Informacje dotyczące uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego

Komentarze

Transkrypt

Informacje dotyczące uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego
Informacje dotyczące uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego:
1. Dostęp do dziennika może mieć uczeń oraz rodzic (prawny opiekun) ucznia
Gimnazjum w Dłutowie.
2. Dostęp do dziennika dla ucznia i rodzica jest bezpłatny.
3. Konieczne jest posiadanie poczty elektronicznej - adresu e-mail.
4. Dostęp ucznia i dostęp rodzica ma nieco inne funkcje. Dlatego wskazane jest by każdy
logował się oddzielnie.
5. Aby uzyskać dostęp należy podać wychowawcy adres e-mail używany przez rodzica.
6. Należy wejść na stronę dziennika elektronicznego korzystając z linku na stronie
gimnazjum.
7. W miejscu na login wpisać podany wychowawcy adres e-mail
8. Kliknąć napis „Nie pamiętam lub nie mam jeszcze hasła”
9. Otworzyć swoją pocztę elektroniczną.
10. Otworzyć e-mail od UONET
11. Przeczytać wiadomość i kliknąć podany link do zalogowania się.
12. Na otworzonym formularzu wpisujemy login (swój e-mail) oraz samodzielnie
wybrane hasło. Potwierdzamy. Opuszczamy tę stronę.
13. Wchodzimy na stronę dziennika elektronicznego.
14. Wpisujemy login (e-mail) i utworzone właśnie hasło. Logujemy się.
15. Każde kolejne logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie adresu e-mail
i hasła.
16. System będzie wymuszał zmianę hasła co 30 dni.
17. Haseł nie zapisujemy na stałe w naszych komputerach i nie udostępniamy uczniom,
bo uczniowie mają swoje loginy i hasła.
Uwaga!
1. Przeglądarka Firefox nie instaluje aplikacji z dziennika elektronicznego.
Proszę zainstalować w przeglądarce Firefox dodatek Microsoft.NET
FrameworkAssitant.
2. Przeglądarka Google Chrome nie instaluje aplikacji z dziennika elektronicznego.
Proszę zainstalować w przeglądarce Chrome dodatek ClickOnce for Google Chrome.

Podobne dokumenty