Broszura 7900 ICP-MS - Perlan Technologies

Transkrypt

Broszura 7900 ICP-MS - Perlan Technologies
Agilent 7900 ICP-MS
OCZEKUJ WIĘCEJ OD ICP-MS
NOWEJ GENERACJI
OCZEKUJ WIĘCEJ
AGILENT 7900 ICP-MS OTWIERA NOWY WYMIAR
DLA KWADRUPOLOWYCH SPEKTROMETRÓW ICP-MS
Czy najlepiej sprzedający się na świecie kwadrupolowy ICP-MS może być 10 razy lepszy?
Odpowiedź brzmi: tak.
Z 10x wyższą tolerancją matrycy, 10x szerszym zakresem dynamicznym, 10x lepszym stosunkiem
sygnału do szumu i wszechstronnym oprogramowaniem, które potrafi tworzyć dla Ciebie metody,
nowy Agilent 7900 kolejny raz wyznacza standardy dla spektrometrów ICP-MS.
Połączenie innowacyjnej technologii i platformy oprogramowania MassHunter sprawia, że Agilent 7900
jest najpotężniejszym i najbardziej zautomatyzowanym kwadrupolowym spektrometrem masowym
ICP-MS na świecie.
Dzięki rozszerzeniu tolerancji matrycy do dziesiątych części % zakresu TDS i liniowego zakresu
dynamicznego do 11 rzędów wielkości — w połączeniu z najbardziej wydajnym trybem kolizyjnym
z helem do usuwania interferencji — Agilent 7900 ICP-MS dostarcza dane doskonałej jakości
niezależnie od zastosowania.
Zautomatyzowana konfiguracja,
szybsza analiza, skuteczniejsza
eliminacja interferencji i uproszczony
interfejs oprogramowania MassHunter
sprawiają, że Agilent 7900 ICP-MS
łączy duże możliwości z niespotykaną
wcześniej łatwością obsługi.
2
x10-3 y = 2.4743E-006* x +1.9545E-007
x104
R = 1.0000
DL = 0.2915 ppt
Signal stability over 3.5 hours(100 ppb spiked in 25% NaCl)
3 BEC = 0.07899 ppt
9 Be [no gas]
27 Al [no gas]
51 V [He]
Ratio
52 Cr [He]
55 Mn [He]
2
56 Fe [He]
59 Co [He]
1
60 Ni [He]
63 Cu [He]
66 Zn [He]
0
75 As [He]
78 Se [He]
500.0
Conc (ppt)
107 Ag [He]
1000.0
111 Cd [He]
1:19:53
0:32:54
0:47:01
0:32:54
0:18:48
0:00:00
3:08:05
2:53:59
2:39:53
2:21:06
2:07:00
1:52:53
1:34:00
3:40:57
3:26:52
205 Tl [He]
208 Pb [He]
238 U [He]
300000
Signal (cps)
250000
238 U [NoGas2]
150000
100000
0
0.0705
0.071
0.0715
0.072
0.0725
Time
0.073
0.0735
0.074
0.0745
100.0
3
Niedoścignione możliwości i innowacyjne oprogramowanie
Niespotykana wcześniej tolerancja matrycy
Najszerszy zakres dynamiczny wśród kwadrupolowych ICP-MS
Dawniej, urządzenia ICP-MS były ograniczone do analizowania próbek
zawierających < 0,2% rozpuszczonych substancji stałych (TDS).
Wytrzymała plazma (współczynnik CeO/Ce < 1%) pozwala
7900 ICP-MS bez trudu tolerować taki poziom matrycy.
Nowy ortogonalny system detekcji (ODS) zapewnia zakres dynamiczny
do 11 rzędu wielkości dla stężeń poniżej ppt do pełnych procentów.
Oznacza to, że w pojedynczym pomiarze można mierzyć zarówno
pierwiastki śladowe jak i podstawowe (makroelementy) — upraszcza
to opracowywanie metod i praktycznie eliminuje wyniki będące poza
zakresem analitycznym.
Opcja ultrawysokiej tolerancji matrycy (UHMI – Ultra High Matrix
Introduction) umożliwia rutynowe pomiary próbek zawierających
25% TDS — jest to 100 razy więcej niż wynosi tradycyjny limit
i daleko
wykracza poza możliwości innych ICP-MS.
Signal stability over 3.5 hours(100 ppb spiked in 25% NaCl)
140
111 Cd [He] ISTD:115 In [He]
111 Na [HMI He] ISTD:115 In [HMI He]
x10-3 y = 2,4743E-006* x +1,9545E-007
3
x104 y = 0,9598* x +0.0477
R = 1,0000
DL = 0,2915 ppt
BEC = 0,07899 ppt
R = 1,0000
DL = 0,008635 ppm
BEC = 0,04974 ppm
9 Be [no gas]
51 V [He]
52 Cr [He]
55 Mn [He]
100
56 Fe [He]
59 Co [He]
80
Współczynnik
Współczynnik
27 Al [no gas]
120
Odzysk wzorca (ppb)
2
1
0.5
1
60 Ni [He]
63 Cu [He]
60
66 Zn [He]
0
75 As [He]
40
500,0
Stężenie (ppt)
78 Se [He]
107 Ag [He]
20
1000,0
0
500,0
Stężenie (ppt)
1000,0
Kalibracje dla Cd (BEC < 0,1 ppb) i Na (najwyższe stężenie wzorca 10 000 ppm (1%))
111 Cd [He]
205 Tl [He]
0
:
0: 00
18
:
0: 48
32
:
0: 54
47
:
0: 01
32
:
1: 54
19
:
1: 53
34
:
1: 00
52
2: :53
07
:
2: 00
21
:
2: 06
39
:
2: 53
53
:
3: 59
08
:
3: 05
26
:
3: 52
40
:5
7
208 Pb [He]
Szybsza analiza sygnałów nieciągłych
238 U [He]
Upływ czasu (h:mm:ss)
Długotrwały (3,5 godziny) pomiar stabilności stabilności wzorca
o stężeniu 100 µg/l w 25% roztworze NaCl
Lepszy poziom oznaczania pierwiastków śladowych
Udoskonalony interfejs i zoptymalizowany system próżniowy
zwiększają transmisję jonów, zapewniając czułość > 109 cps/ppm
przy < 2% CeO. Ponadto, nowy ortogonalny detektor obniża
zakłócenia tła, istotnie poprawiając stosunek sygnału do szumu
dla niskich poziomów wykrywalności i dokładniejszych pomiarów
ultraśladowych.
Szybki pomiar sygnałów nieciągłych (pików) — używany w takich
zastosowaniach, jak chromatografia kapilarna, analiza pojedynczych
nanocząsteczek czy ablacja laserowa — wymaga przyrządu o bardzo
krótkim czasie integracji. 7900 ICP-MS zapewnia ekstremalnie szybkie
uzyskanie danych, wykonując 10 000 oddzielnych pomiarów w ciągu
sekundy.
300000
250000
200000
Sygnał (cps)
Conc (ppt)
00
50.0
0:
0
200000
50000
1
238 U [NoGas2]
x105 y = 1382,6818* x + 0,6667
R = 1,0000
DL = 0,001253 ppt
BEC = 0,0004822 ppt
150000
100000
50000
CPS
CPS
x105 y = 1382.6818* x + 0.6667
R = 1.0000
DL = 0.001253 ppt
BEC = 0.0004822 ppt
0
0,0705
1
Stężenie
0
0
10
50
100
Obliczone stężenie
0,00
9,89
49,98
100,02
CPS
0,67
13675,86
69112,38
138295,19
50,0
100,0
Stężenie (ppt)
Kalibracja 238U potwierdzająca czułość > 1,38 GHz/ppm i BEC < 50 ppq
0,071
0,0715
0,072
0,0725
0,073
0,0735
0,074
0,0745
Czas
Sygnał analizy pojedynczej nanocząstki 30 nm Au w osi czasu (czas przebywania 0,1 ms)
ULTRA HIGH MATRIX INTRODUCTION
Increases matrix tolerance up to 25% total dissolved
dramatically reducing matrix suppression.
ZAPROJEKTOWANA UŻYTECZNOŚĆ
Każdy element urządzenia Agilent 7900 ICP-MS opracowano z myślą o wydajności i niezawodności
Wieloletnie doświadczenie w produkcji sprzętu ICP-MS i przewaga technologiczna utrwalona przez serie 7700 ICP-MS
i 8800 ICP-QQQ, pozwoliła na zaprojektować urządzenie Agilent 7900 ICP-MS od podstaw w ten sposób, że każdy jego element
jest zoptymalizowany pod kątem wymagań nowoczesnego laboratorium dzisiaj... i w przyszłości.
WPROWADZANIE PRÓBKI
Standardowy, niskoprzepływowy system wprowadzania
próbki z chłodzeniem w układzie Peltiera zwiększa stabilność
i spójność operacyjną. Zintegrowany system wprowadzania
próbki (ISIS 3) dodatkowo zawiera pompę tłokową i sprzężony,
7-portowy zawór do szybkiego, dyskretnego podawania próbek.
ULTRAWYSOKA
TOLERANCJA
MATRYCY
ULTRA HIGH MATRIX
INTRODUCTION
(OPCJA UHMI)
Increasestolerancję
matrix tolerance
up25%
to 25%
total dissolved
Zwiększa
matrycy do
substancji
stałych
rozpuszczonych (TDS). UHMI poprawia także wytrzymałość
dramatically
reducing
matrix
suppression.
plazmy,
znacząco
obniżając
tłumienie
przez matrycę.
SYSTEM PALNIKA I OSŁONY PALNIKA (STS)
Zapewnia precyzyjną kontrolę energii jonów, wysoką czułość
i skuteczne eliminowanie interferencji w trybie helowym.
Palnik automatycznie wyrównuje swoją pozycję do interfejsu.
OBSZAR SEPARACJI JONÓW (INTERFEJS) I STOŻKI
Standardowe stożki z pokryte Ni lub opcjonalnie Pt zwiększają transmisję jonów
i tolerancję matrycy. Gwintowane dla ułatwienia demontażu podczas obsługi
technicznej.
ZWARTA KONSTRUKCJA
Najmniejszy na świecie system ICP-MS nie zajmuje dużo miejsca na stole
laboratoryjnym i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich elementó podczas
serwisowania i konserwacji.
RADIOWY GENERATOR PLAZMY 27 MHz
Szybki, generator radiowy o dopasowanej częstotliwości zwiększa tolerancję
zmiany matryc. Nawet lotne roztwory organiczne mogą być wprowadzane
bez wpływu na stabilność plazmy.
Niektóre pokazane elementy są opcjonalne i kupowane oddzielnie. Dodatkowe informacje można uzyskać od przedstawiciela Agilent.
NIEWSPÓŁOSIOWE (OFF-AXIS) SOCZEWKI JONOWE
Poprawiają transmisję jonów w zakresie mas bez potrzeby optymalizacji
napięcia dla określonej masy.
OKTUPOLOWY SYSTEM KOMORY KOLIZYJNO4TH-GENERATION OCTOPOLE REACTION
SYSTEM (ORS )
REAKCYJNEJ 4. GENERACJI (ORS4)
Kontrolowana temperaturowo
komora komoracell
Temperature-controlled
collision/reaction
kolizyjno-reakcyjna z szybkim kontrolerem gazu,
umożliwiającym szybką zmianę gazu
w komorze w czasie poniżej 3 sekund.
OKTUPOLOWY PRZEWODNIK JONÓW
Oktupol zapewnia doskonałą eliminację interferencji przez dyksryminację
energii kinetycznej (KED) w trybie kolizyjnym z helem. Rozwiązanie to zostało
sprawdzone w tysiącach zainstalowanych spektrometrów ICP-MS Agilent.
HIPERBOLICZNY KWADRUPOL
Jedyny kwadrupol o prętach w przekroju hiperbolicznych, używany w ICP-MS.
Gwarantuje doskonałe rozdzielenie sygnałów (pików) i czułość abundancji
(zdolność rozdzielania pików przyległych) bez potrzeby indywidualnych
ustawień kwadrupola w celu rozdzielenia sąsiednich pików.
ORTOGONALNY SYSTEM DETEKCJI (ODS)
ODS charakteryzuje się wyższą czułością, mniejszymi zakłóceniami tła
i szerszym zakresem pomiarowym — do 11 rzędów wielkości,
od 0,1 cps do 10 Gcps — praktycznie eliminując
wyniki mogące być poza zakresem.
SYSTEM PRÓŻNIOWY
CZĘŚCI I MATERIAŁY AGILENT
Pojedyncza, wysokowydajna, turbopompa z podziałem przepływu
(typu split-flow) oraz zewnętrzna pompa rotacyjna, zapewniają optymalną
próżnię w obszarze interfejsu, zwiększenie czułości i poprawę tolerancji matrycy.
Wyprodukowane ściśle według specyfikacji
i rygorystycznie sprawdzane dla uzyskania
najwyższej jakości i wydajności przyrządu.
www.agilent.com/chem/7900icpms
NOWEJ GENERACJI OPROGRAMOWANIE ICPS-MS MASSHUNTER
NAJPOTĘŻNIEJSZE OPROGRAMOWANIE ICP-MS NA ŚWIECIE
Uproszczony schemat pracy
Wyższa jakość i szybkość przeglądania danych
Oprogramowanie ICP-MS MassHunter nowej generacji oferuje pulpit,
na którym znajdują się narzędzia prowadzące użytkownika przez wszystkie
kroki analizy: konfigurację sprzętu, optymalizacje przyrządów, próbkowanie,
analizę danych i tworzenie raportów. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs
ułatwia i czyni poznawanie oraz korzystanie z oprogramowania bardziej
intuicyjnym, nie ograniczając w żaden sposób możliwości i elastyczności
w zaawansowanych zastosowaniach badawczych.
Tabela przeglądu danych MassHunter daje elastyczny wgląd w bieżącą
partię — zawierający zliczenia, stężenia, RSD i dane replikacji.
Inne funkcje interaktywnej tabeli danych obejmują:
Zautomatyzowane opracowywanie metody
ICP-MS MassHunter zawiera obecnie innowacyjny, dostosowany
do matrycy kreator konfiguracji metody (Method Setup Wizard), który pozwala
zarówno początkującym jak i zaawansowanym użytkownikom otrzymywać
dane wysokiej jakości. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących
zastosowania lub wprowadzić typową próbkę, a kreator automatycznie przygotuje w pełni funkcjonalną metodę analityczną.
Monitorowanie i sterowanie przyrządem
w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca
Oprócz najbardziej zaawansowanych na rynku funkcji automatycznej
optymalizacji i diagnostyki, ICP-MS MassHunter umożliwia zdalne
sprawdzanie stanu przyrządu oraz uruchamianie kluczowych
procesów kontroli i sterowania za pomocą smartfona lub tabletu.
6
•
Pełne wyniki w czasie rzeczywistym,
aktualizowane w trakcie sekwencjonowania
•
Interaktywne wykresy kalibracji
(12 wykresów lub pojedynczy wykres)
•
Znaczniki ekranowe wartości skrajnych i błędów QC
•
Graficzną prezentację odzysku wzorca wewnętrznego,
wykresy stabilności QC oraz widmo masowe lub chromatogram
ZWIĘKSZ MOZLIWOŚCI 7900 ICP-MS
Systemy automatycznego próbkowania do optymalizacji schematu pracy laboratorium
Autosampler Agilent I-AS
ze stacją płukania:
Autosampler Agilent
serii ASX-500:
Zintegrowany system wprowadzania
próbek Agilent (ISIS3):
Idealne rozwiązanie do analizy ultraśladów i próbek
Świetny wybór do zastosowań przy średnim
Szybka pompa wlotowa i sprzężony 7-portowy
o małej objętości (0,5 ml). Elastyczne konfiguracje
i dużym przerobie. Konfiguracje stojaków
zawór przełączający umożliwiają najszybsze
stojaków zapewniają maksymalną pojemność
pozwalają na rozmieszczenie do 360 fiolek.
w układzie dyskretnego próbkowania.
89 fiolek i 3 fiolek płukania.
Najlepsze na rynku, specjalistyczne możliwości pomiarowe
Agilent 7900 ICP-MS można łatwo połączyć z systemami Agilent HPLC i GC przez sprawdzony
w praktyce interfejs, któremu towarzyszy zintegrowane oprogramowanie sterujące, dokumentacja
i gotowe zestawy do różnych zastosowań. Istnieje też możliwość łatwego łączenia z innymi
systemami, takimi jak CE, IC czy FFF.
Jako wiodący dostawca systemów ICP-MS i chromatografii, Agilent może pomóc w znalezieniu
właściwego sprzętu do określonych zastosowań, opracowaniu metod i szkoleniu personelu.
Nasi wykwalifikowani specjaliści również mogą pomóc we wdrożeniu złożonych systemów.
Opcjonalne akcesoria, które przydają się w różnych konfiguracjach i zastosowaniach
Opcje rozpylacza — niskoprzepływowy, koncentryczny,
System odparowania laserowego (Ablacja laserowa-LA)
inertny (odporny na działanie HF) i równoległy — dopasowane
pozwala na bezpośrednią analizę próbek stałych
do różnych typów i objętości próbek.
Sterowanie oprogramowaniem
Inertny układ wprowadzania próbek nie zawiera uszczelek
O-ring i jest wykonany z PFA dla zminimalizowania zanieczyszczeń.
Nowy zestaw dla programistów (SDK) firmy Agilent dostępny w modelu
Odporny na wysokie działanie HF i przydatny w analizach
open-source daje praktycznie nieograniczone możliwości konfigurowania
odczynników wysokiej czystości.
opcjonalnych akcesoriów.
Zestaw organiczny zawiera elementy umożliwiające wprowadzanie próbek
lotnych rozpuszczalników organicznych.
7
www.agilent.com/chem/7900icpms
Lider innowacji w spektroskopii atomowej
• Agilent 8800 Triple Quadrupole ICP-MS wykorzystuje technologię ICP-MS,
dając nieosiągalne wcześniej możliwości zastosowań i badań.
• Agilent 700 Series ICP-OES jest najwydajniejszym na świecie jednoczesnym
urządzeniem ICP-OES.
• Rewolucyjny spektrometr plazmowy Agilent 4200 MP-AES działa na powietrze (azot generowany
z powietrza), zapewniając najniższy koszt użytkowania i wysoki poziom bezpieczeństwa.
Tandemowy spektrometr mas
Agilent 8800 Triple Quadrupole ICP-MS
• Rodzina Agilent AA obejmuje najszybszy na świecie płomieniowy spektrometr absorbcji
atomowej i najczulszy na świecie spektrometr absorbcji atomowej z kuwetą grafilową.
Dowiedz się więcej o portfolio produktów Agilent do spektroskopii atomowej
www.agilent.com/chem/atomic
Więcej informacji
Usługi, dzięki którym możesz zająć się tym, co robisz najlepiej
Dodatkowe informacje
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia dotyczącego jednego przyrządu czy wielu laboratoriów,
Agilent pomoże szybko rozwiązać problemy, skrócić czas przestoju i zoptymalizować zasoby, oferując:
• Dysk informacyjny, zawierający instrukcję obsługi, prezentacje i 20 filmów szkoleniowych
• Konserwację, rozwiązywanie problemów i naprawy u klienta
• Zdalnego doradcę prowadzącego diagnostykę i monitorowanie on-line
• Rozszerzone gwarancje i kontrakty serwisowe dla wszystkich systemów
i urządzeń peryferyjnych
• Konsulting i szkolenia w zakresie specjalistycznych zastosowań
www.agilent.com/chem/7900icpms
Stany Zjednoczone i Kanada
1-800-227-9770
[email protected]
Europa
[email protected]
Gwarancja usług Agilent
Azja i Oceania
Jeśli przyrząd firmy Agilent wymaga serwisowania w czasie, gdy jest objęty kontraktem serwisowym,
[email protected]
zapewniamy jego bezpłatną naprawę lub wymianę. Żaden inny producent lub dostawca usług nie oferuje
W innych krajach prosimy
o kontakt z lokalnym przedstawicielem
lub autoryzowanym dystrybutorem firmy
Agilent — informacje można znaleźć
na stronie
takiego poziomu zaangażowanie w utrzymanie maksymalnej wydajności Twojego laboratorium.
Obietnica wartości Agilent
Gwarantujemy 10 lat eksploatacji sprzętu od daty jego zakupu albo uwzględniamy
jego wartość rezydualną przy zakupie nowszego modelu.
www.agilent.com/chem/contactus
Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
© Agilent Technologies, Inc. 2014
Wydrukowano w USA 1 stycznia 2014
5991-3719EN