Pracownicy tymczasowi chcą otrzymywać uczciwe

Transkrypt

Pracownicy tymczasowi chcą otrzymywać uczciwe
Pracownicy tymczasowi chcą otrzymywać uczciwe wynagrodzenie
i mieć większą pewność zatrudnienia
Pewność zarobków i stabilność zatrudnienia. Te dwa aspekty pracownicy tymczasowi
uważają za najważniejsze. Przeważająca większość respondentów chciałaby mieć
stały kontrakt. Wynika to z ankiety, którą FNV Flex przeprowadził
w październiku i listopadzie wśród pracowników tymczasowych w ramach
przygotowania do negocjacji dotyczących nowego układu zbiorowego pracy (cao)
dla tej grupy. Łącznie ankietę wypełniły 1723 osoby.
Również podczas zebrania dla pracowników tymczasowych stanowiącego
przygotowanie do projektu związanego z nowym cao okazało się, że zarobki
i stabilność zatrudnienia to najważniejsze tematy.
W ankiecie spytaliśmy pracowników tymczasowych m.in. o to, co jest dla nich
najważniejsze: pewność zarobków, stabilność zatrudnienia, stabilność socjalna, emerytura,
kariera i możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, czy inne aspekty. Dla 75% osób
wypełniających ankietę pewność zarobków znalazła się na pierwszym lub drugim miejscu.
Jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia, dotyczyło to 50% respondentów.
Pozostałe kategorie zajęły zdecydowanie dalsze miejsca. Najważniejszą przyczynę stanowiła
możliwość uzyskania kredytu hipotecznego albo pożyczki oraz stabilna sytuacja ze względu
na rodzinę. Oprócz tego pewność zarobków ma również pozytywny wpływ na motywację
do pracy i pracownicy chorują rzadziej, gdyż doświadczają mniej stresu związanego
ze swoją sytuacją.
Stały kontrakt
Co dla respondentów jest również bardzo ważne, to posiadanie stałego kontraktu.
Aż 65% chciałoby mieć stały kontrakt u pracodawcy-użytkownika (inlener), a 14%
z agencją pracy tymczasowej (uitzendbureau). Najmniej popularne są: kontrakt
w wymiarze 0 godzin (nul-urencontract) i kontrakt na wezwanie u pracodawcyużytkownika; 63% osób podaje, że nie chce mieć takiego kontraktu.
Idealną sytuacją byłoby, gdyby kontrakt z agencją pracy regularnie stanowił pierwszy
stopień do uzyskania kontraktu na czas nieokreślony. Kontrakt czasowy jest mianowicie
po to, by zapewnić obsadę personelu w czasie większego natężenia pracy oraz
na wypadek choroby albo właśnie jako ten pierwszy stopień. Niestety okazuje się,
że rzadko tak właśnie jest. 38% respondentów pracuje 1,5 do 5,5 roku jako pracownik
tymczasowy, a 1/3 dłużej niż 5 lat. O stałym kontrakcie nie ma zatem prawie mowy.
Wynagrodzenie
Od 1 kwietnia 2015 r. powinieneś jako pracownik tymczasowy otrzymywać takie samo
wynagrodzenie jak stali pracownicy ( z wyjątkiem takich dodatków jak trzynasta pensja
albo premia na koniec roku). Z odpowiedzi wynika, ma to miejsce jedynie w ¼ przypadków.
Większość ‒ 90% ‒ nie zgadza się z tą sytuacją uważając, że za taką samą pracę powinno się
również tyle samo zarabiać. 2/3 respondentów jest trudno (40%) albo jest to dla nich
niemożliwe (26%), aby utrzymać się z jednej pensji za pracę tymczasową.
Dla większości tylko praca tymczasowa stanowi źródło ich zarobków.
Szkolenia i emerytura
Prawie 2/3 respondentów nie wie o tym, że jest możliwość szkoleń, kursów i.t.p., podczas
gdy 80% chętnie wzięłoby w nich udział. Prawie wszystkie osoby, które wypełniły ankietę
uważają, iż ważną kwestią jest program emerytalny, ale często słyszymy, że obecnie
istniejący nie jest dobry. Szczególnie okres oczekiwania wynoszący 26 tygodni i ryzyko
braku pracy i braku emerytury, jest dla wielu cierniem w oku. 70% respondentów jest
gotowe dołożyć się do lepszego programu.
Zakwaterowanie
1/3 respondentów, którzy odpowiedzieli na pytania o zakwaterowanie, wynajmuje je
za pośrednictwem pracodawcy, czyli agencji pracy tymczasowej. Przeważająca większość
jest (bardzo) niezadowolona ze stosunku ceny do jakości w odniesieniu do ich miejsca
zakwaterowania. Oprócz tego pracownicy są też karani przez swojego pracodawcęwynajmującego grzywną w wysokości € 50, - za na przykład (jeszcze) nie umyty kubek
na blacie kuchennym albo ich pracodawca-wynajmujący wchodzi pod ich nieobecność
do mieszkania, aby się po nim rozejrzeć. Gdy pracownicy wynajmują zakwaterowanie
od pracodawcy i są z niego niezadowoleni, częstą przyczyną tego, że tam nadal mieszkają
jest to, że od tego uzależniona jest ich praca na zasadzie: nie wynajmujesz, nie pracujesz.
Zebranie
28 listopada FNV Flex zorganizował zebranie z kadrą kierowniczą i innymi
zainteresowanymi osobami, aby omówić wyniki ankiety i zrobić podsumowanie które
tematy są uważane za ważne, by na pewno uwzględnić je w negocjacjach dotyczących cao.
Również wtedy wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia okazały się najważniejszymi
punktami, ale pracowników zajmują też inne tematy. ,,Chcemy być tak samo traktowani jeśli
wykonujemy tę samą pracę” – powiedział jeden z uczestników. ,,Pracuję dla firmy
autobusowej. Moim kolegom na stałych kontraktach są częściowo zwracane mandaty,
podczas gdy ja muszę sam zapłacić za całość, to nieuczciwe. A chcą żeby gaz ciągle wciskać
do dechy. To się po prostu nie zgadza”. Inny uczestnik komentuje: ,,Jesteśmy teraz za bardzo
poddawani samowoli pracodawców. Wielu pracowników tymczasowych chciałoby mieć
stałe kontrakty, praca w każdym razie jest. Ale ich nie dostaniemy. Dlatego trzeba ludzi
zmobilizować”.
Przestrzeganie zgodności z cao
Również informacja o znaczeniu cao okazała się dla licznych uczestników ważnym punktem.
,,Wielu moich kolegów będących pracownikami tymczasowymi nie ma pojęcia o tym, jakie
mają prawa. W tej kwestii jest jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o dodatkowe
warunki zatrudnienia (secundaire arbeidsvoorwaarden). No i oczywiście chodzi
o ich przestrzeganie. Widzimy, że całkiem sporo pracodawców nie bierze cao na serio.
To się musi skończyć”.
Na koniec jeden z uczestników chciał jeszcze coś powiedzieć na temat zebrania. “To dobrze,
że się tak spotkaliśmy. Chciałbym jedynie o pewnych sprawach porozmawiać bardziej
dogłębnie. Jest jeszcze wiele do omówienia”.