KK-1 Tytuł: Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania

Transkrypt

KK-1 Tytuł: Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
Numer formy:
KK-1
Tytuł:
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Adresat:
Treści
programowe:
nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne, dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
program kursu zgodny z nowym ramowym programem MEN –
ukończenie kursu umożliwia uzyskanie kwalifikacji do kierowania
szkołą lub placówka oświatową.
Liczba godzin 210
Cena
1420 PLN

Podobne dokumenty