Ulotka dla zwiedzających

Transkrypt

Ulotka dla zwiedzających
PROGRAM TARGÓW
LISTA WYSTAWCÓW
Stan na dzień 29.12.2010
11.01.2011 – wtorek
11:00-12:30 UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW
GALA WRĘCZENIA ZŁOTEGO MEDALU MTP i ACANTHUS AUREUS
11:00-15:00 CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO
»» Sport
w strategii rozwoju miasta
»» Bezpieczne
nawierzchnie na placach zabaw NOVOFLOR
»» „Biały
Orlik” – wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej dla
umiejscowienia sztucznego lodowiska
»» Pływalnia
w każdej gminie – koncepcja, warianty projektowe, koszty
budowy i eksploatacji
»» Niecki
basenowe ze stali nierdzewnej w basenach sportowych i
obiektach rekreacji wodnej
»» HEMET
– certyfikowane nawierzchnie sportowe i bezpieczne place
zabaw
»» Budowa
obiektów sportowych w PPP – pierwsze doświadczenia
»» Klimatyzacja
hal basenowych z zastosowaniem wysokosprawnych
specjalistycznych central klimatyzacyjnych firmy ELBAS
11:00-12:30 JOUR FIXE POLSKO-NIEMIECKIEGO KOŁA GOSPODARCZEGO.
paw. 11
paw. 6
sala
konferencyjna
• organizator: Angelika Menze Sp. z o.o.
12:00-15:00 NOWE REGULACJE PRAWNE W BUDOWNICTWIE.
• organizator: Europejski Instytut Prawa Budowlanego, Fundacja Wszechnicy
Budowlanej
12:00-13:00 Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej –
EUROKODY
»» Inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonego
budownictwa. Planowane działania
»» Stanowisko organizacji przemysłowych wobec inicjatyw Komisji
Europejskiej w zakresie zrównoważonego budownictwa
Centrum
Prasowe
13:00-17:00 GREENBUILDING
paw. 14B,
sala A
»» Obecny stan i droga rozwoju budownictwa proekologicznego
(pasywnego i „zielonego”) w USA
»» Ekologiczny system geotermalny – fakty i mity
»» SIP: Structural Insulated Panels – izolowane panele konstrukcyjne
»» Budownictwo modułowe w Polsce – wybrane problemy
• organizator: The State of Illinois, Central European Office, Warszawa
15:00-17:00 »» V edycja konkursu PRZETARGI DLA NAJLEPSZYCH – LIDER EKO
INWESTYCJI – gala finałowa
»» Spotkanie Przyjaciół PROFILÓW
paw. 3
sala zielona
17:15
paw. 14B,
sala 301
»» Konferencja prasowa
11-13.01: 9.00-17.00
14.01: 9.00-16.00
paw. 7 A+B
Centrum
Prasowe
12.01.2011 – środa
DZIEŃ MISTRZA GLAZURNIKA
IV Glazurnicze Mistrzostwa Polski
10:00-17:00 FORUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO I PASYWNEGO
10:00-12:30 SESJA I
10:00-13:00 DNI INŻYNIERA BUDOWNICTWA
Budownictwo po powodziach
paw. 3 A
antresola
BUDOWNICTWO PASYWNE W NIEMCZECH I AUSTRII
»» Zasady i różnice budownictwa energooszczędnego, pasywnego,
energetycznie zerowego i –plusowego. Termomodernizacja z
technologią pasywną
»» Prezentacja inicjatywy „Wysokoenergetyczne budynki pasywne w
każdej gminie”
»» Szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku i jej
pozytywne skutki
»» Rozwój architektury i kultury budownictwa
»» Budownictwo pasywne komunalne: hale sportowe, szkolne
wielofunkcyjne
»» Domy pasywne w różnych strefach klimatycznych – Grupa MAKADO
»» Europejski certyfikowany projektant – doradca budownictwa
pasywnego
»» Domy pomocy społecznej i hotele w budownictwie pasywnym
paw. 7, sala
G+H
paw. 3
sala niebieska
• organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
11:00-17:00 DZIEŃ ARCHITEKTURY
»» V edycja konkursu o nagrodę im. Macieja Nowickiego - omówienie
prac i ogłoszenie wyników
»» Zrównoważony rozwój? Tak, ale dlaczego nie? - Rainer Mahlamäki,
Finlandia
»» Low & High Architecture – Marcin M. Kołakowski
»» Eko-architektura. Natura i technologia w służbie architektury
– w świetle obowiązujących przepisów prawa budowlanego – SARP
paw. 3
sala zielona
• Moderatorzy: Józef Lewandowski – WAZE, Jerzy Gładysiak – PZITB, Guenter
Schlagowski - PIBP
• organizator: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o., MTP
• współorganizator: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, CUTOB
Sp. z o.o., Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, MTP
• patronat medialny: redakcje MURATOR i CZYSTA ENERGIA
• organizatorzy: SARP, Izba Architektów RP, MTP
• partnerzy: Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM, wydawca miesięcznika
„Architektura i Biznes”; Fundacja Twórców Architektury
• patronat medialny: dwumiesięcznik ARCH, wydawca SARP
11:00-15:00 CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO
»» „Biały Orlik” – wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej dla
umiejscowienia sztucznego lodowiska
»» Syntetyczne nawierzchnie sportowe NOVOFLOR stosowane w
obiektach wewnętrznych
»» Ruchome dna i pomost przegradzający w basenach pływackich i
rekreacyjnych
»» Ekologiczna, oszczędna, niezawodna klimatyzacja krytych pływalni
»» Tworzymy nową jakość – w jaki sposób zagwarantować wysoką
jakość obiektów sportowych w zgodzie z Ustawą o zamówieniach
publicznych
»» Ustawa o sporcie – nowe zasady finansowania sportu
»» Zadaszenia membranowe – zastosowanie w budownictwie
sportowym i rekreacyjnym
»» Metody utrzymania wydajności powierzchni trawników sportowych
paw. 6
sala
konferencyjna
PROBLEMY I ROZWIĄZANIA.
»» Uroczyste wręczenie Europejskich Aprobat Technicznych,
Rekomendacji Technicznych ITB, Certyfikatów i Deklaracji
Środowiskowych
»» Zielone zamówienia publiczne w Europie
»» Wdrożenie zielonych zamówień publicznych w Polsce
»» Odnawialne źródła energii w budownictwie
»» Zintegrowany system zmniejszania energochłonności eksploatacyjnej
budynków
»» Wykorzystanie doświadczeń zielonego budownictwa w realizacji
zamówień publicznych – Urząd m.st.Warszawy
»» Doświadczenia firmy budowlanej w stosowaniu zielonych wyrobów i
technologii
»» Kryteria oceny wyrobów i budynków w zielonych zamówieniach
publicznych
paw. 14 A
sala duża
• SESJA I – PREZENTACJE
»» Międzychód – udział społeczności w procesie tworzenia przestrzeni
publicznych
»» Specyfika projektowania zieleni przyulicznej
»» Bełchatów – rewitalizacja przestrzeni publicznych
• organizatorzy: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu, MTP
• patronat: Marszałek Województwa Wielkopolskiego
paw. 7, sala F
12:00-13:00 GEO-KLIMAT – ENERGOOSZCZĘDNY UKŁAD HVAC Z POWIETRZNĄ
15:00-16:00
POMPĄ CIEPŁA I GWC.
paw. 14B,
sala 301
• organizator: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne
• organizator: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
• patronat: Polska Izba Przemysłu Drzewnego, Instytut Technologii Drewna, Polska
Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
• patronat medialny: „Podłoga”, „Gazeta Drzewna”, portal drewno.pl
»»
»»
»»
»»
»»
Przestrzeń publiczna – od pomysłu do realizacji
»» Ogłoszenie wyników XX Konkursu „Moja Wielkopolska”
paw.3
sala zielona
• SESJA II – PREZENTACJE
»» Brama Zachodnia w Poznaniu
»» Suchy Las – partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na realizację
przestrzeni publicznej
»» Przestrzeń publiczna – od teorii do praktyki na podstawie własnych
realizacji
»» Karta Przestrzeni Publicznej
»» Inicjatywa JESSICA – szansa na rewitalizację miast
Projektowanie, design, technologia, wykonawstwo.
11:00-14:30 PROJEKTOWANIE LEKKICH ŚCIAN I DACHÓW.
paw. 6
CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO
sala
»» „Biały Orlik” – wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej dla
konferencyjna
umiejscowienia sztucznego lodowiska
»» Rola sportu w mieście – na podstawie doświadczeń Bydgoszczy
»» Nowa jakość polskiej sztucznej trawy
»» Budownictwo sportowe w aspekcie PPP
»» Oszczędność energii i kosztów w halach basenowych
»» Pływalnia w każdej gminie – koncepcja, warianty projektowe, koszty
budowy i eksploatacji
»» HEMET – certyfikowane nawierzchnie sportowe i bezpieczne place
zabaw
»» Funkcjonowanie ośrodków sportu w gminach wiejskich sąsiadujących
z dużymi aglomeracjami miejskimi
• organizatorzy: Polski Klub Infrastruktury Sportowej,MTP
• organizator: Instytut Techniki Budowlanej
11:00-14:00 NOWOCZESNE PARKIECIARSTWO.
11:0015:00
11:00-17:00 DZIEŃ URBANISTYKI
• organizatorzy: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, MTP
11:00-15:00 ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W BUDOWNICTWIE –
paw. 15
sala
kongresowa
POLSKA RZECZYWISTOŚĆ
»» Aktualne przepisy i normy regulujące warunki techniczne i
ekonomiczne projektowania budynków energooszczędnych
»» Efektywność energetyczna w projektowaniu na przykładzie wybranych
projektów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej;
występujace w tej dziedzinie błędy i braki
»» Nowości techniczne w projektowaniu budowlanych przegród
zewnętrznych o wysokiej izolacyjności termicznej
»» Technika instalacyjna – wyposażenie techniczne budynku
energooszczędnego
»» Zastosowanie wyrobów budowlanych w budownictwie o wysokiej
energooszczędności
14:00-17:00 SESJA II
• organizator: Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, MTP
10:00-13:00 DESIGNO – NOWA GENERACJA OKIEN DACHOWYCH ROTO
• organizator: ROTO FRANK Okna Dachowe
WTC
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE –
• organizator: Państwowa Inspekcja Pracy
• współorganizatorzy: Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, MTP
14:00-15:00 20 lat FAKRO – historia innowacyjności
BUSINESS MIXER
13.01.2011 – czwartek
»» Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w
budownictwie.
»» Dobre praktyki na przykładzie Wielkopolski
»» Kampania SZANUJ ŻYCIE
Godziny otwarcia
Opening hours:
paw. 14B, II ptr.
• organizator: redakcja PROFILE
• organizator: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne
14:00-16:00 BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE.
paw. 14B,
sala 301
13:00-16:30 Wręczenie KRYSZTAŁOWYCH PROFILI
• organizator: oknonet.pl
paw. 3
sala niebieska
• organizatorzy: Instytut Techniki Budowlanej, MTP,
moderator: prof. Lech Czarnecki – sekretarz naukowy ITB
12:00-13:00 GEO-KLIMAT – ENERGOOSZCZĘDNY UKŁAD HVAC Z POWIETRZNĄ
15:00-16:00
PO MPĄ CIEPŁA I GWC.
paw. 14B, sala B
• organizator: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne
• organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
13:00-14:30 ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO w UE
paw. 7, sala E
seminarium oraz wręczenie ZNAKU JAKOŚCI
12:00-13:00 GEO-KLIMAT – ENERGOOSZCZĘDNY UKŁAD HVAC Z POWIETRZNĄ
15:00-16:00
POMPĄ CIEPŁA I GWC.
• organizatorzy: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, MTP
12:00-13:30 DNI INZYNIERA BUDOWNICTWA
WTC
»» Informacje branżowe dla wystawców i gości niemieckojęzycznych.
paw. 7, sala C+D
Prezentacja Stowarzyszenia DAFA
Zasady obliczania blach wg PN/EN 1993-1-3, PN/EN 1993-1-5
Dachy z metalu jako piąta elewacja
Zmiany w przepisach pożarowych dla budynków przemysłowych
Jak ożywić elewację z metalu?
12:00-14:00 X KONGRES DEKARZY POLSKICH
• organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, MTP
aw. 7, sale A+B
12:00-14:00 PERSPEKTYWY I PROBLEMY BRANŻY PARKIECIARSKIEJ.
• organizator: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
• patronat: Polska Izba Przemysłu Drzewnego, Instytut Technologii Drewna, Polska
Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
• patronat medialny: „Podłoga”, „Gazeta Drzewna”, portal drewno.pl
paw. 6A,
antresola
sala
konferencyjna
12:00-14:00 PERŁY CERAMIKI
Uroczystość wręczenia nagród dla producentów płytek ceramicznych
Centrum
Prasowe
• organizator: redakcja „Wokół Płytek Ceramicznych”
12:55-14:30 DACHY PŁASKIE.
13:00-14:00 IV GLAZURNICZE MISTRZOSTWA POLSKI
»»
»»
»»
»»
Wytyczne DAFA do projektowania i wykonannia dachów płaskich.
Technika mocowań w ujęciu normy wiatrowej.
Projekt odśnieżania dachu podstawą do „Instrukcji odśnieżania dachu”
Problemy dotycząca techniki mocowań i uszczelnień oraz sposoby ich
rozwiązywania / opracowania DAFA
»» Zastosowanie płynnych folii tworzywowych do uszczelniania trudnych
fragmentów dachów płaskich.
»» Partner DAFA – Nowoczesne Hale zaprasza na konferencję.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
paw. 3 A
antresola
• organizator: Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, MTP
13:00-14:30 RZEMIEŚLNICZE FORUM BUDOWLANE
Energia odnawialna. Suszarnie słoneczne w praktycznym
zastosowaniu.
paw. 14A
sala duża
• organizatorzy: Związek Rzemiosła Polskiego, Wielkopolski Cech Rzemiosł
Budowlanych, MTP
• organizator: Stowarzyszenie DAFA
11:00-15:00 BUDOWA ENERGETYKI JĄDROWEJ – SZANSĄ DLA POLSKIEGO
PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO.
1 Energetyka jądrowa – wyzwania, technologie, edukacja i zagrożenia. Stan prac resortu Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury nad problematyką
»» Prezentacja filmu ŻARNOWIEC
»» Współczesne techniki geodezyjne dla potrzeb budowy nowoczesnej
energetyki i elektrowni jądrowych
2 Doświadczenia i refleksje z budowy elektrowni atomowej OL-3 w Finlandii
»» AREVA-Francja
»» FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o., Warszawa
»» ELEKTROBUDOWA SA
»» ERNST & YOUNG
»» ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA Sp. z o.o.
»» POLBAU Opole, Zakład Usług Technicznych
»» ATOMOWY AUTOBUS – mobilne laboratorium; doświadczenia i
refleksje z realizacji projektu
»» EUROPOLBUDATOM – sprawy organizacyjne klastra
3 Wręczenie wyróżnień„Zasłużony dla rozwoju budowy energetyki jądrowej”
10:00-14:00 FORUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO I PASYWNEGO
SESJA III
BUDYNKI O NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM.
PRZYKŁADY WDROŻEŃ I NOWE PROJEKTY
Panel ekspertów:
prof. dr hab.inż. Edward Szczechowiak, dr inż. Mariusz Gaczek,
»»
»»
»»
• organizator: Fundacja Wszechnicy Budowlanej,
• współorganizator: MTP,
• partnerzy: WARBUD SA, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA, ERNST &
YOUNG
• patronat medialny: „Materiały Budowlane”, „murator plus”, Profile Biznes Sp. z o.o.
11:00-12:30 OKNA I DRZWI – polska specjalność eksportowa. Branżowy program
promocji eksportu okien i drzwi w latach 2011-2015
• organizator: Związek POLSKIE OKNA I DRZWI
14.01.2011 – piątek
paw. 7, sala A
»»
paw. 7, sala B
dr inż. Andrzej Górka, dr inż. arch. Sławomir Rosolski, mgr inż. Julian
Gałęcki, inż. Günter Schlagowski
Domy energooszczędne i ekologiczne na świecie – czas przełomu
Czy budujemy energooszczędnie? Jak to wygląda w praktyce
Energooszczędność w starych budynkach – prezentacje wykładowców
i studentów kierunku zamawianego „Technologie energooszczędne w
budownictwie”
Termomodernizacja budynków UP – domy studenckie
Przygotowanie projektu termomodernizacyjnego
– hala warsztatowa UP
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
na przykładzie UP
Studium przypadku – prezentacje studentów Politechniki Poznańskiej:
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Architektury
• organizator: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o., MTP
• współorganizator: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, CUTOB
Sp. z o.o., MTP
• patronat medialny: redakcje MURATOR i CZYSTA ENERGIA
paw. 15
sala
kongresowa
Firma
AKALA FARAONE Sp. z o.o.
ALSINA POLSKA Sp. z o.o.
Altrad Spomasz S.A.
ALTRAD-MOSTOSTAL Sp. z o.o.
ANADOLU KOMPOZIT MAMULLER SAN VE TIC. A.S.
ATI AVR SPA
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY Dagmara Obłuska
BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
BROWAR EDI Edward Wilk
CARL STAHL TECH SERVICE Sp. z o.o.
CSF POLSKA Sp. z o.o.
DRAGO Tomasz Więcek i Wspólnicy Sp.J.
EWAX Bożena Krzemińska
EWPA Maszyny Budowlane Sp.z o.o.
FOLIAREX Sp. z o.o.
HUCK POLSKA Sp. z o.o.
IDMAT
JOHNNEY ENTERPRISE Co.,Ltd.
KANAT EL ARABALARI IMALAT SAN. TIC. LTD.STI.
KOMATSU POLAND Sp. z o.o.
KONYA SARAYLI MAD. EYSA. IML. PAZ. SAN. TIC. LTD. STI.
KR POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRAUSE Sp.z o.o. Zakład Pracy Chronionej
Kuus Kuud OU
MET-SPOS R.Saks, A.Posiadała Sp.j.
MILA Sp. z o.o.
OLAN Sp. z o.o.
ORLEN OIL Sp. z o.o.
P.H.U.P. EKOENERGIA s.c.
PHU FAGOT Tadeusz Wiencek
PLASTMET Pilawski, Sikora Sp. j.
PRINZ POLSKA Sp. z o.o.
Projektowanie i Optymalizacja Nowoczesnych Alternatywnych
Rozwiązań Technicznych PIONART
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WITEX Witold Zimowski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MINBUD Sp.J.
Ryszard Sikorski, Zdzisław Żarek i Wspólnicy
RINGER Rusztowania - Deskowania - Szalunki Marcin Botor
S. I A. PIETRUCHA Sp. z o.o.
SCAFOM-RUX POLSKA Sp. z o.o.
Technobasalt-Invest LLC
TOP - LONG INDUSTRIAL Co., Ltd.
TSP Sp. z o.o.
ZARGES POLSKA Spółka z o.o.
ADAMS Usługi Malarsko-Dekoracyjne Adam Dzięcioł
Agencja Reklamowa MEDIUM s.c.
Bogusława Wiewiórowska-Paradowska, Irena Wiewiórowska
AKE Sp. z o.o
ALUFOX Witold Symonajć
ALUPROFIL Sp. z o.o.
AMOD - Andrzej Modrzewski
ANMAX PROFILE s.c. A.Nowik, K.Nowik, W.Nowik
AQUAPOL POLSKA CPV Krzysztof Tabiś
ARCHETON Sp. z o.o.
ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel
ARCO Łódzkie Przedsiębiorstwo Handlowe Adam Pietraszek
i Roman Pietraszek Sp.j.
ARFEN INS. TAAH. SAN. TIC. LTD. STI.
BARWA SYSTEM Sp. z o.o.
BAYSYSTEMS a.s.
Biuro Obsługi Inwestycji KRASSYSTEM - Tomasz Kras
BONITA Sp.j.
BRINKMANN MASCHINENFABRIK GMBH & CO.KG
BRUK-BET Sp. z o.o.
Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Sp. z o.o.
CETCO POLAND, Cetco Sp.z o.o. S.K.A.
CONCRETE Bujak Dariusz
CONSTRUX b.v.b.a.
CUPA MATERIALES S.A.
DALPEX TRADING SL
DENNERT BAUSTOFFWELT GmbH & Co. KG
DORFNER MINERALS POLSKA Sp. z o.o.
DPRS-POLAND PPH PROFESJONALNE WĘŻE I ZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU
Biuro Techniczno - Handlowe Krzysztof Chorolewski
DREWBET Spólka Jawna Elżbieta i Dariusz Rogaczewscy,
Jolanta i Zbigniew Grzybowie
EASTERN EUROPE CONSULTING Svetlana Lawska
Ecopiedra, S.L
ELTETE-POLSKA Sp. z o.o.
ENIRO POLSKA Sp. z o.o.
EPCO Sp. z o.o.
EURO PORFIDI SPA
FAIR PACKAGING Sp. z o.o.
FERRO SYSTEMS S.L.
FHU WEKTOR Mirosław Brych
Finnfoam OY
Firma GABRO G.Broniec
Firma Handlowo-Usługowa DEKOREM Krzysztof Różanowski
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Maria Knap
FIRMA KAMIENIARZ Tadeusz Modliński
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Andrzej Miśkiewicz
Foshan Shengda Economy Commerce Ltd
FRIEDRICH WOLFARTH GmbH + Co.KG
Geurtsen Stenenhandel BV
GRAFFICO
GRANEX Sp. z o.o.
GREEN LEAF Sp. z o.o.
GRUPA DPS Sp. z o.o.
GRUPPO EFFE 2 S.p.A.
GUARDIAN FIBERGLASS
HaiHong Sanitation (NingBo) Co.,Ltd.
Hangzhou RISING IMP.& EXP. Co.,Ltd.
HARSCH STEINZEUG GmbH & Co.KG
HAUSNER Sp. z o.o.
HELUZ CIHLARSKY PRUMYSL v.o.s.
HOTBLOK S.A.
INBRA POLSKA Tomasz Staniszewski
INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A
INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCION ECONOMICA Przedstawicielstwo
w Polsce
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
INTERKOBO Sp z.o.o Zakład Tkanin Technicznych w Pabianicach
IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o.
JOHN GUEST POLSKA Sp. z o.o.
KAUPOSIL P.P.H.U. Tomasz Cieślak
KLINK INTERNATIONAL Sp. z o.o.
KLINKIER-PLAST Halina Witkowska
KOMINUS Sp. z o.o.
KONBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
KONCEPT Sp. z o.o.
KONTPOL Tomasz Chwieduk
Kopalnie Piaskowca RADKÓW Sp. z o.o.
KREBER MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o.o.
KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA Sp. z o.o.
KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.
LE PIETRE DI ITALIA UNIFIERE s.r.l.
LEPIKO Sp. z o.o.
LUXURY STONE Sp. z o.o.
MADERAS GOIRIZ S.L.
MAGEMAR POLSKA Sp. z o.o.
MAJERMEDIA s.c.
MANULI EKOBAL Sp. z o.o.
MARMI ROSA s.r.l.
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
MOA s.c. Marek Maciuba, Wojciech Łanecki
MTL ASCO Sp. z o.o.
MURATOR Spółka Akcyjna
Ningbo Italisa Sanitary Products Co.,Ltd
NOX-CRETE POLSKA
OOO Baltkeramika
OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu
P.H.U.P. LEAR Sp. J. Bolesław i Maria Wacowscy
PAMIR Sp. z o.o.
PFT SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
PLATAFORMA GALLEGA DE ASOCIACIONES PROVEEDORAS
DE LA CONSTRUCCION
PLEWA POLSKA Sp. z o.o.
POLISHPROPERTY.EU
POLSKA GRUPA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA
Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych
PUR i PIR S I P U R
PPHU WIKRY mgr inż. Krzysztof Bednarz
PRESTO Sp. z o.o.
PRODEX-SYSTEM Sp. z o.o.
PROFIGIPS Wiśnik Jędras Spółka Jawna
PRO-WELLNESS Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp.j.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KĄT PROSTY Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Marketingowe CONSMARKET Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRAMET Krzysztof Walkowiak
Przedsiębiorstwo Wyposażenia Inwestycji ALSANIT
PUBLIKATOR Sp. z o.o.
PUTZMEISTER Moertelmaschinen GmbH
RECTOR-POLSKA Sp. z o.o.
RMIG Sp. z o.o.
ROYAL EUROPA Sp. z o.o.
S. I A. PIETRUCHA Sp. z o.o.
SAS Prefabricados de Hormigon S.A.
SCHIEDEL Sp. z o.o.
SEAN BIS s.c. A.Serocka, D.Serocki
Shanghai VOVA International Trade Co.,Ltd
SIA EASY BUILDING
SIMET S.A.
SINAIS 2000 S.L.
SKI & VAK PRESSHOUSE s.c.
Maciej Brzeski, Damian Nowak, Andrzej Suwik
SOLBET Sp. z o.o.
STEICO S.A.
STONE MASTER S.A.
STUDIO Z500 Piotr Zwierzyński
Taizhou Nixi SanitaryITary Ware Factory
TECH SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
TEREX Michał Kamiński
TUBES International sp. z o.o.
TUGEB-POLBUD Sp. z o.o.
TUV SUD POLSKA Sp. z o.o.
UAB AIREMA
VELOX WERK S.R.O.
VMG Sp. z o.o.
Wielkopolska Izba Budownictwa
WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Wolfshoeher Tonwerke Gmbh & Co. KG
WRIMAR Ratajczak i Ratajczak Sp. J.
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Wydawnictwo DOBRY DOM Agata Borcz-Jajuga
XNERGIE s.r.o.
Yaret Industrial Group Co.,Ltd
Yonggao Co.,Ltd
Yongkang Wanjia Door Co.,Ltd
Zakład Budowlano-Handlowy JS Jacek Ścisło
Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY R.E.R Stępień Sp.j
Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o.
Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego Kazimierz Rogala
Zakład Pracy Chronionej
Zakład Produkcyjno-Usługowy DELKAR Ryszard Delewski
Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC Sp. z o.o.
Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Co.,Ltd
Zhejiang Geely Decorating Materials Co. Ltd.
Zhejiang Onices Roofing Tile Industry Co.,Ltd
Zhejiang Yongkang Feiyue Doors Industry Co.,Ltd
Paw.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Zhengzhou City Unites Steel Industrial Co., Ltd
Zhenjiang Greatwall Group Co., Ltd
ZIEGEL-FERTIGTEIL-ELEMENTE Sp. z o.o.
Ziegelwerk Freital Eder GmbH
Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej
1CSC PRECISION TUBES, a.s.
ABRA Konwerski Łukasz
ALFER ALUMINIUM GMBH
ART-MET s.c. Anna Malina, Wojciech Malina
ASPEO Sp. z o.o.
ASTRUM-STAS Elżbieta i Roman Staś Sp. jawna
AUGUST VORMANN GMBH & CO.KG
Crawford Poland Sp. z o.o.
DAN-DOORS POLAND Sp. z o.o.
DIRICKX BOHEMIA Sp. z o.o. ODDZIAŁ W POLSCE
DOORHAN POLSKA Spółka z o.o.
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa JONIEC Mieczysław Joniec
Firma Wielobranżowa EFEKT-METAL Bogusława Butrykowska
GESELLSCHAFT FUER ANTRIEBSTECHNIK DR.ING. HAMMANN
GmbH & Co. KG
GREEN CENTER POLSKA Sp. z o.o.
Hault Polska
King Gates di Antoniolli Mario & C.sas
LEGI POLSKA Sp. z o.o.
MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.
N. V. LOCINOX
NGR TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
NORMSTAHL- POLSKA Sp. z o.o.
P.H.U. MISTAL Monika Głuszek
PASEDO Przemysław Wiślak
PIATEK Bramy Szybkobieżne i Systemy Przeładunkowe
PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE Marian Przybylski
POLTAU Krzysztof Bodetko
POSTAL STEEL GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
PRIVACON POLAND Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne TRANS Marek Godawski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe POMAROL
Jan Balcerzyk
RYTERNA UAB
SABAJ II Sp. j.
SCHINDLER POLSKA Sp. z o.o.
STAGNOLI t.g. s.r.l.
TARGA Sp. z o.o.
TECHNOBOX GmbH
TRADINGALL IMPORT, SL
TULPLAST Ireneusz Socha Spółka Jawna
USAKLIGIL INS. TEL ORME CIT SAN. VE TIC. LTD. STI.
WAYNE DALTON CE Sp. z o.o.
WELSER PROFILE Sp. z o.o.
WIEJAK Sp. z o.o.
XPANDA Pty (Ltd)
Z.P.U.H. KOW-KOT s.c. Wiesław Kowalski, Tadeusz Kotkowski
ZABI Sp. z o.o.
3E DATENTECHNIK GMBH
ABATEX
ABC COLOREX Sp. z o.o.
Adopen/Wintech
ADPOL S.A.
AFT-PROMOTION Tomasz Wicik
AG PLASTICS N.V.
AGENCE WALLONNE A L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS
ETRANGERS (AWEX)
AGRESIV MEDIA Norbert Werkowski
AKANT Monika i Zbigniew Harasym Sp.j.
ALUKON GmbH & Co. KG
ALUTHERMO SA
Ambasada Austrii - Wydział Handlowy
American Systems Sp. z o.o.
American Systems Sp. z o.o.
AMS-PLUS
ANWIS A.G.Wiśniewscy Sp. j.
ARTECHNIC Ryszard Łuba
Aspilusa-Aspiracao Centralizada Lda
ASTAT Sp. z o.o.
AV COMPOSITES
BASF Construction Chemicals Belgium NV
BESTA PPHU Export-Import Bernadeta Tomków
BODART & GONAY S.A.
BTM-EUROLINX Tomasz Żelechowski
BUD-MEDIA Sp. z o.o.
BUDOWLANY.NET Edgar Stanisław Trzcieliński
Cemart BVBA
CLESTRA HAUSERMAN
COMETAL
CONVERGENT GROUP SA
Cover Group Michel Rousseau Services sprl
Czeska Agencja Wspierania Handlu CZECH TRADE, Biuro w Polsce
DALLAN S.p.A.
DAMET Sp. J. Dańko, Jaksina
DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PCV Renata Kaczyńska
DOMOWE SANATORIUM - Zimnoch Sp.j.
DOTHEE SA
DREWEXIM Sp. z o.o.
DRUTEX S.A.
EMA POLSKA Sp. z o.o.
ENEA S.A.
ERYAP PLASTIK SAN VE TIC. A.S.
EUROCOLOR Sp. z o.o.
FAKRO Sp. z o.o.
Firma GRYC Tomasz Gryc
Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM Sp. z o.o.
FITBERG Robert Tomaszewski
FLANDERS INVESTMENT & TRADE
FORUM PRESS Sp. z o.o.
FUTURADOM Sp. z o.o.
Guilbert Express
GV PRODUCTS NU
HASSLACHER NORICA TIMBER VERTRIEB GmbH
Holzindustrie PFEIFER GmbH & Co. KG
HUNDEGGER MASCHINENBAU GMBH
I-DRAIN
IFTM INTERNORM Sp. z o.o.
IMPERBEL S.A.
INFO-CAM Sp. z o.o.
INFOMAX Działowski, Lewicki, Szczepanik Sp.j. ZPChr
Informator Handlowy ZAOPATRZENIOWIEC s.c.
Elżbieta Marciniak, Dariusz Marciniak
INSTALACJE-ST Jan Stefaniak
IPW Europe / Smart & Green
IZOGLAS Barbara Kodziszewska
KABAN MAKINA SAN.VE.TIC.LTD.STI.
KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o.
KLEBCHEMIE M.G. BECKER GmbH & Co. KG.
KOMFORT
KUEFFNER ALUZARGEN GmbH & Co. KG
Kyiv International Contract Fair, LTD
LUX SERVICE LUCERNARI S.r.l.
LUXAN Artykuły Wyposażenia Wnętrz Ewa Krawczyk
MAKO POLSKA Sp. z o.o.
METAL UNION Sp. z.o.o
Misja Ekonomiczna - UBIFRANCE Ambasada Francji w Polsce
MOL Sp. z o.o.
NORMA- REGION- MEDIA Sp. z o.o.
OFITEX Katarzyna Fedorowicz
OKPOL Sp. z o.o.
OKPOL Sp. z o.o.
P.P.H.U DORMAX Dorota Pawłowska
P.P.U.H BRYK Witold Bryk
POLPACK Sp. z o.o.
POLSKIE OKNA I DRZWI Związek Producentów, Dostawców
i Dystrybutorów
PORTOS Renata, Tomasz Szukalscy Sp.j.
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
PPH BAMAR-POL D.Błacha Sp.j.
PPHU RAILING Andrzej Twardowski
PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
PRO REHA Sp. z o.o.
Prologic computer GmbH
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane ZETBEER Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PINUS Sp.j.
Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KONSPO Sp. j.
Mariusz Latos i Zbigniew Gliniecki
Q4GLASS ABJ INVESTORS Sp.z o.o S.K.
Q-RAILING EUROPE HOLDING Sp. z o.o.
QUADRATURE SA
RELAX 2000 s.r.o.
RENOLIT Polska Sp. z o.o.
Republikańska Konferencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,
Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i PracodawcówI
ROTHO BLAAS SRL
ROTO FRANK Okna Dachowe Sp. z o.o.
SARAY DOKUM VE MADENI AKSAM SANAYI A.S.
SCHLEGEL
SEMA GmbH
SOLIDE H.V.
SOMFY Sp. z o.o.
SOYTAS ALUM. AKS. CAM PLAST. MERMER SAN. TIC. LTD. STI.
SPECTEC TRADING Sp. z o.o.
STORA DRAIN
SUD ARMATURES
SZKŁOPOL Grzegorz Kogut
Śląski Klaster Drzewny Sp. z o.o.
TARGOWA OFICYNA WYDAWNICZA Magdalena Kunikowska
TEKNOS Sp. z o.o.
THERMOPLAST Sp. z o.o.
TUMRAY PLASTIK SAN. TIC. LTD. STI.
UAB VRUBLEVSKIS IR ANUKAI
ULUSAN ALUMINYNUM SAN. TIC .A.S.
UNI LINK BVBA
VERTEX S.A.
VITROSILICON S.A.
WEISS CHEMIE + TECHNIK GmbH & Co. KG
WINDOWS 2000 E. Domaszek, E. Główczewski Sp.j.
Wydawnictwo DOBRY DOM Agata Borcz-Jajuga
Wydawnictwo Targowe AKTUALNOŚCI Maciej Przybylski
ZAHIT ALUMINYUM VE PLASTIK SAN. TIC. LTD. STI.
ALFA Ryszard Kroszel
ARCON
ASKO Sp. z o.o.
BARBOR Sp. z o.o.
BUDMAT Bogdan Więcek
CONSTRUCTII ERBASU
DAFORA
DAS
ELKO-BIS Systemy Odgromowe R. Kohut, Sz. Klaczak Sp. j.
ERGIS-EUROFILMS S.A.
Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych
KONWEKTOR Sp. z o.o.
FINPLAST Sp. z o.o.
Firma WIR-PLAST Rafał Więcek
GEREX EXPORT IMPORT SRL
Gonty Asfaltowe Fachowo Sp. z o.o.
GRANDE Sp. z o.o. Sp. k.
GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.
GUTTER SYSTEM S.L.
ICEON
IDEALNY DACH Janecki Sp. j.
JUERGEN ARMACK Sp. z o.o.
KLIMAWENT S. A.
LAMILUX POLSKA Spółka z o.o.
NORD HIRE CORPORATION
P.F. FREUND & CIE. GmbH
P.H.U. GLOBAL-TECH Renata Nowak-Mucha
PIROPO CONSTRUCT
PLANNJA Sp. z o.o.
PLAST-DACH Sp. z o.o.
POLOPLAST GmbH & Co.KG
POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY
POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY
PPHU KOMPLEX s.c. A. Wójcik, S. Zagórski, Z. Zaława
PREFA POLSKA Sp. z o.o.
PROINVEST GROUP
PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz
PRO-VENT Systemy Wentylacyjne Krzysztof Ćwik
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
PROXIM Sp.z o.o.
Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Sp.j.
ROLLFIX - Jerzy Stajer
RYNNI Sp. z o.o.
SIA EIROPLASTS
SPS KLIMA Sp. z o.o.
SUNDOOR Marian Ławecki
TRIFLEX BESCHICHTUNGSSYSTEME GmbH & Co. KG
UNIWERSAL Sp. z o.o.
VPW NINK GMBH
WAREBUD Wieloch i Prysiński Sp. j.
WIELKOPOLSKI CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH
WIREX Sp. z o. o.
Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT Spółka Akcyjna
ZI-CO Sp. z o.o.
ANORDICA Sp. z o.o.
ARCELOR MITTAL COMMERCIAL LONG POLSKA Sp. z o.o.
ArcelorMittal Construction Polska Sp.z o.o.
ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.
ARCELORMITTAL FCE POLAND Sp. z o.o.
ArcelorMittal WireSolutions SA
ATS S.A.
BALEX METAL Sp. z o.o.
BORGA Sp. z o.o.
CPJS Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o.
ELAMED E. I R. Cholewa Sp.j.
ELEMENT s.r.o.
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Firma GABRO G.Broniec
IZOPANEL Sp. z o.o.
KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW Sp. z o.o.
LINDAB Sp. z.o.o
M - Profil Ltd
MAAD Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowo-Produkcyjne
Maria Wiśniewska
MARCEGAGLIA buildtech S.r.l.
MAZANEK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sp. z o.o.
METALTECH - PIASECKI Spółka jawna
NDS Grzegorz Michałek
P.W. BUD-MASZ Maciej Stachlewski
PANELTECH Sp. z o.o.
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zakład Krat Pomostowych
Polska Grupa Izolacji Natryskowych DEMI MANAGEMENT
Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
PPHU PROD-MASZ Grzegorz Gwisdalla
PPUH PERFOPOL Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM
Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna
RD-BARTOS Rafał Bartosik
RECTICEL IZOLACJE Sp. z o.o.
REHAU Sp. z o.o.
ROCKWOOL POLSKA Sp. o.o.
STACO Polska Sp. z o. o.
TERMETAL GLANER Sp.J.
VIAVAC POLSKA s.c.
VIAVAC POLSKA s.c.
WŁOZAMOT PANEL Sp. z o.o.
Wydawnictwo DOBRY DOM Agata Borcz-Jajuga
XPLUS S.A.
ALKID Ltd
ARDO Sp. z o.o.
AV SOLUTION - Integracje Systemów Multimedialnych M.Sołtys Sp.K.
CERAMIKA PARADYŻ Sp. z o.o.
DJSC Minsk Building Materials Plant
DREWSTYL PPHU Tomasz Mańkowski
EKO VIMAR ORLAŃSKI Sp. z o.o.
ELWIZ S.A.
FAKRO Sp. z o.o.
Firma BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech
Firma WIŚNIOWSKI
FOREST GROUP POLSKA Sp. z o.o.
GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
JSC Gomelstroymaterialy
JSC Minskzhelezobeton
JSC Zhlobin Repair-Mechanical Plant
KRASNOSIELSKSTROJMATERIAŁY SA
KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA Sp. z o.o.
KULCZYK TRADEX Sp. z o.o.
MAGOREX R. Górka Sp.j.
MARKSLOJD SP. Z O.O.
MEBLOBUK Sp.J. Hanna i Zdzisław Bukowiec
Ministry of Architecture and Construction of The Republic of Belarus
MTM STYL Sp. z o.o.
NATEO Sp. z o.o.
PC Beryozastroymaterialy
PRUE Belarusian Cement Plant
Przedsiębiorstwo Handlowe PODLASIAK Andrzej Cylwik
Przedsiębiorstwo Ogrodnicze OWIPLANT Spółka z o.o.
PUIF GRANIT
Republican Unitary Enterprise Molodechno Metal-Structures Plant
Rue Institute Belniis
RUPP Mogilev Strommashina Plant
SANITTI Spółka z o.o.
Sapsan
SCHLUETER-Systems KG
SFS INTEC Sp. z o.o.
Stowarzyszenie KNX POLSKA
TOPMET LIGHT K.Kłosowicz, M.Wiśniewski Sp.j
TREMCO ILLBRUCK Sp. z o.o.
TYCO THERMAL CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
UAB RUBINETA
Verni - Prens, S.A.
VIESSMANN Sp. z o.o.
VIGO System S.A.
WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
WIPER Sp. z o.o.
Z.X.C ŁAZIENKI Sp. z o.o.
Anhui Chenghui FIBERGLASS WEAVE Co.,Ltd.
Beijing CNBM International Corporation
CHANGZHOU DAHUA IMP AND EXP (GROUIP) CORP., LTD
DE-KA METAL VE AMSAP SAN TK.A.S.
Ding’ao Sanitary ware factory
Eieco-East International Exhibition Co.
Foshan Aijia Ceramics Co.,Ltd
Foshan City Fangyuan Ceramic Company Ltd
Foshan Tianli Jianlong Decoration Materials Co.,Ltd
Fuyang Shenze Import and Export Co., Ltd
Guangdong Archie Hardware Co.,Ltd
Hangzhou Corwn Sanitary Ware CO.,LTD
Hangzhou Doz Import & Export Co., Ltd
HANGZHOU FINDING IMP&EXP CO.,LTD
Hangzhou Hefeng Sanitary Ware Co.,Ltd
Hangzhou Shield Energy-saving & Heat Insulating Materials Co., Ltd.
Hangzhou Shuangxiong Mechnical & Electronic Technology Co., Ltd
Hangzhou Sunland Sanitary Ware Co.,Ltd.
HangZhou Tyco Industrial Co., Ltd
Hebei Metal & Engineering Products Trading Co., Ltd
Hebei Metal Trading Co.,Ltd
Hebei XMF TOOLS Group Co., Ltd.
Hong Kong Litong Int’l Holdings (Group) Ltd
Jiangsu Vida Plastic Mould Technology Co.,Ltd
KONYA SARAYLI MAD. EYSA. IML. PAZ. SAN. TIC. LTD. STI.
Lili Group Corporation Ltd
Linyi Cathay Pacific Wood Co.,Ltd
Linyi Xin Qi Xin Wood Co., Ltd
MADE-IN-China Com
Nanjing Codeal Corp.,Ltd
Pinghu Aoxin Sanitary Ware Co., Ltd.
Pinghu City Aokeliya Sanitary Ware Co., Ltd
Qingdao Full Techon Co.,Ltd
Qingdao Winstone Construction Materia Co.,Ltd.
Shandong Huanri Group Co., Ltd.
Shandong Shenghao FIBER GLASS Co., Ltd.
Shanghai B&C International Trade Co.,Ltd
Shanghai Best & Honest Imp. & Exp. Corp.
Shanghai International Advertising & Exhibition Co. Ltd.
Shanghai International Advertising & Exhibition Co. Ltd.
Shanghai Koko New Building Materials Co.,Ltd.
SISTEM ALUMINYUM SAN. VE. TIC. A.S.
SJZ HENGXIN PIPE CO., LTD
Tai Shan Golden Gain Aluminium Products Limited
Taizhou Homer Hardware Manufacturing Co.,Ltd
Taizhou Kanglide Metal Products Co., Ltd.
Taizhou LUQIAO ZHENYI VALVE FACTORY
Taizhou Singo Sanitary Ware Co.,Ltd
The 13th China (Guangzhou) International Building Decoration Fair
USAKLIGIL INS. TEL ORME CIT SAN. VE TIC. LTD. STI.
Wangzhou Industrial Co.,Ltd
Well Way (HONGKONG) CO.,Ltd
Wuhan Wanbang Laser Diamond Tools Co., Ltd
Xiamen Flying Dragon Machinery & Electrical Co., Ltd
Xuancheng Sina Sanitary Co., Ltd
Yuhuan Sunshi Copper Industry Co., Ltd.
Yuhuan Yuming Plumbing Co., Ltd.
Yuhuan Zhongliang Copper Industry Co., Ltd.
Yuyao GROSY Sanitary Ware Co., Ltd.
Zhejiang A & W Hardware Co. Ltd
Zhejiang Deshenglong Curtain CO.,Ltd
Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co.,Ltd
AGBUD Specjalistyczna Firma Budowlana Andrzej Gałęski
ARKADA BUDOWNICTWO Sp.z o.o.
ATHENASOFT Sp. z o.o.
Biuro Studiów i Projektów - SYNERGIA
BOCAD POLSKA Sp. z o.o.
BUDIKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania
CAD-PROJEKT K&A s.c.
CONSTRUSOFT Sp. z o.o.
CORTLAND Sp.z o.o.
DATACOMP Sp. z o.o.
ELFA ELEKTRONIKA Sp. z o.o.
ELNEO.PL Spółka z o.o.
FABLEX sia
FRIEDRICH + LOCHNER GMBH
IGLOTECH Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
L. Bystrzycki, R. Ostrowski Sp. J.
INTERSOFT Sp. z o.o.
KG ENGINEERING
KOPRIN Sp. z o.o.
LAMMIN BETONI OY
LINIA SZYCIA Mirosław Piłat
NOWE TECHNOLOGIE s.c.
OCHSNER Warmepumpen GmbH
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa
PROMOCJA Sp. z o.o.
POLSKA EKOLOGIA Sp. z o.o.
POLUS Paweł Kubiaczyk
PPHU INTERCOM PLUS Dariusz Ledniowski
PROCAD S.A.
ROBOBAT POLSKA Sp.z o.o.
SIMPLE S.A.
SOLICAD s.r.o.
STAHLTON POLSKA Sp. z o.o.
STATE OF ILLINOIS CENTRAL EUROPEAN OFFICE
Termosnaige ir Ko
Usługi Informatyczne SZANSA Gabriela Ciszyńska-Matuszek
WATERSMILE POLAND Sp. z o.o.
WETO AG
AM STYLE
AMB Marek Bernaciak
ANSER Zakłady Chemiczne Sp. z o.o.
ARETUS Produkcja-Handel Kazimierz K. Fasiecki
ASTECO POLSKA Sp. z o.o.
BAL-METAL Sp. z o.o.
BARAUSSE POLSKA Sp. z.o.o
BARTGRAFIC Bartosz Kosiba
BAYERSYSTEM GRZENIA Sp.j.
BEFASZCZOT Spółdzielnia Inwalidów Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli
Boryszew ERG Spółka Akcyjna
BOWI MINISYSTEM s.c. Bożena Abramowicz, Wiesław Abramowicz
CHEMMOT Ewa & Jerzy Kumorek Sp. j.
CLASSEN FLOOR SYSTEM Sp. z o.o.
CLASSEN-POL S.A.
CONCEPT WOOD Spółka Akcyjna
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
15B
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
CONSALNET Sp. z o.o.
D.R.E. Sp. z o.o.
DOMOWE SANATORIUM - Zimnoch Sp.j.
ECLISSE POLSKA Sp. z o.o.
EKOHUT-2 Sp. z o.o.
ELEKTRO-CHEM Henryk Szawelski
EMV GIESSLER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
EWRO-HURT Export-Import Jan Andrzej Trybuła
F.P.H. HUBERTUS Hubert Leboch
FABRYKA FARB IMPREFARB
FERRUM-DECO Antoni Sidz
GAL-DREW 1 Mariusz Jerin
GIERSZEWSKI Stolarstwo Artystyczne
GRYFITLAB Sp. z o.o.
HSI HERMANN SCHWERTER POLSKA Sp. z o.o.
HUIYANG ZHACPENG PLASTIC BUILDING MATERIALS & METAL Co., Ltd.
INCHEM POLONIA Sp. z o.o.
INTERCHEMALL Sp. z o.o.
INVADO Spółka z o.o.
ISO-Chemie GmbH
IZOTECHNIKA Sp. z o.o.
K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.,o.
K.T.J. KOLOR Sp. z o.o.
KĘDZIORA Sp z o.o.
Klin-line
KON-TRADE Tomasz Michalski
KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. j.
KRAT-MET Zenon, Dariusz i Przemysław Szymaniuk Spółka Jawna
KUCHINOX Sp. z o.o.
KUEFFNER ALUZARGEN GmbH & Co. KG
LEE YEONG INDUSTRIAL
LEON Spółka Jawna Witas i Mitas
LUPOL Spółka z o.o. Export-Import
MARROB Nowak, Woś Spółka Jawna
MASONITE PL Sp. z o.o.
METALKAS Sp. z o.o.
METRUM S.R.O.
NEVICOM Jacek Kraska
OPTIMUM SYSTEMY DEKORACJI WNĘTRZ Sp. z o.o.
P.H.U. BEST-POL Sebastian Bzowy
PANAS SCHODY mgr inż. Andrzej Panas
PARTNER s.c. K.Knap, J.Wiśniewski
PERFECT AEROSOL POLSKA Sp. z o.o.
PETTITI GIUSEPPE S.p.A
PLANET GDZ AG
POL-SKONE Sp. z o.o.
POMP SERWIS s.c. Sebastian Bochyński, Jacek Żukowski
PORTA KMI POLAND Spółka z o.o.
PORTRISA POLSKA Sp. z o.o.
POWERTEK HARDWARE Co.,Ltd.
PPHU „ABA” Władysław Prendki
PPHU „EURO-MIX” SPÓŁKA Z O.O.
PRESTIGE S.A.
Productos JAFEP, S.L.
Przedsiebiorstwo Handlowe PROJEKT.PL Sebastian Kafarski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowa TOOL-BUD
Henryk Dyduch
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane RE-BUD
Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe CERTECH Spółka jawna
Jan Kuca, Jerzy Motyka
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WAGNER-SERVICE
Piotr Wilczek i Synowie S.J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR-TOM Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIKKING TEAM Sp. z o.o.
RONDO 2 Krystyna Scholz
Sapsan
SCHODY TRĄBCZYŃSKI Maciej Trąbczyński
SCHWERING TUERENWERK GmbH & Co.KG
SILTEN POLSKA Sp. z o.o.
SPARTA Sp. z o.o.
SPUTNIK Tomasz Pastwa
Stanisław Marchewka MARCHEWKA
STO-ISPO Sp. z o.o.
STOLARSTWO Adam Jastrzemski
SUPERTAPE POLSKA Sp. z o.o.
TERMA Zenon, Artur i Dariusz Szymaniuk Sp.j.
VALCOMP Sp. z o.o.
VIVALDI POLSKA Sp. z o.o.
WEBAC Sp. z o.o.
WIBO-BT Monika Bober-Kuchta
XIAMEN NOYA MANUFACTURING & TRADING Co. , Ltd
XL-TAPE-INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Zakład Ogólno- Budowlany MAXBUD Sp.j. Krzysztof Szychowski i S-ka
Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o.
ZAPAN s.c. Panasiuk Krzysztof, Zapała Piotr
ATLAS Sp. z o. o.
POLSKIE ZRZESZENIE PŁYTKARZY
TOMMARK Adamczyk, Langner, Rogozińska Sp.j.
A.B.JURES MEDIS
AK-BUD KURANT Spółka Jawna
Arch Legno s.p.A.
ARDI Andrzej Radzimski
ARTTILE POLAND Sp. z o.o.
Bautec Polska Sp.z o.o.
BI BUKALSKI INTERNATIONAL Tomasz Bukalski
BUDMIX Mirosław Bara
CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński
DIAMETT FLOORING Anna Wyskiel
DOELLKEN Sp. z o.o.
Dold Puidutoostus AS
DREWNO.PL Sp. z o.o.
DWERNIK Michał Krzanowski
EUROEKSPERT Tomasz Górski
Firma Handlowa SMĘTEK
HOLZWERKE LADENBURGER GmbH & Co. KG
JAF POLSKA Sp. z o. o.
JAGODZIŃSKI Sp. z.o.o Wspólnicy Spółka Komandytowa
KD MEDIA Kanas i Wspólnicy Spółka Jawna
KONSBUD Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Przemysław Żurowski
KOPP Podłogi Naturalnie Doskonałe Sp.z o.o.
KOSKISEN S.A.
LEMMAR Sp. z o.o.
MAX-PARKIET Sp. z o.o.
MAYR - Melnhof Holz Paskov s.r.o.
NORPOLHAUS Sp. z o.o.
NOVART Mirosław Nowocień
OHRA REGALANLAGEN GmbH
OU PUIDUKODA
PERI Polska Sp. z o.o.
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
PODŁOGI-POSADZKI Przedsiębiorstwo Budowlane s.c.
POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
POPPENSIEKER & DERIX Drewno Klejone Sp. z o.o.
Profile VOX Sp. z o.o Sp. k.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AGAFIL
R.M.G. Schmidler GmbH
RESOPAL GmbH
SAIS COMPENSATI s.r.l.
SALAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
SEDPA POLSKA Sp. z o.o.
SOPEXIM Sp. z o.o.
SPOMET A.Nowatorski, J.Mędrzak, M.Adamczyk, J.Kamiński Sp.j.
Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
SYLVA Sp. z o.o.
TARTAK STEFAN Sp. j. , P. Cieślak, J. Cieślak
UNIBEP S.A.
UZDAROJI AKCINE BENDROVE KelmOlis
WIĄZAR-SYSTEM s.c. A. Rozwadowski, K. Kołodziej
Wiązary Burkietowicz Spółka Jawna
W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
WOODCARE DENMARK A/S
Zakład Stolarski Bogumiła Spigiel
Związek Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC-POLSKA
Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
AK-BUD KURANT Spółka Jawna
AME GmbH
ANTEKAD SDN BHD
ARTBRICK Sp. z o.o.
AVT-Korporacja Spółka z o.o.
COPERNIT S.P.A.
D & TB SYSTEM Sp.z o.o.
DACHZIEGELWERKE NELSKAMP GmbH
DERSAN PLASTIK MAK. AMB. DERI VE TEKS. ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. STI.
DIETRICH’S POLSKA Sp. z o.o.
ELARGO ENGINEERING GmbH
ENKE WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG
FRIMA GmbH & Co. KG
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o.
HERZ POLSKA Sp. z o.o.
HESS MASCHINENFABRIK GmbH CO.KG
IBF-POLSKA Sp. z o.o.
INTERGRAN Armin Kupski
INTER-LERS Sp. z o.o.
IZOLACJA-JAROCIN SA
KASPER POLSKA Sp. z o.o.
Klaas Alu-Kranbau GmbH
KOBRA Formen Polska Sp. z o.o.
KVM International A/S
MAGE HERZBERG GmbH
MASA AG
MB WAY Manfred Busen Budowa Ekologicznych Nawierzchni
MOENCH KUNSTSTOFF-TECHNIK GmbH
NORD BITUMI S.P.A.
NOTUS Leokadia Bęben
OLAN Sp. z o.o.
ONART YAPI SISTEMLERI Ins. San. Tic. Ltd Sti
POLSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA DIFIN I MULLER Sp. z o.o.
PPHU WINDEX Mirela Aszyk
PPHU WINDEX Mirela Aszyk
PROVSOLAR Kopija Bogusław
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METPOL Ireneusz Kusztelak
QUADRA
RATHSCHECK SCHIEFER und DACH-SYSTEME ZN
der Wilh. Werhahn KG Neuss
RECKLI POLSKA Jerzy Wójcik
REKERS GMBH MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
RETTENMEIER Holzindustrie Gaildorf GmbH & Co. KG
ROBELIT Spółka z o.o.
RÖBEN Polska Sp.z o.o i Wspólnicy Spólka Komandytowa
Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
SCALA PLASTICS POLAND Sp. z o.o.
SOLID Fabryka Maszyn s.c. Grzegorz Metlerski Mariusz Fiołna
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BRUKOWEJ KOSTKI DROGOWEJ
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BRUKOWEJ KOSTKI DROGOWEJ
Strzegomskie Zakłady Mechaniczne ZREMB S.A.
Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Sp. j.
TECHMATIK S.A.
TEKA Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
TOOLTECHNIC SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
UAB Gargżdu Mida
Wiśniewski Maszyny i Urządzenia
Wydawnictwo LOGIN MEDIA Sp. z o.o. z Siedzibą w Warszawie
XERO FLOR w Polsce Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy WA-BIS Waldemar Wata
ZIEL- BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz
ASTAR Narzędzia Diamentowe Zdzisław Figacz
ATC CARGO S.A.
AWAX PPHU Andrzej Wasilewski
B.PRO POLSKA Łukasz Komierowski
B+B BRONEK Sp. z o.o.
BEAST GLOBAL TOOL COMPANY Sp. z o.o.
BFT Jerzy Pławecki
BLACK & DECKER POLSKA Sp. z o.o.
BPA S.R.L.
CZYSTA POLSKA Waldemar Kupś
DESIGNCORD
DIAMENT Sp. z o.o.
ELME METALL BLRT GRUPP UAB VAKARU METALAS
Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
Firma INTERAS Andrzej Snarski
GEOMATIX Sp. z o. o.
INDASA POLSKA Sp. z o.o.
ITW Construction Products CR s.r.o.
Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
KILEWS
KINZO Sp. z o.o.
KUŹNIA S.A. Fabryka Narzędzi
Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH
MONTANA POLSKA Sp. z o.o.
NTB S. Zając, M. Zając Sp. j.
OTTENSTEN Polska Sp. z o.o.
OTTENSTEN Polska Sp. z o.o.
P.S TRADING - STOLKER PETER, S.J.
PCE POLSKA Sp. z o.o.
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
PPHU SCHED-POL Spółka Jawna Stefan i Henryk Schaedler
PREBENA - POLSKA W. Rajczak i Syn spółka jawna
PRODIAM POLSKA Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEOSERV Spółka z o.o.
PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE Paweł Rutkowski
R&P PROFI TOOLS s.r.o.
RUBI POLSKA Sp. z o.o.
SITODRUT Sp. z.o.o.
STANLEY SALES AND MARKETING POLAND Sp. z o.o.
SUNDOVE INDUSTRIAL Co., Ltd
ŚRUBENA-UNIA S.A.
TECHSYSTEM Krzysztof Perszke
TPI Sp. z o.o.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
BEIJING GUANGMUGEFEI CONSTRUCTION MATERIAL CO. Ltd.
Benedykt i Rafał Bródka „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Sp. j.
BROWAR EDI Edward Wilk
DOMOWE SANATORIUM - Zimnoch Sp.j.
Fabryka Ceramiki Budowlanej WACŁAW JOPEK Sp. z o.o.
HALTEC HALE Sp z o.o.
KAN-BUD Sp. z o.o.
KONTENER Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych
Sp. z o.o.
KRAUSE Sp.z o.o. Zakład Pracy Chronionej
MAGE HERZBERG GmbH
P.H.U.P. EKOENERGIA s.c.
P.P.H. WAKO A.Dubielak, P.Morawski Sp. j.
PPHU WINDEX Mirela Aszyk
ROTO FRANK Okna Dachowe Sp. z o.o.
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BRUKOWEJ KOSTKI DROGOWEJ
TLC Sp. z o.o.
UAB KORENA
VDS EUROPE Sp. z o.o.
Wiązary Burkietowicz Spółka Jawna
W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
Teren
otwarty
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
piętro
3A
piętro
5 piętro
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
piętro
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
8A
Firma
A&T EUROPE
ACTIVE SPA
AGM GRUPA MEDIOWA
ALUMAST
ARRAS / VORTEX
ARRAS B
ASCENT 3
BERNDORF BADERBAU
BWT
CLIMA PRODUKT
DIAMANT SPA
EKOSERVISPOL
ESM PIRNA
GRUPA ZENDAR
HARVIALAND
HYDROPOOL
INTEM
KLAFS
KOMPLEKS
LEPSOD
LUX ELEMENTS
MADEX
MAZUR
PCS INTERNETOWE SYSTEMY BASENOWE
POL-GLASS
POLSKI KLUB INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
REMAR
SPM MANAGEMENT
TOP SAUNA
TRANSCOM
TRIAS
VARIOPOOL POLSKA
WATERSYSTEM
ACT GLOBAL SPORTS
ACTIV SPORT
AURUM
BASF CONSTRUCTION
DAWAR SPORT
DESSO SPORTS SYSTEMS
DOUBLET-POLFLAG
DYWILAN
ELTETE-POLSKA
ENERGO-SERWIS
EUROLINE
FIELDTURF TARKETT
FLUIDRA POLSKA
GEYER&HOSAJA
HARDER
HEFAL SERWIS
HEMET
HENKO A&T
HUCK POLSKA
IMSA PLASTIK
INTER SYSTEM
INTERCHEMOL
INTERHALL
INTERPLASTIC
JONEX SPORT
KAN-BUD
KLAFS
MASTERS
MODERN CONSTRUCTION SYSTEMS
MWM
NKK
NM GROUP
NOTTS SPORT
NOVA SPORT
NOVOL
NOWY STYL
ORZEŁ
PESMENPOL
PM ENGINEERING
POLSPORT Bielsko-Biała
Paw.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
POLSPORT Góra Kalwaria
PRESTIGE
PROGRASS POLSKA
PRO-WELLNESS
RICCO
RINGPOL
ROLAND INTERNATIONAL POLSKA
SCHOEPP SPORTBODEN
SIAL
SMG
SPEED SPORT
SPEED SPORT SERVICE
STOCKMEIER URETHANES
TAISHAN SPORTS INDUSTRY GROUP
TAMEX
TARTAN
TECHNOCHEM
TILIA
TIOMAN
TUEV RHEINLAND
UNIRUBBER
WIL AG
POL-GLASS
Teren
otwarty
Teren
otwarty
POLSKI KLUB INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
Firma
AFS Federhenn Maschinen GmbH
AGAS Sp. z o.o.
AIB Ślączka, Szpura, Dytko Spółka Jawna
ALURON Sp. z o.o.
BONDERS Paweł Woźniak
Carl Ras Engros Beslag A/S
CENTRUM INFORMACJI BRANŻOWEJ Małgorzata Klos
ELUMATEC POLSKA Sp. z o.o.
EURO-MEDIA Sp. z o.o.
Europejskie Wydawnictwo Informacji Technicznych Sp. z o.o.
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa KRYSZTAŁ
Firma Promocyjno-Marketingowa IN BEAR Michalina Nędza
FKS Sp. z o.o. Okucia Okienne i Drzwiowe
Fratelli Comunello S.P.A.
Gebhardt Stahl Polska Sp. z o.o.
GEBHARDT-STAHL GmbH
GJG SYSTEM Jerzy Gniewowski
GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski
GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski
Hollinger Maschinen GmbH
I.C.M. S.p.A.
IMSA IMPEX S.r.l.
IND.I.A SPA
INTECH A.A.Kramarczyk Sp. j.
MAGNO Sabina Nowacka
Mazurek sp. z o.o.
MECAL POLAND Sp. z o.o.
MILA PROPLASTA
Murat
NORGPOL Czerwiński Sp. j.
OGRODY ZIMOWE Załanowski Henryk
OKNONET.PL Sp. z o.o.
ORFID Tomasz Sadłowski
OZCELIK MACHINERY Co. Ltd
Pikasan Plastik Kaucuk San.A.S.
Poland Representative Office of Dongguan Kin Long Hardware
Products Co. Ltd
PRIMO PROFILE SPÓŁKA Z O.O.
PRO-WELLNESS Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp.j.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Władysław Malicki
PT.Fardeen International Trading
R&D TECH Sp. z o.o.
RAPID MASCHINENBAU GMBH
SAFAKS METAL PLAS.DOG.SIS. Ltd.STI.
SCHIRMER MASCHINENBAU GMBH
SCHMALZ Sp. z o.o.
SENEXPO ULUSLAR ARASI FUARCILIK A.S.
SOENEN POLSKA Sp. z o.o.
SPAZIOQUADRO S.r.i.
Szkłomal
TAMPO PROFI Sp.j. Tomasz Bonisławski, Piotr Wieczorek
TAURING S.P.A. Tauringroup Division
URBAN POLSKA Sp. z o.o.
VIDRIERA DEL CARDONER S.A.
Warsztat Elektromechaniczny Lech Urbański
Wegoma
WILER Agnieszka Stoiljkovic
Zakład Produkcyjno - Handlowy FREZWID Sp. j.
Zakład Stolarski Tomasz Kucz
AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o.
ALUPLAST Sp. z.o.o
Amicus
FIRMA ADAMS H. Pędzich
FIRMA ADAMS H. Pędzich
HOMAG POLSKA Sp. z o.o.
IMAC Sp. z o.o.
INTOREX S.A.
ITA
ITALCOMMA Sp. z o.o.
LEITZ POLSKA Sp. z o.o.
MEKANIKA Sp. z o.o.
MICHAEL WEINIG AG
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. Anna Mścichowska,
Adam Mścichowski
Polskie Szyby Termoizolacyjne Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMA Tomasz Skowroński
R&D TECH Sp. z o.o.
REDIX
ROTO FRANK OKUCIA BUDOWLANE SPÓŁKA Z O.O.
SCHUKO POLSKA Sp. z o.o.
SCM GROUP POLSKA Sp. z o.o.
TECHNODREWNO Maciej Olszewski
TEKNIKA Sp.z o.o.
Wydawnictwo INWESTOR Sp. z o.o.
Agencja Usługowo-Handlowa GABER Bernard Gaida
BAUSCHLINNEMANN GmbH
Firma Handlowa SCHAFFNER Zofia Brzegowa
GAMET SA
GLUSKE GMBH
GOOD LOCK POLAND Sp. z o.o.
H. HEITZ FURNIERKANTENWERK GmbH & Co.
HAFELE POLSKA Sp. z o.o.
POL-SOFT Sp. z o.o.
Rolf Kuhn GmbH
TKZ POLSKA Piotr Ciołkiewicz
Wetzel GmbH & Co.KG
ECO IN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k.
GLAS-TECH Grupa Sanco
Lumac Sp. z.o.o Grupa Sanco
STARGLASS Sp. z o.o. Grupa Sanco
VITROSZLIF Sp. z o.o.
WIM Sp. z o.o. GRUPA SANCO
Wydawnictwo INWESTOR Sp. z o.o.
Paw.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
5piętro
5piętro
5piętro
5piętro
5piętro
5piętro
6A
LISTA PRODUKTÓW NAGRODZONYCH
ZŁOTYM MEDALEM MTP
System Porotherm DRYFIX
Wienerberger Ceramika Budowlana
Sp. z o.o., Warszawa
Pawilon 12
stoisko 33
Elastyczna przeciwpożarowa
rolowana brama serii AK
NGR Technologie Sp. z o.o., Grodzisk Wlkp.
Pawilon 4
stoisko 22
Mata włóknisto - cementowa CC
CONCRETE CANVAS LTD, Wielka Btytania
Panoramiczne przesuwne
okno połaciowe AZURO
ROTO FRANK Sp. z o.o., Lubartów
Pawilon 5
stoisko 47
Kolektor słoneczny SRK SUNROOF
ROTO FRANK Sp. z o.o., Lubartów
Pawilon 5
stoisko 47
Ścienna płyta warstwowa
PolTherma™ DS.
WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o., Warszawa
Profile StoDUO
Sto-ispo Sp. z o.o., Warszawa
Płyta budowlana MFP
Pfleiderer Prospan S.A., Wieruszów
NOVOFLOOR P21 GREEN –
klej poliuretanowy do traw
syntetycznych
NOVOL Sp. z o.o., Komorniki
Pawilon 6A
stoisko 73
Sztuczna trawa tkana
DYWILAN S.A., Łódź
Pawilon 6A
stoisko 96
Konstrukcja do koszykówki
jednosłupowa z mechanizmem
regulacji wysokości tablicy
JONEX SPORT Krzysztof Olszewski, Mława
Pawilon 6A
stoisko 120 C
Zgłaszający:
PHU FAGOT Tadeusz Wiencek,
Zielona Góra
Zgłaszający:
WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o.,
Oddział Włocławek, Włocławek
Pawilon 2
stoisko 45
Pawilon 8
stoisko 20
Pawilon 3A
stoisko 30
Zgłaszający:
Pfleiderer Grajewo S.A., Grajewo
Pawilon 3
stoisko 104
2
7A
TLC
KRAUSE
CSF
ANADOLU
Paw. 2
Paw. 3
GARGZDU
MIDA
TLC
TSP
7
Paw. 3A
Paw. 4
Paw. 5
Paw. 6A
EKOENRGIA
3A
KOMATSU
KONYA KUUS
SARAYLI
Paw. 7
Paw. 7A
TRIFLEX
BUDMAT
PLANNJA
PARIBAS
Paw. 8
Paw. 8A
Paw. 12
Paw. 15A
Paw. 15B
KREATIVIA
3
Pav. 2
DERSAN
CONCEPT
WOOD
ZAKŁAD ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH
MATERIAŁY
BUDOWLANE
HUBERTUS
POLISH
PROPERTY
ARFEN
DPRS
Pav. 7
Pav. 7A
POWERTEK
HARDWARE
BGK
TARTAK I ZAKŁAD
STOLARSKI
WITKOWSCY
FERRUM
CECH RZEMIOSŁ
BUDOWLANYCH
PETITTI
LUPOL
PROJEKTOWANIE
W KAMIENIU
EASY
BUILDING
NANOGRESS
PRZEWODNIK
BUDOWLANY
KĄT
PROSTY
HOT
BLOK
8A
HAULT
MAGE
Paw. 6
Paw. 6A
Baseny, Wellnes & SPA
Hale, Stadiony, Rekreacja, Sprzęt sportowy,
Wyposażenie obiektów sportowych, Infrastruktura
Pav. 6
Pav. 6A
Swimming pools, Wellnes & SPA
Arenas, Stadiums, Recreation, Sports equipment,
Infrastructure,Equipment for sports facilities
8
Paw. 3A
Paw. 5
ORIUM
DOMOWE SANAT
Paw. 9
BFT
PIĄTEK
DUPONT
Pav. 3A
Pav. 5
CARGO
PAWILON 5
PIĘTRO
ARCHISPACE
R&P
PROFI
RD-BARTOS
WOD-EN-GAZ
ELME
SUNDOVE
HALOGENPLAST BUDNET
SISTEM
WYD.
FAKTOR
SOYTAS
PIKASAN
VAS
AUTO
BUDSHOW
FORUM BUDOWNICTWA
ENERGOOSZCZĘDNEGO PASYWNEGO
ENERGY-EFFICIENT PASSIVE
CONSTRUCTION FORUM
GABRO
RELAX
FABRYKA OKIEN NA ŻYWO
WINDOW FACTORY LIVE
MONTANA SITODRUT
VIAVAC
POLSKA
WYSTAWA
ONDURA
SENEXPO
WEGOMA
INFOMAX
QUADRATURE
VIAVAC
POLSKA
ASPILUSA
AMBASADA
NORMA
AUSTRII
- REGIONI
MISTRZOSTWA POLSKI GLAZURNIKÓW
POLISH TILE LAYERS' CHAMPIONSHIPS
GRYC
ADPOL
POKAZY SZTUKI DEKARSKIEJ
ROOFERS' SKILLS SHOWS
- MEDIA
ARTECHNIK
ZAWODY O TYTUŁ
„STOLICY POLSKIEGO PARKIECIARSTWA”
COMPETITION FOR THE TITLE OF
"POLAND'S PARQUET LAYING CAPITAL"
NOWOCZESNY WARSZTAT CIESIELSKI
MODERN CARPENTER'S WORKSHOP
FITBERG
AKTUALNOŚCI
ENEA
Hardware
Machines, Devices, Tools, Panes,
Structural systems and profile systems
Machines, Devices, Tools, Window factory LIVE
WARTO ZOBACZYĆ!
DO NOT MISS!
DOPROPLAST
PORTOS
Okucia
Maszyny, Urządzenia, Narzędzia,
Systemy konstrukcyjne i systemy profili, Szyby
Maszyny, Urządzenia, Narzędzia, Fabryka Okien Na Żywo
RUBI
TPI
TUMRAY
5
MAZUREK
Pav. 9
GONIEC TARGOWY
STREFA
WYPOCZYNKU
ŚLĄSKI
KLASTER
DRZEWNY
SZKŁOMAL
Construction equipment, Formwork and scaffolding,
Earthworks, Building materials, Construction machinery
Structural materials, Walls, Elevations, Floorings, Floor slabs,
Insulating materials, Stone, Design
Doors, Building chemicals, Stairs, Polish Tile Layers' Championships
Gates, Automatic control systems, Elevators, Fencings
Windows, Guards and screens, Window sills,
Railings, Building without barriers
Wood in construction, Floors, Parquet Exhibition,
Competition for the title of “Polands’ parquet laying capital”
Roofing accessories, Roofers’ skills shows
Roofs, Ceramic coverings, Pavements,
Modern carpenter’s workshop, Paver laying shows
Steel structures, Roofs
Tools, Fasteners and metal products
BudShow, Ceramic sanitary ware, Bathroom equipment,
Finishing systems, Building management systems, Building materials
Chinese exposition
Energy-efficient passive construction,
IT systems in construction, Archispace
STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW
KOSTKI
BRUKOWEJ
FERRUM
USAKLIGL
Pav. 8
Pav. 8A
Pav. 12
Pav. 15A
Pav. 15B
KLINK
NOYA
4
Pav. 6A
SPARTA
ROYAL
EUROPA
JOHN
GUEST
Pav. 3A
Pav. 4
Pav. 5
ROTHO
ARETUS
PIPHB
Pav. 3
EIROPLAST
WIOSKA DOMÓW
DREWNIANYCH
Sprzęt budowlany, Szalunki i rusztowania,
Prace gruntowe, Materiały budowlane, Maszyny budowlane
Materiały konstrukcyjne, Ściany, Elewacje, Posadzki, Stropy,
Izolacje, Kamień, Projektowanie
Drzwi, Chemia budowlana, Schody, Mistrzostwa Polski Glazurników
Bramy, Automatyka, Windy, Ogrodzenia
Okna, Osłony, Parapety, Balustrady, Budynek bez barier
Drewno w budownictwie, Podłogi, Salon Parkietu,
Zawody o tytuł „Stolicy Polskiego Parkieciarstwa”
Akcesoria dachowe, Pokazy Sztuki Dekarskiej
Dachy, Pokrycia ceramiczne, Nawierzchnie,
Nowoczesny Warsztat Ciesielski, Pokazy układania kostki brukowej
Konstrukcje stalowe, Dachy
Narzędzia, Wyroby mocujące i metalowe
BudShow, Ceramika łazienkowa, Wyposażenie łazienek,
Systemy wykończeniowe,
Systemy zarządzania budynkiem, Materiały budowlane
Ekspozycja chińska
Budownictwo Energooszczędne-Pasywne,
Informatyka w budownictwie, Archispace
WIOSKA DOMÓW DREWNIANYCH
WOODHOUSES’ VILLAGE
ANIPOL
BUDYNEK BEZ BARIER
BUILDING WITHOUT BARRIERS
6A
9
6
STOWARZYSZENIE PARKIECIARZE POLSCY
AMICUS
KURIER
DRZEWNY
GAZETA PRZEMYSŁU
DRZEWNEGO
AQUA
DROLICS
JAGODZIŃSKI
WIL AG
BOGATYNIA
KURIER
DRZEWNY
SIT-IN
SEMAG
12
POLUS
AV SOLUTIONS
SJZ HENGXIN
NATEO
HANGZHOU
CONSTRUSOFT
BEPIDOM
VERNIPRENS
SCHLUTER
STREFA
WYPOCZYNKU
15A
• Stan na 29.12.2010
YU. YUMING
SIAE
15B
PIBP
JSC
GOMELSTROYM.
BERYOZASTR
MINSKZHELEZ.
KORPIN
MINISTERSTWO
PUIF
STREFA
PARTNERÓW
WSPIERAJĄCYCH
BUDSHOW
POKAZY UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ
PAVER LAYING SHOWS

Podobne dokumenty