Logowanie do systemu Opolskiej eSzkoły i systemu dziennika

Komentarze

Transkrypt

Logowanie do systemu Opolskiej eSzkoły i systemu dziennika
Logowanie do systemu Opolskiej eSzkoły i systemu dziennika elektronicznego UONET+
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i przejdź na stronę logowania do systemu Opolskiej
eSzkoły: https://www.eszkola.opolskie.pl lub bezpośrednio do systemu dziennika elektronicznego
UONET+: https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/powiatnyski.
2. W oknie logowania wprowadź swoje dane dostępowe konta, a następnie kliknij przycisk Zaloguj
się.
Jeśli zapomnisz hasło konta lub zechcesz je zmienić, to za pomocą odsyłacza Pr zywracanie dostępu
możesz utworzyć nowe hasło dostępu (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej procedury jak
podczas zakładania konta – patrz Zakładanie konta w systemie Opolskiej eSzkoły – dostęp na stronie
szkoły www.ckziu.nysa.pl).
Jeśli korzystasz ze strony logowania do systemu Opolskiej eSzkoły, będziesz miał dostęp do tej części
aplikacji, które przeznaczone są dla rodzica i ucznia, w szczególności do aplikacji Dziennic zek
elektronic zny i Elektronic zny zes zyt kontaktów . Stąd zostaniesz przekierowany do systemu
dziennika elektronicznego UONET+.
Jeśli korzystasz ze strony logowania bezpośrednio do systemu dziennika elektronicznego UONET+,
zostaniesz przekierowany na swoją stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla
Ciebie.
Będąc rodzicem lub uczniem, możesz uruchomić moduł Uczeń.

Podobne dokumenty