INFORMACJA O ZAKRESIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Transkrypt

INFORMACJA O ZAKRESIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
INFORMACJA O ZAKRESIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
NA II STOPIEŃ STUDIÓW
KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ EDYTORSTWO
Rozmowa kwalifikacyjna ma w znacznym stopniu charakter praktyczny:
kandydat dostanie krótki tekst, w którym będzie miał wyszukać i poprawić
błędy językowe; dobrze widziana będzie też umiejętność oceny typografii,
czyli użytych czcionek, kompozycji typograficznej i błędów składu. Najlepiej,
jeśli to ćwiczenie zostanie wykonane przy pomocy znaków korektorskich.
Poza tym kandydat powinien się wykazać podstawową wiedzą o świecie
współczesnej książki i o kulturze literackiej, m.in. wymieniać najważniejsze
wydawnictwa w Polsce, czasopisma literackie i recenzyjne, nagrody
literackie, targi książki. W tym celu dobrze, jeśli przejrzy kilka ostatnich
numerów "Nowych Książek", "Magazynu Literackiego Książki" lub "Biblioteki
Analiz".
Polecane opracowania książkowe:
- S. Siekierski, Książka we współczesnej kulturze polskiej, Pułtusk 2006;
- B. Klukowski, Książka w świecie współczesnym, Warszawa 2003;
- Ł. Gołębiewski, Śmierć książki, Warszawa 2008.

Podobne dokumenty