Ogłoszenie remont ogrodzenia Poznań 25.07.2012

Transkrypt

Ogłoszenie remont ogrodzenia Poznań 25.07.2012
Ogłoszenie na wykonanie:
„Remont ogrodzenia Radiostacji ACC w Poznaniu” nie przekraczającego
równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie
stosuje się.
Dane techniczne ogrodzenia:
Ogrodzenie bez cokołu z siatki stalowej plecionej powlekanej PCV mocowanej do
słupków z rury stalowej fi 6 cm zamkniętej od góry daszkiem.
Słupki o rozstawie ok. 2.50m. Siatka o wysokości 2,00mb wzmocniona w pionie
trzema rzędami drutu powlekanego, umieszczonego w taki sposób, jak jest
uwidocznione na zdjęciu.
Furtka i brama zamontowane na słupkach z rur stalowych fi 8cm.
Furtka i brama z elementów stalowych z wypełnieniem z siatki stalowej plecionej
identycznej jak ogrodzenie.
Wysokość ogrodzenia ok. 2.10m.
Długość odcinków ogrodzenia wg. załączonego szkicu sytuacyjnego.
Do wykonania.
1. Oczyszczenie wszystkich elementów stalowych ogrodzenia.
2. Pomalowanie oczyszczonych elementów farbą podkładową x1.
3. Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową na kolor jak obecnie tj. kolor siatki zielony.
4. Uregulowanie wzmocnienia siatki trzema linkami naciągowymi z drutu.
Wymiary ogrodzenia należy sprawdzić w naturze.
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto i brutto,
- termin wykonania,
- okres gwarancji,
- warunki płatności,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 1,5 miesiąca.
Przygotowanie oferty na koszt Wykonawcy.
Oferty można składać do dnia 17.08.2012 na adres Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej Zespół AZRE, 02-147 Warszawa ul. Wieżowa 8, nr faxu 22 574 61 19
lub pocztą elektroniczną [email protected]
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Podobne dokumenty