Regulamin - Strzelec Szczecin

Transkrypt

Regulamin - Strzelec Szczecin
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wewnętrzne zawody dynamiczne I/XVII - Pistolet
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
Szczecin 22/01/2017
CEL ZAWODÓW
● Integracja środowiska strzeleckiego.
● Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
● Rywalizacja sportowa i rekreacja.
● Popularyzacja sportu strzeleckiego.
● Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
MIEJSCE
Zawody odbędą się w dn 17/12/2015 (sobota) w Ośrodku Szkolenia Delve GT Szczecin, Czarnieckiego 8. Rozpoczęcie o godz. 9.00 Obowiązuje kolejność wg listy
startowej – ZAPISY WYŁĄCZNIE PRZEZ SYSTEM INFORMATYCZNY. Biuro
zawodów będzie otwarte o godz. 09.30. Liczba zawodników ograniczona !!!
OPIS KONKURENCJI:
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu
1. Broń krótka centralnego zapłonu: ilość strzałów: 26
2. wymagana minimalna ilość amunicji 26
3. cele papierowe (TS-10 "Francuz" i IPSC)
Konkurencja odbędzie się wg zasad Ligi sportera. Obowiązujący regulamin
naliczania punktów wg regulaminu LS.
BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicja własna. Możliwy wynajem broni w cenie 15 zł (do wyboru będą
Glock 17, Walther P99 oraz H&K USP Compact).
UDZIAŁ
Koszt uczestnictwa dla członków klubu KS Strzelec 15 zł. Członkowie innych klubów
20 zł. Zapewniamy profesjonalną opiekę dla wszystkich zawodników. Nie
gwarantujemy uczestnictwa zawodnikom niezgłoszonym! Zgłoszenia wyłącznie
przez stronę internetową www.strzelec.szczecin.pl​ lub Facebook
KLASYFIKACJA
Indywidualna w klasyfikacji generalnej za wszystkie konkurencje. Klasyfikacja
kobiety i mężczyźni osobno. Klasyfikacja wspólna dla wszystkich grup wiekowych
lub w przypadku wystarczającej liczby chętnych juniorzy i młodzicy osobno. O
kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji.
FINAŁ
W przypadku niewyłonienia zwycięzcy przewidziana jest dogrywka.
OBSADA SĘDZIOWSKA:
Kierownik Zawodów: Maciej Gucma
Sędzia główny: Michał Koladyński - III PZSS
Sędzia stanowiskowy: Szymon Kaczmarek
Sędzia stanowiskowy: Marcin Musiał
Sędzia stanowiskowy: Krzysztof Wójcik
Biuro obliczeń: Krzysztof Wójcik
Zabezpieczenie medyczne: Marcin Musiał
PROGRAM:
09.00 – rozpoczęcie zawodów
12.00 – planowane zakończenie, ogłoszenie wyników

Podobne dokumenty