Raport z akcji „ Góra Grosza”

Transkrypt

Raport z akcji „ Góra Grosza”
Raport z akcji „ Góra Grosza”
Rok rocznie nasze przedszkolaki biorą udział w akcji charytatywnej „Góra
Grosza”. Akcja ta ma na celu wyrobienie już u najmłodszych nawyku niesienia
pomocy potrzebującym. Ma także wyrobić przekonanie, ze nawet drobna
pomoc w zespole staje się wielką siłą.
Akcja trwała od 24 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2015 r.
Ogółem zebrano w naszym przedszkolu kwotę – 85, 20 gr ( osiemdziesiąt pięć
złoty, dwadzieścia groszy), 3442 monety ( trzy tysiące czterysta czterdzieści
dwie monety). W przeliczeniu na każdego uczestnika jest to suma 1, 14 zł.
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok do
kolejnej edycji. Jeśli pomagamy innym, nawet dając jesteśmy bogatsi!
Styczeń 2015 r.
Małgorzata Niemiec

Podobne dokumenty