Kiedy zaczyna się dorosłość?

Transkrypt

Kiedy zaczyna się dorosłość?
„Kiedy mamy lat …naście, dorosłość jawi nam się jako kraina ludzi wolnych i szczęśliwych.
Dopiero później zrozumiemy. Że o jedno i drugie przyjdzie nam walczyć przez całe życie.”
R. Schlack
Propozycja przeprowadzenia lekcji wychowawczej na temat „Kiedy zaczyna się dorosłość?”
Czas trwania: 45min
Cele lekcji:
- rozwijanie samoświadomości
- kształtowanie umiejętności realnej oceny różnych sytuacji społecznych
- weryfikacja przekonań na temat negatywnych sposobów manifestowania dorosłości
Metody i formy pracy:
- mini wykład
- dyskusja
-„burza mózgów”
- mapa umysłowa
- praca w grupach
Środki dydaktyczne:
Kartki A4, flamastry lub kredki, magnesy
Przebieg lekcji:
Uwaga: w budowaniu dobrej atmosfery pomoże ustawienie krzeseł w kręgu
W trakcie przygotowań do zajęć – wysłuchanie nagrania piosenki Czerwonych Gitar „dozwolone od
lat 18”
1. Wprowadzenie do tematu zajęć
W życiu każdego człowieka przychodzi czas, kiedy staje się on dorosły.
W aspekcie prawnym dorosłość przejawia się m.in. w:
- możliwości zawarcia związku małżeńskiego
- głosowania w wyborach
- uzyskania prawa jazdy
- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
ale też np. w możliwości legalnego stosowania niektórych używek
Momentem formalnie oznaczającym dorosłość jest uzyskanie pełnoletniości, czyli w
rozumienia naszego prawa – 18 roku życia
Podczas zajęć spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie:
- czy bycie osobą pełnoletnią oznacza jednocześnie bycie dorosłym?
2. Praca w grupach – skojarzenia z pojęciem „dorosłość”
Podział uczniów na 5 grup. Na kartkach A4 wykonują skojarzeniową „mapę umysłową”
(atrybuty formalne, działania, cechy) według schematu
DOROSŁOŚĆ
TO
Liderzy grup prezentują prace umieszczając je na tablicy. Nauczyciel krótko podsumowuje,
akcentując istotne cechy i zachowania wskazane przez uczniów
3. Każdy uczeń anonimowo na kartce udziela odpowiedzi na pytanie „Co dla mnie osobiście jest
najważniejsze w byciu dorosłym”.
Kartki zbiera nauczyciel. Posłużą do podsumowania zajęć
4. Burza mózgów
Wprowadzenie do ćwiczenia:
Ludzie w różny sposób manifestują swoją dorosłość. Jedni czynią to w sposób, który w
powszechnym odbiorze uważany jest za pozytywny. Inni sięgają po takie zachowania, które
przynoszą szkody.
Na tablicy nauczyciel wspólnie z uczniami tworzy tabelę:
Mocne strony, zalety bycia dorosłym
np.
samodzielność finansowa
własny samochód
samodzielne mieszkanie
satysfakcjonująca praca
Problemy i zagrożenia wiążące się z
dorosłością
np.
picie alkoholu
palenie papierosów
bezrobocie
przestępczość
problemy ekonomiczne
Uczniowie zgłaszają pomysły i następnie podchodzą do tablicy i wpisują w odpowiednim
miejscu tabelki.
W podsumowaniu zwracamy uwagę, że dorosłość to nie tylko przywileje, to także zmierzenie
się z różnymi problemami i zagrożeniami.
5. Dyskusja
Coraz częściej młodzi, a często nawet bardzo młodzi ludzie manifestują chęć bycia dorosłym
przez sięganie po negatywne atrybuty dorosłości np. palenie papierosów, picie alkoholu,
wulgarny język
Pytanie:
Co popycha młodzież do takich zachowań?
Czy rzeczywiście palący, pijany, używający wulgarnego języka nastolatek dodaje
sobie powagi, czy te zachowania czynią go dorosłym?
6. Podsumowanie zajęć – odczytanie wybranych odpowiedzi uczniów z zebranych kartek
7. Ewaluacja zajęć
np. metoda walizki i kosza: ankieta dla każdego ucznia – co byś chciał zabrać ze sobą z lekcji,
a co wrzuciłbyś do kosza.
opracowała Anna Ostojewska
pedagog VII LO

Podobne dokumenty