Oferta pracy Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział

Transkrypt

Oferta pracy Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział
Oferta pracy
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:
1. doktorant lub kandydat na studia doktoranckie
2. dobra znajomość greki starożytnej; orientacja w języku staronubijskim i koptyjskim
3. umiejętność wydawania tekstów epigraficznych
4. znajomość historii i kultury Nubii chrześcijańskiej
5. orientacja w dziejach i kulturze wschodnich kościołów chrześcijańskich
Opis zadań:
1. odczytywanie inskrypcji greckich znajdujących się na ścianach tzw. dolnego kościoła
w Banganarti (Nubia sudańska) w oparciu o istniejącą dokumentację fotograficzną,
rysunkową i fotograficzną
2. tłumaczenie odczytanych inskrypcji na język polski
3. przygotowywanie komentarzy filologicznych do odczytanych inskrypcji
4. przygotowanie syntetycznego opracowania na temat oprawy muzycznej liturgii w
kościele nubijskim w oparciu o inskrypcje z dolnego kościoła w Banganarti
5. przygotowanie finalnej publikacji inskrypcji z dolnego kościoła w Banganarti w
języku angielskim
Typ konkursu: OPUS – HS3
Termin składania ofert: 20 lutego 2017 roku, godzina 23.59
Forma składania ofert: Dokumenty zawierające podanie/list motywacyjny, CV,
poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe, publikacje, nagrody,
wyróżnienia, stypendia, udział w projektach należy przesłać drogą elektroniczną w
formie PDF na adres: [email protected] W tytule należy zaznaczyć: "Opus-doktorant"
Warunki zatrudnienia: Stypendium na czas trwania projektu, t.j. luty 2017-styczeń
2020 (36 miesięcy)
Dodatkowe informacje:
W razie zgłoszenia się większej ilości kandydatów zostanie ogłoszona i
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Pytania związane z ogłoszeniem oraz
dokumenty zgłoszenia do konkursu należy przesyłać elektronicznie na adres:
[email protected] W tytule należy podać: "Opus-doktorant". Rekrutacja prowadzona
jest zgodnie z regułami zawartymi w Uchwale nr. 50/2-13 z dnia 3 czerwca 2013 r.
Rady Narodowego Centrum Nauki.