej Loretańskiej. Asyż – bazylika św. Franciszka; bazylika św. Klary; bazylika Matki Bożej Anielskiej z kaplicą Porcjunkulą; Chiesa Nova – kościółek
w miejscu domu rodziny Bernardone; oratorium w miejscu narodzenia św. Franciszka. Nocleg w okolicach Asyżu.
9 DZIEŃ: WENECJA – OKOLICE TARVISIO Wenecja – bazylika św. Marka Ewangelisty. Spacer uliczkami dzielnic
San Marco i Castello do słynnego mostu Rialto przerzuconego nad Canale Grande. Czas wolny na placu św. Marka.
Nocleg w okolicachTarvisio.
10 DZIEŃ: OK. TARVISIO – CZĘSTOCHOWA Przejazd tranzytowy przez Włochy, Austrię, Czechy, Polskę. Powrót do
Częstochowy w późnych godzinach wieczornych.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
10
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 45
RZYM – SAN GIOVANNI ROTONDO
– CASCIA
TERMIN:
05.09-12.09
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • bilety
komunikacji miejskiej w Rzymie • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL
i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – RZYM Przelot na trasie Warszawa – Rzym. Rzym – bazylika św. Pawła za Murami. Zakwaterowanie w okolicach Rzymu.
2 DZIEŃ: RZYM Audiencja generalna z Ojcem Św. (audiencja w zależności, od obecności Papieża). Rzym – Panteon – kościół NMP Królowej Męczenników; kościół Santa Maria Sopra Minerva z grobem św. Katarzyny ze Sieny;
Plac Navona; Fontanna di Trevi; Schody Hiszpańskie.
46 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: RZYM Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską; bazylika św. Piotra (modlitwa przy grobie św. Jana
Pawła II); Groty Watykańskie; katedra św. Jana na Lateranie oraz Święte Schody; Koloseum (z zewnątrz).
4 DZIEŃ: MONTE CASSINO – PIETRELCINA – SAN GIOVANNI ROTONDO Monte Cassino – opactwo Ojców Benedyktynów z grobem św. Benedykta i św. Scholastyki; cmentarz wojenny polskich żołnierzy II korpusu Gen. Andersa.
Pietrelcina – miejsca związane z dzieciństwem św. Ojca Pio, pomieszczenia mieszkalne rodziny Forgione, kościół
św. Anny (z chrzcielnicą św. Ojca Pio), kościół parafialny Matki Bożej Anielskiej. Zakwaterowanie w San Giovanni
Rotondo.
5 DZIEŃ: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SAN ANGELO San Giovanni Rotondo – bazylika św. Ojca Pio;
antyczny kościółek Matki Bożej Łaskawej; muzeum klasztorne z pamiątkami po św. Stygmatyku. Czas wolny. Monte
San Angelo – sanktuarium św. Michała Archanioła w miejscu jego objawień.
6 DZIEŃ: LANCIANO – MANOPPELLO – LORETO – OK. ASYŻU Lanciano – sanktuarium pierwszego Cudu Eucharystycznego w historii Kościoła z VIII wieku. Manoppello – sanktuarium Świętego Oblicza – płótna grobowego
Pana Jezusa. Loreto – sanktuarium Domku Nazaretańskiego i Matki Bożej Loretańskiej. Zakwaterowanie w okolicach
Asyżu.
7 DZIEŃ: ASYŻ – CASCIA Asyż – bazylika św. Franciszka; bazylika św. Klary; bazylika Matki Bożej Anielskiej z kaplicą Porcjunkulą; Chiesa Nova – kościółek w miejscu domu rodziny Bernardone; oratorium w miejscu narodzenia
św. Franciszka. Cascia – sanktuarium św. Rity.
8 DZIEŃ: RZYM – WARSZAWA Przelot na trasie Rzym – Warszawa.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
8
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 47
TOSKANIA
ZATOKA NEAPOLITAŃSKA
TERMIN:
08.08-18.08
WbCENIE:
• przejazd klimatyzowanym autokarem • noclegi w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie
NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA – OK. PADWY Przejazd tranzytowy przez Polskę, Czechy, Austrię, Włochy. Nocleg
w okolicach Padwy.
2 DZIEŃ: FERRARA – BOLONIA – OK. MONTECATINI TERME Ferrara – „miasto z żelaza”; katedra św. Jerzego; sanktuarium NMP z postacią Cudu Eucharystycznego z 1171 r. oraz sanktuarium cudownego krucyfiksu św.
Łukasza; otoczony fosą XIV – wieczny zamek rodu d’Este (z zewnątrz). Bolonia – katedra św. Petroniusza; plac
z Fontanną Neptuna – symbolem miasta; budynek najstarszego uniwersytetu w Europie – Archiginnasio; kościół św.
Dominika Guzmana z grobem Świętego; cmentarz żołnierzy II Korpusu Gen. Andersa – największy polski cmentarz
wojenny we Włoszech. Nocleg w okolicach Montecatini Terme.
3 DZIEŃ: PIZA – FLORENCJA – OK. CHIUSI Piza – zespół architektoniczny przy Campo dei Miracoli – tzw. Krzywa
Wieża (z dołu), największe we Włoszech baptysterium, katedra Wniebowzięcia NMP. Florencja – katedra Santa Maria
del Fiore ze wspaniałą kopułą F. Brunelleschiego; średniowieczne baptysterium z drzwiami zwanymi „Bramami Raju”;
franciszkański kościół Świętego Krzyża z grobowcami m.in. Michała Anioła, Galileusza, Piccolo Macchiavelli. Piazza
della Signoria – plac z wieloma posągami, m.in. słynny posąg Dawida dłuta Michała Anioła; Ponte Vecchio – Stary
Most nad rzeką Arno słynący ze sklepików jubilerskich. Nocleg w okolicach Chiusi.
4 DZIEŃ: ORVIETO – RZYM Orvieto – gotycka katedra z cyklem fresków L. Signorelli „Sąd Ostateczny” oraz Cudownym Korporałem, postacią Cudu Eucharystycznego z 1263 r. Rzym – bazylika św. Piotra (modlitwa przy grobie
św. Jana Pawła II); bazylika św. Pawła za Murami. Zakwaterowanie w okolicach Rzymu.
48 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
5 DZIEŃ: RZYM Audiencja generalna z Ojcem Św. (audiencja w zależności, od obecności Papieża). Rzym – katedra św. Jana na Lateranie; bazylika Matki Bożej Większej; Plac Navona; Fontanna di Trevi; Schody Hiszpańskie;
Koloseum (z zewnątrz).
6 DZIEŃ: WEZUWIUSZ – POMPEJE – OK. NEAPOLU Wyjazd na Wezuwiusz – jedyny czynny wulkan na stałym
lądzie Europy, spacer do krateru. Pompeje – ruiny miasta zniszczonego podczas wybuchu Wezuwiusza w 79 r.; sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Zakwaterowanie w okolicach Sorrento.
7 DZIEŃ: CAPRI Całodzienny wyjazd na wyspę Capri. Rejs promem na trasie Sorrento – Capri; rejs statkiem dookoła wyspy; miasto Capri – kościół św. Stefana, Ogrody Augusta. Czas wolny na plażowanie i kąpiel. Rejs powrotny.
8 DZIEŃ: AMALFI Przejazd malowniczym wybrzeżem do Amalfi. Amalfi – katedra z relikwiami św. Andrzeja Apostoła. Czas wolny. Rejs łodzią z Amalfi do Salerno.
9 DZIEŃ: SIENA – OK. MONTECATINI TERME Siena – Campo – rynek miasta w kształcie muszli, na którym odbywają się wyścigi Palio; katedra Wniebowzięcia NMP i baptysterium; kościół św. Franciszka z postaciami Cudu
Eucharystycznego z 1730 r.; kościół św. Dominika z relikwią czaszki św. Katarzyny ze Sieny. Nocleg w okolicach
Montecatini Terme.
10 DZIEŃ: WERONA – OK. PADWY Werona – romańska katedra Santa Maria Marticolare; kościół św. Anastazji;
amfiteatr rzymski (trzeci co wielkości w Italii), dom szekspirowskiej Julii ze słynnym balkonem; panorama na Stary
Zamek, XIV – wieczny ufortyfikowany most Ponte Scaligero oraz zakole rzeki Adygi z murów miasta. Nocleg w okolicach Padwy.
11 DZIEŃ: OK. PADWY – CZĘSTOCHOWA Przejazd tranzytowy przez Włochy, Austrię, Czechy, Polskę. Powrót do
Częstochowy w późnych godzinach wieczornych.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
11
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 49
RZYM
ŚWIĘTA Z OJCEM ŚWIĘTYM
TERMIN:
19.03-28.03 (Wielkanoc – program dłuższy, zmodyfikowany)
23.05-28.05 (Boże Ciało) • 22.12-27.12 (Boże Narodzenie)
WbCENIE:
• przelot rejsowym
w hotelach***/****
do śniadania kawa,
komunikacji miejskiej
przewlekłych
50 |
samolotem • transfer lotnisko – hotel – lotnisko • noclegi
(pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • bilety
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
1 DZIEŃ: WARSZAWA – RZYM Przelot na trasie Warszawa – Rzym
2 DZIEŃ: RZYM Ogrody Watykańskie (w miarę możliwości); Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską; bazylika św. Piotra (modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II); kościół San Salvatore in Onda z grobem św. Wincentego
Pallottiego.
3 DZIEŃ: RZYM Audiencja generalna z Ojcem Św. (audiencja w zależności, od obecności Papieża). Rzym – Panteon – kościół NMP Królowej Męczenników; kościół Santa Maria Sopra Minerva z grobem św. Katarzyny ze Sieny; Plac
Navona; Fontanna di Trevi; Schody Hiszpańskie.
4 DZIEŃ: RZYM Bazylika św. Pawła za Murami; Koloseum (wejście do środka); Palatyn – ruiny pałacu Oktawiana
Augusta; Forum Romanum; Kapitol; kościół Santa Maria in Aracoeli z grobem św. Heleny; Plac Wenecki; kościół
Santa Maria in Cosmedin z tzw. Ustami Prawdy; pozostałości Circo Massimo.
5 DZIEŃ: RZYM Katakumby św. Kaliksta; kościół Domine Quo Vadis; katedra św. Jana Na Lateranie oraz Święte
Schody; bazylika św. Krzyża Jerozolimskiego z relikwiami Krzyża Pana Jezusa. Czas wolny.
6 DZIEŃ: RZYM – WARSZAWA Przelot na trasie Rzym – Warszawa.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
6
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 51
MALTA – SYCYLIA
TERMIN:
29.04-07.05 • 03.10-11.10
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – MALTA Przelot na trasie Warszawa – Malta
2 DZIEŃ: MALTA – LA VALETTA – MOSTA La Valletta – stolica Malty – katedra św. Jana Chrzciciela; kościół
św. Pawła Rozbitka; Ogrody Barracca. Rejs statkiem po Wielkim Porcie, skąd rozciąga się panorama trzech miast –
Vittoriosy, Senglei i Cospicuy (dawna siedziba Zakonu Maltańskiego). Mosta – kościół Wniebowzięcia NMP.
52 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: MDINA – RABAT – MELIEHA – DINGLI CLIFFS Mdina – dawna stolica Malty – katedra św. Piotra i Pawła; Muzeum Katedralne. Rabat – grota i kościół św. Pawła; katakumby św. Agaty; dominikański kościół Matki Bożej
z Groty. Melieha – narodowe sanktuarium z cudowną ikoną NMP, należącą do szkoły ikon św. Łukasza. Dingli Cliffs
– najwyższy punkt Malty, postój na zdjęcia.
4 DZIEŃ: GOZO Rejs na wyspę Gozo. Sanktuarium maryjne w Ta’ Pinu. Victoria – stolica Gozo – katedra Wniebowzięcia NMP; cytadela. Ggantija – megalityczna świątynia z ok. 3600 r. p. Ch., uchodząca za najstarszą wolno
stojącą budowlę świata. Marsalforn – wioska rybacka. Powrót na Maltę.
5 DZIEŃ: MALTA – SYRAKUZY – OK. KATANII Rejs katamaranem na Sycylię. Syrakuzy – sanktuarium Matki
Bożej Płaczącej; park archeologiczny – pozostałości teatru greckiego, amfiteatru rzymskiego, kamieniołomu z tzw.
uchem Dionizosa; wyspa Ortygia – katedra Narodzenia NMP; tzw. źródło Aretuzy. Zakwaterowanie w okolicach
Katanii.
6 DZIEŃ: ETNA – TAORMINA Etna – wyjazd na wulkan (zależne od stopnia erupcji wulkanu). Taormina – katedra
św. Mikołaja; pozostałości teatru greckiego.
7 DZIEŃ: KATANIA – PIAZZA ARMERINA – OK. PALERMO Katania – katedra św.Agaty. Piazza Armerina –
ruiny willi rzymskiej okresu późnego Cesarstwa z dobrze zachowanymi mozaikami podłogowymi. Zakwaterowanie
w okolicach Palermo.
8 DZIEŃ: PALERMO Palermo – katedra NMP Wniebowziętej z grobem św. Rozalii, patronki miasta; kaplica Palatyńska w pałacu normandzkim z pięknymi mozaikami; kościół La Martorana; plac Quattro Canti. Monreale – normandzka katedra imienia NMP, wybudowana z inicjatywy króla Wilhelma II, z pięknymi mozaikami.
9 DZIEŃ: PALERMO – WARSZAWA Przelot na trasie Palermo – Warszawa (z międzylądowaniem w jednym z miast
europejskich).
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
9
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 53
CYPR
ŚLADAMI ŚW. PAWŁA I ŚW. BARNABY
TERMIN:
22.05-31.05
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – LARNACA Przelot na trasie Warszawa – Larnaca.
2 DZIEŃ: LIMASSOL – KOURION – OMODOS – LIMASSOL Spacer po starym mieście w Limassol. Kourion – zwiedzanie ruin antycznego miasta: teatru rzymskiego: „Domu Eustoliosa”, bazyliki wczesnochrześcijańskiej. Przejazd
przez tereny uprawy winnej latorośli i spacer po wiosce Omodos – zwiedzanie Klasztoru Krzyża Świętego z XVIII w.
3 DZIEŃ: LIMASSOL – KALOPANAYIOTIS – KYKKO – LIMASSOL Góry Troodos – urocze wioski i krajobrazy. Kalopanayiotis – zwiedzanie Klasztoru św. Jana z pięknym malarstwem naściennym z XI-XV w. miejsca, gdzie św Paweł
i św. Barnaba ochrzcili św. Heraclidiosa. Klasztor Kykko – największy i najbogatszy klasztor na wyspie.
4 DZIEŃ: LIMASSOL – NIKOZJA – LIMASSOL Wyjazd do Nikozji. Po drodze Klasztor Stavrovouni z IV w. posiadający relikwie Krzyża Świętego, nawiedzenie klasztoru tylko przez mężczyzn (kobietom wstęp zakazany), ze szczytu wzgórza piękna panorama wyspy. Nikozja – zwiedzanie Katedry św. Jana i Muzeum Bizantyjskiego, spacer po
mieście.
54 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
5 DZIEŃ: LIMASSOL – PAFOS – LIMASSOL Przejazd wzdłuż południowego wybrzeża wyspy. Przystanek przy
Petra tou Romiou legendarnym miejscu narodzin Afrodyty. Wioska Yeroskipos – zwiedzanie kościoła bizantyjskiego
„Ayia Paraskevi”. Pafos – ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki, Pręgierz św. Pawła oraz kościół „Ayia Kyriaki”.
W drodze powrotnej zwiedzanie Klasztoru św. Neofitosa.
6 DZIEŃ: LIMASSOL – LEFKARA – LARNAKA – LIMASSOL Lefkara – wioska słynąca z tradycyjnych koronek.
Kiti – zwiedzanie kościoła „Angeloktisti” zawierającego bizantyjską mozaikę z VI w. Larnaka – zwiedzanie kościoła
i grobu św. Łazarza.
7 DZIEŃ: LIMASSOL – FAMAGUSTA – SALAMINA – KYRENIA – LIMASSOL Całodniowa wycieczka po Cyprze
Północnym. Famagusta – spacer po najważniejszym w średniowieczu mieście wyspy. Klasztor św. Barnaby – nawiedzenie miejsca pochówku Apostoła. Salamina – spacer po ruinach starożytnego miasta. Przejazd przez Góry
Pentadaktylos do Bellapais – zwiedzanie ruin średniowiecznego opactwa. Kyrenia – spacer po mieście.
8 DZIEŃ: LIMASSOL – GÓRY TROODOS – LIMASSOL Góry Troodos. Zwiedzanie kilku kościołów bizantyjskich
wpisanych na Listę UNESCO: „Panayia tis Podithou”, „Ayios Nikolaos tis Stegis”, „Panayia tou Araka”. Wioska Kakopetria – spacer po najstarszej części wioski.
9 DZIEŃ: WYPOCZYNEK NA PLAŻY
10 DZIEŃ: LARNAKA – WARSZAWA Przelot.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
10
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 55
HISZPANIA
CAMINO DE SANTIAGO
TERMIN:
23.05-01.06
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi w hotelach***/**** i domach pielgrzyma (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa
posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
56 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
1 DZIEŃ: WARSZAWA – MADRYT Przelot na trasie Warszawa – Madryt. Madryt – Plac Hiszpański; Plac Oriente;
arena byków; Pałac Królewski (z zewnątrz). Nocleg w Madrycie.
2 DZIEŃ: LEON – ASTORGA – SARRIA Leon – katedra; kościół św. Izydora z Sewilli; Pałac Gaudiego. Astorga –
miasto hiszpańskiej czekolady; Muzeum Pielgrzymek – zapoznanie z historią szlaków pielgrzymkowych wiodących
do Santiago. Nocleg w Sarria.
CZĘŚĆ PIESZA PIELGRZYMKI
3 DZIEŃ: SARRIA PORTOMARIN – 22 KM
4 DZIEŃ: PORTOMARIN – PALAS DEL REI – 24 KM
5 DZIEŃ: PALAS DEL REI – ARZUA – 28 KM
6 DZIEŃ: ARZUA – O PEDROUZO – 20 KM
7 DZIEŃ: O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – 21 KM
8 DZIEŃ: SANTIAGO DE COMPOSTELA – SALAMANKA Santiago – uroczysta Msza Św. dla pielgrzymów. Zwiedzanie miasta. Przejazd do Salamanki. Nocleg.
9 DZIEŃ: SALAMANKA – ALBA DE TORMES – AVILA – MADRYT Salamanka – słynne miasto uniwersyteckie,
Plaza Mayor; stara i nowa katedra; tzw. dom muszli. Alba de Tormes – kościół karmelitański z grobem św. Teresy
Wielkiej. Avila – katedra; klasztor karmelitański w miejscu urodzenia św. Teresy. Nocleg w Madrycie.
10 DZIEŃ: MADRYT – WARSZAWA Przelot na trasie Madryt – Warszawa.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
10
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 57
LOURDES – FATIMA
– LA SALETTE
TERMIN:
10.08-22.08 (Wniebowzięcie NMP w sanktuariach Maryjnych Europy)
15.10-27.10
WbCENIE:
• przejazd klimatyzowanym autokarem • noclegi w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie
NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA – STRASBOURG Przejazd tranzytowy na nocleg do Strasbourga.
2 DZIEŃ: STRASBOURG – LA SALETTE Strasbourg – siedziba wielu europejskich instytucji. Katedra Notre-Dame.
Spacer po Placu Gutenberga. Wyjazd do Sanktuarium w La Salette i udział w wieczornej procesji. Sanktuarium Matki
Boskiej Płaczącej jest miejscem objawienia się Maryi w 1846 dwojgu pastuszkom.
3 DZIEŃ: LA SALETTE La Salette – Droga Krzyżowa, zwiedzanie Sanktuarium, wieczorna liturgia.
4 DZIEŃ: LA SALETTE – LOURDES Msza św. w La Salette. Przejazd do Lourdes – udział w nabożeństwie wieczornym. Lourdes – najsłynniejsze Sanktuarium we Francji u stóp Pirenejów, w którym Matka Boża objawiała się
w 1858 r. Bernadecie Soubirous.
58 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
5 DZIEŃ: LOURDES Zwiedzanie Sanktuarium i miejsc związanych z objawieniami. Udział w Drodze Krzyżowej.
Nabożeństwo wieczorne – procesja światła, możliwość kąpieli w basenach.
6 DZIEŃ: LOURDES – SAN SEBASTIAN – LOYOLA – BURGOS Poranna Msza św. w Lourdes. San Sebastian –
krótki odpoczynek w miasteczku nad Zatoką Biskajską. Nawiedzenie domu rodzinnego św. Ignacego z Loyoli i Bazyliki Księży Jezuitów. Burgos – dawna stolica Starej Kastylii ze starówką z ciemnego kamienia i jedną z najwspanialszych katedr gotyckich w całej Hiszpanii.
7 DZIEŃ: BURGOS – COIMBRA – FATIMA Coimbra – miasto narodzin sześciu królów Portugalii i siedziba najstarszego uniwersytetu w kraju z 1290 r. Zwiedzanie Starej i Nowej Katedry. Podziwianie panoramy miasta bogatej
w zabytki sztuki i architektury. Przejazd do Fatimy – nabożeństwo.
8 DZIEŃ: FATIMA Poranna Msza św. i zwiedzanie bazyliki oraz placu sanktuaryjnego, a także miejsc związanych
z objawieniami w Valinhos, Loca do Cabeço i Aljustrel w 1917 r. Droga Krzyżowa i udział w wieczornej nabożeństwie.
9 DZIEŃ: FATIMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA – LA CORUÑA Poranna Msza św. w Fatimie i wyjazd do Santiago de Compostela. Zwiedzanie Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, którego marmurowy grobowiec został odkryty ok.
800 r. i odtąd stał się jednym z najważniejszych szlaków pątniczych. Zwiedzanie katedry św. Jakuba z XI w. i spacer
po Starym Mieście. Nocleg w La Coruña.
10 DZIEŃ: LA CORUÑA – LOURDES La Coruña – port, z którego wypłynęła w morze w 1588 r. niezwyciężona
Armada, pokonana w końcu przez Brytyjczyków. Miasto wsławiło się również w walecznej obronie przed wojskami
Napoleona. Udział w nabożeństwie wieczornym w Lourdes.
11 DZIEŃ: LOURDES – ARS – LYON Przejazd do Ars. Zwiedzanie miejsc, gdzie żył i pracował św. Jan Maria Vianney – patron wszystkich proboszczów, kanonizowany w 1925 r. przez papieża Piusa XI. Nocleg w okolicach Lyonu.
12 DZIEŃ: LYON – ALTÖTTING Przejazd do Altötting, nazywanego „Bawarską Częstochową” – Sanktuarium
Czarnej Madonny – patronki Bawarii.
13 DZIEŃ: ALTÖTTING – CZĘSTOCHOWA Przejazd powrotny z Altötting do Częstochowy.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
13
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 59
PARYŻ – LOURDES – PRAGA
TERMIN:
16.07-26.07
WbCENIE:
• przejazd klimatyzowanym autokarem • noclegi w hotelach**/*** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie
NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA – STRASBOURG Przejazd z Częstochowy do Strasbourga na nocleg.
2 DZIEŃ: STRASBOURG – REIMS – PARYŻ Strasbourg – katedra Notre-Dame, Rynek z pomnikiem Gutenberga. Reims –XII-wieczna katedra Notre-Dame z witrażami Marca Chagalla., Bazylika św. Remigiusza z XI w. Nocleg
w okolicach Paryża.
60 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: PARYŻ Zwiedzanie miasta: Kaplica Cudownego Medalika, Katedra Notre-Dame (1163-1245 r.), Święta
Kaplica z 1248 r. z relikwiami Krzyża Świętego, Dzielnica Łacińska, Pantenon, Sorbona, Plac Concorde, kościół św.
Magdaleny, Wieża Eiffla, dzielnica Montmartre, Bazylika Sacre-Coeur. Wieczorny rejs po Sekwanie.
4 DZIEŃ: PARYŻ – LISIEUX – WYSPA ŚW. MICHAŁA Lisieux – bazylika św. Tereski od Dzieciątka Jezus, której
budowa została zakończona w 1954 r. Wyspa św. Michała – wyspa Archanioła Michała z Opactwem Benedyktynów
jest jednym z 7 cudów świata. Przejazd na nocleg w okolicach Rennes, stolicy Bretanii.
5 DZIEŃ: RENNES – LOURDES Przejazd do Lourdes i udział w wieczornej procesji ze świecami.
6 DZIEŃ: LOURDES Zwiedzanie Sanktuarium i miejsc, w których Matka Boża objawiała się św. Bernadecie
w 1858 r.: Grota Massabielska, Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Bazylika Różańcowa. Droga Krzyżowa i udział
w wieczornej procesji różańcowej.
7 DZIEŃ: LOURDES – LA SALETTE Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej w La Salette, która objawiła
się w 1848 r. dwojgu pastuszkom i udział w wieczornej procesji.
8 DZIEŃ: LA SALETTE – ARS – PARAY LE MONIAL Ars – nawiedzenie miejsca, w którym żył i pracował św. proboszcz Jan Maria Vianey. Paray le Monial – nawiedzenie Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego, którego kult
zapoczątkowała tutejsza zakonnica, Marguerite-Marie Alacoque.
9 DZIEŃ: PARAY LE MONIAL – NEVERS – BESANCON Nawiedzenie grobu św. Bernadety w Nevers, które słynie
również z nugatowych słodyczy i wytwarzanej tu od XVII w. pięknej porcelany. Przejazd na nocleg w okolice Besancon.
10 DZIEŃ: BESANCON – PILZNO Przejazd tranzytowy na nocleg w okolice Pilzna.
11 DZIEŃ: PILZNO – PRAGA – CZĘSTOCHOWA Spacer po Pradze – Stare Miasto, katedra św. Wita wznoszona
przez sześć wieków – zwiedzanie krypt królewskich, Most Karola. Powrót do Częstochowy.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
11
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 61
HISZPANIA
SANKTUARIA MARYJNE
TERMIN:
02.05-10.05
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – MADRYT Przelot na trasie Warszawa – Madryt. Zwiedzanie Madrytu: Plac Hiszpański,
Plac Oriente, Arena byków – objazd autokarem i Muzeum Prado (wejście). Nocleg w Madrycie
2 DZIEŃ: GUADALUPE – TRUJILLO Przejazd do Guadalupe. Zwiedzenie Bazyliki patronki Extremadury i od 1928
roku Królowej Świata Hiszpańskiego. Przejazd do Trujillo, miasta rodzinnego konkwistadorów: Francisco Pizarro
i Francisco de Orellana.
62 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
3 DZIEŃ: TRUJILLO – BENAVENTE Spacer po mieście i przejazd do Benavente.
4 DZIEŃ: LEON – OVIEDO Wyjazd do Leon – zwiedzanie katedry gotyckiej (wejście), Pałacu de Guzmanes, Botines – dzieło Gaudíego, San Marcos i romańskiej bazyliki San Isidoro. Przejazd do sanktuarium matki Bożej patronki
Leon – Virgen de Camino. Po południu przejazd do Oviedo. Spacer po mieście i wejście do katedry gdzie w skarbcu
katedry od IX wieku przechowywana jest chusta, w którą zawinięto głowę Jezusa Chrystusa tzw. sudarium z Oviedo.
5 DZIEŃ: COVADONGA – SAN SEBASTIAN Przejazd do Covadonga do Sanktuarium Matki Bożej „La Santina”
(XIX wiek) patronki Asturias. Wyjazd do San Sebastian.
6 DZIEŃ: SAN SEBASTIAN – AZPEITIA – SARAGOSSA Przejazd do Azpeitia gdzie znajduje się dom rodzinny
Św. Ignacego de Loyola (Msza Św.) i przejazd do Saragossy.
7 DZIEŃ: SARAGOSSA – MONTSERRAT Zwiedzanie największej świątyni barokowej Hiszpanii – Bazyliki Najświetszej Marii Panny z Pilar – patronki Hiszpanii. Spacer po mieście i przejazd do Montserrat –Sanktuarium Matki Bożej
patronki Kataloni. Najświętsze miejsce w Katalonii, w którym od wieków czczona jest niewielka figurka Madonny
zazwanej poufale La Moreneta (Czarnulka).
8 DZIEŃ: BARCELONA Przejazd do Barcelony – spacer po Dzielnicy Gotyckiej –centrum i zarazem najstarsza
część miasta : katedra Św. Eulalii (wejście) – wspaniała XIV wieczna budowla,ratusz, Las Ramblas – najsłynniejsza
ulica w Barcelonie. Wzgórze Monjuic – górujące nad portem, z którego rozciąga się wspaniały widok na całe miasta.
9 DZIEN: BARCELONA – WARSZAWA Sagrada Familia – arcydzieło Gaudiego rozpoczęte w 1882 roku – wejście.
Przelot do kraju.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
9
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 63
LOURDES – MONTSERRAT –
COSTA BRAVA
TERMIN:
09.08-17.08
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
64 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
1 DZIEŃ: WARSZAWA – BARCELONA Przelot na trasie Warszawa – Barcelona
2 DZIEŃ: BARCELONA Zwiedzanie Barcelony: – spacer po Dzielnicy Gotyckiej – centrum i zarazem najstarsza
część miasta : katedra św. Eulalii – wspaniała XIV – wieczna budowla; ratusz; Las Ramblas, – najsłynniejsza ulica
w Barcelonie. Na krańcu wysadzanej platanami alei – Kolumna Kolumba. Zwiedzanie Muzeum Picassa. Sagrada
Familia – arcydzieło Gaudiego rozpoczęte w 1882 roku, najbardziej niekonwencjonalny z europejskich kościołów.
Wzgórze Monjuic – górujące nad portem, z którego rozciąga się wspaniały widok na całe miasto.
3 DZIEŃ: BARCELONA – MONTSERRAT Przejazd do Montserrat w pobliżu Barcelony, gdzie malownicza sceneria
jest tłem dla najświętszego miejsca w Katalonii, w którym od wieków czczona jest niewielka figurka Madonny nazywana poufale La Moreneta (Czarnulka).
4 DZIEŃ: MONSERRAT – ANDORA – LOURDES Przejazd przez Pireneje do Lourdes.
5 DZIEŃ: LOURDES Zwiedzanie Sanktuarium i miejsc, w których Matka Boża objawiła się św. Bernadecie
w 1858 r., – Grota Massabielska, Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Bazylika Różańcowa. Droga Krzyżowa i udział
w wieczornej procesji różańcowej.
6 DZIEŃ: LOURDES – CARCASONNE – MONTPELLIER Wyjazd z Lourdes do Carcasonne. Spacer po średniowiecznym mieście zbudowanym na szczycie wzgórza. Przejazd do Montpellier.
7 DZIEŃ: MONTPELLIER – COSTA BRAVA Montpellier – stolica Langwedocji i Roussillon. Spacer po starówce,
katedra st-Pierre z XIV w. Przejazd na Costa Brava.
8 DZIEŃ: COSTA BRAVA Wypoczynek na Costa Brava
9 DZIEŃ: BARCELONA - WARSZAWA Przelot do kraju.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
9
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 65
FATIMA –
SANTIAGO DE COMPOSTELA
TERMIN:
30.04-07.05 • 05.11-12.11
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – MADRYT – TOLEDO Przelot na trasie Warszawa - Madryt. Zwiedzanie Madrytu: Plac
Hiszpański, Plac Oriente, arena byków, Pałac Królewski (objazd autokarem.) Przejazd na nocleg w okolicach Toledo
– stolicy średniowiecznej Hiszpanii.
2 DZIEŃ: TOLEDO – FATIMA Toledo – spacer po Starym Mieście wokół najpiękniejszych zabytków: Biała Synagoga z 1180 r. (wejście), późnogotycki Klasztor Franciszkanów – św. Jana od Królów. Udział we Mszy św. i zwiedzanie
gotyckiej katedry – najważniejszej świątyni hiszpańskiego Kościoła i miejsca spoczynku większości królów Kastylii.
Kościół Santo Tome – wejście – ze słynnym obrazem El Greca – Pogrzeb Hrabiego Orgaza. Przejazd do Fatimy.
Udział w wieczornej procesji.
3 DZIEŃ: FATIMA Zwiedzanie sanktuarium i miejsc związanych z objawieniami w Valinhos, Loca do Cabeço i Aljustrel –miejsowość, gdzie mieszkali Franciszek, Hiacynta i Łucja. Droga Krzyżowa i udział w wieczornej procesji.
66 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: FATIMA – LIZBONA – FATIMA Lizbona – spacer po stolicy: kościół św. Antoniego zwanego Padewskim
( wejście), katedra (wejście), wzgórze i ruiny zamku św. Jerzego, klasztor Hieronimitów (wejście), wieża Belem,
pomnik odkrywców, przejazd mostem 25 kwietnia, figura Chrystusa Króla ( wejście), tereny EXPO 98. Powrót do
sanktuarium w Fatimie i udział w wieczornej procesji światła.
5 DZIEŃ: FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA Wyjazd do Coimbry – miasto narodzin sześciu
królów: zwiedzanie najstarszego w Portugalii uniwersytetu (wejście), Starej Katedry z 1064 i Nowej Katedry z 1598;
(wejście) podziwianie panoramy miasta pełnego zabytków sztuki i architektury. Przejazd na nocleg do Santiago de
Compostela, jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych.
6 DZIEŃ: SANTIAGO DE COMPOSTELA – SALAMANCA Santiago de Compostela – spacer uliczkami Starego Miasta i zwiedzanie katedry (wejście) Świętego Jakuba – jednego z największych sanktuariów chrześcijaństwa z lat
1078-1122.Udział we Mszy św. Przejazd na nocleg do Salamanki.
7 DZIEŃ: SALAMANCA – ALBA DE TORMES – AVILA – MADRYT Salamanca – słynne miasto uniwersyteckie.
Spacer po Starym Mieście zwiedzanie Starej i Nowej Katedry, uniwersytet ufundowany przez Alfonsa IX w 1218r,
most rzymski z I w. Alba de Tormes – miejsce śmierci i wiecznego spoczynku Św. Teresy. Udział we Mszy św.
w klasztorze Sióstr Karmelitanek. Przejazd do Avili – miasta, którego najważniejsze zabytki są związane ze św. Teresą. Spacer po mieście, nawiedzenie romańsko – gotyckiej katedry i klasztoru Sióstr Karmelitanek, pierwszego
klasztoru założonego przez świętą w 1562 r.
8 DZIEŃ: MADRYT – WARSZAWA Madryt – zwiedzanie Galerii Prado – jednej z najstarszych i największych kolekcji sztuki na świecie (El Greco, Velazquez, Goya, Tycjan, Bosch). Plaza Mayor i Puerta del Sol. W miarę możliwości
czas wolny. Przelot na trasie Madryt – Warszawa.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
8
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 67
PORTUGALIA
UROCZYSTOŚCI FATIMSKIE
TERMIN:
11.10-15.10
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
68 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
1 DZIEŃ: WARSZAWA – LIZBONA – FATIMA Przelot na trasie Warszawa – Lizbona. Przejazd na nocleg do
Fatimy.
2 DZIEŃ: FATIMA Zwiedzanie sanktuarium i miejsc związanych z Objawieniami w Valinhos, Loca do Cabeço,
Aljustrel. Droga Krzyżowa. Udział w wieczornej procesji.
3 DZIEŃ: FATIMA Fatima - udział w Uroczystościach Fatimskich.
4 DZIEŃ LIZBONA Lizbona – zwiedzanie: Zamek św. Jerzego, katedra, kościół św. Antoniego, dzielnica Belem –
wieża Belem, klasztor Hieronimitów, pomnik Odkrywców. Figura Chrystusa Króla. Nocleg.
5 DZIEŃ LIZBONA – WARSZAWA Przelot do Polski.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
5
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 69
BOŚNIA I HERCEGOWINA
– CHORWACJA
– CZARNOGÓRA – ALBANIA
TERMIN:
19.07-30.07
WbCENIE:
• przejazd klimatyzowanym autokarem • noclegi w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie
NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA – LUDBREG Przejazd tranzytowy na nocleg w Ludbregu – miejsce cudu eucharystycznego.
2 DZIEŃ: LUDBREG – MARIJA BISTRICA – MEDJUGORJE Nawiedzenie kościoła, gdzie znajduje się ampułka
z Przenajświętszą Krwią Pana Jezusa. Marija Bistrica – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Chorwacji. Przejazd do
Medjugorje.
3 DZIEŃ: MEDJUGORIE Całodniowy pobyt w Medjugorie – miejscu kultu Matki Bożej. Zwiedzanie Kościoła, cmentarza z grobem Ojca Slavko. Nocleg w Medjugorie.
70 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: MEDJUGORIE – MOSTAR – MEDJUGORIE Zwiedzanie Mostaru, położonego w południowo-zachodniej
części Bośni i Hercegowiny. Jego nazwa pochodzi od słowa mostari – strażnicy mostu. Głównym zabytkiem miasta
jest XIV wieczny kamienny Stary Most wybudowany w 1566 przez Turków, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Spacer po starówce.
5 DZIEŃ: MEDJUGORIE – DUBROWNIK – SUTOMORE Zwiedzanie Dubrownika zwanego „Perłą Adriatyku”. Brama
Pile, fontanna Onufrego z XV wieku, główna ulica Stradun, katedra Marii Panny. Przejazd na nocleg do Sutomore.
6 DZIEŃ: SUTOMORE – BOKA KOTORSKA – NIEGOS – PERAST – SUTOMORE Panorama Boki Kotorskiej.Perast-Sanktuarium Matki Bożej na Skale. Kotor – Katedra św. Tripuna.Przejazd na noclego do Sutomore
7 DZIEŃ: SUTOMORE – BUDVA – NOWY BAR – SUTOMORE Przejazd Riwierą Budvańską. Zwiedzanie Budvy –
starówka otoczona pierścieniem murów obronnych z cytadelą od strony morza, Katedra Św. Jana z dominującą
neogotycką wieżą, Cerkiew Św. Trójcy. Nowy Bar – najstarsza oliwka, przejażdżka po jeziorze Szkoderskim. Powrót
na noclego do Sutomore.
8 DZIEŃ: SUTOMORE – SZKODRA – DURRES Zwiedzanie Szkodry – największego ośrodka gospodarczego i kulturalnego w północnej Albanii., kościół katedralny – największa świątynia katolicka Albanii, twierdza Rozafa, skąd
rozciąga się widok na Jezioro Skarskie. Przejazd na nocleg do Durres.
9 DZIEŃ: DURRES – TIRANA Zwiedzanie stolicy Albanii i miejsc związanych z Matką Teresą. Kruje – zwiedzanie
zamku i Muzeum Skandenberga, bohatera narodowego Albanii. Przejazd na nocleg do Durres.
10 DZIEŃ: DURRES – NEUM Przejazd przez Bokę Kotorską, zwiedzanie monastyrów. Nocleg w Neum nad morzem.
11 DZIEŃ: NEUM – VEPRIC – SPLIT – OKOLICE MARIBORU Vepric – nawiedzenie chorwackiego Lourdes na
Riwierze Makarskiej. Przejazd do Splitu – zwiedzanie kompleksu pałacowego Dioklecjana. Nocleg w okolicach Mariboru.
12 DZIEŃ: MARIBOR – CZĘSTOCHOWA Po śniadaniu powrót do kraju.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
12
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 71
MEDJUGORJE – CHORWACJA
TERMIN:
30.05-07.06, 08.08-16.08
WbCENIE:
• przejazd klimatyzowanym autokarem • noclegi w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie
NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA – CRIKVENIVA Przejazd przez Czechy i Austrię do Słowenii. Nocleg Crikvenicy.
2 DZIEŃ: OKOLICE KARLOWCA– POSTOJNA JAMA – PLITWICE Po śniadaniu zwiedzanie jaskiń Postojne Jamy,
tworzących system korytarzy z mnogością form krasowych. W trakcie zwiedzania przejazd podziemną kolejką i podziwianie unikalnego stworzenia jaskiniowego – „proteusa anguinusa”. Przejazd do Chorwacji. Nocleg w okolicy
miejscowości Plitwice.
3 DZIEŃ: JEZIORA PLITWICKIE Zwiedzanie Parku Narodowego Plitwickich Jezior. Spacer kanionem wzdłuż ciągu
jezior połączonych ze sobą strumieniami, kaskadami i wodospadami. W trakcie zwiedzania rejs stateczkiem po jeziorze Kozjak i przejazd kolejką turystyczną. Przejazd na nocleg w okolice Biogradu.
72 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: MEDJUGORJE Po śniadaniu przejazd do Bośni i Hercegowiny, do Medjugorje, miejsca kultu Matki Boskiej. Zwiedzanie kościoła, cmentarza z grobem Ojca Slavko oraz oryginalnej Drogi Krzyżowej koło kościoła. Nocleg
w Medjugorje.
5 DZIEŃ: MEDJUGORJE Całodniowy pobyt w Medjugorje. Wejście na Wzgórze Objawień.
6 DZIEŃ: MEDJUGORJE – MOSTAR – MEDJUGORIE Przejazd do Mostaru, który w czasach panowania tureckiego
stanowił centrum handlu. Zwiedzanie: przepiękny kamienny Stary Most na Naretwie, kościół oo. Franciszkanów,
dzielnica muzułmańska Stara Carsija, tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, meczet Koski Mehmed-Paszy.
7 DZIEŃ: DUBROWNIK – CHORWACKIE LOURDES Po śniadaniu przejazd do Dubrownika zwanego „Perłą Adriatyku” i „Słowiańskimi Atenami”. Zwiedzanie: Brama Pile, fontanna Onufrego z XV wieku, główna ulica Stradun, katedra Marii Panny. Spacer po murach obronnych z XIV wieku – jedna z największych atrakcji miasta. Wizyta w Vepric,
tzw. „Chorwackim Lourdes” na Riwierze Makarskiej.
8 DZIEŃ: SPLIT – OKOLICE KARLOWCA Zwiedzanie Splitu: kompleks pałacowy Dioklecjana, Katedra ze skarbcem, starówka, pomnik biskupa Grzegorza Ninskiego, Wzgórze Marjan z panoramą na miasto i morze. Przejazd na
nocleg w okolicach Karlowca.
9 DZIEŃ: CRIKVENICA – CZĘSTOCHOWA Po śniadaniu wyjazd powrotny do kraju.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
9
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 73
LITWA – ŁOTWA – ESTONIA
TERMIN:
02.08-11.08
WbCENIE:
• przejazd klimatyzowanym autokarem • noclegi w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie
NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA – WILNO Przejazd do Wilna.
2 DZIEŃ: WILNO Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej – jedynej z zachowanych bram miejskich z kaplicą Matki
Boskiej Ostrobramskiej ze słynnym obrazem. Zwiedzanie Starego Miasta: Rynek, cerkiew Ducha Świętego wzniesiona w XVII w.; katedra z relikwiami Św. Kazimierza wraz z grobami królewskimi. Góra Trzykrzyska – miejsce na poły
legendarne – panorama miasta.
3 DZIEŃ: WILNO – KOWNO – GÓRA TRZECH KRZYŻY – RYGA Zwiedzanie miasta (starej i nowej części). Ruiny
zamku z XIII w. – jednego z najstarszych zabytków Kowna, ratusz z XVI w. z charakterystyczną białą wieżą zwany
Białym Łabędziem, katedra z XV w. – największy gotycki zabytek na Litwie. Góra Krzyży – unikalne sanktuarium pod
gołym niebem z dziesiątkami tysięcy krzyży..
74 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: RYGA – JURMALA – RYGA Zwiedzanie uzdrowiska morskiego. Zwiedzanie Rygi: Starówka – fragmenty
murów miejskich; katedra uważana za największy kościół nadbałtycki ze słynnymi organami (1601). Wjazd na wieżę
kościoła z panoramą miasta. Zamek ryski powstały w latach 1330 – 1353, w okresie międzywojennym siedziba
prezydenta kraju; zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia.
5 DZIEŃ: RYGA – TARTU – TALLIN Przejazd do Tallina. Po drodze Cesis – ruiny zamku oraz kościół św. Jana.
Tartu – Plac Ratuszowy.
6 DZIEŃ: TALLIN Zwiedzanie: kościół dominikański, Górne i Dolne Miasto, Sobór Aleksandra Newskiego –prawosławna cerkiew z czasów cara Aleksandra III, ,wzgórze Toompea Baszty obronnych m.in.: Wysoki Herman i Gruba
Małgorzata, na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową akcję ORP Orzeł,2 średniowieczne ulice – Długa i Krótka Noga,Ratusz Miejski z 1404 roku, Apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii,Dom Bractwa
Czarnogłowych.
7 DZIEŃ: TALLIN – DAUGAVPILS (DYNEBURG) Przejazd do Daugavpils.Krótkie zwiedzanie miasta.
8 DZIEŃ: DAUGAVPILS – AGŁONA – WILLNO Przejazd do Aglony – miejscowość znana jako największe w kraju
sanktuarium katolickie – zwiedzanie. Udział we Mszy św. w Sanktuarium Maryjnym. Zułów i Powiewiórka: miejsce
urodzenia i chrztu Marszałka Piłsudskiego. Przejazd do Wilna
9 DZIEŃ: WILNO – TROKI Uniwersytet Wileński – najpierw kolegium jezuickie przekształcone w uniwersytet przez
Stefana Batorego w 1579 r. Kościoły Wilna: kościół Świętego Ducha, kościół Świętej Trójcy z piewrszym obrazem
Jezusa Miłosiernego Jezusa Miłosiernego namalowanym jeszcze wg. wskazówek s. Faustyny; kościół św. Piotra
i Pawła – świątynia wzniesiona na wzór bazyliki watykańskiej. W miarę możliwości cmentarz na Rossie, gdzie znalazło spoczynek wiele osób zasłużonych dla kultury polskiej, litewskiej i białoruskiej. Muzeum Adama Mickiewicza.
Troki – wspaniały zamek wzniesiony przez Witolda w XV w. Dom, w którym żyła św. siostra Faustyna.
10 DZIEŃ: WILNO CZĘSTOCHOWA Przyjazd do Częstochowy.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
10
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 75
LOURDES
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
TERMIN:
09.02-13.02
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • transfer autokarem lotnisko – hotel – lotnisko • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
76 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
1 DZIEŃ: WARSZAWA – PARYŻ – PAU – LOURDES Przelot na trasie Warszawa – Paryż – Pau. Przejazd do
Lourdes.
2-4 DZIEŃ: LOURDES Zapoznanie się z historią objawień; nawiedzenie sanktuarium oraz miejsc związanych z życiem św. Bernadetty. Uczestnictwo w nabożeństwach – codziennej procesji eucharystycznej i procesji różańcowej.
Codzienna Msza Św. z konferencją. Droga Krzyżowa. Czas na modlitwę indywidualną i kąpiel w basenach z wodą
z cudownego źródełka.
5 DZIEŃ: LOURDES – PAU – PARYŻ – WARSZAWA Przelot na trasie Pau – Warszawa z międzylądowaniem
w Paryżu.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
5
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 77
SKANDYNAWIA
TERMIN:
01.08-12.08
WbCENIE:
• przejazd klimatyzowanym autokarem • nocne rejsy promem • noclegi w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki, do śniadania
kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: CZĘSTOCHOWA – ŚWINOUJŚCIE – KOPENHAGA/YSTAD Wyjazd z Częstochowy, przejazd do Świnoujścia – obiadokolacja. Nocny rejs na trasie Świnoujście – Kopenhaga/Ystad.
2 DZIEŃ: KOPENHAGA – HELSINGOR – HELSINGBORG Zwiedzanie Kopenhagi: Mała Syrenka, Fontanna Geliony,
z zewnątrz: Amalienborg, Kongens Nytorv, Giełda, msza św. w katedrze św. Anzgara, starówka. Przejazd do Helsingor – spacer wokół tzw. Zamku Hamleta, przeprawa promowa do Helsingborg w Szwecji. Nocleg w ok. Jonkoping.
3 DZIEŃ: VADSTENA – SZTOKHOLM Krótkie odwiedziny w Vadstenie – miejscu, w którym św. Brygida założyła
klasztor. Następnie przejazd do Sztokholmu – zwiedzanie miasta: Pałac Królewski (z zewnątrz), Stare Miasto, Gamla
Stan, katedra Strokyrkan, Ratusz z Salą Białą i Błękitną (znane z uroczystości odbierania nagrody Nobla). Nocleg na
przedmieściach Sztokholmu.
4 DZIEŃ: UPPSALA – JEZIORO WENER Przejazd do Uppsali, starego miasta uniwersyteckiego oraz mocno związanego ze św. Brygidą Szwedzką. Przejazd trasą z widokiem na Jezioro Wener – największe jezioro Szwecji. Nocleg
w okolicach Ski.
78 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
5 DZIEŃ: OSLO Przejazd do Oslo – zwiedzanie miasta: Ratusz, Park Rzeźb Vigelanda, skocznia narciarska Holmenkollen, Muzeum Wikingów; z zewnątrz: Pałac Królewski Slotem, Twierdza Akershus, Parlament. Przejazd wzdłuż
Jeziora Mjosa, Doliną Gudbrand – przepiękne widoki. Po drodze obiekty olimpijskie. Nocleg w okolicach Kvikne.
6 DZIEŃ: TRONDHEIM – STIKLESTAD Zwiedzanie Trondheim: Katedra Nidaros – najsławniejsze miejsce pielgrzymkowe północnej Europy w średniowieczu. Spacer po Starym Mieście. Msza Święta w Stiklestad. Nocleg
w okolicach Oppdal.
7 DZIEŃ: DROGA TROLLI – DROGA ORŁÓW – FIORD Geiranger – Wodospad Siedmiu Sióstr Wyjazd w kierunku
Andalsnes, na tzw. “Drogę Troli”, na górze postój na punkcie widokowym – wodospad Stigfossen i Ściana Troli.
Zjazd do krótkiej przeprawy promowej Linge-Eisdal, dalej “Drogą Orłów” do Geiranger. W przypadku dobrej pogody
możliwość wjazdu na punkt widokowy Dalsnibba (1500 m. n.p.m.). Rejs fiordem Geiranger, uważanym za najpiękniejszy, po drodze Wodospad Siedmiu Sióstr do Hellesylt. Nocleg w okolicach Stryn.
8 DZIEŃ: LODOWIEC BOYBREEN – SOGNEFJORD – VIK – BERGEN Przejazd do lodowca Boybreen, który jest
jednym z najlepiej dostępnych w Europie. Wizyta w słynnym Muzeum Lodowca – pokaz filmowy na półkolistym
ekranie. Przejazd wzdłuż Sognefjordu – największy fiord w Norwegii – do Hella, przeprawa promowa do Vagsnes.
Stamtąd malownicza trasa w kierunku Bergen, stolicy norweskich fiordów. Po drodze w miejscowości Vik wizyta
w drewnianym kościele typu “stav” z XII. Przejazd do Bergen.
9 DZIEŃ: BERGEN Zwiedzanie Bergen: stare, malownicze nabrzeże portowe Bryggen, Kościół NMP (z zewnątrz),
targ rybny (możliwość zakupu skór renifera, mięsa wieloryba i rekina lub innych specjałów). Wjazd kolejką linową
Floim, skąd można podziwiać panoramę miasta. Przejazd do Bruravik, krótka przeprawa do Brimnes. Przejazd przez
największy w Europie płaskowyż Hardangervidda, znany z tzw. “bitwy o ciężką wodę”. Trasa wśród jezior, dzikich
dolin, lasów i strumieni do miasteczka Gol.
10 DZIEŃ: GÖTEBORG – MALMÖ Przejazd do Göteborga, po drodze Msza św. w Angared. Göteborg – spacer po
Starym Mieście, pomnik Karola IX, Ratusz (z zewnątrz), Kanał Gotyjski. Nocleg w okolicach Malmö.
11 DZIEŃ: MALMÖ – ROSKILDE – YSTAD Przejazd do Malmö – spacer po mieście. Roskilde – dawna stolica
Danii – zwiedzanie przepięknej katedry Roskilde Domkirke wzniesionej w 1170 r., gdzie znajdują się groby królów
duńskich. Przejazd do Ystad – krótki spacer, a następnie nocna przeprawa promowa do Świnoujścia (kabiny 4-osobowe).
12 DZIEN: ŚWINOUJŚCIE – PNIEWY – CZĘSTOCHOWA Przejazd powrotny ze Świnoujścia do Częstochowy, po
drodze Msza św. u Sióstr Urszulanek w Pniewach.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
12
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 79
FINLANDIA – LAPONIA
SZÓSTY GRUDNIA W OJCZYŹNIE MIKOŁAJA
TERMIN:
05.12-12.12
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
80 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
1 DZIEŃ: WARSZAWA - HELSINKI – IVALO Przelot na trasie Warszawa – Helsinki. Przelot do Ivalo (fińska Laponia), leżącego 290 km za Kręgiem Polarnym. Transfer do hotelu w Saariselka. Nocleg.
2 DZIEŃ: SAARISELKA Przejazd autobusem na szczyt Pięknej Góry (Kaunispaa), skąd rozpościera się rozległy
widok na białe wzgórza Laponii. Następnie zwiedzanie oryginalnego ośrodka wczasowego (m.in.: szklane domki
do oglądania zorzy polarnej, hotelik w igloo i największa na świecie sauna). Wycieczka saniami ciągniętymi przez
renifery.
3 DZIEŃ: SAARISELKA Przejażdżka zaprzęgiem psów husky. Czas wolny na zakupy miejscowych wyrobów rękodzieła - oryginalnych wyrabianych przez Lapończyków (m.in.: z kości i skóry renifera).Wspólny wieczór przy świetle
pochodni na zamarzniętym jeziorze. Duże prawdopodobieństwo zobaczenia niespotykanej poza terenami leżącymi za
Kołem Podbiegunowym Zorzy Polarnej. Zjawisko to występuje w okolicy Saariselka każdej nocy, gdy niebo nie jest
zasłonięte chmurami.
4 DZIEŃ: SAARISELKA Przejazd na skuterach śnieżnych do farmy reniferów. Po południu czas wolny.
5 DZIEŃ: ROVANIEMI Przejazd do Rovaniemi.Po drodze wizyta w kopalni ametystów. Zapoznanie się z procesem
wydobycia i obróbki tych wspaniałych kamieni. Spacer po centrum handlowym. Możliwość zakupu pamiątek
6 DZIEŃ: IVALO – HELSINKI Wizyta w Arktikum, zwiedzanie oryginalnego, mieszczącego się pod ziemią Muzeum
Lapońskiego i Terenów Arktycznych. Następnie postój w znajdującej się na Kręgu Polarnym Wiosce Świętego Mikołaja, czas wolny na zakupy, zdjęcia ze świętym Mikołajem. Transfer na lotnisko, wylot do Helsinek.
7 DZIEŃ: HELSINKI Przejazd do śródmieścia. Spacer po centrum miasta, krótkie zwiedzanie słynnego kościoła
wykutego w skale, katedry luterańskiej, XIX-wiecznej cerkwi prawosławnej. Czas wolny. Wylot do Warszawy.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
7
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
D
OSOOWÓD
BIST
Y
PASZPORT
| 81
ARMENIA – GRUZJA
TERMIN:
01.08-11.08
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • trzy posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – EREWAŃ Przelot na trasie: Warszawa – Erewań
2 DZIEŃ: EREWAŃ Zwiedzanie stolicy Armenii: objazd po mieście, Muzeum Starych Rękopisów oraz Muzeum –
Pomnik, poświęcony męczeństwu Ormian.
3 DZIEŃ: EREWAŃ – GARNI – GEGHARD – EREWAŃ Zwiedzanie Garni – jedynej zachowanej świątyni pogańskiej
w Armenii oraz klasztoru Geghard z XII w., częściowo wykutego w skale. W tym klasztorze, zgodnie z tradycją, była
kiedyś przechowywana włócznia, którą rzymski żołnierz przebił bok Chrystusa.
82 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: EREWAŃ – ECZMIADZYN – ZWARTNOTS – EREWAŃ Nawiedzenie katedry w Eczmiadzynie (centrum
Kościoła Ormiańskiego i siedziba Patriarchy). Zwiedzanie ruin kompleksu religijnego w Zvartnots (VII w.).
5 DZIEŃ: KHOR VIRAP – NORAVANK – SEWAN Zwiedzanie klasztoru Khor Virap, skąd rozciąga się wspaniały
widok na górę Ararat (Turcja), na szczycie której wg tradycji osiadła Arka Noego. Zwiedzanie klasztoru Novarank (XIII
w.). Wizyta w wytwórni słynnego ormiańskiego koniaku.
6 DZIEŃ: SEWAN Przejazd nad jezioro Sewan, zwane „perłą Armenii”. Zwiedzanie klasztoru Sewan oraz niezwykle
ciekawego cmentarza ormiańskiego w Noraduz.
7 DZIEŃ: SEWAN – HAGHPAT – TBILISI Zwiedzanie klasztorów w Haghpat i Sanahin (X– XIII w.). Przejazd do
Tbilisi.
8 DZIEŃ: TBILISI – MTSKHETA Zwiedzanie Tbilisi (spacer po starym mieście, katedra prawosławna Sioni, kościół
katolicki). Przejazd do Mtskheta – dawnej stolicy, a obecnie centrum duchowego Gruzji.
9 DZIEŃ: TBILISI – DAWID GAREJI – TBILISI Dawid Gareji – zwiedzanie skalnego kompleksu klasztornego, którego początki sięgają VI w.
10 DZIEŃ: TBILISI – ANANURI – UPLISCYCHE – TBILISI Ananuri – twierdza pochodząca z przełomu XVI i XVII w.
Upliscyche – zwiedzanie starożytnego miasta skalnego, jednej z najstarszych osad miejskich w Gruzji.
11 DZIEŃ: TBILISI – WARSZAWA Przelot na trasie: Tbilisi – Warszawa.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
11
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
3
PASZPORT
| 83
ETIOPIA
SZLAKIEM ABISYŃSKICH ŚWIĄTYŃ
TERMIN:
04.11-17.11
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – ADDIS ABEBA Przelot Warszawa – Addis Abeba (przez jeden z europejskich portów).
2 DZIEŃ: ADDIS ABEBA Zwiedzanie stolicy Etiopii. To prawdziwa metropolia, siedziba wielu międzynarodowych
instytucji m. in. Organizacji Jedności Afrykańskiej. Zwiedzanie dzielnicy Piazza – założonej kiedyś przez Włochów,
dziś rozrywkowego centrum Addis i mekki globtroterów z całego świata. Zwiedzanie m.in. Kościoła św. Jerzego, tam
koronowany był ostatni cesarz Etiopii – Haile Sellasie, muzeum kościelnego z bogatą kolekcją religijną i patriotyczną, pałacu Hajle Sellasie, katedry św. Trójcy, gdzie został pochowany ostatni cesarz Etiopii, Muzeum Narodowego
(tam można zobaczyć szkielet naszej prababki Lucy).
3 DZIEŃ: ADDIS ABEBA – BAHAR DAR Przejazd do uniwersyteckiego miasta Bahar Dar położonego nad największym jeziorem Etiopii – J. Tana. Po drodze podziwianie przełomu Nilu Błękitnego, (często porównywanego z Wielkim
Kanionem w Ameryce) którego brzegi łączy strategiczny most, z którego można podziwiać ten cud natury oraz krótkie zwiedzanie Debre Libanos rozsławione przez świętego Tekle Haimanot.
4 DZIEŃ: WODOSPADY TIS ISAT – JEZIORO TANA – KEBRAN GABRYEL – ENTE JESUS Wycieczka nad wodospady Tis Isat co znaczy „dymiąca woda” drugich co do wielkości w Afryce. Spacer w towarzystwie dzieci, sprzedawców i samozwańczych przewodników na punkt widokowy, skąd rozpościera się panorama prawie czterysta-metrowej ściany wody. Trasa wiedzie przez XVI-wieczny portugalski most. Po południu rejs po jeziorze Tana – największym
w Etiopii – podziwianie fauny (pelikany, rybołowy, węże wodne, krokodyle, hipopotamy). Zwiedzanie XVI-wiecznych
monastyrów na płw. Zege i na wyspach gdzie czas jakby zatrzymał się od momentu ich budowy: Kebran Gabryel
(panowie) i Ente Jesus (panie). Powrót do Bahar Dar.
84 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
5 DZIEŃ: DEBARK – GONDER Przejazd do Debarku – wrót do Parku Narodowego Gór Simien (UNESCO). Po
drodze zwiedzanie Gonder (UNESCO) – miasta królewskiego znanego z kompleksu zamków i pałaców królewskich.
Zwiedzane wszystkich królewskich pałaców, Łaźni Fasilidasa oraz pięknie zdobionego kościoła Debre Berhan Selassie, którego malowidła na ścianach i przede wszystkim na sklepieniu rozsławiły ten kościół w całym kraju. Krótka
wizyta w wiosce Felaszy żydów etiopskich.
6 DZIEŃ: GÓRY SIMIEN Jednodniowa wycieczka w Góry Simien. Przejazd z Debarku do bazy Sankanber, podziwianie cudnych krajobrazów, przepastnych urwisk i wodospadów. Bliskie spotkania z dżeladami (pawianami o krwawiących sercach) oraz możliwość ujrzenia kozicy siemeńskiej (walia ibex) i wilka etiopskiego (simien fox). Po południu powrót do Debarku.
7 DZIEŃ: ADI ARKAY – AKSUM Przejazd najpiękniejszą górską drogą w Etiopii do Aksum (UNESCO) – pierwszej
stolicy Etiopii. Tu narodziło się w V wieku chrześcijaństwo etiopskie, tu znajdują się największe odkrycia archeologiczne kraju, kilka z nich podobno pamięta czasy Królowej Saby i tu spoczywa Arka Przymierza. To trudna, czasochłonna, ale też, bez wątpienia, najpiękniejsza droga górska w Etiopii. Mijamy poszarpane szczyty, skalne maczugi
i wraki czołgów – relikty ostatnich wojen. Po drodze wizyta w „polskiej szkole” w Adi Arkay.
8 DZIEŃ: AKSUM Zwiedzanie najsławniejszych budowli miasta i zapoznawanie się z bogatą historią kolebki etiopskiej państwowości. Zobaczymy stele nagrobne w kształcie wieżowców, pałace królewskie, cesarskie grobowce,
łaźnie Królowej Saby oraz muzeum archeologiczne. Na deser zostanie nam wizyta w kościele św. Marii z Syjonu. Na
jego terenie przechowywana jest najcenniejsza etiopska relikwia Arka Przymierza.
9 DZIEŃ: ADIGRAT Przejazd do Adigrat – niewielkiego miasta, położonego na handlowym szlaku nad M. Czerwone. Po drodze zwiedzanie ruin świątyni w Yeha najstarszej budowli w całej Etiopii. Jeśli jakakolwiek budowla
pamięta czasy królowej Saby, to właśnie ta. W Adigrat odwiedzimy jeden z największych kościołów katolickich w całym kraju z cennym malowidłem Sądu Ostatecznego pędzla Afewerk Tekle. Będzie możliwość rozmowy z księdzem
proboszczem o sytuacji kościoła w Etiopii.
10 DZIEŃ: MEKELE – WUKRO – NEGASH Przejazd do Mekele – stolicy prowincji Tigray. Po drodze zwiedzanie
wykutych w skale kościołów. Niektóre z nich są położone z dala od głównej drogi św. Piotra i Pawła, Mikael Milhaizeng. Odwiedzimy też kościół Chirkos w Wukro oraz niezwykle zdobny Abraha Atsbeha. Zatrzymamy się tez na
krótko przy najstarszym w Etiopii meczecie w Negash.
11 DZIEŃ: LALIBELA Przejazd piękną, górską drogą do Lalibeli (UNESCO) – niewielkiej wioski położonej na wysokości ponad 2600 m. n.p.m. pośród wzgórz Lasta. To bez wątpienia najsławniejsza atrakcja turystyczna Etiopii.
Tam okoliczne wulkaniczne skały zostały zamienione w zdobne kościoły. To właśnie tutaj miała powstać afrykańska
Jerozolima. I powstała – za sprawą króla Lalibeli i zastępów Aniołów.
12 DZIEŃ: LALIBELA Zwiedzanie wszystkich jedenastu kościołów, pochodzących z XII wieku. Spacer po kamiennych mostkach, zagłębianie się w czeluść tuneli i odszukiwanie podobieństw z Jerozolimą, którą Lalibela przecież ma
naśladować. Będzie też czas na zadumę w mrocznych wnętrzach skalnych świątyń.
13 DZIEŃ: ADDIS ABEBA Przelot do Addis Abeby. Spacer po mieście. Wizyta na Merkato – największym targowisku Afryki wschodniej.
14 DZIEŃ: ADDIS ABEBA – WARSZAWA Wylot z Addis Abeby do Polski.
UWAGA!
Obowiązkowe szczepienie: żółta febra
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
14
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 85
INDIE
TERMIN:
15.11-27.11
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – BOMBAJ Przelot na trasie Warszawa – Bombaj.Międzylądowanie w jednym z miast
europejskich.
2 DZIEŃ: BOMBAJ Zwiedzanie miasta: Wrota Indii – łuk z żółtego bazaltu wzniesiony w 1924 roku z okazji wizyty
króla Jerzego V. Wizyta a Świątyni Jain oraz Wiszących Ogrodach, z których roztacza się niesamowity widok na miasto.Muzeum Ghandiego. Lokalny targ Crawford,fontanna Flora Fountain. Przejazd wzdłuż promenady Marine Drive,
nazwanej „Naszyjnikiem Królowej”.
3 DZIEŃ: BOMBAJ – KOCHIN – KUMARAKOM Transfer na lotnisko i przelot do Kochin. Przejazd do Kumarakom.
Po drodze wizyta w Kościele Mannama, ważnym centrum pielgrzymek chrzścijańskich oraz Kościele Bharananganam.
4 DZIEŃ: KUMARAKOM – ALLEPEY – KOCHIN Allepey – indyjska Wenecja. Krótki rejs łodziami wśród rozlewisk
Kerali, uważanych za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Zwiedzanie miasta: Pałac Holenderski, synagoga
żydowska, Kościół św. Franciszka – w którego wnętrzu znajduje się pierwszy grób Vasco da Gamy. Wizyta w Forcie
Kochi.
86 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
5 DZIEŃ: KOCHIN – GOA Transfer na lotnisko i przelot na wyspę Goa. Transfer do hotelu. Czas wolny.
6 DZIEŃ: GOA Wizyta na wzgórzach Altinho Hill, z których roztacza się widok na Panjim i rzekę Mandovi. Przejazd
do starej części Goa i wizyta w Bassilica de Bom Jesus, gdzie znajduje się ciało św. Franciszka Ksawerego. Zwiedzanie Katedry; Kościoła Matki Bożej Rózańcowej.
7 DZIEŃ: GOA Zwiedzanie kompleksu Seminarium Pilar. Przejazd do Margao – miasta będącego ważnym centrum działalności gospodarczych. Wizyta na plaży Colva oraz zwiedzanie największego w Indiach naturalnego portu
Marmgoa.
8 DZIEŃ: GOA – BOMBAJ – DELHI Transfer na lotnisko. Przelot przez Bombaj do Delhi. Transfer do hotelu. Czas
wolny.
9 DZIEŃ: DELHI Katedra Świętego Serca Pana Jezusa. Wizyta w jednym z najwiekszych meczetów – Dżama Masdżid; spacer po Radż Ghat – miejscu upamiętniajacym Mahatmę Gandhiego; Chandi Chowk – orientalny bazar, gdzie
można kupić pamiątki. Wizyta w Mauzoleum Humayuna (UNESCO) oraz zwiedzanie XII wiecznego minaretu Kutab
Manar (UNESCO).
10 DZIEŃ: DELHI – AGRA Przejazd do Agry. Pomnik Tadż Mahal (UNESCO), będący mauzoleum małżonki cesarza
Szahdżahana – Mumtaz Mahal oraz Czerwony Fort (UNESCO) – fortyfikacja obronna wzniesiona z czerwonego piaskowca nad rzeką Jamuną.
11 DZIEŃ: AGRA – DŻAJPUR Kościół św. Marii. Zwiedanie Domu Matki Teresy i przejazd do Dżajpuru. Po drodze
zwiedzanie Fatehpur Sikri (UNESCO) – jest to kompleks składający się z pałaców, ogromnego maczetu z marmurowym grobowcem szejka Salima Chisti.
12 DZIEŃ: DŻAJPUR Pałac Wiatrów czyli Hawa Mahal; wjazd na słoniach do Fortu Amber i zwiedzanie – sal audiencyjnych, Pałacu Luster, Zenana; zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego, zaprojektowanego przez maharadżę Dżaj Sinha II, fundatora miasta.
13 DZIEŃ: DŻAJPUR – DELHI – WARSZAWA Przejazd do Delhi. Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy przez
jeden z europejskich portów lotniczych.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
13
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 87
KANADA
TERMIN:
08.07-18.07
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – VANCOUVER Przelot do Vancouver z przesiadką w Europie.
2 DZIEŃ: VANCOUVER Zwiedzanie: wiszący most Capilano nad kanionem, Park Stanley i słynne Indiańskie słupy totemowe; stare miasto Gastown, największe w Kanadzie chińskie miasto Chinatown, Wyspa Granville. Spacer
w nowoczesnym kompleksie portowym Canada Place. Powrót do hotelu.
3 DZIEŃ: WHISTLER Przejazd widokową trasą „Od Morza Do Nieba” wzdłuż fiordu Howe do słynnej miejscowości
uzdrowiskowej Whistler, miejsca Zimowej Olimpiady 2010. Wodospad Brandywine oraz gigantyczny granitowy monolit Stawamus Chief. Spacer po deptaku. Przejazd do miasta Kamloops, w kierunku kanadyjskich Gór Skalistych.
4 DZIEŃ: GLACIER I MOUNT REVELSTROKE Dziewicze tereny Kanadyjskich Gór Skalitych w Kolumbii Brytyjskiej
i parki narodowe Glacier oraz Mount Revelstroke „Autostrada Transkanadyjska” – jedna z najdłuższych autostrad
narodowych świata. Kolacja i nocleg w Golden.
88 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
5 DZIEŃ: GÓRY SKALISTE Dalsze zwiedzanie słynnych Kanadyjskich parków narodowych: Yoho i Banff, znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Szmaragdowe Jezioro Louise. Miasteczko Banff z legendarnym
hotelem Banf Springs. Przejazd do Calgary na nocleg.
6 DZIEŃ: CALGARY Zwiedzanie Calgary – centrum miasta, ogrody zimowe z wodospadami i fontannami, historyczna Aleja Stephen Avenue. Wjazd na wieżę widokową Calgary. Nocleg w Calgary.
7 DZIEŃ: AUTOSTRADA LODOWCOWA Przejazd w kierunku Gór Skalistych malowniczą „Autostradą Lodowcową”
– Icefields Parkway, biegnącą przez park narodowy Jasper, znajdujący się na liście UNESCO. Lodowiec Athabasca.
Pobyt w górskim miasteczku Jasper - największe miasto w kanadyjskich Górach Skalistych. Park narodowy Mount
Robson z najwyższym szczytem Kanadyjskich Gór Skalistych (3,892 m n.p.m.) – Mount Robson. Nocleg w pobliskim miasteczku Valemount.
8 DZIEŃ: WELLS GREY Wizyta w parku Wells Grey z pięknymi wodospadami Dawson i Helmcken. Malownicze
miasteczko Kamloops, spacer po mieście.
9 DZIEŃ: FRAZER RIVER Zjazd kolejką linową na dno malowniczego wąskiego kanionu rzeki Frazer tzw. „Piekielne
Wrota” Nocleg w Vancouver.
10 DZIEŃ: VANCOUVER – WARSZAWA Transfer na lotnisko w Vancouver i przelot do Polski. Rozpoczęcie podróży
do kraju.
11 DZIEŃ: PRZYLOT DO POLSKI
UWAGA!
Konieczne posiadanie paszportu biometrycznego.
ILOŚĆ DNI:
11
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
2
PASZPORT
| 89
USA
WSCHODNIE I ZACHODNIE WYBRZEŻE
TERMIN:
08.07-25.07
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – WASZYNGTON Przelot na trasie Warszawa – Waszyngton z przesiadką w Europie.
Transfer do hotelu i nocleg.
2 DZIEŃ: WASZYNGTON Waszyngton – zwiedzanie Bazyliki Niepokalanego Poczęcia. Zwiedzanie stolicy: m.in.
Kapitol, Biały Dom, Pensylvania Ave. oraz najsłynniejsze pomniki: Waszyngtona, Lincolna, Bohaterów Wojny Wietnamskiej.
3 DZIEŃ: FILDADELFIA – DOYLESTOWN – NOWY JORK Przejazd do Filadelfii. Zwiedzanie miasta m.in. stare miasto z Christ Church, Independence Hall – miejsce, w którym ogłoszono Deklarację Niepodległości oraz Konstytucję
Stanów Zjednoczonych, budynek Kongresu, dom Tadeusza Kościuszki. Przejazd do Amerykańskiej Częstochowy –
Doylestown. Zwiedzanie świątyni Matki Boskiej Częstochowskiej.
4 DZIEŃ: NOWY JORK Zwiedzanie Manhattanu: Trinity Church, Punkt Zero (dawniej World Trade Center), budynek
Giełdy Nowojorskiej, Wall Street, Broadway, Centrum Rockefellera, Empire State Building, Chrysler Building, Biblioteka Narodowa, słynna V-ta Aleja, Katedra św. Patryka.
5 DZIEŃ: NOWY JORK – NIAGARA Rejs statkiem do Statui Wolności oraz Wyspę Ellis. Przejazd przez malowniczą
prowincję Nowego Jorku do Buffalo, kolacja. Przejazd do Niagary, gdzie czeka na Państwa atrakcja życia – pięknie
oświetlony wodospad Niagara.
6 DZIEŃ: NIAGARA – LOS ANGELES Po śniadaniu zwiedzanie wodospadu Niagara, rejs statkiem pod sam wodospad. Przejazd do świątyni narodowej Matki Boskiej Fatimskiej, zwiedzanie oraz msza św. Przelot do Los Angeles.
7 DZIEŃ: LOS ANGELES Zwiedzanie Los Angeles: Beverly Hills, Sunset Blvd., Hollywood, Teatr Chiński ze słynną
Aleją Gwiazd, Katedra Matki Boskiej Królowej Aniołów, Kryształowa Katedra.
90 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
8 DZIEŃ: MOJAVE – SONORA - PHOENIX Przejazd przez pustynię Mojave do Phoenix. Zwiedzanie zwiedzanie
stolicy Arizony – świątynia narodowa St. Mary`s Basilica, a na koniec podziwianie panoramy miasta z pięknej skały
w Parku Papago.
9 DZIEŃ: SEDONA – WIELKI KANION Przejazd do miasteczka Sedona otoczonego malowniczymi, czerwonymi skałami. Następnie przejazd do najsłynniejszego kanionu na świecie – Kanionu Kolorado. Podziwianie kanionu
z punktów widokowych.
10 DZIEŃ: MONUMENT VALLEY – JEZIORO POWELL Przejazd przez tereny należące do rezerwatu Indian Navajo
i Hopi. Dotarcie do słynnych „czerwonych skał”, znanych z licznych filmów kręconych w krajobrazach Arizony –
Monument Valley. Nocleg w okolicach Kanab. Pobyt nad Zaporą Kanionu Glenn nad rzeką Kolorado i nad malowniczym jeziorem Powell. Oglądnie tzw. „Podkowy” rzeki Kolorado, jedno z najbardziej malowniczych i fotografowanych
miejsc na rzece Kolorado w którym rzeka pięknie „zawija się” w glębokim, malowniczym kanionie tworząc niepowtarzalny kształt podkowy.
11 DZIEŃ: BRYCE – ZION Zwiedzanie malowniczego parku narodowego Bryce z niezapomnianymi krajobrazami
kanionu Bryce o unikalnych formach rzeźby terenu w postaci wysokich ścian, iglic i kopuł. Po południu, jedno
z najpiękniejszych miejsc w Ameryce – Park Narodowy Zion – bajeczny świat czerwonych piaskowców, które tworzą
kręte kaniony, piękne płaskowyże i wiele malowniczych naturalnych rzeźb.
12 DZIEŃ: LAS VEGAS Przejazd do Las Vegas, msza św. w Polskiej parafii. Zwiedzanie Las Vegas, nasłynnieszych
na świecie kasyn, oglądanie słynnych pokazów świetlnych, Las Vegas Strip.
13 DZIEŃ: DOLINA ŚMIERCI Dolina Śmierci – najniższe, najgorętsze, i najsuchsze miejsce w Ameryce Północnej.
14 DZIEŃ: YOSEMITE Zwiedzanie słynnego Parku Narodowego Yosemite – najwyższy wodospad w Ameryce Północnej i gigantyczne sekwoje. Nocleg w Merced, w okolicach parku.
15 DZIEŃ: MERCED – MONTEREY – SAN FRANCISCO Przejazd do Monterey – pierwszej stolicy Kalifornii. Msza
Św. w San Carlom Borroneo de Carmel przez Gate Bridge. Krótki pobyt w mieście. Przejazd wzdłuż Pacyfiku, a następnie do San Fransisco. Zwiedzanie historycznego centrum.
16/17 DZIEŃ: SAN FRANCISCO Dalsze zwiedzanie: katedra, dzielnica chińska, Rosyjskie Wzgórza, Lombard Street, czas wolny. Msza Św. w hiszpańskiej misji Dolores. Transfer na lotnisko. Przelot do Europy.
18 DZIEŃ: EUROPA – POLSKA Międzylądowanie w Europie, a następnie powrót do Polski.
UWAGA!
Wiza we własnym zakresie.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
18
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 91
USA – ALASKA I HAWAJE
TERMIN:
10.08-25.08
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – ANCHORAGE Przelot na trasie Warszawa – Anchorage ze śródlądowaniem.
2 DZIEŃ: ANCHORAGE Zwiedzanie największego miasta Alaski – Anchorage, m.in. Downtown, linia startowa dla
słynnych wyścigów psich zaprzęgów Iditaroid, widok na malownicza zatokę Cooka w Parku Trzęsienia Ziemi, pomnik
kapitana Cook’a w Resolution Park, spacer po IV Avenue.
3 DZIEŃ: ANCHORAGE – LODOWIEC MATANUSKA – VALDEZ Przejazd w okolice pięknego lodowca Matanuska
i spacer po lodowcu Alaski. Przejazd przez malownicze Góry Chugach do małego rybackiego miasteczka Valdez.
4 DZIEŃ: VALDEZ – FAIRBANKS Przejazd do północnego miasta Fairbanks. Po drodze przystanki przy pięknych
wodospadach Bridal Veil i Horsetail w kanionie Keystone oraz przy wiszącym lodowcu w Górach Chugach. Podziwianie rurociągu Trans – Alaska o długości 1286 km.
5 DZIEŃ: FAIRBANKS Zwiedzanie Fairbanks, m.in. Downtown, Park Pionierów oraz małe muzeum, gdzie odtworzona jest zorza polarna. Rejs statkiem kołowym Discovery wzdłuż rzek Chena i Tanana. Zwiedzanie wioski miejscowych Indian Atabasków, pokaz startu i lądowania wodnosamolotu, wizyta w miejscu treningów mistrzyni zawodów
psich zaprzęgów – Susan Butcher.
92 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
6 DZIEŃ: KOŁO PODBIEGUNOWE PÓŁNOCNE Wyprawa daleko na północ na Koło Podbiegunowe, miejsca,
gdzie słońce nie zachodzi.
7 DZIEŃ: FAIRBANKS – CHENA HOT SPRINGS – DENALI Przejazd do Chena Hot Springs. Zwiedzanie unikalnego
Muzeum Lodu, gdzie są piękne rzeźby oraz komnaty z lodu. Kąpiel w Gorących Źródłach Chena. W godzinach popołudniowych przejazd do parku Denali.
8 DZIEŃ: PARK NARODOWY DENALI Ośmiogodzinna wycieczka „Tundra Wilderness Tour” autobusem po parku
Denali, podziwianie dzikich zwierząt mieszkających tu na wolności m.in. owce Dall, niedźwiedzie grizzly, łosie, renifery. Na ostatnim przystanku ok. 100 km w zależności od warunków pogodowych rozpościera się piękny widok na tundrę Alaski i Górę McKinley – największy szczyt Ameryki Północnej (6194 m.n.p.m). Przejazd na południe widokową
autostradą wzdłuż Parku Denali. Nocleg w Talkeetnie znanej z serialu „Przystanek Alaska”.
9 DZIEŃ: TALKEETNA – ANCHORAGE Spacery po zabytkowym i czarującym Downtown Talkeetna. Wizyta na
cmentarzu i w starej prawosławnej cerkwi w rezerwacie indiańskim.
10 DZIEŃ: FIORDY KENAI Przejazd do miasteczka Seward. Rejs stateczkiem wzdłuż Półwyspu Kenai oraz fiordów
Kenai. Podziwianie lodowca oraz spotkanie z wydrami, fokami i, w miarę możliwości, wielorybami. Nocleg w Anchorage.
11 DZIEŃ: ANCHORAGE – HAWAJE Przelot na Hawaje na Wyspę Oaghu. Przejazd do Waikiki.
12/13/14 DZIEŃ: HAWAJE Wypoczynek na plaży Waikiki.
15 DZIEŃ: HAWAJE Przejazd na lotnisko.
16 DZIEŃ: HAWAJE – WARSZAWA Przylot do Polski
UWAGA!
Wiza we własnym zakresie.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
16
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 93
MEKSYK
ODPUST W GWADALUPE – JUKATAN
TERMIN:
28.11-14.12
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – MEKSYK Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Wylot do Meksyku. Międzylądowanie
w jednym z miast europejskich. Transfer do hotelu i zakwaterowanie.
2 DZIEŃ: MEXICO CITY – TAXCO Zwiedzanie „miasta wiecznej wiosny” Cuernavaca oraz największej jaskini Meksyku Cacahuamilpa. Wyjazd do słynącego w świecie z wyrobów sztuki jubilerskiej „srebrnego miasta” Taxco: kościół św. Pryscylli i św. Sebastiana. Zocalo.
3 DZIEŃ: ACAPULCO Przejazd do „perły Meksyku” Acapulco. Wypoczynek na plaży. Zwiedzanie Acapulco i rejs
po zatoce.
4 DZIEŃ: ACAPULCO Wypoczynek na plaży.
5 DZIEŃ: ACAPULCO – MEKSYK Powrót do Meksyku. Po drodze krótka wizyta w hacjendzie Vista Hermosa oraz
zwiedzanie starożytnego ośrodka astronomicznego w Xochicalco.
6 DZIEŃ: MEKSYK – OAXACA Przejazd obrośnietą kaktusami malowniczą drogą przy wulkanach do Oaxaca.
Zwiedzanie ludowego kościółka w Tonantzintla oraz piramidy Tepanapa w Cholula. Zwiedzanie „miasta aniołów” Puebla: Starówka, Kaplica Różańcowa, Słodka uliczka. Przejazd do Oaxaca.
7 DZIEŃ: OAXACA – TEHUANTEPEC Wycieczka do prehiszpańskiej stolicy Zapoteków Monte Alban oraz „miasta
Zmarłych” Mitla. Krótki odpoczynek na starówce Oaxaca. Najstarsze drzewo Meksyku – Arbol de Tule. Przejazd do
Tehuantepec.
94 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
8 DZIEŃ: TEHUANTEPEC – SAN CRISTOBAL Przejazd do kulturalnej stolicy stanu Chiapas – San Cristobal de
las Casas. Rejs motorową łodzią po rzece w scenerii kanionu Sumidero. Wieczorny spacer po San Cristobal
9 DZIEŃ: SAN CRISTOBAL – PALENQUE Zwiedzanie indiańskich wiosek San Juan Chamula i Zinacantan. Krótki
odpoczynek w San Cristobal. Przejazd do Palenque. Po drodze spacer i możliwość kąpieli w malowniczych wodospadach Aqua Azul i Misol – Ha. Przejazd do Palenque.
10 DZIEŃ: PALENQUE Wyprawa do położonych w sercu lakandońskiej dżungli starożytnego miasta Yaxchilan.
Przeprawa łodzią po granicznej rzece Usumacinta oddzielającej Meksyk od Gwatemali.
11 DZIEŃ: PALENQUE – CAMPECHE Zwiedzanie zagubionych w tropikalnej dżungli budowli stolicy Starego Państwa Majów Palenque m.in. Świątynia Inskrypcji, Świątynia Liściastego Krzyża, Obserwatorium, zespoły pałacowe.
Przejazd do Campeche.
12 DZIEŃ: CAMPECHE – MERIDA 8.12 Zwiedzanie Campeche – spacer po kolonialnym centrum tego typowego jukatańskiego miasta. Wyjazd na Półwysep Jukatan starożytnym szlakiem Majów. Zwiedzanie Uxmal: Świątynia
Wróżbity, Patio Mniszek, Wielka Piramida. Przejazd do kolonialnej perły Jukatanu, stolicy sizalu i koszenili – miasta
Merida. Wieczorny spacer po Starówce.
13 DZIEŃ: MERIDA – PLAYA DEL CARMEN / CANCUN Przejażdżka dorożkami po kolonialnych uliczkach świętego
miasta Izamal i zwiedzanie klasztoru Matki Boskiej Jukatańskiej. Przejazd do stolicy Nowego Państwa Majów Chichen Itza: Pałac Jaguara, Obserwatorium, studnia ofiarna. Przejazd do Playa del Carmen lub Cancun.
14 DZIEŃ: CANCUN/PLAYA DEL CARMEN Plażowanie i wypoczynek.
15 DZIEŃ: MEKSYK Śniadanie. Przelot do miasta Meksyk. Zwiedzanie Muzeum Antropologicznego z najbogatszymi zbiorami sztuki prekolumbijskiej. Zwiedzanie miasta Meksyk: Starówka, Zocalo, Katedra oraz Pałac Prezydencki
z malowidłami ściennymi Diego Rivery. Kolacja i nocleg.
16 DZIEŃ: SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ Z GWADALUPE Śniadanie. Wizyta w Gwadalupe w Bazylice Matki Boskiej – udział w uroczystościach z okazji ukazania się Matki Bożej Św. Juanowi Diego. Spływ kolorowymi łodziami
w rytm muzyki mariachi po dawnych azteckich kanałach w Xochimilco. Kolacja i nocleg.
17 DZIEŃ: MEXICO CITY Śniadanie. Ponowna wizyta w Sankturium Matki Bożej z Gwadalupe – Msza Święta.
Zwiedzanie największych piramid Ameryki w prehiszpańskim „mieście bogów” – Teotihuacan: Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Świątynia Pierzastego Węża, Droga Zmarłych.Kolacja serwowana na pokładzie samolotu przez linie
lotnicze.
18 DZIEŃ: Przylot do Polski
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
18
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 95
MEKSYK – KUBA
TERMIN:
08.10-22.10
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • wiza
• opieka Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – MIASTO MEKSYK Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot na trasie Warszawa – Mexico City z międzylądowaniem w jednym z europejskich portów. Przylot do stolicy Meksyku, transfer
do hotelu i zakwaterowanie.
2 DZIEŃ: MEXICO CITY Zwiedzanie Miasta Meksyk: Muzeum Antropologiczne, Starówka, Zócalo, Pałac Prezydencki, Katedra (msza św.), Rejs łodziami w ogrodach Xochimilco przy muzyce mariachi i marimba.
3 DZIEŃ: MEXICO CITY – TEOTIHUACAN – MEXICO CITY Plac Trzech Kultur. Nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej
z Guadalupe. Msza święta. Zwiedzanie miejsc związanych z sanktuarium i objawieniami. Przejazd do Teotihuacan –
zwiedzanie piramid: Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Świątynia Pierzastego Węża, Droga Zmarłych. Kolacja pod
piramidami.
96 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
4 DZIEŃ: MEXICO CITY – TENANGO DEL AIRE – PUEBLA Przejazd do Tenango del Aire – prowadzonego przez
polskich Pallotynów Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (msza święta). Przejazd malowniczą trasą pod wulkanami
Popocatepetl i Ixtacihuatl do Puebla. Po drodze zwiedzanie monumentalnej piramidy w Cholula oraz zwiedzanie ludowego kościółka w Tonantzintla. Zwiedzanie Puebli: Starówka, katedra, kościół Santo Domingo i Kaplica Różańcowa.
Rynek Parian i „słodka uliczka”.
5 DZIEŃ: PUEBLA – CACAHUAMILPA – TAXCO – ACAPULCO Wyjazd do Cacahuamilpa i zwiedzanie największych
jaskiń w Meksyku w Parku Narodowym Cacahuamilpa. Przejazd do Taxco i zwiedzanie słynnego w świecie z wyrobów sztuki jubilerskiej „srebrnego miasta”. Zwiedzanie Zocalo, kościoła św. Pryscylii i św. Sebastiana (msza święta),
czas wolny. Przejazd do „Perły Pacyfiku” – Acapulco.
6 DZIEŃ: ACAPULCO Czas wolny i pobyt z opcją All inclusive. Wieczorem przejazd na taras widokowy nad skałami La Quebrada i oglądanie skoków do wody z ponad 35-metrowej skały do płytkiej i wąskiej zatoki.
7 DZIEŃ: ACAPULCO – CUERNAVACA – MEXICO CITY Wyjazd z miasta panoramiczną trasą przez Puerto Marques. Przejazd do Cuernavaca. Spacer po historycznym centrum „miasta wiecznej wiosny”: Pałac Corteza – z zewnątrz, katedra. Powrót do Mexico City.
8 DZIEŃ: MEXICO CITY – HAWANA Transfer na lotnisko. Przelot do Hawany. Po przylocie panoramiczne zwiedzanie stolicy Kuby. Nowoczesna dzielnica okazałych willi, rezydencji i ambasad – Miramar, Cmentarz Kolumba,
Uniwersytet Hawański. Przystanek przy Placu Rewolucji z pomnikami Jose Marti’ego i Che Guevary – symbolu
najnowszej historii Kuby, słynącego z wielogodzinnych przemówień Fidela Castro oraz pamiętnej mszy świętej zorganizowanej z okazji wizyty w Hawanie Papieża Jana Pawła II.
9 DZIEŃ: HAWANA Przejazd Bulwarem Melecón obok Hotelu Nacional (miejsce pobytu Franka Sinatry, Winstona
Churchilla, Marlona Brando, Grahama Greena czy Jurija Gagarina) na starówkę. Kapitol, Park Centralny i Pasaż Prado.
Katedra Św. Krzysztofa. Spacer po Starej Hawanie: Plac Katedralny, Plac Św. Franciszka i Plac Broni. Wizyta w Muzeum Rumu (Havana Club) połączona z degustacją. Często odwiedzane przez Ernesta Hemingwaya bary – El Floridita
i Bodeguita del Medio również będą okazją do posmakowania słynnego „mojito”.
10 DZIEŃ: HAWANA – PINAR DEL RIO – DOLINA VIÑALES – HAWANA Wyjazd do prowincji Pinar del Rio na
zachodzie wyspy. Zapoznanie się z procesem uprawy tytoniu i sposobem wytwarzania cygar. Spacer po mieście
Pinar del Rio. Przejazd do wpisanej przez UNESCO w Rejestr Światowego Dziedzictwa Kultury – Doliny Tytoniowej
– Viñales. Wizyta pod Muralem Prehistorii oraz w jaskini „Cueva del Indio”, w której w czasach hiszpańskiej kolonii
ukrywali się zbiegli niewolnicy. Krótki rejs łodzią podziemną rzeką.
11 DZIEŃ: HAWANA – GUAMA – TRINIDAD Przejazd do Parku Narodowego Montemar. Rejs łodzią po Lagunie
Skarbów do odtworzonej z domów na palach wioski Indian Tainos – Guama. Wizyta na farmie krokodyli. Bliskie
spotkanie z historią nad Zatoką Świń i przejazd wzdłuż karaibskiego wybrzeża do Trynidad.
12 DZIEŃ: TRYNIDAD – SANTA CLARA – VARADERO Zwiedzanie założonego w 1514 r. i wpisanego w 1988r. na
listę światowego dziedzictwa UNESCO magicznego miasta Trinidad: Plaza Mayor, Muzeum Romantyczne. Przejazd
do Santa Clara: zwiedzanie Mauzoleum bohatera rewolucji – Che Guevary. Przystanek przy pomniku uśmiechniętego
Papieża – pierwszym, który stanął w miejscu publicznym, nie na gruncie należącym do Kościoła, lecz do państwa.
13 DZIEŃ: VARADERO – HAWANA Wypoczynek „all inclusive” na plażach Varadero.
14 DZIEŃ: VARADERO – BACUNAYAGUA – HAWANA Transfer na lotnisko w Hawanie. Po drodze krótki przystanek w punkcie widokowym niedaleko mostu Bacunayagua. Jedna z ostatnich możliwości degustacji typowo kubańskiego koktajlu „daiquiri”.
15 DZIEŃ: WARSZAWA Międzylądowanie w jednym z europejskich portów. Przylot do Polski.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
15
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 97
PERU – BOLIWIA
TERMIN:
07.11-22.11
WbCENIE:
• przelot rejsowym samolotem • na miejscu klimatyzowany autokar • noclegi
w hotelach***/**** (pokoje dwuosobowe, trzyosobowe na życzenie) • dwa posiłki,
do śniadania kawa, herbata, do obiadokolacji woda • wstępy • napiwki • opieka
Księdza/przewodnika • ubezpieczenie NNW, KL i od chorób przewlekłych
1 DZIEŃ: WARSZAWA – LIMA Przelot na trasie Warszawa – Lima. Międzylądowanie w jednym z europejskich
portów.
2 DZIEŃ: LIMA Zwiedzanie centrum miasta: Plaza de Armas: Pałac Prezydencki, Katedra, Pałac Arcybiskupi, były
Dworzec Kolei Transandyjskiej, klasztor św. Franciszka, wizyta domu rodzinnego św. Róży i jej grobu znajdującego
się w kościele dominikanów, kościół i klasztor dominikanów z grobem św. Marcina de Porres. Zwiedzanie Muzeum
Złota.
3 DZIEŃ: PARACAS – WYSPY BALLESTAS – NAZCA Przejazd do Paracas i wycieczka na Wyspy Ballestas, przejazd do oazy Huacachina – krótki postój. Dojazd do Nazca – przelot nad liniami awionetką.
4 DZIEŃ: AREQUIPA Przejazd do Arequipy. Postój w porcie inkaskim – możliwość kąpieli w oceanie.
5 DZIEŃ: AREQUIPA – CHIVAY Zwiedzanie Arequipy: Plac Broni z Katedrą, zwiedzanie klasztoru św. Katarzyny,
Zwiedzanie Muzeum Sanktuariów Andyjskich. Po południu przejazd do Chivay i nocleg.
98 |
tel. +48 34 365 66 76 | [email protected]
6 DZIEŃ: KANION COLCA – KRZYŻ KONDORA – CHIVAY – PUNO Wycieczka do Kanionu Colca, dojazd w okolice
szczytu Mismi a potem do punktu widokowego zwanego „Krzyżem Kondora”. Nocleg w Puno.
7 DZIEŃ: PUNO – UROS – COPACABANA – LA CALVARIA Wyprawa na wyspy Uros. Dojazd do Copacabana. Pielgrzymka do wzgórza La Calvaria – Droga Krzyżowa.
8 DZIEŃ: COPACABANA – LA CANDELARIA – TITICACA – LA PAZ Wizyta w miejscu kultu i pielgrzymek – kościele
La Candelaria. Wypłynięcie na jezioro Tititaca. Przepłynięcie na Wyspę Słońca, zwiedzanie ruin Pillkoqaima, zwiedzanie Wyspy Księżyca. Przejazd do La Paz. Zwiedzanie miasta: targ czarownic, dzielnice administracyjne. Kolacja
w restauracji folklorystycznej.
9 DZIEŃ: LA PAZ – TIAHUANACO – PUNO Dokończenie zwiedzania La Paz: Dolina Księżycowa. Zwiedzanie ruin
w Tiahuanaco ze słynną Bramą Słońca. Przyjazd do Puno, po stronie peruwiańskiej – obiadokolacja i nocleg.
10 DZIEŃ: PUNO – SILLUSTANI – CUZCO Zwiedzanie ruin w Sillustani. Przejazd do Cuzco. Po drodze widoki
na Dolinę Urubamba i postój w miasteczku Andayuaylillas: zwiedzanie wiejskiego kościółka. Obiadokolacja i nocleg
w Cuzco.
11 DZIEŃ: CUZCO Zwiedzanie dawnej stolicy Inków Cuzco: Coricancha – Świątynia Słońca, Katedra oraz miast
Inków położonych w pobliżu Cuzco: Sacsayhuaman, Quenqo, Puka-Pucara i Tambo Machay. Obiadokolacja w restauracji folklorystycznej.
12 DZIEŃ: ŚWIĘTA DOLINA – PISAC – OLLANTAYTAMBO Wycieczka do Świętej Doliny Inków, leżącej nad rzeką
Urubamba. Zwiedzanie ruin w Pisac i miejscowego targowiska. Zwiedzanie ruin w Ollantaytambo i targu i kościoła
w Chincheros. Obiadokolacja i nocleg.
13 DZIEŃ: MACHU PICCHU – CUZCO Przejazd pociągiem do ruin Machu Picchu. Obiadokolacja w lokalnej restauracji.
14 DZIEŃ: CUZCO-LIMA Przelot do Limy. Obiad. Czas wolny na targu w Limie.
15 DZIEŃ: LIMA – PACHACAMAC – LIMA Wycieczka do ruin Pachacamac. Wizyta w kościele, gdzie przychodzą
tłumnie pielgrzymki by pomodlić się przed figurą Chrystusa Ukrzyżowanego z Pachacamilla. Powrót do Limy. Przejazd na lotnisko i odlot z Peru.
16 DZIEŃ: WARSZAWA Przylot do Polski.
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
ILOŚĆ DNI:
16
Więcej informacji na: www.apostolos.pl
2
PASZPORT
| 99
DOLINA
MIŁOSIERDZIA
Od 1947 roku jako pallotyni jesteśmy obecni u stóp Jasnej Góry,
w DOLINIE MIŁOSIERDZIA.
Istotą naszego posłannictwa jest szerzenie kultu
Miłosierdzia Bożego.
Od kilku lat budujemy tutaj nowe Archidiecezjalne
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć budowę sanktuarium,
prosimy o ofiarę na konto:
31 1240 1213 1111 0010 3686 6736
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
ul. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa
Porządek nabożeństw:
niedziela - 7.00, 9.00, 11.30, 15.30, 18.00
w tygodniu - 7.00, 15.20, 18.00
Godzina Miłosierdzia - 15.00
spowiedź - 14.30-16.00
Kontakt:
tel. 34 365 66 68, tel. kom. 882 835 710
e-mail: [email protected]
www.dolina-milosierdzia.pl
www.dolina-milosierdzia.pl
Biblia Tysiąclecia
Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu
zawiera ponad 250 zdjęć z Ziemi Świętejj
Format 17x24 cm
oprawa twarda
Pismo Święte
Nowego Testamentu
Pismo Święte
Nowego Testamentu
zawiera zdjęcia z pielgrzymki
Jana Pawła II do Ziemi Świętej
Format 11x15 cm
(„kieszonkowy”)
duży druk
Format 16x22 cm
oprawa twarda
oprawa twarda
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
BIBLIA PIELGRZYMA
Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu
Format 13x18 cm
Format 11,5x18 cm („oazowy”)
oprawa twarda
oprawa
a a skórzany
skór an ffuterał
tera
ZAMÓWIENIA
Pismo Święte
Nowego Testamentu
Format 7,5x11cm („mini”)
oprawa miękka
Wydawnictwo Pallottinum
ul. Przybyszewskiego 30, 60-959 Poznań
tel. 61 862 07 69, 61 862 07 60
tel. kom. 882 535 535
od pn. do pt. w godz.: 8.00 -16.00
Sklep internetowy: www.pallottinum.pl
www.pallottinum.pl
tel. 61 862 07 69 lub 61 862 07 60
RABAT
– 25%
ZZZPRMH
NVL
ZZZVZLHW\ D]NLSO
ZRMFLHFKS
O
+$6Ā2 AP
OSTOLOS
RIHUWDGR
2'.5<-
-(=86$
1$12:2
&]\Q
&]\QDSUDZGØpotrzebujemy
NROHMQHMNVLÆĶNLR-H]XVLH"
NROHMQ
-HėOLPLDāDE\WRE\ÈWDZāDėQLHNVLÆĶND
-HėOL
P
RGSRZLHGĴEU]PLWDNSRWU]HEXMHP\
-DPHV0DUWLQSRGV]HGāGRWHPDWX
ZVSRV´EZ\MÆWNRZ\LRU\JLQDOQ\
[ PP
[PP
[PP
VWURQ
VWURQ
FHQD]ā
1LHZDĶQHMDNGXĶROXEMDNPDāRZLHV]
R-H]XVLHƆWDNVLÆĶNDEØG]LHGODFLHELH
QLHRFHQLRQD
+DUYH\&R[+DUYDUG'LYLQLW\6FKRRO
www.mojeksiazki.pl | www.swietywojciech.pl
tel. 61 659 37 55
[email protected]
Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne APOSTOLOS sp. z o.o.
42-226 Częstochowa, ul. Kordeckiego 49
Tel. +48 (34) 365 66 76; fax +48 (34) 368 05 44
e-mail: [email protected] http://www.apostolos.pl
NIP: 5732855672
ZGŁOSZENIE – UMOWA
Zgłaszam udział w pielgrzymce do:
………………………….…… w terminie …………………… w cenie …………………………… (płatność-patrz punkt II b)
organizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne APOSTOLOS sp. z o.o. w Częstochowie i zobowiązuję się
do uregulowania należności i złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach uczestnictwa.
Nazwisko .....................................................
Imiona ............................., ................................. zgodnie z paszportem/dowodem.
Imię ojca .....................................................
Data urodzenia
Miejsce urodzenia ......................................
Zawód ..........................................................................
Stan cywilny ...............................................
Obywatelstwo ......................................
-
-
Seria i numer paszportu/dowodu
Paszport/dowód wydany w
roku,
ważny do
-
-
UWAGA! Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy licząc od dnia powrotu do kraju.
Adres zameldowania:
Kod
-
Poczta ...................................
Ulica ..................................................................
Miejscowość ...............................................
Telefon ............... / ......................................
Adres do korespondencji.............................................................................................................................................................................
W pokoju hotelowym chcę mieszkać z:.....................................................................................................................................................
UWAGA !

Aby „ZGŁOSZENIE – UMOWA” była ważna należy ją własnoręcznie podpisać
na odwrotnej stronie tego formularza i odesłać na adres APOSTOLOS.
WARUNKI UCZESTNICTWA
w pielgrzymce organizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne APOSTOLOS sp. z o.o.
I. Zawarcie umowy
a. Umowa między Biurem Pielgrzymkowo – Turystycznym APOSTOLOS sp. z o.o. zwanym dalej w skrócie APOSTOLOS a uczestnikiem pielgrzymki, zwanym dalej
Pielgrzym, zostaje zawarta w momencie podpisania ZGŁOSZENIA-UMOWY przez Pielgrzyma i odesłania na adres APOSTOLOS
z jednoczesnym wpłaceniem przez Pielgrzyma zaliczki w wysokości 1000 PLN.
b. Przed zawarciem umowy Pielgrzym winien w pierwszej kolejności dokonać rezerwacji telefonicznej oraz zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa,
programem pielgrzymki, wysokością kosztów i warunkami płatności.
II. Cena i warunki płatności
a. Pielgrzym wpłaca zaliczkę wciągu dwóch tygodni od rezerwacji telefonicznej, pozostała część kosztów winna być wpłacona najpóźniej:
- przy pielgrzymce samolotowej na 90 dni przed wylotem,
- przy pielgrzymce autokarowej na 45 dni przed wjazdem.
b.
Kwota jest określona na 120 dni przed terminem wyjazdu i jest wynikiem pomnożenia ceny pielgrzymki przez kurs sprzedaży EURO lub USD w NBP
i powinna być wpłacona najpóźniej na 90 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. W dniu 23 października 2008 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks
cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe ("Ustawa"). Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 228 poz.1506 w dniu 24 grudnia 2008 roku, a weszła w życie
w dniu 24 stycznia 2009 roku. Oznacza to, że mogą Państwo dokonywać opłat za pielgrzymkę na dwa sposoby: tylko w złotych polskich lub w złotych polskich
i EURO/USD. Zaliczka pielgrzymki, gdzie ceny podawane są w EURO wynosi 200€. Zaliczka pielgrzymki, gdzie ceny podawane są w USD wynosi 250$. Nie
dokonanie wpłaty należności za pielgrzymkę w ustalonym terminie może być przyczyną skreślenia Pielgrzyma z listy uczestników danej pielgrzymki.
c. APOSTOLOS zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu: kosztów transportu, noclegów, liczby dni, ceł, wiz, wstępów.
d. Nie będą naliczane odsetki tak przez APOSTOLOS jak i Pielgrzyma z tytułu tak przedpłat jak i opóźnień w płatnościach.
III. Rezygnacja z pielgrzymki.
a. W każdej chwili Pielgrzym może zrezygnować z udziału w pielgrzymce. Ze względu jednak na poniesione przez nas koszty zmuszeni jesteśmy do pobrania
rekompensaty finansowej. I tak w przypadku rezygnacji:
do 90 dni przed terminem wyjazdu zwracamy pełną kwotę nam wpłaconą,
przy pielgrzymce samolotowej między 90 a 60 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 30% wpłaconej sumy,
przy pielgrzymce autokarowej między 90 a 60 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 20% wpłaconej sumy,
między 60 a 30 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 50% wpłaconej sumy,
poniżej 30 dni przed terminem wyjazdu nie zwracamy wpłaconej sumy.
Pielgrzym może na swoje miejsce zaproponować inną osobę z tym, że przy wyjeździe do krajów, do których obowiązują wizy nie możemy dla osób
zastępczych załatwić wizy.
b. Pielgrzym może zrezygnować z pielgrzymki bez ponoszenia kosztów własnych jeżeli po podpisaniu Umowy nastąpiły zmiany warunków pielgrzymki, jej programu
lub ceny z winy APOSTOLOS.
c. W uzasadnionych wypadkach zwrot wpłaty będzie dokonany w ciągu 14 dni, licząc od daty zakończenia pielgrzymki.
d. Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia z przyczyn Pielgrzyma np. spóźnienie na zbiórkę, rezygnacja z części lub całości pielgrzymki, itp. nie
jest podstawą do zwrotu pieniędzy. Świadczenia opisane są w naszym Katalogu Pielgrzymkowym APOSTOLOS, a dodatkowych informacji udzielamy
w naszym Duszpasterstwie APOSTOLOS.
IV. Obowiązki i odpowiedzialność Pielgrzyma.
a. Pielgrzym wyjeżdżając z APOSTOLOS zobowiązuje się do przestrzegania religijnego charakteru pielgrzymki, dostosowania się do poleceń księdza duszpasterza lub
przewodnika, zachowania odpowiedniej powagi w zachowaniu i stroju przy wejściu do wszystkich miejsc świętych oraz na całej trasie pielgrzymkowej.
b. Za wszystkie rzeczy osobiste a szczególnie paszport, dokumenty, pieniądze odpowiada sam Pielgrzym.
c. Pielgrzym ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pielgrzymki. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
d. Pielgrzymi niepełnoletni przedstawiają pisemną zgodę na wyjazd podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.
e. Pielgrzym zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do APOSTOLOS najpóźniej na 35 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
O wszelkich zmianach w dokumentach jak paszport itp., Pielgrzym zobowiązany jest powiadomić APOSTOLOS.
f. Pielgrzym odpowiada za stan i ważność swojego paszportu. APOSTOLOS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawy wynikłe przy przekraczaniu granic
a dotyczące spraw personalnych np. ważność paszportu/dowodu. APOSTOLOS odpowiada za ubezpieczenia grupowe dla naszych Pielgrzymów, na podstawie
dostarczonych nam danych personalnych.
g. Pielgrzym obowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajowych i zagranicznych oraz regulaminów pobytu
w miejscach zakwaterowania
h. Uczestnik pielgrzymki zobowiązany jest zabrać ze sobą leki, które zwykle zażywa.
V. Obowiązki i odpowiedzialność APOSTOLOS (Ustawa z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych)
A. APOSTOLOS przyjmuje odpowiedzialność za sumienne przygotowanie pielgrzymki zgodne z programem zawartym w Katalogu Pielgrzymkowym APOSTOLOS,
ale zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania oraz noclegów. Katalog pielgrzymkowy w wersji papierowej jest naszą ramową ofertą, która może ulegać
zmianom z przyczyn od nas niezależnych. Wszelkie aktualności znajdują się na naszej stronie internetowej: www.apostolos.pl.
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania składu osobowego pokoi, jeżeli takowy nie został wcześniej przez Pielgrzyma określony pisemnie na ZGŁOSZENIUUMOWIE.
c. Gdyby po zawarciu umowy miały nastąpić nieprzewidziane przez nas odstępstwa lub zmiany programu w stosunku do informacji zawartych w naszym Katalogu,
z wyjątkiem zmian dotyczących kolejności zwiedzania lub kolejności noclegów, zostaną o tym Państwo poinformowani.
d. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania pielgrzymki, jeżeli jej realizacja będzie z różnych, od nas niezależnych, względów utrudniona, niemożliwa lub niebezpieczna.
Zastrzegamy sobie również prawo odwołania pielgrzymki jeżeli liczba uczestników nie osiągnie przez nas zakładanego minimum. W tym wypadku odwołanie
nastąpi najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pielgrzymki, wówczas zwracamy pełną wpłaconą nam sumę.
E. APOSTOLOS nie odpowiada za niedogodności oraz ich skutki zaistniałe w trakcie realizacji pielgrzymki wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki
atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie sił wyższych lub leżących po stronie pielgrzyma.
f. Nie mogą być przedmiotem roszczeń niewygody lub utrudnienia znane Pielgrzymom przed rozpoczęciem pielgrzymki.
g. APOSTOLOS nie zapewnia opieki lekarskiej, ale będzie się starał być pomocny w sytuacji nieszczęśliwego wypadku.
h. APOSTOLOS zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków dla obywateli polskich w ramach zbiorowych wyjazdów
w koncesjonowanej firmie ubezpieczeniowej Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. APOSTOLOS nie jest firmą ubezpieczającą. Dochodzenie roszczeń
wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Pielgrzyma w firmie ubezpieczeniowej. APOSTOLOS będzie starał się w miarę swoich możliwości
pomóc poszkodowanej osobie.
i.
Za zagubienie bądź uszkodzenie bagażu w czasie transportu odpowiada przewoźnik.
VI. Reklamacje
a. Reklamacje dotyczące umowy można składać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia pielgrzymki. Reklamacje dotyczące niedotrzymania warunków
przez podwykonawców ( hotelarzy, restauratorów, itp.) należy zgłosić w trakcie trwania pielgrzymki. Po tym czasie zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Reklamacje
nie mogą dotyczyć okoliczności, za które APOSTOLOS nie ponosi odpowiedzialności.
VII. Do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych Apostolos został wpisany przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem
369.
Oświadczam, że akceptuję koszty pielgrzymki, warunki ubezpieczenia oraz otrzymałam(em) i akceptuję „Warunki Uczestnictwa” stanowiące integralną część „UmowyZgłoszenia”.
Data i podpis Pielgrzyma ............................................................................

Podobne dokumenty