Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła

Transkrypt

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła
Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła
Zbiorcze zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Próba: 833 os.
1. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?
Zaglądam na portale
społecznościowe
Sprawdzam pocztę
Rozmawiam ze znajomymi
Gram w gry
Przeglądam ofertę sklepów
internetowych, aukcji
Uczę się korzystając z platform
edukacyjnych
Szukam informacji
potrzebnych do nauki
Korzystam z zasobów portalu
IT Szkoła
Szukam treści rozrywkowych,
muzyki
Przeglądam serwisy
informacyjne
Bardzo często
1
424
(51.46%)
319
(38.71%)
426
(51.70%)
145
(17.60%)
93
(11.29%)
69
(8.37%)
268
(32.52%)
35
(4.25%)
436
(52.91%)
199
(24.15%)
Często
2
244
(29.61%)
347
(42.11%)
257
(31.19%)
170
(20.63%)
308
(37.38%)
209
(25.36%)
409
(49.64%)
185
(22.45%)
300
(36.41%)
343
(41.63%)
Raczej rzadko
3
93
(11.29%)
150
(18.20%)
118
(14.32%)
350
(42.48%)
354
(42.96%)
418
(50.73%)
112
(13.59%)
395
(47.94%)
57
(6.92%)
224
(27.18%)
Nigdy
4
58
(7.04%)
3
(0.36%)
14
(1.70%)
144
(17.48%)
53
(6.43%)
110
(13.35%)
13
(1.58%)
187
(22.69%)
9
(1.09%)
36
(4.37%)
średnia
1.74
1.80
1.66
2.61
2.45
2.71
1.84
2.92
1.55
2.12
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 824
2. Skąd dowiedziałeś/łaś się o Programie IT Szkoła?
n
Od nauczyciela
Od znajomych
Sam/a wyszukałem/łam w Internecie
W inny sposób (jaki?)
W tym pytaniu udzielono odpowiedzi otwartych.
Odpowiedzi na pytania otwarte
nie pamiętam, nie pamiętam, ale chyba od nauczyciela
%
757
13
20
14
94.15
1.62
2.49
1.74
Ilość
2
od siostry
2
w szkole; plakatu, który był zamieszczony w szkole.
2
z informacji po programie Informatyka +
1
Zająłem czołowe miejsce w ogólnopolskim rankingu informatyka+ Wtedy przyjrzałem się temu
programowi.
1
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 804
3. Gdzie i jak często korzystasz z portalu IT Szkoła?
W szkole na lekcjach
W domu na polecenie
nauczyciela
W domu z własnej inicjatywy
Prawie
codziennie
1
34
(4.30%)
23
(2.91%)
27
(3.42%)
1-2 razy w
tygodniu
2
198
(25.06%)
146
(18.48%)
122
(15.44%)
Rzadziej niż
Sporadycznie
raz w tygodniu
4
3
128
416
(16.20%)
(52.66%)
214
397
(27.09%)
(50.25%)
176
449
(22.28%)
(56.84%)
średnia
3.19
3.26
3.35
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 790
4. Które z zasobów portalu są dla Ciebie najbardziej przydatne?
n
Wykłady w postaci filmów
Zeszyty dydaktyczne
Prezentacje
Testy sprawdzające wiedzę
Zajęcia zdalnego koła naukowego
Wszystkie są przydatne
221
229
292
352
65
223
%
29.39
30.45
38.83
46.81
8.64
29.65
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 752
5. Co zachęca Cię do korzystania z portalu IT Szkoła? (wybierz najwyżej 3 odpowiedzi)
n
Dostęp do materiałów dydaktycznych dostosowanych do
moich potrzeb i poziomu wiedzy
Możliwość wzięcia udziału w konkursach z nagrodami
Możliwość uczenia się bez wychodzenia z domu
Możliwość uzyskania certyfikatu
Wielu moich znajomych korzysta i możemy wymieniać
się uwagami
Moja szkoła jest zarejestrowana w Programie IT Szkoła
Nauczyciel informatyki nagradza moje zaangażowanie w
%
280
38.25
191
345
474
26.09
47.13
64.75
61
8.33
363
357
49.59
48.77
naukę z wykorzystaniem materiałów z IT Szkoła
Inne (jakie?)
W tym pytaniu udzielono odpowiedzi otwartych.
31
Odpowiedzi na pytania otwarte
4.23
Ilość
ocena z informatyki
4
dostęp do DreamSpark Premium
2
dostęp MSDNAA
2
materiały do matury z informatyki
1
możliwość poszerzenia zakresu mojej wiedzy w dziedzinie, która mnie interesuje
1
możliwość rozszerzenia swoich kwalifikacji
1
możliwość rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności
3
nauczyciele "kazali" nam wziąć udział w programach i konkursach organizowanych przez IT Szkoła
2
nie realizowanie programu nauczania informatyki w mojej szkole - niekompetentny nauczyciel
1
wiadomości odnoszące się do obróbki obrazu
1
nic
7
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 732
6. Czego najbardziej brakuje Ci na platformie edukacyjnej jaką jest IT Szkoła?
n
Kontaktu z nauczycielem/ instruktorem
Możliwości wymiany informacji z innymi użytkownikami
(np. przy pomocy czatu, formu)
Możliwości wpływania na tematykę treści edukacyjnych
zamieszczanych na portalu
Niczego mi nie brakuje
Inne(jakie?)
W tym pytaniu udzielono odpowiedzi otwartych.
Odpowiedzi na pytania otwarte
%
160
21.95
301
41.29
207
28.40
235
36
32.24
4.94
Ilość
bardziej szczegółowo dla lepszych uczniów, ja np. chciałbym mieć jakieś testy itp. z języka php :)
1
brakuje kursów odnośnie programowania (najlepiej z radami od wieloletnich praktyków)
3
kursów algorytmicznych
2
zaawansowanych materiałów dotyczących algorytmiki jak na was.zaa. mimuw.edu.pl
1
kursów bardziej tematycznych, te obecne są zbyt ogólne.
1
kursy oparte na wykorzystaniu oprogramowania GNU
1
większej ilości i różnorodności kursów
2
możliwość zadawania pytań instruktorom prowadzącym wykład
1
nic
4
niektóre wykłady w formie filmów są na bardzo niskim poziomie. Uważam, że osobiście korzystając z
zasobów Internetu(zakładając, że nie wiem nic o danym temacie i odpowiednio przygotowując się do
niego ) byłbym w stanie stworzyć dużo lepszy wykład
1
po zrobieniu testu nie jestem w stanie się dowiedzieć na jakie pytania źle odpowiedziałem, więc nie
wiem co jest błędem, a co nie (brak odpowiedzi na pytania)
3
podstaw logiki w prowadzeniu kursu i debugowania materiałów/testów.
1
programów ukazujących ( i wprowadzających uczniów w ) prawdziwe obowiązki informatyka w pracy
na różnych stanowiskach.
1
tego ze nie otrzymalem klucza rejestracyjnego dla oprogramowania microsoftu!!! Poza tym kontaktu
mailowego z przedstawicielem panstwa portalu........... zostalem bez odpowiedzi na moje pytanie
1
CoDa
1
Dreamspark
1
dyplomu, który dawałby coś w pracy...
1
dysku w chmurze o pojemności co najmniej 20GB
1
facebooka
1
kompresji wiedzy - nikt nie będzie oglądał 2 godzinnych wykładów; możliwości pobrania filmów itp.
do przeglądania offline np. na tablecie podczas zajęć szkolnych i realizacji projektów - najlepsze
rozwiązanie to aplikacja na androida, ios i windowsa
1
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 729
7. Czy poleciłbyś/łabyś komuś Program IT Szkoła?
n
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
%
184
369
122
28
33
25.00
50.14
16.58
3.80
4.48
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 736
8. Z jakich innych portali i platform edukacyjnych korzystasz?
n
Nie znam innych portali tego typu
Scholaris
KhanAcademy
Interklasa
Inne(jakie?)
W tym pytaniu udzielono odpowiedzi otwartych.
Odpowiedzi na pytania otwarte
%
600
35
25
54
58
81.74
4.77
3.41
7.36
7.90
Ilość
Codecademy
11
Moodle
4
Cisco
2
E-learning
2
Fronter
2
szkoła sukcesu
2
benchmark.pl
1
busuu
1
Centra Talentu
1
Cisco Netacad
1
Cisco Networking Academy
1
code.org
1
edu.centratalentu.pl
1
facebook
2
Google
2
HackTheUniverse, LearningPorgrammers (Facebook)
1
http://www.elipsa.malopolska.pl/
1
main.edu.pl
1
Matematyka-Reaktywacja
1
matematyka.pisz.pl
1
microsoft virtual academy
1
MVC
1
oedu.pl
1
Otland.net
1
Platforma edukacyjna ZSP Grójec
1
platforma.edu.pl
1
redtube,youtube,
1
SIGG
1
sofizmat
1
Strony poświęcone tematyce programu Blender
(http://polskikursblendera.pl)(http://www.blenderguru.com)
1
szkoła sukcesu edycja 2
1
wykop.pl
1
Youtube, książki (zdecydowanie nie te których używamy w szkole), fora i strony internetowe
dotyczące samorozwoju.
1
Zadane.pl
1
zadania.oig.edu.pl
1
żadne
2
Zamkor/Platforma edukacyjna/platforma.edu.pl; kursy teorii muzyki, programowaniana, obróbki
audio i video YouTube
1
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 734
Metryczka
9. Wiek
n
Poniżej 16 lat
16-19 lat
Powyżej 20 lat
8
685
48
%
1.08
92.44
6.48
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 741
10. Proszę zaznaczyć płeć
n
Kobieta
Mężczyzna
346
393
%
46.82
53.18
Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie: 739