Wieszaki w szkole - Technologia Informacyjna

Transkrypt

Wieszaki w szkole - Technologia Informacyjna
Wieszaki w szkole
Autor: DAVIDO - 2007/01/17 16:36
_____________________________________
Pewnie ju¿ niektórzy zauwazyli ¿e w tym tygodniu na korytarzach pojawi³y siê fajowe wieszaki na kurtki.
Wreszcie kto¶ zadzia³a³ i teraz ju¿ nie bêdzie problemu z walaj±cymi siê po parapetach i pod³ogach p³aszczami.
Ciekawi mnie jednak czy nasze kurtki bêda tam bardziej bezpieczne ni¿ w szatni ale o tym pewnie siê niebawem
przekonamy ;-)
============================================================================
Forum TI - Technologia Informacyjna - Syców
Simpleboard Forum Component version: 1.1.0 Stable
Generated: 2 March, 2017, 10:10

Podobne dokumenty