certyfikat

Transkrypt

certyfikat
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 im. Jana Kilińskiego
Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego
ul. Jana Wł. Dawida 5
50-527 Wrocław
tel. 71 367 20 19, fax 71 367 42 22
[email protected] , www.zsz5wroclaw.home.pl
CERTYFIKAT
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
ukończył/a
„Warsztaty z języka angielskiego
w zakresie słownictwa branżowego”
w okresie od 02-12-2011roku do 25-05-2012 roku
w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2-Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Prowadzący zajęcia
Lider Szkolnego Programu Rozwojowego
Wrocław, 25 maja 2012
Dyrektor szkoły
Wykaz przedmiotów i liczba godzin objętych warsztatami
L.p.
Temat
Liczba
godzin
zajęć
1.
Rodzaje włosów i fryzur, narzędzia fryzjerskie.
8
2.
Dbałość o włosy. Poradnictwo fryzjerskie.
4
3.
Konwersacja w salonie fryzjerskim.
20
4.
Wyrażanie opinii. Instruowanie klienta oraz
6
współpracownika.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Razem
38

Podobne dokumenty