12:00 Sporty walki : zapasy 12:00

Transkrypt

12:00 Sporty walki : zapasy 12:00
Godzina:
9:00 – 12:00
Wtorek
roda
Czwartek
Pi tek
12:00 – 12:30
Sprawdzanie stanu
technicznego urz dze
na placu
Gry i zabawy rodzinne
Koszykówka
Sporty walki : zapasy
Sprawdzanie stanu
technicznego urz dze na
placu
Gry i zabawy rodzinne
Pi ka siatkowa pla owa
Sprawdzanie stanu
technicznego urz dze na
placu
Gry i zabawy rodzinne
Pi ka siatkowa na pla owa
Pomoc i doradztwo
instruktorskie
dotycz ce wicze
Pomoc i doradztwo
instruktorskie dotycz ce
wicze
Pomoc i doradztwo
instruktorskie dotycz ce
wicze
Si ownia na wierzym
powietrzu
Si ownia na wierzym powietrzu
Si ownia na wierzym powietrzu
Gry i zabawy
integracyjne
Pi ka no na
Gry i zabawy integracyjne
Sobota
Sporty walki : zapasy
Centrum Duszpasterskie
12:30 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
Centrum Duszpasterskie
Pi ka no na
Sala gimnastyczna
Zespó Szkó nr 7 , ul. B . Karoliny
Sala gimnastyczna :
Zespó Szkó nr 6 , ul. Solarza
Gry i zabawy integracyjne
Pi ka siatkowa
pla owa
Pi ka no na