PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ZDROWIE JEST W GŁOWIE”

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ZDROWIE JEST W GŁOWIE”
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„ZDROWIE JEST W GŁOWIE”
IDEA I CELE PROGRAMU
Program ma prowadzić do wyrobienia odpowiednich nawyków zdrowotnych, uczyć jak sobie radzić
ze stresem, wskazywać na konstruktywne sposoby rozładowywania negatywnych emocji. Profilaktyka
ta ma odbywać się poprzez rozwój osobowości młodego człowieka, jak i przekazywanie mu informacji
o tworzeniu środowiska sprzyjającego zdrowiu psychicznemu.
Celem programu jest:




Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego.
Budowa pozytywnego obrazu siebie.
Zapobieganie zaburzeniom odżywiania.
Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat zdrowia psychicznego.
Program przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VI Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w
Moszczenicy.
PLAN ZAJĘĆ:
1. Pomiar masy ciała i wzrostu, obliczenie własnego wskaźnika BMI.
Zdrowe jako wartość dla człowieka i zasób dla społeczeństwa.



Prowadzenie dzienniczków odżywiania.
Czy mam prawidłowe BMI?
Jakie powinienem podjąć działania?
2. Spotkanie z pielęgniarką szkolną, dietetykiem, zajęcia z wychowawcą.
Choroby i zaburzenia psychiczne spowodowane złym odżywianiem się.






Bulimia i anoreksja.
Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.
Jak sobie radzić ze stresem, wpływ pozytywny i negatywny.
Prezentacja filmów profilaktycznych.
Konkurs plastyczny na plakat „Żyję zdrowo”.
Praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie.
2. Pokaz zdrowego gotowania.
Świadomość zdrowotna oraz nawyki dbania o zdrowie w codziennych sytuacjach.


Odpowiedzialność za własne zdrowie.
Dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Jak poprawić sobie samopoczucie?
3. Działania ukierunkowane na zdrowy styl życia (pogadanka, zajęcia sportowe).
Jak organizować sobie czas wolny?




Rajd rowerowy „Jestem Fit”.
Uczestnictwo w aktywności fizycznej sposobem na stres.
Wspieranie rozwoju fizycznego i psychicznego.
Kształtowanie nawyku troski o własne zdrowie w okresie całego życia.
5. Stwarzanie zdrowej alternatywy spędzania wolnego czasu
WYJAZDY NA BASEN DO TUSZYNA
6. Profilaktyczne przedstawienia teatralne. Teatr „Kurtyna” z Krakowa.
„Z miłości do serduszka” – dla klas 0-III
„O jeden krok za daleko” – dla klas IV-VI

Podobne dokumenty