P raw d o p o d o b ień stw o P (k) Liczba pomp n Rys. 1: Zależność

Komentarze

Transkrypt

P raw d o p o d o b ień stw o P (k) Liczba pomp n Rys. 1: Zależność
1
k=0
Prawdopodobieństwo Pn(k)
0,1
0,01
0,001
0,0001
0,00001
1
2
3
4
5
6
7 8
10
20
30
40
50 60 70 80
100
200
300
Rys. 1: Zależność prawdopodobieństwa Pn(k) jednoczesnego działania k od liczby n pomp zainstalowanych gdy prawdopodobieństwo
działania każdej z pomp wynosi p=0,01.
400
Liczba pomp n

Podobne dokumenty