2009 – 2010

Transkrypt

2009 – 2010
2009 – 2010
POLSKA
2N-EVERPOL SP. Z.O.O.
ul. Puławska 403A
02-801 Warszawa
Tel.: +48 22 331 99 59
Fax: +48 22 331 99 50
e-mail: [email protected]
www.clarion.com.pl
CLARION Europa GmbH
Hessenring 19-21
64546 Mörfelden-Walldorf
NIEMCY
Tel.: +49 6105/977-0
Fax: +49 6105/977-200
Twój dealer Clarion dostarczy Ci więcej informacji.
www.clarion.com
• Specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. • Fotografie nie mają charakteru wiążącego. Producent i importer nie odpowiadają za błędy w druku. • Symbole Dolby, Dolby Surround, Pro
Logic i symbol podwójnego D to znaki handlowe Dolby Laboratories. • Logo Microsoft Windows i logo Windows CE to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. • iPod i iTune to zarejestrowane znaki handlowe firmy Apple Inc. zarejestrowane w USA i innych krajach. • Znak handlowy i logo Bluetooth® są własnością firmy
Bluetooth® SIG, Inc. i są wykorzystywane przez Clarion w oparciu o licencję. Wszystkie pozostałe znaki fabryczne/handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. • DivX®, DivX® Certified i powiązane
logo to zarejestrowane znaki handlowe DivX Inc. używane w oparciu o licencję. • Wyprodukowane na licencji BBE Sound, Inc. • Licencjonowane przez BBE Sound, Inc. w oparciu o jeden lub więcej patentów USA: 5510752, 5736897.BBE i symbol BBE to zarejestrowane znaki handlowe BBE Sound, Inc. • Wszystkie pozostałe znaki fabryczne należą do ich odpowiednich właścicieli. • Wszystkie produkty
w niniejszym katalogu są przede wszystkim przeznaczone do montażu w samochodach osobowych. Nie zaleca się stosowania w ciężarówkach, ciągnikach, pojazdach terenowych, maszynach budowlanych, łodziach (poza specjalnymi produktami serii „marine” do tego przeznaczonymi) i i innych pojazdach specjalnego przeznaczenia lub na motocyklach. • Nie gwarantuje się, że wszystkie produkty w
niniejszym katalogu pozwalają na odtwarzanie płyt CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW i DVD±R/RW. • Kierowca powinien znać przepisy o ruchu drogowym określonego
kraju i ich przestrzegać podczas obsługiwania urządzeń multimedialnych/nawigacyjnych • Panele LCD wykorzystują najnowsze elementy technologiczne i mogą wykazywać skuteczność działania na
poziomie 99,99 % pikseli. Jednakże należy zdawać sobie sprawę, że 0,01 % lub mniej pikseli może nie działać. • Modele kompatybilne z WMDRM 10. Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa ochrony
własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Użytek lub dystrybucja takiej technologii bez licencji firmy Microsoft Corporation są zabronione. Windows Media i logo Windows to znaki handlowe lub
zarejestrowane znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. • Aby uzyskać informacje o modelach iPod, które można podłączać, odwiedź stronę internetową Clarion. • Google i YouTube to znaki handlowe Google, Inc. • MySpace to zarejestrowany znak handlowy MySpace, Inc. • TWC, The Weather Channel i weather.com i ich loga to znaki handlowe The
Weather Channel, Inc. • RealPlayer to zarejestrowany znak handlowy RealNetworks, Inc. • iTMC, V-Trafic i TMC-Pro to zarejestrowane znaki handlowe, odpowiednio, ITIS, Mediamobile i Navteq. • Logo
SD to znak handlowy SD Card Association.
Wydrukowano w UE na papierze pozbawionym chloru.
CAT302POL