uczeń klasy………........ - Zespół Szkół w Niebocku

Transkrypt

uczeń klasy………........ - Zespół Szkół w Niebocku
……………………………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
……………………………………………………….
(adres)
……………………………………………………….
(numer telefonu)
Dyrektor
Zespołu Szkół w Niebocku
Zwracam się z prośbą o udzielenie mi pomocy finansowej na zakup
podręczników dla mojego/moich dzieci:
1. ………………………………………….
uczeń klasy………........
2. ………………………………………...
uczeń klasy………………
3. …………………………………………
uczeń klasy………………
4. …………………………………………
uczeń klasy………………
5. …………………………………….....
uczeń klasy……………...
w roku szkolnym 2014/2015
Nadmieniam, że moja rodzina składa się z …………………….. osób
……………………………………………….
( data i podpis wnioskodawcy)

Podobne dokumenty