Fajne takie surfowanie.

Transkrypt

Fajne takie surfowanie.
Fajne takie surfowanie
Media, telewizja, internet. To główne aspekty naszej polskiej młodzieŜy.
Czy normalny chłopak lub dziewczyna lubią siedzieć z nosem w ksiąŜkach? Na pewno nie.
UwaŜają, Ŝe lepszy jest internet, więc po co marnować czas, ucząc się. Musimy pamiętać teŜ o tym, Ŝe
internet ma swoje złe strony. Często jest tak, Ŝe ludzie siedzący przed komputerem surfujący po internecie
niezbyt często korzystają z pomocy naukowych. Zdarza się, Ŝe wolą wejść na strony pornograficzne, gdzie
nie trzeba mieć 18- stu lat, poniewaŜ nikt tego nie kontroluje, a w szczególności rodzice. Wystarczy
powiedzieć: „Mamo mam waŜne zadanie do zrobienia z j. polskiego i muszę skorzystać z Internetu”.
MłodzieŜ oprócz stron dla dorosłych nie wystrzega się równieŜ czatów. Wypisują na nich bzdury, a tak
naprawdę nie wiedzą kto siedzi przed komputerem po drugiej stronie. W takich sytuacjach moŜe dojść
nawet do tragedii. Mówię tu o spotkaniach dwóch nieznających się osób. Ktoś moŜe zostać
zmanipulowany, porwany, a nawet przypłacić za to Ŝyciem. Głównym zagroŜeniem w sieci są pedofile.
Innym problemem są z drugą osobą prowadzą do upośledzenia kontaktów, a raczej naszego
języka i wymowy. PrzecieŜ łatwiej jest napisać i powiedzieć „thx” zamiast „dziękuję” albo „jupi” zamiast
„super, świetnie” lub jeszcze inaczej „nie wiem o co kaman” zamiast „nie rozumiem tego, nie wiem o co
chodzi”.
Tak więc wywnioskować moŜna jedno: trzeba uwaŜać na to czym jest i co zawiera internet.
MoŜe doprowadzić nawet do uzaleŜnień młodzieŜy i nie moŜemy teŜ zapominać o tym, Ŝe nasze umysły
wciąŜ się rozwijają. Jak wszędzie, tu teŜ potrzebny jest rozsądek.
aw

Podobne dokumenty