KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

Komentarze

Transkrypt

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)
r
ISSN 2082-2553 • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
e
k
l
a
m
a
TECHNIKA GRZEWCZA
TOSAT
WYKONUJEMY:
O b i e k t y w n e
s t r o n y
p o w i a t u
instalacje wodne,
C.O., gazowe
montaż term,
kotłów gazowych
b o l e s ł a w i e c k i e g o
Autoryzowany instalator
tel: 503 660 181
bez dochodu!
200 - 1000 zł
a także 1500 zł, 6000 zł
oraz inne pożyczki bez BIK
również z komornikiem
Łętowski:
Samorząd
nam się
sfilcował
str. 8
r
e
URZĘDOWA
KASACJA
SAMOCHODÓW
KUPUJEMY KAŻDE AUTO
ODBIERAMY WŁASNYM
TRANSPORTEM
BEZ UKRY TYCH OPŁAT
PŁACIMY NA JLEPIE
J
tel. 664 788 290
Bolesławiec
k
l
a
m
a
2
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
BolecInformacje
trolą Wydziału Ochrony Środowiska stwierdzono, że kilka obumierających drzew zostało wyciętych
do ziemi.
Jak nas poinformował w rozmowie telefonicznej prezes Zarządu Hydro-TECH Spółka z o.o
Jacek Ruchała ktoś wyciął te drzewa i ukradł pozyskane w ten sposób drewno oraz, że zawiadomił
o sprawie Policję w Nowogrodźcu. Według Jacka Ruchały Policja
z Nowogrodźca rozpoczęła swoje
dochodzenie.
Byliśmy na cmentarzu w Gierałtowie w dniu 16 września 2014
i stwierdziliśmy, że kilka drzew
jest faktycznie przyciętych do ziemi i zostały po nich tylko trociny,
jeden pień był przysypany ziemią
i zamaskowany, kilka drzew wyraźnie obumiera i raczej nie uda
się ich uratować.
Za to, naszym zdaniem grozi
już w tym momencie kara ponad
Grozi im kara około 8 milionów złotych?
P
odejrzane jest także to, że obumierające
drzewa wycięto kilka dni przed kontrolą
Wydziału Ochrony Środowiska!
W czasie wstępnej kontroli
drzew 13 maja 2013 r. wykonanej przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska
z Bolesławca na działce nr 206
w obrębie Gierałtów o pow. 1,05
ha, która jest własnością Gminy
Nowogrodziec (cmentarz komunalny w Gierałtowie zarządzany
przez HYDRO-TECH Sp. z o.o.
z Nowogrodźca) stwierdzono, że
wszystkie graby ( w liczbie około
300) zostały drastycznie przycięte
do wysokości 250 cm.
Na podstawie tabeli wiekowej drzew prof. dr Longina Maj-
deckiego szacuje się , że niektóre
graby osiągnęły wiek ok. 40-50
lat. Część grabów jest porośnięta
bluszczem
pospolitym(Hedera helix). Bluszcz ten objęty jest
ochroną częściową, ewentualne
usuwanie bluszczu lub niszczenie
stanowisk bluszczu podlega postępowaniu prowadzonemu przez
regionalnego inspektora ochrony
środowiska w trybie art. 51 ustawy
o ochronie przyrody.
Zabieg przycięcia drzew,
który wykonano na cmentarzu
w Gierałtowie, pozbawił drzewa
całkowicie koron. Pozostały jedy-
Maturzyści naszego
powiatu najlepsi
P
o raz kolejny emeryci dali czadu, tańcem
pożegnali lato i zapowiedzieli dalsze zabawy
i spotkania integracyjne. Brawo!
Znamy już wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych za ubiegły
rok szkolny (2013/2014).
Po komentowanych głośno
w mediach ogólnopolskich
problemach z maturą z matematyki, uczniowie przystąpili do poprawek. Ogłoszone
ostatecznie wyniki są dla nas
bardzo dobre i potwierdzają
wysoką jakość kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego. Pod względem
zdawalności jesteśmy na
I miejscu w województwie
dolnośląskim! Za nami …
wszystkie 29 pozostałych powiatów.
Przedstawione
przez OKE we Wrocławiu wyniki maturalne po
uwzględnieniu sesji poprawkowej wskazują, że na 613
zdających egzamin maturalny 87,1 %, czyli 534 osoby
uzyskały świadectwo dojrzałości. Wynik osiągnięty przez
naszych uczniów jest wyższy
o 6 punktów procentowych
od średniej zdawalności wyliczonej dla województwa
dolnośląskiego, która wynosi
81,1 %.
Co pokazują analizy wyników? Najlepszą
zdawalnością pochwalić się
mogą licea ogólnokształcące, w których 92,6 % osób
nie odziomki z nielicznymi kilkucentymetrowymi odrostami.
W literaturze drzewo grab
jest określane jako drzewo dobrze
znoszące przycinanie. Jednak całkowite ogłowienie drzewa pozbawia je możliwości prawidłowego
funkcjonowania.
Z informacji jakie posiadamy
wynika, że ogłowiono również
dwie lipy i topolę, pozostawiając
w tym przypadku znacznie wyższe pnie niż przy grabach. Dendrolodzy obawiają się, że istnieje
duże prawdopodobieństwo obumierania przyciętych grabów na
cmentarzu w Gierałtowie. W ich
opinii trzeba jednak poczekać
około trzy lata, aby się o tym przekonać.
Ponieważ cmentarz wchodzi
w zakres pojęcia „tereny zielone”
(art. 5 pkt. 21 ustawy o ochronie
przyrody) zgodnie z artykułem 83
ust.1 o ochronie przyrody usunięcie drzewa z terenu nieruchomości (wycięcie) może nastąpić po
wydaniu zezwolenia przez właściwy organ ochrony środowiska,
w odniesieniu do terenów gminnych jest to starosta. A na podstawie art. 88 ust.1 ustawy o ochronie
przyrody usunięcie drzewa bez
zezwolenia podlega karze pieniężnej.
Gdyby wszystkie graby drastycznie przycięte obumarły zarządcy cmentarza w Gierałtowie,
firmie HYDRO-TECH Sp. z o.o.
grozi kara kilku milionów złotych.
W miesiącu wrześniu 2014
roku kilka dni przed kolejną kon-
podchodzących do egzaminu uzyskało świadectwo
dojrzałości. W klasyfikacji
szkół ogólnokształcących na
Dolnym Śląsku powiat bolesławiecki „uplasował się”
na piątym miejscu. Świetnie
kolejny raz spisali się uczniowie naszych techników, osiągając pierwszy wynik w województwie dolnośląskim.
Na 250 osób zdających 82,4
%, czyli 206 osób uzyskało
świadectwo dojrzałości. Starosta Dariusz Kwaśniewski:
„Ciągle pracujemy nad stworzeniem nauczycielom jak
najlepszych warunków do
pracy. Wspieramy uczniów,
realizując wiele dodatkowych projektów edukacyjnych. Ten wielki sukces
maturalny jest sukcesem
naszych absolwentów, ich
nauczycieli i rodziców.
Nowa noga dla Mateusza
Bińczyckiego!
B
Mateusz Bińczycki, uczeń trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, uległ 27 sierpnia
niezwykle drastycznemu wypadkowi na motocyklu, w wyniku którego
stracił nogę.
By móc w miarę normalnie funkcjonować niezbędna
jest proteza nogi - jej koszt to 50
000 zł. Jest to kwota przekraczająca
finansowe możliwości rodziny dlatego rodzina Mateusza zwróciła
się o pomoc do redakcji Bolec.Info.
W akcję zbierania funduszy zaangażowało się również wiele organizacji
oraz wielu przyjaciół nastolatka.
Drodzy Bolecnauci! Już
wiele razy pokazywaliście, że macie
wielkie serca i wspólnymi siłami
(Bolec.Info/Starostwo Powiatowe) udawało nam się pomagać ludziom.
Zróbmy to jeszcze raz! Mateusz ma
chwile załamania, ale każdy miły
gest i dobre słowo będzie dla niego
wielką mobilizacją do radzenia sobie z przeciwnościami losu.
Ktoś może myśleć, że
r
Można? Można!
M
100.000 zł i Wydział Ochrony Środowiska powinien tą karę już teraz
wymierzyć.
Prosimy naszych czytelników o pomoc i informacje w tej
sprawie. Może ktoś widział, może
ktoś wie coś więcej na ten temat.
Dla tych, którzy przyczynią się do
wykrycia sprawców tej kradzieży
przewidujemy cenne nagrody.
Prosimy dzwonić tel. 606 658 550
lub mail. [email protected]
Dyskrecja zapewniona. Podejrzane jest także to, że całkowicie
obumierające drzewa wycięto kilka dni przed kontrolą Wydziału
Ochrony Środowiska.
Mając różne wątpliwości,
dziennikarze Portalu i Gazety Bolec.Info rozpoczęli w tej sprawie
dziennikarskie śledztwo. Chcemy
ustalić, kto i dlaczego ściął obumierające drzewa lub kto za tym
stoi. .
e
k
chłopak „sam jest sobie winien”.
Jednak osiemnastolatek poniósł już
bardzo dotkliwą karę i serdecznie
prosimy o powstrzymywanie się od
agresywnych komentarzy. Mateusz
przebywa wciąż w zielonogórskim
szpitalu i nie wiadomo kiedy z niego
wyjdzie. Sprawmy wspólnie, żeby
po wyjściu ze szpitala czekała na
niego „nowa noga”.
Każda wpłata jest ważna
(Bolec.info)
olecnauci! Osiemnastoletni
bolesławianin potrzebuje naszej pomocy!
i przybliża nas do celu! Pieniądze
można wpłacać na konto: BZ WBK
24 1090 2835 0001 1667 1204 (Mateusz Bińczycki - ul. Gałczyńskiego
20/1 Bolesławiec).
(Bolec.info)
Mateusz Bińczycki (fot. Archiwum rodzinne)
l
a
m
ieszkańcy Szczytnicy dziękują dziennikarzowi Bolec.Info za udaną interwencję w
sprawie wywożenia śmieci.
W dniu 10 września 2014 po
interwencji mieszkańców Szczytnicy, miejscowości w Gminie
Warta Bolesławiecka opisaliśmy
w artykule Nie wywożą śmieci .
Ponownie odwiedziliśmy Szczytnicę, w sobotę w dniu 20 września
2014 roku.
Wykonane zdjęcia pokazują, że można wywozić regularnie śmieci i że można je prawidłowo segregować.
- Dziękujemy Panu za
udaną interwencję, od dnia wi-
zyty Pana i ukazania się artykułu
w Portalu i Gazecie Bolec.Info
u nas wszystko się zmieniło, śmieci wywożone są regularnie, jest
porządek i segregacja przebiega
prawidłowo - mówi mieszkaniec
Szczytnicy. - Można? Można! dodaje.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli mieszkańcom Szczytnicy w rozwiązaniu ich śmieciowego problemu.
Bolec.Info–Obiektywnestronypowiatubolesławieckiego.
ISSN2082-2553
(Bolec.info)
Redaktornaczelna:KatarzynaBodzioch-Marczewska
Współpraca:AngelikaKrzemińska,KrzysztofKrzemiński,KazimierzMarczewski
Wydawca: K atarzyna Bodzioch-Marczewska, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Kraków
ReklamawGazeciei/lubPortalu: tel.+48693375590,[email protected]
Skład:LENDOAndrzejSkrętowski,ul.Staszica65,59-700Bolesławiec
Druk:PolskapressePoligrafiao/Wrocław,ul.Kolejowa7,50-075BielanyWrocławskie
KontaktzRedakcjąBolec.Info::
tel.+48693375790,+48693375799,[email protected]
BiuroRedakcjiBolec.Info:Bolesławiec,ul.Kościuszki8,IIpiętro,
Dyżuryredakcyjne:
poniedziałki-od9:00do12:00,środa-od16:00do18:00,piątki-od9:00do12:00,soboty-od9:00do11:00.
WszelkąkorespondencjędoWydawcyiRedakcjiBolec.Infonależykierowaćpodadreskorespondencyjny:
Bolec.InfoKatarzynaBodzioch-Marczewska,ul.Radzikowskiego106B/61,31-315Kraków
a
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
r
e
BolecReklama
k
l
a
m
3
a
4
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
BolecInformacje
Policjant wjechał w tył radiowozu Młodzi przyszli żołnierze
F
P
dziernika).
O sprawie poinformowała
nas silnie wzburzona czytelniczka.
Dzwoniąc do naszej redakcji nie
przebierała w słowach. - Miałam podobną sytuację całkiem niedawno.
Jako sprawca kolizji dostałam jednak wysoki mandat i kilka punktów
karnych. Policjanci stwierdzili również, że grozi mi utrata prawa jazdy.
Jak przekonuje rzeczniczka
bolesławieckiej komendy, pouczanie sprawców zdarzeń drogowych
nie jest wcale rzadkością. - W ciągu
pierwszych 8 dni września funkcjonariusze 3 razy zakończyli kolizję
pouczeniem wobec sprawcy zdarzenia.
(Bolec.info)
unkcjonariusz, po pracy, własnym samochodem uszkodził radiowóz. Został za to ukarany... pouczeniem.
1 września uszkodzony został
policyjny radiowóz. I to nie byle jaki.
Opel Insigna z 2013 roku, będący
w posiadaniu bolesławieckiej „drogówki”, to auto specjalnie przystosowane do zatrzymywania piratów
drogowych. Co ciekawe uszkodzenie powstało w wyniku stłuczki,
której sprawą był... bolesławiecki
policjant (w tym czasie nie będący
na służbie). Sprawca najechał na tył
radiowozu. Jak informują policjanci
zniszczenia były niewielkie i napra-
wa została pokryta z ubezpieczenia
sprawcy.
Jaki konsekwencje spotkały
sprawcę kolizji? - Zastosowano pouczenie biorąc pod uwagę wszystkie
okoliczności zdarzenia m.in. warunki drogowe, natężenie ruchu itp.
- mówi Anna Kublik-Rościszewska,
rzeczniczka bolesławieckiej policji.
Jak się dowiedzieliśmy obaj biorący udział w zdarzeniu policjanci są
obecnie na zwolnieniu lekarskim
(do pracy wrócą najszybciej 1 paź-
onad 200 uczniów szkół o profilu wojskowym uczestniczyło w specjalnych zawodach w
Bolesławcu.
W dniu 19 września 2014 roku
w Bolesławcu, w 23 Śląskim Pułku
Artylerii Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej
„Commando” zorganizowało zawody dla uczniów szkół o profilu
wojskowym z całej Polski.
Rodzina i Detektywi ATM proszą o pomoc
Wiesz coś w sprawie. Nie bądź obojętny! Zadzwoń lub napisz: tel.: 530 058
930, [email protected]
W życiu piękne są tylko chwile
P
W niedzielę 21 września 2014
roku członkowie Związków Zawodowych Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Bolesławcu spotkali
się na spotkaniu integracyjnym, na
basenach MOSiRu, aby tańcem pożegnać tegoroczne lato.
- Niedawno wróciliśmy
z wczasów, wszyscy zdrowi i pełni
zapału do organizacji kolejnych
spotkań, zabaw i tańców - mówi Jan
Doktor prezes Związku. - Na dzisiejsze spotkanie przyszło 120 osób,
r
tym razem odwiedził nas również
Kornel Filipowicz wiceprezydent
Bolesławca, cieszy się, że znowu
jest nas tutaj tak dużo, że jesteśmy
razem. Dzisiaj bawimy się tylko do
godziny 19.30 bo potem oglądamy
mecz o Mistrzostwo Świata Brazylia - Polska - dodaje.
Mottem dzisiejszej zabawy
były piosenka „ W życiu piękne są
tylko chwile”.
Emeryci i renciści jak zawsze
bawili się znakomicie i kondycja im
e
Dnia 23-11-2013 w Bolesławcu w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął Paweł Szpunar. Po dwóch
dniach 25-11-2013 roku na terenie ogródków działkowych w Bolesławcu przy ul. Kościuszki ujawnione zostały zwłoki zaginionego. Okoliczności poprzedzające samo zaginiecie jak i sposób w jaki doszło
do zgonu wzbudzają wątpliwości, iż śmierć ta nastąpiła na wskutek samobójstwa.
Zwracamy się z prośbą do osób , które mają jakąkolwiek wiedze dotyczącą przyczyn oraz
okoliczności poprzedzających zaginiecie i w konsekwencji śmierć Pawła o kontakt. Wiesz coś w sprawie !!!Nie bądź obojętny! Zadzwoń lub napisz: tel.: 530 058 930 email : [email protected] Gwarantujemy pełną anonimowość.
(Kazimierz Marczewski/Detektywi DTM)
dopisywała jak nigdy. Kobiety były
pięknie wystrojone i zachwycały
swoją urodą, uśmiechem i radością. Mężczyźni w większości pod
krawatami, tak jak wypada być
ubrany na balu.
Wszystkim smakowała kiełbaska z grilla. Emeryci sami sobie ją
przyrządzali. Kto chciał mógł wypić
coś mocniejszego, ale z tymi napojami wszyscy byli bardzo ostrożni.
Trzeba przyznać,że po raz kolejny emeryci i renciści dali czadu.
Tańcem pożegnali lato i zapowiedzieli dalsze zabawy i spotkania
integracyjne. Energii na pewno im
nie zabraknie.
Brawo! o raz kolejny emeryci dali czadu, tańcem
pożegnali lato i zapowiedzieli dalsze zabawy
i spotkania integracyjne. Brawo!
k
Policja szuka właścicieli 2 rowerów
Dwa odnalezione rowery czekają na prawowitych właścicieli.
l
Bolesławiecka Policja szuka właściciela odzyskanego jednośladu w kolorze bordowym. Rower padł
łupem złodzieja w godzinach popołudniowych 10 września 2014r. na ulicy Kubika w Bolesławcu.
Właściciela mienia prosimy o kontakt z Zespołem ds. wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu - sierż. A.Fila pok. 109, telefon 756496346.
W dniu 12 września 2014r. na zapleczu budynku znajdującego się przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu znaleziono rower w kolorze żółto-niebieskim. Osobę, która utraciła rower prosimy
o kontakt z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – mł.asp. R. Kuśmierczak pok.
112, telefon 756496268.
(KPP/Kazimierz Marczewski)
a
Y
SZ CIE !
IĘK IEŚ IS
JW M AT
NA R W GR
BÓ Ż
WY NTA
MO
HURTOWNIA PANELI
PODŁOGOWYCH
(Bolec.info)
Do Bolesławca przybyły
reprezentacje 41 Szkół o profilu wojskowym, miedzy innymi z: Kielc,
Sosnowca, Jaworzna, Krakowa, Katowic, Zielonej Góry i wielu innych.
Łącznie w zawodach uczestniczyło
blisko 200 zawodniczek i zawod-
ników. Zawody bardzo sprawnie
przeprowadzili: członkowie Commando i żołnierze 23 Śląskiego Pułki Artylerii z Bolesławca.
Ministerstwo Obrony
Narodowej w całości pokryło koszty tych zawodów. A podstawowym
celem tych zawodów było podnoszenie jakości szkolenia uczniów,
którzy będą zapewne przyszłymi,
zawodowymi żołnierzami polskiej
Armii.
(Bolec.info)
m
TOTALNA WYPRZEDAŻ
KOŃCÓWEK SERII
AC „3” 6mm 19,90zł 15,90zł
AC „4” 8mm 35,90zł 19,90zł
AC „4” 10mm 49,90zł 24,90zł
AC „5” 12mm 59,90zł 24,90zł
tylko do 5 pazdziernika
RATY 0%
Bolesławiec, ul. Kościuszki 24
tel. 883 783 222
a
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
t
e
k
s
BolecInformacje
t
s
p
W Bolesławcu seanse filmowe
w dwóch salach kinowych
Od 25 września w kinie
„Forum” w Bolesławcu seanse filmowe odbywać się będą
w dwóch salach. Oprócz dużej sali widowiskowo-filmowej, seanse wyświetlane będą
w nowej sali Kameralnej,
w której odbywać się będą
pokazy kina ambitnego, głównie europejskiego. Druga sala
zróżnicuje i rozszerzy ofertę
kina Forum. Pozwoli również
na zwiększenie ilości seansów
premierowych! Sala należy do
Sieci Polskich Kin Cyfrowych.
Kameralna sala Kinowa na
49 miejsc posiada nowoczesne
wyposażenie: projektor cyfrowy NEC NC900C-A, serwer wideo NEC NP-90MS01
S/N 332619, nagłośnienie
Dolby® Digital Surround EX
oraz srebrny ekran Harkness
Sppectral 240D 3D.
Całkowity koszt nowej sali,
to 386 000 PLN netto. Zadanie sfinansowane ze środków
Gminy Miejskiej Bolesławiec
oraz z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej, w kwocie 115
300 PLN netto (dofinansowanie wyposażenia sali).
Do sali Kameralnej zapraszamy już od czwartku, w tym
dniu przedpremierowo wyświetlimy dwa tytuły, o godz.
17.00 dla dzieci uskrzydlającą
opowieść o najbardziej rezolutnej pszczółce w dziejach
„Pszczółkę Maję”, podczas tego seansu wśród młodych widzów rozlosujemy atrakcyjne
gadżety filmowe ufundowane
przez dystrybutora Monolith
Film, a o godz. 19.00 zapra-
Szkolenie dla seniorów
Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza na bezpłatne
szkolenie z zakresu pierwszej
pomocy i bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia
życia. Szkolenie skierowane
jest do seniorów, 2 godziny
wykładu oraz 2 godziny ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia
otrzymają dodatkowo broszury edukacyjne, kalendarze
ścienne
(z informacjami z zakresu pierwszej pomocy) oraz
breloczki z rękawiczkami jednorazowymi i maseczką do
sztucznego oddychania.
Autobusem miejskim
przez Bolesławiec
Do 26 września br. w Centrum Integracji Kulturalnej
,,Orzeł” w Bolesławcu dostępna jest wystawa prac nagrodzonych w konkursie plastycznym
,,Autobusem miejskim przez
Bolesławiec”. W tegorocznej
edycji konkursu pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Niewiadomska, drugie miejsce Oliwia
Czekała i Dawid Pronkiewicz,
na trzecim miejscu uplasował
o
s
o
r
o
w
a
n
5
y
Inauguracja przy ósmym filarze wiaduktu
szamy na świetną francuską
komedię nie tylko dla pań
„Spódnice w górę”.
Na początek od soboty również w sali Kameralnej Festiwal Filmowy Kino
Dzieci, czyli przegląd najlepszych produkcji nakręconych
w ostatnich latach dla młodych widzów. Z czego większość z nich nie była dotąd
pokazywana w Polsce. To filmowa uczta dla dzieci w wieku
5-12 lat, ich rodziców, dziadków i opiekunów. Okazja do
wspólnego przeżywania kina,
zabaw i rozmów inspirowanych filmowymi opowieściami. W ramach Kina Dzieci zaprezentujemy filmy norweskie
dla najmłodszych. Współczesne, intrygujące, atrakcyjne
wizualnie kino, dopasowane
do potrzeb i możliwości poznawczych małych widzów.
Szczegóły i rezerwacja na: kino.boleslawiec.pl
(infoBOK-MCC)
Zapisy na szkolenie prowadzi Beata Dolatowska tel. 75
645 65 59 pok.302, III piętro
(biurowiec) Urzędu Miasta do
10 października 2014 r. O terminie i miejscu szkolenia osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa zostaną powiadomione
osobiście.
się Konrad Kutrowski.
Konkurs pod patronatem
Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana i Prezesa
Zarządu Miejskiego Zakładu
Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu Andrzeja Jagiery, został
zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Dnia
bez Samochodu, w celu promocji transportu publicznego.
21 września 2014 r. w Bolesławcu nastąpiło otwarcie
trasy biegowej „Bobrowa
ścieżka”. Inauguracyjny strat
przyciągnął w okolice bolesławieckiego wiaduktu zarówno starszych, jak i młodszych
amatorów biegania.
Wytyczona trasa biegowa
wiedzie po obu stronach rzeki
Bóbr, pomiędzy mostem przy
ul. Mostowej a kładką przy
ul. Gdańskiej. Długość trasy
wynosi 4321 m, prowadząc
malowniczymi terenami doliny Bobru. - Te tereny już są
bardzo popularne, zwłaszcza
w weekendy. Teraz, gdy mamy
ścieżkę biegową, Bolesławiec
będzie jeszcze chętniej od-
wiedzany – powiedział prezydent Bolesławca Piotr Roman
w rozmowie z Radiem Wrocław – inicjatorem otwarcia
ścieżki biegowej w Bolesławcu.
m wśród kobiet zwyciężyła
Klaudia Petters, na drugim
miejscu znalazła się Małgorzata Kochańka, trzecie miejsce zajęły Mariola Zborowska
i Karolina Rewińska. Wśród
mężczyzna najszybszy okazał
się Maciej Kalawski, drugie
miejsce zajął Łukasz Chyła,
trzecie miejsce Dariusz Łomański. Dyplomy i medale
pamiątkowe wręczył prezydent Bolesławca Piotr Roman.
W Biegu Krasnala na
dystansie ok. 250 m wśród
dziewcząt pierwsze miejsce
zajęła Lena Głąb, na kolejnych miejscach uplasowały
się Hanna Walęga i Klaudia
Dul. W kategorii chłopcy
pierwsze miejsce zajął Jakub
Grzegorczyk, drugie miejsce
Otwarciu ścieżki towaprzypadło Aleksowi Borejko, rzyszył spływ pontonowy po
na trzecim miejscu znalazł się Bobrze oraz marsz z kijkami
Igor Smolarek.
słuchaczy Uniwersytetu III
Wieku w Bolesławcu.
W biegu głównym na 4321
6
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
BolecWywiad
Daria Ślusarczyk: Żyję swoimi marzeniami
K
rzysztof Krzemiński rozmawia z pochodzącą
z Bolesławca wizażystką, która pracuje dla
największych sław świata mody.
Krzysztof Krzemiński rozmawia z pochodzącą z Bolesławca wizażystką, która pracuje dla największych sław świata mody.
Kim jest Dariia Day?
Nazywam się Daria Ślusarczyk,
pochodzę z Bolesławca, obecnie
mieszkam w Paryżu. Jestem wizażystką, pracuję w świecie mody, zarówno
przy sesjach fotograficznych jak i przy
pokazach. Mam szczęście pracować
z najlepszymi fotografami, najlepszymi modelkami, z renomowanymi
magazynami. Dzięki tej pracy zwiedziłam już pół świata i żyję swoimi
marzeniami.
Mówisz, że pracujesz w „świecie mody”. To duży świat – gdybyś
miała określić swoje w nim miejsce
to byłoby to... NBA? Pierwsza liga?
To zawsze jest pewien niedosyt.
Mieszkając w Paryżu otaczają mnie
głównie ludzie z tej branży, na podobnym poziomie. Zawsze wydaje się, że
mogę jeszcze dużo dalej zajść...
Masz na to czas, przecież jesteś
bardzo młoda. No właśnie – a biorąc pod uwagę paryskie środowisko
– tam też jesteś wciąż „młoda”?
Jeszcze jestem najmłodsza
(śmiech). Często nawet młodsza od
modelek, a to rzadko się zdarza. Czuję, że mam bardzo dużo energii, wciąż
pojawiają się nowe możliwości, a ja
staram się ciągle iść do przodu i nigdy
nie przestawać.
Wróćmy jednak do początków.
r
e
Jesteś z Bolesławca, tu skończyłaś
w 2009 roku I Liceum. To wszystko działo się tak naprawdę całkiem
niedawno. Jak to się stało, że w ciągu tych pięciu lat znalazłaś się tam,
gdzie teraz jesteś?
Aby pracować w świecie mody to było moim marzeniem od
wczesnych lat. Już we wczesnym
gimnazjum się to wszystko zaczęło.
Pamiętam, że miałam kiedyś zajęcia z pewną panią, która chciała nas
zainspirować i zapytała wszystkich
o ich plany. Inni uczniowie mówili
raczej o rzeczach przyziemnych. Ja
o tym, że chcę pracować w świecie
mody. Namiętnie oglądałam Fashion
TV u moich dziadków – notowałam
kiedy będzie kolejna relacja z kulisów
pokazów mody. Wtedy myślałam, że
będę stylistą...nie wiedziałam wtedy
nawet co to jest wizaż. Ale z czasem
coraz więcej czytałam na ten temat
w internecie. Mając 16 lat znalazłam
szkołę wizażu we Wrocławiu i powiedziałam rodzicom, że nie chcę jechać
na wakacje tylko chciałabym spędzić
wakacje będąc uczennicą tej szkoły.
Rodzice się zgodzili, ale szkoła nie
chciała mnie przyjąć, bo byłam niepełnoletnia. Jednak udało się! To był
kurs mocno przyśpieszony, ale bardzo
mi się przydał. Wcześniej nie miałam
zbyt dużej wiedzy np. o produktach
do makijażu. Nauczyłam się tam
podstaw i strasznie mnie to podbudowało, bo wielu ludzi od początku
k
widziało mój talent.
Moi rodzice są właścicielami
naszej bolesławieckiej firmy z odzieżą dziecięca ``DiD Polska Odzież
Dziecięca”. Wiem, że to po mojej mamie mam artystyczną duszę i zapal
do świata mody. Razem z nią pojechałyśmy razem do Paryża na targi
modowe, chyba w 2006 roku. Było
to świetne doświadczenie, które jeszcze bardziej zmotywowało mnie do
działania.
Po kursie wizażu wraz z moja
siostra, która jest fotografką zaczęłyśmy pracować razem nad zdjęciami. Wymalowałam do sesji chyba
wszystkie moje najlepsze koleżanki
z liceum. Założyłam swojego Myspace’a, który nazywał się „Pimp your
face” (śmiech). Był to tak naprawdę
blog, wrzucałam tam różne zdjęcia,
a te moje makijaże były bardzo... kreatywne (śmiech). Bardzo kolorowe
i oryginalne. Napisał do mnie, zupełnie niespodziewanie, jeden z londyńskich magazynów o modzie. Myśleli,
że robię kosmetyki. Podczas naszej
rozmowy dowiedzieli się ile mam
lat i co robię i byli tak tym podekscytowani, że napisali o mnie wywiad.
Strasznie to przeżywałam. Po tym
wywiadzie powiedzieli, że chcą mieć
okładkę z którymś z moich prac. Jedna z moich koleżanek z klasy pojawiła
się więc na okładce, a zdjęcie zrobiła
moja siostra w naszym pokoju. Było
to niesamowite przeżycie i strasznie
mnie to zmotywowało. Wierzyłam,
że mogę wszystko.
Zaraz po tym zaczęłam szukać
szkoły wizażu, aby kontynuować naukę w tej dziedzinie. Znalazłam taką
w Hollywood i powiedziałam rodzi-
l
com, że nie chcę robić nic innego, jak
tylko uczyć się wizażu w Hollywood.
I co na to rodzice? To nie jest
standardowe wyznanie...
Moi Rodzice na początku chcieli,
abym poszła na studia. Na politechnikę albo na medycynę. Ale z moją artystyczną duszą w młodym wieku już
dokładnie wiedziałam co chcę robić.
Czując moją zawziętość rodzice postawili mnie przed wyborem - Albo
mogą zapewnić mi studia i pomagać
mi finansowo przez kilka kolejnych lat
w Polsce, albo decyduję się na wyjazd
do Los Angeles, oni zapłacą za szkołę,
ale dalej muszę będę musiała sobie
poradzić sama. Teraz myślę, że to był
poważny wybór, ale wtedy długo się
nie zastanawiałam. Powiedziałam, że
na pewno jadę. Zgodzili się i ze to jestem im niezmiernie wdzięczna!
I pojechałaś zupełnie sama do
Stanów? Nie było strachu?
Pojechałam zupełnie sama, ale
zamiast strachu była raczej ekscytacja.
Pamiętam, że odliczałam w ostatnim
roku liceum dni do wyjazdu. Uczyłam się pilnie do matury, szlifowałam
język i nie mogłam się doczekać.
Samo dostanie się do tej renomowanej szkoły też pewnie nie było
łatwe.
W tej szkole na semestr przyjmuje się tylko dziewięć osób. Musiałam napisać esej dlaczego chcę tam
się dostać, przesłać swoje portfolio,
czyli to co zrobiłam ze swoją siostrą
oraz przeszłam rozmowę wstępną
po angielsku z dyrektorką szkoły. Mój
angielski nie był najlepszy, ale myślę,
że ona poczuła jak bardzo mi na tym
zależy i zostałam przyjęta. Nauka tam
to trzy, bardzo intensywne, miesiące.
a
I pewnie nie mają one za wiele
wspólnego z trybem nauki znanym
z polskich szkół...
To dość specyficzny tryb nauki.
Szczególnie trudna była nauka teorii
ze względu na język. Nie dość, że mój
angielskibyłtakisobie,tojeszczewLos
Angeles mówi się zupełnie inaczej, jest
to wręcz slang. Musiałam więc nocami siedzieć ze słownikiem. Później
były już praktyki z doświadczonymi
wizażystkami. Poznawaliśmy różne
style i możliwości. Ta szkoła świetnie
przygotowała mnie do tej życiowej
podróży!
Trzy miesiące w szkole w LA,
nowe doświadczenia, jakiś dokument w ręce i... co dalej?
Później zostałam tam kilka miesięcy i pracowałam. Chciałam zostać
tyle na ile pozwalała mi wiza. Tam
miałam swoich pierwszych ważnych
klientów.
Jaksięzaczynatakąpracę?Idzie
się gdzieś ze swoim CV czy może
daje się ogłoszenie?
Wtymzawodzieświetniesprawdza się internet, są serwisy łączące freelancerów z fotografami, klientami,
modelkami. Wysyłałam bardzo dużo
emaili i sporo nad tym pracowałam
m.in. tworząc profesjonalną stronę
internetową ze swoim portfolio aby
zaprezentować się jak najlepiej.
I któregoś dnia Kalifornia ci się
znudziła?
To nie do końca tak. Były święta
Bożego Narodzenia i akurat kończyła
mi się wiza. Postanowiłam wrócić na
chwilę do Polski, to był mój pierwszy
taki wyjazd i tęskniłam za domem.
Będąc w Polsce zaczęłam szukać
w internecie informacji o Paryżu,
o pracy tam i tamtejszych kontaktach.
W Stanach bardzo dużo słyszałam
o Paryżu i o tym, że jest to najważniejsze miejsce w świecie mody i tam są
m
wszyscy, z którymi chciałam pracować. Więc zaraz po świętach wzięłam
swoją walizkę, wsiadłam w autobus
i pojechałam do Francji. Nie znałam
francuskiego (śmiech), nie wiedziałam gdzie będę spać.
Pracowałam dla wielu magazynów m.in. Vogue Paris, Vogue UK,
Vogue Deutsch, Vogue Russia, Vogue
Spain, Vogue Italia, V Magazine, Numero Paris, Elle France, Vanity Fair
France, L’Officiel Paris, Madame Figaro France. Publikacje w renomowanych magazynach są bardzo istotne,
także fotografowie, klienci i modelki,
z którymi pracuję.
A jeśli chodzi o ludzi, którym
miałaśokazjęrobićmakijaż,tokogo
można by wymienić.
Miałam okazję pracować ostatnio z dwoma znanymi aktorami Michael Fassbender i Simon Baker.
Zawsze bardzo ich lubiłam. Malowałam też piosenkarki M.I.A. i Selah
Sue. Praca z celebrytami jest fajna, bo
każdy z nich ma swój styl i osobowość
i zawsze wie czego chce. Co więcej
przebywanie z aktorami czy piosenkarkami jest świetnym doświadczeniem. Jesteśmy od siebie jakieś 20cm
często przed co najmniej godzinę.
Często przeprowadzamy interesujące
i inspirujące rozmowy.
Malowałam też wiele polskich
modelek na pokazach. Często jest tak,
że kiedy spotka się dwóch Polaków to
zawsze od razu łączy nas przyjacielska
relacja. Zawsze miło jest się spotkać za
granicą.
Czyli ciągle jesteś na fali wznoszącej!
Zdecydowanie! Czuję to, że
będzie coraz lepiej i jestem bardzo
podekscytowana nadchodzącymi
projektami.
Dzięki za rozmowę i trzymam
kciuki!
a
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
t
e
k
s
Moja Bośnia
Moja Bośnia - wielka premiera, wielkie emocje w Teatrze
Starym w Bolesławcu. Kawałek historii o nas opowiedziany z wyczuciem, ale bez kompromisów, jak to bywa u Jacka
Głomba. Dzięki reżyserowi,
który bolesławiecką premierą
rozpoczął świętowanie 20 lat
artystycznej działalności i Katarzynie Knychalskiej, która napisała scenariusz na podstawie
t
opowieści mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego w miniony
piątek i sobotę wzruszaliśmy się,
śmialiśmy się i płakaliśmy.
- My uratowaliśmy Teatr
Stary w Bolesławcu, a Jacek
Głomb pomaga nam ratować
teatr jako sztukę. Fakt, że jesteśmy współproducentem tak
wielkiego przedsięwzięcia jako
pierwszy samorząd powiatowy
w Polsce, napawa mnie dumną.
BolecInformacje
s
p
Bośnia jest w nas. Moja Bośnia
to spektakl, który udało nam się
stworzyć. Jedenaście razy zaprosimy mieszkańców na darmowe
spektakle. Osiem razy do Teatru,
ale trzy razy do miejscowości naszego Powiatu. My pojedziemy
w te miejsca, w których mieszkają reemigranci. Scenografia, to są sprzęty z ich domów,
przywiezione jeszcze stamtąd,
z Jugosławii. To wszystko zagrało – emocje, historia… To
jest wielkie wydarzenie – mówi
Starosta Bolesławiecki Dariusz
Kwaśniewski.
o
s
o
r
o
w
a
n
7
y
8
Wybory Samorządowe 2014
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
Małkowski oficjalnie
uchwałę w sprawie poparcia kandydatury naszego wiceprezesa Macieja Małkowskiego w wyborach
Bolesławca. Pan Maciej
towarzyszenie Ziemia Bolesławiecka podjęło prezydenta
przyjął naszą propozycję i wyraził
uchwałę o poparciu kandydatury Macieja zgodę na kandydowanie, z czego
jesteśmy bardzo zadowoleni. RozMałkowskiego na prezydenta Bolesławca
mowy na temat naszego kandydata
trwały już od jakiegoś czasu. Pan
Małkowski przedstawiał nam swoje założenia programowe, bardzo
dokładnie je omawiając. Uznaliśmy,
że jego pomysł na Bolesławiec wart
jest poparcia, a jego wizja rozwoju
Bolesławca pokrywa się z oczekiwaniami Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, jego członków,
a przede wszystkim wielu mieszkańców, z którymi rozmawiamy
podczas naszych spotkań”.
Jak oceniacie szanse kandydata
Ziemi Bolesławieckiej? Zapraszamy
do głosowania w Bolecsondzie, któNa stronie internetowej Sto- ka czytamy: „Podczas ostatniego rą znajdziecie na naszym portalu.
warzyszenia Ziemia Bolesławiec- spotkania formalnie podjęliśmy
S
Samorząd nam się sfilcował
R
ozmawiamy z Bernardem Łętowskim, dziennikarzem, fotografem, kandydatem w
wyborach samorządowych.
Bolec.Info: Jest pan znany jako
dziennikarz, fotograf i zawzięty
krytyk władzy na swoim blogu. Po
co pan startuje w wyborach?
Czas spróbować coś zrobić w sferze publicznej a nie tylko krytykować
tych, którzy próbują coś robić. Czas
spróbować robić to inaczej i, może,
skuteczniej.
Coś zrobić, czyli?
Myślę, że samorząd nam się
sfilcował, zmarniał, sparciał. Ludzie,
którzy siedzą w radach, nie wszyscy
ale jednak, tracą motywację do pracy
dla dobra publicznego podobnie jak
funkcyjni samorządowcy. Miejsca
w samorządzie stały się często środkiem do celu, do znalezienia pracy
w samorządowej firmie dla siebie lub
rodziny. Nikt już nie chce wygrywać
wyborów i tego zmieniać, komitety
wyborcze chcą wyszarpać dla siebie
tyle miejsc w którejś radzie, aby potem udało się coś wyrwać, zgarnąć
jakieś resztki ze stołu, tu etacik, tam
miejsce w radzie nadzorczej, pracę
dla żony itd. Nie o to powinno chodzić.
Da się to zmienić?
Trzeba próbować, bo nie mówiąc o tym jak jest, godzimy się na
taki stan rzeczy. A kiedy się godzimy
milczeniem to oni uważają, że postępują prawidłowo, bo przecież nikt
im nie zwraca uwagi. W tej kadencji
wiceprzewodnicząca Rady Miasta,
Janina Piestrak - Babijczuk głosowała
za sprzedaniem pracownikom miejskiej spółki MZRL udziałów w tej
spółce. Między innymi dzięki temu
jej córka mogła kupić te udziały. Jeszcze dwie trzy kadencje temu radny
przynajmniej nie brałby udziału
w takim głosowaniu. Polityk szczebla
krajowego po czymś takim chyba
zrezygnowałby z funkcji zjedzony
przez media. A pani wiceprzewodnicząca kandyduje teraz do Rady
Powiatu. To nawet nie jest zabawne.
Jakiś czas temu w samorządach
panowała zdrowa zasada oddawania
szefostwa komisji rewizyjnej radnemu opozycji. Po to, żeby rządzący sami nie sprawowali funkcji kontrolnej.
Dziś normą jest, że wszystkie funkcje
w radach bierze ten, kto rządzi. Wiadomo, że funkcyjni radni mają nieco
wyższe diety. Grosz do grosza…
Obyczaje zmieniają się wszędzie, co w tym dziwnego?
I niech się zmieniają. Ale od
samorządowców powinniśmy wymagać więcej. Jeśli ktoś w prywatnej firmie zatrudnia rodzinę, to jego
pieniądze, jego sprawa i kwestia jego
zaufania, ale jeśli dzieje się to w samorządzie, to nie jest dobrze. Zupełnie absurdalnym przypadkiem jest
zatrudnianie radnych w spółkach
samorządowych. przecież jako radni
decydują oni o sytuacji tych spółek,
czyli o sytuacji swoich pracodawców. Paranoja i stwarzanie okazji do
nadużyć. Jeśli np. Józef Kata z PO
zostaje radnym powiatowym a potem dostaje pracę w powiatowym
PKS-ie to ja oczywiście chcę wierzyć,
że jeden fakt nie ma z drugim nic
wspólnego, ale są pewne granice wiary. Jeśli w trakcie kadencji Kazimierza
Gawrona, który dostał się do Rady
Powiatu z listy Ziemi Bolesławieckiej,
jego syn dostaje pracę w powiatowej
spółce a w teraz w wyborach pan Kazimierz kandyduje z listy tworzonej
przez ludzi PO, to oczywiście przypadek…
Jeśli w trakcie kadencji radny
Rady Miasta Wojciech Kasprzyk czy
też synowa przewodniczącego tej
rady Józefa Pokładka dostają pracę
w MZGK, to ja też chcę wierzyć, że
to zbieg okoliczności. Jeśli mąż radnej Fredyk dostaje pracę w Straży
Miejskiej to również rzecz jasna zdarzenia bez związku. Ufam, że zwykli
nieustosunkowani ludzie starający się
o te posady też wierzą w takie przypadki.
Jeśli pozbieramy tego typu fakty
okazuje się, że samorządowe firmy
i ich rady nadzorcze to często przechowalnia dla rodzin radnych i dla
radnych. Czy radny Rady Miasta
Leszek Chudzik decydujący jako
radny o kondycji Zakładu Energetyki Cieplnej jako pracownik tego
zakładu jest wdzięczny radnemu
Chudzikowi czy nie jest? Czy jest
zależny od decyzji prezesa tej spółki,
czy też prezes jest zależny od decyzji
radnego Chudzika? Czy dyrektor
Jarosław Kowalski z MZGK czuje się
odpowiedzialny przed radnym Jarosławem Kowalskim?
Ale takie zatrudnianie radnych
nie jest niezgodne z prawem o ile
nie pełnią najważniejszych funkcji
w fiirmach, więc trudno cokolwiek
Krzemiński do Rady Powiatu
O swojej decyzji najlepiej opowie
sam:
Drodzy Bolecnauci,
16 listopada 2014 roku odbędą
się wybory samorządowe - tego dnia
wybierać będziecie prezydenta oraz
radnych. Postanowiłem wziąć udział
w wyborach. Dlaczego? Bo śmiem
twierdzić, że radny nie musi być nudziarzem. Nie musi być wieloletnim
członkiem przeróżnych gremiów
i rad. Nie musi być „krawaciarzem”.
Wierzę, że potrzebujemy świeżości,
energii i inicjatywy. A tych nigdy mi
nie brakowało. A na dodatek całkiem
spora rzesza ludzi namawiała mnie
do tego, żebym wystartował. Ludzi
z naprawdę różnych środowisk.
Kim jestem?
Jestem przedsiębiorcą, dziennikarzem, społecznikiem, blogerem,
DJem. Jestem też mężem i ojcem
dwóch synów niczym dęby. Urodziłem się w Bolesławcu jakieś 27 lat
temu i mieszkam w nim do dziś. I nie
planuję zmiany. Na co dzień posługuję się ksywką Jegomość.
Od kilku lat możecie od czasu do
czasu usłyszeć o moich inicjatywach
- bo nie lubię siedzieć w miejscu. Nie
odmawiam też, kiedy ktoś prosi mnie
o pomoc. Mogliście czytać moje tek-
sty, być na organizowanych przeze
mnie wydarzeniach czy wreszcie
bawić się do serwowanej przeze
mnie muzyki. Własna firma daje mi
stabilizację finansową, a na dodatek
uprawiany przeze mnie wolny zawód
pozwala na swobodne operowanie
czasem i angażowane się w przeróżne
akcje. Pieniądze nie są moją motywacją.
Dziennikarz i wybory
Decyzję dziennikarza o starcie
w wyborach można oceniać bardzo
różnie… jednak tak naprawdę radny
i dziennikarz mają podobne zadanie.
Z podobnych powódek podejmuje
się decyzję o zostaniu radnym i dziennikarzem(awkażdymraziepowinno
się). Bo zdaniem obu jest występowanie w imieniu ludzi, zwracanie uwagi
na ważne problemy, przedstawianie
inicjatyw i bronienie słabszych.
Co może radny?
Wielu twierdzi, że radny może
niewiele. Że jest tylko trybikiem systemowej maszyny. Formalnie może
i tak - zadaniem radnego jest współdecydowanie o działaniach władz,
głosowanie nad uchwałami i prawem
lokalnym. Nie można jednak zapominać o wielu innych możliwościach,
nawet jeśli większość obecnych człon-
tym ludziom zarzucić. Jak pan chce
to zmienić?
Teoretycznie możemy zlikwidować Powiatowy Urząd Pracy, skoro
jego funkcje mogą pełnić okrąglak
i ratusz… A tak na serio, to wydaje mi
się, że to jest kwestia poczucia przyzwoitości. Jeśli szuka się pracownika
do powiatowej placówki zarządzanej przez funkcyjnego działacza PO
podległemu starostwu zarządzanemu przez kolejnego funkcyjnego PO,
to radny PO nie powinien stawać do
konkursu o taką posadę, bo zwykłemu obywatelowi taka sytuacja po
prostu śmierdzi. ”Żona Cezara musi
być ponad wszelkie podejrzenia.”
Przez to, że jest radnym, ma
mieć gorszą pracę?
Przez to że jest radnym powinien być poza podejrzeniami, także
we własnym interesie. Inna sprawa,
że nie powinien narażać na śmieszność swojej partii. W Bolesławcu
jest jednak zawsze nadzieja, że nikt
się nie dowie, media nie napiszą,
bo im się nie opłaca, sprawa przycichnie a samorządowa pensyjka
wpadnie na konto. Skutek jednak jest
taki, że coraz więcej radnych i rodzin
radnych mamy pozatrudnianych
w samorządach i firmach samorządowych. Robi się z tego pewne
decyzyjnie i kadrowo zamknięte
koło w którym osoby podejmujące
najważniejsze decyzje w mieście czy
powiecie jednocześnie stają się beneficjentami tych decyzji.
Dlaczego startuje pan do Rady Powiatu a nie do Rady Miasta?
Władze miejskie krytykuje pan
częściej niż powiatowe.
Jestem realistą, założyłem, że
mam większe szanse w wyborach do
Rady Powiatu, bo tutaj decyduje cały
Bolesławiec i każdy, kto jest w tym
mieście zameldowany. Poza tym władze powiatowe postanowiły się ścigać
z miejskimi w niektórych absurdach
swojej polityki i może czas próbować
ten proces zatrzymywać.
Co pan rozumie przez absurdy?
Powiat z pasją zajmuje się organizacją wycieczek rowerowych
i biegowych, lansowaniem osoby
starosty i pogłębianiem poziomu
samozadowolenia rządzących. Robi
to dość siermiężnie, niby w ramach
promocji, ale jest to promocja często
kulawa i niezgrabna. A tymczasem
jak dodamy do siebie to ile lat powiat
remontował Szpitalny Oddział Ratunkowy, Teatr Stary i swoją nową
siedzibę, która wreszcie powstaje, to
wyjdą nam prawie dwa dziesięciolecia. Fajnie, że starosta dba o promowanie sportu i rekreacji, ale mieszkaniec powiatu, zamiast to oglądać,
chyba wolałby mniej godzin siedzieć
w poczekalni do poradni chirurgicznej. Tam są problemy i choćby
starosta wrzucił milion fot z dożynek
na Facebooka, kolejka w szpitalu nie
zmaleje a komfort pacjentów się nie
poprawi. Samorządowcy, miejscy
i powiatowi, zbyt często robią to co
jest ważne dla nich, zamiast tego, co
jest ważne dla mieszkańców.
Przykład?
Miasto funduje za 7500 zł telebim
wrynkuztransmisjąkanonizacjiJana
Pawła II. Ogląda ją kilkadziesiąt osób,
bo jest zimno a ludzie od lat mają
telewizory w domach. Jednocześnie
na Gliniadę, która aktywizuje setki
ludzi i włącza ich do zabawy podczas
Bolesławieckiego Święta Ceramiki
oraz promuje to miasto w sposób
bezdyskusyjnie skuteczny, miasto
proponuje 5000 zł. Oczywiście Gliniada nie jest ważniejsza od kanonizacji, nie śmiem nawet porównywać
rangi tych wydarzeń i ich znaczenia
dla ludzi, ale to pokazuje politykę
przyznawania samorządowych pieniędzy na wydarzenia bez związku
z realnym zainteresowaniem i z tym,
ilu ludzi w nich uczestniczy. Więcej
ludzi przychodzi na mecz BKS niż na
ten telebim z transmisją z kanonizacji,
a przecież BKS może marzyć o dofinansowaniu w wysokości 7500 zł do
każdego meczu.
Ale, wracając do starostwa: remontów takich obiektów jak Teatr
czy SOR nie da się przeprowadzić
błyskawicznie.
Ale chyba nie muszą trwać 8
czy 5 lat? Poza tym wydaje mi się, że
można remontować racjonalniej.
Remont okrąglaka kosztował ponad
dwa razy tyle, ile zaplanowano, przekroczonowstępnieszacowanekoszty
o jakieś 300 000 zł. Teraz trwa remont
nowej siedziby powiatowych władz,
ków rad z nich nie korzysta. Przed
radnym otwierają się drzwi zamknięte dla „szeregowego działacza społecznego”. Jego inicjatywy mają większą moc, więcej ludzi zwraca uwagę
na jego działania i musi się z nimi
liczyć. Tylko radny musi chcieć z tego
korzystać. Nie każdemu się chce.
Komitet
Nieskromnie powiem, że miałem
propozycję startu od kilku komitetów.
Wybrałem KWW Platforma Samorządowa Powiatu Bolesławieckiego.
Bo dla mnie liczą się przede wszystkim ludzie, a nie szyldy - a na listach
KWW PSPB znajdziecie wiele osób,
którym serdecznie kibicuje w ich
codziennych inicjatywach. Komitet
ogłosi swoich kandydatów już całkiem niedługo i warto czekać na tą
chwilę.
Nie znaczy to, że inne komitety
nie mają dobrych kandydatów - mają. Dlatego decyzja wcale nie była taka
prosta.
Co teraz?
Do czasu wyborów, co oczywiste,
nie znajdziecie na portalu Bolec.Info
relacji z politycznych wydarzeń pisanych przeze mnie. Nie wykluczam,
że przeczytać można będzie kilka
podpisanych przeze mnie felietonów
jednak traktujcie je jako mój osobisty
głos.
ale powiat zamierza zostawić sobie
okrąglak, co wydaje się być zupełnym
absurdem. Kiedy planowano remont
budynku pod nową siedzibę, zakładano sprzedaż okrąglaka, bo ten budynek na atrakcyjnej działce mógłby
pokryć część kosztów remontu. Dziś
panowie chcą mieć dwie siedziby, bo
w nowej wszystko podobno się nie
zmieści. Gdyby sprzedać okrąglak
i lepiej przemyśleć plany, zapewne
udałoby się zmieścić więcej. Z tak samo „dziwnym” planowaniem kosztów mamy do czynienia w przypadku orlika lekkoatletycznego, którego
koszt rósł już trzykrotnie. Zaczęło się
od 800 tysięcy zł. Po kilku miesiącach
miało to być 1,5 mln. Teraz podobno
dochodzimy do 2,2 mln. zł. Oczywiście taki orlik jest potrzebny, pytanie
tylko czy zanim powstanie dowiemy
się ile będzie kosztował.
Komitet wyborczy Ziemi Bolesławieckiej to dobre miejsce, żeby
startować z takim krytycznym podejściem do samorządowców?
Wierzę, że tak. To środowisko
wywodzi się z Unii Wolności, czyli
jednak z partii, która w mojej ocenie
kierowała się jakąś misją, poczuciem odpowiedzialności. Wierzę, że
coś z tego zostało. Nie jest to grupa
bojowa idąca w walkę, w konflikt
z rządzącymi, ale ma szansę na przywrócenie pewnych zasad i norm
etycznych w samorządzie. Wszyscy
mają na to szanse, tylko muszą sobie
o tych zasadach i poczuciu przyzwoitości przypomnieć a wyborcy muszą
tego dopilnować.
Maciej Małkowski to dobry
kandydat na prezydenta?
Zdecydują o tym wyborcy, ale
na pewno Bolesławiec potrzebuje
odmiany, świeżego powietrza i oddechu od układu rządzącego nim
od lat. Gwarantuje to tylko zmiana
na stanowisku prezydenta. Piotr Roman, nie oszukujmy się, po 12 latach
sprawowania funkcji już raczej nie
będzie lepszym prezydentem. Maciej
Małkowski może takim zostać. Mało
który pracownik z dwunastoletnim
stażem w jednej firmie i na tym samym stanowisku potrafi oczarować
swoich pracodawców (w tym wypadku bolesławieckich podatników)
inwencją, kreatywno
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
BolecSport
Transfer KSW Gladiator
KS Talent: Żaki znów
niepokonane!
W
piątkowy wieczór, drużyna Żaków
zagrała w fantastycznym turnieju, który
odbył się przy oświetleniu jupiterów.
Jego organizatorem
był Klub Sportowy Karkonosze
Jelenia Góra, dzięki któremu
mogliśmy uczestniczyć w zawodach. Zespół Żaków, pod opieką
Trenera Krystiana Miżdala, zanotował komplet zwycięstw!
Zawody z pewnością
utkwią pamięci naszych chłopców, dzięki urokliwej atmosferze,
jaka tego dnia panowała w Jeleniej Górze, ale i również wynikom wszystkich rozegranych
D
uże
wzmocnienie
Gladiatorów,
klub pozyskał jednego z najbardziej
doświadczonych zawodników Muay Thai.
wodów przyszedł czas na indywidualne wyróżnienia i tak,
najlepszym bramkarzem zawodów, uznano naszego golkipera
Oskara Szyptura.
Do domów wracamy późno, bo po godzinie 23,
wyczerpani i bardzo zmęczeni,
jednak zadowoleni ze zdobycia
kolejnego małego kroku w kierunku dużego piłkarstwa! Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa w zawodach.
Portal Bolec.Info jest
partnerem medialnym klubu.
meczów.
O poszczególnych
meczach nie będziemy się rozpisywać, natomiast grę naszego zespołu podsumujemy jako super
zespołową . W 5 meczach, KS
Talent zdobył 20 bramek, nie tracąc przy tym ani jednej. Zasługi
świetnej gry, nie można przypisać jednemu zawodnikowi, lecz
całej drużynie, co bardzo, bardzo
cieszy.
Po zakończeniu za-
Jest nim bolesławianin
Dominik Zadora czterokrotny
Mistrz Polski, Zdobywca Pucharu Świata. Dominik będzie trenował indywidualnie pod okiem
swojego taty Tomasza Zadory
i będzie się skupiał wyłącznie
na reprezentowaniu klubu jak
i miasta na galach zawodowych.
Premierowy pokaz
spektaklu odbył się 18 września
w sali kina Forum. Dzieci i młodzież uczestnicy zajęć trzech
grup pracowni: Promyki, Nocturn oraz Modus poprzez taniec
opowiedzieli historię bolesławieckiej ceramiki na przestrzeni
wieków. W spektaklu m.in. zna-
B
r
e
W niedzielę, 14 września na stadionie przy ul. Rajskiej,
w ramach eliminacji Mistrzostw
Polski Seniorów Rugby 7, odbył się
Turniej Rugby o Puchar Prezydenta.
W turnieju udział
wzięło osiem drużyn, w tym bolesławiecki Husar, które podzielone
zostały na dwie grupy. W grupie
A zagrały: Tytan, Kaskada, Rc
Rumburk I, Sparta . W grupie B:
Husar, Miedziowi, Rc Świdnica,
Rumburk II .
Wyniki
1. Tytan – Kaskada g.10:30 22:0
2. Husar – Miedziowi g. 10:45
42:0
3. Rumburk I – Sparta g. 11:00
5:19
dowiskowe i perfekcyjnie wykonane układy choreograficzne
spowodowały, że sztukę oglądało
się jednym tchem. Autorką spektaklu jest prowadząca pracownię
Halina Bałacka - Kłak, która
opracowała scenariusz, choreografię i wspaniale przygotowała
młodych tancerzy. Za znakomitą pracę, po występie otrzymała
podziękowania od Prezydenta
Miasta Bolesławiec Piotra Romana, Przewodniczącego Rady
Miasta Józefa Pokładka oraz
Ewy Lijewskiej - Małachowskiej
Dyrektor BOK-MCC.
Opracowaniem technicznym spektaklu zajęli się:
montaż dźwięku - Piotr Gnyszka, scenografia i rekwizyty Waldemar Cieślak i Dorota Berdzik,
światło - Leszek Rzepka. Spektakl był dedykowany wszystkim
producentom ceramiki oraz pracownikom zatrudnionym przy
jej produkcji..
lazł się słynny garniec Joppego,
okres wojny, praca w komunistycznych zakładach, aż wreszcie
współczesność.
Świetnie
dobrane
stroje tancerzy, pomysłowa i doskonale wykonana scenografia,
a przede wszystkim fantastycznie dobrana muzyka oraz wi-
(Bolec.Info/KGWGladiator).
Tytan Gniezno - Miedziowi Lubin
52:0
I m. gr. B – II gr. A g. 13:45 Husar Bolesławiec – Sparta Jarocin
22:7
Mecz o 7m: Rumburk I – Rum4. Świdnica – Rumburk II g. burk II g.14:00 24:0
11:15 15:0
Mecz o 5m: Kaskada - Świdnica
5. Tytan – Sparta g. 11:30 26:7 g.14:15 40:0
6. Husar - Rumburk II g. 11:45
Mecz o 3m: Sparta Jarocin 49:0
Miedziowi Lubin g. 14:30 38:7
7. Kaskada – Rumburk I g.
Mecz o 1m Husar Bolesławiec 12:00 26:5
Tytan Gniezno g. 14:45 21:14
8. Miedziowi – Świdnica g.
12:15 12:10
Klasyfikacja końcowa:
9. Tytan – Rumburk I g. 12:30
39:0
1. Husar Bolesławiec
10. Husar – Świdnica g. 12:45
2. Tytan Gniezno
36:0
3. Sparta Jarocin
11. Kaskada – Sparta g. 13:00
4. Miedziowi Lubin
14:17
5. Kaskada
12. Miedziowi – Rumburk II g.
6. Świdnica
13:15 26:5
7. Rumburk I
8. Rumburk II
Półfinały:
olesławiecki Husar zwyciężył w turnieju o puchar prezydenta Bolesławca. O
zwycięstwo walczyło osiem drużyn.
Wytańczona opowieść
o bolesławieckiej
ceramice
G
Najbliższy występ zaliczy 27 września na Gali Ronin
Fighting Chempionship w podlondyńskim Aldershot a przeciwnikiem jego będzie Sevket
Cerkez.
Husar z pucharem prezydenta
(Bolec.Info/KS Talent)
romkimi brawami nagrodzono uczestników Pracowni Tańca Współczesnego za
wspaniały spektakl taneczny “Z jednej gliny”.
9
I m gr. A – II m. gr. B g. 13:30
(Bolec.Info/KGWGladiator).
(Bolec.Info/KS Talent)
k
l
NOWY
SKLEP
Nie masz czasu na prezent?
Pomysł już jest! Przyjdź i skorzystaj!
tel. 533 571 838 ul. Rynek 27/7
a
m
- zabawne gadżety
- wymyślne prezenty
... oraz mnóstwo
innych pomysłów
a
10
BolecKultura
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
Owacja na stojąco
Sukces Ocic na Dożynkach
Prezydenckich
W
szystko zagrało na medal, wielkie emocje, historia… To było
największe wydarzenie kulturalne w historii Bolesławca.
W piątek, 12 września
2014 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu spektakl „Moją Bośnię”
Katarzyny Knychalskiej w reżyserii Jacka Głomba przyjęto
owacją na stojąco. To pierwszy
spektakl teatralny o polskich reemigrantach z dawnej Jugosławii. Miejsce premiery nie było
przypadkowe. Polacy z dawnej
Jugosławii zaraz po wojnie osiedlili się w powiecie bolesławieckim i żyją tutaj do dzisiaj.
„Moja Bośnia” to jest
historia polskiej rodziny z Bośni,
rozgrywająca się na przestrzeni
50 lat. W roli głównej występuje Alina Czyżewska, sceniczna
Roksana, która jest narratorką
wspominającą swoje życie.
Spektakl przedstawia
dramatyczne momenty życia
reemigrantów w czasie II Wojny
Światowej, powrót reemigrantów do Polski i wojna domowa
w Bośni i krajach byłej Jugosławii w latach 90.
Przedstawienie
pokazuje
rzeczywiste i historyczne wydarzenia, bohaterowie są jednak fikcyjni. To nie jest historia
dokumentalna – mówi autorka
Katarzyna Knychalska.
Pod koniec XIX wieku kilkanaście tysięcy Polaków z Galicji,
Wołynia i Bukowiny przesiedlono do Bośni. Po zakończeniu II
Wojny Światowej większość Polaków wróciła do kraju, w okolice Bolesławca. Zostawili tam
domy, kościoły, groby. To nie
była łatwa decyzja. Reemigranci z byłej Jugosławii do dzisiaj
kultywują bałkańskie tradycje.
To fenomen, bo większość ludzi,
którzy pamiętali Bośnię już nie
żyje.
Premierę spektaklu
„Moja Bośnia” w Teatrze Starym,w Bolesławcu przyjęto owacyjnie. Spektakl wyprodukował
Teatr Modrzejewskiej z Legnicy
i Fundacja Teatr Nie-Taki z Wrocławia przy współpracy Powiatu
Bolesławieckiego i Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.
W
ieniec z Ocic zajął 4 miejsce na
Dożynkach Prezydenckich w Spale.
- My uratowaliśmy
Teatr Stary w Bolesławcu, a Jacek Głomb pomaga nam ratować teatr jako sztukę. Fakt, że
jesteśmy współproducentem tak
wielkiego przedsięwzięcia jako
pierwszy samorząd powiatowy
w Polsce, napawa mnie dumną.
Bośnia jest w nas. Moja Bośnia
to spektakl, który udało nam się
stworzyć. Jedenaście razy zaprosimy mieszkańców na darmowe
spektakle. Osiem razy do Teatru,
ale trzy razy do miejscowości
naszego Powiatu. My pojedziemy w te miejsca, w których
mieszkają reemigranci. Scenografia, to są sprzęty z ich domów,
przywiezione jeszcze stamtąd,
z Jugosławii. To wszystko zagrało – emocje, historia… To
jest wielkie wydarzenie – mówi
Starosta Bolesławiecki Dariusz
Kwaśniewski.
Grupie wieńcowej towarzyszył Wójt Gminy Bolesławiec
- Andrzej Dutkowski oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemi
Bolesławieckiej”.
Krajowe dożynki rozpoczęły się w sobotę, kiedy to odbył się
Konkurs na Najładniejszy Wieniec
Dożynkowy o Nagrodę Prezydenta
RP. Województwo dolnośląskie reprezentowało sołectwo gminy Bolesławiec - Ocice. Dla naszej grupy
wieńcowej była to pierwsza wizyta
na Dożynkach Prezydenckich, choć
wśród innych znalazły się osoby,
które brały w nich udział już po raz
trzeci.
Rywalizacja grup wieńcowych polegała nie tylko na ocenie wieńca. Punktowany był także
sposób prezentacji grupy wieńcowej
oraz ośpiewanie wieńca. Ten ocicki
miał kształt korony, a przedstawiciele
wsi byli odpowiednio wystylizowani.
Dodatkowo panie trzymały piękne
bukiety słoneczników. Ośpiewaniem zajął się Zespół Pieśni i Tańca
„Ziemi Bolesławieckiej” pod wodzą
Elżbiety Tor. Komisję oceniającą
wieńce, w której tradycyjnie już
znajduje się Anna Komorowska,
członkowie zespołu zaskoczyli swoim występem - w trakcie ośpiewania
porwali ich do wspólnego tańca. Do
zabawy włączyła się sama Prezydentowa, która po ogłoszeniu wyników
podeszła do naszej grupy, porozmawiała z członkami grupy wieńcowej
oraz zapozowała do pamiątkowego
zdjęcia. Sporo czasu z naszą grupą
spędził również Ambasador Bośni
i Hercegowiny wraz z małżonką oraz
dziećmi.
Przed ogłoszeniem wyników konkursu nasz zespół zaprezentował się także na scenie. Młodzi
tancerze wraz z kapelą swoim występem przyciągnęli publiczność. Taniec, śpiew i muzyka - młodzież ujęła
wszystkich autentycznością oraz radością, z jaką występowała. W przerwie występu nastąpiło ogłoszenie
wyników Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Pierwsze
miejsce zajęło województwo świętokrzyskie. Kolejne - województwo
(Bolec.Info/BOK MCC)
Recital Sióstr
Matkowskich w Teatrze Starym
M
efektem jest spektakl muzyczno
– taneczny „Romanse w Cieniu
Skrzypiec”. Z burzy dźwięków
narodził się projekt, który jest
swego rodzaju retrospekcją artystyczną sióstr Matkowskich.
Dobrze znane wszystkim najpiękniejsze romanse cygańskie,
dzięki utalentowanym muzykom
zyskują nowy, alternatywny wymiar. Siostry Matkowskie przeprowadzą słuchaczy drogą swoich muzycznych poszukiwań,
odkrywając przed nimi swe muzyczne Ja. Muzykę cygańską oraz
taniec siostry Matkowskie mają
we krwi. W repertuarze projektu
znajdują się romanse cygańskie
i rosyjskie oraz pieśni bałkańskie,
a muzyczny spektakl urozmaicony jest o fascynujący i żywiołowy
taniec.
łodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława
Wyspiańskiego w Bolesławcu zaprasza
na spektakl muzyczno-taneczny „Romanse w
Cieniu Skrzypiec”.
Projekt realizowany
jest na żywo z udziałem wybitnych instrumentalistów pod kierownictwem Michała Półtoraka
– wirtuoza skrzypiec z „Piwnicy
Pod Baranami” oraz utalentowanych i charyzmatycznych sióstr
Matkowskich. Artyści zaprezentują najpiękniejsze romanse
cygańskie i rosyjskie oraz pieśni
bałkańskie, a cały spektakl wzbogacony będzie o fascynujący i żywiołowy taniec.
Justyna i Magdalena
Matkowskie od dzieciństwa obcują z muzyką. Rodzice zaszczepili w córkach miłość do grania
r
i śpiewania już od najmłodszych
lat. Siostry są laureatkami licznych konkursów, przeglądów
oraz festiwali piosenki. Są absolwentkami Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopniaim. Fryderyka Chopinaplakat - Benek
w Kłodzku oraz absolwentkami
Uniwersytetu Wrocławskiego na
wydziale filologii polskiej. W latach 2010 – 2011 były solistkami
Cygańskiego Teatru Muzycznego „Terno” w Gorzowie Wielkopolskim pod kierownictwem
Edwarda Dębickiego. Od 2012
roku występują z własnym programem artystycznym, zcego
e
k
(Bolec.Info/BOK MCC)
l
a
wielkopolskie oraz lubelski. Tuż za
podium uplasowały się Ocice! Jest to
ogromny sukces - w rywalizacji brali
bowiem udział przedstawiciele 16
województw.
W niedzielę nasza delegacjawzięłaudziałwuroczystejMszy
Św. w Kaplicy Polowej AK wspólnie
z parą prezydencką. W trakcie jej
trwania poświęcone zostały wieńce. Po zakończeniu ceremonii para
prezydencka wręczyła dyplomy grupom wieńcowym. Przedstawiciele
Ocic oraz Wójt Gminy Bolesławiec
zdążyli zamienić kilka słów z Bronisławem oraz Anną Komorowskimi
a także zrobić sobie z nimi zdjęcie.
Kiedy grupa wieńcowa
przygotowywała się do Mszy Św.,
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Bolesławieckiej” dał występ w Miasteczku Regionów przed parą prezydencką.
Korowód dożynkowy
spod kaplicy przemaszerował na stadion. Do ocickiej grupy szybko do-
m
łączył zespół wraz z kapelą. Dwóch
jej członków niosło tablice z herbem
gminy oraz powiatu, które wyróżniły
nas z tłumu, podobnie jak bukiety
słoneczników w dłoniach pań. Kapela zaczęła grać, a młodzież - śpiewać.
Mijani ludzie reagowali bardzo entuzjastycznie, część podchodziła do
grupy, by pogratulować jej pięknego
wieńca.
W końcu przyszedł czas
na Ceremoniał Dożynkowy, w którym 8 najlepszych grup - w tym sołectwo Ocice - miało możliwość
zaprezentowania się podczas telewizyjnej transmisji. Piękny występ dał
także Zespół Pieśni i Tańca „Łany”
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W tworzeniu wieńca
udział wzięli: Janina Kus, Helena
Karaban, Ewa Sondaj, Ewelina Karaban, Lidia Karaban, Barbara Omiatacz, Stefania Zgodzińska, Małgorzata Karaban, Zdzisław Piwowarski, Katarzyna Pielichata, Krzysztof
Pielichaty, Barbara Jakieła, Krzysztof
Jakieła, Bożena Długosz i Julia Długosz.
(Bolec.Info/UrządGminyBolesławiec)
a
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
11
BolecOgłoszenia
BolecOgłoszenia
Dodaj ogłoszenie i wyróżnij je!
Jeśli chcesz, aby Twoje ogłoszenie dotarło do większej grupy osób? Zachęcamy do publikacji w kolejnym wydaniu Gazety Bolec.Info (nakład 10000) ogłoszenia wyróżnionego.
Twoje ogłoszenie ukaże się w całości (łącznie do 270 znaków z danymi kontaktowymi, bez zdjęć) w specjalnej, wyróżnionej ramce. Koszt emisji ogłoszenia w jednym wydaniu
to zaledwie 7,99 zł netto (9,83 zł z VAT).
Jak zlecić publikację ogłoszenia wyróżnione?
Wypełnij formularz na stronie www.ogloszenia.bolec.info lub prześlij treść ogłoszenia pod adres [email protected] lub adres Redakcji (w stopce) dokonaj płatności (przedpłata) na konto: 85 1140 2004 0000 3302 7134 7941, Bolec.Info Katarzyna Bodzioch, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Krakow. W poleceniu przelewu podaj także numer
ogłoszenia, który zobaczysz po wysłaniu tego formularza na stronie. Wysyłając formularz zgadzasz się na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej (e-faktura).
Elektronika
•denver cad-451 bluetooth/usb/sd/cd/mp3 (nr:
376130), tel. 726023960
•kompletna profesjonalna konsoleta djska pioneer
(nr: 376068), tel. +48 886272226
•kupie radio samochodowe (nr: 374248), tel.
785412403
•kupię radio samochodowe !!! (nr: 373307), tel.
733939411
•nawigacja mio moov 330 + automapa zobacz! (nr:
373498), tel. 604 941 397
•przyjme rtv i agd (nr: 375910), tel. 789128144
•sprzedam aparat fotogroficzny - automat. (nr:
374289), tel. 799 225 862
•sprzedam cb radio president johny 2 komplet (nr:
375994), tel. 601457019
•sprzedam depilator philips satinelle. (nr: 374291),
tel. 799 225 862
•sprzedam telefon komórkowy sony ericsson hazel
(nr: 373722), tel. 509173284
•technics audio programmable timer sh - 4060 (nr:
376503), tel. 884986592 , 536332772
•telewizor grundig 32 (nr: 376476), tel. 509056737
•telewizor 50 zł (nr: 374614), tel. 660 075 303
•telewizor w dobrym stanie 90 zł (nr: 374617), tel.
660 075 303
Sprzęt AGD
•kuchenka gazowa amica (nr: 373912), tel. 518
929 055
•kuchenka gazowo elektryczna amica (nr: 375172),
tel. 665897911
•lodówko-zamrażarka privileg (nr: 359909), tel.
665897911
•oczyszczacz powietrza sharp kc-930eu-w (nr:
376092), tel. 608293196
•piekarnik do zabudowy siemens hb43t540e/03 (nr:
374504), tel. 667238548
•pralki (nr: 374355), tel. 721606240
•przyjme zbedne urzadzenia rtv agd (nr: 375909),
tel. 789128144
•sprzedam expres do kawy (nr: 375827), tel. 662584-388
•sprzedam sofe +2fotele+pufa!okazja tylko dzisaj
650!pilne!! (nr: 374285), tel. 730563500
•sprzedam suszarko-lokówkę (nr: 374122), tel.
793604860
•zamrażarka skrzyniowa elektronia 108 litrową (nr:
375470), tel. 665897911
•zlewozmywaki (nr: 376002), tel. 534 963 137
DLA DZIECKA
Sprzedam (akcesoria)
•biurko sosnowe (nr: 376478), tel. 509056737
•fotelik bujany (nr: 372896), tel. 509055765
•huśtawka fisher price z projektorem (nr: 373599),
tel. 888 475 979
•krzesełko do karmienia (nr: 376253), tel.
531216783
•laktator canpol babies (nr: 374363), tel. 509
213 749
•plecak szkolny (nr: 358999), tel. 600415594
•plecak szkolny (nr: 359004), tel. 600415594
•sprzedam chodzik (nr: 373521), tel. 510113199
•sprzedam fotelik (nr: 373192), tel. 531620630
•sprzedam fotelik-nosidełko 0-13kg 10zł (nr:
375511), tel. 603471149
•torba do wózka (nr: 376249), tel. 531216783
•wozek plus spiworek (nr: 376494), tel. 509056737
Sprzedam (inne)
•kolyska dla dziecka tanio (nr: 373786), tel.
733203183
•łóżeczko - kołyska 2w1 (nr: 370684), tel.
664093073
•ochraniacz do łóżeczka (nr: 376250), tel.
531216783
•oddam materac do łóżeczka (nr: 373204), tel.
502828465
•rolki 2 w 1 (nr: 357653), tel. 695724927
•rowerek dla dziewczynki (nr: 376442), tel.
r
e
665144279
•sprzedam maty do przewijania dziecka (nr:
373527), tel. 510113199
Sprzedam (odzież)
•alba (nr: 376560), tel. 724297609
•buty chłopięce (nr: 373822), tel. 733078852
•buty zimowe chłopięce (nr: 374720), tel.
660902039
•ciuchy dla dziewczynki 5-6 lat[110-116] (nr:
365048), tel. 537755995
•ciuszki dla chłopca 0-4m. (nr: 373083), tel.
78246697
•ciuszki dla chłopca i dziewczynki-różne rozmiary
(nr: 373434), tel. 609 508 359
•ciuszki dla chłopczyka 0-5m (nr: 373418), tel.
78246697
•ciuszki dla dziewczynki 50-56cm tanio!!! (nr:
373452), tel. 731352677
•ciuszki dla dziewczynki od 0-9m (nr: 373419),
tel. 78246697
•ciuszki dla dziewczynki od 0-9m (nr: 373093),
tel. 78246697
•garniturek do chrztu 62-68 (nr: 375526), tel.
784485340
•kapcie chłopięce (nr: 374731), tel. 660902039
•kurteczka na jesień reserved (nr: 370072), tel.
600415594
•kurteczka wójcik (nr: 373620), tel. 600415594
•lekkie adidaski chłopiece firmy puma (nr: 374726),
tel. 660902039
•mega paka dla dziewczynki 56-86cm (nr: 375980),
tel. 731352677
•nowa skóra bejsbolówka rozm.86 (nr: 374512),
tel. 661194632
•oddam za symboliczna tabliczkę czekolady (nr:
374736), tel. 660902039
•paka chłopięca 86/92 okazja!!! (nr: 374511), tel.
661194632
•sprzedam buty r.28 i kamizelkę futerko r.104 dla
dziewczynki (nr: 376440), tel. 503593220
Sprzedam (wózki)
•wózek bliźniaczy graco quattro tour duo (nr:
373291), tel. 503315848
•kondola do wózka dla dziewczynki (nr: 375803),
tel. 731352677
•mutsy transporter (nr: 374893), tel. 889-730-740
•pilnie sprzedam (nr: 374830), tel. 792-798-213
•wozek spacerowy (nr: 373970), tel. 889838913
•wózek spacerowy coneco traper (nr: 373447), tel.
600553773
•wózek tako city voyager (nr: 374233), tel.
605303087
Sprzedam (zabawki)
•chodzik-pchacz v-tech (nr: 376247), tel.
531216783
•klocki przytulanki (nr: 376248), tel. 531216783
•leżaczek bujaczek fischer price (nr: 376258), tel.
531216783
•leżaczek bujaczek fischer price (nr: 376256), tel.
531216783
•leżaczek-bujaczek (nr: 375799), tel. 731352677
•mata edukacyjna +gratisy (nr: 375800), tel.
731352677
•rolki dla dziecka (nr: 375984), tel. 723082098
•zabawki grające i podgrzewacz do butelek+gratis
(nr: 375801), tel. 731352677
DOM I OGRÓD
Kupię
•drzwi pokojowe kupie (nr: 376136), tel. 794292115
•kupię stare płyty posadzkowe (nr: 376238), tel.
513407409
•sprzedam sofe +2fotele+pufa!okazja tylko dzisaj
650!pilne!! (nr: 374268), tel. 730563500
Sprzedam (inne)
•betoniarkę sprzedam (nr: 373835), tel. 886958406
•blacha trapezowa (nr: 374666), tel. 888839022
•drabinę sznurową (nr: 373836), tel. 886958406
•drewno kominkowe, koparko ładowarka drew-bud.org (nr: 375452), tel. 693 714 177
k
l
•drzwi porta nowe 70 lewe, zapakowane (nr:
374620), tel. 660 075 303
•kasetka metalowa – sejf (nr: 373342), tel. 668
56 77 54
•komfortowy lokal do sprzedania o powierzchni
130,6 m2 (nr: 374279), tel. 723 855 444
•kosiarka spalinowa z napędem używana (nr:
375622), tel. 500143798
•nowe okno pcv białe dzielone szpros, zdjecia
1400x1340 (nr: 376071), tel. 692893404
•okno pcv 1090 x 2005 nowe białe zdjęcia 2 szt. (nr:
376070), tel. 692893404
•parapety zewnętrzne (nr: 332119), tel. 600415594
•schody rintal - sprawdź aktualne obniżki cen (nr:
373365), tel. 585324254
•sprzedam (nr: 375916), tel. 503576436
•sprzedam belki stropwe 200 letnie (nr: 376675),
tel. 509502559
•sprzedam działkę 3 a z altaną (nr: 374461), tel.
513020453
•sprzedam działkę ogrodową (nr: 373867), tel.
784354477
•sprzedam działkę ogrodową w bolesławcu (nr:
375268), tel. 601087009
•sprzedam grzejnik konwenterowy nowy z wentylatorem i termost (nr: 375516), tel. 603471149
•sprzedam palmę w donicy-25lat (nr: 376227), tel.
603471149
•sprzedam sofe +2fotele+pufa!okazja tylko dzisaj
650!pilne!! (nr: 374269), tel. 730563500
•Sprzedam (meble)
•drzwi porta nowe 70 lewe, zapakowane (nr:
374623), tel. 660 075 303
•fotel pod komputer (nr: 375842), tel. 534 963 137
•fotele,krzesla (nr: 376482), tel. 509056737
•łóżko dla chłopca (nr: 373990), tel. 501868729
•meble kuchenne z drewnianymi frontami ze zlewem i baterią. (nr: 376179), tel. 609588843
•meble kuchenne z drewnianymi frontami ze zlewem i baterią. (nr: 374017), tel. 665051088
•meblościanka do przedpokoju (nr: 375338), tel.
692181428
•meblościanka dwa fotele dwie pufy ława (nr:
376212), tel. 660 104 252
•mega nowoczesne meble tapicerowane- raty 0%
(nr: 374199), tel. 883-783-222
•młodzieżowe meble z brw (nr: 376237), tel.
608771077
•narożnik kuchenny (nr: 374637), tel. 695773761
•piękny kredens mebloscianka (nr: 374568), tel.
667137076
•segment kuchenny przedwojenny (nr: 376416),
tel. 534 963 137
•sprzedam komode sosnową! (nr: 372900), tel.
726637780
•sprzedam meblościanke (nr: 373187), tel.
512490675
•sprzedam sofe +2fotele+pufa!okazja tylko dzisaj
650!pilne!! (nr: 374273), tel. 730563500
•stara skrzynia (nr: 376555), tel. 695-545-347
•stol plus 8 krzesel (nr: 376484), tel. 509056737
•stół dębowy +krzesła (nr: 376386), tel. 888839022
•szafa sosnowa (nr: 376477), tel. 509056737
Sprzedam (wyposażenie)
•drzwi (nr: 347874), tel. 600415594
•drzwi porta nowe 70 lewe, zapakowane (nr:
374622), tel. 660 075 303
•okna palstikowe uzywane (nr: 376583), tel.
691536564 /757363061
•pilnie sprzedam działkę ogrodową (nr: 375768),
tel. 696010025
•sprzedam 2 materace (nr: 373572), tel. 793717700
•sprzedam dywan (nr: 373343), tel. 668 56 77 54
•sprzedam palmę w donicy-25lat (nr: 376225), tel.
603471149
•sprzedam sofe +2fotele+pufa!okazja tylko dzisaj
650!pilne!! (nr: 374274), tel. 730563500
•sprzedam umywalke stan b.dobry-30zł (nr:
376221), tel. 603471149
a
•zlewozmywak dwukomorowy nowy (nr: 374571),
tel. 790 265 233
•zlewozmywak blanco (nr: 374328), tel. 602 178 445
Usługi
•artystyczne malowanie (nr: 308396), tel.
784485340
•cięcie żywopłotu,koszenie trawników,zakładanie
ogrodu (nr: 375272), tel. 509794899
•dekoracja ścian - malarstwo ścienne (nr: 366923),
tel. 78448340
•drewno kominkowe, koparko ładowarka drew-bud.org (nr: 375453), tel. 693 714 177
•drewno kominkowe, koparko ładowarka http://
drew-bud.org/ (nr: 375182), tel. 693 714 177
•hydraulik 693496696 (nr: 374444), tel. 693496696
•kompleksowe sprzatanie, prace ogrodowe solidnie
i tanoi !!! (nr: 374481), tel. 533 510 604
•ogrodzenia balustrady. arkadi.pl (nr: 376275), tel.
880588222
•parowe mycie okien,dezynfekcja,doczyszczanie
fug,płytek... (nr: 375271), tel. 509794899
•perfekcyjne sprzątanie (nr: 376495), tel. 785235709
•róża – kompleksowa opieka nad grobami (nr:
373806), tel. 692-907-425 oraz 793-448-654
•sprzątanie po zgonach zmarłych upadkach z wysokości (nr: 305616), tel. 605907004
•sprzedam sofe +2fotele+pufa!okazja tylko dzisaj
650!pilne!! (nr: 374275), tel. 730563500
•usługi hydrauliczne (nr: 376271), tel. 604451314
•Zamienię
•sprzedam sofe +2fotele+pufa!okazja tylko dzisaj
650!pilne!! (nr: 374276), tel. 730563500
r
e
k
l
a
m
r
e
k
l
a
a
a
SKUP AUT 788-345-470
KUPIĘ KAŻDE AUTO
OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CAŁE USZKODZONE STARE NOWE
PROFESJONALNA WYCENA, LEGALNIE!
UMOWA I GOTÓWKA OD RĘKI
USŁUGI POGRZEBOWE
EDUKACJA
Korepetycje
•chcesz obronić się jesienią? pomożemy! (nr:
375286), tel. 669-644-235
•jak skutecznie i szybko poprawisz twój angielski
przez inter (nr: 374780), tel. 609227204
•język niemiecki (nr: 373776), tel. 882 110 184
•korepetycje j.angielski i j.niemiecki (nr: 374458),
tel. 664707525
•korepetycje z chemii (nr: 373456), tel. 756446014
lub 601995462
•korepetycje z matematyki (szkoła podstawowa,
gimnazjum) (nr: 374740), tel. 732 703 969
•korepetycje z matematyki i statystyki „omega” (nr:
375581), tel. 530341008
•nauka języka niemieckiego (nr: 376706), tel.
501924580
•osoba do nauczania niemieckiego poszukiwana!!
(nr: 376065), tel. 535910929
•prace magisterskie, licencjackie i dyplomowe
[teraz taniej!] (nr: 376339), tel. 662713543
•prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie,
zaliczeniowe (nr: 375531), tel. 504 595 178
Książki
•biurko+fotel (nr: 373737), tel. 730563500
•encyklopedia powszechna wydawnictwa gutenberga (nr: 375308), tel. 695-759-985
•kasety magnetofonowe +dwie płyty cd (nr:
374501), tel. 667238548
•sprzedam książki do 1 klasy technikum (elektryk,
elektronik) (nr: 368908), tel. 605083104
ZADBAMY
O WSZYSTKO
601 722 333
TEL. CAŁODOBOWY
NOWOGRODZIEC, ul. KOŚCIELNA 6
BOLESŁAWIEC, ul. K.MIARKI 16
KOMÓRKI
Sprzedam
•lumia 610 (nr: 374042), tel. 661593021
•nokia x3 02 (nr: 373655), tel. 699 681 791
•samsung galaxy s5 - super cena!!!!!!! (nr: 374700),
tel. 509800799
•sprzedam nokie x3 02 (nr: 373997), tel. 699
681 791
•sprzedam samsung sii (nr: 375131), tel. 726023960
•sprzedam samsung siii (nr: 375128), tel.
726023960
•sprzedam sony ericsson w890i pilne (nr: 374036),
tel. 667483373
KOMPUTERY
Części
m
a
OKNA I DRZWI
PCV, drewno, stalowe, aluminiowe, zewnętrzne, wewnętrzne, techniczne
59-700 Bolesławiec, ul. Wróblewskiego 7,
tel./fax 75 736 07 35, tel. 605 399 322 i 665 298 665, [email protected]
m
OKNA DACHOWE, ROLETY, MOSKITIERY, ROLETKI
BRAMY GARAŻOWE, AUTOMATYKA
PARAPETY, DASZKI, AKCESORIA
RATY !!!
AGD I RTV
•głośniki komputerowe ls 21. (nr: 372894), tel.
509055765
•karta graficzna radeon hd 6850 (nr: 373697), tel.
783693872
Konsole
•sprzedam konsole (nr: 375818), tel. 662-584-388
•sprzedam xbox 360+kinect+dysk+gry (nr:
376000), tel. 534740062
•szprzedam fifę2013 na ps3 (nr: 373704), tel.
500476533
Kupię
•ciągniki siodłowe - kupię !!! (nr: 376418), tel.
00667279655
•sprzedam sofe +2fotele+pufa!okazja tylko dzisaj
650!pilne!! (nr: 374286), tel. 730563500
Sprzedam
•hp laser jet 1018 usb drukarka laserowa 1020,
12
r
www.bolec.info • wydanie 18/2014 (84) • 24 września 2014
BolecReklama
e
k
l
a
m
a

Podobne dokumenty

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB) Wszystko wskazuje na to, że i tym razem będzie to około tysięczna integracja ludzi, którzy mają wielki sentyment do corocznego, opłatkowego spotkania. Tradycyjnie już uroczystości rozpoczną się msz...

Bardziej szczegółowo

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB) ISSN 2082-2553 • wydanie 9/2015 (100) • 7 maja 2015

Bardziej szczegółowo