formularz zamówienia na wynajem sprzętu

Transkrypt

formularz zamówienia na wynajem sprzętu
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
NA WYNAJEM SPRZĘTU
Nazwa firmy/imię i nazwisko
Adres
Rodzaj sprzętu
Termin
W PRZYPADKU WYPOŻYCZENIA KAMERY
NOŚNIK WŁASNY*
ZAKUP NOŚNIKA*
* zaznaczyć właściwy kwadrat
Telefon
E-mail
Osoba kontaktowa

Podobne dokumenty