Julia WILCZYŃSKA - Uniwersytet Pedagogiczny

Transkrypt

Julia WILCZYŃSKA - Uniwersytet Pedagogiczny
Julia WILCZYŃSKA
STOPIEŃ NAUKOWY
doktor
STANOWISKO
lektor
KATEDRA
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru
Językowego
PEŁNIONE FUNKCJE W UCZELNI
Senator
członek Rady Wydziału
koordynator III roku, studia stacjonarne
współpracuje z Instytutem Filologii Polskiej UP (studia
podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako
obcego)
ROZPRAWA DOKTORSKA
TEMAT ROZPRAWY
« Le “retour” de l'Alsace à la France après la Seconde Guerre
mondiale (1944-1951) : aspects politiques, culturels et sociaux. »
PROMOTOR
prof. Józef Łaptos (UP), prof. Sylvain Schirmann (Université de
Strasbourg)
RECENZENCI
prof. Horst Buszello (Pädagogische Hochschule Freiburg), prof. JeanFrançois Eck (Université de Lille 3), prof. Bernard Vogler (Université
de Strasbourg), prof. Małgorzata Willaume (UMCS)
ROK OBRONY
2012
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Historia współczesna; społeczne i kulturowe przemiany
jednoczącej się Europy; komunikacja międzykulturowa;
nauczanie języka polskiego jako obcego
PROWADZONE ZAJĘCIA
Practical English Language Skills (III rok, studia stacjonarne i niestacjonarne)
Practical English Language Skills (II rok, Filologia Romańska, angielski jako
drugi kierunek)
Seminarium licencjackie
Britain's Entry to the ECC
Practical English Vocabulary for the Study of History
Polish Language Course
Introduction to Polish Culture and History with Field Trips and Museum
Workshops
UDZIAŁ W KONFERENCJACH
2007 2nd Biannual International Conference on Teacher Education. Uniwersytet Castilla-La Mancha
(Cuenca, Hiszpania)
2009 3rd International May Conference on English Studies. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
PUBLIKACJE
MONOGRAFIE
--------
ARTYKUŁY
Anglo-French relations during the Second World War and their profound effect on the developments
of the post-war European alliance in New Trends in English Teacher Education, Castilla-La
Mancha: UCLM, 2008.
The New School Movement in Europe 1889-1932 in Current Issues in English Studies, Kraków: UP,
2009. (with Laurent Gutierrez)
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
2010 Deutche Akademische Austausch Dienst (DAAD)-Preis
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH
GRANTY
--------
WIZYTY STUDYJNE
Université Paris XII, Francja
Université de Strasbourg, Francja
Pädagogische Hochschule Freiburg, Niemcy
ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA NAUKOWA
Pädagogische Hochschule Freiburg, Niemcy
Université de Strasbourg, Francja
PROMOTORSTWO
LICENCJATY
10 (2015/2016)
RECENZJE
LICENCJATY
8 (2015/2016)
MAGISTERIA
2 (2014/2015)
KONTAKT
[email protected]
DATA AKTUALIZACJI
16. 12. 2016r.