Program Uroczystości - Dzień Pamięci Kard. St

Transkrypt

Program Uroczystości - Dzień Pamięci Kard. St
Dzień Pamięci
Kard. Stefana Wyszyńskiego
PROGRAM OBCHODÓW
4 października 2013 r. (piątek)
Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju
16.30
Różaniec (prowadzą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie)
17.00
Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem księdza infułata Adolfa Setlaka
w intencji o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Po zakończeniu Liturgii przejście z krzyżem do „Kalwarii Prymasa”
w ogrodzie klasztornym, zapalenie zniczy i odmówienie modlitwy
o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Krzyż
niosą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Runowie.
(Do Stoczka Klasztornego prosimy zabrać ze sobą symboliczny znicz, który
zapalimy przy „Kalwarii Prymasa” w klasztornym ogrodzie)
18.30
Poczęstunek dla wszystkich gości, młodzieży i dzieci w klasztornym
refektarzu dla pielgrzymów oraz w sali domu pielgrzyma
5 października 2013 r. (sobota)
Lotnisko Wilamowo k. Kętrzyna
11.50
Zbiórka przed obeliskami kompanii honorowych,
pocztów sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców
regionu
12.00
Uroczysty Apel (okolicznościowe wystąpienia, złożenie kwiatów pod
obeliskiem poświęconym Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi
Wyszyńskiemu i obeliskiem ku czci bł. Jana Pawła II – największego
lotniczego pielgrzyma świata)
12.30
Przegrupowanie kompanii honorowych,
i publiczności do hangaru lotniczego
12.35
Okolicznościowe wystąpienie profesora Jana Żaryna
12.50
Liturgia Słowa Bożego
13.10
Koncert orkiestry wojskowej z pokazem musztry paradnej
13.30
Oferta kulinarna z wojskowej kuchni
15.00-17.00
pocztów
sztandarowych
Spotkanie harcerzy przy ognisku
6 października 2013 r. (niedziela)
Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju
12.30
Uroczysty koncert poświęcony Sł. Bożemu Prymasowi Tysiąclecia

Podobne dokumenty