Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP

Transkrypt

Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2015/36093,Swiadczenie-uslug-w-zakresie-obslugi-techni
cznej-i-naprawy-biezacej-pojazdow-Kom.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 12:14
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ I
NAPRAWY BIEŻĄCEJ POJAZDÓW KOMENDY STOŁECZNEJ
POLICJI, O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3 500 KG
Nr referencyjny: WZP-4361/15/201/T
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50112110
Termin składania ofert: 02.11.2015 r. godz. 11:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 116.6 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 283.77 KB
Załączniki do SIWZ - wersja do edycji 155.5 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 152.07 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 110.26 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty