1% dla Bartka

Transkrypt

1% dla Bartka
1 % z podatku dla Bartka
Pamiętacie mnie? Mam na imię Bartek Witkowski, choć wszyscy mówią na mnie „Szprotka”.
Mam juŜ 3,5 roku i nadal mam chore serducho. Praktycznie jest do wyrzucenia, a dokładniej
do wymiany na nowe. Obecnie czekam na przeszczep serca i nadal wierzę, Ŝe wszystko jest
moŜliwe. Podobno z nowym sercem będę mógł normalnie biegać a ja marzę, Ŝeby wreszcie
dogonić mojego brata bliźniaka. Do tej pory jeszcze mi się to nie udało, bo on biega coraz
szybciej a ja wcale! Ale…moŜe kiedyś… Dlatego proszę Wszystkich o wsparcie finansowe.
Aby wesprzeć naszego synka w ten sposób naleŜy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać
następujące informacje w odpowiednie rubryki:
Cel szczegółowy 1%: 1% OPP: Bartosz Witkowski
Nazwa OPP: Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
Numer KRS: 0000266644
Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, nie moŜe ona
przekraczać 1% kwoty podatku naleŜnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w
dół.
Wszystkie osoby, które zechcą pomóc Bartkowi mogą równieŜ wpłacać środki bezpośrednio
na konto w Fundacji Serce Dziecka.
Nr konta: PL 12 1160 2202 0000 0001 4668 2533
Koniecznie z dopiskiem „Bartosz Witkowski”
Aktualne informacje o Bartku na www.gamonie.com

Podobne dokumenty