INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP
INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher
Zestawienie szczegółowe
Dokument sumuje dokumentację techniczną właściwą dla pilnika XP-endo finisher
produkowanego przez firmę FKG Dentaire S.A.
1. INFORMACJE O PRODUKCIE
1.1. ZASTOSOWANIE
Opisany w dokumencie produkt jest narzędziem endodontycznym przeznaczonym do
leczenia endodontycznego kanałów korzeniowych jako ostateczne przed wypełnieniem.
Leczenie endodontyczne stosowane jest w następstwie stanów zapalnych miazgi lub
innych procesów chorobowych wymagających usunięcia miazgi.
Postępowanie ilustruje poniższa rycina:
1.2. UŻYTKOWNICY
Instrument przeznaczony jest do użycia przez lekarzy zajmujących się leczeniem
endodontycznym.
1
INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher
2. OPIS PRODUKTU
Instrumentem można opracować kanały korzeniowe o bardzo zróżnicowanej budowie
od bardzo wąskich do najszerszych oraz od prostych do tych z wieloma zagięciami.
Ze względu na niewielką grubość (rozmiar ISO 25) bez rozszerzalności narzędzie jest
niewiarygodnie sprężyste oraz wykazuje nieporównywalną odporność na cykliczne
obciążenia. Dodatkowo pilnik mimo, iż pracuje w kontakcie ze ścianami kanału nie zmienia
oryginalnego kształtu kanału.
Pilnik XP-endo finisher produkowany jest ze specjalnie wytwarzanego dla firmy FKG stopu
- drut NiTi Max Wire (Martensite-Autstenite ElectropolishFleX). Materiał wykazuje zmienną
reakcję w zależności od temperatury, a FKG opatentowała tę procedurę.
Stworzenie i produkcja pilnika XP-endo finisher bazuje na podstawowej właściwości stopu
NiTi tzw. pamięci kształtu. Pilnik jest prosty w fazie M - gdy jest zimny, gdy temperatura
otoczenia podwyższa się do temperatury ciała (w kanale korzeniowym) zmienia swój
kształt, dzięki pamięci molekularnej i przechodzi do fazy A. W fazie A pilnik przybiera
kształt pozwalający w trakcie obrotów na osiągnięcie bocznych ścian kanału i ich
oczyszczanie co jest nieosiągalne standardowymi narzędziami.
Powrót do fazy M (pilnik prosty) jest ponownie możliwy po jego schłodzeniu.
2
INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher
OPAKOWANIE I OZNACZENIE:
Produkt pakowany jest w blistry co zapewnia jego sterylność w okresie 5 lat od daty
produkcji zaznaczonej na opakowaniu. W opakowaniu znajdują się 3 sterylne narzędzia
o długości 25 mm.
3
INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher
1.
XP-endo finisher Wskazówki dla użytkownika
ZŁOTE REGUŁY:
Zalecane obroty
Moment skręcający (torque)
- 800 obr./min
- 1 Ncm
> XP-endo finisher może zostać użyty dopiero po poszerzeniu kanału do rozmiaru
minimum ISO 25.
> w zębach wielokorzeniowych zaleca się by zaczynać od kanału najszerszego.
> pracować ruchami wzdłuż długości kanału (góra/dół) przez około 1 min.
> płyn należy deponować do komory już po umieszczeniu pilnika w kanale.
Prędkość: 800 obr./min. (800 – 1000 obr./min.)
Moment obrotowy: 1 Ncm
1. Użyj XP-endo finisher dopiero po osiągnięciu rozmiaru ISO 25.
2. W zębach wielokorzeniowych zaczynaj zawsze od kanału najszerszego. W kanale
zawsze powinien znajdować się płyn, jednak należy unikać deponowania go przed
włożeniem pilnika do kanału.
3. Rękoma zabezpieczonymi rękawicami wyciągnąć pilnik ze sterylnego opakowania
(blister) i osadzić w kątnicy.
4. Z pomocą plastikowej tuby (a) na pilniku oznaczyć długość roboczą (WL) używając
gumowego krążka (b) (Rysunek 1).
5. Schłodzić XP-endo finisher polewając tubę, w której umieszczone jest narzędzie
używając spray chłodzący.
6. Umieścić schłodzone narzędzie w kątnicy następnie zdjąć tubę osłonową i upewnić
się, że pilnik jest prosty (Rysunek 2.).
(Wyjmując narzędzie należy palcami złapać tubę przy jej końcu, tam gdzie jest napis z logo FKG aby
nie ocieplać narzędzia. Jeżeli pilnik pozostaje na zewnątrz można użyć gazika nasączonego np.
alkoholem w celu jego oczyszczenia i schłodzenia).
7. Gdy pilnik jest jeszcze prosty wsunąć go do pierwszego opracowywanego kanału
(Rysunek 3). Kiedy umieścimy czubek w kanale uruchamiamy rotację wsuwając
pilnik głębiej. Deponujemy płyn do komory.
(Jeżeli pojawią się problemy w umieszczeniu pilnika w kanale,w zębach wielokorzeniowych należy
stosować zasadę by czubek pilnika skierowany był w stronę ścianki mezjalnej dla kanałów MB, ML i
DB lub policzkowej / językowej dla kanałów D).
4
INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher
8. Pracować XP-endo finisher w kanale przez około 1 min wykonując delikatne ruchy
posuwisto-zwrotne o amplitudzie około 7-8 mm by objąć pracą całą długość kanału
(Rysunek 5). Używaj ruchów bocznych w czasie pracy. Należy uważać by pilnik
cały czas znajdował się w kanale.
9. Po ok. 1min należy wyjąć pilnik z kanału nie wyłączając obrotów.
10. Przepłukać kanał by usunąć resztki.
Kontynuacja leczenia w wąskich kanałach tego samego zęba:
11. Oczyścić XP-endo finisher z zanieczyszczeń i umieścić w tubce.
12. Postępuj zgodnie z procedurą od pkt. 4.
Po zakończeniu leczenia:
13. Wyrzucić pilnik zgodnie z procedurą utylizacji.
14. Oczyścić kanał i wypełnić używając uszczelniacza (sealer) np. TotalFill i gutaperki.
…............................................................................................................................................
Informacje Ogólne
…............................................................................................................................................
Używanie produktu sterylnego
1. Rozpakuj instrument.
2. Wyjąć instrument mając założone rękawice ochronne i założyć go na kątnicę.
3. Pracować zgodnie z powyższą instrukcją.
…............................................................................................................................................
XP-endo finisher jest przeznaczony do jednorazowego użytku.
Powtórne użycie instrumentu może prowadzić do jego złamania oraz zakażenia
krzyżowego.
…............................................................................................................................................
UWAGA:
Produkt zawiera nikiel i nie powinien być używany o osób ze stwierdzonym
uczuleniem na ten metal.
5