Podstawy terapii zajęciowej - regionalne centrum kształcenia

Transkrypt

Podstawy terapii zajęciowej - regionalne centrum kształcenia
REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU
Zaprasza na kształcenie:
REKRUTACJA TRWAJĄ ZAPISY!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Podstawy terapii zajęciowej"
Kurs akredytowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty
Cel kształcenia:
Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do stosowania różnych technik terapii
zajęciowej w pracy z podopiecznym
Program obejmuje:
 Formy i techniki terapii zajęciowej (muzykoterapia, arteterapia, choreoterapia, biblioterapia, kulturoterapia, teatroterapia)
 Zasady prowadzenia dokumentacji terapeutycznej
 Organizowanie i wyposażenie pracowni
 Prowadzenie pracowni terapii zajęciowej (pracownia: rękodzielnicza, plastyczna, obróbki drewna, metalu i skóry, komunikacji
społecznej i organizacji czasu wolnego)
Czas trwania: 53 godzin dydaktycznych
Rozpoczęcie:
Cena: 435 zł
Możliwość płatności w ratach!
17 styczeń 2015r /sobota/ godz. 8.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Wykorzystanie i interpretacja zapisu EKG”
Cel kształcenia:
Nabycie umiejętności wykonywania i prawidłowej analizy badania EKG
Program obejmuje:
 Elektrofizjologia serca, budowa układu bodźco-przewodzącego serca, składowe prawidłowego elektrokardiogramu
 Nieprawidłowy obraz załamków i odcinków, rozpoznawanie podstawowych zaburzeń rytmu serca
 Przedstawienie w aparacie podstawowych elementów kolejności przewodzenia sygnału, zapis EKG przy użyciu aparatu
 Wykonywanie kompletu odprowadzeń – analiza i opis EKG
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych
Cena: tylko180zł/osoba
Termin: styczeń/luty 2015r /sobota/ godz. 8.00
Możliwość płatności w ratach!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Terapia punktów bólowych”
Cel kształcenia:
Celem głównym kształcenia zapoznanie uczestników z możliwością prowadzenia terapii punktów i stref bólowych u pacjentów





Podstawowe pojęcia terapeutyczne
Topografia punktów bólowych
Przyczyny powstawania bólu
Oznaczanie punktów
Zajęcia praktyczne
Program obejmuje:
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych
Cena: tylko 120 zł
Termin: 22 luty 2015r/niedziela/ godz. 8.00
Możliwość płatności w ratach!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Masaż gorącymi kamieniami”
Cel kształcenia:
Zapoznanie uczestników z możliwością wykonania masażu gorącymi kamieniami
Program obejmuje:
 Główne założenia i cele masażu kamieniami
 Metodyka, czas trwania i zasady wykonywania masażu kamieniami
 Wskazania i przeciwwskazania do masażu kamieniami
 Masaż kończyny dolnej i górnej
 Masaż kręgosłupa, masaż stóp i dłoni
 Masaż kamieniami w odnowie biologicznej
Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych
Rozpoczęcie: 1 marzec 2015r/niedziela/ godz. 8.00
Cena: tylko 390 zł
Możliwość płatności w ratach!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN
 (032) 299 – 57 – 68 wew. 20 , [email protected]
Adres: ul. Stalowa 9a, 41-214 Sosnowiec, www.rcku.nazwa.pl