F01/PJ-01 Industrie Maurizio Peruzzo POLOWAT Sp. z o.o. jako

Transkrypt

F01/PJ-01 Industrie Maurizio Peruzzo POLOWAT Sp. z o.o. jako
F01/PJ-01
Industrie Maurizio Peruzzo POLOWAT Sp. z o.o.
jako firma wyspecjalizowana w zbieraniu, transporcie oraz odzysku
przez recykling odpadów z tworzyw sztucznych Politykę Jakości,
Bezpieczeństwa Żywności i Środowiskową realizuje poprzez:
Ø prowadzenie działalności gospodarczej w sposób gwarantujący wypracowanie zysku,
który zapewni rozwój Spółki,
Ø produkcję
materiałów
i
wyrobów
przeznaczonych
pochodzących z recyklingu, zgodnie z wymaganiami
do
kontaktów
dotyczącymi
z
żywnością
bezpieczeństwa
żywności,
Ø ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem
żywności, zgodnego z normami ISO,
Ø zgodność z wymaganiami prawnymi, środowiskowymi oraz wymaganiami klientów,
Ø zmniejszanie obciążenia środowiska poprzez:
ü ograniczenie zużycia zasobów naturalnych na skutek obniżania zużycia mediów
w procesie recyklingu
odpadowych
butelek PET
oraz zwiększanie wydajności
posiadanej linii technologicznej,
ü poszukiwanie zastosowania odpadów poprodukcyjnych jako paliw alternatywnych lub
surowców w innych od stosowanych u siebie procesach technologicznych,
ü zwiększanie efektywności wykorzystania środków transportu,
ü wykorzystywanie kreatywności i zaangażowania naszych pracowników, dostawców
oraz klientów,
ü doskonalenie sposobów i środków przeciwdziałających zagrożeniom i awariom,
Ø zapewnienie
bezpieczeństwa
materiałów
i
wyrobów
przeznaczonych
do
kontaktu
z żywnością pochodzących z recyklingu poprzez:
ü wdrożenie programu warunków wstępnych,
ü analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności w całym cyklu technologicznym od
przejęcia surowca do wydania wyrobu gotowego,
ü monitorowanie krytycznych punktów kontroli i operacyjnych programów warunków
wstępnych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania zagrożeń bezpieczeństwa
żywności,
ü prowadzenie weryfikacji i walidacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
ü aktualizowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa żywności, zgodnie z
najnowszymi publikacjami naukowymi.
Bielsko-Biała, 01 września 2013 r.

Podobne dokumenty