Rehabilitacja mowy i czytania

Transkrypt

Rehabilitacja mowy i czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
u osób dorosłych
z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr M. Andrzejewska mgr A. Złotogórska
Plan zajęć
•
•
•
•
Klasyfikacja afazji
Rehabilitacja mowy
Rehabilitacja czytania
Afa System
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
2/29
Klasyfikacja afazji
Zespoły “korowe”:
• Afazja Broca
• Afazja Wernickego
• Afazja przewodzenia
• Afazja amnestyczna
• Transkorowa afazja ruchowa (motoryczna)
• Transkorowa afazja czuciowa (sensoryczna)
• Afazja całkowita
Zespoły “podkorowe”:
• Afazja torebkowo-prążkowiowa przednia
• Afazja torebkowo-prążkowiowa tylna
• Afazja torebkowo- prążkowiowa tylna
• Afazja prążkowiowa-całkowita
• Afazja wzgórzowa
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
3/29
Klasyfikacja afazji
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
4/29
Rehabilitacja mowy
Transkorowa Afazja Sensoryczna
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
5/29
Rehabilitacja mowy
Transkorowa Afazja Sensoryczna
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
6/29
Rehabilitacja mowy
Transkorowa Afazja Sensoryczna
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
7/29
Rehabilitacja mowy
Afazja Broca, Transkorowa Afazja Motoryczna
1) Układnie obrazków
KTO?
CO ROBI?
CO?
2) Rozsypanka słowna
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
8/29
Rehabilitacja mowy
Transkorowa Afazja Motoryczna
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
9/29
Rehabilitacja mowy
Afazja Wernickego
• Czy Gagarin był kosmonautą? Czy Gagarin był kosmitą?
• Czy reumatyzm to dokuczliwa choroba? Czy romantyzm to dokuczliwa choroba?
• Lepper i Kwaśniewski są teraz znani. Lepper i Kwaśniewski są teraz z nami.
• Czy dla mężczyzny ważna jest fryzura kobiety? Czy dla mężczyzny ważna jest
tresura kobiety?
• Czy torf stosuje się jako nawóz? Czy tort stosuje się jako nawóz?
• Czy skuteczne działanie to działanie efektywne? Czy skuteczne działanie to
działanie efektowne?
• Najbezpieczniej kupować towary renomowanych marek. Najbezpieczniej
kupować towary reklamowanych marek
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
10/29
Rehabilitacja mowy
Afazja Wernickego
•
•
•
•
•
•
•
•
Czy widelcem można jeść zupę?
Czy koty szczekają?
Czy tęcza jest kolorowa?
Czy psy szczekają?
Czy złodziej to uczciwy człowiek?
Czy psy śpiewają?
Czy woda w Bałtyku jest słona?
Czy łyżką można jeść zupę?
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
11/29
Rehabilitacja mowy
Afazja Wernickego – problem z syntezą i analizą głoskową
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
12/29
Rehabilitacja mowy
Afazja amnestyczna (anomia)
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
13/29
Rehabilitacja mowy
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
14/29
Rehabilitacja mowy
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
15/29
Rehabilitacja mowy
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
16/29
Rehabilitacja mowy
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
17/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
18/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
19/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
20/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
21/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
22/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
23/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
24/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
25/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
26/29
Rehabilitacja czytania
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
27/29
Afa System
• W Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie został opracowany zestaw programów komputerowych wspomagających
rehabilitację chorych z afazją, przeznaczony dla specjalistów zajmujących się terapią
funkcji językowych (neuropsychologów i neurologopedów).
• Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje
językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie)
• Wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe materiał został podzielony według
poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów.
• Do dyspozycji terapeuty pozostaje wiele modyfikacji pozwalających indywidualnie
dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego.
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
28/29
Afa System
ROZUMIENIE KOMUNIKATÓW JĘZYKOWYCH - 3 PROGRAMY:
•
Różnicowanie brzmienia słów (analiza słuchowa bodźców językowych)
•
Interpretacja znaczenia komunikatów (rozumienie treści językowych o różnym stopniu złożoności)
•
Czasowniki (rozumienie treści dźwiękowych związanych z czynnością)
TWORZENIE WYPOWIEDZI (EKSPRESJA) - 4 PROGRAMY:
•
Rzeczowniki - aktualizacja nazw (opracowywanie rzeczowników)
•
Przymiotniki - aktualizacja nazw (opracowywanie przymiotników)
•
Związki frazeologiczne (opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne)
•
Rzeczowniki - aktualizacja nazw w zdaniach - (opracowywanie rzeczowników w kontekście)
CZYTANIE - 11 PROGRAMÓW:
•
Rzeczowniki - aktualizacja nazw (czytanie)
•
Czasowniki - aktualizacja nazw (czytanie)
•
Przymiotniki - aktualizacja nazw (czytanie)
•
Antonimy i synonimy (czytanie)
•
Rzeczowniki w zdaniach - opracowywanie rzeczowników w kontekście (czytanie zdań)
•
Układanie zdań - budowanie złożonych wypowiedzi
•
Analogie - opracowywanie porównań w kontekście (czytanie zdań) i poza kontekstem (dobór wyrazów do pary)
•
Myślenie abstrakcyjne (czytanie)
•
Kategorie (czytanie)
•
Związki frazeologiczne - opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (czytanie)
•
Wykluczenia (czytanie)
PISANIE - 10 PROGRAMÓW:
•
Rzeczowniki - aktualizacja nazw (pisanie)
•
Czasowniki - aktualizacja nazw (pisanie)
•
Przymiotniki - aktualizacja nazw (pisanie)
•
Antonimy (pisanie)
•
Związki frazeologiczne - opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (pisanie)
•
Rzeczowniki w zdaniach - opracowywanie rzeczowników w kontekście (pisanie)
•
Analogie - opracowywanie porównań w kontekście (pisanie w zdaniach) i poza kontekstem (pisanie wyrazów do pary)
•
Kategorie (pisanie)
•
Związki frazeologiczne z wyjaśnieniem znaczenia (pisanie)
•
Rzeczowniki z określeniami (pisanie)
Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego
Zaburzenia mowy, czytania i pisania
mgr
Agata
Złotogórska
mgr M. Andrzejewska
mgr
A. Złotogórska
29/29

Podobne dokumenty