Festiwal VII - VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Transkrypt

Festiwal VII - VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
Uroczyste Otwarcie VII Podlaskiego Festiwalu Nauki i
Sztuki
21 kwietnia 2009 r. (wtorek), godz.13.00
Audytorium Maximum Collegium Novum Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
im. St. Staszica w Białymstoku
Program uroczystości:
1. Hejnał Festiwalu.
2. Otwarcie Festiwalu i powitanie gości:
- wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr hab. Haliny
Święczkowskiej,
- wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku prof. Jerzego Kopani.
3. Wystąpienia gości.
4. Trójgłos „Czy Białystok jest miastem akademickim?”. Próba diagnozy dokonana
przez Bartosza Kuźniarza i Radosława Oryszczyszyna z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu w Białymstoku oraz Mirosława Miniszewskiego, publicystę Kuriera
Porannego i doktoranta Instytutu Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego.
5. Koncert inauguracyjny w wykonaniu zespołu wokalnego Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział InstrumentalnoPedagogiczny w Białymstoku pod dyrekcją dr Anny Olszewskiej.
21 kwietnia 2009 (wtorek)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K.
Norwida w Białymstoku
Nazwa imprezy: Sztuka w reklamie - promocja czy profanacja
Rodzaj imprezy: wykład z prezentacją multimedialną
Adres strony www: http://hum.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Co łączy reklamę Nokii z Kaplicą Sykstyńską, a jeansy Levisa z rzeźbą
Michała Anioła? Czy Leonardo sprzedałby prawa autorskie do swoich obrazów
agencjom reklamowym? Czy coraz powszechniejsze wykorzystywanie przez twórców
reklam dzieł sztuki – jest ich swoistą promocją czy też prowadzi do banalizacji i
„profanacji” arcydzieł? Czy reklama jedynie „żeruje” na sztuce wprowadzając ją w
obieg kultury popularnej? Prezentacja będzie próbą poszukiwania odpowiedzi na te i
inne pytania związane z coraz częstszym przenikaniem się sztuki i reklamy.
1
Uczestnicy spotkania będą też mieli okazję spróbować swoich sił jako copy-writerzy
– przewidziany jest konkurs z nagrodą niespodzianką na pomysł reklamy z
wykorzystaniem motywu dzieła sztuki.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematyką
Wiek odbiorcy: od lat 15 - do lat 100
Limit liczby uczestników: ok. 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku, ul.
Zwierzyniecka 9 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Robert Winnicki
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Robert Winnicki, nauczyciel IV
LO w Białymstoku, doktorant Wydziału Filologicznego UwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7422318
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Studenckie Koło Naukowe INTEgRa
Nazwa imprezy: Z Batutą przez świat.
Spotkanie z Robertem Pankiem, podróżnikiem, poetą, kompozytorem hejnału
Białegostoku.
Rodzaj imprezy: spotkanie; wystawa
Kategorie uzupełniające: dyskusja, występ
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Naszym gościem będzie kompozytor białostockiego hejnału, Robert
Panek. Spotkanie ma mieć charakter otwartej dyskusji, w której każdy z przybyłych
może zabrać głos. Towarzyszyć mu będzie wystawa zdjęć autorstwa Roberta Panka,
zrobionych w trakcie licznych jego podróży. Zaprezentowane będą również ciekawe,
egzotyczne instrumenty. Cała impreza rozpocznie się o godzinie dwunastej, kiedy to z
balkonu Wydziału Filologicznego UwB kompozytor zagra hejnał Białegostoku
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 15 - do lat 100
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: spotkanie – 1,5 godziny; wystawa - kilka dni
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 158
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Ewelina Dobrzyńska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewelina Dobrzyńska, prezes SKN
INTEgRa
E-mail: [email protected]
2
Telefon: 503320852
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii oraz Fundacja Uniwersytetu w
Białymstoku i Klub Krytyki Politycznej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Ładniej? PRL w przestrzeni miasta
Rodzaj imprezy: podsumowanie projektu
Kategorie uzupełniające: wystawa, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Podsumowanie projektu „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta”. Jak, z
perspektywy dwóch dekad, które minęły od roku 1989 ocenić zmiany w architekturze
Białegostoku, jej funkcjach, szacie informacyjnej oraz w sferze symbolicznej? Czy
peerelowska architektura jest w mieście niechcianym balastem po poprzednim
systemie politycznym, który w najlepszym wypadku należy gruntownie przekształcić,
czy może zasługuje ona na ochronę? Czy niesie ona wartości historyczne, kulturowe i
sentymentalne, czy może powinna być zastąpiona przez obiekty nowoczesne?
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 do 100 lat
Limit liczby uczestników: Bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 8:00
Czas trwania imprezy: 21.04 – 28.04.2009
Adres: Pl. Uniwersytecki 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Maciej Białous, Katarzyna Niziołek, Radosław Poczykowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Maciej Białous, Instytut
Socjologii UwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 508 160 212
Nazwa jednostki organizującej projekt: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium
Duchowne - Seminaryjny Zespół Muzyczny "KLESIS"
Nazwa imprezy: koncert muzyki kleryckiej
Rodzaj imprezy: koncert muzyczny
Adres strony www: http://www.klesis-awsd.blogspot.com/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Otwarty dla wszystkich koncert muzyki kleryckiej
Odbiorca imprezy: wszyscy chętni
Wiek odbiorcy: od 15 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:30
Czas trwania imprezy: do 1,5 godziny
3
Adres: Warszawska 46, Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Wojciech Kapica
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Wojciech Kapica
E-mail: [email protected]
Telefon: 505115018
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Medyczny
Nazwa imprezy: Przeszczepianie nerek od żywych dawców - przeszczepy rodzinne
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Podstawowym problemem związanym z rozwojem transplantologii,
występującym na całym świecie, jest brak dostatecznej liczby narządów do
przeszczepiania. W przypadku nerek realną możliwość rozwiązania tego problemu
stwarzają przeszczepy od dawców rodzinnych. Pobieranie narządów od krewnych
chorego praktykuje się we wszystkich krajach, ale ich częstość jest zróżnicowana - od
0.5% "rodzinnych" przeszczepów w Polsce do 80% w Japonii. Pierwszy rodzinny
przeszczep nerki w Polsce przeprowadzono w I Klinice Chirurgicznej AM w
Warszawie w 1968 roku. Dawczynią była kobieta, która ofiarowała nerkę swemu
synowi. W roku 1974 w tej samej klinice przeprowadzono przeszczep między
bliźniętami jednojajowymi. W ciągu trzydziestu lat w naszym kraju, tylko w 48
przypadkach dawcami byli członkowie rodzin chorych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 140
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Iwona Igielska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Krystyna Wróblewska- z-ca
dyrektora Instytutu Medycznego
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Elektryczny
Nazwa imprezy: Światłowody specjalne
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład z prezentacją
4
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Prezentacja specjalnych rozwiązań światłowodów do zastosowań w
telekomunikacji, przemyśle, medycynie, robotyce i ochronie środowiska.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół średnich
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin Imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: ul. Wiejska 45D, Aula 030
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Dominik Dorosz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. inż. Jan Dorosz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 746 94 37
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
Nazwa imprezy: Fizyka i środowisko: praca naukowa studentów
Rodzaj imprezy: prezentacja
Adres strony www: http://www.zwzs.pb.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Prezentacja działalności Koła Naukowego Fizyki i Środowiska przy
Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
Udział publiczności: bez aktywnego szkół średnich
Wiek odbiorcy: od 15 - 20 lat
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: ul. Piłsudskiego 8, sala9A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Michał Piwnik, Aniela Rybińska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Halina Chomutowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 682 95 01
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Zakład Diagnostyki Klinicznej, Zakład
Diagnostyki Hematologicznej
Nazwa imprezy: Oddałem/łam krew do badania. Jak odbywa się jej analiza?
Rodzaj imprezy: pokaz - seminarium
5
Kategorie uzupełniające: prezentacja w laboratorium z użyciem nowoczesnego
instrumentarium laboratoryjnego
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wszyscy oddajemy krew do badań. Potem dostajemy wydruki z
wynikami. Jak to się stało? Bardzo często jedna probówka krwi i wiele stron
wydruku.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 15 lat
Limit liczby uczestników: do 10 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: do uzgodnienia: w dniach 21 - 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy:
Czas trwania imprezy:
Adres: w/w zakłady Instytutu Diagnostyki Laboratoryjnej UMwB
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. dr hab. M. Szmitkowski, prof. dr hab. H. Kemona. prof. dr
hab. M. Dąbrowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. M. Szmitkowski
Telefon: 085-746 8000
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Nazwa imprezy: Leczenie otyłości
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Coraz więcej Polaków jest otyłych. Coraz więcej odchudza się
nieskutecznie. Co zrobić, ażeby odchudzanie było to skuteczne? Czy te wszystkie
cudowne diety są skuteczne?
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: każdy
Limit liczby uczestników: do 300 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Aula Magna Pałacu Branickich, Białystok, ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Maria Górska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Maria Górska
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 8, 17-200
Hajnówka
6
Nazwa imprezy: Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń powietrza
Rodzaj imprezy: wystawa połączona z krótką prelekcją
Adres strony www: http://zwsz.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem jest przybliżenie słuchaczom znaczenia porostów w środowisku
oraz problem zanieczyszczenia powietrza. Pokaz gatunków występujących na terenie
miast, wsi, dróg komunikacyjnych i śródpolnych ma przybliżyć problem degradacji
środowiska w mikroskali, obok nas, w małych miejscowościach. W programie
przewidziano pokaz zebranych gatunków porostów oraz metody ich oznaczania za
pomocą kluczy porostowych i metodami chemicznymi. Słuchacze obejrzą fragmenty
porostów pod mikroskopem stereoskopowym.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół gimnazjalnych, licealnych oraz wszyscy
zainteresowani tematyką ochrony przyrody i lichenologią.
Wiek odbiorcy: 12 - 100
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11.00
Czas trwania imprezy: 30 - 45 min
Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, sala 3B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. inż. Halina Chomutowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. inż. Halina Chomutowska,
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki, [email protected]; nr telef. (085)
682-95-07
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki
Użytkowej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Gry i układanki matematyczno-logiczne
Rodzaj imprezy: warsztat, ćwiczenia, konkurs
Adres strony www: http://www. wsmiiu.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z układankami i
łamigłówkami edukacyjnymi happy oraz grami dydaktycznymi. Celem imprezy jest
zainteresowanie nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli mtematyki inną
formą kształtowania myślenia logicznego i utrwalania zdobytych przez ucznia
wiadomości. Uczniom, uczestnikom warsztatów, udostępnione zostaną prezentowane
układanki do indywidualnej zabawy bądź gry zespołowej. Przewidziane są krótkie
konkursy.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wszyscy
zainteresowani
Wiek odbiorcy: 6 - 99
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009 r.
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
7
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Białystok, ul. Kamienna 17, sala 4
Dostęp do imprezy: wstęp wolny, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Dorota Mozyrska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Dorota Mozyrska
Telefon: 085 7323091, e-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 8; 17-200
Hajnówka
Nazwa imprezy: Drewno i wielofunkcyjna gospodarka leśna
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna z wystawą
Adres strony www: http://www.zwzs.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest przybliżenie problemów gospodarki leśnej na
terenach przyrodniczo cennych (Puszcza Białowieska) oraz pokaz różnego rodzaju
drewna, sposoby pozyskiwania i możliwości wykorzystania.
Odbiorca imprezy: młodzież szkolna oraz zainteresowani tematyką w różnym wieku
Wiek odbiorcy: 15 - 100
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka, ZWZŚ PB
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11.00
Czas trwania imprezy: 45 min.
Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, sala 24B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Adolf Korczyk, prof. PB
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. inż. Halina Chomutowska,
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki, [email protected]; tel. (085) 68295-07
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6829500
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
Nazwa imprezy: Dbajmy o środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy
Rodzaj imprezy: warsztat, konkurs
Adres strony www: http://zwzs.pb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Impreza będzie miała charakter warsztatów. Uczestnicy będą brać
aktywny udział w spotkaniu. W ramach warsztatów młodzież będzie mogła przekonać
się o poziomie swojej wiedzy o ochronie przyrody i środowiska, a jednocześnie
pogłębić ją, zwłaszcza z uwagi na problemy regionu, ale także i kraju.
8
Dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody książkowe, które w atrakcyjny
sposób edukują z zakresu ochrony środowiska oraz pokazują piękno naszego kraju i
najciekawszych zakątków świata.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 15 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka
Termin imprezy: 21. 04. 2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11.00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: ul. Piłsudskiego 1, Hajnówka, sala 10/12B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr inż. Krystyna Rauba
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Halina Chomutowska - prodziekan
ds. dydaktyki, e-mail: [email protected], telefon: 085 682 95 07
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6829500
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki
Użytkowej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www. wsmiiu.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Prezentacja na temat bezpieczeństwa systemów komputerowych.
Przedstawienie ataków hakerskich. Przykładowe zabezpieczenia systemu Windows
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:45
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Białystok, ul. Kamienna 17, sala 3
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Mirosław Omieljanowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Mirosław Omieljanowicz
Telefon: 085 7323091, e-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
Nazwa imprezy: Poznajmy swój samorząd. Rozważania o samorządzie terytorialnym
w aspekcie zarządzania publicznego
Rodzaj imprezy: panel dyskusyjny połączony z prezentacją multimedialną
9
Adres strony www: http://www.zwzs.pb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Impreza będzie miała charakter panelu dyskusyjnego. Po
wprowadzeniu do tematyki spotkania i wstępnej prezentacji odbędzie się dyskusja o
roli samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem zadań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego. Celem
spotkania będzie przybliżenie uczestnikom idei i istoty samorządu terytorialnego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 15 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: Hajnówka ul. Piłsudskiego 1, sala 9A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Halina Chomutowska - prodziekan
ds. dydaktykie-mail: [email protected], telefon: 085 682 95 01
E-mail: [email protected]
Telefon: 602448121
Informacje dodatkowe: Osoba prowadząca jest pracownikiem naukowo dydaktycznym Politechniki Białostockiej, jednocześnie członkiem zarządu Związku
Powiatów Polskich /korporacji samorządowej/
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Architektury
Nazwa imprezy: Wystawa prac nauczycieli Katedry Sztuki Wydziału Architektury
Politechniki Białostockiej
Rodzaj imprezy: wystawa
Adres strony www: http://www.wa.pb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Prezentowane będą różne techniki, tj.: malarstwo – Elena Dąbrowska –
„Na strychu”, Marek Świrydowicz – „W kierunku imaginacji”; cynografy –
Waldemar Regucki – „Znaki”; grafika – Paweł Łyjak – „Przyjaciele”, rysunek – Anna
Ciżewska-Czarnecka – „Struktury przestrzeni”
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych
Limit liczby uczestników: zapraszamy każdego kto przejawia wrażliwość plastyczną
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12.00
Czas trwania imprezy: od 21 kwietna do 28 kwietnia 2009
Adres: ul. Grunwaldzka 11/15, hala WA
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Marek Świrydowicz
10
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Marek Świrydowicz
E-mail: [email protected]
Telefon: 604825677
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Nazwa imprezy: Historia pewnej prowokacji: pismo literacko-artystyczne „Kartki”
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem wykładu jest przybliżenie szerokiemu odbiorcy historii
czasopisma literacko-artystycznego „Kartki”, które ukazywało się w Białymstoku w
latach 1986-2006, zyskując ogólnopolski rozgłos i renomę. Zaprezentowana zostanie
również działalność Stowarzyszenia Artystycznego „Kartki” i wydawnictwa
„Biblioteka <Kartek>”. Uczestnicy spotkania usłyszą opowieść o środowisku
artystycznym, które na trwałe wpisało się w obraz życia kulturalnego naszego miasta.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani życiem literackim i kulturalnym naszego
regionu.
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 100
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10.00
Czas trwania imprezy: 60 min.
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 47.
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
E-mail: [email protected]
Telefon: 604056576
Informacje dodatkowe: Wprowadzenie: dr Danuta Zawadzka. Impreza związana jest z
cyklem organizowanym z inicjatywy Filologii Polskiej UwB, pt. "W środku Europy piśmiennictwo regionu (literatura i język)"
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Fizyki, Zakład Astronomii (Obserwatorium Astronomiczne)
Nazwa imprezy: Bliżej nieba
Rodzaj imprezy: pogadanka + obserwacje
Adres strony www: http://labfiz.uwb.edu.pl/obserwatorium/wwwOA/Index.html
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Jeśli będzie pogoda, to przez teleskop można będzie zobaczyć: w dniu
21. 04 Saturna i kilka innych ciekawych obiektów, a w dniu 28.04 również Księżyc.
Obserwacje będą poprzedzone obszernym komentarzem.
11
Jeśli nie będzie pogody, spotkanie wypełni pogadanka, w której omówione zostaną
ciekawe obserwacje astronomiczne, łatwe do samodzielnego przeprowadzenia.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani (po uprzednim potwierdzeniu
telefonicznym)
Wiek odbiorcy: powyżej 12 lat
Limit liczby uczestników: 10
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 20:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: DS nr 2, ul. Krakowska 9a, pok 408
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Andrzej Branicki
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Andrzej Branicki
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457257
Informacje dodatkowe: Spotkanie będzie powtórzone w dniu 28 kwietnia.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert
Laureat Konkursu Vladimir Horovitz Fundation
Rodzaj imprezy: koncert otwarty - wstęp wolny
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Vladimir Horowitz ur. 1 października 1903, zm. 5 listopada 1989) –
jeden z najsłynniejszych pianistów klasycznych w historii. Urodził się w Berdyczowie
w rodzinie żydowskiej, wkrótce przeniósł się z rodzicami do Kijowa.
Konserwatorium Kijowskie ukończył w 1921. Wśród jego profesorów byli W.
Puchalski, S. Tarnowski oraz F. Blumenfeld. W 1925 wyemigrował do Europy, gdzie
szybko zdobył sobie sławę pianisty-wirtuoza. Od 1928 mieszkał w USA (w 1944
dostał obywatelstwo). W 1933 wziął ślub z Vandą Toscanini, córką znakomitego
dyrygenta Arturo Toscaniniego. Przez prawie całe życie prowadził aktywną
działalność koncertową. Posiadał niewiarygodnie obszerny repertuar; jego gra
nacechowana była prawdziwą wirtuozerią, ekspresją oraz fenomenalną techniką.
Horowitz był jednym z pierwszych współczesnych muzyków, którzy zwrócili swoją
uwagę na zapomnianą twórczość kompozytorską Muzio Clementiego. Już w latach
50. powstały pierwsze znane historii nagrania sonat fortepianowych tego
kompozytora, dokonane przez Horowitza. Stosunki Horowitza z władzą radziecką
były niezwykle dramatyczne. Po wyemigrowaniu władze radzieckie wielokrotnie mu
groziły; w radzieckich obozach koncentracyjnych w latach 30. zginęli brat i ojciec
Horowitza. Dopiero w 1986 r., po 61-letniej przerwie, Horowitz odwiedził ZSRR,
grając z triumfem recitale w Moskwie i Leningradzie. Pod koniec życia Vladimir
Horowitz otrzymał najwyższe odznaczenie USA - Medal Wolności.
Od 1995 r. w Kijowie regularnie organizowany jest Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. V. Horowitza.
Koncert z udziałem Laureata tego Konkursu będzie bez wątpienia wyjątkowym
wydarzeniem artystycznym i kulturalnym na Podlasiu.
12
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul.Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: koncert bez prelegentury
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Recital organowy
Adam Owczarczuk
Rodzaj imprezy: recital
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Program:
J. S. Bach - Preludium i fuga Es-dur BWV 552
J. S. Bach - Chorał "Dies sind die heil'gen zehn Gebot" BWV 678
C. P. E. Bach - Sonata in g H87/Wq 70,6
Louis-N. Clerambault - Suite du deuxieme ton.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:45
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego
13
Nazwa imprezy: System prezydencki czy system kanclerski? O problemach zmiany
Konstytucji RP
Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udzialu publiczności
Opis imprezy: Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi problemami
funkcjonowania systemu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie
proponowanych zmian w Konstytucji.
Odbiorca imprezy: osoby zainteresowane problematyką funkcjonowania polskiego
systemu politycznego
Wiek odbiorcy: 16 - 19 lat
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13.15
Czas trwania imprezy: 1,5 godziny
Adres: ul. Mickiewicza 1, Budynek Wydziału Prawa, sala 315
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Krzysztof Prokop
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Krzysztof Prokop
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457161
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii
Nazwa imprezy: Finlandia – historia i współczesność. Społeczeństwo – kultura –
sport.
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Adres strony www: http://www.historia.uwb.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład (połączony z prezentacją multimedialną) ma przybliżyć nie
tylko dzieje Finlandii, ale i jej teraźniejszość, pokazać długą drogę, jaką przebyli
Finowie od społeczeństwa chłopskiego, żyjącego na peryferiach Europy, po
społeczeństwo nowoczesne, wykształcone, mające osiągnięcia w nauce, kulturze,
sporcie.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: od 9 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 70
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Białystok, Plac Uniwersytecki 1, sala 46
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Alina Czapiuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Karol Łopatecki, koordynator
(Instytutu Historii) PFNiSz, [email protected]; tel. 695745771
E-mail: [email protected]
14
Telefon: 693156724
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
Nazwa imprezy: Zagrożenia cywilizacyjne a ochrona przyrody
Rodzaj imprezy: pokaz multimedialny
Adres strony www: http://www.zwzs.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem prezentacji multimedialnej jest pokazanie przykładowych
efektów wpływu zagrożeń cywilizacyjnych na przyrodę, prognozę zmian oraz
propozycji łagodzenia konfliktów na styku rozwoju cywilizacyjnego i ochrony
przyrody.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 10 - do lat 70
Limit liczby uczestników: nieograniczony
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: 17-230 Hajnówka, l. Piłsudskiego 8, Aula
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. PB dr hab. inż. Elżbieta Malzahn
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Halina Chomutowska, prodziekan
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6829500
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
Nazwa imprezy: Fascynujący świat owadów
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją okazów. Oglądanie owadów pod
mikroskopem
Adres strony www: http://www.zwzs.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Przybliżenie mało znanego, a bardzo bogatego gatunkowo i pod
względem form świata owadów. Pokaz wybranych atrakcyjnych owadów, np. jelonek
rogacz, skarabeusz, kozioróg dębosz. Obejrzenie szczegółów budowy wybranych
niewielkich owadów pod dużym powiększeniem (mikroskopy stereoskopowe), by
dostrzec różnorodność kształtów i bogactwo barw. Omówienie ciekawostek
dotyczących biologii i ekologii tej grupy zwierząt.
Odbiorca imprezy: zainteresowani biologią, zwłaszcza młodzież
Wiek odbiorcy: od lat 12
Limit liczby uczestników: 12 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka
15
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: 17-230 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, sala 8B
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Halina Chomutowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6829500
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Przedsiębiorczości
Nazwa imprezy: Prawdy, półprawdy i nieprawdy w reklamie
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem wykładu jest przekazanie wiedzy i praktycznych opinii
dotyczących działalności reklamowej w Polsce. Szczególna uwaga zwrócona będzie
na treść emitowanych i publikowanych reklam pod względem celów promocyjnych,
głównego przekazu, hasła i atrakcyjności formy i treści. Analizie podlegać będzie
zgodność przekazu z realnymi właściwościami promowanych produktów pod
względem etycznym, jak i skuteczności reklamy.
Całość wykładu oparta będzie na prezentacji i omówieniu konkretnych reklam, co
stanowić będzie o jego atrakcyjności. Wykład przeprowadzony będzie z aktywnym
udziałem uczestników, którzy będą zachęcani do prezentowania własnych opinii i
uwag.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 10 - 99
Limit liczby uczestników: 80
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Andrzej Kondej
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ryszard Szczebiot
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 2168272
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersyteckie
Muzeum Przyrodnicze im. Prof. Andrzeja Myrchy
Nazwa imprezy: Wystawy stałe:
Rafy koralowe, Przyroda rejonów polarnych, Filogeneza tkankowców, Życie na
Ziemi – zarys dziejów, Przyroda naszego regionu, Inkluzje bursztynu bałtyckiego
16
Rodzaj imprezy: wystawy
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: „Środowiska przyrodnicze Polski północno-wschodniej” – przyroda
Podlasia i Suwalszczyzny; dioramy z eksponatami ptaków i ssaków oraz mchów,
porostów i roślin naczyniowych;
„Przyroda rejonów polarnych” – bogactwo i różnorodność zwierząt i roślin z Arktyki
i Antarktyki. Eksponaty zebrane przez pracowników Instytutu Biologii;
„Filogeneza tkankowców” – różnorodne eksponaty współczesnych i kopalnych
przedstawicieli poszczególnych grup oraz zwięzłe opisy ich historii pozwalają
zrozumieć kierunki rozwoju i związki pokrewieństwa je łączące;
„Rafy koralowe” – okazy zwierząt z raf różnych zakątków świata oraz zdjęcia z raf
Morza Czerwonego ilustrują bogactwo „podwodnych ogrodów”;
„Życie na Ziemi – zarys dziejów” – plansze z rekonstrukcjami oraz zwięzłym opisem
flory i fauny poszczególnych okresów geologicznych, uzupełnione o skały osadowe i
skamieniałości występujące w na terenie Polski;
„Inkluzje bursztynu bałtyckiego” – fotografie prezentujące skamieniałości
znajdowane w bursztynie.
Odbiorca imprezy: zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00 - 14:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze (budynek Inst. Biologii), ul.
Świerkowa 20B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Osoba prowadząca: mgr Wiesław Mikucki
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Wiesław Mikucki
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457322
Informacje dodatkowe: W czasie trwania Festiwalu Muzeum otwarte codziennie
(oprócz niedziel), w godzinach 10:00 do 14:00. Grupy zorganizowane proszę
uprzednio zgłaszać telefonicznie.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
Nazwa imprezy: Chemia w ciekawych doświadczeniach
Rodzaj imprezy: pokaz doświadczeń chemicznych z aktywnym udziałem uczestników
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Impreza będzie miła charakter laboratoryjny. Jej uczestnicy
samodzielnie będą wykonywać doświadczenia, dzięki czemu będą mogli zapoznać się
z najprostszym sprzętem używanym w pracach laboratoryjnych. Samodzielna praca i
obserwacje efektów doświadczeń pozwolą na lepsze zrozumienie zachodzących
reakcji chemicznych.
Odbiorca imprezy: dzieci i młodzież w wieku szkolnym
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 19
Limit liczby uczestników: 16
17
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: ul. Piłsudskiego 1, 17-200 Hajnówka, sala 2B
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr inż. Małgorzata Rauba
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Halina Chomutowska - prodziekan
ds. dydaktyki, e-mail: [email protected] , telefon: 085 682 95 01
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6829500
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarządzania, Studenckie Koło Menedżerów
Nazwa imprezy: Zarządzanie projektami
Rodzaj imprezy: szkolenie
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl; http://www.weko.uwb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: dyskusja, warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zarządzanie projektami jest dziedziną nauki, która ostatnimi czasy
gwałtownie się rozwija. Zajmuje się wszystkimi aspektami planowania, tworzenia
wizji i specyfikacji, organizowania, zatrudniania przy pracach i kontroli wykonania
zadania. W trakcie szkolenia zdobędziesz wiele praktycznych informacji, jakie są
niezbędne przy zarządzaniu projektami oraz aby utrwalić pozyskaną wiedzę,
weźmiesz udział w realizacji projektu podczas gry symulacyjnej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematyką zarządzania
Wiek odbiorcy: od lat 18 do lat 101
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 201
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Karol Skoczek, Joanna Wilczewska, Ewelina Piekarska, Emilia
Kotarska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Karol Skoczek, przewodniczący
Sekcji Zarządzania Strategicznego Studenckiego Koła Menedżerów,
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii oraz Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii Oddział w Białymstoku
Nazwa imprezy: Niebo nad nami. Z astrofotografią na co dzień
Rodzaj imprezy: wykład połączony z wystawą fotografii
18
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wystąpienie na temat podstawowych technik obserwowania i
fotografowania obiektów nocnego nieba. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące
sprzętu do prowadzenia obserwacji i rejestracji obrazów. Przewidziany jest również
jego pokaz.
W prezentacji znajdzie się kilkadziesiąt zdjęć różnych obiektów astronomicznych.
Równocześnie będzie można obejrzeć wystawę fotografii nocnego nieba wykonanych
przez członków białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 15 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: Pl. Uniwersytecki 1 sala 108 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Łukasz Wołyniec, Maciej Jarmoc (Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii Oddział w Białymstoku)
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Łukasz Wołyniec, Instytut
Socjologii UwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457486
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Koło Naukowe Socjologów
Nazwa imprezy: Foto-esej, czyli społeczeństwo polskie w obiektywie socjologa i nie
tylko
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Foto-esej: czym jest, jak się go robi i do czego służy, czyli obserwacja
rzeczywistości społecznej, która nas otacza. Spojrzeć na Białystok przez obiektyw
aparatu i zobaczyć jak zmienia się mentalność i zachowanie białostoczan. Wspólnie z
uczestnikami warsztatów zostanie stworzony foto-esej na temat szczególnego
charakteru Białegostoku i mentalności jego mieszkańców. Jak widzimy to miasto,
czym dla nas jest i jacy są jego mieszkańcy – na te pytania spróbujemy wspólnie
poszukać odpowiedzi.
Spotkanie składać się będzie z kilku części: wstęp teoretyczny o istocie foto-eseju,
następnie fotograficzna wyprawa plenerowa, zaś na koniec spróbujemy stworzyć
foto-esej o naszym mieście i jego mieszkańcach.
Odbiorca imprezy: licealiści oraz studenci
Wiek odbiorcy: od 16 do 100 lat
Limit liczby uczestników: 25 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
19
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 4 godziny
Adres: Pl. Uniwersytecki 1 sala 43
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Ewelina Chilińska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewelina Chilińska, członek zarządu
Koła Naukowego Socjologów
E-mail: [email protected]
Telefon: 511 28 08 58
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
Nazwa imprezy: Mit i kult Józefa Piłsudskiego
Rodzaj imprezy: wykład multimedialny
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Odczyt z dziedziny historii mentalności, bogato ilustrowany
materiałem fotograficznym, ma na celu ukazanie głównych treści mitu Józefa
Piłsudskiego, jak również najczęściej spotykanych form kultu tej postaci w Polsce. W
drugiej części odczytu przewidziana jest projekcja filmu dokumentalnego z pogrzebu
Marszałka w 1935 roku.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 do 100 lat
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:30
Czas trwania imprezy: 1,5 - 2 godziny
Adres: Pl. Uniwersytecki 1 sala 108 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Edmund Dmitrów, prof. UwB
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Maciej Białous, Instytut
Socjologii, Zakład Historii Społecznej
E-mail: [email protected]
Telefon: 508 160 212
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarzadzania, AIESEC Polska Komitet Lokalny Białystok
Nazwa imprezy: Inteligencja Emocjonalna
Rodzaj imprezy: szkolenie
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl, http://www.weko.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Inteligencja Emocjonalna to coraz częściej występujące zestawienie,
które w świecie pracodawców nie jest obce. Emocje są niezbędne do życia, jednak
20
sposób ich wyrażania, a jednoczesnie odbierania przez inne osoby, bywa zupełnie
różny i często nieświadomy. Szkolenie ma za zadanie pokazać uczestnikom w
interaktywny sposób jak rozpoznawać uczucia swoje i innych, jak się motywować i
kierować w inteligentny sposób swoimi emocjami oraz jak dzięki temu osiągać
sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Będzie możliwość sprawdzenia swojego
poziomu inteligencji emocjonalnej, dzięki proponowanym ćwiczeniom – tzw.
psychozabawom.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 18 do lat 50
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 206
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Emilia Radkiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Paweł Turel, Wiceprezydent ds.
Finansów w AIESEC Polska Komitet Lokalny Białystok
E-mail: [email protected]
Telefon: 602628545
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Finansów i Informatyki, Katedra Ekonomii i Ekologii
Nazwa imprezy: Ekonomiczne determinanty rozwoju zrównoważonego
Rodzaj imprezy: warsztat i prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://wsfiz.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z ideą rozwoju
zrównoważonego. W trakcie imprezy zostanie zaprezentowany Programu
Uniwersytetu Bałtyckiego realizowanego w ramach Koła Naukowego Ekopartner
działającego przy Katedrze Ekonomii i Ekologii WSFiZ w Białymstoku. Uczestnicy
spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami realizowanymi przez
Uniwersytet Bałtycki, w tym z zagadnieniami rozwoju zrównoważonego. W trakcie
wykładu zostaną krótko scharakteryzowane kursy przygotowane przez Uniwersytet w
Uppsali (Szwecja) i prowadzone w WSFiZ w Białymstoku. Dla lepszego
praktycznego zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju podczas spotkania
przeprowadzona zostanie gra edukacyjna z aktywnym udziałem publiczności –
„Owieczki”.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 100
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 8:30
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: ul. Ciepła 40, 15 - 472 Białystok
21
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Anna Iwacewicz-Orłowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Anna Iwacewicz-Orłowska,
asystent
E-mail: [email protected]
Telefon: 692464884
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Der Kinderschafe
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: przedstawieni
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna zrealizowana w ramach zajęć "Gra aktora lalką"
na roku III studiów aktorskich. Spektakl powstał na podstawie "Złotej Różdżki"
Heinricha Hoffmana
Występują: Magdalena Witczak, Łucja Grzeszczyk, Michał Jarmoszuk
Opieka pedagogiczna: dr Artur Dwulit
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 5
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10.00
Czas trwania imprezy: ok. 40 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Artur Dwulit
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit,
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Nazwa imprezy: Szara strefa na Litwie
Rodzaj imprezy: odczyt
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Opis imprezy: Celem prezentacji jest zapoznanie słuchaczy z problematyką szarej
strefy na Litwie. Uczestnicy dowiedzą się o skali danego zjawiska, tendencjach,
przyczynach oraz skutkach, jakie za sobą pociąga.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
22
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Wilno
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 0,5 godz.
Adres: Litwa, Wilno, ul. Kalwaryjska 143, sala 406
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Justyna Łuczyńska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Justyna Łuczyńska –
koordynator, [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
Nazwa imprezy: Gleby naszych lasów
Rodzaj imprezy: prezentacja połączona z pokazem
Adres strony www: http://zwzs.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz slajdów ma na celu ukazanie roli gleby w funkcjonowaniu
ekosystemów lądowych. Po zakończeniu pokazu uczestnicy przeprowadzą
samodzielnie proste doświadczenia laboratoryjne, za pomocą którego przekonają się
jak łatwo można doprowadzić do degradacji lub dewastacji gleby.
Odbiorca imprezy: studenci, zainteresowani mieszkańcy miast i wsi
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 25
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13.00
Czas trwania imprezy: 45 min
Adres: ul. Piłsudskiego 8, sala 34B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Józef Wójcik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. inż. Halina Chomutowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6829501
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarządzania, Stowarzyszenie Kuźnia Talentów
Nazwa imprezy: Savoir vivre w biznesie
Rodzaj imprezy: szkolenie
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl, http://www.weko.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
23
Opis imprezy: Co powiedzieć osobie, która nas obraziła? Jak zareagować, kiedy
sprzedawca jest nieuprzejmy? Zignorować go czy wyrazić własne zdanie na ten
temat? Jak się zachować podczas spotkania w restauracji, gdy idziemy na ważną
rozmowę biznesową? Takie pytania każdego dnia zadaje sobie prawie każdy z nas,
nie chcemy popełnić foux pas. Szkolenie to odpowie nam na te wszystkie pytania.
Podczas gier symulacyjnych zainteresowani zmierzą się z nurtującymi ich pytaniami i
problemami.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Wiek odbiorcy: od lat 18 do lat 99
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz
Adres: ul. Warszawska 63, sala 206
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Sylwia Sachajko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Sylwia Sachajko, W-ce
przewodnicząca Stowarzyszenia Kuźnia Talentów, [email protected], tel.: 602
100 618
Informacje dodatkowe: Zgłoszenia do udziału w szkoleniu można dokonać e-mailem:
[email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
Nazwa imprezy: Zobaczyć mutację
Rodzaj imprezy: pokaz
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztaty mają na celu pokazanie młodzieży szkolnej zależności
między genotypem osobnika a jego fenotypem. Na przykładzie muszki owocowej
zostaną przedstawione różne mutacje (zmiany w materiale genetycznym) wywołujące
zmiany w fenotypie. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość obejrzenia pod
binokularem szczepów muszki owocowej charakteryzujących się obecnością różnych
mutacji.
Odbiorca imprezy: zainteresowani
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Wiek odbiorcy: od 12 lat
Limit liczby uczestników: 15 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009 oraz 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: Instytut Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Ewa Chwełatiuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Chwełatiuk
24
Telefon: 085 7457301
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Najbrzydsza kobieta świata
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna przygotowana przez studentów III roku kierunku
aktorskiego, inspirowana historią Julii Pastrana oraz opowiadaniem Olgi Tokarczuk
"Najbrzydsza kobieta świata"
Występują: Joanna Stelmaszuk, Przemysław Bosek
Opieka pedagogiczna: dr Artur Dwulit
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 20.00
Czas trwania imprezy: ok. 40 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Artur Dwulit
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zrządzania w
Białymstoku, Wydział Finansów i Informatyki, Katedra Finansów i Bankowości
Nazwa imprezy: Wartość pieniądza w czasie
Rodzaj imprezy: wykład, pokaz
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest uświadomienie uczestnikom materialnego aspektu
popularnego określenia „czas to pieniądz”.
Uczestnicy spotkania poznają czynniki determinujące zmiany wartości pieniądza w
czasie oraz zdobędą umiejętność podejmowania trafnych decyzji co do wyboru
najlepszych metod deponowania czasowo wolnych zasobów środków pieniężnych.
Podczas spotkania, wykorzystując poznane metody naliczania odsetek, uczestnicy
będą podejmowali próbę najbardziej efektywnego - ich zdaniem - ulokowania
czasowo wolnych środków pieniężnych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 9 - 99
Limit liczby uczestników: 60 osób
25
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 60 min
Adres: ul. Ciepła 40
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Ewa Niedźwiedzka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Niedźwiedzka, adiunkt,
E-mail: [email protected]
Telefon: 0508730859
Informacje dodatkowe: W przypadku uczestnictwa grup zorganizowanych proszę o
zgłoszenie telefoniczne.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Finansów i Informatyki, Katedra Zastosowań Informatyki
Nazwa imprezy: Przygotowanie materiałów e-learningowych w formacie pdf
Rodzaj imprezy: warsztaty
Adres strony www: http://www.wsfiz.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Uczestnicy w ramach zajęć będą przygotowywali dokumenty
zawierające aktywne spisy treści, linki, zakładki. Dokumenty będą sporządzane z
zastosowaniem styli i zapisywane w formacie pdf.
Odbiorca imprezy: osoby przygotowujące materiały e-learningowe w formacie pdf
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 10
Miejscowość organizacji imprezy: Bialystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Białystok , ul. Ciepła 40, sala 203
Osoba prowadząca: Bożena Ignatowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Bożena Ignatowska, dr hab. inż.
Romuald Mosdorf
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6785804
Informacje dodatkowe: Proszę zainteresowanych udziałem w imprezie o przesłanie
zgłoszenia drogą e-mailową na adres: [email protected] w terminie do
19 kwietnia.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku
Nazwa imprezy: Warsztaty z zakresu poprawnej wymowy
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://www.woak.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: przedstawienie
26
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: W trakcie zajęć warsztatowych przewidywane są ćwiczenia
i zabawy dykcyjne oraz krótkie etiudy teatralne.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: Od 5 do 105
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16.00
Czas trwania imprezy: 3 godz.
Adres: WOAK, Białystok, ul. Kilińskiego 8
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Ewa Jakubaszek
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewa Jakubaszek
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 740-37-25
Informacje dodatkowe: Należy zabrać ze sobą wygodne obuwie i luźny strój do
ćwiczeń.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku, Dział Organizacji Imprez Kulturalnych - Spodki
Nazwa imprezy: Obieżyświat Podlaski
Rodzaj imprezy: wernisaż wystawy fotograficznej
Adres strony www: http://www.woak.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: wystawa
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Na wystawie zaprezentowane będą zdjęcia Julii Kowalczyk, Macieja
Niemczynowicza i Piotra Łozowika - trójki młodych podlaskich fotografików
amatorów. Każdy z nich odwiedził inny zakątek świata, który przedstawia na swój
sposób. Na wystawie będzie można obejrzeć zdjęcia z Nowej Zelandii, Maroka, Indii,
Nepalu, Berlina i Odessy.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 6 do lat 106
Limit liczby uczestników: 150
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: Spodki, 15-879 Białystok, ul. św. Rocha 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Piotr Łozowik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Andrzej Borkowski, kierownik Działu
Organizacji Imprez Kulturalnych
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7446863
Informacje dodatkowe: Wystawę będzie można oglądać do 14 maja 2009 r.
27
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Nazwa imprezy: Patologia ogólna nowotworów
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja, pokaz
Adres strony www: http://www.wsa.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest poszerzenie wiedzy uczestników o zagadnienia z
dziedziny medycyny.
Jakie szanse daje współczesna medycyna w walce z chorobą nowotworową? Czy i jak
można ustrzec się raka?
Odbiorca imprezy: studenci Wydziału Pielęgniarstwa WSA, studenci innych
wydziałów uczelni, studenci Uniwersytetu III Wieku działającego przy WSA oraz
osoby zainteresowane tematyką
Wiek odbiorcy: osoby w iweku 15 - 99 lat.
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11.00
Czas trwania imprezy: 1 - 1,5 godz.
Adres: ul. Wojska Polskiego 161
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Krzysztof Dach
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Bożena Święszkowska Pełnomocnik Rektora WSA
E-mail: [email protected]
Telefon: 692 449 400, 086 94 97
Informacje dodatkowe: Uczestników imprezy zapraszamy na prezentację Studenckich
Kół Naukowych oraz do zwiedzania bazy Uczelni - specjalistycznych pracowni,
laboratoriów, sal dydaktycznych.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki
Nazwa imprezy: Jak się odnaleźć - i co z tego wynika
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.wi.pb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład przedstawi istniejące technologie umożliwiające lokalizację
oraz śledzenie osób, oraz podstawowe techniki pozwalające na wydobycie z tak
zgromadzonych danych interesujących informacji.
Dziedzina: informatyka
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
28
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: ul. Wiejska 34A, sala 130
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Osoba prowadząca: Tomasz Rybak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr inż. Tomasz Rybak, asystent
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469163
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Zdrowia Publicznego
Nazwa imprezy: Wypadkowość drogowa w województwie podlaskim – rozmiary,
przyczyny, skutki
Rodzaj imprezy: konferencja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publicznosci
Opis imprezy: Celem konferencji jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy na temat
rozmiarów, przyczyn i skutków wypadkowości drogowej w województwie podlaskim
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 18 - 100
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 4 godz.
Adres: Białystok, ul Kilińskiego 1, Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. n. med. Andrzej Szpak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n. med. Andrzej Szpak,
Zakład Zdrowia Publicznego, 15-103 Białystok, ul. 1-szej Armii Wojska Polskiego
2/2,
Telefon: 085 869 10 30
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersyteckie
Muzeum Przyrodnicze im. Prof. Andrzeja Myrchy
Nazwa imprezy: Przyroda Madagaskaru
Rodzaj imprezy: wystawa fotograficzna
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wystawa zdjęć obrazujących piękno i egzotykę przyrody Madagaskaru
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
29
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 20 minut
Adres: Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze, budynek Instytutu Biologii, ul.
Świerkowa 20b, hall
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Wiesław Mikucki
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Wiesław Mikucki
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457322
Nazwa jednostki organizującej projekt: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec
Twierdza 8, 19-110 Goniądz
Nazwa imprezy: Badania przyrodnicze Czerwonego Bagna
Rodzaj imprezy: wycieczka
Adres strony www: http://biebrza.org.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja, wystawa, zajęcia terenowe
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Podczas przyjazdu do Biebrzańskiego Parku Narodowego, w trakcie 45 godzin pracownicy Parku zapoznają z badaniami jednego z najstarszych i
najbardziej znanych obszarów chronionych w Polsce. Czerwone Bagno jest drugim
pod względem powierzchni torfowiskiem wysokim w Polsce. Wobec powszechnego
zagrożenia siedlisk mokradłowych, badanie związków ekologicznych na tym mało
przekształconym nabiera ogromnego znaczenia i sprawia, że jest to obszar o
unikatowej wartości, również w skali Europy.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani - grupy zorganizowane
Wiek odbiorcy: 14-65
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Osowiec Twierdza
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 5 godzin
Adres: OsowiecTwierdza 8, 19-110 Goniądz
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Helena Bartoszuk - Kierownik Działu Monitoringu i badań
naukowych
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Andrzej Grygoruk, Zastępca
Dyrektora BbPN, [email protected] 604 406 786
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7380620
Informacje dodatkowe: Impreza powtarzana codziennie, tj. 21, 22, 23, 24, 27, 28
kwietnia.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Finansów i Informatyki, Szkoła Giełdowa - ośrodek w
Białymstoku
30
Nazwa imprezy: Giełda dla każdego: skąd pochodzą instrumenty pochodne?
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.wsfiz.edu.pl
Kategorie uzupełniające: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Każdy dorosły, pracujący Polak jest – często nieświadomie –
inwestorem giełdowym. To w akcjach i innych instrumentach finansowych
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ulokowana jest prawie połowa
naszej przyszłej emerytury. Ale giełda to także miejsce, gdzie swoich sił spróbować
może każdy. Wystarczy mieć wiedzę, odwagę i kapitał. Nie każdy jednak wie, że na
giełdzie zarabiać można nie tylko na wzrostach, ale i spadkach cen akcji i indeksów.
Takie możliwości dają między innymi instrumenty pochodne, których przedstawienie
jest przedmiotem spotkania. Uczestnicy – eksperymentując wraz z prowadzącym –
dowiedzą się jak działają instrumenty pochodne, co to jest dźwignia finansowa, jak
dużo można dzięki nim zarobić, ale także dlaczego można stracić więcej niż się
zainwestowało.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:30
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: ul. Ciepła 40, sala 213
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Jarosław Kilon
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Jarosław Kilon
E-mail: [email protected]
Telefon: 602327144
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Zakład Politologii
Nazwa imprezy: Konstruowanie kwestionariuszy badań i ankiet w naukach
społecznych
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zakres merytoryczny warsztatu: najczęstsze problemy w
konstruowaniu kwestionariuszy badań i ankiet:
- wybór narzędzia badawczego
- wybór techniki ankietowej
- ustalenie próby badawczej
- prezentacja przykładowych kwestionariuszy
- struktura formularzy ankiet/ kwestionariuszy
- najczęstsze błędy w konstruowaniu ankiet
- od hipotezy do hipotezy – ewaluacja badania
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 18 - 99
31
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13.00
Czas trwania imprezy: 90 min
Adres: ul. Ciepła 40, sala 3F
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Marcin Siedlecki
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Marcin Siedlecki
E-mail: [email protected]
Telefon: 509246046
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej, Satelitarne
Centrum Operacji Regionalnych w Komorowie, ESRI Polska sp. z o. o.
Nazwa imprezy: Zobrazowania satelitarne – wykonywanie i zastosowanie
Rodzaj imprezy: prezentacja
Adres strony www: www.wsfiz.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład
Opis imprezy: Prezentacja omawia systemy satelitarne służące wykonywaniu
zobrazowań powierzchni Ziemi na przykładzie systemu IKONOS 2 oraz QuickBird.
Zaprezentowane zostaną przykłady zobrazowań satelitarnych oraz niektóre z ich
możliwych zastosowań. Omówione zostaną także najważniejsze możliwości
zastosowania analiz przestrzennych danych zawartych w systemach GIS dla
przyspieszenia procesu decyzyjnego. Istotnym elementem prezentacji jest omówienie
nowych technologii informatycznych usprawniających zarządzanie i zwiększających
efektywność procesu decyzyjnego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani,
Wiek odbiorcy: od 0 do 99 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13.15
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: Aula im. prof. zw. dr hab. T. Kasprzaka, przy ul. Ciepłej 40
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Koło Naukowe Aktywnych Dydaktyków
Nazwa imprezy: Gry komputerowe - szansa czy zagrożenie?
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://www.dydaktycy.prv.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
32
Opis imprezy: Celem warsztatu jest nabycie umiejętności świadomego wyboru gier
komputerowych, zauważenie korzystnych i niekorzystnych elementów gier
komputerowych oraz uświadomienie edukacyjnych i wychowawczych wpływów gier
komputerowych.
Odbiorca imprezy: gimnazjaliści
Wiek odbiorcy: od lat 13 do lat 16
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Naukowe Koło Aktywnych Dydaktyków
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Emilia Żabińska, przewodnicząca
Naukowego Koła Aktywnych Dydaktyków
E-mail: [email protected]
Telefon: 0696580588
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Sekcja Artystyczna Koła Młodych Teoretyków Pedagogiki,
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych , Zakład Teorii
Wychowania i Studiów Pedeutologicznych
Nazwa imprezy: „Kraina zmysłów” - krok w kierunku kreatywności
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem spotkania warsztatowego jest wielosensoryczne doświadczenie
sztuki i pobudzenie wyobraźni. Ćwiczenia grupowe, podczas których uczestnicy
kontaktują się ze sztuką pisaną przez własne wyobrażenia stanowią okazję do
rozwijania kreatywności, a jednocześnie wspomagają koncentrację uwagi,
umiejętność współdziałania z innymi oraz dostrzegania potrzeb innych. Ćwiczenia w
ramach stanowisk pracy indywidualnej pozwalają na dostęp każdego z uczestników
do różnorodnych zadań wykonywanych w obecności opiekuna. Kreatywne
stanowiska będą propozycją technik i zabaw plastycznych rozwijających wyobraźnię.
Będą one miały na celu rozwijanie dyspozycji twórczych uczestników takich jak:
oryginalność myślenia, wyobraźnia, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość oraz
będą pobudzały do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Uczestnicy imprezy
„Kraina zmysłów” będą mieli możliwość kreatywnie i twórczo rozwiązywać
problemy przy jednoczesnym doświadczaniu sprawczości i radości z
niestandardowego działania.
Odbiorca imprezy: uczniowie II i III klasy szkoły podstawowej
Wiek odbiorcy: od lat 8 do lat 9
Limit liczby uczestników: 25
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 08:30
Czas trwania imprezy: 90 min.
33
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Dagmara Kiercel, Beata Kunat, Anna Szewko, Marek
Grochowski, Kamil Sołowianowicz, Magdalena Żukowska, Emilia Zajkowska,
Justyna Nawrocka, Kasia Brzozowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Beata Kunat, asystent w
Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych , mgr Dagmara
Kiercel, asystent w Zakładzie Teorii Wychowania i Studiów Pedeutologicznych,
tel.501 765 360
E-mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 0607215954
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Katedra Edukacji Międzykulturowej
Nazwa imprezy: Serce dla Peru – opowieść o dzieciach ulicy
Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Serce dla Peru – opowieść o dzieciach ulicy – to spojrzenie na sytuację
dzieci ulicy w kraju rozwijającym się, jakim jest Peru. Po przedstawieniu specyfiki
kraju, związanej z położeniem geograficznym, zróżnicowaniem kulturowym i
rasowym, zostanie zaprezentowana sytuacja dziecka ulicy funkcjonującego w stolicy
kraju – Limie oraz pomoc misji zagranicznych i organizacji pozarządowych na rzecz
dzieci ulicy w tym państwie.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: Bez ograniczeń wiekowych
Limit liczby uczestników: 150
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:30
Czas trwania imprezy: 60 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Monika Winiarska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Monika Winiarska, asystent w
Katedrze Edukacji Międzykulturowej
E-mail: [email protected]
Telefon: 0694325979
Informacje dodatkowe: W trakcie wykładu będzie prezentacja zdjęć.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Galeria Stotrzynaście
Nazwa imprezy: ,,Autobiografia" - wernisaż prac Wojtka Sienkiewicza
Rodzaj imprezy: wernisaż
Kategorie uzupełniające: wystawa
34
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Galeria Stotrzynaście przygotowała wystawę prac Wojtka
Sienkiewicza pt. ,,Autobiografia”. Autor fotografii, Wojtek Sienkiewicz (fotograf,
grafik kreatywny, samozwańczy krytyk i felietonista, czasem bajkopisarz, czasem
filozof), urodził się 4 stycznia 1979 roku w Oławie na Dolnym Śląsku. Obecnie
pracuje we Wrocławiu, a tworzy tam, gdzie się da. Od grudnia 2008 roku stały
członek ekipy magazynu poświęconemu fotografii dokumentalnej
http://www.5klatek.pl. ,,Autobiografia jest cyklem, który ma przełamać mnie jako
fotografa. Zawsze chciałem fotografować ludzi, ale jakoś brakowało mi odwagi, by
zaczepiać obcych. Zawsze chciałem zrobić materiał, który możliwie dużo powie o
mnie samym, mimo że sam do końca nie wiem, co chciałbym powiedzieć.
Autobiografia opowiada o mnie przez pryzmat ludzi, którzy pojawiają się koło mnie:
obcych i bliskich, chwilowych i tych, których znam od lat. To inni określają mnie,
dzięki nim widz może sam wywnioskować, gdzie mieszkam, co lubię, co mnie smuci,
co cieszy, co denerwuje. Wymagam od odbiorcy zaangażowania w kontakcie z moją
twórczością, bo bez niej będzie to tylko zestaw nudnych portretów.”
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy:
Czas trwania imprezy:
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20, Galeria 113
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Magdalena Lenczewska, telefon
692537638, Natalia Wasilewska, telefon 505496540
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe: Wystawę można oglądać codziennie w ramach VII
Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Supraska i Fundacja
Oikonomos
Nazwa imprezy: - IRMOLOGION SUPRASKI 1598-1601
Rodzaj imprezy: wystawa poświęcona unikatowemu rękopisowi monasteru w
Supraślu, najstarszemu zapisowi prawosławnych śpiewów liturgicznych we
współczestnym systemie notacji
Adres strony www: http://akademia.supraska.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: wystawa poświęcona unikatowemu rękopisowi monasteru w Supraślu,
najstarszemu zapisowi prawosławnych śpiewów liturgicznych we współczesnym
systemie notacji
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Supraśl
35
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: do końca maja
Adres: Dom Pielgrzyma, ul. Klasztorna 1, Supraśl
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Marcin Abijski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: ks. Włodzimierz Misijuk
E-mail: [email protected]
Telefon: 662254177
22 kwietnia 2009 (środa)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Supraska i Fundacja
Oikonomos
Nazwa imprezy: Prezentacja o Irmologionie Supraskim
Rodzaj imprezy: prezentacja o najstarszym zapisie prawosławnych śpiewów
liturgicznych we współczesnym systemie notacji
Adres strony www: http://akademia.supraska.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Opis imprezy: prezentacja o najstarszym zapisie prawosławnych śpiewów
liturgicznych będzie wstępem do koncertu śpiewów z Irmologionu
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Supraśl
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: cerkiew Zwiastowania, ul. Klasztorna 1, Supraśl
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Marcin Abijski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: ks. Włodzimierz Misijuk
E-mail: [email protected]
Telefon: 662254177
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 8, 17-200
Hajnówka
Nazwa imprezy: Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń powietrza
Rodzaj imprezy: wystawa połączona z krótką prelekcją
36
Adres strony www: http://zwz.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem jest przybliżenie słuchaczon znaczenia porostów w środowisku
oraz problem zanieczyszczenia powietrza. Pokaz gatunków występujących na terenie
miast, wsi, dróg komunikacyjnych i śródpolnych ma przybliżyć problem degradacji
środowiska w mikroskali, obok nas, w małych miejscowościach. W programie
przewidziano pokaz zebranych gatunków porostów oraz metody ich oznaczania za
pomocą kluczy porostowych i metodami chemicznymi. Słuchacze obejrzą fragmenty
porostów pod mikroskopem stereoskopowym.
Udział publiczności: bez aktywnego szkół gimnazjalnych, licealnych oraz wszyscy
zainteresowani tematyką ochrony przyrody i lichenologią.
Wiek odbiorcy: 12 - 100
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka,
Termin imprezy: 21.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11.00
Czas trwania imprezy: 30 - 45 min
Adres: ul. Piłsudskiego 8
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. inż. Halina Chomutowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. inż. Halina Chomutowska,
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki, [email protected]; nr telef. (085)
682-95-07
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wigierski Park Narodowy
Nazwa imprezy: Czasy mamuta
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: warsztaty archeologiczne
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna oraz zainteresowani tematyką w różnym
wieku
Wiek odbiorcy: 15 - 100
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Stary Folwark
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11.00
Czas trwania imprezy: 120 min.
Adres: Muzeum Wigier w Starym Folwarku
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Maciej Ambrosiewicz (p.o.
kierownika Muzeum Wigier)
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5630152
37
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wigierski Park Narodowy
Nazwa imprezy: Ptaki Wigierskiego Parku Narodowego
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: obserwacje nad brzegiem J. Wigry
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna oraz zainteresowani tematyką w różnym
wieku
Wiek odbiorcy: 15 - 100
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Stary Folwark
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13.00
Czas trwania imprezy: 60 min.
Adres: Muzeum Wigier w Starym Folwarku
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Maciej Ambrosiewicz (p.o.
kierownika Muzeum Wigier)
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5630152
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wigierski Park Narodowy
Nazwa imprezy: Niebo nad Wigram
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: warsztaty astronomiczne
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna oraz zainteresowani tematyką w różnym
wieku
Wiek odbiorcy: 15 - 100
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Stary Folwark
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19.00
Czas trwania imprezy: 3 godz.
Adres: Muzeum Wigier w Starym Folwarku
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Maciej Ambrosiewicz (p.o.
kierownika Muzeum Wigier)
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5630152
Nazwa jednostki organizującej projekt: RDLP w Białymstoku - Nadleśnictwo Rudka
Nazwa imprezy: Spotkania z Kulturą Leśną
Rodzaj imprezy: wycieczka, zajęcia terenowe
38
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zajęcia na terenie Muzeum Leśnego w Ciechanowcu przedstawiające
dorobek kultury leśnej, zajęcia w Izbie Edukacyjnej „Dąbek”, lekcja poglądowa
prezentująca piętra roślinności w lesie oraz zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej
„Dębowy las”.
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna
Wiek odbiorcy: 6 - 12
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Ciechanowiec
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 4 godz.
Adres: Ciechanowiec Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka - Muzeum Leśne
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Maciej Kwiatosz, Krzysztof Cieśluk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Maciej Kwiatosz
E-mail: [email protected]
Telefon: 607 70 19 44
Dodatkowe informacje o imprezie: Prezentacja znaczenia działalności Lasów
Państwowych w zachowaniu bioróżnorodności środowiska.
Nazwa jednostki organizującej projekt: RDLP w Białymstoku - Nadleśnictwo
Białowieża w Białowieży
Nazwa imprezy: Ścieżkami edukacyjnymi po Puszczy Białowieskiej
Rodzaj imprezy: edukacyjna na ścieżkach edukacyjnych: „Krajobrazy Puszczy”,
„Szlak Dębów Królewskich” („Szlak Dębów Królewskich” może być wykorzystany
przez osoby niepełnosprawne)
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Przyjazd do wybranej ścieżki edukacyjnej: „Krajobrazy Puszczy” – do
siedziby Nadleśnictwa, przejście ścieżką do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”
dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a dla uczniów szkół podstawowych (IV-VI)
do rezerwatu „Wysokie Bagno”, dla młodszych dzieci (nauczanie początkowe)
wariant „wokół siedziby Nadleśnictwa”. Uczniowie szkół podstawowych dojeżdżają
na zakończenie do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” i lekcja: „Jak rośnie
drzewo – czyli ile ono ma lat?”
„Szlak Dębów Królewskich” – do uroczyska „Stara Białowieża” – zwiedzenie szlaku
połączone z wypełnieniem kart pracy przez uczniów szkół ponadpodstawowych
„Historia Puszczy a historia Polski”, a dzieci szkoły podstawowej (IV-VI)„Królowie
Polski, którzy odwiedzili Puszczę Białowieską”, dzieci nauczania początkowego –
„Rysunek – mój ulubiony dąb”; następnie przejazd do OEL „Jagiellońskie” i lekcja:
„Jak rośnie drzewo – czyli ile ono ma lat?”
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (gimnazja i
ponadgimnazjalne)
Wiek odbiorcy: 6 - 19
Limit liczby uczestników: do 30 osób z opiekunami w grupie
Miejscowość organizacji imprezy: Białowieża
39
Termin imprezy: 22, 23, 24, 27 kwietnia br., a w dniu 25 kwietnia po zgłoszeniu
imprezy do dnia 21 kwietnia
Godzina rozpoczęcia imprezy: najlepiej do godziny 10:00
Czas trwania imprezy: dla dzieci młodszych do 3 godzin, dla starszych – do 5 godzin
(w zależności od zaangażowania grupy)
Adres: jak w opisie imprezy
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr inż. Maria Nowicka, mgr inż. Marek Glad, mgr inż. Andrzej
Antczak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Andrzej Antczak, 0 696461221
E-mail: [email protected]
Telefon: 85 6812405
Dodatkowe informacje o imprezie: Odzież terenowa oraz obuwie terenowe (nie
płócienne), kurtki/płaszcze przeciwdeszczowe
Nazwa jednostki organizującej projekt: RDLP w Białymstoku - Nadleśnictwo
Czarna Białostocka
Nazwa imprezy: Od nasionka do drzewa
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją-zwiedzaniem wyłuszczarni nasion
Kategorie uzupełniające: wycieczka
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Uczestnicy będą mogli poznać pracę wyłuszczarni nasion i jej rolę w
regionie.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematem, uczniowie okolicznych szkół
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: grupy zorganizowane do 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Czarna Białostocka
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: od godz. 8:30 do 14:00
Czas trwania imprezy: czas jednej prezentacji ok. 40 minut
Adres: Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, Wyłuszczarnia nasion
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr inż. Grażyna Sarnowska, mgr inż. Magdalena BogowskaDudek
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Magdalena Bogowska-Dudek, ,
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 710 37 12
Nazwa jednostki organizującej projekt: RDLP w Białymstoku, Nadleśnictwo Krynki
z/s w Poczopku, 16-113 Szudziałowo
Nazwa imprezy: „Leśny ogród” - zwiedzanie leśnego ogrodu Puszczy Knyszyńskiej
„Silvarium”
Rodzaj imprezy: zajęcia terenowe
Kategorie uzupełniające: wycieczka, zwiedzanie
40
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest przybliżenie wiedzy o Silvarium - ogrodzie leśnym
Puszczy Knyszyńskiej przy Nadleśnictwie Krynki. Na terenie ponad 15 ha, w
unikalny sposób, nie tylko w skali kraju, stworzono obiekt przekazujący w pigułce
najważniejsze informacje o leśnym środowisku przyrodniczym. Nie od dziś wiadomo
bowiem, że człowiek, który posiada odpowiednią wiedzę o przyrodzie, bardziej ją
rozumie i z jej mimowolnego wroga staje się jej świadomym przyjacielem. Tu, na
niedużej powierzchni, można zgłębić na podstawie opisów, tablic, folderów, przez
„dotknięcie” na gruncie i wreszcie przy pomocy naszych przewodników, tajemnice
jednego z największych cudów przyrody – lasu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani (po uprzednim potwierdzeniu
telefonicznym)
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych
Limit liczby uczestników: do 20 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Poczopek
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Poczopek, zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Krynki
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Piotr Stankiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Piotr Stankiewicz
Telefon: 0-85 722-96-47
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Otwarta próba chóru wydziałowego
Rodzaj imprezy: zajęcia otwarte - wstęp wolny
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Uczestnictwo w otwartej próbie chóru pozwala zapoznać się z
problematyką prowadzenia zespołu, metodami pracy, problemami emisyjnymi i
innymi podczas pracy zespołowej nad utworem.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
41
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Recital wokalny: Marta Wróblewska - sopran, Przemysław Kummer
– bas-baryton
Rodzaj imprezy: recital
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Program Recitalu: H. Purcell – lament Dydony z opery „Dydona i
Eneasz”, J. S. Bach – aria Ich folge dir gleichfalls z Pasji wg Św. Jana, A. Vivaldi –
aria Anastasia Vedro con mio diletto z opery “Il Giustino”, W. A. Mozart – aria Voi
che sapete z II aktu opery „Wesele Figara”, W. A. Mozart – aria Fiordiligi Come
scoglio z I aktu opery “Cosi fan tutte”, G. Rossini – Cavatina Rozyny z I aktu opery
„Cyrulik Sewilski”, J. S. Bach – „Et in spiritum sanctum” z Mszy H-moll, W. A.
Mozart – Aria katalogowa” z opery Don Giovanni, S. Moniuszko – aria Halki Ha!
Dzieciątko nam umiera z III aktu opery „Halka”, P. Czajkowski – aria Lizy Ot kuda
eti sliozy z I aktu opery „Dama Pikowa”, G. Puccini – aria Mimi Si, Mi chiamano
Mimi z I aktu opery „La Bohema”, K. Szymanowski – pieśń „Uwoz mamo roz”, L.
Różycki - pieśń „Rajski ptak”, R. Strauss – pieśń „Zueignung“, I. J. Paderewski –
pieśń „Siwy koniu”.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:30
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Recital organowy
Rafał Sulima
Rodzaj imprezy: recital
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
42
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: J. S. Bach – Sonata G-dur
J. Bruhns – Preludium i Fuga e-moll
Vivaldi - Bach – Koncert a-moll
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników:
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:45
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca:
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert kameralny CLAVIOPIAN TRIO: Łukasz Resiak – skrzypce,
Michał Porębski – klarnet, Karina Komendera - fortepian
Rodzaj imprezy: koncert
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Program: Darius Milhaud – Suita na skrzypce, klarnet i fortepian, op.
157b (1936); Aram Chaczaturian – Trio na klarnet, skrzypce i fortepian (1932);
Alexander Arutiunian – Suita na skrzypce, klarnet i fortepian (1992).
CLAVIOPIAN TRIO zostało założone w 2007 roku przez studentów białostockiego
Wydziału Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Początkowo,
zespół pracował pod kierunkiem prof. Ryszarda Wolickiego, a obecnie prof. Reginy
Strokosz-Michalak oraz prof. Włodzimierza Promińskiego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:30
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
43
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Recital gitarowy - Adam Oleńczak
Rodzaj imprezy: koncert.
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy:
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Nazwa imprezy: Medyczne następstwa otyłości
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Do jakich patologii i chorób prowadzi otyłość. To nie jest tylko powód
do kompleksów i często przyczyna pryszczy. Posłuchajcie i pomyślcie!
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: każdy
Limit liczby uczestników: do 300 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:40
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Aula Magna Pałacu Branickich, Białystok, ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Beata Telejko
44
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Beata Telejko
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Nazwa imprezy: Akromegalia. Dawna choroba cyrku
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Nazwa choroby dziwnie brzmi, ale jest coraz częściej rozpoznawana i
stanowi obecnie znaczny problem medyczny. Może osoby nią dotknięte znajdują się
w waszym otoczeniu? Bardzo ciekawy wykład o „kuriozalnej” chorobie.
Wiek odbiorcy: każdy
Limit liczby uczestników: do 300 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:20
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Aula Magna Pałacu Branickich, Białystok, ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Janusz Myśliwiec
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Janusz Myśliwiec
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki
Użytkowej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Modelowanie komputerowe
Rodzaj imprezy: prezentacja
Adres strony www: http://www. wsmiiu.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Pokaz możliwości modelowania komputerowego i jego zastosowanie.
Odbiorca imprezy: zorganizowane grupy uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 18
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009 r.
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Białystok, ul. Kamienna 17, sala 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Ryszard Szczebiot
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Ryszard Szczebiot
Telefon: 085 7323091, e-mail: [email protected]
45
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki
Użytkowej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Zabawy z grafiką komputerową
Rodzaj imprezy: prezentacja
Adres strony www: http://www. wsmiiu.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Warsztaty dotyczące grafiki komputerowej i fotografii cyfrowej. Pokaz
praktycznych aspektów fotografii cyfrowej i przetwarzania tych obrazów z
wykorzystaniem prostych i zaawansowanych programów do grafiki.
Odbiorca imprezy: zorganizowane grupy uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, wszyscy zainteresowani uczestnicy bez względu na wiek
Wiek odbiorcy: 10 - 99
Limit liczby uczestników: 18
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009 r.
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Białystok, ul. Kamienna 17, sala 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Ryszard Szczebiot
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Ryszard Szczebiot
Telefon: 085 7323091, e-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży - Instytut Medyczny, Szpital Wojewódzki w Łomży
Nazwa imprezy: Dobre praktyki w "Szpitalu Przyjaznym Dziecku" w Łomży
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem wykładu jest przekazanie wiedzy i doświadczeń związanych z
przyjazną opieką nad matką i dzieckiem w ramach realizacji 10 kroków do udanego
karmienia piersią obowiązujących w "Szpitalu Przyjaznym Dziecku" w Łomży.
Problematyka ta adresowana jest głównie do ludzi młodych, którzy chcą w sposób
świadomy przygotować się do macierzyństwa i ojcostwa, aby poznając procedury
"Szpitala Przyjaznego Dziecku" potrafili docenić ich znaczenie dla zdrowia matki,
prawidłowego rozwoju dziecka, właściwych relacji
rodzinnych i ochrony środowiska.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 140
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
46
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: lek. med. Bożena Florczyk, mgr Małgorzata Kościelecka, Urszula
Roszkowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr. hab. Elżbieta Krajewska–
Kułak - dyrektor Instytutu Medycznego
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Towarzystwo Opieki nad Majdankiem
Zarząd Oddziału w Białymstoku
Nazwa imprezy: Promocja książki „Człowiek przeciwko człowiekowi. Filozofia,
polityka i prawo a systemy totalitarne”
Rodzaj imprezy: promocja książki
Adres strony www: http://www.majdanek.prv.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Promocja publikacji naukowej zawierającej rozszerzone materiały z II
oraz III Przeglądu Filmów Dokumentalnych o Totalitaryzmach, które odbyły się w
kwietniu 2007 i w maju 2008 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi i studenci UwB,
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia) oraz w
Kopenhadze.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: 100 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: ok. 1,5 godz.
Adres: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 14A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca:
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Dariusz Kloza
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy
Nazwa imprezy: Zadania i osiągnięcia doświadczalnictwa polowego na terenie
północno-wschodniej Polski.
Rodzaj imprezy: prezentacja
Adres strony www: http://www.ior.bialystok.pl/
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Specyfika działalności Pracowni Doświadczalnictwa Polowego
47
- Od poletka do sprawozdania - metody zakładania poletek doświadczalnych, sposoby
wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, ocena polowa skuteczności
działania środków ochrony roślin, metody zbioru i ocena plonu, prezentacja i
obserwacja preparatów pod mikroskopem.
- Popularne patogeny roślin uprawnych - monitoring patogenów jako system
wspomagania decyzji producentów rolnych.
- Działalność naukowa i upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod
ochrony roślin - wydawnictwa naukowe i popularno – naukowe, prezentacje
multimedialne, postery, plakaty i zdjęcia.
Wiek odbiorcy: od 15 do 80 lat
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: ul. Chełmońskiego 22, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Andrzej Bułatowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Krystyna Snarska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6785471
Informacje dodatkowe: dojazd autobusem nr 18 w kierunku Chełmońskiego
(końcowy przystanek)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Studium Języków
Obcych
Nazwa imprezy: Angielski - kurs poprawnej wymowy w pigułce
Rodzaj imprezy: praktyczny kurs wymowy trudnych dla przeciętnego Polaka
samogłosek i spółgłosek angielskich
Kategorie uzupełniające: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztaty poprawnej wymowy - jak wymawiać poprawnie
poszczególne samogłoski i spółgłoski, jak je zapamiętać, w jaki sposób ćwiczyć
wymowę w domu. Oswojenie uczestników z trudnymi, typowymi dla języka
angielskiego dźwiękami. Elementy transkrypcji fonetycznej.
Odbiorca imprezy: Uczniowie, studenci i wszystcy zainteresowani językiem
angielskim
Wiek odbiorcy: od 12 lat bez górnej granicy wieku
Limit liczby uczestników: do 15 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 45-60 min
Adres: ul. Zwierzyniecka 14, Dom Studenta ALFA, sala 213
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Małgorzata Małyszko
48
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Małgorzata Małyszko, kom. 664786-655, [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii
Nazwa imprezy: Przez poezję do serca
Rodzaj imprezy: przedstawienie, wieczór poetycki
Adres strony www: http://pip.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: Wystep
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wieczorek poetycki z muzyką. Prezentacja twórczości poetyckiej
studentek
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 100
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Monika Bobienko, Emilia Chomutowska, Sylwia Grygorowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Emilia Chomutowska, studentka
E-mail: [email protected]
Telefon: 510489600
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Nazwa imprezy: Co nowego w diagnozowaniu, zapobieganiu i leczeniu choroby
wieńcowej
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Choroba wieńcowa jest najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.
Celem wykładu będzie przedstawienie słuchaczom objawów subiektywnych choroby
wieńcowej i wskazówek, co do dalszego postępowania w codziennej rzeczywistości.
Przedstawione będą sytuacje (przypadki z praktyki lekarskiej), w których istnieje
potrzeba pilnej pomocy lekarskiej. Słuchacze zapoznani będą z badaniami, jakie
wykonywane są w diagnostyce choroby wieńcowej: od elektrokardiogramu do
koronarografii.
W drugiej części przekaz obejmował będzie możliwości leczenia choroby wieńcowej
w XXI wieku w świecie, Polsce i na Podlasiu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
49
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Hanna Bachórzewska–Gajewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n. med. Hanna
Bachórzewska–Gajewska - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468744
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Nazwa imprezy: Chirurgiczne metody leczenia otyłości
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Uczestnikom wykładu zaprezentowane zostaną współczesne metody
chirurgicznego leczenia otyłości
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Regina Sierżantowicz,
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. Lech Trochimowicz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485493
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
Nazwa imprezy: Wpływ rodziny na zdrowie i wychowanie dziecka
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
50
Opis imprezy: Zdrowie i wychowanie dziecka powinno być postrzegane w kontekście
rodziny, dlatego też problematyka dotycząca systemu rodzinnego jest bardzo ważna
dla skutecznego poradnictwa rodzinnego.
Celem wykładu jest zapoznanie z problematyką rodziny i rodzicielstwa
umiejscowioną między wiedzą a intuicją – wskazanie na różnice między rodziną
funkcjonalną i dysfunkcjonalną oraz konsekwencje patologii rodzinnej dla rozwoju
dziecka.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Irena Fiedroczuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7326820
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego
Nazwa imprezy: Jakość życia pacjentów z cukrzycą na tle stylu życia i zmiennych
klinicznych
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Na wykładzie zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu jakości
życia pacjentów chorych na cukrzycę.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Jolanta Lewko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Elżbieta KrajewskaKułak - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego UMwB
E-mail: [email protected]
51
Telefon: 085 7485528
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Chemii Medycznej
Nazwa imprezy: Chemistry in English - Dissociation and the theory of acids and
bases
Rodzaj imprezy: prezentacja - wykład w języku angielskim prezentujący jedno z
podstawowych zagadnień z chemii
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład w języku angielskim prezentujący jedno z podstawowych
zagadnień z chemii - teorię dysocjacji oraz teorię kwasów i zasad.
Prezentacja tematu w języku angielskim może zainteresować osoby planujące studia
za granicą.
Udział publiczności: bez aktywnego szkół średnich zainteresowana chemią, ze
znajomością języka angielskiego.
Wiek odbiorcy: 15 - 19 lat
Limit liczby uczestników: 30 (po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym)
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: ok. 45 min
Adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Collegium Primum, sala 218 (II
piętro), ul. Mickiewicza 2
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Iwona Radziejewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Iwona Radziejewska, adiunkt
e-mail: [email protected]
tel. 087 7485675
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład
Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej
Nazwa imprezy: Oddałem/am krew do badania. Jak odbywa się jej analiza?
Rodzaj imprezy: pokaz, warsztaty lub doświadczenia z aktywnym uczestnictwem
widzów
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztaty Oddałem/am krew do badania. Jak odbywa się jej analiza?
zapoznają zainteresowanych ze współczesnymi procedurami diagnostyki
laboratoryjnej. Zostanie zademonstrowana droga, którą krew wędruje od momentu
pobrania do wydania wyniku. Będzie mozliwość poznania związku zlecanych badań
laboratoryjnych z oceną stanu zdrowia. Można będzie podpatrywać pracę
nowoczesnych analizatorów.
Odbiorca imprezy: zorganizowane grupy (młodzież licealna)
Wiek odbiorcy: 18 lat i więcej
52
Limit liczby uczestników: jednorazowo 20 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00 i 12:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Białystok ul. Waszyngtona 15 a
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Joanna Matowicka-Karna
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Joanna Matowicka-Karna
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468584
Informacje dodatkowe: Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach. Pierwsza grupa od
godz. 10:00-12:00, druga grupa od 12:00-14:00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Stomatologii Społecznej i Profilaktyki
Nazwa imprezy: Wpływ palenia tytoniu na zdrowie jamy ustnej
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://[email protected]
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: wykład
Odbiorca imprezy: wszyscy
Wiek odbiorcy: dowolny
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: dowolna
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: sala wykładowa UMWB
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Ewa Dąbrowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Ewa Dąbrowska, kierownik
zakladu, 501204937
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Międzywojennej i
Współczesnej
Nazwa imprezy: Herbert a epopeja
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład konfrontujący twórczość jednego z najważniejszych poetów
XX wieku z epopeją, która w polskiej tradycji literackiej nie jest zwyczajną kategorią
genologiczną, ale rodzajem tekstu uczestniczącego w formowaniu naszej narodowej
53
tożsamości. Wystarczy przywołać „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza czy
zaproponować „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego, by przypomnieć, jak
ważna epopeja była, jest i być może. Czytając Herberta warto zapytać, czy jego
wiersze, eseje, inne prozy, dramaty tworzą epopeję polskiej inteligencji, czy nie. W
końcu jego twórczość to ciąg dalszy opowieści wszystkich Homerów europejskiej
literatury.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani humaniści
Wiek odbiorcy: od lat 15 - do lat 100
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina 15 minut
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 152
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Dariusz Kulesza
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Dariusz Kulesza
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457462
Nazwa jednostki organizującej projekt Politechnika Białostocka, Wydział
Zarządzania
Nazwa imprezy: Zarządzanie karierą zawodową
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.wz.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Spotkanie, na którym zaproszeni goście - absolwenci Wydziału
Zarządzania opowiedzą o swoich ścieżkach kariery
Udział publiczności: bez aktywnego szkół średnich oraz studenci
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Kleosin
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Kleosin ul. O. S.Tarasiuka 2
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Anna Wasiluk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Anna Wasiluk
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469853
54
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
Nazwa imprezy: Czym jest socjologia?
Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi
problemami socjologii – dziedziny naukowej zajmującej się badaniem mechanizmów
funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Czy rozumiemy świat społeczny, w
którym żyjemy? Trzy perspektywy patrzenia socjologii na ład społeczny: (1)
hierarchia społeczna, (2) fazy cyklu życiowego i role społeczne oraz (3) interakcje i
gry społeczne.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 15 do 90 lat
Limit liczby uczestników: Bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: Pl. Uniwersytecki 1 sala 108 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB,
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457104
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Koło Naukowe Socjologów
Nazwa imprezy: Bliskość inności
Rodzaj imprezy: warsztaty w liceum
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztaty wyjazdowe o tolerancji do zaprzyjaźnionej szkoły w
miejscowości oddalonej 40 km od Białegostoku, które dotykają aspektu płci
kulturowej (gender) oraz kwestii odmienności seksualnej. Odbiorcami zajęć będzie
grupa licealistów. Warsztaty prowadzone przez 2 osoby, studentki socjologii i
pedagogiki. Warsztaty interaktywne. Mają na celu przybliżenie wspomnianej powyżej
tematyki młodym ludziom i pomoc w dotarciu do znaczenia słowa tolerancja
(rozumiana wieloaspektowo - tolerancja inna niż etniczna, rasowa, religijna).
Odbiorca imprezy: Zorganizowana grupa licealistów
Wiek odbiorcy: od 17 do 18 lat
Limit liczby uczestników: 25 osób (na podstawie zaproszenia)
Miejscowość organizacji imprezy: Michałowo
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:40
Czas trwania imprezy: 2,5 godziny
Adres: ul. Gródecka 21
Dojazd: we własnym zakresie
55
Osoba prowadząca: Magdalena Teresa Otoka, Anna Drabiuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Magdalena Teresa Otoka, Członek
Koła Naukowego Socjologów, tel. 512 232 963
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu
Nazwa imprezy: Skuteczna komunikacja interpersonalna: Jak błyskawicznie wywołać
sympatię u Twojego rozmówcy
Rodzaj imprezy: szkolenie warsztatowe
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Jeżeli interesujesz się skutecznym porozumiewaniem się z drugim
człowiekiem lub jeśli chcesz poznać kilka błyskawicznych technik wywierania
wpływu na innych - to jest to właśnie warsztat dla Ciebie. W trakcie jego trwania
dowiesz się, jak błyskawicznie wywoływać sympatię u Twojego rozmówcy. Poznane
techniki możesz wykorzystać zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. I tylko
Ty zadecydujesz w jakich sytuacjach najbardziej Ci się to przyda…
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 16 - 99
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10.00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: WSFiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Paweł Prystupiuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Paweł Prystupiuk
Telefon: 609492767
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert
Mariusz Niepiekło - trąbka
Barbara Halska - fortepian
Rodzaj imprezy: koncert otwarty - wstęp wolny
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: MARIUSZ NIEPIEKŁO jest asystentem w klasie trąbki UMFC
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku i jednocześnie trębaczem w
Orkiestrze Filharmonii Narodowej. W roku 2002 poprowadził Ogólnopolskie
Seminarium Instrumentów Dętych Blaszanych w Białymstoku. Od wielu lat łączy
pracę dydaktyczną z ożywioną działalnością koncertową w kraju i zagranicą jako
solista i kameralista .
56
BARBARA HALSKA edukację muzyczną otrzymała w Państwowym Liceum
Muzycznym w Katowicach w klasie fortepianu prof. Marii Smyczyńskiej-Falęckiej
oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Studia pianistyczne
odbyła u wybitnych pianistów: prof. Aleksandra Michałowskiego, prof. Józefa
Śmidowicza oraz u prof. Jerzego Żurawlewa. Stale koncertuje jako pianistka - solistka
i kameralistka, prowadzi szeroką działalność pedagogiczną zarówno w kraju i za
granicą. Działalność koncertową rozpoczęła już na studiach w latach 1953-1959, była
też wtedy stypendystką Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. W 1961 roku
rozpoczęła pracę w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie jako
akompaniatorka na wydziale instrumentalnym, gdzie obecnie jest profesorem AMFC.
Od 1970 r. pracowała jako kameralistka na międzynarodowych kursach
mistrzowskich w Weimarze, Baden-Baden, Goslar, Lenk, Łańcucie, Salzburgu,
współpracując z wybitnymi pedagogami, takimi jak: J. Jankielewicz, Jean Fournier,
A. Heine, A. Gertler, S. Vegh, A. Kisseljow, A. Prin, M. Flaksman. Towarzyszyła
jako pianistka -kameralistka młodym muzykom na kilkudziesięciu konkursach
krajowych i międzynarodowych m.in. (kilkakrotnie) w Moskwie, Paryżu, Pradze,
Rzymie, Madrycie, Genewie, Tuluzie, La Rochelle, Barcelonie, Lipsku, Wiedniu,
Neapolu, Brescii, Vercelli, Formii.Od początku lat osiemdziesiątych prowadzi kursy
interpretacji w zakresie gry solowej i kameralnej we Francji i Hiszpanii (St.Maur,
Plerin sur Mer, Le Touuquet, Valls, Vichy). Występowała z tak znanymi solistami
jak: Rosa Fajn, Michale Flaksman, Jean Fourier, Aldo Parisot, Boris
Pergamenszczikow, Jean-Pierre Rampal, Elena Wassiljewa, Danielem
Spiegelbergiem oraz z córką Beatą Le Monnier.Dokonała wielu nagrań radiowych i
telewizyjnych. Nagrała CD oraz płyty analogowe z utworami P. Bouleza, S.
Prokofiewa, R. Schumanna, F. Schuberta, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna, R.
Twardowskiego, M. Borkowskiego, W. Lutosławskiego, H. Góreckiego, F. Chopina,
T. Szeligowskiego, B. Woytowicza, P. Perkowskiego, C. Regamey'a, I. J.
Paderewskiego, H. Wieniawskiego, A. Tansmana, dla takich firm płytowych jak:
Polskie Nagrania, Veriton, Dux, Olympia, Acte, Prealable.Jako ceniony pedagog była
zapraszana do jury konkursów krajowych i zagranicznych oraz do prowadzenia klas
mistrzowskich m.in. we Francji, Niemczech, Szwajcarii. Barbara Halska jest również
inicjatorką i organizatorką Międzynarodowego Kursu Interpretacji Muzycznej oraz
festiwalu „Wakacje z Muzyką” odbywających się corocznie w Nowym Sączu od
1996 r. Jest również główną inicjatorką i jurorem Międzynarodowego Konkursu
Duetów Fortepianowych w Białymstoku. Od 2005 roku współpracuje z Kursem
Muzycznym w Le Grenier de la Mothe we Francji.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: koncert bez prelegentury
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska –
koordynator, mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
57
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Koło Naukowe
Edukacji i Animacji przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego
Nazwa imprezy: Język polski jako obcy
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja
Kategorie uzupełniające: dyskusja, warsztat, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Prezentacja aktywnych metod nauczania języka polskiego jako obcego.
Odbiorca imprezy: studenci filologii polskiej
Wiek odbiorcy: 19 - 25 lat
Limit liczby uczestników: 25
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok, Plac Uniwersytecki 1, s.152
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15.00 (po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
(tel.664884447))
Czas trwania imprezy: 1,5 godziny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Joanna Dul
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Małgorzata Frąckiewicz, Joanna
Dul
Telefon: 664884447
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Supraska i Fundacja
Oikonomos
Nazwa imprezy: Koncert melodii z Irmologionu Supraskiego w wykonaniu męskiego
chóru kameralnego im. Bogdana Onisimowicza
Rodzaj imprezy: koncert
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Koncert melodii z Irmologionu Supraskiego bedzie okazją do
wysłuchania prawosławnych śpiewów liturgicznych w miejscu, gdzie zostały
zapisane przed 400 laty przez Bogdana Onisimowicza, w wykonaniu męskiego chóru
kameralnego, który nosi jego imię
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Supraśl
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 20:00
Czas trwania imprezy: 45 min
Adres: cerkiew Zwiastowania, monaster w Supraślu
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Marcin Abijski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: ks. Włodzimierz Misijuk
E-mail: [email protected]
58
Telefon: 662254177
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Nauk Humanistycznych, Zakład Politilogii
Nazwa imprezy: Uchodźcy w Białymstoku
Rodzaj imprezy: wykład interaktywny
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Spotkanie ma na celu przybliżenie zagadnienia uchodźstwa.
Prezentacja obejmować będzie omówienia zjawiska, przedstawienie przyczyn, skali,
kierunków przemieszczeń oraz konsekwencji. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest
wzrost znaczenia zagadnienia w skali kraju oraz specyficzne tło funkcjonowania
Polski w ramach UE. Białystok z uwagi na obecność ośrodków dla uchodźców
stanowi widoczny punkt na mapie Polski w kontekście rozważań tej problematyki, a
zatem uzasadniona jest dyskusja w środowisku studentów miasta Białegostoku.
Odbiorca imprezy: studenci
Wiek odbiorcy: 19 - ...
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 45 min.
Adres: WSFiZ, Wydział Nauk Humanistycznych s. 3F
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Rafał Mejsak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Rafał Mejsak
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6532345
Nazwa jednostki organizującej projekt: Stowarzyszenie Collegium Suprasliense
Nazwa imprezy: Promocja książki "Rany Polskie - Supraśl"
W 90. rocznicę powrotu Białostocczyzny do Polski
Rodzaj imprezy: spotkanie promocyjne wydawnictwa naukowego pt. Rany Polskie Supraśl, stanowiącego XI tom ACTA COLLEGII SUPRASLIENSIS, zawierającego
materiały pamiętnikarskie i wspomnieniowe z okresu 1919-1947: Ignacego
Jaworowskiego, Krystyny Dobrowolskiej z domu Mareckiej, Dawida Szpiro.
Adres strony www: http://www.suprasl.org
Kategorie uzupełniające: dyskusja, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Po wprowadzeniu redaktor publikacji, pani Elżbiety Zemło, dyskusja z
udziałem rodziny osób, których pamiętniki i wspomnienia wydano w książce "Rany
Polskie - Supraśl"
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół
średnich, studenci, przedstawiciele kombatantów, pasjonaci lokalnej historii,
przedstawiciele innych stowarzyszeń, media, wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: od lat 10 do lat 100
59
Limit liczby uczestników: 100 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Białystok, ul. Kilińskiego 16, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego,
Czytelnia Prasy
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Elżbieta Zemło, Radosław Dobrowolski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Radosław Dobrowolski - Prezes
Collegium Suprasliense, tel.514 725 395
E-mail: [email protected] , [email protected]
Telefon: 085 7183115
Informacje dodatkowe: Współorganizator imprezy: Książnica Podlaska im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku - współwydawca książki "Rany Polskie - Supraśl"
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Katedra Neofilologii
Nazwa imprezy: Dawne zwyczaje i tradycje Francji
Rodzaj imprezy: wykład z pokazem multimedialnym
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Stosunek do własnej przeszłości przekazuje nam istotną wiedzę o
stanie współczesnych społeczeństw.
Celem spotkania jest przedstawienie dawnych zwyczajów, które nadal zajmują ważne
miejsce w życiu dzisiejszych Francuzów. Gdzie należy szukać źródeł kultywowanych
zwyczajów? Jak zmieniał się na przestrzeni lat sposób obchodzenia we Francji świąt
kalendarzowych? Czy społeczeństwo francuskie łatwo poddaje się nowym modom o
obcym rodowodzie?
Wykład połączony z prezentacją multimedialną adresowany jest do wszystkich osób
zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o kulturze Francji.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 14 - do lat 99
Limit liczby uczestników: 40 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: ul. Liniarskiego 3, s. 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Kamecka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Małgorzata Kamecka, adiunkt
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7323586
60
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu
Nazwa imprezy: Okrucieństwo i przemoc w twórczości Juliusza Słowackiego
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://ifp.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład mający na celu przybliżenie (ukazanie) wyobraźni oraz
sposobu kreowania świata poetyckiego Juliusza Słowackiego. Drastyczne sceny i
obrazy – przemoc i okrucieństwo – są obecne w dziełach autora Balladyny już w
twórczości młodzieńczej, nasilając się w miarę upływu czasu, przybierając
groteskowe i częstokroć makabryczne formy. Kulminacją tego procesu jest tak zwany
okres mistyczny jego twórczości; szczególnie Król Duch (jego wcielenia) jako postać
sadyczna, monstrualny tyran, stanowi tu dobry przykład.
Prelekcja, kierowana do zainteresowanych osobą i twórczością poety uczniów szkół
średnich, a także studentów, w założeniu ma ukazać inne niż przedstawiane w szkole
średniej oblicze Słowackiego. Poeta to nie tylko Wieszcz, wrażliwy na kwestie
narodowe patriota, lecz również wyjątkowo „brutalny wyobraźniowo” sztukmistrz
słowa.
Odbiorca imprezy: Uczniowie, studenci
Wiek odbiorcy: od lat 16 - do lat 25
Limit liczby uczestników: 35 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:30
Czas trwania imprezy: max. 90 minut
Adres: ul. Liniarskiego 3, s. 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Marcin Bajko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Marcin Bajko, asystent
E-mail: [email protected]
Telefon: 504169997
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii
Nazwa imprezy: Włodzimierz Wysocki – opisanie Artysty
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją filmów i utworów muzycznych
dotyczących Włodzimierza Wysockiego.
Opis imprezy: Włodzimierz Wysocki – rosyjski poeta, pieśniarz, aktor.
Niezapomniany Hamlet z moskiewskiego Teatru na Tagance, odtwórca
kilkudziesięciu ról teatralnych i filmowych, autor około 1000 wierszy i pieśni. Za
życia nie cieszył się uznaniem władz. Dopiero pośmiertnie przyznano mu Nagrodę
Państwową ZSRR, zaczęto publikować jego utwory, wydawać płyty.
Wykład, połączony z prezentacją multimedialną, ma przypomnieć niezwykłą
biografię tego artysty, przybliżyć jego twórczość oraz związki z naszym krajem.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
61
Wiek odbiorcy: od 9 do lat 99
Limit liczby uczestników: 80
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:20
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Białystok, Plac Uniwersytecki 1, sala 46
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Alina Czapiuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Alina Czapiuk
E-mail: [email protected]
Telefon: 693156724
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny
Nazwa imprezy: Cenzura w PRL
Rodzaj imprezy: wykład i zajęcia warsztatowe
Adres strony www: http://ifp.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Impreza jest pomyślana jako wprowadzenie do tematyki dziejów
kultury i literatury w PRL.
Wykład wprowadzający ma zaznajomić słuchaczy ze specyfiką i najciekawszymi
kwestiami związanymi z funkcjonowaniem Głównego Urzędu Kontroli Prasy
Publikacji i Widowisk. Jest oparty na 5-letniej kwerendzie przeprowadzonej przez
autorkę w archiwach cenzury.
Celem prezentacji jest pokazanie najciekawszych archiwaliów (kserokopie) + ich
omówienie.
Warsztat zakłada aktywność odbiorców. Opierać się będzie na analizie tekstów
poetyckich (Różewicz, Herbert, Broniewski) ocenzurowanych w czasach PRL.
Spróbujemy ocenić zaistniałe zmiany, przyjrzeć się im i znaleźć zasadę negatywnej
kontroli utworu. Spróbujemy też sami ocenzurować teksty literackie i porównać
zakres zaproponowanych zmian z tymi rzeczywiście przeprowadzonymi.
Odbiorca imprezy: uczniowie liceum i studenci, wszyscy zainteresowani kulturą w
PRL.
Wiek odbiorcy: od lat 17 - do lat 99
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:20
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 128 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Kamila Budrowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Kamila Budrowska, adiunkt
E-mail: [email protected]
62
Telefon: 604485677
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Fizyki
Nazwa imprezy: Fale wokół nas
Rodzaj imprezy: wykład ilustrowany pokazami zjawisk fizycznych
Adres strony www: http://labfiz.uwb.edu.pl/main/index.php
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład dotyczący różnorodnych zjawisk falowych (z dziedziny fal
mechanicznych, akustycznych i elektromagnetycznych), ilustrowany ciekawymi
demonstracjami.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 10 - 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:15
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: Białystok, Wydział Fizyki UwB, ul. Lipowa 41, sala 203
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ryszard Gieniusz,
[email protected], tel. 7457227
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457228
Informacje dodatkowe: Dodatkowe terminy rozpoczęcia imprezy: 10:15, 11:15
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki
Nazwa imprezy: Poznaj swój styl uczenia się, a system zaproponuje Ci Twoją własną
ścieżkę kształcenia
Rodzaj imprezy: wykład połączony z warsztatem
Adres strony www: http://ii.uwb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Podczas imprezy zostaną omówione podstawy inteligentnych
systemów uczących, czyli systemów komputerowych stosowanych w kształceniu na
odległość, wyposażonych w narzędzia rozpoznawania indywidualnego stylu uczenia
się użytkownika i proponujących odpowiednią strategię nauczania. Zostaną
zaprezentowane proste systemy tego rodzaju utworzone przez studentów Instytutu
Informatyki. Uczestnicy imprezy będą określać (przy pomocy odpowiednich
narzędzi) swój styl uczenia się.
Odbiorca imprezy: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Wiek odbiorcy: od 15 lat
63
Limit liczby uczestników: 25 w jednej sesji
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:15
Czas trwania imprezy: 2 godziny lekcyjne
Adres: Białystok, Instytut Informatyki UwB, ul. Sosnowa 64, sala 206
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Anna Rybak, [email protected],
603100306
Telefon: 085 7457650
Informacje dodatkowe: Temat imprezy (rozpoznawanie swojego stylu uczenia się)
jest ważny również z wychowawczego punktu widzenia, dlatego też nie powinien być
kojarzony wyłącznie z lekcjami informatyki/technologii informacyjnej.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników
Medycznych i Społecznych w Białymstoku, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 23
Nazwa imprezy: Symulacja prowadzenia akcji ratowniczej przy współudziale służb
Rodzaj imprezy: Dzień Otwarty Szkoły
Adres strony www: http://republika.pl/sppmisbialystok
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Przeprowadzenie symulacji zdarzenia, w którym przedstawione
zostanie ratownictwo we wszystkich jego aspektach, z naciskiem na medyczne
czynności ratownicze
Odbiorca imprezy: Społeczeństwo, potencjalni zainteresowani zawodem ratownika
medycznego
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: 250 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: około 1 godziny
Adres: ul. Ogrodowa 23
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Paweł Ostrowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Barbara Roszkowska - dyrektor
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7321292
Informacje dodatkowe: zajęcia z rękodzieła, pomiary ciśnienia, cukru, profilaktyka
raka piersi, muzykoterapia, pielęgnacja dziecka, warsztaty psychologiczne
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
Nazwa imprezy: Miasto pustynią bezporostową - prawda czy fikcja?
64
Rodzaj imprezy: wycieczka
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztaty mają na celu przybliżenie porostów jako niezwykłych
organizmów symbiotycznych, ich zróżnicowanie siedliskowe, przystosowanie do
życia w warunkach miasta oraz ich wykorzystanie jako biowskaźników
zanieczyszczenia powietrza. Zostanie również przybliżona skala porostowa, mająca
na celu wskazanie obszarów wegetacji porostów o różnym stopniu zanieczyszczenia.
W trakcie wycieczki lichenologicznej po wybranych rejonach Białegostoku
uczestnicy zapoznają się ze zróżnicowaniem form morfologicznych porostów
(skorupkowate, listkowate, krzaczkowate) i siedliskowym (nadrzewne, naskalne,
martwego drewna, nietypowych podłoży). Poznają gatunki o różnych wymaganiach
ekologicznych (ubikwistyczne, synantropijne, leśne). Uczestnicy będą mogli
osobiście zapoznać się z różnorodnością porostów, obejrzeć pod lupą bogactwo
kształtów, form i barw plech oraz dokonać prostych identyfikacji chemicznych, w
celu wykrycia „kwasów porostowych”. Uczestnicy podejmą próbę wyznaczenia stref
lichenoindykacyjnych w oparciu o metodę udziału form morfologicznych i metodę
florystyczną, udziału nadrzewnych gatunków wskaźnikowych na wybranych
stanowiskach w Białymstoku.
Odbiorca imprezy: zainteresowani
Wiek odbiorcy: 14 - 90
Limit liczby uczestników: 20-30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Czas trwania imprezy: 1,5 - 2 godziny
Adres: Instytut Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B
Osoba prowadząca: dr Katarzyna Kolanko, dr Anna Matwiejuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Katarzyna Kolanko, dr Anna
Matwiejuk
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457301
Informacje dodatkowe: Impreza może zostać przeprowadzona w kolejne dni (23 i 24
kwietnia 2009) o godzinie 10:00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Technologii Żywności
Nazwa imprezy: Żywienie ludzi starszych
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Każdy człowiek niezależnie od wieku powinien starać się utrzymywać
wysoką jakość życia. Jednym z nieodzownych elementów tej jakości jest m.in.
odpowiednie odżywianie.
Jest ono niezwykle istotne zarówno w wieku przedszkolnym, szkolnym, w życiu
dorosłego człowieka, ale również w „złotym wieku” życia. Właściwe odżywianie
pozwala zachować dłużej sprawność fizyczną i umysłową.
65
Sekretem nieustającej młodości są płody rolne. Owoce i warzywa są bogatym
źródłem antyoksydantów, które mogą być potężną bronią w walce ze skutkami
starzenia – chronią organizm człowieka przed wolnymi rodnikami. Częstą
dolegliwością ludzi starszych jest podwyższony poziom cholesterolu czy osteoporoza.
Co jeść, jakich produktów unikać aby pozostać w dobrej kondycji zdrowotnej przez
długie lata życia.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Osoba prowadząca: dr Jolanta Sienkiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Jolanta Sienkiewicz
Telefon: 086 2168272
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
Nazwa imprezy: Wydmy Puszczy Białowieskiej i ich rola w krajobrazach leśnych
Rodzaj imprezy: prezentacja mulimedialna
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem jest ukazanie związków pomiędzy formami rzeźby i typami lasu
w krajobrazach eolicznych. Wyjaśniona zostanie geneza terenów zwydmionych, a
także prblematyka ochrony i kształtowania wylesionych krajobrazów wydmowych i
ich znaczenie dla najstarszych form osadnictwa w rejonie Puszczy Białowieskiej i
dolnej Narwi.
Udział publiczności: bez aktywnego szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Hajnówka
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:15 – 13:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: ul. Piłsudskiego 8, Aula
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Włodzimierz Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. inż. Halina Chomutowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6829500
66
Nazwa jednostki organizującej projekt: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Nazwa imprezy: Dzień z Instytutem Pamięci Narodowej
Rodzaj imprezy: prezentacja działań IPN
Adres strony www: http://ipn.gov.pl
Kategorie uzupełniające: przegląd
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Prezentacja działalności IPN, wraz z pokazem filmów dokumentalnych
dotyczących problematyki historii najnowszej oraz kiermasz wydawnictw
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna, studenci, kombatanci
Wiek odbiorcy: 12 - 99
Limit liczby uczestników: 150
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 3 godziny
Adres: Białystok, ul.Warsztatowa 1A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Waldemar F. Wilczewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Rogalewska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6645780
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Wychowania Fizycznego
Nazwa imprezy: Komputerowa ocena psychomotoryczności sportowca – wiedeński
system testów
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wiedeński System Testów jest kompletnym komputerowym systemem
wspierającym diagnostykę psychologiczną za pomocą całej palety nowoczesnych
metod diagnostycznych, w wielu dziedzinach psychologii, np. psychologii klinicznej,
rozwojowej, pracy, a przede wszystkim psychologii sportu. Dzięki niemu możemy w
warunkach laboratoryjnych diagnozować sprawność psychomotoryczną sportowców
np. koordynację oko-ręka, funkcjonowanie w sytuacji stresu, czas reakcji, widzenie
peryferyjne, i prognozować ich zachowanie w warunkach rywalizacji sportowej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 13 - 99
Limit liczby uczestników: 80
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:45
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
67
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Maria Anna Turosz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Maria Anna Turosz
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 2168272
Nazwa jednostki organizującej projekt: Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku
Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego
Nazwa imprezy: Odkryj nową pasję - pokochaj taniec latino
Rodzaj imprezy: warsztaty taneczne
Kategorie uzupełniające: występ
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztaty taneczne prowadzone będą przez instruktora tańca
latynoamerykańskiego – pana Mariusza Kobylińskiego – studenta kierunku
Wychowanie Fizyczne Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku.
Podczas warsztatów uczestnikom zostanie zaprezentowany układ taneczny z
wykorzystaniem elementów: samby, czacza, jive oraz strechingu. Na zakończenie
warsztatów uczestnicy wezmą udział we wspólnym pokazie opanowanego układu
tanecznego
Odbiorca imprezy: Warsztaty są kierowane do młodzieży szkolnej
Wiek odbiorcy: 13 - 17
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 4 godziny
Adres: Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i
Wychowania Fizycznego, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12 (sala gimnastyczna)
Dostep do imprezy: po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Instruktor tańca towarzyskiego i sportowego – Mariusz
Kobyliński
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Agnieszka Pisiak
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 732 22 42 w .106
Dodatkowe informacje o imprezie: Podczas warsztatów obowiązuje strój sportowy
(obuwie - miękkie i wygodne). Przed warsztatami jest możliwość przebrania się w
szatni
Nazwa jednostki organizującej projekt: Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku
Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego
Nazwa imprezy: Zbadaj swoją sprawnośc fizyczną
Rodzaj imprezy: indywidualne badania sportowe (mierzenie wydolności fizycznej)
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Badania będą przeprowadzone przez trenerów sportu i wykładowców
kierunku Wychowanie Fizyczne Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku, przy
68
wykorzystaniu ergonometru – specjalistycznego urządzenia do pomiaru wydolności
fizycznej człowieka) połączonego z komputerem. Dodatkową atrakcją dla
uczestników będzie możliwość zbadania siły dłoni.
Osoby prowadzące przedstawią zasady przeprowadzenia badania, działania
specjalistycznego sprzętu oraz skalę sprawności fizycznej człowieka.
Osoby zainteresowane będą miały możliwość porównania swoich wyników
wydolności fizycznej z wynikami studentów Nauczycielskiego Kolegium w
Białymstoku
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani poznaniem własnej wydolności fizycznej
organizmu oraz siły dłoni. Oferta jest skierowana także do osób, które w zamierzają
rozpocząć naukę na kierunku Wychowanie Fizyczne, sportowców, nauczycieli
wychowania fizycznego, osób uprawiających sport
Wiek odbiorcy: bez limitu
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 4 godziny
Adres: Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i
Wychowania Fizycznego, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12 sala 11
Dostep do imprezy: Wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Stefan Brzeski, mgr Mirosław Beń
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Stefan Brzeski
E-mail: [email protected]
Telefon: 609 627 440
Dodatkowe informacje o imprezie: Możliwość porównania swoich wyników
wydolności fizycznej z wynikami studentów Nauczycielskiego Kolegium w
Białymstoku
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Prawa, Katedra Nauk Historyczno-Prawnych
Nazwa imprezy: Pokaz kronik filmowych z okresu PRL
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W ramach imprezy zostaną zaprezentowane najciekawsze kroniki
filmowe z czasów PRL, począwszy od kronik z okresu stalinowskiego (pierwsza
połowa lat pięćdziesiątych), a skończywszy na latach osiemdziesiątych. Prezentacji
kronik filmowych obejmujących kolejne okresy dziejów Polski powojennej
towarzyszyć będzie krótkie omówienie przez prowadzącego najważniejszych
wydarzeń historycznych danego okresu i postaci sprawujących w tym czasie funkcje I
Sekretarza KC PZPR.
Udział publiczności: bez aktywnego szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 19 lat
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
69
Termin imprezy: 22. 04. 2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godziny
Adres: Budynek Wydziału Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1, aula wykładowa
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Marcin Łysko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Marcin Łysko
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457153
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki, Zakład Analizy Funkcjonalnej
Nazwa imprezy: Droga do chaosu - próba geometrycznej wizualizacji
Rodzaj imprezy: prezentacja
Adres strony www: https://math.uwb.edu.pl/~zaf/kwasniewski
Kategorie uzupełniające: wykład, przegląd
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokażemy na przykładzie funkcji kwadratowej, że już najprostsze
modele matematyczne nieskomplikowanych zjawisk prowadzą do chaosu – co można
traktować jako matematyczne uzasadnienie dlaczego nasze życie nie jest proste.
Celem spotkania jest prezentacja różnych pomysłów matematyków (w tym również
pracujących w IM) na odnalezienie porządku w tak powstałym chaosie. Okazuje się,
że można tu dostrzec wiele pięknych, geometrycznych, obiektów, m.in: „drzewa
figowe”, „uchwyty od wiadra”, różne „sprężyny” oraz dziwne atraktory - co
optymiści odczytają zapewne jako matematyczne uzasadnienie dlaczego życie bywa
piękne.
Każdy, kto dotrwa do końca prezentacji otrzyma płytę CD z polską muzyką rockową,
na której znajdują się m.in. utwory dwu wykonawców z Podlasia.
Odbiorca imprezy: młodzi matematycy oraz wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 13 do lat 99
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:15
Czas trwania imprezy: 55 min
Adres: ul. Akademicka 2, sala 100
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Bartosz Kwaśniewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Bartosz Kwaśniewski
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457653
70
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii, Sekcja Historii Sztuki SKNH
Nazwa imprezy: Wokół nas - czyli kilka słów o sztuce Podlasia
Rodzaj imprezy: w formie krótkich wystąpień i prezentacji multimedialnych chcemy
przybliżyć Państwu zabytki ziemi podlaskiej.
Adres strony www: http://www.historia.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Impreza „Wokół nas - czyli kilka słów o sztuce Podlasia" ma na celu
zaprezentowanie historii kilku interesujących zabytków z terenu Podlasia, ze
szczególnym uwzględnieniem miasta Białegostoku. Punktem wyjścia każdej historii
jest zwykły zabytek. Z niego poprowadzone zostaną najróżniejsze wątki, dotyczące
np. życia autora, stylu w jakim zabytek został wykonany, pierwowzorów,
okoliczności jego ufundowania czy wykonania itd. Powstanie w ten sposób
wielowątkowa historia pokazująca jak wiele ciekawych, a często nieznanych
informacji, może dostarczyć zabytek. Wszystko zostanie zaprezentowane za pomocą
multimedialnych wizualizacji.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: 15 - 99 lat
Limit liczby uczestników: 70
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:30
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Białystok, Plac Uniwersytecki 1, sala 46
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Iza Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Karol Łopatecki, Koordynator
PFNiSz w Instytucie Historii UwB, e-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 695745771
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii, Zakład Historii Nowożytnej
Nazwa imprezy: Niezwykła kolekcja muzealna - wystawa
Rodzaj imprezy: wystawa fotograficzna zbiorów Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Surażu
Adres strony www: http://www.historia.uwb.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wystawa fotograficzna zbiorów Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Surażu.
Niezwykła kolekcja muzealna zgromadzona w prywatnym Muzeum
Archeologicznym i Etnograficznym w Surażu jest dziełem dwóch pokoleń
entuzjastów przeszłości i kultury rodzinnych stron: Władysława i Wiktora
Litwińczuków. Zgromadzone przez nich zbiory obejmują ponad 2500 eksponatów
archeologicznych, etnograficznych, historycznych i przyrodniczych zebranych w
ciągu nieustannych poszukiwań prowadzonych od lat trzydziestych XX w. w Surażu
71
oraz jego nadnarwiańskich okolicach. Do chwili rozpoczętego przed trzema laty
projektu Sekcji Antropologii Historycznej Studenckiego Koła Naukowego
Historyków zbiory te nie były wcześniej inwentaryzowane. Przeprowadzona w
okresie trzech lat ich inwentaryzacja stała się podstawą do szczegółowego poznania
nie tylko skarbów kultury zgromadzonych w muzeum suraskim lecz również
fascynującej historii powstawania tej kolekcji i ludzi, którzy ją tworzyli.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 9 do 99
Limit liczby uczestników: nieograniczony
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: wystawa wywieszona będzie do 26 kwietnia 2009 r.
Adres: Białystok, Plac Uniwersytecki 1, "galeria łącznik" (I piętro)
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Dr Maciej Karczewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Dr Maciej Karczewski, adiunkt,
opiekun Sekcji Antropologii Historycznej SKNH
E-mail: [email protected]
Telefon: 605-565-831
Informacje dodatkowe: Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 23. 04. 2009 r. o godz.
11.20 w sali 108 A. Odbędzie się wówczas spotkanie z Kustoszem Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Surażu - Władysławem Litwińczukiem oraz
autorami inwentaryzacji zbiorów.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarządzania, AIESEC Polska Komitet Lokalny Białystok
Nazwa imprezy: Poznaj międzynarodowe możliwości dostępne młodym ludziom
Rodzaj imprezy: szkolenie
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl, http://www.weko.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja, warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Szkolenie dotyczące szans i możliwości rozwoju osobistego za pomocą
wartościowych praktyk zagranicznych oferowanych przez organizację AIESEC.
Pragniemy udowodnić, że wyjazd za granicę w celach zarobkowych nie musi się
wiązać ze staniem na tzw. zmywaku lub innego typu pracy fizycznej. Udowodnimy,
że praktykę można odbyć w obrębie swoich zainteresowań i umiejętności. Da się to
połączyć z dobrą zabawą w innym zakątku Świata oraz ze zwiedzaniem. Pokażemy
konkretne przykład osób, które zdecydowały się na udział w aktywność tego typu i co
z tego wyniosły. Przedstawimy też proces całej „rekrutacji” oraz opowiemy o roli
AIESEC w realizacji Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk.
Odbiorca imprezy: studenci białostockich uczelni chcący zgłębić swoją wiedzę
dotyczącą, szans rozwoju zagranicznego poprzez wartościową praktykę studencką
Wiek odbiorcy: od lat 17 do lat 47
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
72
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 201
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Krystian Czupryński
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Paweł Turel , Wiceprezydent ds.
Finansów w AIESEC Polska Komitet Lokalny Białystok,
E-mail: [email protected]
Telefon: 602628545
Informacje dodatkowe: Udział w szkoleniu możliwy po zaakceptowaniu zgłoszenia
wysłanego na adres email: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Der Kinderschafe
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: przedstawieni
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna zrealizowana w ramach zajęć "Gra aktora lalką"
na roku III studiów aktorskich. Spektakl powstał na podstawie "Złotej Różdżki"
Heinricha Hoffmana
Występują: Magdalena Witczak, Łucja Grzeszczyk, Michał Jarmoszuk
Opieka pedagogiczna: dr Artur Dwulit
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 5
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: ok. 40 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Artur Dwulit
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit,
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Nazwa imprezy: Polityka energetyczna UE – szanse i wyzwania dla litewskiej
gospodarki
Rodzaj imprezy: odczyt
73
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Opis imprezy: Celem niniejszego referatu jest analiza zmian zachodzących w
krajowym systemie energetycznym Litwy
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Wilno
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 0,5 godz.
Adres: Litwa, Wilno, ul. Kalwaryjska 143, sala 406
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Renata Magor
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Justyna Łuczyńska –
koordynator, [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Architektury
Nazwa imprezy: 1. Domy z Ideą /II edycja/
2. Koncepcje urbanistyczne osiedla Bagnówka w Białymstoku
Rodzaj imprezy: 1. Wystawa projektów i modeli architektonicznych
2. Wystawa makiet urbanistycznych
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Impreza 1. Na wystawie zostaną zaprezentowane najbardziej
interesujące projekty domów jednorodzinnych, wykonane przez studentów WAPB,
które odzwierciedlają kierunki w kształtowaniu formy architektonicznej tego typu
obiektów na początku XXI wieku.
Impreza 2. Na wystawie zostaną zaprezentowane koncepcje współczesnej
wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
Odbiorca imprezy: dzieci, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
studenci, dorośli
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 10 dni
Adres: Białystok, ul Grunwaldzka 11/15, hala WA
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. arch. Andrzej Tokajuk, mgr inż. arch. Monika Magdziak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. arch. Andrzej Tokajuk, dr inż.
arch. Wojciech Niebrzydowski
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469907
74
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Najbrzydsza kobieta świata
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna przygotowana przez studentów III roku kierunku
aktorskiego, inspirowana historią Julii Pastrana oraz opowiadaniem Olgi Tokarczuk
"Najbrzydsza kobieta świata"
Występują: Joanna Stelmaszuk, Przemysław Bosek
Opieka pedagogiczna: dr Artur Dwulit
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:00
Czas trwania imprezy: ok. 40 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Artur Dwulit
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego
Nazwa imprezy: Przygotowanie do rodzicielstwa w Szkole Rodzenia
Rodzaj imprezy: wykład/prezentacja
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład ma na celu uświadomienie przyszłym rodzicom, w jak dużym
stopniu od nich samych zależy przebieg ciąży i porodu. Powinien uzmysłowić jak
duży wpływ mają na swoje potomstwo poprzez własną postawę i zachowanie. Szkoła
Rodzenia przedstawia poród, jako odpowiedzialne zadanie, w którego realizacji
rodząca nie może być przez nikogo zastąpiona. Przygotowanie psychiczne sprawia, iż
ciężarna w pełni rozumie zadanie jakie przed nią stoi i potrafi mu sprostać bez
większych obaw.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
75
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa (lewe skrzydło Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Anna Kalisz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
– kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekoligicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7488869
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego
Nazwa imprezy: Alternatywne metody prowadzenia porodu naturalnego
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Podczas wykładu zaprezentowane zostaną nowoczesne, alternatywne
metody prowadzenia porodu naturalnego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Dorota Piechocka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
– kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7488869
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego
Nazwa imprezy: Profilaktyka raka szyjki macicy
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Rak sutka jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u
kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe Polek.
Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia.
76
W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną skuteczne metody zapobiegania i leczenia
nowotworów piersi.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Krystyna Piekut
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
– kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7488869
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego
Nazwa imprezy: Profilaktyka raka sutka
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Rak sutka jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u
kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe Polek.
Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia.
W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną skuteczne metody zapobiegania i leczenia
nowotworów piersi.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
– kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7488869
77
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego
Nazwa imprezy: Wczoraj i dziś anestezjologii i intensywnej terapii
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Opis imprezy: Anestezjologia i intensywna terapia jest dyscypliną medycyny, która
zajmuje się zwalczaniem bólu ostrego i przewlekłego oraz leczeniem chorych w
stanie bezpośredniego zagrożenia życia. W roku 1846 William Morton pokazem
znieczulenia eterowego zapoczątkował erę nowoczesnej anestezjologii. Od tego czasu
nastąpił dynamiczny rozwój technik anestezjologicznych od prostej maski
Schimmelbuscha do stanowiska anestezjologicznego porównywanego z kokpitem
pilota transkontynentalnych samolotów pasażerskich. Współczesna anestezjologia i
intensywna terapia dzięki postępowi medycyny dysponuje różnorodnymi metodami
znieczulenia ogólnego i miejscowo - regionalnego, a także jest w stanie zastąpić
funkcje życiowo ważnych narządów w okresie ich ostrej niewydolności.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Sławomir Czaban
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Sławomir Czaban
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485493
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Studenckie koło naukowe TROPIK przy Zakładzie Pielęgniarstwa Ogólnego
Nazwa imprezy: Bezpieczna podróż
Rodzaj imprezy: wystawa
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W bardzo przystępny sposób opracowane broszurki dotyczące
podstawowej profilaktyki przed podróżą do krajów o odmiennym klimacie oraz
zawierające adresy placówek medycznych, udzielających porad turystom.
Odbiorca imprezy: uczniowie, studenci, osoby dorosłe
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
78
Czas trwania imprezy: 6 godz.
Adres: Dziedziniec Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: studenci
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485528
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Nazwa imprezy: Jak unikać wysokiego cholesterolu?
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Podwyższony poziom cholesterolu jest istotnym czynnikiem ryzyka
wystąpienia udaru mózgu i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak:
choroba wieńcowa serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca zarostowa kończyn
dolnych. Celem wykładu będzie przedstawienie zasad leczenia i profilaktyki tych
chorób takie jak: właściwe odżywianie, zmniejszenie nadmiernej masy ciała,
ograniczenie nadmiernego spożycia alkoholu czy też kawy, systematyczny wysiłek
fizyczny oraz aktywny wypoczynek.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Łagoda
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n. med. Hanna
Bachórzewska–Gajewska - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468744
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Nazwa imprezy: Jak mierzyć prawidłowo ciśnienie krwi?
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
79
Opis imprezy: Nadciśnienie tętnicze krążenia należy, do najważniejszych czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca i nerek czy udaru mózgu.
Pomimo postępów w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego oraz wzrostu
świadomości społecznej wykrywalność i skuteczność jego leczenia pozostawia wciąż
wiele do życzenia. Podstawą rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest nadal
prawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego. W wykładzie zostaną przedstawione zasady
prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego, oraz niefarmakologiczne metody
leczenia nadciśnienia tętniczego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Snarska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n. med. Hanna
Bachórzewska–Gajewska - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468744
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Nazwa imprezy: Stres – jak sobie pomoc
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Stres charakteryzuje się wzrostem napięcia emocjonalnego i prowadzi
zazwyczaj do ogólnej mobilizacji sił organizmu. Przewlekły stres prowadzi do
zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, wyczerpania, chorób psychosomatycznych.
Prawidłowe funkcjonowanie organizmu wymaga kontroli środowiska wewnętrznego i
zewnętrznego oraz eliminacji bodźców niekorzystnie oddziaływujących na zdrowie
człowieka. Radzenie sobie ze stresem jest ważnym czynnikiem wpływającym na
jakość życia. Brak umiejętności zapanowania nad stresem może wiązać się z
konsekwencjami zdrowotnymi.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
80
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Julia Sawicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n. med. Hanna
Bachórzewska–Gajewska - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468744
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Nazwa imprezy: Dlaczego nie powinniśmy być otyli?
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie
przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne nazywamy
otyłością. O otyłości mówimy, gdy tkanka tłuszczowa przekracza u mężczyzn 15%
całkowitej masy ciała natomiast u kobiet 25% (BMI ≡30kg/m2). Ocenia się, że w
dorosłej populacji polskiej około 60% mężczyzn i 50% kobiet ma nadwagę lub
otyłość.
W wykładzie przedstawione zostaną powikłania otyłości dotyczące zmian o
charakterze hemodynamicznym (niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze)
naczyniowym (niewydolność naczyń żylnych, miażdżyca) metabolicznym (cukrzyca,
zaburzenia lipidowe) oraz dotyczące układu kostno-stawowego. Omówione zostaną
również metody leczenia otyłości.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Łagoda
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n.med. Hanna Bachórzewska–
Gajewska - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468744
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Nazwa imprezy: Wysiłek fizyczny – bezpłatny lek XXI wieku.
Rodzaj imprezy: wykład
81
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Regularny wysiłek fizyczny można obecnie nazwać jednym z
najlepszych leków XXI wieku, jest nie tylko skuteczny, ale też ogólnie dostępny i
darmowy. To właśnie na aktywności fizycznej możemy oprzeć swój zdrowy styl
życia. W wykładzie zostanie przedstawiony wypływ wysiłku fizycznego na układ
krążenia oraz zalecane formy aktywności fizycznej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Grażyna Kobus
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n.med. Hanna Bachórzewska–
Gajewska - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468744
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Nazwa imprezy: Czy warto, dla przyjemności zaciągania się dymem papierosowym
skracać sobie życie?
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Palenie tytoniu przyczynia się do rozwoju wielu schorzeń, takich jak
choroba wieńcowa, zawał serca, udary mózgu, nowotwory. Średnia długość życia
osób niepalących w krajach rozwiniętych stale wzrasta. Szacuje się, że średnia
różnica długości życia między osobami niepalącymi a palącymi wynosi 15 lat. Czy
warto, więc dla przyjemności zaciągania się dymem papierosowym poświęcić 15 lat
życia? Celem wykładu będzie przedstawienie szkodliwości palenia tytoniu oraz
sposobów rzucenia nałogu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
82
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Grażyna Kobus
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n. med. Hanna
Bachórzewska–Gajewska - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468744
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład
Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego, Zakład
Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowisko-Rodzinnego
Nazwa imprezy: Podstawowe badania stanu zdrowia
Rodzaj imprezy: badania
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: impreza plenerowa
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: W trakcie imprezy wykonywane będą m.in. pomiary ciśnienia
tętniczego krwi, tętna, glikemii, cholesterolu, masy ciała, wzrostu i obliczanie
wskaźnika BMI.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 6 godz.
Adres: Dziedziniec Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Wydział Nauk o Zdrowiu UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485493
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład
Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego, Zakład
Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowisko-Rodzinnego, Zakład
Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
Nazwa imprezy: Ogólne zasady w zakresie samopielęgnacji i samoopieki
Rodzaj imprezy: impreza plenerowa
Kategorie uzupełniające: warsztat, doświadczenie, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz i nauka bandażowania różnych części ciała, pielęgnacja skóry,
pokazy zajęć na fantomach, możliwość wczucia się w problemy wieku podeszłego
poprzez prezentację symulatora wieku starczego.
83
Ponadto w programie nauka prawidłowego trzymania i noszenia dziecka przy pomocy
fantomu donoszonego noworodka, nauka techniki samobadania piersi, edukacja na
temat planowania rodziny i przygotowania się do zdrowego poczęcia, możliwość
dokonania pomiarów zewnętrznych miednicy kostnej u kobiet edukacja na temat
profilaktyki raka szyjki, możliwość wczucia się rolę kobiety ciężarnej poprzez
prezentację fantomu symulującego zmianę ciężaru ciała.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 6 godz.
Adres: Dziedziniec Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Wydział Nauk o Zdrowiu UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485493
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Dietetyki
Nazwa imprezy: Wady i zalety „cudownych” diet odchudzających
Rodzaj imprezy: impreza plenerowa
Kategorie uzupełniające: dyskusja, wystawa
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem wystawy będzie promocja zdrowego odżywiania. Uczestnicy
zapoznani zostaną z różnymi rodzajami diet, zasadami ich układania oraz stosowania.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 6 godz.
Adres: Dziedziniec Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Remigiusz Filarski
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7328244
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej
84
Nazwa imprezy: Badanie wad postawy i skrzywień kręgosłupa
Rodzaj imprezy: Badania
Kategorie uzupełniające: impreza plenerowa
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Badanie wad postawy i skrzywień kręgosłupa
Odbiorca imprezy: dzieci, młodzież
Wiek odbiorcy: od 10 - 20 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 6 godz.
Adres: Dziedziniec Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Wojciech Kułak - kierownik
Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7450601
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci
Nazwa imprezy: Nauka udzielania pierwszej pomocy
Rodzaj imprezy: impreza plenerowa
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: warsztat, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz podstawowych technik resuscytacyjnych prowadzonych przez
studentów ratownictwa medycznego. Wykorzystane zostaną fantomy do nauki
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W programie prezentacja metod udrażniania
dróg oddechowych, prowadzenie wentylacji metodą usta-usta oraz masażu
pośredniego serca. Zaprezentowane zostaną metody ewakuacji poszkodowanych,
układanie w pozycji bezpiecznej oraz sposoby usuwania ciał obcych z dróg
oddechowych. Dodatkowo odbędzie się pokaz ratownictwa wysokościowego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 6 godz.
Adres: Dziedziniec Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny
- kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej UMwB
85
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7450805
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Studium Filozofii i Psychologii Człowieka
Nazwa imprezy: Poradnictwo psychologiczne
Rodzaj imprezy: porady
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Porady dotyczące głównie orientacji edukacyjnej, zawodowej oraz (w
mniejszym stopniu) życiowej
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 6 godz.
Adres: Dziedziniec Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Grzegorz Zalewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Grzegorz Zalewski - kierownik
Studium Filozofii i Psychologii Człowieka
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485465
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wydział Nauk o Zdrowiu
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Nazwa imprezy: Prezentacja kierunków Nauczania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i
jednostek Dydaktycznych Wydziału
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Rodzaj imprezy: wystawa
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Prezentacja kierunków Nauczania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i
jednostek Dydaktycznych Wydziału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 6 godz.
Adres: Dziedziniec Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
86
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Elżbieta KrajewskaKułak - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485493
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Katedra Finansów i Bankowości, Wydział Finansów i Informatyki
Nazwa imprezy: Ryzyko - wybór czy przeznaczenie?
Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Ryzyko towarzyszy człowiekowi w życiu codziennym oraz przy
podejmowaniu wszelkich decyzji. Czy jest ono wyborem czy przeznaczeniem?
Świadomość jego występowania oraz wzrost ryzyka w gospodarce sprawia, że
chcemy nim zarządzać. Czy istnieją metody ograniczania ryzyka? Celem imprezy jest
wskazanie czynników determinujacych występowanie ryzyka oraz metod zarządzania
nim.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: 9 - 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: ul. Ciepła 40
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 60 min
Adres: ul. Ciepła 40, Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Ewa Niedźwiedzka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Niedźwiedzka, adiunkt
E-mail: [email protected]
Telefon: 0508730859
Informacje dodatkowe: W przypadku uczestnictwa grup zorganizowanych proszę o
zgłoszenie telefoniczne.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Dietetyki
Nazwa imprezy: Fakty i mity diet odchudzających
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W trakcie wykładu przedstawione zostaną największe mity i
przekłamania na temat odchudzania. Uczestnicy wykładu z pewnością pozbędą się
błędnych przekonań dotyczących redukcji masy ciała oraz poznają skuteczne metody
zrzucania zbędnych kilogramów.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
87
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. n. med. Danuta Pawłowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Remigiusz Filarski
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7328244
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
Nazwa imprezy: Szczepienia ochronne – obowiązkowe i zalecane
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Szczepienia są najsilniejszym orężem w zapobieganiu i zwalczaniu
chorób zakaźnych na świecie.
W chwili obecnej dysponujemy wieloma szczepionkami, które stosujemy u dzieci już
od chwili urodzenia wg tzw. "Kalendarza szczepień" lub podajemy je doraźnie w
przypadku istniejącego zagrożenia.
Celem wykładu będzie przedstawienie słuchaczom obowiązującego kalendarza
szczepień, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość zastąpienia szczepionek
w nim zawartych szczepionkami skojarzonymi, a także omówienie innych szczepień
zalecanych, które bardzo znacząco uzupełniają ochronę dziecka przed groźnymi
chorobami.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Anna Owłasiuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7326820
88
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego
Nazwa imprezy: Przemoc w miejscu pracy
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W trakcie wykładu omówione zostaną zagadania dotyczące przemocy
w miejscu pracy
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n.med. Krystyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Elżbieta KrajewskaKułak - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485528
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego
Nazwa imprezy: Ile mamy żyć?
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W trakcie wykładu w bardzo ciekawy sposób omówione zostaną
zagadnienia dotyczące długości życia człowieka
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 08:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Wojciech Nyklewicz
89
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Elżbieta KrajewskaKułak - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485528
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Studium Filozofii i Psychologii Człowieka
Nazwa imprezy: Czy nauka jest dobra?
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Postęp naukowy dotyczący badań nad życiem, prowadzi do
odkrywania np. nowych metod leczenia. Z drugiej strony niektóre narody
wykorzystują innowacje naukowe do produkcji nowych rodzajów bardziej
śmiercionośnej broni.
W trakcie wykładu prowadzący odpowie na pytanie: czy nauka jest dobra?
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 08:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. hum. Marek Dolata
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Grzegorz Zalewski - kierownik
Studium Filozofii i Psychologii Człowieka UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485465
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Nazwa imprezy: Profilaktyka i leczenie żylaków kończyn dolnych
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W trakcie wykładu przedstawione zostaną aktualne metody leczenia
żylaków kończyn dolnych oraz poruszone zostaną zagadnienia związane z
profilaktyką tego schorzenia.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
90
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Bożena Kirpsza
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. Lech Trochimowicz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485493
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej
Nazwa imprezy: Współczesne metody terapii dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Na wykładzie zaprezentowane zostaną współczesne metody terapii
dzieci z porażeniem mózgowym
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Anna Bujalska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Wojciech Kułak - kierownik
Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7450601
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Nazwa imprezy: Metody chirurgicznego leczenia otyłości
Rodzaj imprezy: wykład
Opis imprezy: Problem nadwagi i otyłości dotyczy 50-65% ludności na świecie.
Badania statystyczne potwierdzają, że 52% Polaków ma nadmierną masę ciała.
Otyłość zwiększa ryzyko: cukrzycy typu II, hiperlipidemii, chorób układu sercowo
91
naczyniowego, nowotworów. Chirurgiczne leczenie otyłości jest powszechnie
uznanym sposobem postępowania terapeutycznego w przypadku otyłości olbrzymiej
(BMI powyżej 35.0 kg/m2 lub powyżej 40.0 kg/m2).
Operacje polegają na ograniczeniu możliwości jedzenia poprzez zmianę kształtu
żołądka lub ograniczeniu trawienia i wchłaniania spożytego pokarmu w obrębie jelit
poprzez ich częściowe ominięcie. Pozwalają na oczekiwaną redukcję masy ciała, a w
konsekwencji poprawę stanu zdrowia pacjenta.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Regina Sierżantowicz,
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. Lech Trochimowicz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485493
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Nazwa imprezy: Profilaktyka i leczenie żylaków kończyn dolnych
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Przewlekła niewydolność żylna to bardzo częste schorzenie, na które
zapada 57% kobiet i 26% mężczyzn. Istnieje szereg metod zachowawczych i
chirurgicznych w leczeniu PNŻ. W zależności od zaawansowania choroba wywiera
różny wpływ na jakość życia. Na pierwszy plan wysuwają się dolegliwości bólowe i
dyskomfort natury estetycznej. Profilaktyka w znacznym stopniu zapobiega
rozwojowi niewydolności układu żylnego kończyn dolnych i przyczynia się do
złagodzenia dolegliwości pacjenta.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
92
Osoba prowadząca: mgr Bożena Kirpsza
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. Lech Trochimowicz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485493
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Nazwa imprezy: Wysiłek fizyczny – bezpłatny lek XXI wieku
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Regularny wysiłek fizyczny można obecnie nazwać jednym z
najlepszych leków XXI wieku, jest nie tylko skuteczny, ale też ogólnie dostępny i
darmowy. To właśnie na aktywności fizycznej możemy oprzeć swój zdrowy styl
życia. W wykładzie zostanie przedstawiony wypływ wysiłku fizycznego na układ
krążenia oraz zalecane formy aktywności fizycznej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich) ul.
Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr med. Grażyna Kobus
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. n. med. Hanna BachórzewskaGajewska - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468744
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Nazwa imprezy: Mały naukowiec eksperymentuje i doświadcza
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja, pokaz, eksperymenty i doświadczenia
Adres strony www: http://www.wsa.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja, konkurs, zwiedzanie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest poszerzenie wiedzy najmłodszych uczestników
Festiwalu o zagadnienia z dziedziny fizyki, chemii, nauk przyrodniczych.
Odbiorca imprezy: dzieci w wieku 5 - 10 lat.
Wiek odbiorcy: dzieci w wieku 5 - 10 lat.
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
93
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 1 - 1,5 godz.
Adres: ul. Wojska Polskiego 161
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Izabela Klimczak, mgr Katarzyna Siedlanowska, mgr Alicja
Modzelewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Bożena Święszkowska Pełnomocnik Rektora WSA
E-mail: [email protected]
Telefon: 692 449 400, 086 94 97
Informacje dodatkowe: Uczestników imprezy zapraszamy na prezentację Studenckich
Kół Naukowych oraz do zwiedzania bazy Uczelni - specjalistycznych pracowni,
laboratoriów, sal dydaktycznych.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Rehabilitacji
Nazwa imprezy: Postępowanie rehabilitacyjne w zespołach bólowych kręgosłupa
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną metody postępowania
rehabilitacyjnego w zespołach bólowych kręgosłupa
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. med. Anna Kuryliszyn–Moskal
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. med. Anna Kuryliszyn–
Moskal - kierownik Kliniki Rehabilitacji UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468315
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Rehabilitacji
Nazwa imprezy: Metody leczenia zachowawczego w zespołach bólowych kręgosłupa
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
94
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W trakcie wykładu omówione zostaną metody leczenia
zachowawczego w zespołach bólowych kręgosłupa
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Kaniewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: hab. med. Anna Kuryliszyn–Moskal kierownik Kliniki Rehabilitacji UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468315
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Rehabilitacji
Nazwa imprezy: Postępowanie rehabilitacyjne w zespołach bólowych kręgosłupa
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną metody postępowania
rehabilitacyjnego w zespołach bólowych kręgosłupa
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. med. Anna Kuryliszyn–Moskal
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. med. Anna Kuryliszyn–
Moskal - kierownik Kliniki Rehabilitacji UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468315
95
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Rehabilitacji
Nazwa imprezy: Metody leczenia zachowawczego w zespołach bólowych kręgosłupa
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.amb.edu.pl/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W trakcie wykładu omówione zostaną metody leczenia
zachowawczego w zespołach bólowych kręgosłupa
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:30
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Sala Kolumnowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło
Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Kaniewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. med. Anna Kuryliszyn–
Moskal - kierownik Kliniki Rehabilitacji UMwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7468315
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki
Nazwa imprezy: Fotorealistyczna grafika 3D. Możliwości współczesnej grafiki i
wizualizacji komputerowej
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna, dyskusja, panel
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Prezentacja multimedialna mająca na celu pokazanie projektowania i
tworzenia grafiki przestrzennej 3D do rozmaitych zastosowań. Uzmysłowienie
uczestnikom, jakie możliwości dają współczesne narzędzia i oprogramowanie
komputerowe w tej dziedzinie. Prezentacja przedstawia kolejne etapy tworzenia
wizualizacji komputerowych: modelowania, teksturowania, oświetlania,
renderowania. Poczynając od tworzenia z poszczególnych obiektów (brył) sceny 3D,
poprzez opisanie rodzaju obiektu (kolor, rodzaj powierzchni) i dodanie oświetlenia
(światło otoczenia i światło słoneczne) aż do przedstawienia sposobu tworzenia sceny
końcowej (liczenia rozchodzenia się światła w scenie). Omawiane etapy zostaną
przedstawione na przykładzie programu 3D Studio MAX.
Dynamiczny postęp w rozwoju narzędzi do tworzenia grafiki 3D oraz wzrost mocy
obliczeniowej komputerów PC pozwala na wykorzystanie metod wizualizacji w wielu
dziedzinach życia codziennego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 0 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
96
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:15
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: ul. Wiejska 45A (rektorat PB), sala 209, 2 piętro
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr inż. Paweł Tadejko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr inż. Paweł Tadejko
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469177
Informacje dodatkowe: Strona internetowa organizatora: http://wi.pb.edu.pl/, strona
partnera prezentacji: http://www.evermotion.org/
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Koło Medialne C40
Nazwa imprezy: Polityka i politycy w krzywym zwierciadle
Rodzaj imprezy: prezentacja
Adres strony www: www.wsfiz.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Polityka budzi emocje - zarówno dobre, jak i te złe. Ciekawą formą
odnoszenia się do tej sfery życia publicznego jest działalność młodych ludzi, którzy wykorzystując różne techniki - stają się komentatorami życia politycznego w naszym
kraju.
Prezentacja przedstawi najciekawsze i najzabawniejsze efekty takich prac. Znajdą się
w niej parodie spotów wyborczych, własne produkcje wyśmiewające polityków, a
nawet efektowne teledyski.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 15 do lat 99
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:15
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: ul. Ciepła 40
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Konrad Sikora
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Konrad Sikora
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu
Nazwa imprezy: Skuteczna komunikacja interpersonalna: Jak błyskawicznie wywołać
sympatię u Twojego rozmówcy
Rodzaj imprezy: warsztat szkoleniowy
97
Adres strony www: www.wsfiz.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Jeżeli interesujesz się skutecznym porozumiewaniem się z drugim
człowiekiem lub jeśli chcesz poznać kilka błyskawicznych technik wywierania
wpływu na innych - to jest to właśnie warsztat dla Ciebie. W trakcie jego trwania
dowiesz się, jak błyskawicznie wywoływać sympatię u Twojego rozmówcy. Poznane
techniki możesz wykorzystać zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. I tylko
Ty zadecydujesz w jakich sytuacjach najbardziej Ci się to przyda…
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 16 - 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 60 min.
Adres: ul. Ciepła 40
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Paweł Prystupiuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Paweł Prystupiuk
E-mail: [email protected]
Telefon: 609492767
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki, Zakład Algebry
Nazwa imprezy: Opowieść o początkach algebry
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Odbędziemy podróż w czasie i przestrzeni. Przeniesiemy się do IXwiecznego Bagdadu i zobaczymy jak Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi w prosty
sposób (stosując jedynie wzór na pole prostokąta) rozwiązał równanie stopnia
drugiego. Później wrócimy do Europy, dokładniej do XVI-wiecznych Włoch, i
zobaczymy jak Nocolo Fontana wykorzystując wzór na objętość prostopadłościanu
poradził sobie z równaniami stopnia trzeciego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 100
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:30
Czas trwania imprezy: 60 min
Adres: Białystok, ul. Akademicka 2, sala 100
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Hryniewicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Małgorzata Hryniewicka, asystent
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 75 58
98
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Nazwa imprezy: Spotkanie z grafiką 3D
Rodzaj imprezy: prezentacja, pokaz
Adres strony www: http://www.wsa.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Spotkanie z grafiką jest podrożą przez świat trójwymiarowych
animacji komputerowych. Jest prezentacją spsobu tworzenia animacji krok po kroku
aż do finalnego efektu.Prezentacją, jak wyobraźnia może zmieniać obrazy, kóre
wyglądają jak rzeczywiste.
Udział publiczności: bez aktywnego, studenci
Wiek odbiorcy: 12 - 99 lat
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1 - 1,5 godz.
Adres: Łomża, ul. Wojska Polskiego 161
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Robert Zawadzki - student Informatyki
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Bożena Święszkowska, 692 449
400
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 216949
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki Psychologii, Studenckie Koło Naukowe Młodych Teoretyków Pedagogiki
Nazwa imprezy: Uczyć przez zabawę
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności nauczycieli kształcenia
zintegrowanego i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie
twórczego realizowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I - III.
W toku warsztatu zostaną zaprezentowane propozycje zabaw rozwijających pamięć
dzieci, zwiększających ich koncentrację, rozwijających intelekt, uczących właściwej
komunikacji, empatii oraz współpracy.
Odbiorca imprezy: studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele
kształcenia zintegrowanego
Wiek odbiorcy: od lat 19 do lat 65
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: 60 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
99
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Katarzyna Gryciuk, Alicja Anna Janczulewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Marta Kowalczuk, opiekun
naukowy Studenckiego Koła Naukowego Młodych Teoretyków Pedagogiki
E-mail: mkowalczuk@poczta,fm
Telefon: 085 7457283
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Kulturoznawstwa
Nazwa imprezy: Kreatywna mandala
Rodzaj imprezy: warsztat
Kategorie uzupełniające: wystawa
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Tworzenie i interpretacja mandali, czyli odczytywanie symboli
zawartych w okręgu ma przyczynić się do rozszerzenia wiedzy o istocie świata.
Mandale posiadają znaczenie terapeutyczne. Tu każdy symbol, barwa czy kształt
stanowią zakodowaną treść podświadomą, która poddana interpretacji, może stać się
świadomą. Warsztaty są dla osób:
- pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz żyć pełniej
- dążących do pełniejszego rozwoju własnej osobowości i lepszego wykorzystania
swojego potencjału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 15
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 4 godz.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Dorota Świdzińska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Dorota Świdzińska, asystent w
Zakładzie Kulturoznawstwa
E-mail: [email protected]
Telefon: 0662120501
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Teorii Wychowania i Studiów Pedeutologicznych
Nazwa imprezy: Arte - warsztaty
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wobec tego, że samopoznanie jest motorem rozwoju człowieka hasło
,,Poznaj samego siebie" będzie tematem warsztatów. Zajęcia będą miały na celu
stworzenie uczestnikom okazji do głębszego poznania siebie poprzez wykorzystanie
100
technik plastycznych, muzycznych i ruchowych. Wszystkie prace wykonane podczas
zajęć zostaną zebrane w specjalne, indywidualne ,,portfolio", które uczestnicy będą
mogli zabrać ze sobą. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w
zajęciach.
Odbiorca imprezy: zorganizowana grupa uczniów szkoły podstawowej
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 13
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 22.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Elżbieta Krysztofik-Gogol
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Elżbieta Krysztofik-Gogol,
asystent w Zakładzie Teorii Wychowania i Studiów Pedeutologicznych
E-mail: [email protected]
Telefon: 0792092266
23 kwietnia 2009 (czwartek)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Menedżerska w
Białymstoku - Wydział Turystyki i Rekreacji
Nazwa imprezy: Pokaz walk wschodnich – SHINDOKAI-KARATE
Rodzaj imprezy: prezentacja, pokaz
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Pokaz przedstawiający techniki walk wschodnich
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 10 - do lat 100
Limit liczby uczestników: 90
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Białystok, ul. Antoniukowska 60, Hala Sportowa Klubu Sportowego
„Włókniarz“
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Cezary Zugaj, mistrz w walkach Shindokai-karate, student
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku
101
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Kazimierz Niewiadomski, (0-85) 732
0260, e-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Informatyki i Automatyki
Nazwa imprezy: Roboty do zabawy i nauki
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna, pokaz robotów
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz z udziałem publiczności różnych robotów mobilnych i ich
możliwości poruszania się i orientacji w otoczeniu. Podczas pokazu można będzie
spróbować samodzielnie sterować wybranym robotem (w tym homoidalnym). Pokaz
jest przeznaczony dla zorganizowanych grup szkolnych i indywidualnych
uczestników w dowolnym wieku.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 10 - 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 4 godz.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, s. 213
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Ryszard Szczebiot
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Ryszard Szczebiot, Z-ca
Dyrektora Instytutu Informatyki i Automatyki
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 2168272
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
Nazwa imprezy: Emocje i gry społeczne
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Gniew i złość, smutek i strach oraz wiele innych emocji znamy z
naszego codziennego doświadczenia. Nie zawsze potrafimy nad nimi zapanować, a
konsekwencje, jakie powodują, często są złe dla nas i naszego otoczenia społecznego.
Ale czy potrafimy powiedzieć jakie czynniki sytuacyjne je wyzwalają, jakie pełnią
one funkcje społeczne, czemu służą w naszych codziennych sprawach?
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 15 do 90 lat
Limit liczby uczestników: Bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
102
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: Pl. Uniwersytecki 1 sala 108 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. Jan Poleszczuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB,
Instytut Socjologii, [email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457104
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej,
Nazwa imprezy: Petroniusz patrzy na Afrykę. O „Listach z Afryki” Henryka
Sienkiewicza
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją multimedialną
Adres strony www: http://ifp.uwb.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład dotyczy korespondencji afrykańskiej Henryka Sienkiewicza,
dokumentującej jego podróż odbytą na przełomie 1890/91 roku. Pokazuje kulisy
podróży i znaczenie tego tekstu dla przyszłej twórczości artysty, w tym nie tylko
powieści afrykańskiej „W pustyni i w puszczy”, która powstanie w 20 lat po podróży,
ale także, co zaskakujące - najbliższej, wydawałoby się zupełnie bez związku – „Quo
vadis”.
Wykład połączony jest z prezentacją multimedialną: Afryka czasów Sienkiewicza.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematyką
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 100
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: ok. 1 godziny
Adres: Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Waryńskiego 24 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. UwB
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Jolanta Sztachelska, prof.
UwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457454
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
Nazwa imprezy: Co różni komórki?
Rodzaj imprezy: warsztaty, doświadczenie
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
103
Opis imprezy: Komórka, jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna
wszystkich żywych organizmów, poza uniwersalnym zespołem cech posiada także
cechy indywidualne, wynikające z jej specjalizacji, jak również taksonomicznej
przynależności organizmu, z którego pochodzi. Podstawowe różnice pomiędzy
komórkami roślinnymi i zwierzęcymi dotyczą kształtu i wielkości komórek,
organizacji połączeń międzykomórkowych, występowania lub braku niektórych
organelli, proporcji pomiędzy protoplastem a systemem wakuolarnym, rodzaju i
lokalizacji barwników i materiałów zapasowych, zdolności ruchu i możliwości
regeneracyjnych, a także szczególnych cech podziału komórki.
Celem imprezy jest przedstawienie zagadnienia różnorodności cech komórek w
zależności od przynależności taksonomicznej i funkcji pełnionych w organizmie.
Odbiorca imprezy: zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 lat
Limit liczby uczestników: 20 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009 oraz 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Instytut Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Joanna Leśniewska i dr Adam Tylicki
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Joana Leśniewska, dr Adam
Tylicki
E-mail: [email protected] , [email protected]
Telefon: 085 7457301
Informacje dodatkowe: impreza może być powtórzona o 11:30 i 13:00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarządzania, Studenckie Koło Menedżerów
Nazwa Imprezy: Biznes odpowiedzialny społecznie
Rodzaj Imprezy: Warsztat
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl; http://www.weko.uwb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: Szkolenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis Imprezy: Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) jest dziedziną, która zyskuje
coraz więcej zwolenników nie tylko wśród wielkich korporacji, ale również
mniejszych firm. Ponieważ CSR balansuje pomiędzy różnorakimi dziedzinami
funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego też wiedza na ten temat przydatna jest
pracownikom ze wszystkich działów (od HR, poprzez produkcję, dystrybucję po
marketing). Warsztaty będą doskonałą okazją do odpowiedzenia na pytania: czym jest
społecznie odpowiedzialny biznes, dlaczego jego popularność rośnie z dnia na dzień,
po co tworzone są strategie odpowiedzialnego biznesu i jakie firmy mogę się
tytułować społecznie odpowiedzialnymi. Przede wszystkim zaś dowiedzą się jakie
korzyści dla przedsiębiorstwa, społeczności lokalnej oraz partnerów biznesowych
przynosi CSR. Uczestnicy będą mieli okazję również rozwiązać case study dotyczący
CSR-u oraz wcielić się w role menedżerów. Każdy uczestnik otrzyma niespodziankę
oraz potwierdzenie uczestnictwa.
104
Odbiorca Imprezy: Licealiści i studenci
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 100
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji Imprezy: Białystok
Termin Imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia Imprezy: 16:45
Czas trwania Imprezy: 2 godz.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 204
Dostęp do Imprezy: Wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Magdalena Andrejczuk, Jacek Gibel, Katarzyna Nikiciuk,
Ewelina Piekarska
Osoba odpowiedzialna za organizację Imprezy: Magdalena Andrejczuk, członek
Studenckiego Koła Menedżerów
E-mail: [email protected]
Telefon: 698912740
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii, Sekcja Antropologii Historycznej
Studenckiego Koła Naukowego Historyków
Nazwa imprezy: Niezwykła kolekcja muzealna. Podsumowanie projektu
„Inwentaryzacja kolekcji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Surażu”.
Rodzaj imprezy: Forma: wystawa fotograficzna, prelekcja Kustosza Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Surażu o historii muzeum i jego zbiorach,
spotkanie z uczestnikami projektu „Inwentaryzacja kolekcji Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Surażu”, prezentacja jego efektów.
Adres strony www: http://www.historia.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja, wystawa, występ
Opis imprezy: Niezwykła kolekcja muzealna zgromadzona w prywatnym Muzeum
Archeologicznym i Etnograficznym w Surażu jest dziełem dwóch pokoleń
entuzjastów przeszłości i kultury rodzinnych stron: Władysława i Wiktora
Litwińczuków. Zgromadzone przez nich zbiory obejmują ponad 2500 eksponatów
archeologicznych, etnograficznych, historycznych i przyrodniczych zebranych w
ciągu nieustannych poszukiwań prowadzonych od lat trzydziestych XX w. w Surażu
oraz jego nadnarwiańskich okolicach. Do chwili rozpoczętego przed trzema laty
projektu Sekcji Antropologii Historycznej Studenckiego Koła Naukowego
Historyków zbiory te nie były wcześniej inwentaryzowane. Przeprowadzona w
okresie trzech lat ich inwentaryzacja stała się podstawą do szczegółowego poznania
nie tylko skarbów kultury zgromadzonych w muzeum suraskim lecz również
fascynującej historii powstawania tej kolekcji i ludzi, którzy ją tworzyli.
Teraz, po zakończeniu prac Kustosz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w
Surażu Władysław Litwińczuk oraz autorzy inwentaryzacji zbiorów chcą podzielić się
swą wiedzą ze wszystkimi miłośnikami regionu.
Odbiorca imprezy: wszyscy miłośnicy dziejów i kultury regionu Polski północno wschodniej
Wiek odbiorcy: od 13 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
105
Termin imprezy: 23.04.2009.
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:20
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Białystok, Plac Uniwersytecki 1, sala 108 A
Dostęp do imprezy: Wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Dr Maciej Karczewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Maciej Karczewski, adiunkt,
opiekun Sekcji Antropologii Historycznej SKNH, [email protected], telefon: 605565-831
E-mail: [email protected]
Telefon: 605565831
Nazwa jednostki organizującej projekt: RDLP w Białymstoku - Nadleśnictwo
Browsk; Gruszki 10, 17-220 Narewka
Nazwa imprezy: Wielozmysłowe poznawanie środowiska leśnego podczas wycieczki
do lasu i spotkania z leśnikiem
Rodzaj imprezy: spotkanie z leśnikiem – spacer po lesie
Kategorie uzupełniające: wycieczka, - zajęcia terenowe, pogadanka
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Spotkanie z leśnikiem – spacer po lesie, uważne słuchanie informacji i
ciekawostek przyrodniczych, fotografowanie przyrody, oglądanie okazów
przyrodniczych – zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się
w lesie.
Budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą: Rozbudzenie zainteresowań pięknem i
bogactwem środowiska przyrodniczego. Doskonalenie umiejętności dostrzegania i
podziwiania piękna urokliwych zakątków Puszczy Białowieskiej. Nabywanie
opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.
Odbiorca imprezy: dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
Wiek odbiorcy: 7 - 16
Limit liczby uczestników: 15 - 20 osób czynnie uczestniczących w zajęciach +
opiekunowie
Miejscowość organizacji imprezy: Białowieża
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: najlepiej do godziny 10:00
Czas trwania imprezy: 2 – 3 godz.
Adres: Gruszki (siedziba Nadleśnictwa Browsk); “Złoty szlak św. Eustachego” –
ścieżka omawia zagadnienia związane z gospodarką leśną, ochroną przyrody,
ekologią. Ścieżka wchodzi w skład obiektu dydaktycznego, który Nadleśnictwo
nazwało: „Parkiem Edukacji Przyrodniczo – Leśnej”. Park powstał w 2003 r.
Głównym celem jego utworzenia było udostępnienie dla edukacji i turystyki
puszczańskich kompleksów z jednoczesną eliminacją zniszczeń w zbiorowiskach
leśnych
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Urszula Olejnicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Urszula Olejnicka
E-mail: [email protected]
106
Telefon: 085 685 83 44
Dodatkowe informacje o imprezie: Odzież terenowa oraz obuwie terenowe (nie
płócienne), kurtki/płaszcze przeciwdeszczowe
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku, Zakład Nauk Chemicznych
Nazwa imprezy: Wykrywanie składników chemicznych skóry i jej wytworów
Rodzaj imprezy: pokaz
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zapoznanie uczestników z profilem pracy w pracowni biochemicznej.
Omówienie składników biochemicznych skóry i jej wytworów. Pokaz reakcji
charakterystycznych i wykrywanie białek: kolagenu, keratyny i elastyny. Omówienie
funkcji termoregulacyjnej skóry i wykrywanie niektórych składników potu. Pomiar
pH potu. Spalanie włosów i badanie ich składu chemicznego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 13 - 99
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: ul. Krakowska 9, sala 109
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Anna Pietryczuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Kleszczewska
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku
Nazwa imprezy: Przeznaczenie w próbówce, czyli zobacz DNA
Rodzaj imprezy: pokaz
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem doświadczenia jest izolacja i precypitacja DNA zawartego w
bakteriach Escherichia Coli. Zostanie przedstawiona prosta metoda wizualizacji
makrocząsteczek.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 13 - 99
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: ul. Krakowska 9
107
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. farm. Justyna Ostrowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Kleszczewska
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku, Zakład Nauk Biologicznych
Nazwa imprezy: Aromaterapia
Rodzaj imprezy: pokaz, wykład, doświadczenie
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Zapoznanie uczestników z historią aromaterapii, metodami
otrzymywania olejków eterycznych, właściwościami wybranych olejków eterycznych
oraz podstawowymi zasadami aromaterapii; pokaz otrzymywania olejków
eterycznych metodą Deryng’a.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: ul. Krakowska 9, WSKiOZ sala 103
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Agata Jabłońska-Trypuć
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Kleszczewska
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert Studentów kierunku Wokalistyka: KAROLINA
KUKLIŃSKA – mezzosopran
MARCIN OZGA – baryton
KRZYSZTOF SZYFMAN - baryton
URSZULA IŻBICKA – fortepian
Rodzaj imprezy: koncert.
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W programie: J. S. Bach - Aria z "Kantaty o kawie"; W. A. Mozart Aria "Un bacccio di mano" z opery "Zazdrość szczęśliwa"; W. A. Mozart - Aria "Non
piu andrai" z opery "Wesele Figara"; T. Baird - 2 sonety "Drwię, mając ciebie, z całej
ludzkiej pychy...", "Spójrz, co tu ciche serce wypisało..."; P. Czajkowski - "Dień li
carit"; S. Moniuszko - "Dziad i baba"; G. B. Pergolesi - Stabat mater; G. B. Pergolesi
108
- Quae moerebat; P. Czajkowski - "Ja wsio jewo jesio liubliu"; I. J. Paderewski "Siwy koniu"; F. Schubert - "Der Tod und das Madchen"; T. Baird - Sonet "Słodka
miłości"; R. Schumann - Dichterliebe "Im wunderschónen monat Mai", "Ich grolle
nicht"; P. Czajkowski - Aria Oniegina z opery "Eugeniusz Oniegin"; W. A. Mozart Aria Hrabiego z opery "Wesele Figara".
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: BIG BAND
opieka artystyczna Tomasz Witek
Rodzaj imprezy: koncert
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W programie:
STEVE WINWOOD, SPENCER DAVIES - "GIMME SOME LOVIN"
STEVEN GREENBERG - "FUNKYTOWN"
RICK STITZEL - "CARNIVAL LOS RIOS"
JIMMY DAVIES, ROGER RAMIREZ - "LOVER MAN"
OUTKAST ARR.JOHN BERRY - "THE WAY YOU MOVE"
JULE STYNE ARR.SAMMY NESTICO - "JUST IN TIME"
PAUL DESMOND - "TAKE FIVE"
ERROLL GARNER - "MISTY"
HARBIE HANCKOK - "CANTALOUP ISLAND"
BURT HOWARD - "FLY ME TO THE MOON"
RICK STITZEL - "IN THE ZONE"
JOSEPH KOSMA - "AUTUMN LEAVES"
JOE GARLAND - "IN THE MOOD"
NEAL HEFTI - " L DARLIN"
LOUIS PRIMA - "SING SING SING"
JOE ZAWINUL - "BIRDLAND"
QUINCY JONES - "SOUL BOSSANOVA"
Współorganizacja Galeria Ślendzińskich – Białostocki Ośrodek Kultury
109
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 80
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Białostocki Ośrodek Kultury – Fama, ul. Legionowa 5
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Recital organowy
Sylwester Trojanowski
Rodzaj imprezy: recital
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: N. BRUHNS Preludium i fuga e-moll
D. BUXTEHUDE Passacalia in d, BuxWV 161
J. S. BACH Toccata i Fuga d-moll BWV 538 "dorycka"
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników:
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:45
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Kościół p.w. NMP Matki Kościoła, ul. Pogodna
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca:
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny
Nazwa imprezy: Wprowadzenie waluty euro w Polsce
110
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: dyskusja, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Przeprowadzenie prezentacji wad i zalet wprowadzenia waluty Euro w
Polsce
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna
Wiek odbiorcy: od lat 14
Limit liczby uczestników: 90 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00, 12:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, 9A
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci: Magdalena Parejko, Emilia Salik, Grzegorz
Złotorzyński
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Marcin Sobotka
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Architektury, Urbanistyczne Studenckie Koło Naukowe „Koło – Miasta”
Nazwa imprezy: Konurbacja bydgosko-toruńska
Rodzaj imprezy: wystawa z prelekcją
Kategorie uzupełniające: wystawa z wernisażem i wykładem
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wystawa ukazująca efekty prac studenckiego koła naukowego nad
badaniem konurbacji w Polsce
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 99 lat
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin Imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: ul. Grunwaldzka 11/15, hala WA
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Marcin Smolarz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. arch. Bartosz Czarnecki,
Tomasz Oleszczuk
Telefon: 085 746 99 10; 517 879 608
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Nazwa Imprezy: Pobaw się z nami figurami
Rodzaj imprezy: warsztaty
111
Adres strony www: http://www.signum.pb.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: impreza plenerowa
Udział publiczności: Z aktywnym udziałem publiczności
Opis Imprezy: W czasie warsztatów przewidziano podanie informacji o pakietowaniu,
klasyfikacji parkietaży i zabawę w układanie parkietaży z wybranych figur.
Dodatkowo przewidziano zabawy z „geometrii nożyc”: dzielenie figur na kilka części
i układanie nowych kształtów.
Odbiorca Imprezy: Uczniowie, nauczyciele, zainteresowani słuchacze
Wiek odbiorcy: od lat 5
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin Imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia Imprezy: 11:00
Czas trwania Imprezy: 90 minut
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, budynek stołówki PB, obok Klubu „Gwint”
Dostęp do imprezy: wstęp wolny po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Dorota Morzyska, dr Krzysztof Piekarski
Osoba odpowiedzialna za organizację Imprezy: dr Dorota Morzyska
E-mail: [email protected]
Telefon: 501 375 459; 085 746 90 82
Nazwa jednostki organizującej projekt: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy
Nazwa imprezy: Chemiczne zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.ior.bialystok.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Obecność zanieczyszczeń chemicznych w żywności jako kryterium
oceny bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Omówienie substancji
szkodliwych dla ludzi.
Odbiorca imprezy: uczniowie gimnazjum i szkół średnich
Wiek odbiorcy: od 15 do 20 lat
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: ul. Chełmońskiego 22, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Bożena Łozowicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Piotr Kaczyński
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6785472
Informacje dodatkowe: dojazd autobusem nr 18 w kierunku Chełmońskiego
(końcowy przystanek)
112
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wigierski Park Narodowy
Nazwa imprezy: Zmiany klimatyczne prawda czy mit?
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: pomiary i obserwacje meteorologiczne
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna oraz zainteresowani tematyką w różnym
wieku
Wiek odbiorcy: 15 - 100
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Stary Folwark
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 120 min.
Adres: Muzeum Wigier w Starym Folwarku
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Maciej Ambrosiewicz (p.o.
kierownika Muzeum Wigier)
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5630152
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wigierski Park Narodowy
Nazwa imprezy: Ptaki Wigierskiego Parku Narodowego
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: obserwacje nad brzegiem J. Wigry
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna oraz zainteresowani tematyką w różnym
wieku
Wiek odbiorcy: 15 - 100
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Stary Folwark
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 60 min.
Adres: Muzeum Wigier w Starym Folwarku
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Maciej Ambrosiewicz (p.o.
kierownika Muzeum Wigier)
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5630152
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wigierski Park Narodowy
Nazwa imprezy: Niebo nad Wigram
113
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: warsztaty astronomiczne
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna oraz zainteresowani tematyką w różnym
wieku
Wiek odbiorcy: 15 - 100
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Stary Folwark
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:00
Czas trwania imprezy: 3 godz.
Adres: Muzeum Wigier w Starym Folwarku
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Maciej Ambrosiewicz (p.o.
kierownika Muzeum Wigier)
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5630152
Nazwa jednostki organizującej projekt: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy
Nazwa imprezy: Nowoczesne metody badania żywności
Rodzaj imprezy: doświadczenie
Adres strony www: http://www.ior.bialystok.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami badań substancji
toksycznych w żywności. Uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego udziału w
badaniach.
Odbiorca imprezy: uczniowie gimnazjum i szkół średnich
Wiek odbiorcy: od 15 do 20 lat
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: ul. Chełmońskiego 22, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Bożena Łozowicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Piotr Kaczyński
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6785472
Informacje dodatkowe: dojazd autobusem nr 18 w kierunku ul. Chełmońskiego
(końcowy przystanek)
114
Nazwa jednostki organizującej projekt: Niepaństwowa Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Białymstoku, Wydział Nauk Humanistycznych
Nazwa imprezy: Z kryminalistyką na Ty
Rodzaj imprezy: warsztat, pokaz
Adres strony www: http://[email protected]
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem warsztatów będzie przybliżenie uczestnikom zadań
kryminalistyki, a także jej wykorzystywanie w procesie karnym. W ramach zajęć
zaprezentowane zostaną środki do ujawniania i zabezpieczania śladów linii
papilarnych, ślady mechanoskopijne, a także metody ujawniania zabezpieczeń
(znaków utajonych) na dokumentach wartościowych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 15 do lat 99
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: ul. Al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Eugeniusz Ostaszewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Eugeniusz Ostaszewski wykładowca
E-mail: [email protected]
Telefon: 0857420199
Informacje dodatkowe: Zgłoszenia można również wysyłać pod adres mailowy
[email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
Nazwa imprezy: Dlaczego niektóre rośliny są trujące? Charakterystyka i wykrywanie
substancji toksycznych pochodzenia roślinnego
Rodzaj imprezy: doświadczenie, pokaz
Adres strony www: http://biol-chem.uwb.edu.pl/IP/POL/BIOLOGIA/index.php
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest zapoznanie z roślinami trującymi występującymi w
naszym otoczeniu. W szczególności poznanie substancji toksycznych zawartych w
roślinach, m.in. glistnik jaskółcze ziele, konwalia majowa, oleander, miłek wiosenny,
mak polny, wierzba, grusza, kruszyna pospolita, kasztanowiec, pierwiosnek. Ponadto
zaprezentowany zostanie wpływ trucizn organicznych na organizm człowieka
(prezentacja multimedialna).
Podczas zajęć uczestnicy będą aktywnie brać udział w wykrywaniu alkaloidów,
garbników, glikozydów, saponin, olejków eterycznych w materiale biologicznym
(doświadczenia).
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani biologią
Wiek odbiorcy: 15 - 99 lat
115
Limit liczby uczestników: 15 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: Instytut Biologii, ul. Świerkowa 20B, sala 205
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Alicja Piotrowska, dr Andrzej Bajguz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Alicja Piotrowska, dr Andrzej
Bajguz
E-mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku
Nazwa imprezy: Toast na zdrowie i urodę
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://wskosm.pl
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Prezentacja omawia lecznicze i kosmetyczne zastosowania składników
czerwonego wina.
Kult wina wywodzi się z czasów starożytnych. Według Homera – nektar popijany
przez bogów Olimpu, zapewniający im wieczną młodość, był czerwonym winem.
Lecznicze właściwości tego napoju doceniał sam Hipokrates. W chrześcijaństwie
wino stało się napojem liturgicznym.
Badania współczesne potwierdzają skuteczność terapeutyczną umiarkowanych dawek
czerwonego wina. Naukowo udowodniono, że zawarte w nim polifenole wspomagają
leczenie wielu schorzeń i dolegliwości, zwłaszcza w zakresie chorób cywilizacyjnych.
Odmładzające działanie wina na skórę wykorzystuje nowoczesna kosmetologia. Na
bazie biologicznie czynnych składników czerwonego wina produkowane są
kosmetyki opóźniające procesy starzenia się skóry. Świeży miąższ winogron,
preparaty zawierające ekstrakt z owoców, a także samo wino, stosowane są w
profesjonalnych zabiegach odmładzających proponowanych przez salony
kosmetyczne i gabinety odnowy biologicznej.
Odbiorca imprezy: Dorośli zainteresowani tematyką
Wiek odbiorcy: od 18 – bez ograniczeń wiekowych
Limit liczby uczestników: ok. 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: Białystok, ul. Krakowska 9
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. przyr. Elżbieta Kowalska-Wochna
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Kleszczewska
116
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii
Farmaceutycznej
Nazwa imprezy: Enzymy proteolityczne w diagnostyce biochemicznej
Rodzaj imprezy: pokaz z aktywnym udziałem publiczności
Adres strony www: http://www.umwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Enzymy proteolityczne - są to grupy enzymów trawiennych
posiadające zdolność do rozpraszania białek. Do grupy enzymów proteolitycznych
możemy zaliczyć m.in. proteazę. Dzielą się na endopeptydazy (działające wewnątrz
łańcucha polipeptydowego) oraz egzopeptydazy (działające na jeden z końców
białka). Z kolei enzymy egzopeptydazy można podzielić na: karboksypeptydazy
działające na koniec białka z grupą -COOH, aminopeptydazy działające na koniec
białka z grupą -NH2.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych
Wiek odbiorcy: od 12 lat do 18 lat
Limit liczby uczestników: 10
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok, ul. Mickiewicza 2a, sala ćwiczeń nr 139
Zakładu Biochemii Farmaceutycznej UMB
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:30
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: Białystok, ul. Mickiewicza 2a, sala ćwiczeń nr 139 Zakładu Biochemii
Farmaceutycznej UMB
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Sławomir D. Szajda
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. Sławomir D. Szajda
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485690
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym pod nr tel. 085 748
5690 lub 085 748 5639
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii
Farmaceutycznej
Nazwa imprezy: Budowa i funkcje błon biologicznych
Rodzaj imprezy: pokaz z aktywnym udziałem publiczności
Adres strony www: http://www.umwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem spotkania jest przedstawienie struktury i funkcji błon
biologicznych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Przy użyciu modeli
zilustrowane zostanie rozmieszczenie głównych jej składników.
117
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych
Wiek odbiorcy: od 12 lat do 18 lat
Limit liczby uczestników: 10
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: Białystok, ul. Mickiewicza 2a, sala ćwiczeń nr 139 Zakładu Biochemii
Farmaceutycznej UMB
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Małgorzata Knaś
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. Małgorzata Knaś – adiunkt
Zakładu Biochemii Farmaceutycznej UMB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485689
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym pod nr tel.085 748
5689 lub 085 748 5639
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Studium Języków
Obcych
Nazwa imprezy: Wykorzystanie własnej strony internetowej i bazy danych w
dydaktyce języka obcego.
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.woj.piasta.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Prezentacja multimedialna przy wykorzystaniu komputera i
multimedialnego projektora. Obejmuje przedstawienie i opis sposobu wykorzystania
zasobów, materiałów i linków oraz bazy danych na własnej stronie internetowej w
dydaktyce języków obcych na uczelni technicznej (na przykładzie j. angielskiego).
Prezentacja skierowana jest nie tylko do nauczycieli języków obcych, ale także osób
szukających łatwo dostępnych, multimedialnych i ciekawych sposobów
samodzielnego uczenia się języków obcych.
Odbiorca imprezy: Uczniowie, studenci i nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani
nauczaniem i uczeniem się języków obcych z wykorzystaniem internetu.
Wiek odbiorcy: od 15 lat bez górnych ograniczeń
Limit liczby uczestników: do 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 45 - 60 minut
Adres: ul. Wiejska 45A, sala 24
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Wojciech Wójcik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Wojciech Wójcik, starszy
wykładowca j. angielskiego
E-mail: [email protected]
118
Telefon: 085 7469021
Informacje dodatkowe: Z racji uwarunkowań czasowych prosimy o punktualne
przybycie na prezentację. Sala 24 mieści się po lewej stronie na parterze w budynku
głównym PB (Budynek Rektoratu)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmakognozji
Nazwa imprezy: Badania fitochemiczne związków biologicznie czynnych w
surowcach leczniczych na przykładzie olejków eterycznych
Rodzaj imprezy: eksperyment chemiczny
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zajęcia praktyczne: otrzymanie olejków eterycznych z materiału
roślinnego przy zastosowaniu różnych metod, a następnie ich analiza
chromatograticzna metodą TLC.
Wykład na temat możliwości wykorzystania surowców olejkowych i olejków
eterycznych w lecznictwie. Możliwość poznania zapachu różnych olejków.
Odbiorca imprezy: osoby zainteresowane chemią i roślinami leczniczymi.
Wiek odbiorcy: Dolna granica wieku - 15 lat.
Limit liczby uczestników: jednorazowo 20 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: ok. 2 godziny
Adres: Zakład Farmakognozji UMwB ul. Mickiewicza 2a, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. farm. Jolanta Nazaruk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. farm. Jolanta Nazaruk,
[email protected], (085) 748-56-92
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485692
Informacje dodatkowe: W przypadku dużego zainteresowania jest możliwość
powtórzenia w dniu następnym 24.04.09 r.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku,
Nazwa imprezy: Otwarcie wystawy malarstwa Włodzimierza Dąbkowskiego
Rodzaj imprezy: wystawa
Adres strony www: http://www.woak.bialystok.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Włodzimierz Dąbkowski - Urodzony w Zambrowie w 1966 r.
Ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie plastyczne na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główny instruktor plastyki w Miejskim Ośrodku
Kultury w Zambrowie.
Odbiorca imprezy: studenci, zorganizowane grupy, wszyscy zainteresowani tą
dziedziną sztuki
119
Wiek odbiorcy: dla wszystkich
Limit liczby uczestników: 150 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: ul. Św. Rocha 14 - Spodki
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Krystyna Kunicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Krystyna Kunicka, Kierownik Działu
Sztuk Plastycznych WOAK
e-mail [email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 740-37-15
Informacje dodatkowe: Prace do obejrzenia na stronie:
www.pracownia.bakos.pl/Wlodzimierz Dabkowski/WlodzimierzDabkowski
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Mechaniczny, Studium Fizyki
Nazwa imprezy: Zobaczyć niewidzialne
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest przybliżenie uczestnikom tematyki właściwości
falowych światła. Tematyka imprezy wchodzi w zakres fizyki i może być interesująca
dla każdego. Pokaz będzie przedstawiał światło w ujęciu falowym. Przy pomocy
symulacji komputerowych przedstawiony zostanie obraz światła jako ruchu falowego
pola elektromagnetycznego w przestrzeni oraz wyjaśniona zostanie idea interferencji i
dyfrakcji światła. Przy pomocy mikroskopu polaryzacyjno-interferyncyjnego zostanie
przedstawiony praktyczny sposób wykorzystania zjawisk interferencyjnych w
obrazowaniu przedmiotów, które obserwowane w tradycyjny sposób (bez
wykorzystania w/w efektów) są niewidoczne.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 10 do 70 lat
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: ul. Wiejska 45A, sala 08
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Piotr Mrozek, dr inż. Ewa Mrozek, mgr Kamil
Kokoszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Kamil Kokoszkiewicz, asystent
Studium Fizyki
E-mail: [email protected]
120
Telefon: 692184815
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku, Zakład Nauk Farmaceutycznych
Nazwa imprezy: Wpływ probiotyków na zdrowie i urodę
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://wskosm.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Probiotyki są cennymi składnikami żywności, które należy dostarczać
do organizmu wraz z dietą. Podczas wykładu zostanie omówiony wpływ probiotyków
na zdrowie i urodę, wykorzystanie produktów probiotycznych w kosmetyce
naturalnej oraz w kosmetykach dostępnych w sprzedaży
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia
w Białymstoku, ul. Krakowska 9
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. farm. Katarzyna Socha
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. farm. Katarzyna Socha
Telefon: 085 7499430, [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarządzania, Studenckie Koło Naukowe EUROPROJEKT
Nazwa imprezy: Prawidłowy biznes plan szansą na sukces firmy
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl, http://www.weko.uwb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest przekazanie zainteresowanym cech
charakterystycznych prawidłowego biznes planu, co powinnien zawierać, a co nie, jak
należy go sporządzić, w jakiej formie.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 20 do lat 30
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:30
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 201
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
121
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Katarzyna Samosiuk, Joanna Zalewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Katarzyna Samosiuk, Prezes SKN
EUROPROJEKT, [email protected], tel.: 506290295
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania
Nazwa imprezy: Przywództwo we współczesnym biznesie
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl, http://www.weko.uwb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Współczesne organizacje dysponują zasobami ludzkimi o wysokim
stopniu kwalifikacji i specjalizacji. To stwarza możliwość realizacji swoich celów w
turbulentnym otoczeniu konkurencyjnym. Jednakże, aby w pełni skorzystać z
potencjału pracowników i szans pojawiających się na rynku, potrzebni są jeszcze
prawdziwi przywódcy. Obecnie trudno jest wyobrazić sobie efektywny biznes, na
czele którego nie stoi lider. Potrzeba ludzi w wizją i charyzmą, biorących
odpowiedzialność za siebie i swoich współpracowników, a przy okazji stwarzających
środowisko do rozwoju innych, jest potrzebą nadrzędną. Organizacje poszukują dziś
liderów na każdym szczeblu organizacji, aby inspirować innych do działania i
osiągania sukcesów. Kim zatem jest lider i jaką rolę pełni we współczesnej
organizacji biznesowej? – odpowiedź na to pytanie będzie wyzwaniem w trakcie
wykładu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 15 do lat 25
Limit liczby uczestników: 80
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 204
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Marek Kruk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Marek Kruk, adiunkt
E-mail: [email protected]
Telefon: 660 043 337
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Nazwa imprezy: Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne
Rodzaj imprezy: konkurs
Adres strony www: http://katmat.pb.bialystok.pl/usmiech/
Kategorie uzupełniające: wystawa
122
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Konkurs plastyczny skierowany do uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych: gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich. Tematem konkursu jest
szeroko pojęty humor i satyra o tematyce matematycznej. Dopuszczalna jest dowolna
technika malarska i graficzna (wyłączając formy przestrzenne), również komiks.
Nadesłane prace oceni 5-osobowe jury złożone z pracowników Centrum
Popularyzacji Matematyki "Signum". Regulamin, karty zgłoszeń, prace laureatów z
lat ubiegłych oraz szczegółowy opis konkursu na stronie internetowej
www.katmat.pb.bialystok.pl/usmiech. Jest to już piąta edycja tego konkursu.
Nadesłane prace obejrzeć będzie można przez 2 kolejne dni festiwalowe. Impreza
zakończy się wyłonieniem laureatów. Nagrody zostaną przesłane pocztą, lista
laureatów oraz nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej
konkursu.
Prace na konkurs plastyczny można zostawiać na Politechnice Białostockiej ul.
Wiejska 45A pokój 135 lub nadsyłać na adres:
Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum"
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY do dnia 20.04.09 (włącznie).
Odbiorca imprezy: Gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich
Wiek odbiorcy: od lat 12 - do lat 19
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, dawna stołówka PB (obok klubu Gwint)
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Anna Poskrobko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Anna Poskrobko, kierownik
Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum"
E-mail: [email protected]
Telefon: 692 567 759
Informacje dodatkowe: Dodatkowy termin trwania imprezy 24.04.2009, w godzinach
9:00-15:00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Katedra Matematyki
Nazwa imprezy: Namacalne dowody
Rodzaj imprezy: festyn
Kategorie uzupełniające: impreza plenerowa
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Uczestnicy będą mogli zapoznać się z dowodami wybranych twierdzeń
matematycznych. Dowody te będą zaprezentowane w formie zabawy. Bawiąc się
klockami można będzie policzyć granicę szeregu geometrycznego, czy też
„namacalnie” udowodnić twierdzenie Pitagorasa. Pokolorowanie mapy pozwoli
123
sprawdzić, że twierdzenie o czterech barwach działa nawet dla bardzo wymyślnych
map.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 8 do 108 lat
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: Deptak przed Gwintem pod antresolą PB, ul Zwierzyniecka 10
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Marzena Filipowicz-Chomko, dr Marek Kępczyk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Marzena Filipowicz-Chomko
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469079
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Zarządzania
Nazwa imprezy: Co z tą Polską... za 20 lat? Wyniki Narodowego Programu Foresight
"Polska 2020"
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją multimedialną
Adres strony www: http://wz.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład połączony z prezentacją multimedialną przedstawiającą
wyniki współpracy reprezentantów nauki, biznesu, polityki w ramach konsultacji
społecznych przeprowadzonych z Polakami na temat przyszłego rozwoju społecznogospodarczego Polski. Całość odbywała się w ramach 3-letniego projektu pod nazwą
Narodowy Program Foresight "Polska 2020" i zaowocowała wypracowaniem
scenariuszy - wizji rozwoju kraju. Te wizje, wraz z omówieniem istoty (metodyki,
przebiegu) samego projektu chcemy Państwu przedstawić.
Odbiorca imprezy: młodzi i nieco starsi, humaniści i ekonomiści, słowem - wszyscy
zainteresowani.
Wiek odbiorcy: 15-99 lat
Limit liczby uczestników: 100 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok-Kleosin
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: ok. 2 godz.
Adres: ul. O. S. Tarasiuka 2, sala 18KH
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Urszula Glińska, mgr Łukasz Nazarko, mgr Andrzej Magruk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Urszula Glińska, mgr Łukasz
Nazarko, mgr Andrzej Magruk
E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Telefon: 085 7469821
124
Informacje dodatkowe: Wykład-prezentacja odbywać się będzie w sali 18 KH w Hali
"Berlin"
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
Nazwa imprezy: Zabawki fizyczne
Rodzaj imprezy: pokaz z elementami zajęć warsztatowych
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: warsztat, doświadczenie
Opis imprezy: Nauka poprzez zabawę jest jedną z najbardziej efektywnych form
kształcenia człowieka. Zabawki fizyczne nadają się idealnie do nauki fizyki, bowiem
bawiąc uczą, a ucząc bawią. Impreza skierowana jest zarówno do uczniów, jak i
nauczycieli.
Na kilkunastu stanowiskach zgromadzone będą tzw. zabawki fizyczne w postaci
prostych ale atrakcyjnych eksperymentów. Działanie każdej zabawki podlega prawom
fizyki. Podyskutować można będzie między innymi na temat: Co widać we wnętrzu
kalejdoskopu? Czy lewitacja wymaga wiedzy tajemnej? Zobaczyć np. kamień
celtycki, model silnika, pijącego ptaka i wiele innych.
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna
Wiek odbiorcy: od lat 7 - do lat 99
Limit liczby uczestników: 20 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: 15-424 Białystok, ul. Lipowa 41, sala 208
Osoba prowadząca: dr Ryszard Gieniusz, mgr Mirosława i Sławomir Żuber
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ryszard Gieniusz, starszy
wykładowca
E-mail: [email protected]
Telefon: 7457227
Informacje dodatkowe: dodatkowe godziny rozpoczęcia imprezy: 10:00, 11:00, 12:00,
13:00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku
Nazwa imprezy: W krainie mroku
Adres strony www: http://wskosm.pl
Udział publiczności: bez udziału publicznosci
Opis imprezy: Podczas pokazu przedstawiony zostanie makijaż fantazyjny z
elementami body-paintingu
Odbiorca imprezy: zainteresowane osoby – kobiety, mężczyźni
Wiek odbiorcy: 5 – 105
Limit liczby uczestników: 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
125
Czas trwania imprezy: 120 minut
Adres: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
ul.Krakowska 9 Białystok, s. 05
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr IwonaWasilewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr IwonaWasilewska
Telefon: 604857251
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Medyczny
Nazwa imprezy: Zapobiegając otyłości - promujesz zdrowy styl życia
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna, pomiary wskaźnika WHR, BMI
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Od 1999 r. otyłość została zakwalifikowana w rejestrze chorób jako
przewlekła choroba o skomplikowanej wieloczynnikowej etiologii. Obecnie
wiadomo, że jest to choroba zdeterminowana przez czynniki środowiskowe związane
ze stylem życia oraz czynniki genetyczne. Skłonność do otyłości dotyczy całych
rodzin. Na podstawie licznych badań epidemiologicznych stwierdzono, że otyłość jest
stanem predysponującym do cukrzycy, nadciśnienia tętniczego krwi, miażdżycy
tętnic wieńcowych, schorzeń wątroby, nerek, płuc i skóry, a także depresji i bezdechu
sennego. Według danych WHO nastąpiło znaczne obniżenie aktywności fizycznej
społeczeństw cywilizowanych. Obecnie jedna czwarta Amerykanów powyżej 18 roku
życia nie wykazuje żadnej aktywności ruchowej w wolnym czasie. W Polsce poziom
aktywności fizycznej jest równie niski.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 13-99
Limit liczby uczestników: 80
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Joanna Chilińska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Krystyna Wróblewska - z-ca
dyrektora Instytutu Medycznego
E-mail: e-mail:[email protected]
Telefon: 086 2168272
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki B
Nazwa imprezy: Kreślimy widome drogi Słońca na modelu sfery niebieskiej
Rodzaj imprezy: warsztat
126
Adres strony www: http://ii.uwb.edu.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: W edukacji matematycznej na poziomie przedakademickim uczniowie
poznają jeden system geometryczny: geometrię euklidesową na płaszczyźnie.
Tymczasem niektóre treści geograficzne (chociażby praca z globusem, czy też
niektóre zagadnienia z zakresu astronomicznych podstaw geografii) dobrze nadają się
do wprowadzenia elementów geometrii sferycznej, zwłaszcza że mogłaby tutaj
wystąpić tak w szkole potrzebna korelacja międzyprzedmiotowa.
Podstawy geometrii na sferze nie są trudne do zrozumienia już dla ucznia gimnazjum,
jeżeli nie traktuje się tematu zbyt teoretycznie i dysponuje się odpowiednimi
pomocami naukowymi do jego wprowadzenia.
Podczas warsztatów uczestnicy będą posługiwać się zestawem modeli i przyrządów
Lénárt Sphere, pracując na modelu sfery niebieskiej w celu znalezienia odpowiedzi
m.in. na poniższe pytania:
Jak zmienia się droga Słońca nad widnokręgiem oraz długość dnia i nocy na różnych
szerokościach geograficznych?
Dlaczego w Afryce równikowej zmierzch zapada o wiele dłużej niż w szerokościach
umiarkowanych lub na kole podbiegunowym?
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i inni zainteresowani (w
zorganizowanych grupach)
Wiek odbiorcy: Od 16 lat
Limit liczby uczestników: 25 w jednej sesji
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:15
Czas trwania imprezy: 2 godziny lekcyjne
Adres: Białystok, Instytut Informatyki UwB, ul. Sosnowa 64, sala 206
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak, mgr Małgorzata Błoszyńska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Anna Rybak, 603100306
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457650
Informacje dodatkowe: Impreza wspomaga nauczanie geografii na poziomie
ponadgimnazjalnym, więc wskazane jest uczestnictwo nauczyciela geografii (nie
matematyki) jako opiekuna grupy.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Filologiczne Koło Filmoznawców (działające
przy Zakładzie Kulturoznawstwa)
Nazwa imprezy: Młode kino polskie – pokaz filmu Teczki, reż. Robert Wist,
produkcja: Polska 2007
Rodzaj imprezy: pokaz filmowy poprzedzony wykładem
Adres strony www: http://ifp.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest propagowanie sztuki filmowej, zwłaszcza mało
znanego kina młodych polskich twórców. Pokaz filmu zostanie poprzedzony
prelekcją.
127
Dystrybutor następująco opisuje film Teczki: Po co im to wszystko było? Co kto
robił, co jadł, co czytał, z kim się spotykał.? W myśl dyrektywy "nie wiadomo, co
może się przydać", wszystko interesowało funkcjonariuszy dawnej policji politycznej.
Tysiące akt zapełniły przepastne piwnice ich siedzib. Minęło 20 lat, akta pożółkły, ich
bohaterowie zajęli ważne stanowiska w nowej Polsce. W dorosłe życie wchodzi nowe
pokolenie. Zajęci swoimi sprawami podejmują pierwsze życiowe decyzje. A teczki
tylko czekają, by ktoś zrobił z nich użytek.
Odbiorca imprezy: licealiści, studenci, wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 100
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 158
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Joanna Wasilewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Joanna Wasilewska, Prezes
Filologicznego Koła Filmoznawców
E-mail: [email protected]
Telefon: 607149870
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Koło Rusycystów
Literaturoznawców
Nazwa imprezy: Twórczość współczesnych poetów rosyjskich. Wieczór poezji.
Rodzaj imprezy: prezentacja
Kategorie uzupełniające: występ
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest propagowanie rosyjskiej literatury. W programie
spotkania - prezentacja utworów współczesnych poetów rosyjskich połączona z
tradycyjnym rosyjskim „czajepitijem“.
Odbiorca imprezy: studenci, humaniści, młodzież szkolna, ale też wszyscy inni
zainteresowani tematyką
Wiek odbiorcy: od lat 10 do lat 100
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 47
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Baczewska-Murdzek
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Baczewska-Murdzek,
adiunkt
E-mail: [email protected]
128
Telefon: 085 7440724
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
Nazwa imprezy: Czy jednomandatowe okręgi wyborcze mają coś wspólnego z
demokracją
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem warsztatu będzie zaznajomienie uczestników z problematyką
różnych sposobów podejmowania decyzji zbiorowych, ze szczególnym
uwzględnieniem systemów głosowania stosowanych w demokracji. Zostaną
przedstawione różne aspekty większościowych i proporcjonalnych systemów
głosowania. Głównym problemem, z którym zmierzą się uczestnicy warsztatu będzie
to, czy jednomandatowe okręgi wyborcze oparte na większościowej metodzie liczenia
głosów spełniają warunki demokracji, czy też – jak uważają niektórzy – tylko
systemy proporcjonalne (takie jak ordynacja stosowana obecnie w Polsce) zapewniają
adekwatne odzwierciedlenie preferencji politycznych obywateli. Uczestnikom
warsztatu zostanie przedstawionych szereg rzeczywistych przykładów tego problemu,
a następnie zostaną oni zaproszeni do samodzielnego rozważenia omawianych
problemów.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowanie
Wiek odbiorcy: Od 13 do 74 lat
Limit liczby uczestników: Bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin
Adres: Pl. Uniwersytecki 1 sala 108 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Radosław Oryszczyszyn
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Radosław Oryszczyszyn, Katedra
Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii UwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457104
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa imprezy: Wykład z cyklu „Chemia – bliżej nas, jakie to ciekawe - Pij mleko!
Będziesz wielki?"
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Czy wszyscy mogą pić mleko? Czy powinniśmy je pić? Przedstawione
zostaną dwie skrajne opinie na ten temat. Jaka jest prawda? W jej ustaleniu pomogą
129
odpowiedzi na pytania: Czym się różni mleko pozyskiwane prosto od krowy od tego,
które sprzedawane jest w sklepach? Jakie składniki zawarte w mleku powodują, że
nie jest ono tolerowane przez niektórych z nas? Wreszcie, jakie produkty uzyskiwane
są z mleka i dlaczego tak je lubimy?
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 do 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: Hurtowa 1 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Z. Wilczewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki ,,Signum"
Nazwa imprezy: Bańki, wstęgi, sznurki
Rodzaj imprezy: festyn
Adres strony www: http://katmat.pb.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: impreza plenerowa
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Jak na metalowej ramce rozpiąć błonę o minimalnej powierzchni?
Geometria potrafi ten problem rozstrzygnąć jednoznacznie, trzeba jednak zaprząc do
tego skomplikowany aparat matematyczny. O wiele przyjemniej jest posłużyć się
bańkami mydlanymi. Uczestnicy mając do dyspozycji ramki (okrągłe, sześcienne,
spiralne) będą mogli rozpiąć błony mydlane o różnych kształtach. Przy pomocy
papieru, kleju i nożyczek wszyscy zainteresowani będą mogli przeprowadzić
zaskakujące doświadczenia z wstęgą Möbiusa. Na tych, co zechcą sprawdzić swoją
kreatywność, czekają sznurkowe zagadki, które można rozwiązać myśląc
niestandardowo.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 5 do 105 lat
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: Deptak przed Gwintem, ul Zwierzyniecka 10
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Marek Kępczyk, dr Rajmund Stasiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Marek Kępczyk
E-mail: [email protected]
130
Telefon: 085 7469081
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa imprezy: Wykład z cyklu „Chemia – bliżej nas, jakie to ciekawe - Kawa czy
herbata?"
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mniam, herbata czy kawa? Jak możemy wyobrazić sobie dzień bez
parującej filiżanki aromatycznego płynu? Jaka zagadka tkwi w tym, że tak lubimy te
gorące napoje? Opowiemy o kofeinie i innych alkaloidach. Wyjaśnimy sposób, w jaki
powstają różne rodzaje herbaty, obrzędach jej parzenia i tradycji picia herbaty na
świecie. A na deser kawa i jej tajemnice. Omówimy drogę, jaką przechodzi kawa od
rośliny do powstania czarnego płynu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 do 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Milena Czerepko, Urszula Sanik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa imprezy: Wykład z cyklu „Chemia – bliżej nas, jakie to ciekawe - Niebo w
gębie, czyli to, co misie lubią najbardziej."
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Dlaczego Kubuś Puchatek tak bardzo lubi miód? Opowiemy o
niezwykłych właściwościach tego smakołyku oraz innych produktach pszczelich.
Podpowiemy, jak można wykorzystać te dary natury. Zdradzimy, jak nie paść ofiarą
oszustwa i odróżnić miód naturalny od sztucznego. Ponadto postaramy się przybliżyć
Państwu sekrety życia pszczół.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 do 99
Limit liczby uczestników: 60
131
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:30
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Róża Bagan, Paweł Jarońko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa imprezy: Wykład z cyklu „Chemia – bliżej nas, jakie to ciekawe - Zmysłowe
zapachy"
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zapytano kiedyś gwiazdę ekranu, Marilyn Monroe, co ma na sobie,
gdy kładzie się spać. Jej odpowiedź brzmiała: „Tylko Chanel N°5”. W naszym
wykładzie przedstawimy Państwu historię zapachów oraz podejmiemy próbę
odpowiedzi na dwa pytania:
- jak wybierać perfumy?
- za co tak naprawdę płacimy je kupując?
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 do 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: Hurtowa 1 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Agata Nędzi, Krzysztof Bukłaho
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa imprezy: Wykład z cyklu „Chemia – bliżej nas, jakie to ciekawe - To się nosi włosy!"
132
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Czy włosy żyją własnym życiem? Czemu zawdzięczają kolor? Czy
można osiwieć od zmartwień? Dokąd wiedzie droga przez żołądek? Co wspólnego
ma analiza biochemiczna włosa ze środkami wyrazu? Czy to prawda, że w
średniowieczu używano krwi kozła zamiast odżywki? Zapraszamy Państwa na
fascynującą podróż w świat włosów!
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 do 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:30
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Katarzyna Bałkan, Magdalena Kierkowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa imprezy: Wykład z cyklu „Chemia – bliżej nas, jakie to ciekawe - Zmień
swoją twarz i ciało."
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Moda na upiększanie trwa niezmiennie. Zabiegi medycyny estetycznej
często potrafią zdziałać cuda. Opowiemy wszystko o pielęgnacji ciała i twarzy, o
zabiegach upiększających, walce z cellulitem, zmarszczkami i niedoskonałościami
skóry. Dostarczymy informacji dotyczących ewentualnych korzyści oraz zagrożeń,
jakie niesie poprawianie własnej urody.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 do 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:30
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Karolina Wachol-Worończuk
133
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa imprezy: Wykład z cyklu „Chemia – bliżej nas, jakie to ciekawe - I stała się
jasność – chemiluminescencja"
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Jeżeli zadaliście sobie kiedykolwiek jedno z poniższych pytań:
- na czym polega zjawisko chemiluminescencji i jakie są jego praktyczne
zastosowania?
- dlaczego robaczki świętojańskie, plankton i inne organizmy świecą?
- czy człowiek świeci również?
- co wspólnego z chemiluminescencją ma Nagroda Nobla w dziedzinie chemii,
przyznana w tym roku?
Koniecznie posłuchajcie tego wykładu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 do 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:30
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Daniel Popławski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 80
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa imprezy: Wykład z cyklu „Chemia – bliżej nas, jakie to ciekawe - Fulereny kosmiczne piłki"
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
134
Opis imprezy: Fuleren, czyli trzecia, alotropowa odmiana węgla ma za sobą bardzo
krótką historię. Fascynujące perspektywy zastosowań fulerenów i ich pochodnych
mogą okazać się największą przygodą chemiczną XXI w.
Co węgiel ma wspólnego z piłką nożną? Jaka jest rola przypadku w odkryciach
naukowych? W czym tkwi fenomen najpiękniejszych molekuł stworzonych przez
naturę? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w proponowanym wykładzie.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 do 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Madalena Kierkowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
E-mail: [email protected]
telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa imprezy: Jajko czy kura? – Chemia jajka
Rodzaj imprezy: pokaz
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pomysł powstał z myślą o młodzieży zainteresowanej chemią i
prowadzeniem samodzielnych prac badawczych – „Poznaj chemię poprzez
eksperyment”.
Ćwiczenia laboratoryjne będą wykonywane indywidualnie przez uczniów w
laboratorium chemicznym. Będą one dotyczyć analizy składu jajka i podzielone
zostaną na części dotyczące: skorupki, żółtka i białka. Uczestnicy będą mogli
wykonać reakcje charakterystyczne dla substancji znajdujących się w poszczególnych
częściach jajka, ze szczególnym uwzględnieniem białek.
Odbiorca imprezy: Zorganizowane grupy uczniów szkół licealnych i gimnazjalnych
Wiek odbiorcy: od 13 do 99
Limit liczby uczestników: 1 grupa - 10 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci Koła Naukowego Chemików
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
135
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Informacje dodatkowe: powtórzenie imprezy o godzinie: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło Naukowe Chemików
Nazwa Imprezy: Chemia w kuchni
Rodzaj Imprezy: pokaz
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: Doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Studenci Koła Naukowego Chemików UwB zaprezentują szereg
eksperymentów związanych z substancjami chemicznymi, które można znaleźć w
domu. Planowane są: „Chemiczny wulkan w domu”, „Balon Widmo”, „Herbatka
Nestea”, „Prześwitujące jajko z gumy”, „Co ma wspólnego ziemniak z bananem?”,
„Atrament sympatyczny, czyli chemiczne SMS-y”, „Czerwona kapusta jako
wskaźnik” oraz wiele innych. Istnieje możliwość wykonania niektórych ćwiczeń
samodzielnie.
Zaprezentowane doświadczenia mają na celu popularyzację chemii wśród młodzieży
szkolnej. Pokazy chemiczne to także okazja do zwiedzenia laboratorium chemicznego
i zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym w danych pracowniach.
Odbiorca imprezy: Zorganizowane grupy uczniów szkół licealnych i gimnazjalnych
Limit liczby uczestników: 1 grupa - 10 osób
Miejscowość organizacji Imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci Koła Naukowego Chemików
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Z. Wilczewska, opiekun
Koła Naukowego Chemików
E-mail: [email protected]
telefon: 085 745 75 88, 085 745 78 00
Informacje dodatkowe: powtórzenie imprezy o godzinie: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Zakład Metod Fizykochemicznych
Nazwa imprezy: Flawonoidy i feromony, chelatoterapia - prawda i mity
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
136
Opis imprezy: Prezentacja multimedialna, której tematem będą flawonoidy, feromony
i chelatoterapia. Flawonoidy odgrywają dużą rolę w świecie roślin, a niektóre
wykazują działanie lecznicze. Feromony to środki komunikacji chemicznej w świecie
zwierząt (głównie owadów). Chelatoterapia jest ostatnio reklamowana jako jedna z
metod walki z miażdżycą, polegającą na wykorzystaniu EDTA.
Odbiorca imprezy: uczniowie III klasy gimnazjum, uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych i pozostali zainteresowani prezentowaną tematyką.
Wiek odbiorcy: od 16 do 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Osoba prowadząca: dr Ewa Cieszyńska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Cieszyńska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 745 78 28, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Zakład Chemii Produktów Naturalnych
Nazwa imprezy: Skąd się biorą leki
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: www.biol-chem.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład popularnonaukowy dotyczący idei, dzięki którym powstają
nowe struktury biologicznie czynnych substancji – potencjalnych leków.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 16 do 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Izabella Jastrzębska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Izabella Jastrzębska, adiunkt
E-mail: [email protected]
Telefon: 085-745-76-04, 085 745 78 00
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii, Sekcja Historii Nowożytnej
Studenckiego Koła Naukowego Historyków
137
Nazwa imprezy: „Żywot człowieka poczciwego” – oblicza codzienności w dobie
staropolskiej.
Rodzaj imprezy: podczas imprezy wygłoszonych zostanie szereg referatów
uzupełnionych prezentacją multimedialną oraz muzyką barokową
Adres strony www: http://www.historia.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Podczas spotkania wygłoszone zostaną referaty, które przybliżą
zebranym oblicza codzienności w społeczeństwie staropolskim. Z wystąpień
dowiemy się jak postrzegano biedę i bogactwo w dobie staropolskiej, czy dawniej
bano się śmierci tak jak dziś i jak o swoje zdrowie dbała płeć piękna. Czas umili nam
również piękna barokowa muzyka.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani: studenci, grupy zorganizowane
(gimnazja, szkoły średnie).
Wiek odbiorcy: od lat 13
Limit liczby uczestników: 70
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:40
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Białystok, Plac Uniwersytecki 1, sala 46
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Iwona Kulesza-Woroniecka, Magdalena Danowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Magdalena Danowska,
przewodnicząca Sekcji Historii Nowożytnej Studenckiego Koła Naukowego
Historyków, Karol Łopatecki, koordynator PFNiSz Instytutu Historii
E-mail: [email protected] , [email protected]
Telefon: 695745771
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Wychowania Fizycznego
Nazwa imprezy: Dwa oblicza tkanki tłuszczowej
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem wykładu będzie przede wszystkim zapoznanie z mało znaną
funkcją tkanki tłuszczowej. Do tej pory postrzegana była jedynie jako magazyn
energii dla organizmu człowieka, a jak wskazują doniesienia naukowe tkanka
tłuszczowa to również ważny organ endokrynny produkujący szereg substancji
mających niezwykle ważny wpływ w utrzymaniu homeostazy metabolicznohormonalnej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:15
138
Czas trwania imprezy: 45 min
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Charmas
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. prof. nadzw. Robert Charmas,
dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego PWSIiP w Łomży
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 2168272
Nazwa jednostki organizującej projekt: Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku
Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego
Nazwa imprezy: Jak odnaleźć siebie? Warsztaty komunikacji interpersonalnej dla
młodzieży zainteresowanej pracą z patologią społeczną
Nie zgubić nadziei – wiosna jest w nas. Warsztaty edukacyjne dla osób
zainteresowanych problemami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Rodzaj imprezy: warsztaty połączone z prezentacją i częścią artystyczną
Kategorie uzupełniające: występ
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Impreza będzie miała charakter otwarty, w formie:
1. Prezentacja różnych form pracy studentów z młodzieżą patologiczną i
niepełnosprawną, w tym wykład otwarty i zajęcia warsztatowe.
2. Prezentacje praktyk pedagogicznych i projektów wolontariatowych pracy z dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawnych i patologiczną – staże zagraniczne i staże w
instytucjach resocjalizacyjnych: projekty współpracy z policją, zakładami karnymi i
poprawczymi,
3. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
4. Interaktywna edukacja artystyczna z udziałem studentów i młodzieży
niepełnosprawnej NIE ZGUBIĆ NADZIEI - WIOSNA JEST W NAS.
Odbiorca imprezy: Warsztaty są kierowane do młodzieży liceów, szczególnie klas
maturalnych
Wiek odbiorcy: od lat 17
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 120 minut
Adres: Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i
Wychowania Fizycznego, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Alicja Geniusz - Dyrektor Szkoły Specjalnej, wykładowca
Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku. Specjalista w dziedzinie pedagogiki
specjalnej, rewalidacji osób niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Ewa Kozaczyńska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 732 22 42 w. 107
139
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Ochrony Zdrowia
Nazwa imprezy: Ile lat mają Twoje płuca?
Rodzaj imprezy: pokaz i badanie osób zainteresowanych
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Badanie spirometryczne FVC1 –natężonej objętości wydechowej
jednosekundowej, której wartość określa możliwość występowania przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc POchP-choroba cywilizacyjna, środowiskowa, związana z
paleniem tytoniu.
Można określić również wiek płuc u palacza
Udział publiczności: bez aktywnego i osoby dorosłe
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 75
Limit liczby uczestników: 100 - 200
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 8:00
Czas trwania imprezy: 3 godz.
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, sala 161
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Nauczyciele akademiccy Instytutu Ochrony Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewelina Syryca
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5628390
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Ochrony Zdrowia
Nazwa imprezy: Profilaktyka chorób układu krążenia
Rodzaj imprezy: pokaz z badaniem osób zainteresowanych
EKG z wydrukiem
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: EKG z wydrukiem
Badanie parametrów lipidowych: cholesterolu, trójglicerydów i glukozy w krwi
włośniczkowej (na czczo)
Udział publiczności: bez aktywnego i osoby dorosłe
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 75
Limit liczby uczestników: 50 - 75
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 8:00
Czas trwania imprezy: 3 godz.
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, sala 161
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Nauczyciele akademiccy Instytutu Ochrony Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewelina Syryca
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5628390
140
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Ochrony Zdrowia
Nazwa imprezy: Udzielanie pierwszej pomocy medycznej i resuscytacja
Rodzaj imprezy: pokaz i szkolenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokazy udzielania pierwszej pomocy przy wykorzystaniu fantomów
treningowych przeprowadzane przez studentów pielęgniarstwa. Możliwość
współuczestnictwa przy wykonywaniu zabiegów resuscytacyjnych pod kontrolą
nauczyciela akademickiego
Udział publiczności: bez aktywnego i osoby dorosłe
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 75
Limit liczby uczestników: grupy po 10 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 8:00
Czas trwania imprezy: 3 godz.
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, sala 159
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Nauczyciele akademiccy Instytutu Ochrony Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewelina Syryca
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5628390
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Ochrony Zdrowia
Nazwa imprezy: Operacje przez dziurkę od klucza
Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład popularnonaukowy dotyczy współczesnych możliwości
leczenia chirurgicznego w sposób małoinwazyjny. Zagadnienie przedstawiono na tle
ogólnych zasad leczenia chorych oraz historycznych metod operacyjnych oraz
klasycznych metod inwazyjnych. Wykład uzupełniono o krótkie sekwencje filmowe
ilustrujące zagadnienie. Zostaną także przedstawione modele anatomiczne ułatwiające
zrozumienie omawianych zagadnień. Po wykładzie będzie możliwość dyskusji oraz
zadania pytań wykładowcy
Udział publiczności: bez aktywnego i osoby dorosłe
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 75
Limit liczby uczestników: 90 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, 9A
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Zbysław W. Grajek
141
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewelina Syryca
E-mail: [email protected]
Telefon: 087 5628390
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Katedra Matematyki, Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM”
Nazwa imprezy: Bufet gier (nie tylko) matematycznych
Rodzaj imprezy: festyn
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił w grach
logicznych: ,,Samotnik” i ,,Nim”. ,,Samotnik” jest grą jednoosobową. Jej zasady są
oparte na powszechnie znanej taktyce przeskakiwania i zbijania, wykorzystywanej w
grach najbardziej popularnych. Gracz ma możliwość przeprowadzania wielu
oryginalnych i zabawnych rozgrywek. Ta gra wciąga do kibicowania całe rodziny!
Każdy zapewne wie, że słowo ,,nimm” oznacza „weź”, w tym wypadku jednak nie
cukierek, a patyczek lub zapałkę. Czy warto grać? Przekona się o tym każdy, kto
wyzwie na pojedynek matematyka lub innego przeciwnika. Dodatkową atrakcją
,,bufetu” będą dużych rozmiarów puzzle przedstawiające fraktale. Czy łatwo się je
układa? Będzie można to sprawdzić i przy okazji zapoznać się z historią tych
obiektów.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 5 do lat 105
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, deptak przed Klubem „Gwint”
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Marzena Filipowicz-Chomko, dr inż. Rajmund Stasiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Rajmund Stasiewicz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 746 90 75
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarzadzania, Stowarzyszenie Kuźnia Talentów
Nazwa imprezy: Profesjonalna obsługa klienta
Rodzaj imprezy: szkolenie
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl, http://www.weko.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Aby osiągnąć sukces na rynku niezbędna jest profesjonalna obsługa
klienta. Zadowolony klient, o udanej obsłudze powie trzem innym osobom, ale
niezadowolony klient przekaże negatywne opinie już jedenastu osobom (Kotler).
Jakie to niesie za sobą konsekwencje – utratę reputacji czy stratę klientów? Wysoki
142
standard obsługi klientów pozwala odróżnić się od innych firm, o podobnym
charakterze. Ludzie chętniej kupują emocje, tzn. chętniej korzystamy z usług osób w
towarzystwie, których dobrze się czujemy. Klienta obsługuje się w taki sposób, aby
chciał wrócić następnym razem. W oczach klientów jesteśmy wzorowymi
ambasadorami firmy – jesteśmy kompetentni, znamy ceny i oferowane przez nas
usługi, nasza filozofia „Klient nasz PAN”. Trzeba pamiętać, że zaufanie mamy
najpierw do człowieka potem do firmy. Cele szkolenia: 1) Zapoznanie z
podstawowymi zasadami obsługi klienta i umiejętnością budowania trwałych,
satysfakcjonujących relacji z klientem; 2) Zwrócenie uwagi na powiązanie zadań w
zakresie obsługi klienta z celami firmy; 3) Przybliżenie typologii klienta w celu
poprawy komunikacji z klientem i skuteczniejszego radzenia sobie w trudnych
sytuacjach; 4) Zaznajomienie z zasadami obsługi klienta przez telefon. Zapraszamy
na interaktywne szkolenie.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematyką profesjonalnej obsługi klienta
Wiek odbiorcy: od lat 18 do lat 99
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 3 godz.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 201
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Sylwester Mariusz Pilipczuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Sylwester Mariusz Pilipczuk,
członek Zarządu Stowarzyszenia Kuźnia Talentów
E-mail: [email protected]
Telefon: 502 460 244
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Chodźmy się bawić do Jurka
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna zrealizowana w przedmiocie "Gra aktora lalką"
na III roku studiów aktorskich. Podstawą do stworzenia tego przedstawienia była
twórczość D. Wawiłow.
Występują: Aleksandra Wojtysiak i Miłosz Pietruski
Opieka pedagogiczna: prof. Krzysztof Rau
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, głównie dzieci
Wiek odbiorcy: od lat 5
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: ok. 40 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
143
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Urszula Chomik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit,
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku
Nazwa imprezy: Czy warto się opalać?
Rodzaj imprezy: wykład z prezentacją multimadialną
Adres strony www: http://wskosm.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Słońce stanowi istotny czynnik warunkujący brązową opaleniznę i
dobre samopoczucie. Często nie jesteśmy świadomi, że to dobroczynne działanie
niestety jest przysłonięte pewnym niekorzystnym wpływem ultrafioletu
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 13 - 99
Limit liczby uczestników: 80 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul.
Krakowska 9
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Marek Niczyporuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Kleszczewska
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku, Zakład Analizy Chemicznej Kosmetyku
Nazwa imprezy: Naturalne składniki w kosmetykach
Rodzaj imprezy: pokaz
Adres strony www: http://wskosm.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publicznosci
Opis imprezy: Zapoznanie uczestników z profilem pracy w pracowni chemicznej.
Omówienie naturalnych składników występujących w kosmetykach. Pokaz reakcji
charakterystycznych i wykrywanie białek, tłuszczów i węglowodanów. Omówienie
kosmetycznego znaczenia torfu i węglowodorów
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 13 - 99
144
Limit liczby uczestników: 15 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Adres: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul.
Krakowska 9, sala 129
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Paweł Kitlas
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Kleszczewska
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku, Zakład Analizy Chemicznej Kosmetyku
Nazwa imprezy: Wykorzystanie nowych technologii w kosmetologii
Rodzaj imprezy: wykład z prezentacja multimedialną
Adres strony www: http://wskosm.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład opisuje perspektywy nanotechnologii:
- manipulacja pojedynczymi atomami lub cząstkami
- wytwarzanie nowych materiałów i nowych maszyn.
- narzędzia o wysokiej skali manipulacji
oraz nanoobiekty: fullereny - nano piłki, nanorurki, koloidy, nano cząstki,
samoorganizijące się struktury powierzchniowe, nano kryształy, nanosony, nano
kapsułki.
Nanosony są to struktury przenikające przez skórę, transportujące czynniki aktywne o
wielkości rzędu 30-50 nm. Używa się ich do transportu czynników aktywnych w
kosmetyce i medycynie. Nanosony przenikają przez błonę komórkową, dzięki czemu
dostarczanie substancji aktywnej jest bezinwazyjne - bez strat dla tkanek, uwolnienie
jej następuje w określonym miejscu i czasie, nanosony pozwalają także utrzymać
odpowiednie stężenie substancji.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 15 roku życia
Limit liczby uczestników: 60 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Adres: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul.
Krakowska 9, sala 106
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Ewa Kleszczewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Kleszczewska
E-mail: [email protected]
Dodatkowe informacje o imprezie: Wykład przygotowano także w angielskojęzycznej
wersji
145
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku
Nazwa imprezy: W krainie mroku
Adres strony www: http://wskosm.pl
Rodzaj imprezy: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Podczas pokazu przedstawiony zostanie makijaż fantazyjny z
elementami body-paintingu
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 13 - 99
Limit liczby uczestników: 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
czas trwania: 2 godz
Adres: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul.
Krakowska 9, sala 05, 06
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Iwona Wasilewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Kleszczewska
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Nazwa imprezy: „e-komercja” - nowa ekonomia a klasyczna w realnym świecie
Rodzaj imprezy: odczyt
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Opis imprezy: Celem prezentacji jest przedstawienie rynku e-commerce w świecie
realnym na przykładzie Polski, a także zapoznanie słuchaczy z pojęciem „sklep
internetowy” oraz sposobem jego projektowania
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Wilno
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: Litwa, Wilno, ul. Kalwaryjska 143, sala 406
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Regina Klukowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Justyna Łuczyńska – koordynator
E-mail: [email protected]
146
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Budownictwa
Nazwa Imprezy: Nowoczesne metody wzmacniania konstrukcji
Rodzaj imprezy: wykład otwarty z pokazem
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publicznosci
Opis imprezy: Prezentacja multimedialna nowych technik wzmacniania konstrukcji
budowlanych za pomocą taśm i mat węglowych oraz pokaz praktyczny wzmocnienia
belki testowej z jej próbnym obciążeniem.
Odbiorca imprezy: Środowisko akademickie i zawodowe projektantów i
wykonawców konstrukcji budowlanych (Podlaska Izba Budownictwa)
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych
Limit liczby uczestników: 300 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: ok. 4 godz.
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Suwałkach
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Władysław Różyński
E-mail: [email protected]
Dodatkowe informacje o imprezie: Podczas imprezy zainteresowani uczestnicy
otrzymają materiały informacyjne i próbki materiałów.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Katedra Matematyki, Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum"
Nazwa imprezy: Figury unikursalne
Rodzaj imprezy: gry, zabawy, warsztat
Adres strony www: http://signum.pb.bialystok.pl/
Kategorie uzupełniające: impreza plenerowa
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: W czasie imprezy uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami
matematycznymi związanymi z figurami, które dają się narysować bez odrywania
ołówka od kartki (są unikursalne). Przedstawiona zostanie historia Mostów
Królewieckich i badania Eulera oraz makieta mostów z propozycją próby jej
przejścia.
Odbiorca imprezy: Uczniowie, nauczyciele, zainteresowani słuchacze.
Wiek odbiorcy: od lat 5
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, budynek stołówki PB, obok Klubu „Gwint”
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Dorota Mozyrska
147
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Dorota Mozyrska, 501 375 459
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe: Telefon stacjonarny: 085 746 9082
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Medycyny Sądowej
Nazwa imprezy: Wykorzystanie badań DNA w identyfikacji człowieka
Rodzaj imprezy: naukowa
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: strzeszczenie: Opis modelu cząsteczki DNA przez Cricka i Watsona w
1953 r. rozpoczął nową erę w badaniach naukowych. Wykorzystanie analizy DNA
określanej jako ,,DNA fingerprinting” (genetyczny odcisk palca) na potrzeby
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości było możliwe dzięki odkryciu w 1985 r.
przez Aleca Jeffreysa i wsp. polimorficznych sekwencji minisatelitarnych. W
materiale genetycznym człowieka można wyróżnić regiony kodujące, stanowiące
około 1% genomu, które spełniają ważną rolę biologiczną oraz regiony niekodujące.
Niekodujące odcinki DNA charakteryzują się wysokim stopniem polimorfizmu i w
związku z tym znalazły szerokie zastosowanie w badaniach medyczno-sądowych.
Pod pojęciem polimorfizmu należy rozumieć różnice w budowie łańcucha DNA
umożliwiającą różnicowanie osobników w populacji. Polimorfizm markerów
genetycznych wynika z różnych ilości kopii elementów powtarzalnych, które mogą
pojawiać się u osobnika, zazwyczaj przy znacznym zróżnicowaniu częstości cech
markerów między populacjami. Różnorodność rozkładu częstości tych cech w
populacji sprawia, że przy analizie kilku markerów możliwe jest osiągnięcie wysokiej
wartości siły dyskryminacji. Badania takie zostały zastosowane po raz pierwszy w
postępowaniu imigracyjnym w Anglii w marcu 1985 roku, zaś w 1986 r.
wykorzystano te badania w sprawie zgwałcenia i zabójstwa dwóch kobiet. Odkrycie
przez Kary Mullisa reakcji łańcuchowej polimerazy DNA (PCR) w połowie lat 80.
XX wieku otworzyło również ogromne możliwości w identyfikacji genetycznej
człowieka. Technika ta jest niezwykle czuła i skuteczna w przypadku niewielkich
ilości dowodowego materiału genetycznego. Potrzeba szybkiego, efektywnego i
wiarygodnego badania profili genetycznych doprowadziła do opracowania i walidacji
multipleksowych zestawów służących do jednoczesnego oznaczania wielu markerów
genetycznych (zwanych w skrócie STR), które znalazły powszechne zastosowanie w
praktyce medyczno-sądowej i kryminalistycznej. Wprowadzenie automatycznego
rozdziału i analizy produktów PCR przy użyciu analizatorów DNA pozwoliło na
osiągnięcie wyjątkowej dokładności i powtarzalności wyników przy wysokiej
wydajności uzyskiwania profili DNA. Obecnie w praktyce medyczno-sądowej
wykorzystywanych jest rutynowo do 30 markerów STR, przede wszystkim w postaci
zestawów multipleksowych, których siła dyskryminacji jest w większości
przypadków wystarczająca do identyfikacji osoby. Badanie ich polimorfizmu
dostarcza najbardziej wiarygodnych środków identyfikacji osobniczej z próbek
materiału biologicznego. Stosowanie kompatybilnych paneli markerów genetycznych
przez laboratoria zajmujące się identyfikacją osobniczą zapewnia porównywalność i
możliwość weryfikacji wyników. Opinia wydawana przez biegłego eksperta opiera
się na rachunku prawdopodobieństwa. W celu określenia wartości dowodowej
wyników ekspertyzy konieczne jest przeprowadzenie analizy statystycznej
148
otrzymanych wyników na podstawie określenia częstości profili DNA w grupie
niespokrewnionych osób. W celu obliczenia wartości dowodowej ekspertyzy po
wykonaniu badania (a’ posteriori) stosowane stosowany jest konwencjonalnie jeden z
dwóch parametrów: prawdopodobieństwo przypadkowej zgodności (match
probability, MP), lub iloraz prawdopodobieństwa (likelihood ratio, LR).
Prawdopodobieństwo przypadkowej zgodności określa szansę, że losowo wybrana i
niespokrewniona osoba ma taki sam profil DNA, jak ten otrzymany z badania
materiału dowodowego. Odpowiada ono częstości występowania danego profilu
DNA w populacji. Iloraz wiarygodności opisuje, ile razy dowód, w postaci ustalonej
zgodności profili DNA, zwiększa prawdopodobieństwo, że to podejrzany pozostawił
ślad na miejscu przy założeniu, że jest on winny, niż gdyby był niewinny. Według
interpretacji FBI, wartość LR przekraczająca 260 x 109 potwierdza zgodność profili
DNA w sposób kategoryczny. Przyjmując LR równe 1 miliard można wnioskować
tyle samo razy większe prawdopodobieństwo, że oznaczony profil pochodzi od tej
samej osoby, niż że pochodzi on od różnych osób. Jest to prawdopodobieństwo typu
warunkowego, które należy interpretować w sposób następujący: jeśli organ
procesowy, na podstawie postępowania dowodowego, stawia tezę, że podejrzany
pozostawił swój materiał genetyczny, to wynik uzyskany z badania genetycznego
określoną liczbę razy uprawdopodabnia postawioną tezę. Kwestia rzetelności
wykonywanych badań DNA dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, odgrywa
kluczową rolę. Wykonanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej
oraz prawidłowe wnioskowanie przeprowadzone przez doświadczonych ekspertów
stanowi niezbędne minimum w tego typu badaniach. Rozwój technologii i
wprowadzanie nowych metod badawczych do laboratoriów zajmujących się
identyfikacją genetyczną człowieka koordynują międzynarodowe organizacje, które
wytyczają standardy gwarantujące zapewnienie jakości badań.
W prezentacji przedstawiono obszary zastosowania, podstawy biologiczne i
metodologię identyfikacji genetycznej człowieka.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 16 lat
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Witold Pepiński
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: j.w.
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485948
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Koło Antropologii Obrazu ze
współudziałem Koła Naukowego Socjologów oraz Fundacja Audiodeskrypcja
Nazwa imprezy: Audiodeskrypcja
Rodzaj imprezy: warsztat połączony z multimedialnym wykładem
Kategorie uzupełniające: prezentacja
149
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest przybliżenie zainteresowanym tematyki
audiodeskrypcji, czyli słownego opisu wizualnej twórczości artystycznej,
przedstawienie sposobów jej tworzenia oraz jej celowości. Oprócz wykładu
przewidziane są zajęcia warsztatowe, między innymi szkolenie z emisji głosu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 do 100 lat
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 5 godzin
Adres: Plac Uniwersytecki 1, sala 35 B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Ewa Zduniak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewa Zduniak, Koło Antropologii
Obrazu
E-mail: [email protected],
Telefon: 504 941 432
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Nazwa imprezy: Zło osobowe we współczesnym świecie
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.wsa.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu
psycholgii, filozofii i teologii. Wykład jest próbą odpowiedzi na pytania
współczensego człowieka dotyczące istnienia zła. Czy na zło mamy patrzeć jedynie
jako brak dobra? Czy istnieje "zło samo w sobie'?
Odbiorca imprezy: studenci Uniwersytetu III Wieku działającego przy WSA oraz
osoby zainteresowane tematyką
Wiek odbiorcy: osoby w iweku 50 - 99 lat.
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1 - 1,5 godz.
Adres: ul. Wojska Polskiego 161
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: ks. dr Radosław Kubeł
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Bożena Święszkowska Pełnomocnik Rektora WSA, 692 449 400
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 2169497
150
Informacje dodatkowe: Uczestników imprezy zapraszamy na prezentację Studenckich
Koł Naukowych oraz do zwiedzania bazy Uczelni - specjalistycznych pracowni,
laboratoriów, sal dydaktycznych.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
Nazwa imprezy: Przedstawienie teatralne: "...abyście miłość mieli"
Rodzaj imprezy: przedstawienie
Adres strony www: http://http://www.woak.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Przedstawienie w wykonaniu Teatru Sporadycznego, działającego w
WOAK.
Odbiorca imprezy: zainteresowani tematyką
Wiek odbiorcy: 17 - 105
Limit liczby uczestników: 70 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:00
Czas trwania imprezy: 40 minut
Adres: WOAK, Białystok, ul. Kilińskiego 8
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Ewa Jakubaszek
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewa Jakubaszek
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 740-37-25
Informacje dodatkowe: Przedstawienie poświęcone tematyce wielkopostnej.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium
Duchowne - Seminaryjne Koło Teologiczne
Nazwa imprezy: debata panelowa "Prawda w mediach"
Rodzaj imprezy: debata panelowa
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Na debatę zostaną zaproszeni goście związani z mediami, osoby
duchowne, jak i świeckie. Przewidziana dyskusja.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 15 lat
Limit liczby uczestników: 200
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: do 1,5 godz.
Adres: ul. Warszawska 46
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
151
Osoba prowadząca: Tomasz Mazurek i Michał Podbielski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Kamil Dąbrowski
E-mail: [email protected]
Telefon: 662701360
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Gardzienice w słowie i obrazach
Rodzaj imprezy: wykład dr. Ireneusza Guszpita (Uniwersytet Wrocławski)
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład jednego z najwybitnieszych polskich teatrologów na temat
fenomenu Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 70
Miejscowość organizacji imprezy: Bialystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:30
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: ul. Sienkiewicz 14, Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Halina Waszkiel
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Halina Waszkiel
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Katedra Matematyki i Ekonometrii, Wydział Finansów i Informatyki
Nazwa imprezy: Matematyka wokół nas
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Opis imprezy: Powszechnie uważa się, że matematyka to abstrakcja zamknięta w
swoim własnym świecie. Z drugiej strony mówi się, że funkcjonowanie
współczesnego świata opiera się właśnie na matematyce.
Na wykładzie będą przedstawione przykłady sytuacji wiążących się z różnymi
zagadnieniami matematycznymi, które zaobserwował w swoim życiu wykładowca.
Oto niektóre pytania i problemy, z którymi będą zmagali się uczestnicy wykładu wraz
z prowadzącym:
1) Jak ciąć pnie drzewa, by przy możliwie małej ilości uderzeń pociąć je na polana?
2) Jak zaprojektować odważniki, by można było posługując się nimi zważyc na
wadze szalkowej ciężary o wadze 1, 2, ..., n kg i by tych odważników było jak
najmniej?
3) Jakie ilości cukru można zapakować w torebki 3 i 5 kg?
152
4) Jaki kształt mają plasterki kiełbasy?
5) Jaki największy obszar można ogrodzić sznurkiem o danej długości?... i wiele
innych
Odbiorca imprezy: licealiści, gimnazjaliści, wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 13 do 20 lat
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:15
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: ul. Ciepła 40
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr M. Filipowicz-Chomko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr M. Filipowicz-Chomko
Telefon: 085 6785852
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Biuro Karier
Nazwa imprezy: Okno z widokiem na karierę II
Rodzaj imprezy: spotkanie
Adres strony www: www.wsfiz.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Opis imprezy: "Okno z widokiem na karierę" to spotkanie kierowane do młodzieży
wkraczającej w okres samodzielnego decydowania o swojej dalszej edukacji oraz
życiu osobistym i zawodowym. Wybory te rzutować będą niejednokrotnie na ich
przyszłą karierę zawodową oraz status społeczny.
Podczas imprezy prezentowane będą m.in. możliwości zdobywania pierwszych
doświadczeń zawodowych, jakie dostępne są dla młodych ludzi w ramach programów
wolontariatów międzynarodowych EVS, projektów wymian edukacyjnych (Erasmus)
i zawodowych (Leonardo da Vinci) oraz możliwości związanych ze wzmacnianiem
swoich kompetencji zawodowych i społecznych w ramach projektów szkoleniowych.
Zaproszeni goście opowiedzą o realiach pracy w krajach Unii Europejskiej oraz o
profilu idealnego kandydata na pracownika.
Odbiorca imprezy: pełnoletni uczniowie szkół średnich, abiturienci rocznika
2007/2008, wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 do 99 lat
Limit liczby uczestników: brak
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 180 min.
Adres: Aula im. prof. zw. dr hab. T. Kasprzaka, przy ul. Ciepłej 40
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Krzysztof Andruszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Dorota Zabielska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6785906
153
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Zarządzania i Marketingu
Nazwa imprezy: Zarządzanie – narzędzie, nauka czy sztuka?
Rodzaj imprezy: wykład otwarty
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład i dyskusja dotycząca problematyki współczesnego
zarządzania, które stopniowo staje się coraz bardziej złożone, nabiera cech
działalności w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym. W tej sytuacji
trzeba dużej wiedzy interdyscyplinarnej, aby realne było odnoszenie sukcesów
biznesowych.
Odbiorca imprezy: osoby zainteresowane problematyką zarządzania
Wiek odbiorcy: Nie ma ograniczeń wiekowych
Limit liczby uczestników: Max. około 100 osób, z uwagi na pojemność sali
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: W zależności od dyskusji, nie dłużej jednak niż do 17.30
Adres: Aula im. prof. zw. dr hab. T. Kasprzaka, przy ul. Ciepłej 40
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. zw. dr hab. Zbigniew Ścibiorek
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. zw. dr hab. Zbigniew Ścibiorek
E-mail: [email protected]
Telefon: 6785882
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Naukowe Koło Filmoznawcze
Nazwa imprezy: Rzeczywistość kobiecym okiem
Rodzaj imprezy: pokaz
Adres strony www: http://pip.uwb.edu.pl/nkf/
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Podczas pokazu zostanie przedstawiony film Jasmili Žbanić pt.
,,Grbavica". Celem prezentowanego filmu będzie zainspirowanie uczestników do
dyskusji na temat kobiecej percepcji rzeczywistości w sztuce filmowej. Pokaz będzie
poprzedzony prelekcją dotyczącą, tak mało znanego szerokiej publiczności,
zagadnienia kobiecej reżyserii.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 99
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:00
Czas trwania imprezy: 150 min.
154
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Julia Sacharczuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Julia Sacharczuk, przewodnicząca
Naukowego Koła Filmoznawczego
E-mail: [email protected]
Telefon: 505740312
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Kulturoznawstwa
Nazwa imprezy: Emisja głosu
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztat ma na celu ukazanie podstawowych mechanizmów
pozwalających w krótkim czasie poprawić parametry własnego głosu, a także pokazać
możliwości pracy w kierunku likwidacji blokad i napięć emocjonalnych
utrudniających poprawną wymowę i śpiew.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 20 do lat 60
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:15
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20, s. 07
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Irena Szawiel
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr sztuki Irena Szawiel,
wykładowca
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457385
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Katedra Edukacji Międzykulturowej
Nazwa imprezy: ,,Chłopiec z dwojgiem oczu" - warsztat z zakresu edukacji
międzykulturowej
Rodzaj imprezy: warsztat
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Spotkanie będzie przebiegało w formie warsztatu z elemantami
dyskusji. Jego celem jest uwrażliwienie uczestników na problemy związane z
dyskryminacją oraz rozbudzenie szacunku wobec Inności. W trakcie spotkania
omawiane będą również kwestie związane z zapobieganiem zachowaniom
dyskryminacyjnym.
Odbiorca imprezy: gimnazjaliści, licealiści, studenci pierwszych lat studiów
155
Wiek odbiorcy: od lat 16 do 24 lat
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: Białystok, Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Anna Młynarczuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Anna Młynarczuk, asystent w
Katedrze Edukacji Międzykulturowej
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457385
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy, Zakład
Pedagogiki Społecznej
Nazwa imprezy: Podróże małe i duże
Rodzaj imprezy: spotkanie
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Naukowe Koło Młodych Wolontariuszy zaprasza dzieci w wieku od 7
do 10 lat na wspaniałą podróż, która ma na celu rozbudzenie potencjału twórczego
poprzez wykorzystanie metod aktywnych. Czekają na Was działania paraplastyczne,
zabawy ruchowe i fabularyzowane oraz tańce integracyjne. Jeżeli masz ochotę i
zainteresowała Cię nasza propozycja - jesteśmy gotowi przeprowadzić takie spotkanie
w Twojej szkole.
Uczestnicy spotkania otrzymają upominki, a całej grupie zostanie wręczony dyplom
Odbiorca imprezy: dzieci
Wiek odbiorcy: od lat 7 do lat 10
Limit liczby uczestników: Każda grupa może liczyć max. 25 osób; możemy
przeprowadzić 3 spotkania
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 08:00; 09:30
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20 lub zainteresowana szkoła
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: członkowie Naukowego Koła Młodych Wolontariuszy
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Anna Halicka, przewodnicząca
Naukowego Koła Młodych Wolontariuszy
E-mail: [email protected]
Telefon: 0697081179
Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane imprezą muszą wcześniej
zarezerwować spotkanie poprzez e-mail.
156
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Katedra Edukacji Międzykulturowej, Zakład Pedagogiki
Porównawczej
Nazwa imprezy: Intercultural awareness - spotkanie prowadzone w języku angielskim
Rodzaj imprezy: spotkanie
Kategorie uzupełniające: dyskusja, warsztat, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Cele spotkania:
-podniesienie świadomości miedzykulturowej;
- umożliwienie spotkania studentom posiadajacym różny stopień kompetencji
międzykulturowej (stypendyści polscy i zagraniczni programu LLP-Erasmus i
aplikanci);
- umożliwienie wymiany doświadczeń;
- umożliwienie nawiązania kontaktów międzykulturowych.
Forma: spotkanie prowadzone w języku angielskim, w ramach którego odbędą się
prezentacje kultur studentów zagranicznych, dyskusja dotycząca różnic kulturowych
oraz warsztaty w grupach międzynarodowych mające na celu integracje i współpracę
polskich studentów ze studentami zagranicznymi.
Odbiorca imprezy: studenci UwB:
- byli uczestnicy programu LLP-Erasmus;
- zagraniczni studenci przebywający na stypendium w UwB;
- przyszli stypendyści LLP- Erasmus;
- studenci zainteresowani studiami zagranicznymi.
Wiek odbiorcy: od lat 19 do lat 30
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 3 godz.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Emilia Żyłkiewicz, mgr Agata Butarewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Emilia Żyłkiewicz, asystent w
Katedrze Edukacji Międzykulturowej, e-mail: [email protected], tel.
609577550, mgr Agata Butarewicz, asystent w Zakładzie Pedagogiki Porównawczej,
e-mail: [email protected], tel. 508055800
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Kulturoznastwa, Studenckie Koło Teatralne
,,StuKot"
Nazwa imprezy: Przedstawienie teatralne: ,,Absynt" Magdaleny Fertecz
Rodzaj imprezy: przedstawienie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: ,,Absynt" Magdaleny Fertecz - to sztuka będąca portretem
współczesnej rodziny. Widz patrzy na rodzinny mikrokosmos z perspektywy córki,
która tuż przed ceremonią ślubną popełnia samobójstwo...
157
Spektakl niezwykle szczery opowiadajacy o dzisiejszym świecie i trudnych relacjach
międzyludzkich.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani teatrem i sztuką współczesną
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 45 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Joanna Aniśko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Joanna Anisko, przewodnicząca
Studenckiego Koła Teatralnego ,,StuKot"
E-mail: [email protected]
Telefon: 0788396174
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Nazwa imprezy: Aktualne sposoby leczenia reumatyzmu
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Choroby reumatyczne z uwagi na ich częstość występowania i
znaczenie społeczno-ekonomiczne są nadal wielkim problemem klinicznym. W
ostatniej dekadzie odnotowano jednak postęp w zakresie terapii. Wprowadzeniu tzw.
leków biologicznych ewidentnie poprawia rokowanie w chorobach reumatycznych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: każdy
Limit liczby uczestników: 300 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: godz. 9:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: Aula Magna Pałacu Branickich, Białystok, ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. med. Stanisław
Sierakowski
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Nazwa imprezy: Osteoporoza – choroba XXI wieku
Rodzaj imprezy: wykład
158
Kategorie uzupełniające: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Osteoporoza jest przewlekłą chorobą szkieletu doprowadzającą do
obniżenia wytrzymałości mechanicznej kości. Zapobieganie wczesne wykrycie i
odpowiednia terapia mają duże znaczenie w ochronie przed możliwym inwalidztwem
związanym ze złamaniem szkieletu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: każdy
Limit liczby uczestników: 300 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: godz. 10:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: Aula Magna Pałacu Branickich, Białystok, ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Bogdan Lewandowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. Bogdan Lewandowski
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Medycyny Sądowej
Nazwa imprezy: Medyczno–sądowe aspekty działania alkoholu etylowego i
wybranych narkotyków na organizm ludzki
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Alkohol i narkotyki są coraz większą plagą dotykającą młodzieży. Jak
bardzo szkodzą? Jak bardzo uzależniają? Jakie są koszty społeczne? O tym wszystkim
najlepiej wie lekarz sądowy, który codziennie widzi to zło. Przyjdźcie i posłuchajcie!
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: każdy
Limit liczby uczestników: 300 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: godz. 11:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: Aula Magna Pałacu Branickich, Białystok, ul. Kilińskiego 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica
Nazwa jednostki organizującej projekt: Muzeum Wojska w Białymstoku
Nazwa imprezy: Dzień otwarty Muzeum Wojska
Rodzaj imprezy: projekcja filmowa, spotkanie, oglądanie ekspozycji
159
Opis imprezy: Filmowe spotkania z historią – projekcja filmu dokumentalnego, Sala
Rycerska Muzeum Wojska, godz.10:00
Spotkanie z dr. Alim Miskiewiczem – redaktorem naczelnym „Gońca Kresowego”,
Sala Rycerska Muzeum Wojska, godz. 15:00
Zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych: „Białystok wyzwolony 1919”, Generał
brygady August Emil Fieldorf „Nil”
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: bez ograniczeń
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 23.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00 i 15:00
Adres: Muzeum Wojska, ul. Kilińskiego
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Informacje dodatkowe: Muzeum czynne codziennie od wtorku do niedzieli w
godzinach 9:30 – 17:00, w niedzielę wstęp wolny
24 kwietnia 2009 (piątek)
Nazwa jednostki organizujacej projekt: Uniwersytet w Białymstoku ,
Wydział Historyczn o Socjologiczny , Instytut Socjologii oraz Polskie
Towarzystwo Miłoś ników Astronomii Oddział w Białymstoku
Nazwa Imprezy: Czerwony Mars, Zielony Mars
Rodzaj Imprezy: Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Kategorie uzupelniajace: Wyklad
Kategorie uzupelniajace: Prezentacja
Udzial publicznosci: bez aktywnego udzialu publicznosci
Opis Imprezy: Wystąpienie ma stanowić próbę odpowiedzi na pytanie,
czy możliwe jest przeobrażenie
ś rodowiska innej planety w taki sposób, aby nadawała się ona do
zamie szkania przez ludzi. Podczas
prezentacji omówione zostaną różne koncepcje terraformowania
Czerwonej Planety. Punktem wyjś cia
będzie porównanie warunków klimatycznych Marsa i Ziemi.
Odbiorca Imprezy: Wszyscy zainteresowani
wiek odbiorcy: od 15 do 99 la t
Limit liczby uczestnikow: 100
Miejscowosc organizacji imprezy: Białystok
Termin Imprezy: 24.04 . 2009
Godzina rozpoczecia imprezy: 16:00
160
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres:: Pl. Uniwersytecki 1 sala 108 A
Dostep do imprezy: Wstep wolny
Dojazd: w e wlasnym zakresie
Osoba prowadzaca : Łukasz Wołyniec
osoba odpowiedzialna za organizacje imprezy: mgr Łukasz Wołyniec,
Instytut Socjologii,
[email protected]
E - mail: [email protected]
Telefon1: 085 745 7486
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Filologii Angielskiej
Nazwa imprezy: American and British Culture "American and British Icons of XX
century"
Rodzaj imprezy: konkurs wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii
Adres strony www: http://wsfiz.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Konkurs „American and British Culture” (ABC) jest adresowany do
uczniów szkół średnich z całego wojewódzwa podlaskiego i ma na celu promowanie
kultury i historii Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. Bliższe
informacje na temat zakresu konkursowych zagadnień będą dostępne na stronie
http://wsfiz.edu.pl. Na osoby, które zajmą czołowe miejsca, czekają nagrody, a
nauczyciele, których podopieczni wezmą udział w konkursie, otrzymają stosowne
zaświadczenia.
Temat II edycji konkursu "American & British Culture" jest "American and British
Icons of XX century."
Odbiorca imprezy: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 19 lat
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: Białystok, ul. Ciepła 40, sala 3F
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Katedra Filologii Angielskiej (WSFiZ w Białymstoku)
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Robert Kowalczuk
E-mail: [email protected]
Telefon: 603224939
Informacje dodatkowe: Uczestnicy konkursu powinni wysyłać swoje zgłoszenia na
adres e-mail: [email protected] do 21 kwietnia 2009.
161
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Syntezy i
Technologii Środków Leczniczych
Nazwa imprezy: Projektowanie nowych leków
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Multimedialna prezentacja projektowania nowych leków.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 16 lat
Limit liczby uczestników: do 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 45 min.
Adres: Białystok, ul. Kilińskiego l, Pałac Branickich, Aula Magna
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Krzysztof Bielawski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Krzysztof Bielawski –
kierownik Zakładu Syntezy i Technologii Środków Leczniczych UMB
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Samodzielna
Pracownia Biotechnologii
Nazwa imprezy: Znaczenie pH w życiu człowieka
Rodzaj imprezy: ćwiczenia wraz z doświadczeniem
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Badanie pH różnych roztworów przy użyciu indykatorów pH oraz
pehametru. Wykazanie wpływu pH na proces redox na przykładzie związków
manganu i chromu.
Odbiorca imprezy: zorganizowane grupy uczniów szkół licealnych
Wiek odbiorcy: od 16 lat do 19 lat
Limit liczby uczestników: 8 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: do uzgodnienia
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00 i 10:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Białystok, Mickiewicza 2, Samodzielna Pracownia Biotechnologii, sala nr 10
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym pod nr 0857485716
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Anna Bielawska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Anna Bielawska – Kierownik
Samodzielnej Pracowni Biotechnologii UMB
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki
162
Nazwa imprezy: I Ty możesz pojąć nieskończoność
Rodzaj imprezy: prezentacja
Kategorie uzupełniające: wykład, dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Uczestnicy pokazu dowiedzą się ile jest miejsca w kostkach w różnych
przestrzeniach od wymiaru 1, 2, 3, 4 do nieskończoności; uczestnicy sami policzą
przekątną takich kostek przy pomocy …. Poznają Hotel Hilberat, który ma
nieskończoną ilość pokoi, a także zastanowimy się jak przybliżyć pojęcie granicy w
nieskończoności przez dyskusję. Przedstawimy jak można „rozciąć” kulę np. o wadze
1 kg i średnicy 20 cm pełną w środku na „kawałki”, a następnie przez obroty i
przesunięcia złożyć dwie identyczne kule, każda o wadze 1 kg i średnicy 20 cm, pełna
w środku. Zakończymy (warto się zastanowić przed przyjściem) dyskusją, czy istnieje
obiekt wokół nas, który ma nieskończoną liczbę, zastanowimy się nad: ziarenkami
piasku, liczbą … gwiazd czy też myśli.
Odbiorca imprezy: Zorganizowane grupy uczniów szkół gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych, młodzi matematycy, studenci; wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 12 do 99 lat
Limit liczby uczestników: do 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, dawna stołówka PB, obok klubu Gwint
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Zbigniew Zaczkiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Zbigniew Zaczkiewicz,
wykładowca, 085 746 90 82
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe: Powtórzenie imprezy uzgodnione z prowadzącym
telefoniczne lub e-mail.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Zarządzania, Studenckie Koło Naukowe „Formacja”
Nazwa imprezy: Doskonalenie produkcji (nie tylko) w okresie kryzysu – filozofia i
narzędzia szczupłego wytwarzania
Rodzaj imprezy: Wykład
Adres strony www: http://www.4macja.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: Warsztaty, dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: O tym, że należy przyglądać się kosztom wytwarzania nie trzeba
przekonywać żadnego zarządzającego firmą produkcyjną. Czas względnego spokoju i
zrównoważonego zbytu towarów nie sprzyja jednak głębszym przemyśleniom,
niejednokrotnie brakuje czasu, ponieważ wszyscy są zajęci bieżącymi sprawami.
Otrzeźwienie przychodzi wraz z kryzysem, który weryfikuje decyzje podjęte w
lepszych czasach.
Czy da się oprzeć negatywnym zmianom na rynku?
163
Celem imprezy jest przedstawienie idei szczupłego wytwarzania (lean
manufacturing), które może stanowić pomoc w przetrwaniu na rynku i
przeorganizowaniu procesów w przedsiębiorstwie, pod kątem eliminacji strat i
zmniejszenia kosztów. Uczestnicy zostaną zapoznani z filozofią lean manufacturing i
jej podstawowymi narzędziami, a także w praktyce będą mogli się przekonać o
skuteczności
Odbiorca imprezy: Studenci kierunków technicznych i ekonomicznych, osoby
zainteresowane problemami produkcji i zarządzania jakością
Wiek odbiorcy: od 18 lat
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Kleosin
Termin Imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: ul. O. S. Tarasiuka 2, sala 4KH
Dostęp do imprezy: Wstęp wolny
Dojazd: We własnym zakresie
Osoba prowadząca: Kamil Siemieniuk, Anna Popławska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wiesław Urban
E-mail: [email protected]
Telefon: 500 465 353
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Nazwa Imprezy: Geometria spidronu
Rodzaj imprezy: warsztaty
Adres strony www: http://www.signum.pb.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: Z aktywnym udziałem publiczności
Opis Imprezy: Podczas imprezy zostanie przedstawiona krótka historia spidronu, jego
ciekawa konstrukcja oraz pewne własności. Jedną z nich jest na przykład możliwość
cyklicznego pokrywania płaszczyzny za pomocą spidronów (spidronowe puzzle).
Podczas warsztatów można będzie nauczyć się konstruować spidron oraz
samodzielnie w prosty sposób wykonać ciekawą i bardzo efektowną bryłę –
spidrohedron. Przedstawione zostaną także artystyczne „spidronowe” wariacje i
inspiracje
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 12 - 112 lat
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin Imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia Imprezy: 14:00
Czas trwania Imprezy: 60 minut
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, budynek stołówki PB, obok Klubu „Gwint”
Dostęp do Imprezy: Po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Anna Poskrobko
Osoba odpowiedzialna za organizację Imprezy: dr Anna Poskrobko
164
E-mail: [email protected]
Telefon: 692 567 759
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki
Użytkowej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Konkurs gier komputerowych
Rodzaj imprezy: konkurs, gra
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Adres strony www: http://www. wsmiiu.edu.pl
Opis imprezy: proponowany konkurs będzie dotyczyć udziału w grach z grup:
strategia, fps.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wszyscy
zainteresowani
Wiek odbiorcy: 13 - 70
Limit liczby uczestników: 18
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Białystok, ul. Kamienna 17, sala 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: studenci kierunku informatyka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Ewa Chojnacka
Telefon: 085 7323091, e-mail: [email protected]
Dodatkowe informacje o imprezie: osoby do 18 lat - pisemna zgoda na uczestnictwo
od rodziców
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut
Matematyki
Nazwa imprezy: Konfiguracje 103
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją
Adres strony www: http://math.uwb.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Przedstawione zostaną wybrane konfiguracje składające się z 10.
punktów i 10. prostych, sposoby ich otrzymywania, metody ich kodowania oraz
zaprezentowane zostaną wizualizacje tych konfiguracji.
Odbiorca imprezy: uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, klas I-III liceum oraz inne
osoby o zainteresowaniach matematycznych.
Wiek odbiorcy: Od 13 lat
Limit liczby uczestników: Bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:15
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: Ul. Akademicka 2, sala 209
165
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Małgorzata Prażmowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Małgorzata Prażmowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457552
Nazwa jednostki organizującej projekt: RDLP w Białymstoku, Nadleśnictwo Krynki
z/s w Poczopku 16-113 Szudziałowo
Nazwa imprezy: „Galeria na skraju puszcz” - zwiedzanie obiektu edukacyjnego
Rodzaj imprezy: pokaz
Kategorie uzupełniające: zwiedzanie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest przybliżenie wiedzy o obiekcie edukacyjnym
„Galeria na skraju puszcz” przy Nadleśnictwie Krynki. W obiekcie tym udostępnione
edukacyjnie są ekspozycje przyrodnicze (ekologiczne). Większość znajdujących się
tam ekspozycji, np. otwarte Formikarium (mrowisko) oraz obiekt edukacyjny
„Drzewo”, ma charakter unikalny na skalę całego kraju. „Galeria na skraju puszcz” z
całą pewnością stanowi doskonałą bazę dla aktywnego i atrakcyjnego propagowania
przyrody i jej ochrony.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani (po uprzednim potwierdzeniu
telefonicznym)
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych
Limit liczby uczestników: do 20 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Poczopek
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Poczopek, zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Krynki
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Piotr Stankiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Piotr Stankiewicz
Telefon: 0-85 722-96-47
Nazwa jednostki organizującej projekt: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy
Nazwa imprezy: Czy owoce i warzywa z Podlasia zawierają pozostałości
pestycydów?
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.ior.bialystok.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Prezentacja wyników badań urzędowej kontroli pozostałości
pestycydów w owocach i warzywach. Omówienie szkodliwego oddziaływania
pozostałości pestycydów na zdrowie konsumenta
166
Odbiorca imprezy: uczniowie gimnazjum i szkół średnich
Wiek odbiorcy: od 12 do 80 lat
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: ul. Chełmońskiego 22, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Bożena Łozowicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Piotr Kaczyński
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6785472
Informacje dodatkowe: dojazd autobusem nr 18 w kierunku ul. Chełmońskiego
(końcowy przystanek)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy
Nazwa imprezy: Nowoczesne metody badania żywności
Rodzaj imprezy: doświadczenie laboratoryjne
Adres strony www: http://www.ior.bialystok.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami badań substancji
toksycznych w żywności. Uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego udziału w
badaniach.
Odbiorca imprezy: uczniowie gimnazjum i szkół średnich
Wiek odbiorcy: od 12 do 20 lat
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: ul. Chełmońskiego 22, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Bożena Łozowicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Piotr Kaczyński
E-mail: P.Kaczyń[email protected]
Telefon: 085 6785472
Informacje dodatkowe: dojazd autobusem nr 18 w kierunku ul. Chełmońskiego
(końcowy przystanek)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Bromatologii
Nazwa imprezy: Nutrikosmetyki
Rodzaj imprezy: wykład
167
Kategorie uzupełniające: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W obecnych czasach coraz większym zainteresowaniem cieszą się
wieloskładnikowe suplementy diety działające bezpośrednio na skórę i ogólnie na
organizm oraz poprawiające kondycję włosów i paznokci. Powyższe preparaty i
ewentualne zagrożenia związane z ich przyjmowaniem oraz wpływ poszczególnych
składników żywności na urodę będą omówione w trakcie wykładu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejsce organizacji imprezy: Pałac Branickich (prawe skrzydło od strony dziedzińca)
Zakład Bromatologii
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. farm. Katarzyna Socha
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. farm. Katarzyna Socha
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7499430
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Bromatologii
Nazwa imprezy: Witamina C w zdrowiu i chorobie
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: - prezentacja multimedialna, doświadczenie (test
językowy), ocena wysycenia organizmu witaminą C
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Witamina C jest niezbędnym składnikiem diety. Na ryzyko niedoboru
narażone są osoby palące, ludzie w wieku podeszłym oraz przyjmujący niektóre leki.
Podczas wykładu zostanie omówiona rola witaminy C w organizmie osób zdrowych
oraz jej znaczenie w stanach chorobowych. Podane zostaną najnowsze normy
dotyczące zapotrzebowania na witaminę C oraz naturalne źródła w diecie.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejsce organizacji imprezy: Pałac Branickich (prawe skrzydło od strony dziedzińca)
Zakład Bromatologii
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 8:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. farm. Renata Markiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. farm. Renata Markiewicz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7499430
168
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Bromatologii
Nazwa imprezy: Spożycie witaminy C z całodzienną dietą - analiza jadłospisu
Rodzaj imprezy: warsztaty
Kategorie uzupełniające: doświadczenie, ocena diety za pomocą programu
komputerowego Dieta 2
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta żywieniowa, na
podstawie której zostanie oceniony całodzienny jadłospis (z wykorzystaniem
programu komputerowego Dieta 2), ze szczególnym uwzględnieniem spożycia
witaminy C oraz innych witamin antyoksydacyjnych. Ewentualne błędy żywieniowe
prowadzące do niedoborów tych witamin zostaną omówione przez dietetyka.
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 15
Miejsce organizacji imprezy: Pałac Branickich (prawe skrzydło od strony dziedzińca)
Zakład Bromatologii
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 8:45
Czas trwania imprezy: 60 minut
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Sylwia K. Czechowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Sylwia K. Czechowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485471
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Bromatologii
Nazwa imprezy: Wpływ diety na proces uczenia
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja multimedialna
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zdolność uczenia się i zapamiętywanie są niezwykle ważne w naszym
życiu. Na wykładzie dowiemy się, jakich produktów żywnościowych nie powinno
zabraknąć w naszej diecie, aby zachować dobrą pamięć.
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejsce organizacji imprezy: Pałac Branickich (prawe skrzydło od strony dziedzińca)
Zakład Bromatologii
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Prof. dr hab. Maria H. Borawska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Prof. dr hab. Maria H. Borawska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485469
169
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Elektryczny; Studenckie Koło Naukowe „POWER”
Nazwa imprezy: Perspektywy rozwoju polskiej i światowej energetyki wiatrowej
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.we.pb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: wykład, dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład ma na celu przybliżenie problematyki związanej z
możliwościami wykorzystania w systemach elektroenergetycznych alternatywnych
źródeł energii elektrycznej. Przedstawione zostaną możliwości jak i zagrożenia
wynikające z korzystania z takich źródeł energii oraz perspektywy rozwoju tej gałęzi
energetyki na przyszłe lata. Wykład poparty będzie prezentacją multimedialną
przedstawiającą możliwości wykorzystania energii wiatrowej oraz stosowane
rozwiązania siłowni wiatrowych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:15
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: ul. Wielska 45D, Aula 030
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż.
Marcin Sulkowski
E-mail: [email protected]; [email protected]
Telefon: 085 7469390
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii
Farmaceutycznej
Nazwa imprezy: Elektroforeza jako metoda rozdziału białek.
Rodzaj imprezy: pokaz z aktywnym udziałem publiczności
Adres strony www: http://www.umwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zapoznanie z profilem pracy Zakładu Biochemii Farmaceutycznej.
Przybliżenie metod stosowanych przy rozdziale białek i przeprowadzenie
elektroforezy.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych
Wiek odbiorcy: od 12 lat do 18 lat
Limit liczby uczestników: 7
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
170
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: Białystok, ul. Mickiewicza 2a, sala ćwiczeń nr 137 Zakładu Biochemii
Farmaceutycznej UMB
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr n. med. Małgorzata Borzym-Kluczyk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr n. med. Małgorzata BorzymKluczyk – adiunkt Zakładu Biochemii Farmaceutycznej UMB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7485689
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym pod nr tel. 085 748
5689 lub 085 748 5639
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Otwarta lekcja śpiewu
prof. Urszula Trawińska-Moroz
Rodzaj imprezy: lekcja
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy:
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny (po uprzednim kontakcie telefonicznym)
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. Urszula Trawińska-Moroz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku
Nazwa imprezy: Gest w teatrze cieni
Rodzaj imprezy: warsztaty
Adres strony www: http://www.woak.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja, przedstawienie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
171
Opis imprezy: Zapoznanie uczestników z cieniem jako formą teatralną. Stworzenie
pokazowego przedstawienia opartego na geście. Spektakl otwarty dla wszystkich
zainteresowanych. Pokaz o godz 19:30.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 5 lat do 105 lat
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 6 godzin
Adres: ul. Św. Rocha 14 - Spodki
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Małgorzata Sienkiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Małgorzata Sienkiewicz
E-mail: [email protected]
Telefon: 507456613
Informacje dodatkowe: Pokazowe przedstawienie, godz 19.30. Wstęp wolny wszyscy zainteresowani
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Koło Naukowe Socjologów
Nazwa imprezy: „Otwarcie supermarketu” czyli jak marketing wpływa na przestrzeń
społeczną oraz ludzkie zachowania.
Rodzaj imprezy: warsztaty połączone z pokazem filmu
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Inspiracją dla tematyki warsztatów jest film Vita Klusaka oraz Filipa
Remunda „Czeski sen”, który zostanie wyświetlony na początku spotkania (czas
trwania ok. 90 minut). Główny wątek zajęć oscylować będzie wokół chwytów
marketingowych oraz socjotechnicznych stosowanych przez firmy i agencje
reklamowe oraz podatności konsumentów na tego typu zabiegi. Wspólnie z
uczestnikami warsztatów sformułowana zostanie odpowiedź na takie pytania jak
min.: w jakim stopniu takie akcje kształtują ludzkie wybory, jakie są granice reklamy,
czy manipulacja w marketingu to jedyny sposób na efektowny przekaz, dlaczego
ludzie ulegają takim zabiegom. Refleksja nad tym zjawiskiem zostanie podparta
socjologicznymi teoriami oraz kontekstami marketingowymi.
Odbiorca imprezy: studenci, licealiści
Wiek odbiorcy: 16 - 100
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: ok. 3 godzin
Adres: Plac Uniwersytecki 1 sala 35 B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Magdalena Andrejczuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Magdalena Andrejczuk, prezeska
Koła Naukowego Socjologów
172
E-mail: [email protected]
Telefon: 698912740
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Prawa, Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
Nazwa imprezy: Wizyta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
Rodzaj imprezy: wycieczka
Adres strony www: http://uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zwiedzanie budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Białymstoku połączone z wykładem na temat organizacji i funkcjonowania
sądownictwa administracyjnego w Polsce.
Udział publiczności: bez aktywnego szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 19 lat
Limit liczby uczestników: 25
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00 (po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym)
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: ul. Sienkiewicza 84, budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Piotr Pietrasz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Piotr Pietrasz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457157
Informacje dodatkowe: Zbiórka przed wejściem do budynku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego od strony ul. Sienkiewicza
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku
Nazwa imprezy: Makijaż i paznokcie na każdą okazję – pokaz
Adres strony www: http://wskosm.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Podczas pokazu przedstawione zostaną trendy w makijażu i stylizacji
naturalnych paznokci. Przewidziany jest aktywny udział publiczności
Odbiorca imprezy: zainteresowane osoby – kobiety, mężczyźni
Wiek odbiorcy: 5 – 105
Limit liczby uczestników: 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul.
Krakowska 9 Białystok, s. 05, 06
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
173
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Iwona Kuźmicz, mgr Agata Jaszczuk, mgr Iwona
Wasilewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Agata Jaszczuk, 605647295
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku
Nazwa imprezy: Makijaż od A do Z
Adres strony www: http://wskosm.pl
Udział publiczności: bez udziału publicznosci
Opis imprezy: Podczas pokazu przedstawione zostaną trendy w makijażu.
Zaprezentowane zostanie szczegółowe wykonanie makijażu krok po kroku.
Odbiorca imprezy: zainteresowane osoby – kobiety, mężczyźni
Wiek odbiorcy: 5 – 105
Limit liczby uczestników: 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
ul.Krakowska 9 Białystok, s. 02
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Iwona Kuźmicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Iwona Kuźmicz, 603606359
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki
Nazwa imprezy: Eksploracja danych
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.wi.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Prezentacja technik eksploracji danych oraz zastosowanie metod
pozyskiwania wiedzy na przykładzie danych dotyczących klientów banku. Tworzenie
profili klientów, wspomaganie decyzji przydzielania kredytów.
Odbiorca imprezy: zainteresowani tematyką eksploracji danych
Wiek odbiorcy: 16 - 99
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: ul. Wiejska 45a, sala 130
174
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Urszula Kużelewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr inż. Urszula Kużelewska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 746 9177
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki
Nazwa imprezy: Graj w grę komputerową... i ucz się geometrii sferycznej
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://ii.uwb.edu.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Podstawy geometrii na sferze nie są trudne do zrozumienia już dla
ucznia gimnazjum, jeżeli nie traktuje się tematu zbyt teoretycznie i dysponuje się
odpowiednimi pomocami naukowymi do jego wprowadzenia.
Podczas prezentacji wykorzystana zostanie gra komputerowa „pięć w linii prostej na
sferze” oraz zestaw modeli i przyrządów do badania własności figur geometrycznych
na sferze „Lénárt Sphere”. Aby skutecznie grać w grę „kółko i krzyżyk” na
płaszczyźnie należy wiedzieć, co to jest prosta na płaszczyźnie. Aby skutecznie grać
w grę „pięć w linii prostej na sferze” należy wiedzieć, co to jest prosta sferyczna.
Moment, w którym odpowiadamy sobie na to pytanie, jest punktem wyjścia do
badania własności figur na sferze oraz porównywania tych własności z własnościami
figur geometrycznych na płaszczyźnie. Praca badawcza uczniów w tym zakresie
będzie prowadzona z wykorzystaniem specjalnego zestawu modeli i przyrządów
„Lénárt Sphere”.
Odbiorca imprezy: zainteresowani aktywnym odkrywaniem matematyki (w grupach
zorganizowanych)
Wiek odbiorcy: Od 13 lat
Limit liczby uczestników: 25 w jednej sesji
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:15
Czas trwania imprezy: 2 godziny lekcyjne
Adres: Białystok, Instytut Informatyki UwB, ul. Sosnowa 64, sala 107
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Anna Rybak, 603100306
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457650
Informacje dodatkowe: Podczas imprezy będzie pokazane wykorzystanie zarówno
multimedialnych, jak i tradycyjnych pomocy naukowych w jednym procesie
konstruowania wiedzy.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Nazwa imprezy: Rośliny chronione występujące w Puszczy Knyszyńskiej
175
Rodzaj imprezy: szkolenie
Adres strony www: http://www.pkpk.pl
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zapraszamy na wykład, połączony z prezentacją multimedialną,
dotyczący roślin chronionych Puszczy Knyszyńskiej. W ten sposób promujemy
wiedzę proekologiczną, odnoszącą się do rejonu puszczańskiego. Przedsięwzięcie jest
skierowane do wszystkich pasjonatów przyrody, którzy pragną w atrakcyjny sposób
poszerzyć wiedzę środowiskową.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 6 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Supraśl
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: około 2 godz.
Adres: Siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Supraśl, ul.
Konarskiego 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Jolanta Ryś, specjalista ds edukacji turystyki i rekreacji
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr inż. Karolina Prończyk,
specjalista ds. edukacji turystyki i rekreacji
Informacje dodatkowe: Zapisy telefoniczne pod numerem tel. (085) 718 3785 lub
email: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Nazwa imprezy: Matematyka skrzyni biegów
Rodzaj imprezy: wykład z prezentacją multimedialną
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Pokazane zostaną aspekty matematyczne skrzyni biegów w
samochodzie. Szczególna uwaga będzie poświęcona automatycznej skrzyni biegów i
sposobowi generowania różnych przełożeń (biegów).
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani matematyką i motoryzacją
Wiek odbiorcy: od 15 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 60 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: ul.
ul Zwierzyniecka 10, budynek stołówki PB, obok Klubu „Gwint”
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Zbigniew Bartosiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 746 9073
176
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki
Nazwa imprezy: Ucz się z podręczników multimedialnych
Rodzaj imprezy: prezentacja połączona z warsztatem
Adres strony www: http://ii.uwb.edu.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Podczas imprezy zostanie omówiona istota podręczników
multimedialnych, a następnie uczestnicy będą mogli zapoznać się ze specyfiką
uczenia się przy wykorzystaniu podręczników multimedialnych do matematyki
utworzonych przez dyplomantów Instytutu Informatyki.
Odbiorca imprezy: uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, klas trzecich
gimnazjów oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych
Wiek odbiorcy: Jak wskazuje opis odbiorcy.
Limit liczby uczestników: 25 w jednej sesji
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 2 godziny lekcyjne
Adres: Białystok, Instytut Informatyki UwB, ul. Sosnowa 64, sala 107
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Anna Rybak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Anna Rybak, 603100306
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457650
Informacje dodatkowe: Praca uczestników będzie odbywała się przy komputerach.
Do dyspozycji są cztery podręczniki interaktywne zawierające treści matematyczne z
różnych poziomów nauczania, jak również spoza podstawy programowej (geometria
sferyczna).
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Nazwa imprezy: Fraktale ciągle w modzie
Rodzaj imprezy: prezentacja połączona z elementami zabawy
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest przybliżenie pojęcia i inspirującej roli fraktali w
sztuce, przemyśle, wzornictwie i grafice komputerowej. Uczestnicy pokazu dowiedzą
się jak powstają takie obiekty, zapoznają się z najsłynniejszymi fraktalami i
zgodnością ich struktury z obiektami występującymi w przyrodzie. Dodatkową
atrakcją imprezy będzie interaktywne uczestnictwo w pokazie, czyli możliwość
stworzenia i wydrukowania własnego fraktala.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani piękną matematyką
Wiek odbiorcy: od 15 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 60 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
177
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 60 min
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, budynek stołówki PB, obok Klubu „Gwint”
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Zbigniew Bartosiewicz i Ewa Girejko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 746 9073
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
Nazwa imprezy: Entropia, demon Maxwella i nieodwracalność biegu czasu komputerowe symulacje procesów termodynamicznych
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://physics.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład, dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem pokazu jest przybliżenie wybranych zagadnień związanych z
prawami termodynamiki. Omawiane zjawiska fizyczne zostaną przedstawione w
atrakcyjnej formie komputerowych symulacji. Podczas prezentacji zostaną
przedyskutowane konsekwencje drugiej zasady termodynamiki, np. nieodwracalność
biegu czasu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani fizyką i wykorzystaniem komputera do
symulacji zjawisk fizycznych
Wiek odbiorcy: 13 - 99
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: Wydział Fizyki, ul. Lipowa 41, sala 212
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Maciej Piętka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ryszard Gieniusz,
[email protected], 0857457227
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457262
Informacje dodatkowe: Planowane są 4 prezentacje po 45 min. Godziny rozpoczęcia:
9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Elektryczny
Nazwa imprezy: Radio jest proste - od historii do lotów w kosmos
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://we.pb.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
178
Opis imprezy: Radio jest jednym z najwspanialszych wynalazków ludzkości.
Umożliwia swobodne komunikowanie się w zasadzie na dowolne odległości bez
konieczności fizycznego połączenia dwóch punktów. Radio daje także możliwość
dotarcia z informacją do szerokich rzesz społeczeństwa. Dzieje się tak dzięki
wykorzystaniu fal elektromagnetycznych jako źródła niosącego informację. Początki
radia sięgają prac teoretycznych dotyczących elektromagnetyzmu prowadzonych w
XIX wieku. Dzięki niesłychanej pomysłowości ludzi takich jak Popow, Marconi czy
Tesla, łączność radiowa stała się faktem. Obecnie wykorzystanie fal radiowych nie
ogranicza się tylko do komunikacji międzyludzkiej. Powstały niesamowicie dokładne
systemy lokalizacji wykorzystujące fale radiowe (np. GPS), możliwa jest łączność
pomiędzy Ziemią a obiektami znajdującymi się w przestrzeni kosmicznej, możliwe
jest namierzanie różnych obiektów za pomocą radarów itd. Zastosowań tych jest
bardzo wiele. Właśnie aspektom łączności radiowej, od chwil jej powstania aż po
współczesność, poświęcona jest powyższa prezentacja.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci,
pracownicy
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:15
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: ul. Wiejska 45D, Aula 1
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Maciej Sadowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Maciej Sadowski
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469399
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Zarządzania
Nazwa imprezy: Walka z biedą i handel międzynarodowy - gra edukacyjna
Rodzaj imprezy: prezentacja, Prezentacja multimedialna, Gra, Symulacja
Adres strony www: http://wz.pb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem gry jest pobudzenie dyskusji nt. roli globalizacji gospodarczej, a
w szczególności handlu, w rozwoju naszej planety. Uczestnicy zostaną podzieleni na
kraje (biedne i bogate) i rozpoczną produkcję oraz wymianę towarową zgodnie z
obowiązującymi wszystkich zasadami. Czy kraje będą współpracować czy
konkurować? Czy będą przestrzegać zasad? Czy wszyscy mają równe szanse? Kto
jest zwycięzcą, a kto przegranym globalizacji? Na zakończenie odbędzie się pokaz
multimedialny nt. zagrożeń dla ziemi i ludzi, jakie niesie ze sobą współczesny system
gospodarki światowej.
Udział publiczności: bez aktywnego i dorośli zainteresowani problemami globalizacji,
zrównoważonym rozwojem, biedy, i krajów rozwijających się.
Wiek odbiorcy: 14 - 100 lat
179
Limit liczby uczestników: minimum 15, maksimum 40
Miejscowość organizacji imprezy: Kleosin
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:15
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Łukasz Nazarko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Łukasz Nazarko, asystent
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469821
Informacje dodatkowe: Sala, w której odbędzie się impreza zostanie ogłoszona na
Wydziale Zarządzania PB w dniu imprezy.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Niepaństwowa Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Białymstoku
Wydział Nauk Humanistycznych
Nazwa imprezy: Psychologia płci
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.nwsp.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W ramach wykładu prezentowane będą psychoseksualne różnice
między kobietami i mężczyznami w poszczególnych okresach rozwojowych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 17 do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: ul. Al. Jana Pawła II 91
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Marek Jasiński
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Marek Jasiński - wykładowca
E-mail: [email protected]
Telefon: 0857420199
Informacje dodatkowe: Pytania w sprawie imprezy festiwalowej można również
kierować pod adres [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Nazwa imprezy: Paradoksy matematyczne i sofizmaty
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
180
Adres strony www: http://signum.pb.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na występowanie pewnych
paradoksów w matematyce, nauce przecież tak logicznej i spójnej. Okazuje się, że
źródłem tych pozornych sprzeczności jest zwykle niewłaściwe rozumienie pojęć
matematycznych. Przedstawione zostaną też wybrane sofizmaty algebraiczne i
geometryczne, tzn. niezupełnie poprawne rozumowania, które prowadzą do
zaskakujących wniosków.
Odbiorca imprezy: zorganizowane grupy uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych,
wszyscy zainteresowani matematyką
Wiek odbiorcy: 12 - 112 lat
Limit liczby uczestników: 60 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, budynek stołówki PB, obok Klubu „Gwint”
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Krzysztof Piekarski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Krzysztof Piekarski
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469081
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Naukowe Koło Kulturoznawcze
Nazwa imprezy: „Supermarket jako przestrzeń kulturowa”
Rodzaj imprezy: wykład z pokazem multimedialnym
Adres strony www: http://ifp.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Czym jest shopping? Jaką rolę pełni w naszym życiu? Czy faktycznie
uzależnia? – na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi wysłuchując
wykładu „Supermarket jako przestrzeń kulturowa” wygłoszonego przez dr Monikę
Kostaszuk–Romanowską. Celem spotkania jest również zbadanie, czy wizyty w
galeriach handlowych to tylko zakupy czy też sposób na spędzenie wolnego czasu.
Ilustracją do wykładu będzie przygotowana prezentacja multimedialna. Liczymy na
aktywny udział uczestników, który pomoże nam podjąć dyskusję na zaplanowany
temat.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 15 do lat 30
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 158
181
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Monika Kostaszuk–Romanowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Anna Wakulewska, prezes
Naukowego Koła Kulturoznawczego, dr Monika Kostaszuk–Romanowska, opiekun
naukowy koła
E-mail: [email protected]
Telefon: 506616369
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej; amatorska grupa teatralna „Kumonoque” z
Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku
Nazwa imprezy: Teatr amatorski i lekcje wiedzy o kulturze. Etiudy teatralne grupy
„Kumonoque”
Rodzaj imprezy: przedstawienia z wprowadzeniem do tematu
Kategorie uzupełniające: występ
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: W ramach spotkania odbędzie się pokaz dwóch etiud teatralnych
przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych w
Białymstoku. Etiuda pierwsza pt. „Marionetki” jest filozoficzną impresją ludzkiego
życia. Etiuda jest podzielona na cztery krótkie części, a każda z nich symbolizuje
przemijanie w całej swej intensywności – od narodzin po śmierć, od miłości po
cierpienie. Etiuda druga to schizofreniczna, trochę z pogranicza jawy i snu opowieść
o… no właśnie, dla jednych o chorobie psychicznej, dla drugich rzecz o kondycji
współczesnego człowieka. Z całą pewnością jednak zaskakująca i nieprzewidywalna.
Jak w życiu, nic tu nie jest do końca powiedziane, nic pewne i nigdy nie wiadomo,
jaką rolę przyjdzie nam zagrać jutro.
Wprowadzenie: Paweł Gorszewski
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 15 do lat 120
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:30
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 47
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Paweł Gorszewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Paweł Gorszewski, nauczyciel
pracujący w Zespole Szkół Handlowo – Ekonommicznych w Białymstoku, doktorant
na Wydziale Filologicznym UwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 513187584
182
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Nazwa imprezy: Świat widziany pod mikroskopem
Rodzaj imprezy: zajęcia doświadczalne w laboratorium Botaniki i Mikrobiologii
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Na zajęciach młodzież wykonywać będzie samodzielnie preparaty
roślinne i obserwować je pod mikroskopem.
Udział publiczności: młodzież szkolna (podstawówki, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne)
Wiek odbiorcy: od lat 7 do lat 20
Limit liczby uczestników: jednorazowo do 20 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: Od 10:30 do 12:30 (grupy przyjmowane co 30 min.)
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: Suwałki, ul. Noniewicza 10, Laboratorium Botaniki i Mikrobiologii sala nr 14
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Dorota Dec
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach
Nazwa imprezy: Czy dinozaury i smok wawelski ożyją dzięki inżynierii genetycznej
(GMO)?
Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład nakreśli zagadnienia inżynierii genetycznej w sposób
przystępny dla młodzieży tej młodszej i starszej.
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna (podstawówki, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne)
Wiek odbiorcy: od lat 7 do lat 20
Limit liczby uczestników: 300
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 20 minut
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Suwałkach
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Grzegorz Sowiński, prof. PWSZ w Suwałkach
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny
Nazwa imprezy: Rozwój bankowości elektronicznej
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład i dyskusja na temat bankowości elektronicznej w Polsce.
183
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna
Wiek odbiorcy: od lat 14
Limit liczby uczestników: 90 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00, 12:00
Czas trwania imprezy: 30 min.
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, 9A
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Maciej Romatowski
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarządzania, Studenckie Koło Menedżerów
Nazwa imprezy: Symbolika kwiatów i tworzenie ich kompozycji
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl; http://www.weko.uwb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: wykład, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztat ma zapoznać uczestników z symboliką różnych odmian
kwiatów, ich kolorów oraz jednocześnie pokazać jak niekiedy bardzo ważne
przesłanie niesie ze sobą z pozoru nic nie znaczący kwiatek dla osoby obdarowanej. Z
drugiej natomiast strony warsztat ma na celu od strony praktycznej pokazać i nauczyć
młodych ludzi w jaki sposób dobierać kwiaty do określonych okazji i jak
samodzielnie tworzyć ich kompozycje.
Warsztat będzie realizowany w będzie w dwóch częściach: I. wykład podparty
prezentacją multimedialną, przedstawiający zagadnienia teoretyczne odnośnie
kwiatów, ich symboliki i tworzenia kompozycji kwiatowych; II. część praktyczna,
uczestnicy warsztatu będą samodzielnie tworzyć kompozycje kwiatowe, które później
będą mogli zabrać do domu i podarować bliskiej osobie.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematyką warsztatu
Wiek odbiorcy: od lat 19 do lat 25
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:45
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 207
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Anna Głowicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Anna Głowicka, członek
Studenckiego Koła Menedżerów
E-mail: [email protected]
Telefon: 721111499
184
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarzadzania, AIESEC Polska Komitet Lokalny Białystok
Nazwa imprezy: Pewność siebie „The art of getting whatever you want”
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl, http://www.weko.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: „If you think you can or you think you can’t - you’re right.” (H. Ford).
To mit, że większość ludzi to ci pewni siebie. W rzeczywistości wiele osób wskazuje
na potrzebę rozwinięcia u siebie owej cennej cechy. Jeśli chcesz zmienić swoje życie,
stając się bardziej pewną/nym siebie, ten warsztat stanowi idealną możliwość ku
zapoczątkowaniu Twojej przemiany.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 20 do lat 100
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 201
Dostęp do imprezy: na podstawie zaproszenia
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Małgorzata Włodarczyk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Paweł Turel, Wiceprezydent ds.
Finansów w AIESEC Polska Komitet Lokalny Białystok
E-mail: [email protected]
Telefon: 602628545
Informacje dodatkowe: Uczestnictwo w warsztacie możliwe po zaakceptowaniu
zgłoszenia wysłanego na adres email: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Zarządzania i
Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży
Nazwa imprezy: Perspektywy Socjologii Komunikacji Społecznej
Rodzaj imprezy: konferencja
Adres strony www: http://www.lomza.janski.edu.pl
Kategorie uzupełniające: wykład, dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Konferencja poświęcona przedstawieniu dyscypliny Socjologii
Komunikacji Społecznej, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Celem
konferencji jest ukazanie sylwetki absolwenta tej interdyscyplinarnej, prorynkowej i
aktualnej specjalności, jak również przedstawienie perspektyw zawodowych
absolwentów tej specjalności.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 16 lat
Limit liczby uczestników: 140 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
185
Czas trwania imprezy: 2 godziny
Adres: 18-400 Łomża, ul. Krzywe Koło 9
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Joanna Truszkowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Justyna Bućkowska, Kierownik
Marketingu
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 2167050
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Analiza mechaniki płynięcia materiałów ziarnistych w modelach
silosów
Rodzaj imprezy: prezentacja (pokaz wyświetlany na ekranie)
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem jest prezentacja wyników badań w modelach silosów
dotyczących rejestracji płynięcia ziaren w modelach. Rejestracji dokonano najnowszą
techniką pomiarową DPIV (Digital Particle Image Velocimetry).
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 20 lat
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: ok. 20 min.
Adres: ul .Wiejska 45E, sala 34
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Irena Sielamowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Irena Sielamowicz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469583
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Chodźmy się bawić do Jurka
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna zrealizowana w przedmiocie "Gra aktora lalką"
na III roku studiów aktorskich. Podstawą do stworzenia tego przedstawienia była
twórczość D. Wawiłow.
Występują: Aleksandra Wojtysiak i Miłosz Pietruski
Opieka pedagogiczna: prof. Krzysztof Rau
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, głównie dzieci
186
Wiek odbiorcy: od lat 5
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: ok. 40 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Urszula Chomik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit,
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Białymstoku
Nazwa imprezy: Makijaż i paznokcie na każdą okazję – pokaz
Adres strony www: http://wskosm.pl
Rodzaj imprezy: wykład z prezentacja multimedialną
Kategorie uzupełniające: pokaz
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Podczas pokazu przedstawione zostaną trendy w makijażu i stylizacji
naturalnych paznokci. Przewidziany jest aktywny udział publiczności
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 13 - 99
Limit liczby uczestników: 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
czas trwania: 1,5 godz.
Adres: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul.
Krakowska 9, sala 05, 06
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Iwona Kuźmicz, mgr Agata Jaszczuk, mgr Iwona
Wasilewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ewa Kleszczewska
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Studenckie Koło Przedsiębiorczości i Studenckie Koło Ekonomistów Turystyki
Nazwa imprezy: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w obliczu procesów
globalizacyjnych
187
Rodzaj imprezy: konferencja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Opis imprezy: Konferencja jest skierowana do studentów ekonomii i zarządzania,
którzy zechcą przedyskutować kwestie współczesnych warunków funkcjonowania
przedsiębiorstw. Najlepsze, przedstawione opracowania zostaną opublikowane w
postaci publikacji pokonferencyjnej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 18 do lat 23
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Wilno
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 3 godz.
Adres: Litwa, Wilno, ul. Kalwaryjska 143, sala 406
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Adam Sadowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Justyna Łuczyńska – koordynator
E-mail: [email protected]
Dodatkowe informacje o imprezie: Jest to dwudniowa konferencja, która rozpoczyna
się 23/04/2009 w Białymstoku. Następnie studenci ze Studenckiego Koła
Przedsiębiorczości oraz Studenckiego Koła Ekonomistów Turystyki wraz z
opiekunami naukowymi przybędą do Wilna na drugi dzień konferencji.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Nazwa imprezy: Dom na granicy
Rodzaj imprezy: spektakl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Opis imprezy: Polskie Studio Teatralne w Wilnie, prężnie działające od 1960 r.,
wystawi spektakl w oparciu o utwór Sławomira Mrożka "Dom na granicy".
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 99
Limit liczby uczestników: 300
Miejscowość organizacji imprezy: Wilno
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Litwa, Wilno, ul. Nowogródzka 76, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, duża aula
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Lilia Kiejzik – kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Justyna Łuczyńska – koordynator
E-mail: [email protected]
188
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Nazwa Imprezy Zaczarowany świat chemii
Rodzaj imprezy: zajęcia doświadczalne w laboratorium Chemii
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publicznosci
Opis imprezy: Zajęcia odbywać się będą zarówno w formie pokazowej jak i
doświadczenia chemiczne wykonywane będą przez młodzież samodzielnie.
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna (podstawówki, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne)
Wiek odbiorcy: Od 7 do 20 lat
Limit liczby uczestników: Jednorazowo do 15 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: od 10:30 do 12:30 (grupy przyjmowane co 30 min.)
Czas trwania imprezy: ok. 30 min.
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, Laboratorium Chemii, sala nr 13
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Jolanta Piekut
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Nazwa Imprezy Świat widziany pod mikroskopem
Rodzaj imprezy: zajęcia doświadczalne w laboratorium Botaniki i Mikrobiologii
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publicznosci
Opis imprezy: Na zajęciach młodzież wykonywać będzie samodzielnie preparaty
roślinne i obserwować je pod mikroskopem.
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna (podstawówki, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne)
Wiek odbiorcy: Od 7 do 20 lat
Limit liczby uczestników: Jednorazowo do 20 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: od 10:30 do 12:30 (grupy przyjmowane co 30 min.)
Czas trwania imprezy: ok. 30 min.
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, Laboratorium Botaniki i Mikrobiologii, sala nr 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Dorota Dec
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Nazwa imprezy: Liczby złote i plastikowe
Rodzaj imprezy: wykład multimedialny
Adres strony www: http://signum.pb.bialystok.pl/
Kategorie uzupełniające: przegląd
189
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem wykładu "Liczby złote i plastikowe” jest zapoznanie z historią i
zastosowaniami liczby niewymiernej (jednej z uniwersalnych stałych) nazywanej
stałą Fibonacciego lub złotą liczbą oraz z pojęciem liczb plastikowych. Można śmiało
powiedzieć, iż prezentacja dotyczy zarówno matematyki, jak też sztuki i biologii.
Zaprezentowany zostanie pokaz multimedialny (wykorzystanie komputera i rzutnika)
skierowany do szerokiego grona odbiorców: uczniów, nauczycieli i wolnych
słuchaczy z dowolnej dziedziny zainteresowań.
Odbiorca imprezy: Uczniowie, nauczyciele, zainteresowani słuchacze
Wiek odbiorcy: od lat 10
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 50 min.
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, budynek stołówki PB, obok Klubu „Gwint”
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Dorota Mozyrska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Dorota Mozyrska, 501 375 459.
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe: Telefon stacjonarny: 085 746 9082
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Drzewo
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna przygotowana przez studentów III roku kierunku
aktorskiego.
Występują: Krzysztof Parda i Laura Słabińska
Opieka pedagogiczna: prof. Krzysztof Rau
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 20:00
Czas trwania imprezy: ok. 30 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Urszula Chomik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
190
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Fotomorgana
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna przygotowana przez studentów III roku kierunku
aktorskiego.
Występują: Magdalena Pawelec i Marta Wesołowska
Opieka pedagogiczna: prof. Krzysztof Rau
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 20:30
Czas trwania imprezy: ok. 30 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Urszula Chomik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku
Nazwa imprezy: Sztuka dobrej prezentacji
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://www.wse.edu.pl/festiwal
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych zasad i narzędzi
komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej. Dzięki
temu uczestnicy zdobędą umiejętności poprawiające porozumiewanie się z ludźmi.
Udział publiczności: bez aktywnego szkół średnich
Wiek odbiorcy: od lat 17 do lat 25
Limit liczby uczestników: 25
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, sala 42
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Edyta Jurczak-Pejko
191
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Edyta Jurczak-Pejko, dyrektor
Centrum Informacji Promocji i Szkoleń
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe: Zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 085 6525062 lub
email: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku
Nazwa imprezy: Wejście na rynek pracy
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://www.wse.edu.pl/festiwal
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest przygotowanie uczestników do wejścia na rynek
pracy. Dla młodzieży start w życie zawodowe ma szczególne znaczenie. To właśnie
pierwsza praca na ogół decyduje o dalszej karierze zawodowej. Młodzi ludzie,
wchodząc na rynek pracy, często nie zdają sobie sprawy z własnych atutów, nie
zastanawiają się nad nimi. Dzięki zajęciom uczestnicy zdobędą wiedzę nt.
przygotowania dokumentów reprezentujących siebie, metod poszukiwania pracy oraz
przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Profesjonalnie przygotowane
dokumenty osobowe ułatwiają nie tylko kontakty z pracodawcami, ale zwiększają też
szansę na pozyskanie zatrudnienia. Życiorys zawodowy stanowi zestawienie danych
osobowych i zawodowych, sporządzone według ściśle określonych reguł. Głównym
zadaniem życiorysu jest zainteresowanie pracodawcy swoją osobą i ułatwienie
przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.
Udział publiczności: bez aktywnego szkół średnich, studenci uczelni wyższych
Wiek odbiorcy: do lat 17 do lat 25
Limit liczby uczestników: 25
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:30
Czas trwania imprezy: 1,5 godziny
Adres: Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, sala 23
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Hubert Ostapowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Hubert Ostapowicz, asystent
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe: Zapisy telefoniczne do dnia 16 kwietnia 2009 r. pod numerem
telefonu 085 6525062
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku
Nazwa imprezy: Trening asertywności
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://wse.edu.pl/festiwal
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
192
Opis imprezy: Trening asertywności ma na celu dostarczenie uczestnikom szeregu
technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego
wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania
decyzji. Asertywność to bowiem umiejętność niezwykle przydatna zarówno w
relacjach osobistych, jak i kontaktach zawodowych, dla wielu osób stanowi też
inspirujący sposób na kształtowanie własnej osobowości.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 18 do lat 30
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godziny
Adres: Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, sala 23
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Mirosława Cywoniuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Mirosława Cywoniuk, prorektor ds.
nauki, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe: Zapisy telefoniczne do 16 kwietnia pod numerem 085
6525062, bądź uemail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku
Nazwa imprezy: Zawody przyszłości
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.wse.edu.pl/festiwal
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest przedstawienie obszarów powstawania nowych
zawodów oraz specjalności, na które przewiduje się największy popyt do 2030 roku.
Uczestnicy dowiedzą się jak pokierować własną karierą i w jakich zawodach warto
się kształcić, aby znaleźć zatrudnienie w grupie zawodów przyszłości.
Zaprezentowane będą również statystyki dotyczące aktualnej sytuacji młodzieży na
rynku pracy, jak również prognozy popytu na pracę w Polsce.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 13 do lat 25
Limit liczby uczestników: 250
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, aula nr 5
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Cecylia Sadowska-Snarska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Cecylia Sadowska-Snarska,
prorektor ds. badań
193
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe: Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu
0856525062, bądź na stronie internetowej www.wse.edu.pl
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku
Nazwa imprezy: Karaoke in English
Rodzaj imprezy: konkurs
Adres strony www: http://www.wse.edu.pl/karaoke
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Konkurs oparty jest na zasadach programu telewizyjnego "Szansa na
sukces"
Jury wybrało 15 angielskich piosenek. Każdy uczestnik zaśpiewa jedną z nich w
programie (o wyborze piosenki zdecyduje losowanie). Każdy utwór śpiewany jest z
podkładem muzycznym oraz przy pomocy wyświetlanych na ekranie słów piosenki.
Kilkuosobowe jury po naradzie wyłoni 3 pierwsze miejsca.
Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego i sama nauka tego
języka poprzez zabawę. Dzięki piosence łatwiejsze jest zapamiętywanie słów i
zwrotów, ćwiczenie poprawnej intonacji i akcentu. Konkurs jest też okazją do
prezentacji własnych zainteresowań, zdolności i walorów artystycznych i do
integracji młodzieży szkół średnich zainteresowanych nauką języka angielskiego.
Udział publiczności: bez aktywnego szkół średnich, studenci uczelni wyższych
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 25
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, aula nr 7
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Edyta Jasińska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Agnieszka Zalewska - kierownik
Katedry Języków Obcych
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe: Karty zgłoszeń do pobrania na stronie: www.wse.edu.pl.
Nadsyłanie kart zgłoszeń upływa z dniem 16 kwietnia 2009 r. tel/fax 085 6525062 lub
email: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku
Nazwa imprezy: Jak powstaje pieniądz?
Adres strony www.wse.edu.pl/festiwal
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
194
Opis imprezy: Wykład będzie prezentacją informacji dotyczących współczesnych i
historycznych metod produkcji pieniądza. Uczestniczy dowiedzą się również skąd
właściwie biorą się pieniądze w XXI wieku i w jaki sposób są wprowadzane do
obiegu. Zostaną również zaprezentowane ekonomiczne mechanizmy kreacji pieniądza
w nowoczesnej gospodarce.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 15 do lat 30
Limit liczby uczestników: 250
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:45
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, aula nr 5
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Maciej Muczyński
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Maciej Muczyński, asystent
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6525062
Informacje dodatkowe: Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 085
6525062, bądź na stronie www.wse.edu.pl.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku
Nazwa imprezy: Potyczki matematyczne
Rodzaj imprezy: konkurs matematyczny
Adres strony www: http://www.wse.edu.pl/matematyka
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Impreza jest adresowana do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych: V-VI
klasa szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła średnia. Składać się będzie z krótkich
łamigłówek oraz trudniejszych zadań logicznych, nie wymagających drobiazgowej
wiedzy matematycznej. Zadania stanowić będą dobry trening dla szarych komórek i
dostarczą rozrywki umysłowej uczestnikom konkursu.
Impreza zakończy się wyłonieniem laureatów i wręczeniem nagród.
Udział publiczności: bez aktywnego
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 100
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:30
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, aula nr 7
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Beata Wiśniewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Beata Wiśniewska, asystent
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6525062
195
Informacje dodatkowe: Karty zgłoszeń do pobrania na stronie
www.wse.edu.pl/matematyka.
Nadsyłanie kart zgłoszeń upływa z dniem 16 kwietnia 2009 r., tel/fax 085 6525062
lub email: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium
Duchowne - Seminaryjne Koło Filmowe
Nazwa imprezy: Diecezjalny Przegląd Filmów Amatorskich "Prawda"
Rodzaj imprezy: przegląd filmowy
Adres strony www: http://skf-awsd.blogspot.com
Kategorie uzupełniające: konkurs
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Przegląd Filmów Amatorskich "Prawda". Impreza organizowana przez
Seminaryjne Koło Filmowe.
· Przegląd jest przeznaczony dla amatorów w dowolnym wieku.
· Filmy nie mogą zawierać treści sprzecznej z nauczaniem moralności
chrześcijańskiej.
· Do udziału w przeglądzie można zgłosić filmy o dowolnej tematyce, zarejestrowane
w standardach: DVD, DV, WMV oraz DiVx. W innych wypadkach należy
skontaktować się z organizatorami w celu uzgodnienia warunków projekcji.
· Przed przeglądem specjalnie powołana komisja dokona kwalifikacji filmów.
· Czas projekcji zgłoszonych filmów nie może przekroczyć 10 minut. Komisja może
zakwalifikować do przeglądu filmy dłuższe, jeżeli czas ich trwania będzie
uzasadniony.
· Do udziału w przeglądzie nie zostaną dopuszczone filmy zrealizowane przez
twórców zawodowych.
· Organizatorzy przewidują nagrody oraz wyróżnienia.
· Termin złożenia karty uczestnika i dostarczenia zgłoszonych filmów upływa
15.04.2009 r. Karty uczestnictwa i filmy prosimy nadsyłać pod adresem:
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Warszawska 46, 15-077
Białystok
Lub na maila: [email protected] (do 50 MB) z dopiskiem "Przegląd filmów
amatorskich".
· Zgłoszenie filmów do przeglądu jest bezpłatne.
dodatkowe informacje na www.skf-awsd.blogspot.com
Odbiorca imprezy: wszyscy zaineteresowani
Wiek odbiorcy: 10-100
Limit liczby uczestników: 200
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: max 1,5 godz.
Adres: Warszawska 46 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Kamil Ciulkin
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Kamil Ciulkin
E-mail: [email protected]
196
Telefon: 516096324
Informacje dodatkowe: www.skf-awsd.blogspot.com
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki
Nazwa imprezy: Wykorzystaj techniki multimedialne i przygotuj kurs e-learningowy
Rodzaj imprezy: prezentacja, pokaz
Adres strony www: http://ii.uwb.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Przygotowany pokaz jak wykorzystując platformę e-learningową
można stworzyć dobry kurs do nauczania metodą edukacji na odległość
Odbiorca imprezy: osoby zainteresowane tematyką nauczania z wykorzystaniem elearningu
Wiek odbiorcy: od 16 do 65
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:15
Czas trwania imprezy: 45 min
Adres: ul, Sosnowa 64
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Wiesław Półjanowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr inż. Wiesław Półjanowicz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457662
Informacje dodatkowe: Prośba aby potwierdzenie udziału w imprezie zgłaszać na
adres e-mail: [email protected]
W e-mailu proszę podać ilość osób, organizację (np. szkoła Nr.. , uczelnia .... , osoba
prywatna itp.)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium
Duchowne
Nazwa imprezy: Odpustowa Eucharystia w języku łacińskim z elementami chorału
gregoriańskiego
Rodzaj imprezy: Eucharystia
Kategorie uzupełniające: inna
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Msza Święta w języku łacińskim ze śpiewami chorału gregoriańskiego.
W tym dniu Seminarium przeżywa obchody odpustowe związane z uroczystością św.
Jerzego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: 300
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
197
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: do 1,5 godz.
Adres: ul. Warszawska 46
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Arcybiskup Edward Ozorowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: AWSD
E-mail: [email protected]
Telefon: 516096324
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Filologii Angielskiej
Nazwa imprezy: Laboratorium multimedialne i jego możliwości glottodydaktyczne
Rodzaj imprezy: prezentacja
Kategorie uzupełniające: warsztat
Opis imprezy: Przedstawienie możliwości laboratorium multimedialnego służącego
do nauki języków obcych. Uczestnicy zapoznają się z technikami podnoszenia
kwalifikacji językowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież licealna, studenci,
Wiek odbiorcy: od 16 do 25 lat
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: ul. Ciepła 40, sala 104 F
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Dariusz Frankowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Dariusz Frankowski
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Finansów i Informatyki
Nazwa imprezy: Jak zarobić na rynku finansowym?
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Adres strony www: www.wsfiz.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną sylwetki największych
polskich inwestorów giełdowych, wraz z przedstawieniem ich kariery giełdowej, oraz
wydarzenia z rynku giełdowego, które powodowały znaczne zmiany cen papierów
wartościowych notowanych na Giełdzie w Warszawie. Poruszone zostaną także
kwestie zachowań inwestorów giełdowych, które to zachowania są przyczyną ich
sukcesu albo - niestety - klęski inwestycyjnej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 17 do 25 lat
Limit liczby uczestników: bez limitu
198
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: ul. Ciepła 40
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Piotr Żebrowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Piotr Żebrowski
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Teorii Wychowania i Studiów Pedeutologicznych
Nazwa imprezy: Metoda delficka w badaniach diagnostycznych przez internet - do
zastosowania w polskiej pedagogice?
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: W klimacie wykładu z elementami dyskusji, zaprezentowanie metody
delfickiej jako sondażu diagnostycznego przez internet - zorientowanego na
przewidywaną przyszłość. Zapoznanie z istotą i procedurą badawczą wspomnianej
metody. Ukazanie przykładowych badań z jej użyciem, obejmujących również
Polskę. Zainicjowanie dyskusji nad przydatnością tej metody w pedagogice.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 21
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:30
Czas trwania imprezy: 45 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Jacek Zbigniew Górnikiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Jacek Zbigniew Górnikiewicz,
starszy wykładowca
E-mail: [email protected]
Telefon: 518156237
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji
Nazwa imprezy: Świat to zagadka. Rozwiąż ją z nami!
Rodzaj imprezy: warsztat
Adres strony www: http://www.kse.bloog.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Impreza przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Socjologii
Edukacji ma formę warsztatów przeznaczonych dla młodzieży szkół podstawowych i
199
gimnazjum. Chcemy pokazać, jak można spędzić ze sobą miło czas i wspólnie
odkrywać najważniejsze życiowe zagadki, takie jak: Czym jest przyjaźń? Co to
znaczy być w grupie? Jak się odkrywa najważniejsze wartości? Zapraszamy
uczestników wraz z nauczycielami do wspólnej zabawy i odkrywania życiowych
zagadek.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 15
Limit liczby uczestników: 90
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 09:00
Czas trwania imprezy: 120 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Joanna Aleksiejczuk, Anna Żarkowska, Justyna Fiedorczuk,
Magda Fidziukiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Joanna Borowik, asystent w
Zakładzie Socjologii Edukacji
E-mail: [email protected]
Telefon: 608318576
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Kulturoznawstwa
Nazwa imprezy: Muzykoterapia w działaniach pedagogicznych
Rodzaj imprezy: warsztat
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zajęcia obejmują prezentację referatu na temat ,,Muzyki w terapii", w
którym autorka przedstawi między innymi elementy Metody Portretu Muzycznego.
Druga część zajęć będzie miała formę warsztatu, którego celem będzie zapoznanie
uczestników z technikami muzykoterapii i stosowaniem ich w pracy pedagogicznej.
Celem zajęć jest uczenie kreatywności, wrażliwości na elemnty muzyki oraz
eksponowanie jej terapeutycznych walorów.
Odbiorca imprezy: osoby zainteresowane, głównie pedagodzy
Wiek odbiorcy: od lat 18
Limit liczby uczestników: 16
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 24.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 60 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20, s. 07
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Anna Obuchowicz - Caban
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Anna Obuchowicz-Caban, st.
wykładowca w Zakładzie Kulturoznawstwa
E-mail: [email protected]
200
Telefon: 085 6753432
25 kwietnia 2009 (sobota)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Medyczny
Nazwa imprezy: Możliwość poprawy funkcji mózgu
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Przedstawione będą najnowsze osiągnięcia dotyczące metod stymulacji
funkcji mózgu u dzieci i dorosłych. Zostaną zaprezentowane metody zwiększające
skuteczność nauki i zapamiętywania. Metody neurofizjologiczne : analiza ilościowa
EEG i biofeedback EEG, oraz neuroobrazowe, w tym badanie czynnościowe
Rezonansu Magnetycznego mózgu, przedstawią zamiany, jakie zachodzą w mózgu w
trakcie: wysiłku fizycznego, nauki, czytania i gry na komputerze. Zaprezentowane
będą dowody naukowe skuteczności muzykoterapii w poprawie pamięci i nauki.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 30 min
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, s.213
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. med. Wojciech Kułak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr. hab. Elżbieta Krajewska–
Kułak - dyrektor Instytutu Medycznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 2168272
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Zarządzania
Nazwa imprezy: Polska w środowisku międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://[email protected]
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
201
Opis imprezy: Przedstawienie uwarunkowań związanych z uczestnictwem Polski w
międzynarodowych organizacjach, w których gestii leży utrzymanie pokoju,
zwłaszcza w regionie europejskim (NATO, Unia Europejska, OBWE) oraz
rozważenie kwestii dotyczących zdolności decyzyjnych tych organizacji, ich
komplementarności w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, a także
możliwości tworzenia warunków sprzyjających pokojowej współpracy państw i
narodów.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematyką bezpieczeństwa
międzynarodowego
Wiek odbiorcy: od lat 16 - do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Kleosin
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: ul. O. S. Tarasiuka 2, sala 107KL
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Tadeusz Nowak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Tadeusz Nowak, adiunkt
E-mail: [email protected]
Telefon: 608296019
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Medyczny
Nazwa imprezy: Wpływ zanieczyszczeń powietrza grzybami w budynkach na
zdrowie ludzi
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Adres strony www: http://www.pwsip.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Powietrze domów mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych,
prawidłowo eksploatowanych i higienicznie utrzymanych, niewiele różni się od
czystego powietrza zewnętrznego. Zanieczyszczeniu powietrza, jako jednemu z
głównych problemów epidemiologicznych, przypisywano znaczną rolę w rozwoju
oraz rozprzestrzenianiu się chorób już w Egipcie, Grecji oraz Rzymie. Powietrze, jako
czynnik sprzyjający rozwojowi różnych schorzeń i przyczynę rozwoju niektórych
chorób zakaźnych, brał pod uwagę także Hipokrates (460-377 p.n.e), pisząc o tym w
swym dziele „Corpus Hippocraticum”: „Gdy powietrze jest zainfekowane
zanieczyszczeniami wrogimi dla rasy ludzkiej, człowiek staje się chory”.
We współczesnym piśmiennictwie podkreśla się, że wszystkie obiekty budowlane
stwarzają doskonale warunki do zasiedlania, wzrostu oraz rozmnażania się licznych i
zróżnicowanych organizmów, w tym grzybów. W roku 1982 zostało wprowadzone
pojęcie „Zespół chorych budynków” - „Sick Building Syndrome” (SBS), pod którym
rozumie się zespół różnorodnych dolegliwości powstających wskutek długotrwałego
przebywania w budynkach, których konstrukcja i wyposażenie mogą wywierać
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie. W roku 1987 Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) ustaliła listę objawów i jednostek chorobowych, które mogą powstać w
„chorych budynkach”. Dalsze badania w kolejnych latach doprowadziły do zmiany
202
nazwy terminu SBS na BRI „building - related illness” - „schorzenie związane
przyczynowo z przebywaniem w budynku”.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:30
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, s. 213
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. med. Elżbieta
Krajewska-Kułak
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 2168272
Nazwa jednostki organizującej projekt: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Nazwa imprezy: Poznajemy Puszczę Knyszyńską
Rodzaj imprezy: dni otwarte
Adres strony www: http://www.pkpk.pl
Kategorie uzupełniające: wystawa, wycieczka, zajęcia terenowe, zwiedzanie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Proponujemy zapoznanie z wartościami przyrodniczymi,
krajobrazowymi i wielokulturowością Puszczy Knyszyńskiej podczas zwiedzania
akcentu muzealnego w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
Zajęcia teoretyczne będą miały charakter poglądowy, przygotowujący do wyjścia w
teren. Na ścieżce dydaktycznej „Dolina Jałówki” zostanie ugruntowana wiedza
zdobyta podczas oglądania sal wystawowych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 6 do 99 lat
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Supraśl
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: około 5 godz.
Adres: Siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Supraśl, ul.
Konarskiego 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Jolanta Ryś, specjalista ds. edukacji turystyki i rekreacji
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr inż. Karolina Prończyk
specjalista ds. edukacji turystyki i rekreacji
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7183785
2 03
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Mapa numeryczna jako baza danych przestrzennych
Rodzaj imprezy: cykliczna prezentacja multimedialna
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Cykliczna prezentacja multimedialna pt. „Mapa numeryczna jako baza
danych przestrzennych” (bez udziału prelegenta)
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez limitu
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: Prezentacja cykliczna do godz. 14:00
Adres: ul .Wiejska 45E, hol przy Auli B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: autoodtwarzanie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Waldemar Łupiński
E-mail: [email protected] lub [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Techniki komputerowe we współczesnym projektowaniu dróg
Rodzaj imprezy: cykliczna prezentacja multimedialna
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Cykliczna prezentacja multimedialna pt. „Mapa numeryczna jako baza
danych przestrzennych” (bez udziału prelegenta).
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez limitu
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: Prezentacja cykliczna do godz. 14:00
Adres: ul .Wiejska 45E, hol przy Auli B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: autoodtwarzanie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Marek Motylewicz, 509 117 560,
[email protected] , dr inż. Bożenna Alicja Kierus-Gogacz, 508 244 858, [email protected]
204
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Dwutlenek węgla w środowisku wewnętrznym
Rodzaj imprezy: wykład i prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wykład dotyczący stężenia CO2 w pomieszczeniach sypialni.
Wykonanie pomiaru od 3 osób chętnych i pomiarów w trakcie wykładu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 16 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: ok. 30 min.
Adres: ul .Wiejska 45E, sala 34
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Katarzyna GładyszewskaFiedoruk
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469680
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Historia Ziemi w odsłonięciu Kanionu Kolorado
Rodzaj imprezy: wykład z ewentualną dyskusją
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wielki Kanion jest jednym z najwspanialszych cudów natury. W
warstwach skalnych kanionu zapisana jest geologiczna historia tego regionu.
Najmłodsze skały liczą 225 mln lat, w dnie rozpadliny (dochodzącej do 1.6 km
głębokości), odsłaniają się skały liczące ponad 2 mld lat.
Wykład z dziedziny geologii jest relacją z wyprawy autorki po zachodnich stanach
Ameryki Północnej. Tłumaczy mechanizmy powstawania niezwykłych form natury
„Dzikiego Zachodu” ilustrowane mapami, przekrojami i zdjęciami tych
malowniczych rejonów.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez limitu
Limit liczby uczestników: 180
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: ok. 45 min.
Adres: ul .Wiejska 45E, Aula B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Janina Wnorowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Janina Wnorowska
205
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Czas a trwałość konstrukcji budowlanych
Rodzaj imprezy: wykład z ewentualną dyskusją
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Temat trwałości obiektu oraz zjawisko awarii i katastrof budowlanych
są szeroko analizowane w kraju i na świecie z uwagi na rangę budownictwa jako
wiodącej gałęzi przemysłu oraz skalę problemu. Autorzy przedstawią analizę awarii
lub katastrof zaistniałych w okresie kilku lat na terenie północno-wschodniej Polski
oraz podejmą próbę zdefiniowania trwałości obiektu znajdującego w stadium
przedawaryjnym lub awarii. Stany graniczne nośności i użytkowania, określają
stadium bezpiecznej eksploatacji budowli i stanowią podstawę procesów normowania
natomiast w prezentacji autorzy rozszerzą zakres tematyki o analizę stanów
niebezpiecznych. Zagadnienie zostanie przedstawione w formie popularno-naukowej,
dostępnej w odbiorze przez odbiorców nie związanych z problematyką budowlaną.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 16 lat do 70
Limit liczby uczestników: 180
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: ok. 30 min.
Adres: ul. Wiejska 45E, Aula B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Janusz Krentowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Janusz Krentowski, 602 361917
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Szkieletowe budynki drewniane jako jedna z alternatyw
budownictwa
Rodzaj imprezy: wykład z ewentualną dyskusją
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: W wykładzie zostanie przedstawiona możliwość techniczna realizacji
drewnianych szkieletowych budynków mieszkalnych. Pokazane zostaną rodzaje
budownictwa drewnianego i na tym tle rozwiązania konstrukcji domów drewnianych
w szkielecie. Omówione zostaną zagadnienia nośności konstrukcji oraz innych
wymogów Prawa Budowlanego. Podane zostaną podstawowe zasady konstruowania i
projektowania tych budynków. Następnie przedstawione będą metody realizacji tego
typu obiektów. Na zakończenie przedstawi się przykłady realizacji ww. konstrukcji w
praktyce.
206
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 16 lat do 70
Limit liczby uczestników: 180
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: ok. 45 min.
Adres: ul. Wiejska 45E, Aula B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Mikołaj Malesza
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. inż. Czesław
Miedziałowski, 85 7469674
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki
Użytkowej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Spojrzenie na maturę z matematyki 2009
Rodzaj imprezy: warsztat, wystąpienie
Adres strony www: http://www. wsmiiu.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Propozycja zadań z matematyki na egzamin maturalny w zakresie
podstawowym i rozszerzonym w kontekście matury 2009. Analiza ich stopnia
trudności i wpływ tego poziomu na przygotowanie maturzystów do egzaminu
dojrzałości.
Odbiorca imprezy: uczniowie klas maturalnych ze szkół ponadgimnazjalnych,
nauczyciele matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych, wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 15 - 99
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009 r.
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00 i 10:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Białystok, ul. Kamienna 17, sala 3
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Zofia Leszczyńska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Zofia Leszczyńska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7323091
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie oraz Stowarzyszenie Naukowców Polaków
Litwy
Nazwa imprezy: Europejska przestrzeń edukacyjna
207
Rodzaj imprezy: konferencja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Opis imprezy: Konferencja naukowa poświęcona problematyce wykształcenia w
państwach europejskich, zagadnieniu uruchomienia nowych kierunków studiów,
odpłatności za studia oraz standardów kształcenia
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Wilno
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 5 godz.
Adres: Litwa, Wilno, ul. Kalwaryjska 143, sala 406
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Alina Grynia – prodziekan Wydziału EkonomicznoInformatycznego UwB w Wilnie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof.
UwB
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Uszkodzenia konstrukcji budowlanych spowodowane wybuchem
gazu
Rodzaj imprezy: wykład z ewentualną dyskusją
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Impreza W referacie zostaną przedstawione przypadki wybuchów gazu
w konstrukcjach budowlanych. Zostanie zaprezentowane szereg przykładów o
zróżnicowanym zasięgu destrukcji obiektów. Podane będą przyczyny zaistnienia
zdarzenia i jego skutki dla obiektów murowanych, żelbetowych i stalowych. Planuje
się również omówienie elementów konstrukcji, które mogą zwiększać jej
bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz budowli.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 16 do 70
Limit liczby uczestników: 180 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: ok. 45 min.
Adres: ul .Wiejska 45E, Aula B
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Tadeusz Chyży
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Tadeusz Chyży
E-mail: [email protected]
Telefon: 85 7469585
208
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert kameralny
Rafał Dudzik - skrzypce
Kamil Łomasko – kontrabas
Olga Anikiej – fortepian
Rodzaj imprezy: koncert
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W programie: N. PAGANINI Wariacje na strunie G z opery „Mojżesz
w Egipcie”; G. BOTTESINI Reverie; J. MASSENET Meditation; G. BOTTESINI
Grand duo Concertante na skrzypce, kontrabas i fortepian
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
Nazwa imprezy: Krew nie woda - czyli co w żyłach płynie
Rodzaj imprezy: pokaz, doświadczenie
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Przyjrzyjmy się bliżej naszej krwi. Jak wyglądają nasze krwinki?
Czym różnią się od krwinek żaby czy jaskółki? Co się stanie, jeśli do krwi dodamy
wodę, a może alkohol? Czy mama, tata i ja to rzeczywiście "ta sama" krew? Na te i
inne pytania znajdziesz odpowiedź na naszych zajęciach. W trakcie warsztatów
uczestnicy będą mogli wykonać rozmaz krwi, zaobserwować zachowanie krwinek w
różnych roztworach, oznaczyć grupę krwi i hematokryt.
Odbiorca imprezy: zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 12 lat
Limit liczby uczestników: 15 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
209
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Instytut Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B
Dostęp do i mprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Elżbieta Bonda, mgr Sebastian Maciak
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Elżbieta Bonda, mgr Sebastian
Maciak
Telefon: 085 7457301
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Etiudy – rok I
Rodzaj imprezy: prezentacje teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz etiud warsztatowych studentów I roku kierunku aktorskiego
powstałych w semestrze zimowym przedmiotach „Gra aktora lalką” i „ Gra aktora
lalką – marionetka”
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: od lat 14
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: ok. 45 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Maria Żynel, mgr Lesław Piecka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit,
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona . Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Etiudy – rok II
Rodzaj imprezy: prezentacje teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz etiud warsztatowych studentów II roku kierunku aktorskiego
powstałych w semestrze zimowym przedmiocie „Gra aktora lalką – pacynka”
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
210
Wiek odbiorcy: od lat 14
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:45
Czas trwania imprezy: ok. 30 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: st. wykł. Barbara Muszyńska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit,
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona . Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Pierre Grippari - „Aksamitka, córka diabła, albo zakochany pajac”
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz pracy reżyserskiej studentki IV roku kierunku reżyserii
Magdaleny Juchnowicz zrealizowanej pod opieką artystyczną Wojciecha
Szelachowskiego.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:00
Czas trwania imprezy: ok. 1 godz. 15 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Magdalena Juchnowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit,
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona . Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Recital fortepianowy - Mariusz Ciołko
Rodzaj imprezy: recital
211
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W programie: J. S. Bach – Toccata e-moll; F. Chopin – Nokturn c-moll
op.48 nr 1; F. Chopin – Mazurki op. 33, gis – moll, C – dur, D – dur, h – moll; F.
Chopin – Scherzo b – moll op. 31; B. Bartok – Suita op.14.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki
Nazwa imprezy: Metody ochrony systemów komputerowych inspirowane
naturalnymi układami odpornościowymi
Rodzaj imprezy: prezentacja
Adres strony www: http://wi.pb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Tradycyjne systemy ochrony sieci i systemów komputerowych w
głównej mierze bazują na sygnaturach ataków sieciowych, wirusów, spamu etc.
Niestety, wzrastająca liczba sygnatur powoduje coraz większe problemy obliczeniowe
oraz wydłuża znacząco czas procesu ich klasyfikacji, co ma istotne znaczenie w
przypadku systemów działąjących on-line, np. IDS. W czasie prezentacji zostaną
omówione alternatywne, metody ochrony systemów komputerowych inspirowane
naturalnymi układami odpornościowymi. Charakteryzują się one wysoką
skutecznością w wykrywaniu różnego rodzaju anomalii, w tym również tych, których
sygnatury nie zostały jeszcze odnotowane w bazach danych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani nowoczesnymi metodami ochrony
systemów komputerowych
Wiek odbiorcy: od lat 15
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 08:15
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: ul. Wiejska 45a, sala 202
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
212
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr inż. Andrzej Chmielewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr inż. Andrzej Chmielewski
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469177
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Nazwa imprezy: Bajka terapeutyczna
Rodzaj imprezy: wykład, warsztaty
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Impreza ma na celu popularyzację bajkoterapii jako techniki
terapeutycznego oddziaływania na dziecko poprzez tekst. W trakcie spotkania
uczestnicy poznają podstawowe odmiany oraz zasady tworzenia bajek
terapeutycznych. Przewidziana jest także praca w grupach – uczestnicy będą
próbowali redagować teksty bajek terapeutycznych.
Dziedzina: bibliotekoznawstwo, biblioterapia
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematyką
Wiek odbiorcy: od lat 15 do lat 90
Limit liczby uczestników: 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: ok. 60 minut
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 47
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Anna Nosek
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Anna Nosek, adiunkt
E-mail: [email protected]
Telefon: 664490595
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku, Dział Organizacji Imprez Kulturalnych - Spodki
Nazwa imprezy: Poezja nieba II - wpływ zjawisk astronomicznych i atmosferycznych
na samopoczucie człowieka
Rodzaj imprezy: interdyscyplinarna: pokaz slajdów, prelekcja, monodram
Adres strony www: http://www.woak.bialystok.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Na imprezie zaprezentowane zostaną slajdy ukazujące zjawiska na
niebie. Zdjęcia wykonane zostały przez Szymona Dykierta - podlaskiego fotografika
zajmującego się astrofotografią, który w trakcie pokazu będzie mówił na temat
wpływu tych zjawisk na samopoczucie człowieka. Kolejnym elementem spotkania
213
będzie monodram Edyty Ślączki-Poskrobko. Autorka często współpracuje z
Szymonem Dykiertem.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: 150
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:00
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: ul. św. Rocha 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Edyta Ślączka-Poskrobko, Szymon Dykiert
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Artur Szydłowski
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7446863
Informacje dodatkowe: Muzykę do monodramu skomponowali i wykonają Radosław
Rakowski i Paweł Poskrobko.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
Nazwa imprezy: W poszukiwaniu początku czasu
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Próby zrozumienia najwcześniejszej historii Wszechświata wymagają
wiedzy na temat właściwości materii na bardzo małych odległosciach. W związku
z tym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kosmologia stała się ważną domeną
zastosowań dla fizyki cząstek elementarnych i teorii strun. Nadchodzące lata powinny
przynieść wiele nowych danych, zarówno z eksperymentów w LHC, jak i z
obserwacji promieniowania reliktowego. Omówię te perspektywy i niektóre pytania
teoretyczne z nimi związane.
Odbiorca imprezy: zainteresowani tematyką
Wiek odbiorcy: od lat 12 do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: 15-424 Białystok, ul. Lipowa 41, sala 203
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Michal Spalinski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ryszard Gieniusz, starszy
wykładowca, e-mail: [email protected], tel. 7457227
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457217
214
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Historii Wychowania; Przedszkole Samorządowe nr
26 Integracyjne w Białymstoku; Przedszkole Samorządowe nr 36 dla dzieci na diecie
bezglutenowej i bezmlecznej w Białymstoku
Nazwa imprezy: "Złote perełki" – edukacja matematyczna w pedagogice Marii
Montessori
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: 3-częściowe warsztaty: 1. „Duch matematyczny” – wykład
wprowadzający w edukację matematyczną według Marii Montessori. 2. Prezentacja
montessoriańskiego materiału rozwojowego do matematyki dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 3. „Kinezjologiczna tabliczka mnożenia” oraz
inne gry i zabawy matematyczne oparte na metodzie Montessori i współczesnych
badaniach nad procesem uczenia się.
Odbiorca imprezy: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania zintegrowanego,
studenci pedagogiki, wychowawcy pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi, rodzice
oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi metodami pracy z dziećmi.
Wiek odbiorcy: od lat 19
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 25.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne w Białymstoku, ul. Ciepła 19.
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Monika Mariola Kondracka, mgr Agnieszka Dzierka, mgr
Violetta Kruszewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Joanna Dąbrowska, adiunkt w
Zakładzie Historii Wychowania
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457385
Informacje dodatkowe: UWAGA: Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu
mailowym na adres: [email protected] do dnia 21.04.09 r.
Należy mieć ze sobą miękkie obuwie na zmianę
Dojazd: we własnym zakresie (komunikacja miejska – linie nr: 3, 6, 9, 13, 16, 18,
100)
26 kwietnia 2009 (niedziela)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
Nazwa imprezy: Pokaz filmu "Eyes on the Skies".
Rodzaj imprezy: pokaz filmu popularnonaukowego (60 min.)
215
Adres strony www: http://http://labfiz.uwb.edu.pl/main/
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Pokaz filmu popularnonaukowego (60 min.) na temat astronomii,
historii lunet i teleskopu oraz prowadzenia współczesnych obserwacji
astronomicznych za pomocą obserwatoriów naziemnych i satelitarnych. Długość
filmu 60 min. Lektor w jęz. angielski, napisy w jęz. polskim. Przewidziana przerwa
10-minutowa w połowie filmu.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematyką. Nadmienię, że w tym roku
przypada Międzynarodowy Rok Astronomii ogłoszony przez UNESCO oraz
Międzynarodową Unię Astronomiczną.
Wiek odbiorcy: od lat 10 do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 26.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 70 minut
Adres: ul. Lipowa 41, (Wydział Fizyki, sala 203)
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Marek Nikołajuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ryszard Gieniusz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457260
Informacje dodatkowe: Impreza bedzię powtórzona tego samego dnia o godzinie
13:30. Pokaz do 14:40
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Wielkie Rocznice Wielkich Mistrzów Muzyki Baroku
Anna Krzysztofik-Buczyńska - klawesyn
Emilia Vytlacil - klawesyn
Zespół Kameralny
Rodzaj imprezy: koncert - wstęp wolny
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Podczas koncertu wykonane zostaną najsłynniejsze dzieła wielkich
mistrzów muzyki barokowej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 80 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 26.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Galeria Slendzińskich w Białymstoku
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Anna Krzysztofik-Buczyńska
216
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Polskie Radio Białystok
Nazwa imprezy: Magia dźwięku
Rodzaj imprezy: Koncert połączony ze spotkaniem
Adres strony www: www.radio.bialystok.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Koncert live białostockiego zespołu Bright Ophidia, połączony
z możliwością obejrzenia pracy realizatora i spróbowania pracy przy obróbce
dźwięku.
Prezentacja możliwości studia koncertowego Rembrandt (przede wszystkim jak
powstaje płyta, jak pracować z dźwiękiem, jak z Mandaryny zrobić Ewę MałasGodlewską itp.)
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez limitu
Limit liczby uczestników: 100 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 26 kwietnia 2009 r.
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14.00-19.00 i 20.00
Czas trwania imprezy: 6 godzin
Adres: Polskie Radio Białystok ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny ( koncert na bezpłatne zaproszenia)
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Zdzisław Wasilewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Dorota Niebrzydowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 601 394370
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert muzyki dawnej
„Rocznice wielkich mistrzów muzyki baroku”
Anna Krzysztofik-Buczyńska - klawesyn
Emilia Vytlacil - klawesyn
Kinga Szmigulska - obój
Luca Neccia -obój
Ewa Gromska - skrzypce
Radoslaw Koper – skrzypce II
Grzegorz Vytlacil –wiolonczela
Anna Mikołajczak - altówka
Prowadzenie koncertu: Anna Krzysztofik-Buczyńska
Rodzaj imprezy: koncert
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
217
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W programie:
G. F. Handel - VIII Suita f-moll HWV433 cz. III-V Allemande, Courante, Gigue wyk. Anna Krzysztofik-Buczyńska (klawesyn)
G. F. Handel - Sonata B-dur na 2 oboje i basso continuo w wersji na obój, skrzypce i
basso continuo - wyk. Kinga Szmigulska (obój), Ewa Gromska (skrzypce), Grzegorz
Vytlacil (wiolonczela), Emilia Vytlacil (klawesyn)
A. Vivaldi - Koncert d-moll na 2 oboje F.VII nr9 - wyk. Kinga Szmigulska (obój),
Luca Neccia (obój) z towarzyszeniem: Ewa Gromska (I skrzypce), Radoslaw Koper
(II skrzypce), Anna Mikołajczak (altówka), Grzegorz Vytlacil (wiolonczela), Emilia
Vytlacil (klawesyn)
J. Haydn - Divertimento F-dur Hob. XVII A "Il Maestro e lo Scolare" na 4 ręce wyk. Anna Krzysztofik - Buczyńska oraz Emilia Vytlacil (klawesyn)
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników:
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 26.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Kościół św. Wojciecha, ul. Warszawska
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert
Zespół Muzyki Dawnej DILETTO
Soliści:
Małgorzata Trojanowska – sopran
Sylwester Trojanowski - pozytyw
Rodzaj imprezy: koncert
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W programie:
Motety W. Byrda, T. Tallisa, H. Schütza oraz Kantata 196 „Der Herr denket an uns”
J. S. Bacha
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników:
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
218
Termin imprezy: 26.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 20:15
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Bazylika NMP
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Sztuka Architektury
Nazwa imprezy: ArchFilmest
Rodzaj imprezy: festiwal filmów o architekturze
Adres strony www: http://www. sztuka-architektury.pl?ID_PAGE=4947
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Po prezentacji filmu zaproszone osoby (3) prowadzą wymianę
poglądów z dopuszczeniem wypowiedzi z widowni. Film jest poświęcony prezentacji
postaci i twórczości Jean Nouvela i posiada tezę, która będzie przedmiotem
krytycznej dyskusji.
Odbiorca imprezy: Wstęp otwarty dla wszystkich, z tym że informacja szczególnie
adresowana jest do studentów WA i architektów białostockich
Wiek odbiorcy: ok. 20 lat
Limit liczby uczestników: ok 150 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 26.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:00
Czas trwania imprezy: ok. 4 godz.
Adres: Galeria Arsenał
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Krzysztof Sołoducha
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dyr. Monika Szewczyk
E-mail: [email protected]
Telefon: 606807327
Informacje dodatkowe: wydarzenie jest coroczne
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, współorganizatorzy: Podlaska Fundacja Edukacji i
Sportu oraz Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok
Nazwa imprezy: I Białostocka Gala Sztuk i Sportów Walki
Rodzaj imprezy: pokaz klubów oraz sekcji sztuk i sportów walki działających w
Białymstoku
Kategorie uzupełniające: przegląd
219
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Impreza ma na celu zaprezentowanie białostockich klubów oraz sekcji
i grup szkolących w zakresie sztuk i sportów walki. W trakcie gali będzie można
obejrzeć kilkanaście pokazów przybliżających różne odmiany sztuk i sportów walki
(m.in. judo, kendo, aikido, karate, iaido, teakwondo, capoeira), a także porozmawiać z
osobami prowadzącymi treningi. Utworzone również będą punkty informacyjne
prezentujących się grup. W trakcie I Białostockiej Gali Sztuk i Sportów Walki przed
publicznością zaprezentują się: Sekcja Judo KU AZS Politechniki Białostockiej oraz
Klub Judo Politechniki Białostockiej, Białostocka Grupa Aikido Kobayashi, Podlaski
Klub Taekwon-do "So-San", Grupa Abada Capoeira, Białostocki Klub Karate
Kyokushin "Kanku", Taiji - YMAA Białystok, Aikido Aikikai Koga Dojo,
Białostocki Klub Kick-Boxingu i muay thai "HUMAN", Shiroyama Białystok,
Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki „CHO BU KAN”, Białostocki
Klub Oyama Karate, Podlaskie Centrum Szkolenia Krav Maga.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 5 do lat 100
Limit liczby uczestników: 300
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 26.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 3 godziny
Adres: ul. Wiejska 41, Akademickie Centrum Sportu
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Piotr Klimowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Piotr Klimowicz, Krzysztof
Remża, tel. 606 482 891
E-mail: [email protected]
Telefon: 509 999 209
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Drzewo
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna przygotowana przez studentów III roku kierunku
aktorskiego.
Występują: Krzysztof Parda i Laura Słabińska
Opieka pedagogiczna: prof. Krzysztof Rau
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 26.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: ok. 30 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
220
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Urszula Chomik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona . Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Fotomorgana
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna przygotowana przez studentów III roku kierunku
aktorskiego.
Występują: Magdalena Pawelec i Marta Wesołowska
Opieka pedagogiczna: prof. Krzysztof Rau
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: od lat 16
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 26.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:45
Czas trwania imprezy: ok. 30 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Urszula Chomik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona . Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Kulturoznawstwa
Nazwa imprezy: Emisja głosu dla nauczycieli
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztaty z emisji głosu adresowane są w szczególności do
nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskiej. Celem warsztatów jest
kształtowanie umiejętności prawidłowego oddychania oraz emitowania dźwięków.
Odbiorca imprezy: nauczyciele pracujący zawodowo, studenci o specjalności
nauczycielskiej
Wiek odbiorcy: od lat 20
Limit liczby uczestników: 20
221
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 26.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20, s. 07
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Dorota Pękacka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Dorota Pękacka, wykładowca
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457385
27 kwietnia 2009 (poniedziałek)
Nazwa jednostki organizujacej projekt: Uniwers ytet w Białymstoku ,
Wydział Historyczno Socjologiczny , Instytut Socjologii oraz Polskie
Towarzystwo Miłoś ników Astronomii Oddział w Białymstoku
Nazwa Imprezy: Z Ziemi na Księżyc i dalej?
Rodzaj Imprezy: Wykład połączony z prezentacj ą multimedialn ą
Kate gorie uzupelniajace: Wyklad
Kategorie uzupelniajace: Prezentacja
Udzial publicznosci: bez aktywnego udzialu publicznosci
Opis Imprezy: Mineło ponad 50 lat od początku ery kosmicznej w
dziejach ludzkoś ci i 40 od pierwszego lądowania człowieka na
Księżyc u . Jakie w tym czasie postępy poczyniła nasza kosmiczna
ekspansja ? Jak przewidywano przyszłoś ć astronautyki kilkadziesiąt lat
temu i czego możemy
spodziewać si ę dzisiaj? Podczas wystąpienia zostanie podjęta próba
odpowiedzi na te pytania.
Rozpoczniemy od kosmicznego wyś cigu z lat sześ ć dziesiątych XX
wieku, następnie omówimy
perspektyw ę powrotu ludzkoś ci na Srebrny Glob w pierwszej połowie
XXI wieku . Spróbujemy równi eż
zastanowić się nad możliwos ́ c iami dalszej kosmicznej ekspansji
ludzkoś ci.
Od biorca Imprezy: Wszyscy zainteresowani
wiek odbiorcy: od 15 do 99 lat
Limit liczby uczestnikow: 100
Miejscowosc organizacji imprezy: Białystok
Termin Imprezy: 27.04 . 2009
222
Godzina rozpoczecia imprezy : 16:00
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres:: Pl. Uniwersytecki 1 sala 108 A
Dostep do imprezy: Wstep wolny
Dojazd: we wlasnym zakresie
Osoba prowadzaca: Łukasz Wiołyniec, Tomasz Białkowski (Polskie
Towarzystwo Miłoś ników Astronomii Oddział w Białymstoku )
osoba odpowiedzialna za organizacje imprezy: mgr Łukasz Wołyniec,
Instytut Socjologii UwB,
[email protected], tel. 85 745 74 86
E - mail: l.wolyniec@uwb. edu .pl
Telefon1: 085 745 7486
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii Studenckie Koło Naukowe Psychologii
Nazwa imprezy: Stres przed egzaminami - mobilizacja czy utrudnienie?
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Stres jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Aby
umieć wykorzystywać pozytywne aspekty stresu, warto dowiedzieć się, czy istnieje
coś takiego jak „dobry stres”. W ramach warsztatów ukazane zostaną mechanizmy
powstawania różnego rodzaju stresu, również tego o charakterze pozytywnym.
Skoncentrujemy się zwłaszcza na problemie stresu szkolnego. Rozpatrzymy rolę
czynników stresogennych jako motywujących do działania lub przeciwnie hamujących nasze reakcje. Zastanowimy się także nad fizjologicznymi następstwami
przewlekłego stresu, a także rodzajami metod relaksacyjnych, pomocnych w
rozładowaniu negatywnego napięcia przez uczniów/ studentów.
Odbiorca imprezy: studenci i inne osoby zainteresowane
Wiek odbiorcy: nieograniczony
Limit liczby uczestników: 25
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Ewelina Puczkielewicz, Estera Jastrzębska, Karolina Markowska
i Katarzyna Łopińska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Agnieszka Nowakowska,
asystent w Zakładzie Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka, e-mail:
[email protected], tel. 0607 98 68 28
E-mail: [email protected]
Telefon: 0662649098
223
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut
Filologii Polskiej, Koło Naukowe Edukacji i Animacji
Nazwa imprezy: Lider w grupie
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztat rozwijający umiejętności skutecznego kierowania grupą i
budowania zgranego zespołu.
Odbiorca imprezy: studenci
Wiek odbiorcy: 19-25 lat
Limit liczby uczestników: 25
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godziny
Adres: Białystok, Plac Uniwersytecki 1, s. 152
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym (tel. 664884447)
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Anna Aleksiejczuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Joanna Dul, tel. 664884447
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny
Nazwa imprezy: Synteza peptydów na fazie stałej
Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Przedstawienie w formie wykładu metody syntezy peptydów i białek
na fazie stałej. Jest to nowoczesna metoda syntezy na nierozpuszczalnym nośniku
polimerowym.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół ponadpodstawowych
Wiek odbiorcy: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Zakład Chemii Organicznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Markowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Markowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 0-604-085-034, kontakt w Zakładzie Chemii Organicznej tel. 085-748-5682
Informacje dodatkowe: Grupa zbiera się w Collegium Primum, I piętro na korytarzu
224
Nazwa jednostki organizującej projekt: Zakład Chemii Organicznej, Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Synteza tripeptydów na fazie stałej – związków o potencjalnych
właściwościach przeciwnowotworowych
Rodzaj imprezy: pokaz
Kategorie uzupełniające: doświadczenie, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz syntezy na fazie stałej tripeptydów zawierających argininę lub
lizynę na C-końcu. Synteza z zastosowaniem żywic chlorotritylowych i Fmocowanych aminokwasów.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół ponadpodstawowych
Wiek odbiorcy: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Limit liczby uczestników: 12
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Zakład Chemii Organicznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Markowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Agnieszka Markowska
kontakt w Zakładzie Chemii Organicznej tel. 085-748-56-82
E-mail: [email protected]
Telefon: 604085034
Informacje dodatkowe: Pokaz związany z wykładem, który odbędzie się godzinę
wcześniej. Zapraszam do uczestnictwa w obu formach.
Uczestnicy zbierają się na korytarzu Zakładu Chemii Organicznej w Collegium
Primum Uniwersytetu Medycznego przy ul. Mickiewicza 2a (wejście od parku Pałacu
Branickich)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zrządzania w
Białymstoku, Wydział Zarządzania i Marketingu
Nazwa imprezy: Oblicza marketingu w modzie
Rodzaj imprezy: wykład połączony z pokazem mody znanej polskiej projektantki
mody Elwiry Dorosz, studentki WSFiZ w Białymstoku
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest ukazanie specyfiki oraz korzyści związanych z
zastosowaniem marketingu w modzie. Zostaną przedstawione aspekty marketingu w
obszarze:
• tworzenia kolekcji,
• kreacji projektantów,
• zachowań nabywczych na rynku mody,
• emocji związanych z zakupem odzieży,
• uwarunkowań osobowościowych w procesie zakupu.
Zagadnienia dotyczyć będą sektora odzieżowego i bieliźniarskiego.
225
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani modą i marketingiem, przedsiębiorstwa
tekstylne i odzieżowe, uczniowie szkół średnich o różnych profilach, szczególnie o
profilu artystycznym i plastycznym
Wiek odbiorcy: powyżej 15 lat
Limit liczby uczestników: 460 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Aula Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Urszula Widelska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Urszula Widelska
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
Nazwa imprezy: Po srebrnym ekranie piłka goni... O piłce nożnej w kinematografii
Rodzaj imprezy: wykład połączony z multimedialną prezentacją
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Piłka nożna jest sportem, który od wielu lat porywa tłumy kibiców na
całym świecie, bez względu na wiek, płeć, narodowość, czy wyznanie. Futbol jest z
pewnością jednym z nieodłącznych elementów współczesnej kultury, ciężko
wyobrazić sobie świat bez stadionów i cotygodniowych rozgrywek. Kinematografia
podchodzi jednak do tematów piłkarskich ostrożnie i w specyficzny dla siebie sposób.
Wykład „Po srebrnym ekranie piłka goni…” postara się uchwycić i wyjaśnić
swoistość piłkarskich filmów, a także przybliżyć zebranym kilka mniej znanych
tytułów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które z pewnością okażą się nie lada
gratką dla sympatyków piłki kopanej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani futbolem i kinematografią.
Wiek odbiorcy: 9 - 109
Limit liczby uczestników: 80 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:30
Czas trwania imprezy: ok. 90 minut
Adres: Pl. Uniwersytecki 1 sala 108 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Maciej Białous
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Maciej Białous, Zakład Historii
Społecznej, Instytut Socjologii UwB, 508 160 212
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457104
226
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert instrumentów perkusyjnych
Rodzaj imprezy: koncert otwarty - wstęp wolny
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Słuchacze mają niepowtarzalną okazję zetknąć się z bogatym
instrumentarium perkusyjnym, które raczej rzadko występuje w roli solowej.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 - 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:15
Czas trwania imprezy: 1 godzina
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: koncert bez prelegentury
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert uczniów Filii PSM I stopnia ZSM w B-stoku „Szkoła
Ćwiczeń”
Kierownictwo artystyczne: doc. Karol Olszewski
Prowadzenie koncertu: mgr Edyta Tarmosiuk
Rodzaj imprezy: koncert
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Spotkania w salach ćwiczeniowych UMFC Wydział InstrumentalnoPedagogiczny w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5.
Ograniczona liczba słuchaczy, wstęp za potwierdzeniem telefonicznym.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników:
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sale ćwiczeniowe, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
227
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Saksofon - tajniki instrumentu
Lekcja otwarta - prowadzenie Alina Mleczko
Rodzaj imprezy: koncert
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Spotkania w salach ćwiczeniowych UMFC Wydział InstrumentalnoPedagogiczny w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5.
Ograniczona liczba słuchaczy, wstęp za potwierdzeniem telefonicznym.
Współorganizacja Białostocki Ośrodek Kultury - Fama
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników:
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: ul. Kawaleryjska 5, sala 8, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Alina Mleczko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii Akademicka Poradnia Psychologiczna
Nazwa imprezy: Jak wyznaczam i chronię swoje granice?
Rodzaj imprezy: warsztat psychologiczny
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem warsztatu jest wzmocnienie autentyczności, zdecydowania i
naturalności we własnym zachowaniu. Uczestnicy zajęć poszukują osobistej
równowagi między bezpiecznym zaufaniem a niezbędną kontrolą w relacjach. Uczą
się prezentować swoje przekonania i emocje w sposób bezpośredni, stanowczy i
uczciwy, bez naruszania praw innych osób oraz bez zgody na przekraczanie własnych
granic. Doskonalą swoją asertywność.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 18
228
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 120 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20, s. 112
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Beata Mirucka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Urszula Dymnicka
E-mail: [email protected]
Telefon: 0692429244
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii UwB, Akademicka Poradnia Psychologiczna
Nazwa imprezy: W drodze do swojej kobiecości
Rodzaj imprezy: warsztat psychologiczny
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Bycie kobietą stanowi tę część tożsamości, która kieruje się intuicją i
wyróżnia się naturalnością, bogactwem instynktów oraz niezwykłą mocą twórczą.
Warsztat przeznaczony jest dla kobiet pragnących wyruszyć w ciekawą podroż, jaką
jest odkrywanie piękna i siły w sobie. Stawia pytania o istotę własnej kobiecości,
która jest szczególnym rodzajem odczuwania, rozumienia świata i komunikowania się
z innymi. Pozwala na nowo spojrzeć na osobisty wzorzec przeżywania własnej płci.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 18
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:15
Czas trwania imprezy: 120 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20, s. 112
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Irena Parfieniuk, dr Beata Mirucka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Urszula Dymnicka
E-mail: [email protected]
Telefon: 0692429244
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii Akademicka Poradnia Psychologiczna
Nazwa imprezy: Doświadczać siebie bardziej - rzecz o samopoznaniu
Rodzaj imprezy: warsztat psychologiczny
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem warsztatu jest poznawanie siebie w relacji z sobą samym oraz w
relacjach z innymi ludźmi. Uczestnicy mają możliwość pogłębienia umiejętności
rozumienia siebie i samoakceptacji. Ćwiczenia nakierowane są na aktywną
eksplorację własnych zasobów.
229
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 18
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:15
Czas trwania imprezy: 120 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20, s. 08
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Monika Kisielewska, mgr Urszula Dymnicka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Urszula Dymnicka
E-mail: [email protected]
Telefon: 0692429244
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, grupa inicjatywna powołania Koła
Naukowego oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania
Nazwa imprezy: Rola dolara amerykańskiego w międzynarodowym systemie
walutowym
Rodzaj imprezy: wykład
Opis imprezy: Celem danego wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem
znaczenia dolara w międzynarodowym podziale pracy.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: Od 16 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Wilno
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania: 45 min.
Adres: Litwa, Wilno, ul. Kalwaryjska 143, sala 406
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. J. Grabowiecki
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Justyna Łuczyńska – koordynator
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
Nazwa imprezy: Współczesne optyczne obserwatoria astronomiczne
Rodzaj imprezy: wykład popularnonaukowy.
Adres strony www: http://labfiz.uwb.edu.pl/main/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem wykładu popularnonaukowego jest przedstawienie
współczesnych obserwatoriów astronomicznych, działających w zakresie optycznym
promieniowania elektromagnetycznego. Przedstawie na wykładzie urządznia
230
znajdujące się w takim profesjonalnym obserwatorium, zasady działania metody
"aktywnej optyki", zdjęcia astronomiczne, jakie można wykonywać z Ziemi.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 10 lat do 99 lat
Limit liczby uczestników: 100 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:15
Czas trwania imprezy: 45 min
Adres: ul. Lipowa 41, (Wydział Fizyki, sala 203)
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Marek Nikołajuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Ryszard Gieniusz
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457260
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Ogólnej
Nazwa imprezy: Od województwa podlaskiego do regionu Podlasie
Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Mieszkańcy województwa podlaskiego nie stanowią społeczności
regionalnej rozumianej według kryteriów socjologicznych. Jednakże wspólne
zamieszkanie, działania integracyjne w obrębie województwa mogą powodować
tworzenie się nowego typu więzi oraz solidarności społecznej, które w perspektywie
mogą wytworzyć nową tożsamość regionalną. Celem wykładu jest próba bliższego
zainteresowania polityków, decydentów województwa, pracodawców i samych
mieszkańców rangą i znaczeniem posiadanego kapitału społeczno-kulturowego oraz
możliwościami jego wykorzystania w praktyce. Nadto celowe jest uzasadnienie wagi
i znaczenia, jak też możliwości wykorzystania tych atutów województwa, które są
relatywnie mniej doceniane, a w praktyce znaczące lub nawet decydujące o jego
rozwoju. Tym potencjalnym atutem może być tożsamość regionalna mieszkańców.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 15 do 100 lat
Limit liczby uczestników: 60 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1,5 - 2 godziny
Adres: Pl. Uniwersytecki 1 sala 108 A
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. Andrzej Sadowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. zw. dr hab. Andrzej Sadowski,
Dziekan wydziału Historyczno-Socjologicznego
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457104
231
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Dlaczego zużywamy mało wody?
Rodzaj imprezy: wykład powiązany z prezentacją zdjęć i informacji technicznych
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem wykładu jest zapoznanie publiczności z tematyką pomiaru
wody i wynikających z niego konsekwencji oraz trudności; zapoznanie ze strukturą i
wielkością zużycia wody i jego wpływem na dokładność pomiaru
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 18 do 100 lat
Limit liczby uczestników: 60
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:15
Czas trwania imprezy: ok. 90 min.
Adres: ul. Wiejska 45E, sala 134
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Piotr Krzysztof Tuz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, 607 389
050
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nazwa imprezy: Przepływ wody w rurociągach
Rodzaj imprezy: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zostanie zaprezentowane doświadczenie Reynoldsa polegające na
wizualnym przedstawieniu przepływu laminarnego i burzliwego
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 10 lat
Limit liczby uczestników: 15
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:15
Czas trwania imprezy: ok. 90 min.
Adres: ul .Wiejska 45E, sala 137
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Andrzej Gajewski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Andrzej Gajewski,
(85)7469690
E-mail: [email protected]
232
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Wydział Finansów i Informatyki, Katedra Zastosowań Informatyki
Nazwa imprezy: E-learning w WSFiZ w Białymstoku
Rodzaj imprezy: warsztaty z aktywnym uczestnictwem widzów
Adres strony www: http://www.wsfiz.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem warsztatów jest zaprezentowanie nowoczesnych metod
nauczania na odległość, stosowanych w WSFiZ w Białymstoku. Uczestnicy będą
mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia prowadzone metodą e-learningową oraz wziąć
w nich aktywny udział. Zajęcia będą odbywać się w specjalnym laboratorium elearningowym Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół średnich i studenci
Wiek odbiorcy: 16 - 30
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04,2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 15:30
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Białystok, ul. Ciepła 40, sala 206
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. N. Siemieniuk, prof. R. Mosdorf, J. Kilon, B. Ignatowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Jarosław Kilon, 602 327 144
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 6785834
Informacje dodatkowe: Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie chęci wzięcia udziału
w warsztatach na wskazane w opisie imprezy
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Chodźmy się bawić do Jurka
Rodzaj imprezy: przedstawienie teatralne
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Mała forma teatralna przygotowana w ramach przedmiotu "Gra aktora
lalką" prowadzonego na III roku studiów aktorskich. Podstawa do stworzenia tego
przedstawienia była twórczość D. Wawiłow.
Występują: Aleksandra Wojtysiak, Miłosz Pietruski
Opieka pedagogiczna: prof. Krzysztof Rau
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, głównie dzieci
Wiek odbiorcy: od lat 5
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10.00
Czas trwania imprezy: ok.40 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
233
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Urszula Chomik
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit,
[email protected]
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona . Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
Nazwa imprezy: Książka elektroniczna – biblioteka cyfrowa
Rodzaj imprezy: wykład z pokazem multimedialnym
Adres strony www: http://ifp.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Przedmiotem wykładu, połączonego z prezentacją, jest próba
odpowiedzi na pytania: czy książka elektroniczna jest kontynuacją i uzupełnieniem
książki drukowanej, czy jej konkurentką? Kto czyta książki elektroniczne? Jakich
dokumentów możemy poszukiwać w bibliotekach cyfrowych? Czy biblioteka
cyfrowa zdominuje bibliotekę tradycyjną? Jakie znaczenie ma książka elektroniczna i
biblioteka cyfrowa w zachowaniu piśmienniczego dziedzictwa narodowego i
światowego?
W prezentacji zostaną uwzględnione wybrane przykłady książek elektronicznych.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół średnich; studenci; wszyscy zainteresowani
dokumentami elektronicznymi, dygitalizacją i bibliotekami cyfrowymi
Wiek odbiorcy: od lat 15
Limit liczby uczestników: 50
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:30
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 158
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB i mgr Marcin Pędich
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Jadwiga Sadowska, prof.
UwB, kierownik Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, IFP UwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457454
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Koło Naukowe Polonistów
Nazwa imprezy: „Współczesny język polski”. Panel dyskusyjny z udziałem prof.
Jerzego Bralczyka
234
Rodzaj imprezy: panel dyskusyjny
Adres strony www: http://ifp.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: „Kilka uwag o polszczyźnie”
Panel dyskusyjny dotyczyć będzie dziedziny językoznawstwa. Podczas spotkania
zastanowimy się, czy poprawna polszczyzna jest zjawiskiem znanym tylko z
podręczników szkolnych, czy też z praktycznego jej stosowania. Porozmawiamy
również o najczęstszych błędach językowych i o sposobach skutecznego unikania
tych „językowych nieporozumień”. Przedyskutujemy także problem stosunku normy
językowej do języka, jakim operują Polacy na co dzień. Zastanowimy się, czy uzus
językowy powinien w znacznym stopniu wpływać na normę, szczególnie w zakresie
zapożyczeń: czy takie formy jak dysko, lancz, smurf mają w ogóle rację bytu?
Wychodząc od różnych koncepcji kształcenia językowego rozważymy zasadność
nauczania gramatyki w szkole i porozmawiamy, czy jej znajomość i władanie
językiem to dwie różne sprawy. Ważnym punktem dyskusji będzie problem wpływu
mediów na język Polaków.- czy jest to oddziaływanie negatywne czy pozytywne?
Podczas dyskusji rozpatrzymy stan współczesnej polszczyzny i kierunki jej rozwoju.
Głównym celem dyskusji jest popularyzacja językoznawstwa oraz zwiększenie
świadomości językowej wśród licealistów i studentów, aby takie formy jak lubbym
czy bobym nie wywoływały tak ogromnego zdziwienia jak dotychczas!
Odbiorca imprezy: licealiści, studenci (osoby zainteresowane tematyką panelu)
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 25
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 14:00
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Biblioteka Uniwersytecka, M. Skłodowskiej-Curie 14A, sala audytoryjna
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Estera Limberger, Magdalena Worona
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska,
opiekun naukowy Koła Naukowego Polonistów
E-mail: [email protected]
Telefon: 604056576
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Współczesnego Języka Polskiego
Nazwa imprezy: ”Aby Polska rosła w siłę” – Język w służbie propagandy politycznej
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://ifp.uwb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Język stanowi najdoskonalsze narzędzie działania i porozumiewania
się. Nic więc dziwnego, że jest wykorzystywany również w celach propagandowych.
Za pomocą języka możemy nakłaniać, perswadować, przekonywać i wartościować.
Takie określenia jak „monachijska szczekaczka”, „braterska pomoc”, „wirus
235
filipiński” czy „mordo ty moja” wskazują na bogactwo językowe dawnej i
współczesnej komunikacji politycznej. Proponowany wykład będzie dotyczył różnych
aspektów omawianego zagadnienia, a przede wszystkim mechanizmów
propagandowych, zanalizowanych na podstawie sloganów, artykułów i przemówień
mniej lub bardziej znanych polityków. Głównym celem tego wystąpienia jest
uświadomienie sobie znaczenia świadomego odbioru tego typu tekstów.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci
Wiek odbiorcy: od lat 15 do lat 25
Limit liczby uczestników: 40
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:30
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 74
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Krystyna Zalewska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Krystyna Zalewska, asystent
E-mail: [email protected]
Telefon: 506 945 460
Nazwa jednostki organizującej projekt: Akademia Teatralna w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Etiudy
Rodzaj imprezy: prezentacja teatralna
Adres strony www: http://www.atb.edu.pl
Kategorie uzupełniające: przedstawienie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz etiud studentów I roku powstałych w sesji zimowej w
przedmiocie "Elementarne zadania aktorskie z przedmiotem".
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani.
Wiek odbiorcy: od lat 14
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 20:00
Czas trwania imprezy: ok 45 min.
Adres: ul. Sienkiewicza 14, Białystok
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Magdalena Kiszko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Artur Dwulit
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7435453
Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona . Wejściówki do odebrania w
portierni wydziału. Rezerwacja telefoniczna 085 74 35 453
236
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Katedra Neofilologii
Nazwa imprezy: Spotkanie z twórczością poetek amerykańskich
Rodzaj imprezy: wykład
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład połączony z recytacją wierszy poetek amerykańskich. Impreza
nawiązuje do cyklu książek o twórczości poetek amerykańskich, wydawanego przez
Uniwersytet w Białymstoku: „W Pałacu Możliwości” 2003, „Piękniejszy dom od
Prozy” 2005, „O wiele więcej Okien” (2008). Poezja amerykańskich kobiet
odzwierciedla główne motywy kultury amerykańskiej, stanowiąc specyficzne okno do
rozumienia Ameryki. Wiersze będą czytane w języku polskim i angielskim, aby
zwrócić uwagę na niuanse tłumaczenia poezji.
Udział publiczności: bez aktywnego, studenci, wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 15 - do lat 100
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: ok. godziny
Adres: ul. Liniarskiego 3, s. 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, prof. UwB
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr hab. Lucyna AleksandrowiczPędich, prof. UwB
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7449576
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Nazwa imprezy: Wykład "Fraktale w Biologii i Medycynie"
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja mulimedialna, pokaz
Adres strony www: http://www.wsa.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu nauk
technicznych, meducznych i przyrodniczych.
Termin fraktal został wprowadzony przez Mandelbrota dla określenia figur
geometrycznych przypominających kształty znajdowane w naturze. Za pomocą
wymiaru fraktalnego określamy stopień złożoności różnego rodzaju obiektów –
matematycznych, biologicznych, fizycznych, a w szczególności sygnałów i obrazów
medycznych. Po elementarnym wprowadzeniu zostaną podane przykłady
zastosowania fraktali w grafice komputerowej (otrzymujemy bardzo efektowne
obrazy), w opisie przyrody nas otaczającej, jak i w medycynie.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół średnich, studenci oraz osby zainteresowane
tematyką.
Wiek odbiorcy: osoby w iweku 14 - 99 lat.
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
237
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 1 - 1,5 godz.
Adres: ul. Wojska Polskiego 161
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. nadzw. dr hab. Edward Oczeretko
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Bożena Święszkowska Pełnomocnik Rektora WSA, 692 449 400,
E-mail: [email protected]
Telefon: 086 94 97
Informacje dodatkowe: Uczestników imprezy zapraszamy na prezentację Studenckich
Koł Naukowych oraz do zwiedzania bazy Uczelni - specjalistycznych pracowni,
laboratoriów, sal dydaktycznych.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Informatyki
Nazwa imprezy: Prezentacja metod kryptograficznych
Rodzaj imprezy: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Zostaną zaprezentowane różne metody kryptograficzne od Enigmy po
czasy obecne.
Zostaną omówione sposoby realizacji systemów kryptograficznych od programowych
do sprzętowych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 30
Adres: ul .Wiejska 45A, sala 102
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr inż. Mirosław Puczko, mgr inż. Maciej Brzozowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr inż. Mirosław Puczko, mgr inż.
Maciej Brzozowski
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469094
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Kulturoznawstwa
Nazwa imprezy: Estetyka horroru jako gatunku filmowego
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
238
Opis imprezy: Horror jest gatunkiem filmowym specyficznym w swej tematyce i
odbiorze - głównym celem jest tu wszak wzbudzenie w odbiorcy uczuć powszechnie
uznanych za niepożądane - takich jak lęk, groza, strach czy obrzydzenie. Kino zaś, z
racji swojej audiowizualności jest idealnym instrumentem do realizacji jego założeń
gatunkowych. Celem i ambicją wykładu jest ukazanie najważniejszych przemian w
estetyce horror - filmu, od senno-halucynacyjnych wizji ,,Gabinetu doktora Caligari",
po hiperrealistyczne makabry z kanonu współczesnego kina gove.
Odbiorca imprezy: osoby zainteresowane tematyką filmową, wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 27.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 60 min.
Adres: Białystok, Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Szczepan Kloza
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Szczepan Kloza, asystent w
Zakładzie Kulturoznawstwa
E-mail: [email protected]
Telefon: 0502702249
28 kwietnia 2009 (wtorek)
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Nazwa imprezy: Człowiek w paragrafach
Rodzaj imprezy: wystawa, prezentacja multimedialna
Kategorie uzupełniające: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Główną ideą imprezy jest przedstawienie współczesnego człowieka
poprzez pryzmat kodeksów prawnych m.in.: k.k., k.p.k., k.w., k.r.i.o. oraz Ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania
się z wieloma artykułami prawnymi, w które uwikłany może być każdy z nas. Zostaną
one zaprezentowane w formie interesującej wystawy oraz prezentacji
multimedialnych.
Odbiorca imprezy: nauczyciele akademiccy, studenci oraz wszystkie zainteresowane
tematem osoby
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 100, i więcej
Limit liczby uczestników: Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00
239
Czas trwania imprezy: cały dzień
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Karolina Śpiewak, Kamila Sosnowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Agnieszka Filipek, asystent w
Zakładzie Teorii Wychowania i Studiów Pedeutologicznych
E-mail: [email protected]
Telefon: 0505399477
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Elektryczny
Nazwa imprezy: Metrologia to nie tylko meteorologia
Rodzaj imprezy: prezentacja budowy i działania systemów pomiarowych dla celów
metrologii oraz systemu do zdalnego sterowania pomiarami (przez internet)
Kategorie uzupełniające: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Krótka prezentacja historii pomiarów w dziejach cywilizacji, następnie
omówienie sposobów mierzenia temperatury, prędkości i kierunku wiatru, prezentacja
działania stacji meteorologicznej. Sterowanie przez internet przyrządami
pomiarowymi.
Odbiorca imprezy: zorganizowane grupy zainteresowane tematyką pomiarów i
wykorzystania informatyki w eksperymencie
Wiek odbiorcy: od 12 do 99 lat
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 16:00
Czas trwania imprezy: 45 minut
Adres: ul .Wiejska 45D, Aula 030
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr inż. Adam Idźkowski, doc. dr inż. Jarosław Makal, dr inż.
Wojciech Walendziuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: doc. dr inż. Jarosław Makal
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469421
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Wychowania Fizycznego
Nazwa imprezy: Ćwiczenia gimnastyczne, które doskonalą mózg
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Proces uczenia się towarzyszy człowiekowi w całej jego egzystencji.
W związku z tym celowe wydaje się poznanie najbardziej tajemniczych aspektów
240
mózgu, co pozwoli na lepsze usystematyzowanie założeń uczenia się i nauczania
czynności ruchowych.
Wydaje się to o tyle celowe, że częściej eksponowana jest tendencja do traktowania
myślenia jako procesu zupełnie oderwanego od ciała. Wynikałoby z tego, że rola ciała
sprowadza się tylko do przenoszenia mózgu z jednego miejsca do drugiego, gdzie ma
on wykonać ważną czynność myślenia. Stąd interesująca jest zmiana poglądu, że
aktywność intelektualna może istnieć w oderwaniu od ciała, co dość mocno
zakorzenione jest w naszej kulturze.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, młodzież studencka i szkół średnich
Wiek odbiorcy: 12 - 99
Limit liczby uczestników: 140
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:30
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Tomasz Niźnikowski
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: prof. dr hab. Robert Charmas dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku
Nazwa imprezy: Piękno puszczańskich lasów
Rodzaj imprezy: wycieczka do lasu
Kategorie uzupełniające: zajęcia terenowe
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Wędrówka ścieżką przyrodniczo-leśną „Las Antoniukowski”, która
przebiega przez część Rezerwatu Przyrody „Antoniuk”. Trasa ma około 3,5 km
długości i przedstawia osiem zagadnień przyrodniczo – leśnych. Przejście zajmuje
około 2 godzin.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 7 lat
Limit liczby uczestników: grupy zorganizowane do 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 2 godz.
Adres: Białystok, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75, przy siedzibie Nadleśnictwa
Dojlidy
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym (085 743 68 75 wew.
24)
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Luiza Antowska, Katarzyna Gurowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Luiza Antowska 085 743 68 75
[email protected] ; Katarzyna Gurowska 085 743 68 75
[email protected]
241
Nazwa jednostki organizującej projekt: RDLP w Białymstoku – Nadleśnictwo
Supraśl
Nazwa imprezy: 20 lat Arboretum w Kopnej Górze
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna, spotkanie z leśnikiem
Kategorie uzupełniające: wykład, dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: „Jak to się zaczęło?” - prelekcja połączona z prezentacją multimedialną
przedstawiająca historię powstania tego unikalnego ogrodu leśnego. Po prelekcji
organizatorzy zapraszają na spacer po Arboretum (ciekawostki botaniczne,
prezentacja prac gospodarczych i badawczych prowadzonych przez ostatnie 20 lat
trwania Arboretum).
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani tematem, zwłaszcza osoby odczuwające
związek z tym miejscem
Wiek odbiorcy: starsza młodzież, studenci, osoby dorosłe
Limit liczby uczestników: do 25 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Kopna Góra
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: czas trwania prezentacji ok. 60 min., wycieczki – ok. 60 min.
Adres: Izba leśna Nadleśnictwa Supraśl w Kopnej Górze, Arboretum w Kopnej Górze
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym lub e-mail
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Krzysztof Łaziuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Krzysztof Łaziuk
E-mail: [email protected]
Telefon: 0-85 71-31-570
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Biologii
Nazwa imprezy: Porosty i grzyby wodne jako bioindykatory czystości środowiska
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją
Kategorie uzupełniające: wystawa porostów, prezentacja preparatów
mikroskopowych grzybów wodnych
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest zapoznanie uczniów z gatunkami porostów i
grzybów, występujących w środowisku o różnym stopniu narażenia na antropopresję.
Prezentacji multimedialnej towarzyszy wystawa gatunków porostów obrazujących
skalę porostową. Dodatkowo przewiduje się pokaz preparatów mikroskopowych z
hodowli grzybów, będących bioindykatorami czystości środowiska.
Odbiorca imprezy: uczniowie liceum
Wiek odbiorcy: od 15 lat do 19 lat
Limit liczby uczestników: 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
242
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Zakład Biologii UM, ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, I
piętro
Dostęp do imprezy: po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym pod nr tel. 7485461
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Ilona Lengiwicz, dr Mirosława Orłowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Mirosława Orłowska, tel. 7485461
Nazwa jednostki organizującej projekt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Suwałkach, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Nazwa imprezy: Zaczarowany świat chemii
Rodzaj imprezy: zajęcia doświadczalne w laboratorium Chemii
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zajęcia odbywać się będą zarówno w formie pokazowej jak i
doświadczenia chemiczne wykonywane będą przez młodzież samodzielnie
Udział publiczności: bez aktywnego szkolna (podstawówki, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne)
Wiek odbiorcy: od lat 7 do lat 20
Limit liczby uczestników: jednorazowo do 15 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Suwałki
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: Od 9:30 do 12:30 (grupy przyjmowane co 30 min.)
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: Suwałki ul. Noniewicza 10, Laboratorium Chemii, sala nr 13
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Jolanta Piekut
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki
Użytkowej w Białymstoku
Nazwa imprezy: Gry i układanki matematyczno-logiczne
Rodzaj imprezy: warsztat, ćwiczenia, konkurs
Adres strony www: http://www. wsmiiu.edu.pl
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z układankami i
łamigłówkami edukacyjnymi happy oraz grami dydaktycznymi. Celem imprezy jest
zainteresowanie nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli mtematyki inną
formą kształtowania myślenia logicznego i utrwalania zdobytych przez ucznia
wiadomości. Uczniom, uczestnikom warsztatów, udostępnione zostaną prezentowane
układanki do indywidualnej zabawy bądź gry zespołowej. Przewidziane są krótkie
konkursy.
Odbiorca imprezy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wszyscy
zainteresowani
Wiek odbiorcy: 6 - 99
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009 r.
243
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Białystok, ul. Kamienna 17, sala 4
Dostęp do imprezy: wstęp wolny, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Dorota Mozyrska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Dorota Mozyrska
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7323091
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Menedżerska w
Białymstoku - Wydział Turystyki i Rekreacji
Nazwa imprezy: Problemy globalnego zagrożenia środowiska przyrodniczego
Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład poświęcony problemom zagrożenia środowiska
przyrodniczego
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 10 - do lat 100
Limit liczby uczestników: 90
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 8:30
Czas trwania imprezy: 1,5 godz
Adres: Białystok, ul. Sobieskiego 3 (Wyższa Szkoła Menedżerska)
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Prof. dr hab. Bazyli Czeczuga
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Kazimierz Niewiadomski, (0-85) 732
0260
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Mechaniczny
Nazwa imprezy: Badania mikroskopowe za pomocą mikroskopu skaningowego
Rodzaj imprezy: prezentacja; doświadczenie
Adres strony www: http://www.wm.pb.edu.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Na pokazie zostaną zaprezentowane możliwości powiększania różnego
rodzaju elementów.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00; 13:00
244
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: ul. Wiejska 45 C, Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr Tomasz Koziołkiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Kazimierz Dzierżek
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469211
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Mechaniczny
Nazwa imprezy: Termowizja w praktyce
Rodzaj imprezy: prezentacja; doświadczenie
Adres strony www: http://www.wm.pb.edu.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Prezentacja ma na celu ukazanie możliwości detekcji nawet
minimalnych zmian temperatury przedmiotów.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:00; 12:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: ul. Wiejska 45 C, Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Adam Adamowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Kazimierz Dzierżek
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469211
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Mechaniczny
Nazwa imprezy: Wytrzymałość kompozytowych materiałów budowlanych
Rodzaj imprezy: prezentacja; doświadczenie
Adres strony www: http://www.wm.pb.edu.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Prezentacja ma na celu zbadanie wytrzymałości różnego rodzaju
przedmiotów codziennego użytku oraz materiałów budowlanych.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00; 11:00
245
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: ul. Wiejska 45 C, Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Robert Uścinowicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Kazimierz Dzierżek
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469211
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Mechaniczny
Nazwa imprezy: Badania pojazdów na hamowni podwoziowej
Rodzaj imprezy: prezentacja; doświadczenie
Adres strony www: http://www.wm.pb.edu.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Pokaz ma na celu określenie charakterystyk zewnętrznych silnika
samochodu. Ma zapoznać słuchaczy z tematyką pojazdów samochodowych.
Dodatkowo zostaną zaprezentowane pojazdy własnej konstrukcji.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 9:00; 10:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: ul. Wiejska 45 C, Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Jarosław Czaban; dr inż. Dariusz Szpica
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Kazimierz Dzierżek
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469211
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Mechaniczny
Nazwa imprezy: Sterowanie robotami mobilnymi
Rodzaj imprezy: prezentacja; doświadczenie
Adres strony www: http://www.wm.pb.edu.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Prezentacja ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką sterowania
robotami mobilnym. Ma także uświadomić, jak prosto jest sterować takimi
maszynami.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
246
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00; 11:00
Czas trwania imprezy: 60 minut
Adres: ul. Wiejska 45 C, Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz; mgr Tomasz Sienkiewicz
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Kazimierz Dzierżek
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469211
Nazwa jednostki organizującej projekt: Politechnika Białostocka, Wydział
Mechaniczny
Nazwa imprezy: Sterowanie wyrzutnią elektromagnetyczną
Rodzaj imprezy: prezentacja; doświadczenie
Adres strony www: http://www.wm.pb.edu.pl/
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Prezentacja ma na celu przybliżenie problematyki związanej z
działaniem elektromagnesu oraz uświadomienie uczestnikom jak może on być
niebezpieczny.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od 14 lat
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 11:30; 12:30
Czas trwania imprezy: 30 minut
Adres: ul. Wiejska 45 C, Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: mgr inż. Mirosław Kondratiuk
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr inż. Kazimierz Dzierżek
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7469211
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Recital organowy
Cezary Kunda
Rodzaj imprezy: recital
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W programie:
J.S.Bach – Preludium i Fuga e-moll BWV 548
F.Mendelssohn – VI Sonata d-moll
247
M.Ch.Widor – Toccata F-dur z V Symfonii
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników:
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 18:45
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Parafia p.w. Ojca PIO
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomii i Zarządzania, Studenckie Koło Menedżerów, Szkoła Estradowa im. Anny
German w Białymstoku
Nazwa imprezy: Występ zespołu tańca towarzyskiego „Impuls” – występ połączony z
nauką podstaw
Rodzaj imprezy: występ
Adres strony www: http://www.uwb.edu.pl; http://www.weko.uwb.edu.pl/
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Zespół „Impuls” istnieje od kilku lat. Na swoim koncie ma występy
podczas takich imprez, jak m.in. Miss Podlasia. Sześć par, oprócz pokazu tańca
towarzyskiego, proponuje także wprowadzenie teorii w praktykę podczas krótkiej, ale
za to efektywnej lekcji tańca. Jako że taniec łączy, możemy z czystym sumieniem
zagwarantować dobrą zabawę. Zapraszamy!
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 4 do lat 99
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:15
Czas trwania imprezy: 45 min.
Adres: ul. Warszawska 63, sala 316
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Zespół „Impuls”
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Emilia Jankowska, Członek
Studenckiego Koła Menedżerów
E-mail: [email protected]
Telefon: 665127770
248
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Koncert: „Mistrz i uczeń – najpiękniejsza jest muzyka polska”
Rodzaj imprezy: koncert. Występują: Anna Jeremus-Lewandowska – sopran, Jerzy
Maciejewski – foprtepian oraz Karolina Zadykowicz – sopran, Monika Sasinowska –
sopran (studentki kierunku Wokalistyka, klasa śpiewu dr hab. Anny JeremusLewandowskiej),
Katarzyna Suchocka – fortepian, Maksymilian Siemieński - fortepian (studenci
kierunku Instrumentalistyka, klasa kameralistyki fortepianowej prof. Jerzego
Maciejewskiego)
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Kategorie uzupełniające: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: W programie:
Stanisław Moniuszko
– Cztery pory roku
– Dziewczę i ptak
– Złota rybka
– Nawrócona
– Kotek
– Dalibógże
– Prząśniczka
Fryderyk Chopin – Śliczny chłopiec
Jan Maklakiewicz – Kocham Cię
Ignacy Jan Paderewski - Legenda op.16
- Krakowiak fantastyczny
Fryderyk Chopin - Polonez As - dur op.53
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dyrygent
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Samorząd Studencki
Nazwa imprezy: Co nam w duszy gra
Rodzaj imprezy: koncert
249
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Opis imprezy: Podczas koncertu wystąpią studenci Wydziału EkonomicznoInformatycznego UwB w Wilnie
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: od lat 16 do lat 99
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Wilno
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 1 godz.
Adres: Litwa, Wilno, ul. Kalwaryjska 143, sala 406
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: Studenci Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w
Wilnie
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Justyna Łuczyńska – koordynator
E-mail: [email protected]
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej
Nazwa imprezy: Anglia w oczach podróżników staropolskich
Rodzaj imprezy: wykład
Adres strony www: http://ifp.uwb.edu.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: Wykład z historii literatury polskiej XVI-XVIII wieku przybliżający
postacie staropolskich podróżników po Anglii – cele ich wyjazdu (podróże
dyplomatyczne, edukacyjne, turystyczne), obiekty oglądu – dwór królewski, miasto i
jego atrakcje itp.
Prezentacja ilustrowana reprodukcjami sztychów przedstawiających wybrane postacie
i obiekty.ifp
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: 50 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:15
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 74
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Bernadetta M. PuchalskaDąbrowska, adiunkt
E-mail: [email protected]
Telefon: 0857457463
250
Nazwa jednostki organizującej projekt: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Nazwa imprezy: Poznaj wnętrze organizmu
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja, pokaz
Adres strony www: http://www.wsa.edu.pl
Kategorie uzupełniające: doświadczenie, zwiedzanie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest poszerzenie wiedzy o zagadnienia z zakresu
aspektów fizjologii zwierząt i czlowieka
Odbiorca imprezy: dzieci ze szkoly gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, studenci oraz
osoby zainteresowane tematyką.
Wiek odbiorcy: dzieci w wieku 12 - 99 lat
Limit liczby uczestników: bez limitu
Miejscowość organizacji imprezy: Łomża
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 13:00
Czas trwania imprezy: 1 - 1,5 godz.
Adres: ul. Wojska Polskiego 161
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: prof. nadzw. dr hab. Franciszek Przała
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Bożena Święszkowska Pełnomocnik Rektora WSA
E-mail: [email protected]
Telefon: 692 449 400, 086 94 97
Informacje dodatkowe: Uczestników imprezy zapraszamy na prezentację Studenckich
Koł Naukowych oraz do zwiedzania bazy Uczelni - specjalistycznych pracowni,
laboratoriów, sal dydaktycznych.
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Katedra Neofilologii
Nazwa imprezy: Barack Obama's Victory Speech - American and African-American
Cultural Contexts
Rodzaj imprezy: prezentacja multimedialna, warsztat
Kategorie uzupełniające: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: The workshop will be devoted to Barack Obama’s victory speech
delivered on the 5th of November, 2008 in Chicago. In particular, it will focus on the
discussion and analysis of American and African-American cultural elements
contained in the speech. Multimedia presentation will accompany the workshop.
Odbiorca imprezy: Uczestnicy z dobrą znajomością języka angielskiego
Wiek odbiorcy: bez ograniczeń
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: 90 minut
Adres: Liniarskiego 3, s. 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
251
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Zdzisław Głębocki
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Zdzisław Głębocki, adiunkt
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457516
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Nazwa imprezy: Recital fletowy
Antoni Wierzbiński - flet
Kinga Firlej-Kubica - fortepian
Rodzaj imprezy: koncert otwarty - wstęp wolny
Adres strony www: http://www.chopin.man.bialystok.pl
Udział publiczności: bez aktywnego udziału publiczności
Opis imprezy: ANTONI WIERZBIŃSKI studia muzyczne w klasie fletu Akademii
Muzycznej w Łodzi ukończył z wyróżnieniem w 1969 roku. Swoje umiejętności
artystyczne doskonalił na stypendium Rządu Francuskiego w Prayżu w klasie fletu
Alain Marion, jak również na kursach mistrzowskich w Nicei pod kierunkiem JeanPierre'a Rampala i Maxence'a Larrieu.
W 1969 r. został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Flecistów, a swój
pobyt stypendialny we Francji zakończył nagrodą w Konkursie Konserwatoriów
Regionu Paryskiego w Rueil-Malmaison - Prix d'Excellence - w dziedzinie fletu i
muzyki kameralnej.
Prowadzi jednocześnie żywą działalność artystyczną jako koncertujący z krajowymi i
zagranicznymi orkiestrami solista, jako kameralista, oraz jako muzyk orkiestrowy współpraca z Orkiestrą Filharmoniczną Miasta Meksyku (1978-1980) oraz z Polską
Orkiestrą Kameralną "Sinfonia Varsovia". Występuje często w zespołach
kameralnych oraz z recitalami - na estradach m.in. Finlandii, Francji, Holandii,
Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Turcji i USA. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego
Radia, jak również dla Telewizji Polskiej i Holenderskiej. Obok działalności
koncertowej prowadzi działalność dydaktyczną - jest profesorem zwyczajnym
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi
klasę fletu i zespołów kameralnych. Jest też wykładowcą wielu kursów mistrzowskich
- m.in. w Nowym Sączu, Koszalinie, Ełku, Olsztynie czy Szczawnie-Zdroju; w latach
1996-2000 był profesorem klasy kameralnej Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego
(Musik Jugendfestspieltreffen) w Bayreuth.
KINGA FIRLEJ-KUBICA urodziła się w Łodzi. Liceum muzyczne w Łodzi
ukończyła z wyróżnieniem w roku 1997 w klasie fortepianu Małgorzaty Wronko. W
roku 2002 ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Łodzi pod
kierunkiem prof. Tadeusza Chmielewskiego. Obecnie jest asystentką w klasie
fortepianu prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi.
Artystka często koncertuje w Polsce (m.in. Filharmonia Narodowa, Łódzka,
Świętokrzyska i Lubelska, a także występy w Żelazowej Woli i warszawskich
Łazienkach oraz na festiwalach: Pianistyki Polskiej w Słupsku, Porozumienie we
Wrocławiu i Divertimento Nałęczowskie w Nałęczowie), jak i za granicą (we Francji,
Niemczech, Holandii i na Litwie). Wiosną 2004 roku koncertowała w Chinach
(Pekin, Tianjin), gdzie dokonała również nagrań telewizyjnych. Jest laureatką wielu
252
nagród na konkursach krajowych i zagranicznych, m.in. I nagrody na
Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Wilnie (1999) i I nagrody w
kategorii duetów oraz II nagrody w kategorii triów na Międzynarodowym Konkursie
Muzyki Kameralnej w Łodzi (2001, 1998), wyróżnienia na XXXIV Festiwalu
Pianistyki Polskiej w Słupsku (2002). Pianistka uczestniczyła w kursach
mistrzowskich w Polsce i za granicą, mając okazję poznać takich artystów jak:
Bernard Ringeissen, Lazar Berman, Rudolf Buchbinder, Wiktor Mierżanow, Halina
Czerny–Stefańska, Aleksiej Orłowiecki, Jean–Paul Sevilla czy Brenno Ambrosini. W
roku 2001 Kinga Firlej-Kubica wspólnie z wiolonczelistą Dominikiem Połońskim
nagrała płytę z utworami kameralnymi R. Schumanna i J. Brahmsa dla firmy
fonograficznej DUX. W roku 2002 płyta ta otrzymała nominację do nagrody
fonograficznej - Fryderyk. Pianistka kilkakrotnie nagrywała dla radia i telewizji. W
roku akademickim 2000/2001 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki.
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Wiek odbiorcy: 7 – 100 lat
Limit liczby uczestników: 200 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 19:00
Czas trwania imprezy: 1,5 godz.
Adres: Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: koncert bez prelegentury
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Wioletta Miłkowska - koordynator
mgr Małgorzata Bielicka - Biuro Koncertowe UMFC
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7428741
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Biologii
Nazwa imprezy: Porosty i grzyby wodne jako bioindykatory czystości środowiska
Rodzaj imprezy: wykład połączony z prezentacją
Kategorie uzupełniające: wystawa porostów, prezentacja preparatów
mikroskopowych grzybów wodnych
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem imprezy jest zapoznanie uczniów z gatunkami porostów i
grzybów, występujących w środowisku o różnym stopniu narażenia na antropopresję.
Prezentacji multimedialnej towarzyszy wystawa gatunków porostów obrazujących
skalę porostową. Dodatkowo przewiduje się pokaz preparatów mikroskopowych z
hodowli grzybów, będących bioindykatorami czystości środowiska.
Odbiorca imprezy: uczniowie liceum
Wiek odbiorcy: 15-19 lat
Limit liczby uczestników: 30 osób
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00
Czas trwania imprezy: 90 minut
253
Adres: Zakład Biologii UM, ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, I
piętro
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Ilona Lengiwicz, dr Mirosława Orłowska
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Mirosława Orłowska, tel. 7485461
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Filologiczny, Katedra Kultury Białoruskiej
Nazwa imprezy: Sztuka białoruska – znana czy nieznana?
Rodzaj imprezy: wykład, prezentacja multimedialna
Kategorie uzupełniające: dyskusja, przegląd
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Celem spotkania jest przedstawienie sztuki białoruskiej XX i XXI w.
Na seminarium złoży się wykład dr Heleny Głogowskiej „O zapomnianych
białoruskich artystach plastykach, uczniach F. Ruszczyca i Ludomira Slendzińskiego”
z pokazem multimedialnym ich prac oraz pokaz dwóch filmów Uładzimira Kołasa
„Układ z Hitlerem” i „Galeria Ady” (o współczesnej sztuce białoruskiej). Po pokazie
spotkanie z reżyserem.
Odbiorca imprezy: Wszyscy studenci kierunków humanistycznych, zainteresowani
tematyką kulturalną oraz białoruską
Wiek odbiorcy: od lat 15 do lat 100
Limit liczby uczestników: 100
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 17:00
Czas trwania imprezy: ok. 4 godziny
Adres: Plac Uniwersytecki 1, s. 47
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr hab. Lilia Citko, prof. UwB
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: dr Helena Głogowska, adiunkt
E-mail: [email protected]
Telefon: 510087101
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów
Nazwa imprezy: Oblicza starości – spotkanie pokoleń
Rodzaj imprezy: warsztat
Kategorie uzupełniające: dyskusja, prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztaty będą spotkaniem pokoleń spędzonym na wzajemnej
wymianie doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat starości i człowieka starszego w
społeczeństwie. Proponowane gry i zabawy mają za zadanie wzbudzić refleksję u
osób uczestniczących w spotkaniu na temat etapu jakim jest „jesień życia”.
254
Odbiorca imprezy: uczniowie, studenci, osoby dorosłe i starsze oraz osoby
zainteresowane tematyką gerontologiczną
Wiek odbiorcy: od lat 18 do lat 118
Limit liczby uczestników: 30
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 120 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dostęp do imprezy: wstęp wolny
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: członkowie Studenckiego Koło Andragogów i Gerontologów
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Anna Sidorczuk - asystent w
Zakładzie Andragogiki i Gerontologii
E-mail: [email protected]
Telefon: 085 7457279
Nazwa jednostki organizującej projekt: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka
Nazwa imprezy: Spróbuj pokonać nieśmiałość
Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem publiczności
Opis imprezy: Warsztat ma na celu zrozumienie nieśmiałości, określenie źródeł, a
także poznanie sposobów jej pokonywania. Uczestnicy będą mieli możliwość
podjęcia próby aktywnego poradzenia sobie z nieśmiałością.
Udział publiczności: bez aktywnego ponadgimnazjalna
Wiek odbiorcy: od lat 15
Limit liczby uczestników: 20
Miejscowość organizacji imprezy: Białystok
Termin imprezy: 28.04.2009
Godzina rozpoczęcia imprezy: 12:00
Czas trwania imprezy: 90 min.
Adres: Białystok, ul. Świerkowa 20
Dojazd: we własnym zakresie
Osoba prowadząca: dr Krystyna Śmietało, adiunkt w Zakładzie Psychologii
Społecznej i Rozwoju Człowieka
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: mgr Urszula Wróblewska,
koordynator wydziałowy FNiSz
E-mail: [email protected]
Telefon: 697081179
Uroczyste Zamknięcie VII Podlaskiego Festiwalu Nauki i
Sztuki
28 kwietnia 2009 r. (wtorek), godz.17.00
255
Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Pałac Branickich
Program uroczystości:
1. Hejnał Festiwalu.
2. Zamknięcie Festiwalu i powitanie gości:
- wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr hab. Haliny
Święczkowskiej,
- wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab.
Jacka Niklińskiego.
3. Wystąpienia gości.
4. Koncert finałowy w wykonaniu Chóru Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
im. St. Staszica w Białymstoku i Suwalskiej Orkiestry Kameralnej Camerata dell’Arte
po dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego z udziałem solistów: Marty Wróblewskiej –
sopran, Małgorzaty Trojanowskiej – mezzosopran, Arkadiusza Deca – tenor.
Przygotowanie chóru dr Anna Olszewska.
256

Podobne dokumenty