Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych

Transkrypt

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
Bibliografia: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
Strona 1 z 3
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Filia w Swarzędzu
www.pbp.poznan.pl/swarzedz
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
Wydawnictwa zwarte (wybór):
1. Bednarkowa Wiga, Wlazło Stefan, Mierzenie jakości pracy szkoły, Część druga,
Wrocław, Wydawnictwo MarMar, 1997
Sygnatura 7992 (W)
2. Bereźnicki Franciszek, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków, Oficyna Wydawnicza
Impuls, 2001
Sygnatura 9334W
3. Denek Kazimierz, Ku dobrej edukacji, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005
Sygnatura 9821(W)
4. Denek Kazimierz, O nowy kształt edukacji, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit,
1998
Sygnatura 11043W, 8463W
5. Edukacja alternatywna w XXI wieku, Red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski
Poznań, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010
Sygnatura 10802 (C)
6. Hejnicka-Bezwińska Teresa, O zmianach w edukacji, Konteksty, zagrożenia i możliwości,
Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej , 2000
Sygnatura 10159 (W)
7. Kształcenie ustawiczne - światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie,
Pod redakcją Ewy Superczyńskiej, Iwony Wysockiej, Poznań, Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli, 2010
Sygnatura 10638 (W)
8. Niemierko Bolesław, Kształcenie szkolne, Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
Sygnatura 10808 (W)
9. Petlak Erich, Klimat szkoły klimat klasy, Przekł. z czes. Danuta Branna, Warszawa,
Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007
Sygnatura 9862W
10. Poprawa jakości pracy szkoły, Pod redakcją Włodzimierza Kruszwickiego i Krzysztofa
Smeli, Warszawa, MEN, 1999
Sygnatura 9386 (W)
11. Półturzycki Józef, Dydaktyka dla nauczycieli, Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum,
2002
Sygnatura 9264 (W)
12. Stróżyński Klemens, Groenwald Maria, Staszak Dariusz, Jakość szkoły - jej planowanie
i diagnoza, Jelenia Góra, Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000
Sygnatura 8899 (W)
Sygnatura … (W) - wypożyczalnia
Sygnatura …(C) - czytelnia
Bibliografia: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
Strona 2 z 3
Wydawnictwa ciągłe (wybór):
1. Arciszewska Ewa, Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych, „Nowa Szkoła”
2008, nr 10, s. 8-18
2. Czarkowska Weronika, Tak pracuje dziś dydaktyk, „Edukacja i Dialog” 2009, nr 2,
s. 64-66
3. Denek Kazimierz, Potrzeba transformacji szkolnictwa wyższego, „Nowa Szkoła” 2008,
nr 8, s. 4-11
4. Fazlagić Jan, Pomiar jakości szkoły w ujęciu marketingowym, „Psychologia w Szkole”
2009, nr 1, s. 143-145
5. Godzwon Zofia, Jakość kształcenia w szkole wyższe, Wymogi prawno-instytucjonalne,
„Polityka Społeczna” 2006, nr 8, s. 9-14
6. Hyżak Danuta, Wysoka jakość kształcenia kluczowym wyzwaniem systemu edukacji,
„Wychowanie na co Dzień” 2011, nr 7/8, s. 8-13
7. Jastrząb Jadwiga, Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty, „Wychowanie na co Dzień”
2012, nr 1/2, s. 32-35
8. Jastrzębska Lidia, Nowy model kształcenia zawodowego (ogólnopolska kampania "Szkoła
zawodowa szkołą pozytywnego wyboru") „Nowa Szkoła” 2013, nr 5, s. 3-8
9. Kamińska Małgorzata, Szanse edukacji w XXI wieku w świetle raportu UNESCO
"Uczenie się - nasz ukryty skarb", „Nowa Szkoła” 1999, nr 7, s. 51-52
10. Karwowski Maciej, Pogoda na twórczość w szkole, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 3,
s. 98-103
11. Kazimierowicz Marek, Innowacyjność nauczycieli, „Nowa Szkoła” 2008, nr 1, s. 4-8
12. Kołodziejczyk Witold, Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół, „Edukacja
i Dialog” 2009, nr 5, s. 58-61
13. Kulhawczuk Iwona, Mierzenie jakości pracy szkoły dla dorosłych, „Nowa Szkoła” 2003,
nr 1, s. 14-15
14. Kust, Izabella, Jakość zarządzania -wyzwania wobec kadry kierowniczej, „Nowa Szkoła”
2011, nr 5, s. 29-37
15. Pokrzycka Lidia, E-learing - nowe oblicze edukacji, „Nowa Szkoła” 2012, nr 7, s. 47-51
16. Pokrzycka Lidia, Nowoczesna edukacja - interaktywna szkoła, „Nowa Szkoła” 2013, nr 3,
s. 47-50
17. Pokrzycka Lidia, Podwyższanie jakości kształcenia w praktyce, studium przypadku
Reykjavik University, „Nowa Szkoła” 2011, nr 9, s. 41- 44
18. Wojewodzic Krzysztof, Neuropedagogika, przyszłość nauczania, „Psychologia
w Szkole” 2007, nr 2, s. 117-120
19. Wasiołka Sebastian, W trosce o nowoczesną edukację, „Edukacja i Dialog” 2009, nr 4,
s. 38-40
20. Wasiołka Sebastian, Nowoczesne środki dydaktyczne w pracy nauczyciela, „Edukacja
i Dialog” 2009, nr 3, s. 50-52
21. Sobkowiak Paweł, Systematyczna ewaluacja nauczyciela jako element podnoszący
jakość kształcenia językowego, „Języki Obce w Szkole” 2009, nr 2, s. 33- 42
22. Skocka Agnieszka, Jak uczyć cyfrowych tubylców? Bibliogr. „Języki Obce w Szkole”
2011, nr 3, s. 46-53
23. Szmidt Krzysztof J., Szkoła rzeczywiście twórcza, „Psychologia w Szkole” 2007 , nr 4,
s. 113-124
Bibliografia: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
Strona 3 z 3
24. Taraszkiewicz Małgorzata, Czas na multitablice, „Edukacja i Dialog” 2009, nr 9/10,
s. 58-60
25. Wojewodzic, Krzysztof, Andrzej Grzybowski, Nie bój się e-learingu, „Psychologia
w Szkole” 2011, nr 3, s. 54-58
26. Wredne Andrzej, Wdrożenia wewnętrznego programu doskonalenia szkoły
i podnoszenia efektów nauczania, Edukacja i Dialog 2011, nr 1/2, s. 41- 45
27. Zajdel Krzysztof, Alternatywa dla tradycyjnego nauczania, e-learning, „Edukacja
i Dialog” 2009, nr 3, s. 38-40
28. Zenderowska-Korpus Grażyna, Otwarte metody nauczania, Bibliogr. „Życie Szkoły”
2007, nr 8, s. 26-29.
Opracowała Magdalena Ofierska Majeran

Podobne dokumenty