GRA MIEJSKA PN. „EUROPEJSKI UMYSŁ, SPRAWNE CIAŁO” I

Transkrypt

GRA MIEJSKA PN. „EUROPEJSKI UMYSŁ, SPRAWNE CIAŁO” I
GRA MIEJSKA PN.
„EUROPEJSKI UMYSŁ, SPRAWNE CIAŁO”
I. MIEJSCE:
Przestrzeń miejska Słubic
II. TERMIN:
27.06.2012, w godz. 1100-1400
III. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie FSL- Aktywni dla Powiatu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Słubicach
IV. CELE GRY:
Popularyzacja tematyki Funduszy Unijnych
Rozwijanie wszechstronnej sprawności umysłowej i fizycznej jako czynnika
profilaktyki zdrowotnej.
Popularyzacja aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
Doskonalenie cech psychomotorycznych dzieci i młodzieży.
Aktywne spędzenie wolnego czasu i integracja dzieci i młodzieży
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
prawo startu w zawodach mają drużyny 3- osobowe (mogą być mieszane
dziewczynki i chłopcy) reprezentujące szkoły z rejonu Gminy Słubice, przy czym
każda szkoła może zgłosić dwie drużyny
kat. wiekowe:
 SZKOŁY PODSTAWOWE
 SZKOŁY GIMNAZJALNE
VI. ZGŁOSZENIA
imiennego zgłoszenia drużyn należy dokonać do dnia 25.06.2012,
godz.15.00 elektronicznie na adres: [email protected]
VII.
PRZEPISY GRY:
Gra miejska będzie składała się z III części:
1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA- zadanie zostanie omówione na odprawie w dniu
przeprowadzenia Gry Miejskiej
2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA- będzie polegała na przeprowadzeniu dla wszystkich
drużyn testu ze znajomości tematyki funduszy unijnych oraz znajomości
samorządowej Miasta i Gminy Słubice. Test będzie zawierał 10 pytań ( 5 testowych i
5 otwartych)
3. CZĘŚĆ SPRAWNOŚCIOWA- będzie polegała na przeprowadzeniu dla wszystkich
drużyn 5 konkurencji sprawnościowych w formie toru przeszkód z elementami
nawiązującymi do Fundusz Europejskich
PUNKTACJA, ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW GRY:
ZWYCIĘŻY DRUŻYNA, KTÓRA UZYSKA ŁĄCZNIE NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW ZA
WSZYSTKIE CZĘSCI:
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
Punkty za……………………….Punkty dodatkowe za szybkość-
……
1-10
CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
Punkty za test:
0-10 (1 pkt za 1 odpowiedź)
CZĘŚĆ SPRAWNOŚCIOWA:
Punkty za tor przeszkódVIII.
łączna suma za wszystkie
konkurencje
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
PROGRAM GRY:
GODZ. 10.30GODZ. 10.50GODZ. 11.00-12.00
GODZ. 12.20-12.50
GODZ. 12.50-13.30
GODZ. 13.30-14.00
zbiórka na pl. Bohaterów
przywitanie uczestników i omówienie zasad Gry
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
CZĘŚĆ SPORTOWA
podsumowanie, wręczenie nagród
Organizator zapewni opiekę Wolontariusza podczas
„CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ”
Organizator zapewni dla wszystkich uczestników pakiet startowy
zawierający:
 Mapę Słubic, butelkę wody mineralnej, baton regeneracyjny,
imienny numer startowy
Decyzje w sprawach spornych lub innych nie objętych regulaminem
podejmuje organizator
Organizator nie bierze odpowiedzialności z tytułu następstw
nieszczęśliwych wypadków
Organizator nie ubezpiecza uczestników Gry
IX. NAGRODY
NAGRODY DLA SZKOŁY:
Puchary za miejsca I-III
Dyplomy dla wszystkich szkół
NAGRODY DLA POSZCZEGÓLNYCH DRUŻYN
Nagrody (sprzęt elektroniczny) zapewnia Lokalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich- Urząd Miejski w Słubicach
Organizatorzy

Podobne dokumenty