Załącznik nr 6 Wymagania dla: Pakiet 1. Samochód sanitarny

Transkrypt

Załącznik nr 6 Wymagania dla: Pakiet 1. Samochód sanitarny
Załącznik nr 6
Wymagania dla:
Pakiet 1. Samochód sanitarny-Zespół Specjalistyczny typu „S”
1. Przedział sanitarny :
- wyposażenie zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia
2.
Ekipa wyjazdowa :
w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka
systemu lub ratownik medyczny – zgodnie z ustawa z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 191, poz. 1410;
3.
Czas pracy : przewozy realizowane przez 5 dni w tygodniu w dniach : poniedziałek piątek, w godzinach 8ºº do 20ºº.: wezwanie na telefon – czas podstawienia samochodu max. do 45
minut. od momentu wezwania,
4.
Standardowa łączność z bazą oraz ( wskazany) telefon komórkowy.
Pakiet 2. Samochód sanitarny 1. Podstawienie samochodu sanitarnego – karetki przewozowej z obsługą – obsługę stanowią co
najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych w tym pielęgniarka lub
ratownik medyczny, który jednocześnie może pełnić funkcję kierowcy
2. Usługa obejmuje przewóz pacjenta z pielęgniarką lub lekarzem będącymi pracownikami
Zlecającego
3. Wyjazd samochodów odbywał się będzie po zgłoszeniu konieczności takiego wyjazdu
przez
osobę do tego upoważnioną, przez 5 dni w tygodniu w dniach : poniedziałek - piątek, w
godzinach 8ºº do 20ºº
4. Czas reakcji na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 45 min.

Podobne dokumenty