Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku

Komentarze

Transkrypt

Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku
Copyright by:
Wydział Promocji Miasta
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
www.bielsko-biala.pl
[email protected]
Bielsko-Biała 2012
All right reserved
Photo:
B. Chrobak; L. Cykarski;
W. Gorgolewski;
J. Grabowski; R. Hryciów;
D. Watts; T. Wójcik;
archiwum Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
www.it.bielsko.pl
+48 33 819 00 50
przeżyjesz dwa razy więcej
przewodnik turystyczny
historia • muzea • turystyka • kultura
rozrywka • restauracje • noclegi
WPROWADZENIE................................................... 3
JAK DOTRZEĆ DO MIASTA? ...........................................4
WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII BIELSKA I BIAŁEJ.............6
CO WARTO ZOBACZYĆ?.................................... 8
Historia miasta.........................................................9
Urok „Małego Wiednia”..........................................10
Piękno secesji...........................................................12
Kościoły i cmentarze katolickie...........................13
Zabytki ewangelickie.................................... 14
Śladami bielskich Żydów.......................................15
GDZIE JEŚĆ?................................................ 16
RESTAURACJE..............................................................17
PIZZERIE................................................................ 26
PUBY, KAWIARNIE........................................................27
GDZIE SPAĆ?................................................ 28
HOTELE.......................................................................29
MOTELE, PENSJONATY, ZAJAZDY.................................33
DOMY TURYSTY, SCHRONISKA................................. 39
POLA NAMIOTOWE.....................................................41
CO ROBIĆ?......................................................... 42
MUZEA, GALERIE, TEATRY................................... 43
OBIEKTY SAKRALNE.....................................................49
PARKI KRAJOBRAZOWE................................................50
WYCIĄGI NARCIARSKIE................................................51
INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE....................................51
DOKĄD NA ZAKUPY?.......................................... 54
STREFY HANDLOWE....................................................55
przeżyjesz dwa razy
Przewodnik
więcej
WPROWADZENIE
2
BIELSKO-BIAŁA jest miastem liczącym ok. 180 tys. mieszkańców. Stanowi znaczący ośrodek akademicki posiadający własną,
samodzielną uczelnię państwową – Akademię Techniczno-Humanistyczną – i kilka filii innych uczelni oraz wiele prywatnych
szkół wyższych.
Nazywane przed laty „Miastem Stu Przemysłów”, Bielsko-Biała
godnie kontynuuje gospodarcze tradycje regionu, będąc prężnym ośrodkiem przemysłowym i handlowym, w którym obecnie dominują średnie i małe przedsiębiorstwa.
W poznaniu uroków i atrakcji Bielska-Białej pomocą niech
będzie wydawnictwo, które przygotowaliśmy dla Państwa.
Znajduje się w nim wiele użytecznych informacji. Warto także
skorzystać z usług Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej,
które mieści się w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 4,
tel. +48 33 819 00 50, www.it.bielsko.pl.
WPROWADZENIE
Urokliwie położone u stóp Beskidów – Śląskiego i Małego –
miasto jest jednym z najciekawszych miejsc na południu Polski,
chętnie odwiedzanym przez turystów. Gości przyciąga do Bielska-Białej, (zwanego również „Małym Wiedniem”) nie tylko
piękno architektury, ale także wspaniałe krajobrazy otaczających go Beskidów. Wiele turystycznych szlaków prowadzących
w góry, rozpoczyna się w mieście, a i w nim samym, w licznych
ośrodkach rekreacyjno-sportowych nie brakuje atrakcji dla osób
pragnących aktywnie spędzić czas wolny. Bielsko-Biała jest także
znanym centrum kultury, którego imprezy – koncerty, wystawy,
spektakle czy festiwale – gromadzą liczną publiczność nie tylko
z regionu, ale i z całego kraju.
3
JAK DOTRZEĆ DO MIASTA?
Samochodem
Bielsko-Biała leży na przecięciu odwiecznych szlaków komunikacyjnych, łączących północ i wschód Europy z południem
kontynentu. Przygraniczne położenie miasta sprawia, że Bielsko-Biała jest ważnym ośrodkiem handlowym, przemysłowym
i turystycznym.
Odległości do Bielska-Białej:
z Warszawy: 327 km
z Krakowa: 75 km
z Katowic: 54 km
z Ostrawy (CZ): 87 km
Autobusem
Miasto posiada bardzo dogodne połączenia autobusowe z wie-
4
loma miejscowościami w regionie, województwie śląskim,
w kraju, a nawet za granicą. Dworzec autobusowy znajduje
się w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 7. Informacja PKS –
nr tel. 703 303 294 i na stronie internetowej www.pks.bielsko.pl
Pociągiem
Sieć połączeń kolejowych pozwala na podróżowanie po
regionie oraz na odbywanie dłuższych, także zagranicznych,
wypraw
pociągami
dalekobieżnymi
i
ekspresami.
W komfortowych warunkach i bardzo szybko można
pokonać trasę Warszawa – Bielsko-Biała, korzystając z usług
oferowanych przez pociągi InterCity czy Polskich Kolei
Państwowych. Dworzec PKP stacji Bielsko-Biała Główna
www.rozklad-pkp.pl
Samolotem
Drogą powietrzną można się dostać do Bielska-Białej, korzystając z trzech niemal symetrycznie położonych i oddalonych
o około 80 km lotnisk pasażerskich: w Balicach – w pobliżu Krakowa, w Pyrzowicach – koło Katowic i w Ostrawie – niedaleko
granicy polskiej w Czechach. W Bielsku-Białej działa lotnisko
sportowe w Aleksandrowicach. Na lotnisku tym mogą lądować
samoloty klasy „general aviation”.
WPROWADZENIE
mieści się przy ul. Warszawskiej 2. Informacja PKP –
5
WAŻNIEJSZE DATY
Z HISTORII
BIELSKA
I BIAŁEJ
BIELSKO
6
XII wiek – założenie grodziska w Starym Bielsku (zniszczonego
w końcu XIV wieku)
1312 – pierwszy dokument potwierdzający istnienie miasta
Bielska
1327 – księstwa cieszyńskie i oświęcimskie dostają się pod
panowanie czeskie
1457 – księstwo oświęcimskie wraca do Polski, rzeka Biała
granicą polsko-czeską
1526 – Śląsk pod panowaniem Habsburgów, rzeka Biała
granicą polsko-austriacką
1572 – Bielsko z okolicą wydzielone z ks. cieszyńskiego jako
odrębne tzw. państwo stanowe
1742 – zabór 6/7 Śląska przez Prusy – państwo bielskie częścią
Śląska Austriackiego
1918 – Bielsko powraca do odrodzonego państwa polskiego
(województwo śląskie)
1939 – Bielsko połączone z Białą i włączone do III Rzeszy
Niemieckiej
1945 – Bielsko w granicach Polski
BIAŁA
BIELSKO-BIAŁA
1951 – połączenie obu miast
1975 – utworzenie województwa bielskiego
1999 – utworzenie powiatu bielskiego województwa śląskiego
WPROWADZENIE
1564
–
pierwszy
dokument
wspominający Białą jako przysiółek Lipnika
1613 – Biała wydzielona z Lipnika jako samodzielna osada
wiejska
1723 – Biała uzyskuje prawa miejskie
1772 – w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Biała zostaje
włączona do Austrii (Galicja)
1918 – Biała powraca do odrodzonego państwa polskiego
(województwo krakowskie)
1939 – Biała połączona z Bielskiem i włączona do III Rzeszy
Niemieckiej
1945 – Biała w granicach Polski
7
CO WARTO ZOBACZYĆ?
8
Historia miasta
CO WARTO ZOBACZYĆ?
• Grodzisko w dzielnicy Stare Bielsko, przy ulicach Pod Grodziskiem i Wał Szwedzki – pozostałość średniowiecznej osady
rolniczej, produkcyjnej i warownej. Powstało najprawdopodobniej w XII w. i jest najstarszym na terenie miasta śladem
zorganizowanego osadnictwa.
• Zamek – najstarsze ślady osadnictwa na wzgórzu miejskim
pochodzą z XIII w., ale najprawdopodobniej pierwsza warowna budowla powstała tu w XIV w. Później była wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana. Obecnie architektura zamku ma charakter eklektyczny, nawiązujący do stylów:
romańskiego, gotyckiego i renesansowego. Obiekt nazywany
jest Zamkiem Sułkowskich od nazwiska rodu ostatnich jego
właścicieli. W zamku mieści się Muzeum Bielska-Białej.
Można w nim oglądać: galerię malarstwa i grafiki od XIX w.
po współczesność; eksponaty archeologiczne i historyczne,
związane z dziejami Bielska i Białej oraz od niedawna także
zbrojownię i pokój myśliwski.
• Rynek – centrum średniowiecznego Bielska ma klasyczny
układ miasta, lokowanego na prawie magdeburskim. Pierwotnie posiadał drewnianą zabudowę, którą strawiły pożary
i po nich zaczęto stawiać murowane kamienice. Obecnie stoją tam XVII- i XVIII-wieczne kamieniczki. Od Rynku prostopadle biegną wąskie, brukowane uliczki. W szeregu budynków,
przy jednej z nich – podcienia zaliczają się do urokliwszych
zakątków miasta. W pobliżu ul. Podcienie z zabytkowymi
arkadami, tuż przy Zamku, można podziwiać jeden z najpiękniejszych budynków w mieście – barokową kamienicę
9
Kałuży przy ul. Wzgórze. Stare Miasto otoczone było murami obronnymi, których pozostałości oglądać można przy
ul. Orkana.
• Dom Tkacza przy ul. Sobieskiego 51 – mieszkanie i warsztat
pracy bielskiego sukiennika w zrekonstruowanym budynku
drewnianym. Placówka jest filią Muzeum w Bielsku-Białej.
• Muzeum Techniki i Włókiennictwa przy ul. Sukienniczej 7
– ekspozycja w dawnej hali fabryki: pokazuje zabytkowe maszyny włókiennicze i drukarskie oraz pojazdy strażackie.
Urok „Małego Wiednia”
Z powodu urody i podobieństwa architektury do stolicy Cesarstwa Austro-Węgierskiego miasto nazywane bywa „Małym
Wiedniem”.
10
• Budynek dworca kolejowego stacji Bielsko-Biała Główna.
W 1855 r. Bielsko otrzymało połączenie z Koleją Północną
Cesarza Ferdynanda, biegnącą z Wiednia do Lwowa. Obiekt
powstał w 1890 r., pięknie odrestaurowany zachwyca pompejańskimi polichromiami w głównym holu.
• Kamienice bielskich fabrykantów przy ulicach: 3 Maja, Mickiewicza i Słowackiego. Na uwagę zasługują zwłaszcza – neorenesansowa willa Teodora Sixta, finansisty i filantropa oraz
neobarokowa kamienica notariusza Alfreda Michla.
• Hotel „President” przy ul. 3 Maja – dawny reprezentacyjny
hotel „Cesarski” z neorenesansową fasadą.
• Budynek Teatru Polskiego (1890) przy ul. 1 Maja 1 – w stylu
palladiańsko-klasycyzującego historyzmu, z posągami Apolstaurowane, bogato zdobione wnętrze. Zabytkowa kurtyna
przedstawia taniec nimf. Przed teatrem fontanna z 1895.
W dawnej malarni z tyłu gmachu – nowoczesna Mała Scena.
• Poczta Główna przy ul. 1 Maja 2 – z charakterystyczną kopułą i figurami Jowisza z orłem i Merkurego z laską.
• Ratusz przy placu Ratuszowym – wspaniały neorenesansowy
budynek, niegdyś siedziba Komunalnej Kasy Oszczędności,
magistratu i rady miejskiej, obecnie także jest siedzibą władz
miasta.
• Hotel „Pod Orłem” – reprezentacyjny budynek dawnego
hotelu „Pod Czarnym Orłem”, obecnie zamiast pokoi hotelowych mieści biura i ekskluzywny pasaż handlowy.
CO WARTO ZOBACZYĆ?
lina oraz muz Melpomeny i Talii na fasadzie. Pięknie odre-
11
Piękno secesji
12
W Bielsku-Białej zachowało się wiele wspaniałych przykładów
secesji w architekturze.
• Budynek Sądu Rejonowego na rogu ulic Mickiewicza
i Sienkiewicza – przed laty był siedzibą szkoły żydowskiej
i Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Wyróżnia go oryginalna,
secesyjno-orientalna elewacja z kamiennymi portalami i obramowaniami okien, pokrytymi interesującym, roślinnym
ornamentem.
• Secesyjne kamienice przy placu Wojska Polskiego 12 i 13.
Pierwsza ma dekorację imitującą mur pruski, miniwieżę,
nerkowe okna i wykusze nad wejściami. Niegdyś kamienica mieściła winiarnię Rudolfa Nahowskiego i dlatego nad
portalem wejścia (od strony ul. Targowej) można zobaczyć
dwie biesiadujące, zabawne żaby. Druga z kamienic ma na
elewacji dekorację przedstawiającą korony drzew.
• Restauracja „Patria” na rogu ulic 3 Maja i Wzgórze, z secesyjnymi dekoracjami we wnętrzu. Pod koniec XIX w. lokal był
pierwszą w Bielsku kawiarnią wiedeńską „Europa”.
• Hotel „Pod Orłem” przy ul. 11 Listopada, obok placu Wolności – ma secesyjny wystrój westybulu i klatki schodowej.
Kościoły i cmentarze katolickie
CO WARTO ZOBACZYĆ?
• Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku – gotycki z cennymi
polichromiami, wybudowany został w II połowie XIV w. jako
świątynia dla miasta Bielska.
• Katedra św. Mikołaja przy placu św. Mikołaja – XV-wieczna
świątynia wzniesiona w stylu gotyckim, przebudowywany
ostatni raz na początku XX w. Kościół zyskał wtedy rozszerzoną nawę i neoromańską fasadę z wysoką wieżą zwieńczoną
kilkoma kondygnacjami loggi.
• Kaplica św. Anny przy ul. Wzgórze – neoromańska kaplica
zamkowa z połowy XIX w. z kryptą, w której znajdują się
groby Sułkowskich, ostatnich właścicieli zamku.
• Kościół św. Trójcy przy ul. Sobieskiego – wzniesiony na początku XVII w. w stylu późnogotyckim jako pierwsza nowa
świątynia protestancka. Został przejęty przez katolików
w dobie kontrreformacji. Po przebudowach architektura
świątyni ma eklektyczny charakter.
• Kościół Opatrzności Bożej w Białej – barokowa świątynia posiadająca cenne zabytki sztuki z II połowy XVIII w., m. in.
ambonę w kształcie łodzi rybackiej, płynącej pod znakiem
krzyża z Jonaszem w pysku ryby.
• Kościół św. Barbary w Mikuszowicach – urokliwa, drewniana
świątynia zbudowana pod koniec XVII w. z interesującymi
polichromiami.
• Cmentarze – zabytkowe nagrobki oglądać można przede
wszystkim na dwóch nekropoliach przy ul. Grunwaldzkiej
w Bielsku oraz przy ul. Cmentarnej w Białej.
13
Zabytki ewangelickie
14
• „Bielski Syjon” – kwartał miasta z placem Marcina Lutra,
należący do bielskiej parafii ewangelickiej, na którym znajdują się: Kościół Zbawiciela, plebania, Ośrodek Wydawniczy
„Augustana” oraz gmachy dwóch szkół. Mieści się tu również
siedziba biskupa diecezji cieszyńskiej Kościoła EwangelickoAugsburskiego.
• Pomnik Marcina Lutra na placu jego imienia – postać odlana
z brązu, jedyny w Polsce monument tego teologa i reformatora religijnego.
• Kościół Zbawiciela przy pl. Lutra – neogotycka świątynia, wyposażona w piękne XIX-wieczne organy.
• Kościół Jana Chrzciciela w Starym Bielsku –XIX-wieczna świątynia z licznymi oknami na trzech kondygnacjach.
• Kościół Marcina Lutra w Białej – wzniesiony pod koniec XVIII
w., wyposażony m. in. w cenne organy zbudowane w znanej
wytwórni Karola Kuttlera w Opawie.
• Cmentarze ewangelickie – jest ich w mieście kilka. Na uwagę
zasługuje zwłaszcza zabytkowa, nieczynna obecnie nekropolia
przy ul. Frycza-Modrzewskiego (miejsce pochówku wielu bielskich burmistrzów i przemysłowców) oraz parkowy cmentarz
przy ul. Listopadowej.
Śladami bielskich Żydów
Obecnie siedziba Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w BielskuBiałej mieści się na ulicy 3 Maja 7 (tel. +48 33 812 24 38,
e-mail: [email protected]), gdzie znajduje się również widoczna
na zdjęciach sala modlitw.
CO WARTO ZOBACZYĆ?
• Synagogi – obie świątynie żydowskie w Bielsku i Białej
zostały zniszczone przez hitlerowców. Na miejscu bielskiej
synagogi stoi obecnie pawilon Biura Wystaw Artystycznych przy ul. 3 Maja. Zburzoną świątynię upamiętnia tablica wmurowana w ścianę Galerii Bielskiej BWA od strony
ul. Mickiewicza.
• Budynek Teatru Lalek „Banialuka” przy ul. Mickiewicza – był
przed II wojną światową żydowskim domem kultury im.
Chaima Nachmanna Bialika (żydowskiego poety).
• Gmach Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza – wybudowany w stylu neoromańskim, z elementami secesji, był niegdyś
siedzibą gimnazjum i gminy żydowskiej.
• Cmentarze – żydowski cmentarz w Białej został w latach 60.
zlikwidowany decyzją ówczesnych władz. Pozostała natomiast druga z żydowskich nekropolii przy ul. Cieszyńskiej.
Ocalał także Dom Przedpogrzebowy, na którego ścianach
znajdują się zabytkowe polichromie.
15
GDZIE JEŚĆ?
16
RESTAURACJE
RESTAURACJA „AMERICAN DREAM”
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 822 54 89
e-mail: [email protected], www.american-dream.pl
Restauracja „American Dream” – pierwsza amerykańska restauracja w mieście. Wnętrze urządzone w iście amerykańskim stylu
oraz przede wszystkim wyśmienita kuchnia. W ofercie przepyszne steki, sałatki oraz prawdziwe, amerykańskie burgery.
RESTAURACJA „BOHEMA”
e-mail: [email protected]
www.restauracja-bohema.com.pl
Zapewniamy stylizowane, nastrojowe wnętrza, przyjazną atmosferę, doskonałą obsługę oraz wyśmienitą kuchnię polską
i europejską w bardzo przystępnych cenach, wina z różnych
rejonów Europy oraz szeroki wybór alkoholi. Organizujemy
przyjęcia okolicznościowe do 80 osób: wesela, spotkania towarzyskie, imprezy firmowe itp. Lokal czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 14.00-21.00, w soboty i niedziele w godz.
12.00-22.00. W okresie od maja do września zapraszamy do
ogródka letniego.
GDZIE JEŚĆ?
ul. Olszówka 29, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 12 02
17
RESTAURACJA „BRACKA”
ul. Karbowa 38, 43-316 Bielsko-Biała
tel. +48 33 816 12 39, e-mail: [email protected]
www.restauracjabracka.pl
Restauracja „Bracka” położona u stóp Szyndzielni jest miejscem
o domowej, ciepłej atmosferze, do którego goście zawsze chętnie wracają. Na klientów restauracji czekają trzy sale, w których
łącznie może bawić się do 70 gości oraz w sezonie letnim piękny i przestronny ogród z placem zabaw dla dzieci. Restauracja organizuje wszelkiego rodzaju imprezy. Godziny otwarcia:
11.00-20.00/22.00.
RESTAURACJA „BROWAR MIEJSKI”
ul. Piwowarska 2, 43-300 Bielsko-Biała, www.browarmiejski.pl
Usytułowana na bielskiej starówce restauracja z minibrowarem i ekspozycją związaną z historią bielskiego browarnictwa.
W lokalu na oczach klientów warzone jest piwo Bielitzer (jasne,
ciemne, marcowe i pszeniczne), które świeże, bez pasteryzacji,
można degustować na miejscu lub na wynos.
18
RESTAURACJA „CHIŃSKA” W DOMU TOWAROWYM KLIMCZOK
ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 54 83
Restauracja znajduje się na pierwszym piętrze domu handlowego Klimczok. Lokal oferuje duży wybór dań kuchni chińskiej
i polskiej. Klienci restauracji mogą wybierać spośród dań z wieprzowiny, cielęciny, wołowiny, drobiu, owoców morza, ryb oraz
potraw wegetariańskich. Specjalnością szefa kuchni jest cielęcina na gorącym talerzu i wieprzowina – ziejący smok. Czynne
codziennie od 11.00 do 22.00.
RESTAURACJA „CHŁOPSKIE JADŁO”
ul. Warszawska 330, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 19 74
e-mail: [email protected], www.chlopskiejadlo.com.pl
Restauracja stylizowana na chłopską izbę, usytuowana jest poza
miastem przy drodze wiodącej z Bielska-Białej do Katowic.
„Chłopskie Jadło” – prawdziwa kuchnia chłopska i ziemiańska
oparta na tradycyjnych daniach polskich, takich jak: pierogi
ręcznie lepione z parzonego ciasta, pieczenie, bigos, chleby
wiejskie własnego wypieku i zupy. Nagrodzona przez Prezydenta RP promocyjnym godłem Teraz Polska.
RESTAURACJA „KODO SUSHI RESTAURANT”
ul. Michałowicza 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 485 68 85
e-mail: [email protected], www.kodosushi.pl
Nowoczesne wnętrze, miła atmosfera, przyjazna obsługa
a przede wszystkim wyśmienite jedzenie. To wszystko odnaj-
GDZIE JEŚĆ?
OBIEKT GASTRONOMICZNO-HOTELOWY „FOLWARK”
ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała,
tel./fax: +48 33 828 06 00, e-mail: [email protected]
www.folwark.bielsko.pl
„Folwark” słynie z niezwykle smacznej kuchni. W rodzinnej atmosferze i pięknym otoczeniu można zasmakować kulinarnych
dzieł kuchni polskiej. Menu oferuje zarówno potrawy proste,
jak i te wykwintne. Pizzeria proponuje pizzę pieczoną w oryginalnym piecu chlebowym opalanym drzewem. Obiekt gastronomiczno-hotelowy „Folwark” zaprasza Państwa do restauracji,
pizzerii oraz apartamentów hotelowych. Godziny otwarcia:
11.00-24.00.
19
dziesz w „Kodo SUSHI Restaurant” – zlokalizowanym w samym
centrum Bielska-Białej. W menu japońska klasyka sushi oraz
szczypta fusion – futomaki żółty łosoś i uramaki BBQ sake, a także sycące dania główne – wśród nich stek z polędwicy w sosie
teriyaki z ryżem i smażonymi warzywami czy japoński makaron
Udong z krewetkami!
RESTAURACJA „LAWENDA”
ul. Cechowa 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 08 97
e-mail: [email protected], www.restauracjalawenda.pl
Dzięki kameralnej atmosferze restauracja doskonale nadaje
się do spotkań w małym lub większym gronie przyjaciół. Wyśmienita kuchnia, pełna różnorodnych potraw i kolekcja wykwintnych win, to niewątpliwe jej atuty. Dwupoziomowy lokal
łącznie dysponuje 150 miejscami, w tym klimatyzowaną salą
bankietową oraz kącikiem zabaw dla dzieci. W ofercie organizacja wesel, spotkań biznesowych, uroczystych kolacji, przyjęć
rodzinnych, balów sylwestrowych, andrzejkowych oraz święta
Młodego Wina Beaujolais Nouveau.
20
RESTAURACJA „HOSPODA ŠVEJK”
ul. Podcienie 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel.+48 509 084 006
e-mail: [email protected], www.restauracjebielsko.pl
Restauracja wystrojem i menu nawiązująca do postaci wojaka
Szwejka. W ofercie: knedliki z gulaszem, smażony ser, jajka na
wędzonym boczku, golonko w piwie z knedlami, szeroki wybór
dań mięsnych, zupa czosnkową z grzankami, sałatki, surówki,
napoje, piwa, wina, alkohole. W soboty koncerty czeskiej muzyki biesiadnej.
RESTAURACJA „RESTAURACJA & CAFE LUNITA”
ul. Jana III Sobieskiego 50, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 822 32 75, www.lunita.bielsko.pl
Restaurację wyróżnia nowoczesny wystrój i 200-letnia tradycja.
Lokal usytuowany w stylowym wnętrzu zabytkowej kamienicy
zachęca turystów również ekskluzywnym, tanecznym klubem.
Oprócz doskonałej kuchni, w ofercie: organizacja przyjęć, spotkań biznesowych i rodzinnych.
Bar Lounge Lilou De Malabo
ul. Barlickiego 7 (VI piętro), 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 474 16 44
Lilou de Malabo to lokal gastronomiczny, który nie jest ani
barem ani restauracją, należy do typu „bar lounge”. Specyfikę
„Malabo” można określić w kilku słowach: szybko, estetycznie,
kameralnie, wykwintnie, choć swojsko i w przyjaznej konwencji. Właściciele ze względu na swoje korzenie, chcą przybliżyć
swoim gościom: francuską kuchnię i francuski klimat biesiadny.
RESTAURACJA „NOWY ŚWIAT”
ul. 11 Listopada 25, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 816 66 90
e-mail: [email protected], www.nowy-swiat.com
Restauracja „Nowy Świat” łączy klimat „Małego Wiednia”
z śródziemnomorskim wystrojem i w takim samym połączeniu
kulinarnym zostało stworzone autorskie menu, które opiera się
tylko na oryginalnych produktach, subtelnych połączeniach
smakowych i codziennych staraniach, którym przyświeca zasada „wysoki mamy tylko standard” – niespotykana atmosfera
tworzona przez ludzi, muzykę i kwiaty. RESTAURACJA „POD DOBRĄ DATĄ”
ul. Cechowa 11, 43-300 Bielsko-Biała tel. + 48 33 474 23 35
+ 48 506 643 303, e-mail: [email protected], www.poddobradata.pl
Oryginalny wystrój restauracji zachęca do zapoznania się z szerokim wyborem dań kuchni polskiej i europejskiej. W bogatej
ofercie lokalu znajdują się zarówno dania mięsne, jak i jarskie.
Restauracja oferuje możliwość organizacji imprez.
GDZIE JEŚĆ?
RESTAURACJA „NIRVANA”
ul. Cechowa 18, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 32 60
e-mail: [email protected], www.nirvana.bielsko.pl
Restauracja – klub muzyczny „Nirvana” przyciąga swoich klientów oryginalną i zdrową kuchnią, ciekawym wystrojem wnętrz
oraz nastrojową muzyką. „Nirvana” – kulinarna podróż dookoła
świata, magia smaku i czar dźwięku. Oferta obejmuje także organizowanie przyjęć okolicznościowych.
21
RESTAURACJA „RYNEK 29”
ul. Rynek 29, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 29 00
e-mail: [email protected], www.restauracjarynek29.pl
Restauracja proponuje bardzo smaczne dania mięsne, słynie
z Kaczki po królewsku i Steku z łososia oraz Papardelle z borowikami, jak również z wyśmienitego i niepowtarzalnego sosu do
sałatek. Organizuje przyjęcia okolicznościowe oraz biznesowe.
Sylwester w „Rynku 29” to już niemal dla niektórych tradycja.
Restauracja czynna: maj-wrzesień od 9.00 do 24.00, październik kwiecień od 12.00 do 22.00.
RESTAURACJA „STEAKHOUSE PIRAMIDA”
pl. Smolki 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 96 96
Restauracja posiada 150 miejsc konsumpcyjnych. W bogatej
ofercie lokalu znajdują się dania mięsne i jarskie kuchni egipskiej i nie tylko. Klienci restauracji mogą wybierać spośród dań
z wieprzowiny, drobiu, wołowiny i ryb. Czas oczekiwania na
wybrane danie wynosi od 5 do 15 minut. Godziny otwarcia:
niedziela – czwartek od 11.00 do 23.00, piątek – sobota od
12.00 do 24.00.
22
RESTAURACJA „WRZOSOWA CHATA”
ul. Lotnicza 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 88 33
e-mail: [email protected], www.wrzosowa-chata.pl
Góralska chata wykonana z drewna i kamienia, posiada: ogródek
z podestem do tańczenia (w soboty kapela), piwnicę, poddasze
z oryginalną włoską pizzą (bezpłatny dowóz), ponadto w menu:
kuchnia staropolska i dania z grilla, pieczony prosiak, żeberka pieczone, kwaśnica; organizacja imprez okolicznościowych.
Godziny otwarcia: 13.00-23.00 (piątki, soboty do 1.00).
„KARCZMA POD LOTNISKIEM”
ul. Zwardońska 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 22 69
e-mail: [email protected]
www.karczmapodlotniskiem.pl
W progach karczmy można poczuć klimat, zapach i smak z lat
dawnej świetności karczm chłopskich. Z tarasu rozpościera się
piękna panorama Beskidów. Lokal może pomieścić do 300
osób.
GDZIE JEŚĆ?
„KARCZMA BESKIDZKA”
ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 08 30
e-mail: [email protected]
www.karczma-beskidzka.bls.pl
Karczma położona jest przy drodze wiodącej z Bielska-Białej do
Żywca. Utrzymany w stylu góralskim lokal oferuje swoim gościom kuchnię regionalną i staropolską. Godziny otwarcia: od
8.00 do 23.00 (piątek, sobota do 1.00).
23
„KARCZMA W KOMOROWICACH”
ul. Hałcnowska 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 817 66 15
e-mail: [email protected]
www.karczmawkomorowicach.pl
Gospoda zbudowana z bali drewnianych i kamienia jest tradycyjną restauracją w górskim stylu. Piękne drewniane wnętrza,
ogień z kominka i światło świec, tworzą wyjątkowy klimat i domową atmosferę. Atutem miejsca jest tradycyjna i regionalna
kuchnia, której specjały zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia, a bogaty wybór trunków poprawi nastrój
wszystkim gościom. W karczmie poza weselami, przyjęciami
i imprezami firmowymi, organizujemy różnego rodzaju koncerty, pokazy sztuki regionalnej, festiwale kulinarne i tematyczne
imprezy otwarte.
„KARCZMA W STRACONCE”
ul. Górska 111, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 58 28
www.karczma.bielsko.pl
24
Karczma położona jest przy drodze wiodącej z Bielska-Białej na
przełęcz Przegibek. Do dyspozycji gości pozostają utrzymane
w lokalnym, beskidzkim charakterze wnętrze lokalu i ogródek
letni. Restauracja przede wszystkim serwuje dania kuchni regionalnej i staropolskiej. Lokal oferuje ponadto kompleksową
obsługę różnego rodzaju przyjęć okolicznościowych.
„KARCZMA KLIMCZOK”
ul. Bystrzańska 94, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 15 67
www.klimczok.beskidy.pl
Karczma „Klimczok” znajduje się przy drodze przelotowej z Katowic do Szczyrku. Lokal posiada sto miejsc konsumpcyjnych
w salach: kominkowej, bufetowej oraz trzech pomieszczeniach
bankietowych. Karczma oferuje dania kuchni staropolskiej oraz
kompleksową obsługę przyjęć, bankietów, spotkań okolicznościowych bądź zjazdów. Godziny otwarcia: codziennie od 10.00
do 22.00.
„KARCZMA ROGATA”
ul. Leszczyńska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 00 98
e-mail: [email protected], www.rogata.pl
Karczma „Rogata” mieści się w starej, pochodzącej z początków
XX wieku chacie. Budynek ten był na przemian obiektem mieszkalnym, gastronomicznym (okres międzywojenny), mieszkalnym, a w roku 2000 ponownie otwarto w nim karczmę. Goście
mogą zjeść smaczny obiad przyrządzony przez pracowników
lokalu przy dźwiękach dobrej muzyki lub sami zająć się przygotowaniem posiłku i posilić się usmażoną przez siebie rybą,
kiełbasą bądź karczkiem. Godziny otwarcia: od poniedziałku do
soboty 11.00-24.00, w niedzielę 12.00-23.00.
al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 33 813 83 42
e-mail: [email protected], www.wielkiezarcie.com.pl
Kompleks Gastronomiczny „Wielkie Żarcie” usytuowany u podnóża Szyndzielni i Dębowca jest obiektem, który jednorazowo
gościć może do 600 osób w czterech różnych salach. Niewątpliwą atrakcją jest całoroczny szałas regionalny na 120 osób,
który pozwala na zaplanowanie niezapomnianych imprez plenerowych. Bogate menu przygotowane w oparciu o tradycyjną
kuchnię polską, europejską i specjały z różnych stron świata daje
możliwość przygotowania imprezy o dowolnym charakterze,
dostosowanej do budżetu gości restauracji. Czynne codziennie
od 10.00 do 22.00.
GDZIE JEŚĆ?
KOMPLEKS GASTRONOMICZNY „WIELKIE ŻARCIE”
25
PIZZERIE
COLORATA, ul. Spółdzielców 60, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 816 33 33, +48 602 111 333, www.colorata.pl
DA GRASSO, ul. Cechowa 12, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 811 58 55, www.dagrasso.pl
DIAVOLO, ul. Cechowa 16, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 816 66 66, www.diavolo.com.pl
GIOVANNI, ul. Partyzantów 44, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 812 46 98, +48 602 501 185
www.giovanni.spr.pl
SORRENTO, ul. Żółkiewskiego 16, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 474 04 31, www.sorrento.bielsko.pl
26
JEDYNKA, ul. Cieszyńska 88, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 822 22 22, +48 800 222 222
www.pizzeriajedynka.pl
KAMERA, ul. Cieszyńska 25, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 822 05 00, http://www.mike.fc.pl/kamera/
FOLWARK, ul. Gen. Andersa 21, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 828 06 00
http://www.folwark.bielsko.pl/pizzeria.html
MARGERITA, ul. Cechowa 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 812 51 61, www.pizzeriamargerita.pl
PALAZZO, ul. Łagodna 17, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 821 90 09, www.palazzo.com.pl
PAPUGA, ul. Modrzewskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 822 98 42, +48 609 999 555
www.papugapizza.bls.pl
RETRO, ul. Wyzwolenia 33, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 816 65 66, www.retro.bielsko.pl
SOLE MIO, ul. Wodna 61a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 815 66 00, www.solemio.com.pl
tel. +48 33 819 27 50, pizzeriastodola.pl
VA BANK, ul. Orzeszkowej 42a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 811 55 33, www.vabank-pizza.pl
PIZZA & PASTA GALLO NERO, ul. Jutrzenki 24b
43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 44 44
www.gallonero.com.pl
PUBY, KAWIARNIE
W Bielsku-Białej jest wiele pubów i kawiarni. Ich największe
„skupisko” znajduje się w centrum, w okolicy głównego deptaka
handlowego miasta – ulicy 11 listopada oraz na Starym Rynku.
Wiele kawiarenek, lodziarni oraz cukierni ulokowało się również
w centrach handlowych Sfera, Auchan, Sarni Stok i Gemini Park.
W okresie wakacyjnym i gdy tylko pozwala na to pogoda, większość kawiarenek i pubów prowadzi ogródki letnie.
GDZIE JEŚĆ?
STODOŁA, ul. Cieszyńska 140, 43-300 Bielsko-Biała
27
GDZIE SPAĆ?
28
HOTELE
Hotel*** „MAGURA ORBIS”
ul. Żywiecka 93, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 91 99
fax: +48 33 819 91 59, e-mail: [email protected]
www.accorhotels.pl
Hotel położony 3 kilometry od centrum miasta posiada 133 pokoje, w tym: 69 pokoi jednoosobowych, 44 pokoje dwuosobowe, 12 pokoi executive, 8 apartamentów. Restauracja hotelowa
serwuje znakomite potrawy kuchni polskiej i międzynarodowej,
specjalnością jest słynna w kraju i za granicą golonka.
GDZIE SPAĆ?
HOTEL*** „NA BŁONIACH”
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 822 25 00
e-mail: [email protected], www.hotelnabloniach.pl
Hotel położony jest w najpiękniejszej części terenów rekreacyjnych Bielska-Białej. Otoczenie lasów i beskidzkich szczytów,
wspaniała kuchnia oraz komfortowo wyposażone pokoje sprzyjają przygotowaniu wszelkiego rodzaju konferencji, szkoleń,
imprez firmowych i integracyjnych, a także spędzeniu czasu
w gronie najbliższych. Lokalizacja hotelu daje możliwość zorganizowania ciekawego programu towarzyszącego o każdej porze
roku: od kuligu czy biesiady przy akompaniamencie góralskiej
kapeli, po aktywną i niecodzienną rozrywkę, np. quady, paintball i park linowy. Specjalnością hotelu jest doskonała kuchnia.
Restauracja znana jest z wykwintnych dań śródziemnomorskich
oraz tradycyjnej, polskiej kuchni regionalnej. Miła i kameralna
atmosfera, elegancki wystrój i profesjonalna obsługa sprzyjają
nieskrępowanym rozmowom podczas spotkań biznesowych,
rodzinnych i towarzyskich. Restauracja realizuje także usługi
cateringowe.
29
30
HOTEL**** „PRESIDENT”
ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 72 11 do 12
fax: +48 33 815 02 73, e-mail: [email protected]
www.hotelpresident.pl
Hotel „President” w Bielsku-Białej to miejsce wyjątkowe,
gdyż mieści się w zabytkowym budynku z XIX wieku – perłą
architektury neorenesansowej i dumą bielszczan. Położony
jest w samym sercu miasta, vis-à-vis zamku, 5 min pieszo od
dworca kolejowego. Oprócz najlepszej w mieście lokalizacji,
hotel „President” znany jest z doskonałej atmosfery i dyskretnego klimatu. Hotel oddaje do dyspozycji swoich gości
40 pokoi, które zostały odrestaurowane w 2009 roku. Pokoje
gościnne rozmieszczone są na 4 piętrach. Pokoje wyróżniają
wysokiej klasy materiały wykończenia wnętrz i stylowe dekoracje – oryginalne obrazy uznanego lokalnego artysty. Dzięki
oknom o podwyższonej izolacyjności akustycznej pokoje są
ciche, co zapewnia komfortowy sen. Wszystkie pokoje w hotelu przeznaczone są dla osób niepalących. Hotel posiada
również pięknie odrestaurowaną restaurację „Renaissance”
oraz kawiarnię „President”. Restauracja „Renaissance” jest
miejscem szczególnym, oferuje swoim gościom niepowtarzalne doznania zarówno smakowe, jak i estetyczne. Szef kuchni
jest w stanie zadowolić najbardziej wymagające podniebienia
gości. Kawiarnia „President” oferuje wyśmienite desery, aromatyczną, włoską kawę, dobrą gatunkowo herbatę i wyjątkowe soki owocowo-warzywne przyrządzane według własnej
receptury.
HOTEL-RESTAURACJA-KARCZMA-STAJNIA***
„STARA SZMERGIELNIA”
ul. Cyprysowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax: +48 33 821 81 90
www.staraszmergielnia.pl, www.stajnia-mikuszowice.pl
[email protected]
Hotel posiada 24 komfortowe pokoje 1 i 2-osobowe, (wyposażone w telewizor LCD, telefon, Internet, łazienkę, suszarkę
do włosów), salkę konferencyjną, restaurację śródziemnomorską, karczmę staropolską. Przy hotelu działa ośrodek jeździecki
GDZIE SPAĆ?
HOTEL*** „SAHARA”
ul. Falista 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 486 11 00
e-mail: [email protected], www.hotelsahara.pl
Hotel „Sahara” zaprojektowany jest z myślą o najbardziej wymagających gościach. Elegancki styl, wspaniały klimat oraz bliskość
przyrody gwarantują idealne warunki do wypoczynku, relaksu
oraz pracy. Pokoje i apartamenty są nowocześnie wyposażone
i urządzone z gustem. Dodatkowe usługi, przemyślane menu, zagospodarowana okolica to nieodzowne elementy, dzięki którym
każdy gość poczuje się wyjątkowo. Cały budynek jest klimatyzowany oraz dostosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Oprócz dwudziestu przytulnych pokoi o wysokim standardzie do dyspozycji gości pozostaje również restauracja „Sahara”
na 90 osób wraz z kameralnym barem i kawiarnia. Goszczący
w restauracji „Sahara” mają okazję delektować się kompozycją
dań kuchni polskiej, w połączeniu z daniami kuchni europejskiej
oraz regionalnej.
31
„Stajnia”. W obiekcie znajduje się karczma staropolska „Stajnia”
z ogródkiem letnim, serwująca potrawy kuchni staropolskiej
oraz restauracja śródziemnomorska „Toskania” oferująca szeroki wachlarz wykwintnych dań, a w szczególności kuchni śródziemnomorskiej. Hotel organizuje wesela, przyjęcia komunijne,
obiady rodzinne, bankiety, wieczory tematyczne, studniówki.
32
PARK HOTEL**** „PAPUGA”
ul. Zapora 3, 43-382 Bielsko-Biała, tel./fax: +48 33 818 58 60
+48 33 818 33 25, e-mail: [email protected], [email protected]
[email protected], www.papuga.pl oder www.wellness.pl
Hotel położony jest w przepięknym parku ze starym drzewostanem, ogrodami z oczkami wodnymi, altaną i miejscem do
grillowania. Posiada komfortowe pokoje, 5 sal konferencyjnych,
restaurację, 2 sale bankietowe z letnim tarasem oraz kawiarnię z letnimi tarasami, pub nocny, centrum odnowy biologicznej Spa & Wellness (basen, jacuzzi, tepidarium, grota solna,
kompleks saun i łaźni parowych, „Oaza spokoju” – miejsce do
odpoczynku i relaksacji, gabinety zabiegowe min. Ayurveda,
kąpiele Kleopatry, kosmetyka twarzy i ciała). Wszystkie pokoje – z widokiem na góry lub park hotelowy – wyposażone są
w łazienkę, balkon lub wykusz, TV – plazma, telefon i Internet
bezprzewodowy. Pyszne potrawy kuchni polskiej i międzynarodowej serwuje restauracja hotelowa. Specjalnością zakładu jest
zupa brokułowo-szparagowa z prażonymi płatkami migdałów,
aromatyczna pierś z kaczki z pieczonym jabłkiem i żurawiną.
PARK HOTEL **** „VIENNA”
ul. Bystrzańska 48, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 496 62 00
fax: +48 33 496 62 99, e-mail: [email protected]
[email protected], www.vienna.pl
Park hotel „Vienna” to luksusowy, elegancki i wygodny hotel,
który oferuje szczególne połączenie tradycji z nowoczesnością.
Spełni on oczekiwania zarówno indywidualnych gości biznesowych, jak i osób nastawionych głównie na turystykę. Ze względu na rozbudowane zaplecze konferencyjno-gastronomiczne
park hotel „Vienna” to również idealne miejsce do organizacji
konferencji, szkoleń, imprez integracyjnych, bankietów, przyjęć
weselnych, jak i innych uroczystości okazjonalnych. Do dyspozycji gości jest: 113 komfortowych pokoi z dostępem do Internetu, 6 sal konferencyjnych, „Vienna Brasserie”, restauracja
„Imperial”, „Lobby Bar” oraz otwierane na zamówienie: „Rabana Club” i „Chata Góralska”.
GDZIE SPAĆ?
„QUBUS HOTEL BIELSKO-BIAŁA“****
ul. Mostowa 2 (Galeria Sfera II), 43-300 Bielsko-Biała
tel. + 48 33 470 21 00, fax: + 48 33 470 22 00
e-mail: [email protected], www.qubushotel.com
Ten luksusowy, otwarty w 2011 roku, 4-gwiazdkowy obiekt wyróżnia się doskonałą lokalizacją oraz wyjątkowym standardem
świadczonych usług. Hotel mieści się w samym centrum miasta
przy ulicy Mostowej w nowoczesnym kompleksie handlowousługowym. To tutaj goście mogą korzystać z oferty multipleksu,
galerii handlowej, banków, kantorów, kafejek i klubów. Nowoczesny design, luksusowe wyposażenie, wysoki standard – to
tylko niektóre cechy pokoi „Qubus Hotel Bielsko-Biała”. Łącznie obiekt posiada 200 komfortowo urządzonych miejsc noclegowych. W każdym pokoju: szeroki wybór kanałów TV Sat,
bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu, telefon, klimatyzacja.
W hotelu znajduje się „Lobby Bar” oraz gustownie urządzona
restauracja, w której serwowane są dania przyrządzone według
tradycyjnych receptur kuchni polskiej i europejskiej, jak również
wyśmienite potrawy sezonowe.
33
MOTELE, PENSJONATY, ZAJAZDY
DOM GOŚCINNY „PRZY CESARSKIM TRAKCIE”
ul. Cieszyńska 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 16 25
fax: +48 33 814 16 20, e-mail: [email protected]
www.domgoscinny.com.pl
Pierwsze w Bielsku-Białej apartamenty na wynajem w systemie
hotelowym. Obiekt oferuje zakwaterownie w kamienicy z XVIII w.
odremontowanej tak aby zapewnić komfortowe warunku pobytu.
Dom gościnny łączy zalety hotelu i tradycyjnego mieszkania.
HOSTEL „ELEKTRON”
ul. Gałczyńskiego 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel +48 33 814 10 85
+48 33 819 11 80, e-mail: [email protected]
www.hotelelektron.pl
Obiekt usytuowany jest w pobliżu centrum miasta w niezwykle
cichej i spokojnej okolicy. Hostel dysponuje 141 miejscami noclegowymi w pokojach o zróżnicowanym standardzie oraz salą
konferencyjną. Restauracja serwuje dania kuchni polskiej sporządzone według tradycyjnej receptury.
HOTEL „BESKID”
ul. Olszówka 24, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 31 20
e-mail: [email protected], www.beskid.bielsko.pl
Obiekt usytuowany jest w rekreacyjnej części miasta, na obrzeżach parku w dzielnicy miasta Cygański Las. W pobliżu znajdują się korty tenisowe (ok. 100 m), basen na powietrzu (ok.
300 m), kolej gondolowa na Szyndzielnię, letni tor saneczkowy na stoku Dębowca (ok. 2 km). Do aktywnego wypoczynku
zachęcają liczne szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, tereny
rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. Łatwy dojazd do centrum
miasta oraz dworców PKP i PKS, autobusami MZK.
34
HOSTEL „GASTHAUS”
ul. Gościnna 23c, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax: +48 33 814 59 88
+48 33 821 39 29, e-mail: [email protected]
www.gasthaus.bielsko.pl
Obiekt dysponuje 21 miejscami noclegowymi w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Pokoje są wyposażone w telewizję
kablową. Do dyspozycji gości dodatkowo caffe-bistro, grill –
ogródek letni, sala konferencyjna. W pobliżu znajduje się kolej
gondolowa na Szyndzielnię. W ofercie również smaczna kuchnia domowa.
HOTEL „OLIMP”
ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 497 52 00
+48 33 497 52 95, fax: +48 33 812 41 10, e-mail: [email protected]
www.olimp.bielsko.pl
49 miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Pokoje są wyposażone w telewizję kablową. Do dyspozycji gości sauna, solarium, siłownia. Dogodne usytuowanie
w centrum miasta, łatwy dojazd, parking strzeżony.
HOTEL „REKORD”
ul. Startowa 13, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 96 10
+48 33 814 69 41, fax: +48 33 829 96 14, e-mail: [email protected]
www.hotel.rekord.com.pl
Położony w Cygańskim Lesie – ulubionym miejscu spacerowym
mieszkańców miasta – ośrodek oferuje 49 miejsc noclegowych
w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych oraz w apartamencie.
Do dyspozycji gości sala konferencyjna, kawiarnia, sauna. Dla
grup zorganizowanych możliwość pełnego wyżywienia i negocjacji cen.
OŚRODEK „TRANSPORTOWIEC”
al. Armii Krajowej 316, 43-309 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 33 814 62 24, e-mail: [email protected]
www.transportowiec.com.pl
Ośrodek usytuowany jest u podnóży Dębowca i Szyndzielni,
5 kilometrów od centrum miasta. Posiada 106 miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych oraz apartamentach. Ośrodek oferuje ponadto kompleksową obsługę
narad, szkoleń, spotkań okolicznościowych oraz wynajem sal
konferencyjnych.
GDZIE SPAĆ?
HOTEL „FOLWARK”
ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 33 828 06 00, e-mail: [email protected]
www.folwark.bielsko.pl
W swej szerokiej ofercie „Folwark” proponuje między innymi
możliwość skorzystania z apartamentów gościnnych. Nowoczesne wyposażenie zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów (łazienka, telewizja satelitarna, łącze internetowe, telefon, barek, lodówka).
35
BESKIDZKIE CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE
ul. I Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 470 83 00, +48 33 470 83 52,
e-mail: [email protected], www.bcsk.arrsa.pl
Obiekt mieści się w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym.
Położony jest przy drodze ekspresowej Bielsko-Biała – Cieszyn
(po prawej stronie za Centrum Handlowym Auchan). Dysponuje 52 miejscami noclegowymi w pokojach 1 i 2 osobowych.
Każdy pokój posiada węzeł sanitarny, tv-sat., telefon, radio
i podłączenie do Internetu. Ponadto w obiekcie znajdują się
4 sale wykładowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt audiovideo, które mogą pomieścić ok. 150 osób.
EWANGELICKI DOM WYPOCZYNKOWY „BETANIA”
ul. Miętowa 70, 43-382 Bielsko-Biała, tel. +48 33 818 32 73
Dom zapewnia całodobowe wyżywienie i 27 miejsc noclegowych. Do dyspozycji gościu udostępniono również werandę,
plac zabaw dla dzieci oraz boisko do siatkówki. W okresie letnim w ofercie również domki campingowe.
36
KWATRY PRYWATNE ALEKSANDRA BOŻEK
ul. Cechowa 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 87 53
+48 608 176 080, e-mail: [email protected]
Mieszkanie trzypokojowe dla 6 osób.
MOTEL „KARCZMA BESKIDZKA”
ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 08 30
tel./fax: +48 33 829 58 10, e-mail: [email protected]
www.karczma-beskidzka.bls.pl
Wszystkie pokoje wyposażone są w TV i łazienkę z natryskiem.
Karczma dysponuje 49 miejscami noclegowymi. W ofercie również pokój z kominkiem, TV i łazienką.
MOTEL „NA SKARPIE”
ul. Czerwona 112, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax: +48 33 822 21 21
e-mail: [email protected], www.naskarpie.com.pl
Atutem motelu są przytulnie wyposażone pokoje, profesjonalna
obsługa oraz przystępna cena. Większość pokoi posiada pełny
węzeł sanitarny, telewizję kablową oraz bezpłatny dostęp do
Internetu. Obiekt dysponuje 43 miejscami noclegowymi.
APARTAMENTY „ROOM SERVICE”
ul. Wapienna 7a, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 32 90
+48 33 852 12 00, +48 33 822 42 81, [email protected]
www.roomservice.net.pl
5. nowo wybudowanych apartamentów, zaaranżowanych
z dbałością o szczegóły. Każdy pokój posiada łazienkę z aneksem kuchennym.
ZAJAZD „U BUŁGARA”
ul. Kryształowa 74, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 33 810 78 74, www.motel.bielsko.pl
Obiekt dysponuje 40 miejscami noclegowymi w pokojach o wysokim standardzie. W obiekcie działa włoska restauracja.
OŚRODEK KONFERENCYJNO-SKOLENIOWY „ZIAD”
al. Armii Krajowej 220, 43-309 Bielsko-Biała,
tel./fax: +48 33 814 21 79, +48 33 813 82 01
e-mail: [email protected], www.ziad.bielsko.pl
Ośrodek, malowniczo położony u podnóży Szyndzielni, posiada
180 miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych, sale konferencyjne, kawiarnię i restaurację.
POKOJE DO WYNAJĘCIA „AGNES”
ul. Jesionowa 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 497 69 98
+48 609 940 073, e-mail: [email protected]
www.noclegi-bielsko.blog.onet.pl
Pokoje z oddzielnym wejściem dla lokatorów są w pełni umeblowane. Do dyspozycji TV, wyposażona kuchnia, lodówka. Jest
również prysznic i toaleta. Budynek położony na spokojnym
GDZIE SPAĆ?
POKOJE GOŚCINNE PRZY PLACU WOLNOŚCI –
MAŁGORZATA SELIGA
pl. Wolności 1/11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 502 614 952
+48 33 810 69 36, e-mail: [email protected]
www.pokoje-bielsko.pl
Pokoje gościnne znajdują się w kamienicy na pięknym rynku
(plac Wolności) w samym centrum Bielska-Białej. Do dyspozycji gości oddano 12 miejsc noclegowych w pokojach, salon do
wypoczynku, aneks kuchenny w pełni wyposażony, bezpłatny
parking oraz dostęp do Internetu.
37
osiedlu, blisko znajdują się sklepy, supermarkety, stacje benzynowe i przystanki autobusowe. Obok jest parking dla samochodów. Bardzo blisko do centrum miasta.
POKOJE DO WYNAJĘCIA „BEGONIA”
ul. Begonii 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 19 54
e-mail: [email protected], www.pokoje-wynajem.blog.onet.pl
Ceny uzależnione od standardu pokoju i wyposażenia. Możliwość wynajęcia na dłuższy okres.
38
OŚRODEK SZKOLENIOWY „SOLVER”
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
Recepcja: tel./fax: +48 33 815 02 02
Dział szkoleń: tel./fax: +48 33 812 26 81
e-mail: [email protected], www.solverszkolenia.pl
Ośrodek znajduje się w samym centrum Bielska-Białej, stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Do dyspozycji gości oddano pokoje jedno-,
dwu- i trzyosobowe (ogółem 100 miejsc). Ośrodek zapewnia
wyżywienie i parking całodobowy, jest również przystosowany
do przyjmowania gości niepełnosprawnych. Dysponuje klimatyzowanymi salami szkoleniowymi z dostępem do Internetu,
wyposażonymi w sprzęt audiowizualny oraz pracownią komputerową na czternaście stanowisk pracujących w sieci.
OŚRODEK SPORTOWO-HOTELOWY „WIDOK CENTRUM”
ul. Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 812 64 39
fax: + 48 33 815 00 25, e-mail: [email protected]
www.widok-centrum.pl
Usytuowany w bliskim sąsiedztwie centrum miasta ośrodek
sportowo-hotelowy, dysponuje 60 miejscami noclegowymi
w komfortowo urządzonych pokojach, wyposażonych w telewizję kablową i bezprzewodową sieć internetową. Ośrodek
posiada salę konferencyjną, restaurację, halę widowiskowosportową, salonik spa, siłownię.
OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY „VICTORIA”
ul. Bratków 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 80 37
fax: +48 33 822 18 75, e-mail: [email protected]
www.bbosir.bielsko.pl
Obiekt zapewnia 40 miejsc noclegowych z pełnym zapleczem
sanitarnym, w pokojach jedno-, dwu-, trzy- i pięcioosobowych.
Ośrodek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ofercie: możliwość organizacji zgrupowań i obozów
szkolnych, imprez sportowych, konferencji i szkoleń. Do dyspozycji gości również hala sportowa z boiskami do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego, sala konferencyjna, siłownia,
sauna, solarium.
DOMY TURYSTY, SCHRONISKA
CHRONISKO GÓRSKIE PTTK „KLIMCZOK”
43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 52 88
e-mail: [email protected]
www.schroniskoklimczok.com.pl
Schronisko posiada 50 miejsc noclegowych w 10 pokojach
dwu-, trzy-, cztero-, pięcio- oraz sześcioosobowych z łazienkami. Do dyspozycji gości pozostają: boisko do siatkówki, stół do
ping-ponga, krąg ogniskowy i plac zabaw dla dzieci. W bezpośredniej bliskości wyciąg narciarski o długości 500 metrów.
Schronisko oferuje organizowanie obozów wypoczynkowych,
jednodniowych wycieczek szkolnych, zimą kuligów skuterem
śnieżnym, latem przejażdżek samochodem terenowym.
GDZIE SPAĆ?
„VILLA LASKOWA”
ul. Laskowa 54, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 97 06
e-mail: [email protected], www.villalaskowa.pl
Zabytkowa i niezwykle urokliwa „Villa Laskowa” została wybudowana w 1890 roku. Ze względu na swoje charakterystyczne
walory architektoniczne i lokalizację w parku leśnym należy do
unikalnych nie tylko w Bielsku-Białej, ale i w regionie.
W willi mieści się jedyna w Polsce enoteka autochtonicznych
win włoskich o doskonałej jakości, promująca kulturę wina
i włoskie regiony winiarskie. Wyjątkowo elegancka oferta „Villi
Laskowa” obejmuje organizowanie degustacji, szkoleń, bankietów, konferencji oraz sześć luksusowych pokoi hotelowych
z dziesięcioma miejscami noclegowymi.
39
SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK „SZYNDZIELNIA”
43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 40 47
e-mail: [email protected], www.szyndzielnia.com.pl
Schronisko posiada 49 miejsc noclegowych w pokojach dwu-,
cztero-, pięcio-, sześcio- oraz ośmioosobowych. Do dyspozycji
gości pozostają: sala do tenisa stołowego, sala telewizyjna i sala
dydaktyczna. Schroniska oferuje także organizację wycieczek
górskich pod opieką przewodnika, ognisk z pieczeniem kiełbasy, dyskotek dla młodzieży.
SCHRONISKO „STEFANKA” NA KOZIEJ GÓRZE
ul. Pocztowa 34, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 23 70
e-mail: [email protected], www.koziagora.republika.pl
Schronisko posiada 36 miejsc noclegowych w pokojach dwu-,
trzy-, cztero-, pięcio-, i sześcioosobowych. Dodatkowo do dyspozycji gości pozostają: duża sala dzienna z kominkiem, plac
zabaw dla dzieci i krąg ogniskowy.
40
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax: +48 33 816 74 66
e-mail: [email protected], www.ssm.bielsko.pl
Schronisko posiada 60 miejsc noclegowych w pokojach dwu-,
trzy-, i sześcioobowych. W budynku znajduje się kuchnia samoobsługowa z pełnym wyposażeniem, jadalnia, świetlica (TV,
tenis stołowy), pełny węzeł sanitarny.
DOM TURYSTY PTTK
ul. Krasińskiego 38, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 33 812 30 19, www.pttk.bielsko.pl
Dom Turysty PTTK usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS, PKP i centrum miasta. Ośrodek dysponuje 20
miejscami noclegowymi w pokojach jedno-, dwu-, trzy- oraz
pięcioosobowych o różnym standardzie. Posiada także własny
bezpłatny parking dla gości hotelowych. Stołówka serwuje
smaczną i tanią kuchnię domową.
POLA NAMIOTOWE
KEMPING „POD DĘBOWCEM”
ul. Karbowa 15, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 60 80
fax: +48 33 821 61 81, e-mail: [email protected]
[email protected], www.camping.bielsko.com.pl
Kemping położony jest u stóp Szyndzielni 5 km od centrum
miasta. Posiada stanowiska z przyłączami elektrycznymi,
ponumerowane i odgrodzone zielenią; teren campingu jest
ogrodzony, oświetlony, chroniony całą dobę; do dyspozycji
gości: świetlica z TV-SAT, bar, stoły bilardowe, tenis stołowy,
plac do gier, najazd ze stanowiskiem do mycia, mały warsztat
naprawczy dla samochodów; w bezpośrednim sąsiedztwie
kempingu znajdują się dwie restauracje serwujące dania kuchni
międzynarodowej i polskiej; w odległości kilkuset metrów działa
całoroczny tor saneczkowy; dojazd autobusem nr 8. Zdobywca
tytułu MISTER CAMPING w latach 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2007.
GDZIE SPAĆ?
KEMPING „ONDRASZEK”
ul. Pocztowa 43, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 64 25
fax: +48 33 814 36 01, e-mail: [email protected]
www.tkkfblonia.ovh.org
Kemping położony jest na zagospodarowanym terenie rekreacyjnym miasta. Można tutaj pospacerować, pojeździć na rowerze, zagrać w piłkę, posilić się w jednym z licznych punktów
gastronomicznych. W pobliżu Błonia – raj dla dzieci: nowoczesny plac zabaw, basenik ze zjeżdżalnią i miasteczko rowerowe
z wypożyczalnią rowerów. Koło kempingu przechodzi jedna
z przyjemniejszych tras wycieczkowych Bielska – szlak na Kozią
Górę. Kemping oferuje: 82 miejsca noclegowe w bungalowach,
50 miejsc namiotowych oraz 20 miejsc na samochody typu
„caravan”.
41
CO ROBIĆ?
42
MUZEA, GALERIE, TEATRY
Muzeum w Bielsku-Białej – Zamek Sułkowskich
ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 06 56
e-mail: [email protected], www.muzeum.bielsko.pl
Ekspozycja stała: historia i sztuka Bielska-Białej. Zbiory obejmują eksponaty z zakresu archeologii, historii, etnografii i sztuk
plastycznych. Godziny otwarcia: poniedziałek – nieczynne, wtorek - piątek: 9.00 – 17.00, sobota - niedziela: 10.00 – 15.00.
Muzeum Techniki i Włókiennictwa –
Oddział Muzeum w Bielsku-Białej
ul. Sukiennicza 7, (wejście od placu Żwirki i Wigury)
43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 23 67
e-mail: [email protected], www.muzeum.bielsko.pl
Ekspozycja w dawnej fabryce. Obejmuje imponujący zbiór dawnych maszyn włókienniczych, drukarskich i dawnych pojazdów
strażackich. Godziny otwarcia: poniedziałek – nieczynne, wtorek - piątek: 9.00 – 16.00, sobota - niedziela: 10.00 – 15.00.
CO ROBIĆ?
Dom Tkacza – Oddział Muzeum w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 71 76
e-mail: [email protected], www.muzeum.bielsko.pl
Zrekonstruowany, drewniany dom sukienników bielskich.
W trzech izbach zobaczyć można wystrój mieszkania i warsztatu
tkacza bielskiego z II poł. XIX w. Godziny otwarcia: poniedziałek
– nieczynne, wtorek - piątek: 9.00 – 16.00, sobota - niedziela:
10.00 – 15.00.
43
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11a, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 58 61
fax: +48 33 812 41 19, e-mail: [email protected]
www.galeriabielska.pl
Czasowe ekspozycje sztuki współczesnej artystów krajowych
i zagranicznych. Galeria jest czynna codziennie od 10.00 do
18.00.
Prywatne Muzeum Literatury
ul. Pankiewicza 1, 43-300 Bielsko-Biała
Ekspozycja ręcznie przepisywanych i ilustrowanych przez Tadeusza Modrzewskiego dzieł Reymonta. Godziny otwarcia:
codziennie od 9.00 do 17.00.
Galeria Fotografii „B&B”
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 09 55
e-mail: [email protected], www.baturo.art.pl
Wystawy fotografii artystycznej autorów krajowych i zagranicznych w galerii przy ul. 1 Maja 12. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00. Wstęp wolny.
44
Galeria Rzeźby i Ceramiki „Ars Nova”
ul. Kościelna 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 21 82
e-mail: [email protected], www.arsnova.art.pl
Galeria Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury
ul. 1 Maja 8, tel. +48 33 822 05 93
e-mail: [email protected], www.rok.bielsko.pl
Czasowe ekspozycje sztuki ludowej Beskidów, wystawy fotografii, malarstwa, rzeźby. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
od 10.00 do 17.00. Wstęp wolny.
Galeria „Wzgórze” Franciszka Kukioły
ul. Wzgórze 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 27 05
e-mail: [email protected], www.bielitz.pl
Współczesne malarstwo i grafika.
CO ROBIĆ?
Teatr Lalek „Banialuka”
ul. Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 10 46
tel. +48 33 822 10 47, e-mail: [email protected]
www.banialuka.pl
„Banialuka” jest jednym z najstarszych teatrów lalek w Polsce
i jednym z najbardziej znanych w kraju i na świecie. Założyli go
w 1947 roku artyści plastycy Jerzy Zitzman i Zenobiusz Zwolski.
Plastyczny rodowód teatru na wiele dziesięcioleci zadecydował o jego artystycznym obliczu. Ze swoimi przedstawieniami
„Banialuka” odwiedziła kilkadziesiąt krajów świata, wśród nich
Japonię, Chile i Stany Zjednoczone. Od 1966 roku jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek, jednego
z najważniejszych przeglądów lalkarskich świata.
45
Teatr Polski w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 84 51
tel. +48 33 822 84 52, e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected], www.teatr.bielsko.biala.pl
Od 1890 do 1945 Teatr Miejski grający w języku niemieckim.
Powołane w 1921 roku Towarzystwo Teatru Polskiego organizuje
polskie przedstawienia, mając scenę do dyspozycji przez jeden,
później dwa a wreszcie trzy dni w tygodniu. Od 1945 roku
stały zawodowy Teatr Polski. Obecnie pod kierunkiem Roberta
Talarczyka jedna z najciekawszych scen w kraju, głośna za
sprawą takich przedstawień jak „Żyd” czy „Bitwa o Nagar Khel”
autorstwa bielszczanina Artura Pałygi. Teatr oferuje możliwość
zwiedzania „od kulis” po uprzednim uzgodnieniu terminu
w Biurze Promocji (tel. +48 33 822 84 53).
46
Bielskie Centrum Kultury
ul. Słowackiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Sekretariat: tel. +48 33 828 16 40
Bilety, rezerwacje: tel. +48 33 828 16 45
fax: +48 33 828 16 65
e-mail: [email protected], www.bck.bielsko.pl
Bielskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą od 1 stycznia 1988, uhonorowaną Platynowym
Laurem Umiejętności i Kompetencji 2001. Jest organizatorem
licznych imprez kulturalnych, spośród których na wyróżnienie
zasługują przede wszystkim: Festiwal Kompozytorów Polskich
poświęcony pamięci prof. Henryka Mikołaja Góreckiego, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum
in Musica” oraz Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej.
WIR EMPFEHLEN IHNEN …
47
48
OBIEKTY SAKRALNE
Katedra św. Mikołaja
pl. św. Mikołaja 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 45 06
e-mail: [email protected], www.katedra.bielsko.pl
Pierwotnie gotycka, zbudowana w XV w. Przebudowana na
początku. XX w. w stylu neoromańskim z wpływami secesji.
Kościół Opatrzności Bożej
pl. Opatrzności Bożej 19, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 45 07
e-mail: [email protected], www.opatrznosc.pl
Barokowy, wzniesiony w XVIII w. Wnętrze zawiera piękne wyposażenie rokokowe (ambona w kształcie łodzi, chrzcielnica).
Kościół św. Barbary
ul. Cyprysowa 25, 43-310 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 01 50
e-mail: [email protected], www.parafia.twojestrony.pl
Drewniany, zbudowany w XVII w. We wnętrzu posiada staropolskie polichromie z XVIII w. oraz szereg cennych rzeźb i obrazów z XV-XVIII w.
INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Kościół św. Stanisława
ul. św. Stanisława 6, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 15 60
e-mail: [email protected], www.stare.bielsko.opoka.org.pl
Gotycki, zbudowany w II połowie XIV w. Wnętrze zawiera gotyckie portale, cenne polichromie z XIV i XVI w. oraz piękny
tryptyk ołtarzowy z początku XVI w.
49
Ewangelicko-augsburski kościół Marcina Lutra
ul. Staszica 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 93 72
Zbudowany w XVIII w. w stylu klasycystycznym, wyposażony
min. w cenne organy z XIX w.
Ewangelicko-augsburski kościół Zbawiciela
pl. M. Lutra 3, tel. +48 33 815 00 35
Zbudowany w XVIII w. Przebudowany w stylu neogotyckim
w XIX w.
PARKI KRAJOBRAZOWE
Rezerwat przyrody Stok Szyndzielni
Obejmuje północny stok góry Szyndzielni: znaczne zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych regla dolnego i górnego.
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
Obejmuje tereny gór Szyndzielni, Błatniej i Klimczoka; cenne
drzewostany i ciekawa rzeźba terenu.
50
Park Krajobrazowy Beskidu Małego
Obejmuje tereny przełęczy Przegibek i Łysej Góry; zbiorowiska
roślinne porośnięte buczyną, zarastające łąki.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Wapienicy”
Obejmuje dolinę rzeki Wapienica; zbiorowiska roślinne – buczyny, bór mieszany, ciekawe rośliny chronione.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Cygański Las”
Skupisko roślin chronionych, lasy piętra pogórza i regla dolnego.
WYCIĄGI NARCIARSKIE
Szyndzielnia – Hala Kamienicka
Długość: 275 m,
Różnica poziomów: 43 m,
Przepustowość: 540 osób na godzinę,
Godziny otwarcia: 9.00 – 17.30.
INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Kolej liniowa na Szyndzielnię
al. Armii Krajowej 366, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 44 81
e-mail: [email protected], www.ziad.bielsko.pl
Długość trasy – 1810 m. Różnica wysokości – 449,13 m. Czas
jazdy – 6,05 min. Prędkość jazdy – 5m/sek.
Kolejka przystosowana jest do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a także wózków dziecięcych, rowerów, nart i innego bagażu. Kolejka czynna w godzinach: 9.0019.30 – latem, 9.00-17.30 – zimą (w poniedziałki od 10.00).
INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Stok Klimczoka – Polana
Długość: 430 m,
Różnica poziomów: 105 m,
Przepustowość: 460 osób na godzinę,
Godziny otwarcia: 9.00 – 16.00.
51
Rekreacyjny tor saneczkowy (całoroczny)
ul. Skalna 58, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 827 55 67
e-mail: [email protected]
www.torsaneczkowy.bielsko.pl
Długość zjazdu – 400 m. Długość wjazdu – 100 m. Całoroczny
rekreacyjny tor saneczkowy znajduje się u podnóża Dębowca, 300 metrów od końcowego przystanku autobusów linii 8,
400 metrów od parkingu. Do dyspozycji zjeżdżających pozostaje 29 sanek. Na trasie zjazdu znajdują się 3 tunele i 4 pełne
zakręty. Godziny otwarcia: od 9:00 do 19:30 – latem, od 9:00
do 16:00 – zimą, wiosną i jesienią w dni pogodne tor czynny
do zmroku.
52
Kryta pływalnia „Troclik”
ul. Sosnkowskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 33 499 88 59, e-mail: [email protected]
www.bbosir.bielsko.pl Obiekt posiada dwa baseny: sportowy (25 x 12,5 m; głębokość
od 1,35 m do 1,80 m; podświetlany; 6 torów) i rekreacyjny
(12,5 x 6 m; głębokość od 0,4 m do 1,1 m; podświetlany),
zjeżdżalnię o długości 54 m i średnicy 100 cm, dwie wanny
z hydromasażem (jacuzzi), dwie sauny suche, gabinet masażu,
solarium, „Vacuum Fitness”, sklepik pływacki, kawiarnię i szatnię. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Basen czynny cały rok.
Kryta pływalnia „Aqua”
ul. Langiewicza 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel. + 48 33 829 00 20, e-mail: [email protected]
www.plywalniaaqua.pl W obiekcie znajduje się basen sportowy (25 x 12,5 m; głębokość 1,2–1,8 m) z masażem ściennym, brodzik dla dzieci
(5 x 5 m; głębokość 0,25–0,3 m), basen rekreacyjny z biczami
wodnymi (3 x 5 m; głębokość 1,0–1,1 m), 6-osobowa sauna
sucha, kawiarenka i sklepik ze sprzętem pływackim; nowoczesna siłownia i sala fitness. Obiekt dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Basen czynny cały rok.
Pływalnia „Panorama”
ul. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel. + 48 33 822 18 75, e-mail: [email protected]
www.bbosir.bielsko.pl
W obiekcie znajdują się 2 baseny o wymiarach 50 x 25 m:
pływacki (głebokość od 1,6 do 4,5 m) i dziecięcy (głebokość
do 1,4 m), 15-metrowa skocznia, 42-metrowa zjeżdżalnia,
2 boiska do siatkówki plażowej, wypożyczalnia sprzętu, przebieralnia, zaplecze gastronomiczne. Obiekt wpisany do rejestru
zabytków. Pływalnia czynna w sezonie letnim.
GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE –
GRUPA BESKIDZKA
tel. +48 33 829 6900, tel. alarmowy 985 lub +48 601 100 300
Stacja Klimczok, schronisko PTTK – dyżury całoroczne, całodobowe.
Stacja Dębowiec, ośrodek kempingowy – dyżury w okresie zimowym:
soboty i niedziele.
Stacja Szyndzielnia, schronisko PTTK – dyżury w okresie zimowym:
soboty i niedziele.
INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Pływalnia „Start” (miniaquapark)
ul. Startowa 36, 43-300 Bielsko-Biała
tel +48 33 499 88 57, e-mail: [email protected]
www.bbosir.bielsko.pl Obiekt obejmuje dwie strefy. Strefa basenowa: basen sportowy
dla pływających (21 x 50 m głębokość: 1,35–1,8 m), basen
rekreacyjny o kształcie nieregularnym (32 x 58 m, głębokość
0,01–0,8 m do 1,25 m) z wieloma atrakcjami wodnymi: rwąca
rzeka, linarium, gejzery, jeżyki wodne, stanowiska do masażu
ściennego, zjeżdżalnia kręta, zjeżdżalnia kaskadowa, wodogrzmoty, brodzik dla dzieci (kształt nieregularny: 7,5 x 12,5 m,
głębokość: 0,15 x 0,35 m) wraz z placem zabaw. Woda w basenie rekreacyjnym oraz w brodziku dla dzieci jest podgrzewana.
Atrakcję wizualną basenu stanowią dwie fontanny wraz z przepływającym pomiędzy nimi potokiem. Wokół niecek basenowych – trawiaste plaże oraz drewniane podesty do plażowania.
Strefa rekreacyjno-sportowa obejmuje: dwa oświetlone korty
tenisowe, dwa boiska do piłki plażowej, boisko do streetballa,
ściankę wspinaczkową o wys. 8,2 m z automatycznym systemem asekuracji, mini-amfiteatr z muszlą koncertową. Atrakcje
są wygrodzone i wyposażone w trybunki dla widzów. Na terenie
obiektu usytuowane są punkty gastronomiczne. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strefa basenowa
czynna od maja do września. Strefa rekreacyjno-sportowa czynna od kwietnia do października. Obiekt uruchomiony w 2011 r.
53
DOKĄD NA ZAKUPY?
54
STREFY HANDLOWE
Galeria Sfera to śródmiejska przestrzeń publiczna w BielskuBiałej łącząca w sobie wiele różnorodnych funkcji. Składa się
między innymi z galerii handlowej z bezkonkurencyjną ofertą
250 sklepów czołowych marek polskich i zagranicznych, biurowca, 25 kawiarni i restauracji, czterogwiazdkowego hotelu
„Qubus”, nowoczesnego kina z 7 salami, klubu fitness, a także
klubu muzycznego z kręgielnią i dyskoteką. Ponadto już wkrótce
na terenie galerii zostanie oddana do użytku atrakcyjna część
mieszkalna, złożona z apartamentów z zielonymi tarasami (tworzącymi zadrzewiony park na dachu galerii). Sfera to doskonałe
miejsce spotkań i zakupów, komfortowe i funkcjonalne, z największym w mieście parkingiem (2200 miejsc).
DOKĄD NA ZAKUPY?
Ulica 11 Listopada – główny deptak handlowy miasta. Łączy
podzielone rzeką Białą dwie części miasta – Bielsko i Białą. We
wznoszących się po obu stronach ulicy zabytkowych kamienicach oraz w budynkach stojących przy dwóch przylegających
do deptaku placach – mieszczą się sklepy różnych branż. Przy
pl. Wojska Polskiego działa duży SDH Klimczok. Obok pl. Wolności znajduje się budynek historycznego hotelu „Pod Czarnym
Orłem”, dziś hotelu „Pod Orłem”, w którym obecnie zamiast
pokoi hotelowych są biura i pasaż handlowy z ekskluzywnymi
butikami. Drugi taki pasaż istnieje w budynku dawnego Wiedeńskiego Towarzystwa Kredytowego, a teraz Centrum Handlowego Biała przy ul. 11 Listopada.
55
Sarni Stok – duże centrum handlowe usytuowane po zachodniej stronie ulicy Warszawskiej, głównej trasy komunikacyjnej
prowadzącej z Bielska-Białej w kierunku Katowic i Warszawy.
Centrum tworzy kompleks wielkopowierzchniowych sklepów
– spożywczego Carrefour oraz Media Markt ze sprzętem audiowizualnym i AGD – wraz z pasażem wypełnionym butikami, stoiskami handlowymi, gastronomicznymi i usługowymi.
W centrum funkcjonuje prawie 70 sklepów i punktów usługowych. Klienci odwiedzający Sarni Stok mają do dyspozycji
dwupoziomowy parking.
Tesco i Castorama – po zachodniej stronie ulicy Warszawskiej,
obok wiaduktu z rozjazdami w kierunku Krakowa i Cieszyna,
znajdują się dwa duże pawilony handlowe. Tesco obok artykułów spożywczych oferuje bogaty wybór towarów innych branż.
Oprócz sklepu Tesco w obiekcie funkcjonuje pasaż handlowousługowy z 42 sklepami i punktami usługowymi. Castorama
specjalizuje się w materiałach dla domu i ogrodu.
56
Auchan – centrum handlowe znajdujące się obok ulicy Bohaterów Monte Cassino, trasy wiodącej z Bielska-Białej w kierunku Cieszyna. Obiekt ma interesującą, stylizowaną elewację,
przypominającą wyglądem architekturę zabytkowego dworca
kolejowego stacji Bielsko-Biała Główna. Budynek mieści hipermarket, sklepy, punkty usługowe i lokale gastronomiczne.
Po sąsiedzku usytuowany jest sklep z artykułami budowlanymi
i dekoracyjnymi Leroy Merlin oraz sklep ze sprzętem sportowym Decathlon.
Gemini Park – centrum handlowo-rozrywkowe otwarte w maju
2009 roku jest zlokalizowane w południowej części Bielska-Białej, przy zbiegu zachodniej obwodnicy miasta oraz tras prowadzących w stronę Szczyrku i Żywca. Obiekt znajduje się w niedużej odległości od centrum miasta, dworca PKP i PKS, w bliskim
sąsiedztwie największych bielskich osiedli mieszkaniowych,
a także terenów zielonych. Centrum przylega bezpośrednio do
urokliwego parku Strzygowskiego rozciągającego się nad rzeką Białą. W galerii handlowej funkcjonuje blisko 90 sklepów,
punktów gastronomicznych i usługowych, hipermarket Real,
a także 10-salowe kino sieci Cinema City. W fasadę budynku
wpisany jest mural o powierzchni 450 m² autorstwa znanego
artysty Leona Tarasewicza. Gemini Park to miejsce, w którym
harmonijnie królują zakupy i rozrywka.
NOTATKI
Copyright by:
Wydział Promocji Miasta
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
www.bielsko-biala.pl
[email protected]
Bielsko-Biała 2012
All right reserved
Photo:
B. Chrobak; L. Cykarski;
W. Gorgolewski;
J. Grabowski; R. Hryciów;
D. Watts; T. Wójcik;
archiwum Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
www.it.bielsko.pl
+48 33 819 00 50
przeżyjesz dwa razy więcej
przewodnik turystyczny
historia • muzea • turystyka • kultura
rozrywka • restauracje • noclegi

Podobne dokumenty