Ochrona na 5 plus!

Transkrypt

Ochrona na 5 plus!
KATALOG ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN
2015
Ochrona na 5 plus!
SPIS TREŚCI:
HERBICYDY.............................................................................................................................................................................................. 4
Kukurydza............................................................................................................................................................................................ 4
CAMIX 560 SE.................................................................................................................................................................................... 4
INNOVATE 240 SC............................................................................................................................................................................... 4
Zboża................................................................................................................................................................................................... 5
ANEKS SX 50 SG ................................................................................................................................................................................ 5
DICOPUR TOP 464 SL......................................................................................................................................................................... 5
HELMSTAR 75 WG..........................................................................................................................................................................................................................6
FLUXYR 200 EC................................................................................................................................................................................... 6
Burak.................................................................................................................................................................................................. 7
BETANAL ELITE 274 EC...................................................................................................................................................................... 7
SAFARI 50 WG.................................................................................................................................................................................... 7
BURAKOMITRON 70 WG...................................................................................................................................................................... 8
LENAZAR 80 WP................................................................................................................................................................................. 9
BURAKOSAT 500SC............................................................................................................................................................................ 9
GRAMINIS 05 EC.............................................................................................................................................................................. 10
Ziemniaki/Warzywa............................................................................................................................................................................ 11
DIQUANET 200 SL............................................................................................................................................................................ 11
NUFLON 450 SC............................................................................................................................................................................... 11
FUNGICYDY............................................................................................................................................................................................ 12
INTIZAM 497 SC............................................................................................................................................................................... 12
SOLIGOR 425 EC.............................................................................................................................................................................. 12
OPERA MAX 147,5 SE....................................................................................................................................................................... 12
WIRTUOZ® 520 EC............................................................................................................................................................................ 13
VERTISAN 200 EC............................................................................................................................................................................. 13
DOBROMIR 250 SC........................................................................................................................................................................... 14
GWARANT 500 SC............................................................................................................................................................................ 14
TARCZA ŁAN 250 EW........................................................................................................................................................................ 15
ATAK 450 EC/ MONDATAK 450 EC..................................................................................................................................................... 15
INSEKTYCYDY........................................................................................................................................................................................ 16
CYREN 480 EC.................................................................................................................................................................................. 16
HUNTER 400 EC............................................................................................................................................................................... 16
SUPER CYPER 500 EC...................................................................................................................................................................... 17
AVAUNT 150 EC................................................................................................................................................................................ 17
REGULATORY WZROSTU......................................................................................................................................................................... 18
ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 725 SL....................................................................................................................................................... 18
CUADRO 250 EC............................................................................................................................................................................... 18
STYMULATORY WZROSTU...................................................................................................................................................................... 19
C-WEED 50R.................................................................................................................................................................................... 19
RADICAL®........................................................................................................................................................................................ 19
AGRO AMINO.................................................................................................................................................................................... 19
SURFAKTYKANTY / ADJUWANTY............................................................................................................................................................. 20
AGROZWILŻACZ................................................................................................................................................................................ 20
GRANDPLUS®................................................................................................................................................................................... 20
SPRAY PLUS..................................................................................................................................................................................... 20
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
2
HERBICYDY
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
HERBICYDY
KUKURYDZA
CAMIX 560 SE
SUBSTANCJE AKTYWNE:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 60 g/l (5,63%)
S – metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (46,95%)
OPIS DZIAŁANIA: Środek chwastobójczy w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie.
Przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania
chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.
CHWASTY WRAŻLIWE: w dawce 2,0 l/ha: blekot pospolity, bniec biały,
bodziszek drobny (zwalczany tylko przedswchodowo), fiołek polny, gorczyca
polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko przedswchodowo), komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna,
psianka czarna, przetacznik perski, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik
pospolity, wyki. w dawce 2,5 l/ha: blekot pospolity, bniec biały, bodziszek
drobny (zwalczany tylko przedswchodowo), chwastnica jednostronna, fiołek
polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko przedswchodowo), komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna
bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, rdest kolankowaty, rumian
polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice, wyki.
Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowaty, rdest ptasi
Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha
NASTĘPSTWO ROŚLIN W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem Camix 560 SE (w wyniku uszkodzenia kukurydzy
przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać
kukurydzę lub życicę trwałą. Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem Camix 560 SE do
1 lipca oraz po wykonaniu głębokiej orki, można wysiewać wszystkie rośliny uprawne. W przypadku uprawy roślin wrażliwych, tj. buraka, strączkowych, rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych
zbóż ozimych, możliwe jest wystąpienie uszkodzeń.
INNOVATE 240 SC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
Innovate 240 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate)
i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
stronna; jednoliścienne wieloletnie: perz właściwy; dwuliścienne jednoroczne: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj
polny, kurzyślad polny, przytulia czepna, przetacznik perski, rdest ptasi,
rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica
drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe, np.: komosa biała, bylica pospolita.
Chwasty odporne, np.: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).
Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna
i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe, np.: jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jedno-
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy.
Zalecana dawka: 0,2-0,25 l/ha.
W celu zwiększenia skuteczności chwastobójczej środek należy
stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce:
Innovate 240 SC 0,2-0,25 l/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
nikosulfuron – (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) –
240 g w 1 litrze środka.
HERBICYDY
OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
DZIAŁANIE NA CHWASTY
ZAKRES STOSOWANIA: KUKURYDZA
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
4
ZBOŻA
ANEKS SX 50 SG
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10%.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych w pszenicy
ozimej, pszenżycie ozimym, życie.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Jest herbicydem zawierającym substancje aktywne o działaniu systemicznym. Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez
korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost
i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w
ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Pełen efekt zwalczania
chwastów widoczny jest po co najmniej 40 dniach.
Chwasty wrażliwe np.: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia
czepna (do fazy 5 okółków), rumian polny, tasznik pospolity.
Chwasty odporne np.: powój polny, skrzypy.
ZAKRES STOSOWANIA: ROŚLINY ROLNICZE, PSZENICA
OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37).
Zalecana dawka: 120-150 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC
w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody)
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów
występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
DICOPUR TOP 464 SL
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g w 1 litrze środka,
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120g
w 1 litrze środka
OPIS DZIAŁANIA:
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując deformację
i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy
chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica
II.ZAKRES STOSOWANIA:
Zboża jare: jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki
zbóż jarych - zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.
Zboża ozime: pszenica ozima, pszenżyto ozime - zalecana dawka: 1 l/ha.
Opryskiwać wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej
końca.
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
5
Ochrona na 5 plus!
HERBICYDY
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, mieszankach zbóż jarych, pszenicy
ozimej, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym.
pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, niezapominajka
polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdesty, rumianowate, sporek
polny, szarłaty, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mlecz polny,
powój polny, wilczomlecz obrotny, wyki.
Chwasty odporne np.: przetaczniki, poziewniki, skrzyp polny, złocień
polny, chwasty jednoliścienne.
HELMSTAR 75 WG
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
tribenuron (związek z grupy pochodnych sulfonomocznikaka) – 75%
OPIS DZIAŁANIA
Helmstar 75 WG jest środkiem chwastobójczym przeznaczonym do
zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy
jarej i jęczmieniu jarym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie
od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.
CHWASTY WRAŻLIWE:
zboża ozime: chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak
polny, tobołki polne,
zboża jare: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
komosa biała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna, rumianek
pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne,
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdest powojowaty
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne
FLUXYR 200 EC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
fluroksypyr - 200 g
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego
zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania
przy użyciu opryskiwaczy polowych.
HERBICYDY
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany przez liście chwastów.
• Chwasty wrażliwe: tasznik pospolity, maruna bezwonna,
gwiazdnica pospolita, tobołki polne, iglica pospolita,
• Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny.
• Chwasty średnioodporne: powój polny
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME: Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: Opryskiwać
wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia
flagowego zbóż (BBCH 37).
JĘCZMIEŃ JARY: Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0 l/ha. Termin stosowania: Opryskiwać od fazy 3-4 liści zbóż do
początku fazy liścia flagowego (BBCH 37).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
jęczmień jary: tasznik pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, iglica pospolita, fiołek polny, powój polny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
6
BURAK
BETANAL ELITE 274 EC
ZAWARTOŚC SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
etofumesat - 112 g, fenmedifam - 91 g, desmedifam - 71 g
OPIS DZIAŁANIA: Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym
DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, psianka czarna, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne,
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest kolankowy, rdest powojowaty, rdest plamisty, rdest
ptasi, samosiewy rzepaku. Chwasty odporne: perz właściwy.
Termin: Niezależnie od fazy rozwojowej buraka cukrowego; chwasty w fazie liścieni.
SAFARI 50 WG
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% ester metylowy kwasu
OPIS DZIAŁANIA
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
BURAK CUKROWY
Do jednego zabiegu środek Safari 50 WG stosuje się w dawce 30 g/ha
z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC lub
Olstick 90 EC
Safari 50 WG można stosować: niezależnie od fazy rozwojowej
buraków do momentu zwarcia międzyrzędzi - na chwasty w fazie
liścieni do początku fazy dwóch liści właściwych.
Zabiegi środkiem Safari 50 WG można wykonywać co 5-10 dni na
ponownie wschodzące chwasty.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów Safari 50
WG stosuje się w programach ze środkiem Safen Compact 160 EC
Zabiegi środkiem Safari 50 WG w mieszaninie ze środkami Safen
Compact 160 EC można wykonywać co 5-10 dni na ponownie
wschodzące chwasty.
Wyższą z zalecanych dawkę środka Safen Compact 160 EC stosować w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
Wyżej wymienione zabiegi można poprzedzić zabiegiem przedwschodowym z zastosowaniem środka Venzar 80 WP w dawce 0,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
7
Ochrona na 5 plus!
HERBICYDY
Środek chwastobójczy w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego
zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY: Środek jest selektywnym herbicydem
o działaniu układowym. Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.
Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała,
maruna bezwonna, przetacznik perski, psianka czarna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, przytulia
czepna, rdest powojowaty, wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, łoboda rozłożysta,
ostrożeń polny, powój polny.
pierwszy zabieg: Maks. dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
drugi zabieg: Maks. dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
trzeci zabieg: (wykonać w razie potrzeby). Maks. dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Od fazy 2 liści właściwych buraka cukrowego: Chwasty w fazie nie
większej niż 2 liści właściwych: pierwszy zabieg: Maksymalna dawka
dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha. drugi zabieg Maksymalna dawka dla
jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
BURAKOMITRON 70 WG
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
metamitron – 70%.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych i wiechliny
rocznej w buraku cukrowym, buraku pastewnym, truskawce.
Działanie na chwasty:
Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik
pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: maruna bezwonna, rumian polny,
rumianek pospolity.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
ZAKRES STOSOWANIA:
HERBICYDY
TERMINY I DAWKI
Burak cukrowy i burak pastewny: W celu ekonomicznego i bardziej
skutecznego zwalczania chwastów można stosować środek w dawkach dzielonych według podanych poniżej schematów z uwzględnieniem innych herbicydów. Dawki dzielone są przydatne w przypadku
dużego zagrożenia samosiewami rzepaku.
a) zabiegi nalistne. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty
w fazie liścieni: pierwszy zabieg Burakomitron 70 WG 2 kg/ha. drugi
zabieg - w 5-10 dni po pierwszym zabiegu Burakomitron 70 WG 2 kg/
ha. trzeci zabieg - w 5-10 dni po drugim zabiegu (w razie potrzeby)
Burakomitron 70 WG 2 kg/ha.
b) w fazie 3-5 liści buraka. Środek można stosować łącznie ze środkiem Lenazar 80 WP Burakomitron 70 WG 3,5 kg/ha + Lenazar 80 WP 0,5 kg/ha.
W przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych
można zastosować środek jednorazowo w fazie 3-5 liści buraka.
-Zalecana dawka: 5 kg/ha. W celu obniżenia dawki środka Burakomitron 70 WG bez zmniejszenia skuteczności jego działania środek
można stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC. Burakomitron 70 WG 4 kg/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
TRUSKAWKA Plantacje nowo założone opryskiwać po wytworzeniu
przez rośliny truskawek korzeni przybyszowych. Zalecana dawka:
3-4 kg/ha. W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków
chwastów Burakomitron 70 WG można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Lenazar 80 WP Burakomitron 70
WG 2-2,5 kg/ha + Lenazar 80 WP 0,5-0,75 kg/ha. Etykieta Burakomitron 70 WG, załącznik do decyzji MRiRW 2 2 Plantacje owocujące
(od drugiego roku po posadzeniu) opryskiwać wiosną po rozpoczęciu
wegetacji Zalecana dawka: 4-5 kg/ha. W celu poszerzenia spektrum
zwalczanych gatunków chwastów Burakomitron 70 WG można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Lenazar
80 WP Burakomitron 70 WG 2-3 kg/ha + Lenazar 80 WP 1,5 kg/ha.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
8
LENAZAR 80 WP
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
korzeniących się.
rządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych
chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym, truskawce.Środek pobierany jest poprzez korzenie chwastów,
które wkrótce po wzejściu zamierają. Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad
polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, rdest kolankowy, rdest powojowy, starzec zwyczajny,
szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek
trójbarwny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wilczomlecze.
Chwasty odporne np.: przytulia czepna, szarłat szorstki, żmijowiec
i inne gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko
Środek można stosować: Przedwschodowo: przed wysiewem buraków. Zalecana dawka: 0,75 kg/ha.
Po opryskaniu glebę wymieszać broną do głębokości 2-3 cm.
- równocześnie z siewem lub w 1-3 dni po siewie buraków, ale przed
ich skiełkowaniem. Zalecana dawka: 1 kg/ha. Nasiona buraków wysiewać na jednakową głębokość 2-2,5 cm.
UWAGA: NIE STOSOWAĆ ŚRODKA NA GLEBACH LEKKICH O NISKIEJ
ZAWARTOŚCI PRÓCHNICY.
Powschodowo: w fazie 3-5 liści buraka środek można stosować
łącznie ze środkiem Burakomitron 70 WG w dawce:
Lenazar 80 WP 0,5 kg/ha + Burakomitron 70 WG 3,5 kg/ha.
UWAGA: Na glebach zwięzłych w przypadku silnego zachwaszczenia dawkę środka Lenazar 80 WP można zwiększyć do 0,75 kg/ha.
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie proszku do spo- 1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
lenacyl – 80%.
BURAKOSAT 500SC
Burakosat 500 S.C. należy stosować na tej samej powierzchni
uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
ROŚLINY ROLNICZE: Burak cukrowy, burak pastewny
Stosowanie przedwschodowe. Termin stosowania: Zaleca się wykonać zabieg przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, lecz
przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną wilgotną glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Stosowanie powschodowe. Środek stosować w mieszaninie ze środkiem Corzal 157 SE w systemie dwóch zabiegów. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie dwóch zabiegów):
1 l/ha. Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać na chwasty
w fazie liścieni. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Burakosat 500 SC 1 l/ha + Corzal 157 SE 2,5 l/ha. Drugi zabieg
wykonać 5-10 dni po zabiegu na chwasty w fazie liścieni. Zalecana
dawka dla jednorazowego zastosowania: Burakosat 500 SC 1 l/ha
+ Corzal 157 SE 2,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
9
Ochrona na 5 plus!
HERBICYDY
etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 500 g/l (44,13%)
OPIS DZIAŁANIA: Środek chwastobójczy, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i częściowego ograniczenia występowania chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym
i buraku pastewnym. Środek do stosowana przy użyciu opryskiwacza
polowego.
Działanie na chwasty: Środek stosowany wspólnie ze środkami zawierającymi fenmedifam pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów.
Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy 1 kiełkowania do fazy liścieni.
Wrażliwość chwastów: Stosowanie przedwschodowe: Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita i mlecz zwyczajny. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest plamisty, rdest
powojowy, rdest ptasi, wiechlina roczna i wilczomlecz obrotny. Chwasty
odporne: jasnota purpurowa, psianka czarna i starzec zwyczajny. Stosowanie powschodowe: Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, rdest
powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa
biała, psianka czarna, rdest plamisty i szarłat szorstki.
GRAMINIS 05 EC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ:
chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (5,3%) środka.
OPIS DZIAŁANIA
TERMIN STOSOWANIA:
Zabieg wykonać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej
pary liści do trzech par liści właściwych (BBCH 11-13). Zalecana ilość
wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Rzepak ozimy: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Zalecana
dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,2l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji,
ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym: 1
HERBICYDY
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cukrowego i pastewnego oraz do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku ozimego.
Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko
przez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie
środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem
najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne po upływie około 7 dni
od wykonania zabiegu. Pełny efekt jest widoczny po około 3 tygodniach,
w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła
pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka.
Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają
jego skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na
działanie środka. Perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści
właściwych. Chwasty wrażliwe w dawce 3 l/ha – perz właściwy; w dawce
1,2 l/ha – miotła zbożowa; w dawce 1,0 l/ha – wyczyniec polny. Stosowanie środka: burak cukrowy, burak pastewny, (plantacje produkcyjne)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
10
ZIEMNIAKI/WARZYWA
DIQUANET 200 SL
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
dikwat - związek z grupy pirydyli – 200 g w 1 litrze środka (17,24%).
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej
(plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego oraz zwalczania chwastów
na plantacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Diquanet 200 SL jest środkiem dolistnym o działania kontaktowym,
w roślinie przemieszcza się w ograniczonym stopniu. Niszczy tylko
nadziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany.
Chwasty wrażliwe: fiołki, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski,
rzeżucha włochata, starzec zwyczajny, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łobody, przytulia czepna.
Chwasty odporne: rdest ptasi, wiechlina roczna.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak - desykacja (niszczenie) naci ziemniaczanej.
Diquanet 200 SL stosuje się jako desykant naci ziemniaczanej w celu:
• Polepszenia zdrowotności i jakości bulw
• Przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw
• Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru
bulw ziemniaka.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin,
rośliny wyrośnięte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.Lub
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 4 – 6 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha
2. Rzepak ozimy, rzepak jary - desykacja plantacji nasiennych
i przeznaczonych na przerób przemysłowy oraz zwalczanie chwastów.
Desykacja (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona wyrównuje
dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania
nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego oraz likwiduje
wtórne zachwaszczenie, powodując zasychanie chwastów. W roślinach krzyżowych np.: w rzepaku zmniejsza skłonność łuszczyn do
pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
NUFLON 450 SC
SUBSTANCJA AKTYWNA:
ROŚLINY ROLNICZE: ZIEMNIAK
Środek stosować bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka,
po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie opryskiwać liści
ziemniaka. Zalecana dawka:1,5 - 2 l/ha.
GROCH JADALNY NA SUCHE NASIONA, GROCH PASTEWNY (PELUSZKA):
Opryskiwać bezpośrednio po siewie. Groch wysiewać na głębokość 4-6
cm, w odleżałą glebę. W przypadku opryskiwania grochu wysiewanego
w świeżo uprawioną glebę stosować środek w dawce do 1,5 l/ha.
BOBIK: Opryskiwać bezpośrednio po siewie. Zalecana dawka:1,5 - 2 l/ha.
ROŚLINY WARZYWNE: MARCHEW
Zabieg wykonać w fazie 3-5 liści właściwych marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie
wzrostu roślin. Zalecana dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
11
Ochrona na 5 plus!
HERBICYDY
linuron - 450 g w 1 litrze środka.
OPIS DZIAŁANIA: Nuflon 450 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w
postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub
nalistne, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych. Popobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa
na chwasty od wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie. Chwasty wrażliwe:
gwiadnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku,
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtnica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny.
ZAKRES STOSOWANIA: Opryskiwać dobrze uprawioną, wilgotną
(lecz nie mokrą) glebę podczas bezdeszczowej pogody.
FUNGICYDY
INTIZAM 497 SC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
tiofanat metylowy - 310 g, epoksykonazol - 187 g w 1 litrze wody
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego i buraków cukrowych przed chorobami grzybowymi.
ZAKRES STOSOWANIA
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME: mączniak prawdziwy, rdza
brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów. Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
2. JĘCZMIEŃ JARY: mączniak prawdziwy, rdza jęczmienna, plamistość siatkowa, rynhosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
3. BURAK CUKROWY: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści. Zalecana dawka: 0,5-0,6 l/ha.
SOLIGOR 425 EC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ:
protiokonazol - 53 g, spiroksamina - 224 g, tebukonazol - 148 g w
1 litrze środka.
OPIS DZIAŁANIA
SOLIGOR 425 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu
do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego
w ochronie zbóż ozimych i jarych
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
FUNGICYDY
1. PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA: mączniak prawdziwy, rdza
brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy. Zalecana dawka:
0,7-1 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
2. PSZENŻYTO OZIME: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septoriozy
3. PSZENŻYTO JARE: mączniak prawdziwy. Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
4. JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY: mączniak prawdziwy, rdza karłowa jęczmienia, plamistość siatkowa. Zalecana dawka: 0,6- 0,8 l/
ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
5. ŻYTO: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza. Zalecana dawka: 0,6- 0,8 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować przy
dużym nasileniu chorób. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Środek stosować zapobiegawczo
lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
• pszenica, pszenżyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia,
• jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia,
• żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia,
OPERA MAX 147,5 SE
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 85 g/l
epoksyponazol (związek z grupy triazoli) – 62,5 g/l
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych
kapsuł zawieszonych w wodzie o działaniu systemicznym (epoksykonazol) oraz lokalnie systemicznym i translaminarnym (piraklostrobina)
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy
ozimej przed chorobami grzybowymi.
ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI
Rośliny rolnicze
• PSZENICA OZIMA: mączniak prawdziwy, łamliwość podstawy źdźbła,
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, brunatna plamistość
liści, septorioza paskowa liści. Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha
• JĘCZMIEŃ JARY: mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza brunatna, rynchosporioza. Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
12
WIRTUOZ 520 EC
®
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:
prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 320 g, tebukonazol (związek
z grupy triazoli) - 160 g, proquinazid (związek z grupy chinazolin) - 40
g w 1 litrze środka.
OPIS DZIAŁANIA
WIRTUOZ® 520 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do
sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed chorobami grzybowymi.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. PSZENICA OZIMA: brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza
brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew. Wirtuoz® 520 EC ogranicza występowanie czerni kłosów. Zalecana
dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,25 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
2. PSZENŻYTO OZIME: brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów,
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana
liści, septorioza plew. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,25 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym: 2
3. ŻYTO OZIME: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,75 - 1,25 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym: 2
4. JĘCZMIEŃ JARY: mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa liści,
rdza karłowa, rynchosporioza. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,25 l/ha. Maksymalna dawka dla
jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Maksymalna liczba
zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
VERTISAN 200 EC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
pentiopyrad (związek z grupy karboksyamidów) - 200 g/l (20,66%)
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym,
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż
przed chorobami grzybowymi.
STOSOWANIE ŚRODKA
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
13
Ochrona na 5 plus!
FUNGICYDY
PSZENICA OZIMA: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy,
rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Zalecana
dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Środek stosować
zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia
(BBCH 30 - 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
JĘCZMIEŃ JARY: mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość
siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż. Maksymalna dawka dla
jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Środek stosować zapobiegawczo lub
z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
DOBROMIR 250 SC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
azoksystrobina – 250 g w 1 litrze środka
OPIS DZIAŁANIA
DOBROMIR 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem
w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu
wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych.
ZAKRES STOSOWANIA
Rośliny rolnicze:
• PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA (mączniak prawdziwy zbóż i
traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów);
• ŻYTO (rdza brunatna, rynchosporioza zbóż);
Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
Stosowanie łączne:
• pszenica ozima, pszenica jara (mączniak prawdziwy zbóż i traw,
brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza
liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów).
Zalecane dawki: Dobromir 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha.
Środek Dobromir 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC
działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco:
- jęczmień ozimy, jęczmień jary (mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów)
Zalecane dawki: Dobromir 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha.
Środek Dobromir 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC
działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco:
- pszenżyto ozime, pszenżyto jare (mączniak prawdziwy zbóż i traw,
rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość
liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów).
Zalecane dawki: Dobromir 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha.
GWARANT 500 SC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) - 500 g w 1 litrze środka.
DZIAŁANIE:
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych
przed chorobami grzybowymi.
ZAKRES STOSOWANIA,
FUNGICYDY
• PSZENICA OZIMA: septorioza liści, septoroza plew. Zalecana
dawka: Gwarant 500 SC 1,0 l/ha + Bumper 250 EC 0,5 l/ha.
• ZIEMNIAK: alternarioza. Zabieg wykonać w momencie pojawienia
się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć
po 7-10 dniach. zaraza ziemniaka. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub wgłębnym Gwarant
500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi. Zalecana dawka: 2 l/ha.
• ŁUBIN: antraknoza. Zalecana dawka: 2 l/ha. Zalecana ilość
wody: 200-400 l/ha.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
14
TARCZA ŁAN 250 EW
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ:
tebukonazol - 250 g w 1 litrze środka.
OPIS DZIAŁANIA: Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i
rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ZBOŻA OZIME
A) PSZENICA OZIMA - mączniak prawdziwy, septoriozy na liściach,
septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści. Zalecana
dawka: 1,0–1,25 l/ha. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów choroby; od początku strzelania
w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
B) RZEPAK OZIMY - Środek stosować maksymalnie dwa razy
w okresie wegetacji. Choroby można zwalczać w następujących
terminach:
• Jesienią - w fazie 4-8 liści rzepaku. Czerń krzyżowych: zalecana
dawka: 0,75 l/ha. Stosowanie środka jesienią poprawia również
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego
i zahamowanie wzrostu łodygi.
• Wiosną - w początkowej fazie wzrostu pędu głównego. Sucha
zgnilizna kapustnych: zalecana dawka: 1,0 l/ha. Stosowanie
środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.
ATAK 450 EC/ MONDATAK 450 EC
Zawartość substancji aktywnych:
prochloraz - 450 g w 1 litrze środka.
OPIS DZIAŁANIA
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
15
Ochrona na 5 plus!
FUNGICYDY
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
UWAGA: Środek stosować w zbożach jednorazowo w okresie wegetacji.
ZBOŻA OZIME
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy
pierwszego kolanka.
PSZENICA, PSZENŻYTO – mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła,
septorioza paskowana liści pszenicy,
JĘCZMIEŃ – łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy,
ŻYTO – łamliwość źdźbła, rynchosporioza, rdza brunatna.
ZBOŻA OZIME I JARE
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:
pszenica, pszenżyto, żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do
końca fazy kłoszenia,
jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia,
pszenica ozima, pszenżyto ozime – mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,
brunatna plamistość liści,
jęczmień ozimy, jęczmień jary – mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza,
żyto – mączniak prawdziwy, rynchosporioza,
pszenica jara, pszenżyto jare – mączniak prawdziwy, rynchosporioza.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Rzepak ozimy: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu
pierwszych objawów chorób od fazy zwartego kwiatostanu do fazy
opadania pierwszych płatków kwiatowych.
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić
do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na rzepaku.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
INSEKTYCYDY
CYREN 480 EC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,86%)
OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w roślinach rolniczych i sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do
stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY.
Skrzypionki: stosować od początku wylęgania się larw, w przypadku pszenicy ozimej od fazy odsłaniania się 40% kwiatostanu
do pełni fazy kwitnienia, a przypadku jęczmienia jarego od fazy
widocznego liścia flagowego do pełni fazy kwitnienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha.
2. RZEPAK OZIMY.
Słodyszek rzepakowy: (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza
również chowacza czterozębnego)
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z
sygnalizacją, od fazy widocznego 4 międzywęźla do końca fazy
rozwoju pąków kwiatowych. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego
stosowania: 0,65- 1,0 l/ha.
Chowacz brukwiaczek: stosować po wystąpieniu chrząszczy na
plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy widocznego 4 międzywęźla do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych. Środek niszczy
również jaja i młode larwy występujące już w roślinie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,65- 1,0 l/ha.
HUNTER 400 EC
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
ZAKRES STOSOWANIA
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY: mszyce - Zalecana dawka: 0,5 l/ha.,
skrzypionki - Zalecana dawka: 0,5 l/ha.,
BURAK CUKROWY: mszyca burakowa - Zalecana dawka: 1 l/ha.
INSEKTYCYDY
dimetoat - 400 g w 1 litrze środka
OPIS DZIAŁANIA: Hunter 400 EC jest środkiem owadobójczym
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. W roślinie działa systemicznie.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
16
SUPER CYPER 500 EC
SUBSTANCJA AKTYWNA
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 500 g/l (51,6 %)
OPIS DZIAŁANIA
Super Cyper 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących
w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA
Mszyca zbożowa: Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania:
0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Skrzypionki: Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania:
0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
2. JĘCZMIEŃ JARY
Skrzypionki: Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania:
0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
3. ZIEMNIAK
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej. Maksymalna dawka dla
jednorazowego stosowania: 0,06 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,06 l/ha.
4. RZEPAK OZIMY.
Słodyszek rzepakowy: Chowacz czterozębny - ograniczenie występowania. Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05
l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Chowacz podobnik: Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania:
0,05 l/ha.
AVAUNT 150 EC
Zawartość substancji czynnej: indoksakarb (związek z grupy oksadiazyn) – 150 g/l (15,79%)
OPIS DZIAŁANIA:
Uwagi: Środka nie stosować - częściej niż jeden raz w czasie sezonu wegetacyjnego, - w czasie kwitnienia roślin rzepaku, - na rośliny osłabione
lub uszkodzone przez przymrozki, chłody, suszę, zalanie wodą, choroby
czy szkodniki.
RZEPAK OZIMY słodyszek rzepakowy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,170 l/ha
INSEKTYCYDY
Avaunt 150 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania słodyszka rzepakowego
w rzepaku ozimym. W roślinie działa powierzchniowo. Substancja
czynna (indoksakarb) zawarta w środku Avaunt 150 EC jest aktywna w pełnym zakresie temperatur, w jakim można wykonywać
zabiegi środkami ochrony roślin (5-25 ºC). Środek przeznaczony do
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Maksymalna daw-
ka dla jednorazowego zastosowania: 0,170 l/ha Zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania: 0,170 l/ha Maksymalna liczba
zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
17
Ochrona na 5 plus!
REGULATORY
WZROSTU
ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 725 SL
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
chlorek chloromekwatu – 725 g w litrze środka
OPIS DZIAŁANIA
Antywylegacz Płynny 725 SL jest środkiem z grupy regulatorów
wzrostu i rozwoju roślin. Hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło
zbóż. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze
blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu.
ZAKRES STOSOWANIA
Stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem,
a także w takich warunkach glebowo-klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania zbóż.
a) PSZENICA OZIMA I JARA
Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni
gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.
Zalecana dawka: pszenica jara: 0,9- 1,2 l/ha
pszenica ozima: odmiany podatne na wyleganie: 1,7- 2,2 l/ha
pszenica ozima: odmiany mniej podatne na wyleganie:1,2- 1,7 l/ha
b) ŻYTO OZIME
Opryskiwać na początku strzelania w źdźbło w fazie 1- 2 kolanka.
Zalecana dawka: 1,5- 2,0 l/ha
c) PSZENŻYTO OZIME
Opryskiwać na początku strzelania w źdźbło w fazie 1- 2 kolanka.
Zalecana dawka: 1,5 – 2,0 l/ha
d) OWIES
Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło: od 1 do 4 kolanka.
Zalecana dawka: 1,5 – 2,0 l/ha
CUADRO 250 EC
Zawartość substancji czynnej: trineksapak etylu (związek z grupy
cykloheksadionów) - 250 g w 1 litrze środka (22,73%).
OPIS DZIAŁANIA: Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin.
REGULATORY WZROSTU
DZIAŁANIE ŚRODKA
Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie
przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości
korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania
w źdźbło (początek wzrostu źdźbła) do fazy liścia flagowego (liść
flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30–39).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1
2. JĘCZMIEŃ OZIMY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty)
(BBCH 37–39).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1
3. PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1 kolanka do fazy 2
kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1
4. JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy 1 kolanka do
fazy 2 kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
18
STYMULATORY
WZROSTU
C-WEED 50R
NAWÓZ WE TYP E.1.5A
Produkt przeznaczony do stosowania nalistnego przyspieszający
rozwój i zwiększający odporność traktowanych roślin na czynniki
stresowe, zawierający 50% koncentratu z alg morskich pobieranych z Atlantyku. Koncentrat z alg morskich uzyskiwany w technologii zimnej ekstrakcji dlatego żadne istotne składniki nie ulegają
denaturacji w procesach termicznych. Produkt zawiera hormony
roślinne naturalnego pochodzenia.
C-WEED 50R jest unikalnym produktem przeznaczonym do zabiegów dolistnych w uprawach rolniczych. C-WEED 50R zalecamy
RADICAL
stosować wszędzie tam gdzie cenne i potencjalnie wysoko wydajne
plantacje mogą być zagrożone przez czynniki stresowe oraz tam
gdzie zastosowanie może przynieść wysoki i wysoce opłacalny plon.
• wzrost masy korzeniowej
• wzrost powierzchni zdolnej do fotosyntezy
• przyspieszony wzrost liści i łodyg
• intensywniejsza produkcja węglowodanów
• zwiększona odporność na choroby i abiotyczne czynniki stresu
®
NAWÓZ WE TYP E.1.5A
AGRO AMINO
NAWÓZ ORGANICZNY
Naturalny koncentrat L-aminokwasów pochodzenia zwierzęcego
powstałych w procesie hydrolizy enzymatycznej.
ZASTOSOWANIE PRODUKTU: po wystąpieniu stresu na roślinie,
w okresie wzrostu wegetatywnego
Zastosowanie w roślinach powoduje: szybka regenerację rośliny
po przebytym stresie; oszczędność energetyczną roślin w procesie
syntezy białek; stymulację wzrostu wegetatywnego roślin i wzrost
plonów; zwiększenie odporności roślin na stres; zwiększenie wchłaniania stosowanych agrochemikaliów
SKŁAD:
Orientacyjne dawki i terminy stosowania:
ZBOŻA OZIME (jesienią) – dawka: 0,8 – 1,0 litra (stosować w fazie
pomiędzy 3 a 6 liściem)
RZEPAK (jesienią) – dawka: 0,6 litra (stosować w fazie pomiędzy
3 a 6 liściem właściwym)
ZBOŻE JARE – dawka: 0,8 – 1,0 litra (stosować w fazie pomiędzy
3 a 6 liściem)
ZIEMNIAKI – dawka: 0,8 – 1,0 litra (stosować w momencie zawiązywania pierwszych bulw)
BURAK CUKROWY – dawka: 0,8 – 1,0 litra (stosować w fazie pomiędzy
2 a 6 liściem właściwym)
Zalecana objętość wody: 100 – 300 l/ha.
Azot (N) organiczny – 8% w/w (10% w/v), Węgiel (C) organiczny – 23,5%
w/w (29,3% w/v), Materia organiczna – 47% w/w (58,75% w/v)
Całkowita ilość aminokwasów – 50% w/w (62,5% w/v)
DAWKA:
Uprawy rolnicze: aplikacja dolistna: 1,5 – 2l/ha – od początku wegetacji lub 6 liścia. 2-3 zabiegi co 7-14 dni
AGRO Amino zaleca się stosować łącznie z nawozami dolistnymi
lub agrochemikaliami w celu polepszenia ich skuteczności działania
w dawce 0,5 – 0,7l/ha
Miesza się z najczęściej stosowanymi pestycydami używanymi w uprawie roślin, z wyjątkiem olejów mineralnych i tymi o reakcji alkalicznej.
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
19
Ochrona na 5 plus!
STYMULATORY WZROSTU
Produkt przeznaczony do stosowania nalistnego przysieszający rozwój korzeni i zwiększający odporność traktowanych roślin na czynniki stresowe.
Składniki pokarmowe: Mangan (Mn) całkowity 3,0% (m/m) 33,5 g/dm3
Radical® jest unikalnym produktem przeznaczonym do zabiegów dolistnych w uprawach rolniczych. Dzięki kwaśnemu odczynowi i specyficznej formulacji jest szybko i efektywnie wchłaniany przez traktowane
rośliny będąc kompatybilnym z większością agrochemikaliów. Właściwy
czas stosowania jest kluczowym do osiągnięcia oczekiwanego efektu
stymulującego wzrost – przyspieszenia rozwoju korzeni, zwiększenia
odporności na sytuacje stresowe i wzrost plonu.
SURFAKTYKANTY
/ ADJUWANTY
AGROZWILŻACZ
Surfaktant – środek zwilżający.
Specjalistyczny preparat polepszający właściwości cieczy użytkowej
agrochemikaliów. Obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej
powodując dokładne pokrycie liści. Zwiększa przyczepność cieczy
użytkowej do powierzchni liści. Ogranicza zmywanie stosowanego
środka przez opady deszczu i silną rosę. Poprawia równomierność
pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwanych liści roślin.
ZASTOSOWANIE:
GRANDPLUS
®
Adjuwant przeznaczony do łącznego stosowania z produktami agrochemicznymi, którego zadaniem jest zatrzymanie ich w wierzchnich
warstwach gleby i zapobieżenie ich ewentualnej degradacji.
Zawartość: Wysokiej czystości olej parafinowy. Emulgator, pochodna etoksylowanego alkoholu. Glokol etylowy. Polisorbat w postaci
blokowego kopolimeru.
Działanie: Efektywność wielu zabiegów zależy od równomierności
pokrycia gleby oraz od trwałości agrochemikaliów zalegających na
jej powierzchni. Zabieg z GrandPlus® powoduje:
• równomierne i dokładne pokrycie traktowanej powierzchni
• polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych na
lekko zbryloną glebę
• szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji oraz wypłukiwaniu przez
deszcz w głębsze warstwy.
Rekomendowana dawka: Należy stosować 0,2 do 0,3l/ha w standardowo przyjętych ilościach cieczy roboczej
Zgodność w mieszankach: GrandPlus jest fizycznie kompatybilny
z bardzo szeroką gamą agrochemikaliów.
Substancje aktywne: Oprócz azotu-amidowego (15%) zawiera
w swoim składzie 40% siarki w formie SO3.
ZASTOSOWANIE: Spray Plus jest przeznaczony do poprawy jakości wody
używanej do przygotowywania cieczy roboczych pestycydów, szczególnie
herbicydów i nawozów dolistnych. Ze względu na wielostronne i wyjątkowe działanie na wodorowęglany wapnia i magnezu oraz inne czynniki
buforujące znajdujące się w wodzie umożliwia uzyskanie maksymalnego
efektu stosowania chemii rolniczej. Niweluje czynniki zawarte w wodzie
ograniczające prawidłowe działanie pestycydów i nawozów. Gwarantuje
maksimum efektywności oprysków w trudnych warunkach (woda twarda, brudna, zasadowa, niskie dawki herbicydów itp.) do ostatniej kropli,
przy minimalnych kosztach a maksymalnej efektywności.
Spray Plus dla substancji aktywnej: Likwiduje bariery, gdyż neutralizuje węglany i wodorowęglany w wodzie (zmniejsza twardość wody). Zwiększa efektywność, gdyż koryguje pH wody do optymalnego poziomu. Aktywuje, gdyż
przyspiesza pobieranie i przemieszczanie substancji aktywnych w roślinie.
DAWKOWANIE
Dawki produktu uzależnione są od zawartości wodorowęglanów
w wodzie oraz od początkowego pH wody, w której substancja czynna będzie rozpuszczona. Generalne dawkowanie 0,2-0,4 L/1000
L wody do oprysku. Stosować wyższą dawkę gdy woda twardsza,
mniejszą gdy twardość wody niższa. Ustalenie precyzyjnej dawki
należy zlecić sprzedawcy Spray Plusa.
KOMPATYBILNOŚĆ: Spray Plus wykazuje daleką kompatybilność
i stabilność w mieszankach ze środkami ochrony roślin. Nie wolno mieszać Spray Plusa z nawozami zawierającymi azot amonowy lub chlor
oraz z saletrą wapniową. Należy uważać na hormonalne substancje
czynne herbicydów czułe na zakwaszanie. Zaleca się przeprowadzić
test przed mieszaniem. Nie pozostawiać roztworów ze Spray Plusem
w zbiorniku opryskiwacza na zbyt długi czas (zużyć ciecz roboczą po
przygotowaniu).
SPRAY PLUS
SURFAKTYKANTY
Można stosować z większością agrochemikaliów, dla których zalecane
jest stosowanie ze środkami zwilżającymi. Agrozwilżacz zalecany jest do
stosowania w zabiegach agrarnych na dużych powierzchniach uprawowych oraz produkcji pod osłonami – również do zamgławiania.
Skład: mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo – czynnych.
Zalecana dawka 50 ml/100 l cieczy użytkowej
Dostępne opakowania: 0,25l, 1l i 5l.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
20
www.pulawy.com
NAWOZY Z PUŁAW
POTĘGA URODZAJU
saletra amonowa
•
•
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Dział Sprzedaży Krajowej Nawozów, tel.: 81 565 21 03, fax: 81 565 31 17
e-mail: [email protected]
21
Ochrona na 5 plus!
HERBICYDY
siarczan amonu
mocznik
nawozy z zaletami
Produkowane w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. kompleksowe nawozy wieloskładnikowe znane pod
marką POLIFOSKA®, POLIMAG® i POLIDAP® (fosforan amonu) spełniają najwyższe światowe wymagania jakościowe.
Decyduje o tym kilka czynników, w tym jakość technologii produkcji spełniającą najwyższe światowe standardy.
Jakość POLIFOSEK® decyduje, że są znane i stosowane praktycznie na wszystkich kontynentach.
Dlaczego POLIFOSKI® są tak efektywne?
1.
2.
3.
4.
5.
Jako nawozy typu AMOFOS – POLIFOSKA®, POLIMAG®
i POLIDAP® zawierają azot w formie amonowej,
co gwarantuje prawidłowe ukorzenienie roślin
i dobre zahartowanie ozimin jesienią.
Zawierają najlepiej przyswajalne formy składników,
100% fosforu jest przyswajalne dla roślin.
Wysoka koncentracja składników pokarmowych
(świadczy o czystości nawozów) i właściwy dobór
form składników niewiele zmieniają zasolenie gleby,
co decyduje o komforcie wzrostu roślin od fazy
kiełkowania.
Stałe proporcje składników w każdej granuli oraz
odpowiednia wielkość granul, umożliwiają równomierny
wysiew, stopniowe uwalnianie składników mineralnych
do roztworu glebowego, a następnie ich lepsze
przyswajanie przez rośliny.
Wszystkie nawozy zawierają od 2 do 14% siarki (S)
w formie siarczanów oraz magnez i mikroskładniki.
Stosowanie skoncentrowanej POLIFOSKI® to także
dodatkowe wartości, korzystne dla gleb i środowiska
naturalnego, a mianowicie:
•
•
•
ograniczone niszczenie struktury i zaskorupianie się gleb,
co poprawia możliwości zatrzymywania wody
i uniemożliwia, równomierne wschody oraz dobry
rozwój roślin;
ograniczone zasolenie gleb to nie tylko równomierne
wschody roślin, ale także zdecydowanie mniejsze
wymywanie składników z gleby;
brak zakłóceń życia biologicznego gleby, które decyduje
o udostępnianiu składników pokarmowych roślinom.
Inne zalety kompleksowych nawozów
wieloskładnikowych z Polic to:
•
•
•
•
•
odpowiedni dobór form składników pokarmowych
do naszych warunków klimatyczno-glebowych;
odpowiednia wielkość granul ułatwiająca równomierny
wysiew na duże odległości;
wysoka koncentracja kilku podstawowych składników
to niskie koszty transportu, przeładunku i mniejsza liczba
przejazdów na polu;
korzystna cena bezpośrednio przyswajalnych dla roślin
form czystego składnika;
wysoka efektywność przyrodnicza i ekonomiczna
nawożenia.
Efektem wieloletniego doświadczenia i współpracy z nauką
oraz rolnikami jest produkcja różnych formuł POLIFOSEK®,
zawierających na 1 kg fosforu od 1 kg do 3 kg potasu, co umożliwia dobór nawozu praktycznie do każdej rośliny i zasobności gleby. POLIFOSKI® można perfekcyjnie „wkomponować”
w technologię uprawy roślin, a jako zbilansowane nawożenie
zawsze daje wysokie plony i dochody, czyli wysoką efektywność przyrodniczą i ekonomiczną nawożenia. W „POLICACH”
dokładamy starań, aby nasze nawozy miały także atrakcyjną
cenę za przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe.
Informacje o precyzyjnym nawożeniu dostępne są w naszych
ulotkach oraz w nowej, poszerzonej broszurze pt. „Vademecum nawożenia”. Łatwy dostęp do komputerowego programu nawozowego „POLICENaw” i wiele informacji umożliwia tematyczna strona polifoska.pl oraz nawozy.eu.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona
na 5 plus!
polifoska.pl
nawozy.eu 22
HERBICYDY
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
23
Ochrona na 5 plus!
HERBICYDY
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!
24
Potęga
z Puław
– rynek odkrywa skuteczność
nowoczesnego produktu
RSM® to płynny nawóz (roztwór mocznika i saletry
amonowej), który może być efektywnie produkowany
wyłącznie przez producentów posiadających znaczące
zdolności produkcyjne mocznika i saletry amonowej na
poziomach powyżej pół miliona ton/rok. RSM® posiada
wszystkie dostępne formy azotu tj. formę azotu amidowego (pochodzenia z mocznika) – wolno działająca oraz
azotanowy i amonowy – odpowiadający za szybkie działania.
Ze względu na kompozycje trzech form azotu oraz
płynną formę jest najbardziej efektywnym produktem
jaki może być stosowany w naszej strefie klimatycznej.
Z punktu widzenia producenta ważna kwestia to duże
oszczędności na energochłonności procesu – nie wymagany jest proces granulacji. Granula i tak musi ulec rozpuszczeniu podkreślają eksperci – RSM® jest gotowy do
działania, nie wymaga fazy przejścia.
Co napędza zainteresowanie i popyt na RSM®?
• Kilkudziesięciomilionowa inwestycja w instalację do
produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki rozpoczynająca produkcję w I kwartale 2013 roku w PUŁAWACH.
• Inwestycja PUŁAW w sieć zbiorników liniowych o pojemności 25 i 50 m3 do magazynowania RSM® w miejscu
konsumpcji, osiągając tym samym 600 sztuk zbiorników
w kraju.
• System intensywnie prowadzonych szkoleń przez pracowników PUŁAW wraz ze wsparciem Instytutu Nawozów Sztucznych (INS) oraz Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa (IUNG) dla rolników w trakcie zimowego okresu.
• Zaawansowana logistyka produktu, którą PUŁAWY
rozwinęły na przestrzeni pięciu lat – dziś to ponad 400
cystern kolejowych i ponad 60 cystern samochodowych
dedykowanych do obsługi rynku.
To podstawowy wachlarz działań jakie powodują,
że RSM® z Puław jest dziś wiodącym źródłem azotu pod
kątem skuteczności ekonomicznej dla rolnika.
PUŁAWY to Numer 2 wśród producentów mocznika
w Europie 1,2 mln ton/rok, jeden z największych producentów saletry amonowej ze zdolnościami nominalnymi 1,1 mln ton/rok oraz jeden z trzech największych
producentów nawozu płynnego RSM® w Europie ze
zdolnościami produkcyjnymi 1,2 mln ton/rok. Dzięki nowej inwestycji PUŁAWY nie tylko będą miały możliwość
wzbogacania RSM® o dodatki np. siarki, magnezu, ale też
zwiększą elastyczność działania umożliwiając również
wzrost obecnych zdolności produkcyjnych do ponad
1,5 mln ton / rok.
• Nowoczesne bazy RSM®, w tym terminal RSM® w Dobrym Mieście na Warmii i Mazurach oraz planowany
w Adipol Chorzów na Dolnym Śląsku - spółkach z Grupy
kapitałowej PUŁAWY.
• Opracowane nowoczesne technologie nawożenia dla
kukurydzy, pszenicy i rzepaku poparte wynikami trzyletniego MegaProjektu oraz doświadczeniami największych praktyków w kraju i za granicą.
• Współpraca z niemiecką firmę Lechler – liderem i posiadaczem specjalnego patentu w zakresie rozpylaczy/
dysz do aplikacji środków ochrony roślin oraz nawozów
płynnych.
RSM® to marka zastrzeżona dla PUŁAW, chroniona przez prawo własności intelektualnej.
AZOT NAJWAŻNIEJSZY NA WIOSNĘ!
ulega w glebie przemianie do formy amonowej, a ta z kolei w procesie nitryfikacji
przechodzi w formę azotanową. Jednakże przy obniżonej temperaturze, przy małej lub zbyt wysokiej wilgotności, aktywność bakterii biorących udział w procesie
nitryfikacji spada, w wyniku czego ilość azotu ulegającego przemianom do formy
azotanowej będzie niewystarczająca dla zaspokojenia wymagań roślin.
Wybór nawozu azotowego
Azot jest najbardziej plonotwórczym makroskładnikiem pokarmowym i jako składnik łatwo wymywany z gleby powinien być stosowany w ilości i w formie, która
zostaje możliwie szybko pobrana przez rośliny.
Podczas wyboru nawozu azotowego należy wziąć pod uwagę właściwości nawozu,
jak i gleby, na których będzie stosowany (ważny jest odczyn gleby). Na wybór nawozu azotowego wpływa również termin stosowania: przedsiewnie czy pogłównie,
temperatura otoczenia, wilgotność gleby. Najczęściej preferowaną przez rośliny
uprawne formą azotu wydaje się forma kombinowana, tj. azotanowo-amonowa,
inaczej saletrzano-amonowa (np. Pulan®).
Forma saletrzano-amonowa stanowi najbardziej uniwersalną formę nawozów azotowych.
Nawozy Grupy Azoty PUŁAWY to:
• forma stała i płynna,
• wysoka zawartość i wszystkie formy azotu (N),
• szybkie i powolne działanie,
• niska cena czystego składnika N,
• sprawdzone w kraju i za granicą,
• markowa jakość.
• W warunkach gleb kwaśnych lepiej pobierana jest forma saletrzana (azotanowa) – blisko 60% gleb w Polsce to gleby kwaśne.
• W warunkach gleb obojętnych lepiej może być pobierana forma amonowa.
• Forma saletrzana jest typową formą pogłówną, gdyż bardzo wolno pobierana
jest w niskich temperaturach.
• Forma amonowa jest typową formą przedsiewną, jest dobrze sorbowana oraz
lepiej pobierana w niższych temperaturach.
• Do dawki startowej roślin ozimych zalecane są nawozy szybko działające, np.
Pulan® lub RSM®.
• Do zasilania wiosennego zbóż zaleca się azot w formie dobrze rozpuszczalnej
w wodzie (azotanowej i amonowej).
Straty azotu z nawozów mineralnych mogą być spowodowane:
• immobilizacją azotu, czyli włączeniem go w glebową materię organiczną, co
oznacza, że azot pozostaje w glebie,
• denitryfikacją w postaci wolnego azotu (odbywa się tylko w warunkach beztlenowych, które normalnie w glebach uprawnych nie powinny istnieć),
• wymywaniem azotanów,
• ulatnianiem się amoniaku.
Straty azotu stosowanego z nawożeniem mineralnym mogą wynosić od 30 do 50%.
Straty amoniaku następują z mocznika stosowanego przedsiewnie i dlatego też
należy ten nawóz po zastosowaniu natychmiast wymieszać z glebą. Wg Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych jedynym w praktyce sposobem ograniczenia strat
azotu z gleby w formie gazowej jest stosowanie nawozów azotowych w sposób
dostosowany do aktualnego zapotrzebowania roślin.
Wg publikacji „Współczesna problematyka odorów” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010, straty w postaci amoniaku NH3 w Polsce wynoszą 1025%, co odpowiada do 166 tys. ton azotu rocznie. Średnie straty gazowego NH3
z nawozów azotowych wynoszą 20%. Dotyczą one głównie mocznika i nawozów
z jego dodatkiem – mogą one wynosić w skali roku do 91 tys. ton azotu. Autorzy
publikacji zaznaczają, że straty NH3 z mocznika zastosowanego na powierzchnię
gleby lub dolistnie są znacznie większe i w warunkach ekstremalnych mogą dochodzić do 50% dawki azotu.
Z opublikowanej pracy habilitacyjnej A. Winiarskiego „Badania nad ograniczeniem
strat azotu z mocznika poprzez stosowanie inhibitorów urolizy” wyd. IUNG Puławy
1990 r., z porównania strat NH3 z mocznika i saletry amonowej na glebach lekkich
i ciężkich wynika, że straty w przypadku mocznika są na poziomie 40-50%, a w
przypadku saletry amonowej wynoszą 8-10%.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA wytwarza nawozy azotowe w formie
granulowanej (Pulrea® – mocznik, Pulan® - saletra amonowa, Pulsar® - siarczan
amonu) oraz w formie płynnej (RSM® - roztwór saletrzano-mocznikowy). Azot
zawarty w tych nawozach stanowi główny stymulator wzrostu roślin uprawnych.
Pulrea®, Pulan® i RSM® są nawozami uniwersalnymi, nadającymi się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia. Mocznik i saletra są najszerzej stosowanymi
prostymi nawozami azotowymi na świecie nadającymi się pod wszystkie uprawy
polowe. Saletra amonowa jako nawóz jest stosowana głównie w regionach umiarkowanych (Ameryka Północna i Europa), gdzie występuje korzystne połączenie warunków glebowych, rodzajów upraw i krótkiego sezonu wzrostu. Polska jest trzecim
co do wielkości konsumentem saletry amonowej w Unii Europejskiej. Ze względu na
warunki klimatyczne (krótki okres wegetacji) i strukturę zasiewów, saletra amonowa jest jak najbardziej wskazanym i wyjątkowo popularnym nawozem azotowym
w kraju.
Grupa Azoty PUŁAWY oferuje szeroki asortyment nawozów azotowych:
Efektywność nawożenia azotem
Azot ma najważniejsze znaczenie spośród wszystkich pobieranych przez rośliny
uprawne składników pokarmowych. W celu uzupełnienia azotu w glebie konieczne
jest coroczne stosowanie nawozów azotowych. Nawozy azotowe powodują intensywny wzrost i rozwój roślin. Stosowanie azotu wpływa na wyższy plon ziarna,
masy zielonej, korzeni, dłuższy okres wegetacji, wyższą zawartość i jakość białka.
Niedobór azotu hamuje wzrost roślin, co może doprowadzić do znacznego zmniejszenia plonu.
Rośliny pobierają azot prawie w całości z gleby poprzez system korzeniowy. Natomiast dokarmianie dolistne azotem, chociaż często praktykowane, nie zastępuje
nawożenia doglebowego – przedsiewnego oraz pogłównego. Celem uzyskania wysokiego i jakościowo odpowiedniego plonu konieczne jest doglebowe stosowanie
azotu.Rośliny mogą pobierać azot przez system korzeniowy zarówno w formie
amonowej jak i azotanowej. Azot z połączeń organicznych może być pobierany
w bardzo małej ilości w postaci amidowej lub aminokwasów (jednak te formy nie
mają praktycznie większego znaczenia w odżywianiu roślin). Forma azotanowa
i amonowa mogą być traktowane jako równorzędne w żywieniu rośliny, a to, którą
formę pobierają rośliny zależy od wielu czynników, przede wszystkim od gatunku
rośliny, jej stanu fizjologicznego oraz formy azotu w zastosowanych nawozach.
Duży wpływ na proces pobierania azotu ma także odczyn (pH) gleby.
Azot azotanowy - preferowana forma azotu
Azot w nawozach może być dostarczony do gleby w formie azotanowej (NO3−),
amonowej (NH4+) lub amidowej (CO(NH2)2). Forma azotanowa (NO3−) jest preferowaną formą azotu pobieraną z gleby przez rośliny uprawne. Działanie nawozów
azotowych zawierających azot również w formie azotanowej (np. Pulan® i RSM®)
jest szybkie, natomiast pozostałych - wolniejsze, co spowodowane jest tym, że
rośliny pobierają głównie jony azotanowe, a w mniejszym stopniu jony amonowe.
Amonowe i amidowe formy azotu ulegają w glebie przemianom do azotanów i dopiero wtedy mogą być pobierane przez rośliny. Jest to proces wymagający czasu i
dlatego działanie takich nawozów jest wolniejsze. Forma mocznikowa (amidowa)
Opis firmy:
O firmie
Ideą firmy jest kompleksowa obsługa rolnictwa w regionie centralnej Polski.
Już od 25 lat dostarczamy rolnikom indywidualnym i firmom wysokiej jakości artykuły do produkcji rolnej.
Gwarantujemy fachową obsługę i wiedzę w dziedzinie oferowanych produktów, jakość sprawdzonych marek oraz atrakcyjne ceny.
Oferowany przez nas materiał siewny produkowany jest według najnowszych standardów jakościowych min. na stole grawitacyjnym. Zaprawiany dodatkowo nawozem donasiennym ADOB nasiona.
Prowadzimy skup i sprzedaż płodów rolnych.
Dodatkowo nasi Klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie nowoczesnych rozwiązań dotyczących produkcji roślinnej.
Nasze doświadczenie i wykwalifikowana kadra sprawiają, że firma Agrochest jest zaufanym partnerem w branży rolniczej.
W swojej ofercie posiadamy pełny zakres środków do produkcji rolnej
renomowanych firm, a w tym:
Środki ochrony roślin: Du Pont, Bayer, Syngenta, Monsanto, BASF,
FN Agro, Sumi Agro, Cheminova, Helm, ZCH Organika Azot, Dow Agro,
Makhteshim, Arysto, BelCrop, Belchim,
Nasiona rzepaku: Limagrain, Syngenta, Agrobras, Monsanto
Nasiona kukurydzy: Limagrain, HR Smolice, Syngenta, Małopolska
KONTAKT
CENTRALA
Agrochest Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 13
62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. +48 (61) 818 88 88
tel. +48 (61) 818 86 66
fax. +48 (61) 817 88 58
NIP 777-26-76-706
e-mail:[email protected]
Hodowla Roślin , Saaten Union,
Śruta sojowa i rzepakowa, nasiona zbóż i traw
Nawozy mineralne i dolistne, RSM
Folie do sianokiszonek i pryzm
Sznurek i siatka rolnicza
ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ODDZIAŁ KRZEMIENIEWO
ul. Fordońska 246
ul. Dworcowa 165
85-766 Bydgoszcz
64-120 Krzemieniewo
tel. +48 (52) 344 03 94
tel. +48 (65) 536 00 14
tel. +48 (52) 344 02 38
tel. +48 (65) 520 22 67
e-mail:[email protected]
fax. +48 (65) 528 60 72
e-mail:[email protected] ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
chest.pl
ul. Dworcowa 31
88-180 Złotniki Kujawskie
tel. kom. 660 444 756
e-mail:[email protected]
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
PUNKT GNIEWKOWO
ul. Piasta 7
88-140 Gniewkowo
tel. kom. 609 832 629
e-mail:[email protected]
PUNKT COTOŃ
Cotoń 19
88-420 Rogowo
tel. +48 (52) 302 73 03
e-mail:[email protected]
PUNKT PYZDRY
ul. Wrzesińska 10
62-415 Pyzdry
tel. +48 (63) 276 81 31
e-mail:[email protected]
Więcej informacji pod numerem telefonu:61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
27
Ochrona na 5 plus!
POLSKIE SKŁADY ROLNE
Agrochest jest jednym z założycieli Polskich Składów Rolnych – grupy czterech wiodących na rynku firm związanych z branżą rolniczą.
Swoją pozycję na polskim rynku budujemy poprzez prowadzenie wspólnej polityki zakupowej i realizację zintegrowanej strategii marketingowej.
Współpraca, którą rozpoczęliśmy w 2011 roku przynosi wymierne korzyści w postaci lepszych warunków współpracy u producentów, sprawniejszej
i bardziej elastycznej logistyki oraz spójnej strategii reklamowej i marketingowej.
Polskie Składy Rolne to przede wszystkim profesjonalna obsługa i najwyższa jakość produktów, które otrzymują rolnicy.
AGRO-SIEĆ SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
ODDZIAŁ
ZACHODNIOPOMORSKI
ODDZIAŁ
BYDGOSZCZ
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
PUNKT
GNIEWKOWO
ul. Piasta 7
88-140 Gniewkowo
ADLER AGRO SP. Z O.O.
BIAŁYSTOK - ZAŚCIANKI
ul. Szosa Baranowicka 62A
PUNKT
ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
ul. Dworcowa 31
88-180 Złotniki Kujawskie
AGROCHEST SP. Z O.O.
62-025 Kostrzyn Wlkp.
ul. Cmentarna 13
ODDZIAŁ
KRZEMIENIEWO
ul. Dworcowa 165
64-120 Krzemieniewo
PUNKT PYZDRY
ul. Wrzesińska 10
62-415 Pyzdry
PUNKT COTOŃ
Cotoń 19
88-420 Rogowo
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE
AGRO-AS
49-200 Grodków,
ul. Otmuchowska 4e
AGROCHEST SP. Z O.O.
62-025 Kostrzyn Wlkp.
ul. Cmentarna 13
tel. +48 (61) 818 88 88
fax: +48 (61) 817 88 58
e-mail: [email protected]
www.agrochest.pl
AGRO-SIEĆ SP. Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
ADLER AGRO SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 6
USŁUGOWE AGRO-AS
15-521 Białystok - Zaścianki
86-200 Chełmno
49-200 Grodków,
Szosa Baranowicka 62A
tel. 56 677 04 60
ul. Otmuchowska 4e
tel. 85 741 86 50
fax: 56 677 04 61
tel. 77 415 57 00
fax: 85 741 81 20
e-mail: [email protected]
fax: 77 415 57 00
e-mail: [email protected]
www.agrosiec.pl
e-mail: [email protected]
www.adleragro.pl
www.agroas.pl
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 818 88 88 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
Ochrona na 5 plus!

Podobne dokumenty