Religia starożytnego Egiptu

Transkrypt

Religia starożytnego Egiptu
Religia starożytnego Egiptu
1. Najważniejszy bóg Re. Drugi to Ozyrys
- stanowili parę,
- Horus był bogiem niebios, opiekunem władzy faraonów.
2. Egipskie bóstwa przedstawiano jako postacie ludzi z głowami zwierząt
- na początku były to przedstawienia zwierząt,
- zwierzę wyrażało podziwiane przez ludzi cechy boga,
- później przypisywano bóstwom cechy ludzkie, ale ze względu na tradycje pozostawiono w przedstawieniach głowę
zwierząt.
3. Rola kapłanów
- poświęcali życie bogom,
- każdy był przywiązany do określonego bóstwa i konkretnej świątyni,
- musieli byd obrzezani, mieli zgolone brody i brwi,
- nosili lniane szaty,
- nieskazitelnośd etyczna,
- znajomośd rytuałów,
- byli obdarzani bogactwami (z czasem świątynie stały się ośrodkami gospodarczymi).
4. Przywiązanie do ciała
- po śmierci konserwowali ciało,
- balsamowanie dotyczyło bogatej części społeczeostwa,
- biedniejsi suszyli ciała w piaskach pustyni,
- w grobowcach pozostawiano wizerunki osoby.
5. Kult zmarłych
- w świątyniach zostawiano pokarmy i przedmioty codziennego użytku,
- życie po śmierci gwarantuje dobre życie na ziemi (sąd boga Ozyrysa).
Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów do jakiegokolwiek celu poza użytkiem prywatnym, w całości lub we fragmencie,
wymaga pisemnej zgody portalu www.lykwiedzy.pl

Podobne dokumenty