INFO Polscy twórcy filmowi uczą się od najlepszych!

Transkrypt

INFO Polscy twórcy filmowi uczą się od najlepszych!
Warszawa, 30 czerwca 2013r.
Polscy twórcy filmowi uczą się od najlepszych realizatorów dźwięku filmowego!
Dziś w Warszawie ostatni dzień konferencji „Amerykański i europejski punkt słyszenia: czy się róŜnią?”
z udziałem twórców dźwięku filmowego z USA, Anglii, Francji i Niemiec. Niekwestionowaną gwiazdą tego
wydarzenia jest Richard King laureat 3 Oskarów za dźwięk do filmów tak znanych jak: „Incepcja”,
„Mroczny Rycerz” czy „Pan i władca na krańcach”.
Po raz pierwszy w Polsce rodzimi twórcy filmowi i realizatorzy dźwięku mieli okazję wymienić się
doświadczeniami ze światowej rangi fachowcami od sound designu. Sound design – to w najprostszym
tłumaczeniu koncepcja projektowania ścieŜki dźwiękowej w filmie. ŚcieŜka dźwiękowa składa się z dialogów,
muzyki, atmosfer i efektów dźwiękowych. Za to jak te poszczególne elementy zostaną połączone i dopasowane
do obrazu, tak aby jak najlepiej oddać treść i emocje w filmie odpowiada właśnie sound designer. Pierwszy raz
sound designerem został nazwany Walter Murch, twórca ścieŜki dźwiękowej do filmu „Czas Apokalipsy” (1979), w
reŜyserii Francisa Forda Coppoli.
Podczas trzech dni spotkań uczestnicy konferencji, której organizatorem jest Międzyuczelniana Specjalność
Multimedialna oraz Katedra ReŜyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zobaczyli 35
przykładów filmowych, na podstawie których prowadzący opowiadali o swojej pracy: jak powstają scenariusze
dźwiękowe, skąd czerpią pomysły na ścieŜkę dźwiękową, jak nagrywali, montowali i miksowali poszczególne
składowe ścieŜki, tak aby jak najlepiej oddać informacje, idee i emocje w filmach takich reŜyserów jak: Christoper
Nolan (Incepcja, Mroczny Rycerz), Olivier Stone (Alexander), Luc Besson (Leon Zawodowiec, Joanna D’Arc),
Peter Weier (Pan i władca na krańcu świata), Emir Kusturica (Czarny kot, biały kot), Steven Spielberg (Wojna
światów) czy Gus Van Sant (Słoń).
Dziś ostatni dzień konferencji, podczas którego zaprezentują się wszyscy prowadzący: Richard King (USA),
Bruno Tarrière (Francja), Larry Sider (Anglia), Jörg Lensing (Niemcy) i Nikodem Wołk-Łaniewski (Polska).
Podzielą się swoimi przemyśleniami na temat róŜnych punktów słyszenia, które występują w filmie - tego co
słyszą oni jako realizatorzy dźwięku i tego co ostatecznie słyszy widz, a co w rzeczywistości zaleŜy równieŜ od
wyobraźni autora scenariusza, reŜysera, działań całej ekipy filmowej oraz realizatora warstwy dźwiękowej.
Wykładowcy postarają się omówić róŜnice w realizacji dźwięku w filmach amerykańskich i europejskich, na które
- jak wielokrotnie podkreślano podczas konferencji – mają wpływ nie tylko róŜnice budŜetowe, ale równieŜ kultura,
tradycja czy percepcja odbioru filmu w danym kraju.
Wykłady i prezentacje odbędą się dziś w Kinie Praha, ul. Jagiellońska 26, w godzinach: 11:00-17:30.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa Redakcji.
Kontakt dla dziennikarzy: Anna Zdanowicz, T: + 48 601-797-220
Współorganizatorami konferencji są: ASP w Warszawie, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich i WFDiF.
Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna projekt realizowany na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina od 2010
roku, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki 2010-2013. Głównym
celem uruchomienia MSM była konieczność przystosowania programów kształcenia dwóch artystycznych uczelni: UMFC i ASP
w Warszawie do wymogów współczesnego rynku sztuki. Dzięki MSM, dwudziestoosobowa grupa kadry dydaktycznej UMFC i
ASP, dostosowała swoje kompetencje do potrzeb aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym nowej multimedialnej
specjalności, a studenci obu wymienionych uczelni otrzymali moŜliwość poszerzenia swej wiedzy w dziedzinie sztuk
audiowizualnych. Szczegóły na www.medialarts.pl
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne dokumenty