czy mamy w firmach deficyt dialogu?

Komentarze

Transkrypt

czy mamy w firmach deficyt dialogu?
CZY MAMY W FIRMACH DEFICYT DIALOGU?
O przedsiębiorcach dalekowzrocznych i krótkowzrocznych,
o skutecznych i nieudolnych NGO’sach oraz o dobrych i złych praktykach CSR
25 kwietnia 2014 | Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
PROGRAM KONFERENCJI
Rejestracja
OTWARCIE KONFERENCJI
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan
Grażyna Henclewska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
DLACZEGO FIRMY POWINNY INWESTOWAĆ W KAPITAŁ SPOŁECZNY? O PROJEKCIE LEWIATANA I DELOITTE
Kapitał społeczny a polski model CSR. Doświadczenia projektowe Zbigniew Gajewski – Konfederacja Lewiatan
Jacek Kuchenbeker – Deloitte
CO ZYSKALIŚMY, UCZESTNICZĄC W PROJEKCIE?
• Doświadczenia z wdrożenia strategii CSR Agnieszka Gajowniczek – kierownik Działu Promocji i Edukacji Ekologicznej, GIWK
• Doświadczenia z wdrożenia strategii CSR Ewa Leśniewska – starszy specjalista ds. jakości
10.30 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.20
ZŁE I DOBRE SKUTKI DIALOGU – DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
PERSPEKTYWA BIZNESU
• Biznes bez CSR kończy na manowcach – najciekawsze case studies Andres Lindberg – partner założyciel JKL Group (MSLGroup), Szwecja
11.20 – 11.50
• Intela model dialogu z interesariuszami Michał Dżoga – CA Manager CEE, Intel
11.50 – 12.10
• O wartości dialogu społecznego w firmie dr Anna Kwiatkiewicz – przewodnicząca Grupy Roboczej ds. CSR BUSINESSEUROPE
12.10 – 12.20
PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY
• Dawid i Goliat. Czy NGO mogą być równorzędnym partnerem biznesu? Marie Ringler – Ashoka CEE, Austria
• Jak efektywnie pracować z biznesem? Trudna historia sukcesu Derek Bell – b. dyrektor Welcome Trust, Wielka Brytania
Przerwa
12.20 – 12.50
12.50 – 13.20
13.20 – 13.40
DIALOG Z INTERESARIUSZAMI A KAPITAŁ SPOŁECZNY W FIRMACH – DOŚWIADCZENIA POLSKIE
Co mi przeszkadza w budowaniu kapitału społecznego w Polsce? Jurek Owsiak – WOŚP
13.40 – 14.10
PANEL DYSKUSYJNY | Czy polskie firmy prowadzą uczciwy dialog z interesariuszami? 14.10 – 15.20
moderator: Paweł Rabiej – redaktor naczelny Think Tank
uczestnicy:
Janusz Górski – prezes zarządu DB Schenker
Arkadiusz Aszyk – dyrektor zarządzający Remontowa Holding S.A.
Marek Huzarewicz – prezes zarządu Philips Polska
Jacek Rybicki – KK NSZZ Solidarność
Jorge Gimeno – prezes zarządu Fundacji Duende
WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „LIDER DIALOGU Z INTERESARIUSZAMI”
15.20 – 15.50
Lunch
15.50 – 16.20
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty