Kwalifikacyjny kurs zawodowy R16 - Strona Zespołu Szkół Centrum

Transkrypt

Kwalifikacyjny kurs zawodowy R16 - Strona Zespołu Szkół Centrum
Lp.
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
w zakresie kwalifikacji R16 –organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
PLAN NAUCZANIA – rok szkolny 2015/2016, 2016/2017
Numer w szkolnym zestawie programów nauczania: 34a/ZSCKR/2014
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
semestr I (od stycznia 2016 r.)
semestr II (od września 2016 r.)
8 tygodni (bez praktyki zawodowej)
8 tygodni
Liczba
godzin
w cyklu
nauczania
Uwagi
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1.
Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym
28
10
38
2.
Organizacja produkcji roślinnej
40
32
72
3.
Organizacja produkcji zwierzęcej
30
40
70
98
82
180
-
22
22
160
-
160
-
22
22
98
104
202
Łączna liczba godzin teoretycznych w cyklu kształcenia:
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1.
Zajęcia praktyczne –organizacja produkcji
rolniczej
2.
Praktyka zawodowa
Łączna liczba godzin praktycznych bez praktyki w cyklu
kształcenia:
Łączna liczba godzin bez praktyki w cyklu kształcenia:
poza
planem

Podobne dokumenty