KARTA KATALOGOWA PRODUKTU Uszczelnienie tłoka TK

Komentarze

Transkrypt

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU Uszczelnienie tłoka TK
U-TK-08-01-08
KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
Strona 1 z 2
Uszczelnienie tłoka
TK-08
1. Opis
Uszczelnienie tłoka.
Zestaw uszczelniający O-ring – PTFE przeznaczony do pracy dwukierunkowej.
2. Standardowe
materiały
Uszczelka:
PTFE/BR + NBR
3. Parametry
pracy
Prędkość: ≤ 5 m/s
O
O
Temperatura: -30 C ÷ +105 C
Ciśnienie: ≤ 40 MPa
4. Media
Oleje hydrauliczne wg. DIN 51524 Część 1 - 3, olej mineralny, niepalne płyny
hydrauliczne HFA, HFB, HFC wg. VDMA 24317
5. Zastosowanie
W przemyśle maszynowym i elektromaszynowym, w urządzeniach
hydraulicznych, maszynach budowlanych, rolniczych, przemyśle wydobywczym
6. Zakres
wymiarów
32 ÷ 320 mm
(średnica)
7. Rysunek
zabudowy
8. Powiązane
normy
(szczegóły zawarte są w Karcie Wymiarowej TK-08)
U-TK-08-01-08
KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
Strona 2 z 2
U-TK-08-18-30-5-NB
9. Przykład
zamówienia
Rodzaj
uszczelnienia
10. Uwagi
Typ budowy
Średnica
wewnętrzna
Średnica
zewnętrzna
Grubość
Rodzaj
elastomeru
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach i z
materiałów nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością
zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.
Niniejsza karta katalogowa służy do opisu naszych produktów. Zawarte w niej
informacje nie gwarantują przydatności w określonych zastosowaniach.
Wytrzymałość oraz zużycie opisywanego produktu zależne są od
specyficznych wpływów środowiska, dlatego wszystkie podane obliczenia i
parametry mogą być jedynie wartościami orientacyjnymi. Zalecamy dokonania
stosownych prób przez użytkownika.

Podobne dokumenty