Zaproszenie - „WOM” w Katowicach

Transkrypt

Zaproszenie - „WOM” w Katowicach
Zaproszenie
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach
serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w seminarium
„Promocja zawodów w Regionie wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna”
Termin: 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) godzina 1500
Miejsce: RODN WOM w Katowicach
Uczestnicy: zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
członkowie i sympatycy Klubu Nauczyciela Regionalisty
Program seminarium
1. Dlaczego promujemy zawody w Regionie?
2. Omówienie zawodów dostępnych bezpośredniej obserwacji – spotkanie z Gawędziarzem
śląskim.
3. Spotkanie z Bożeną Formą i Anną .Przepiórą, autorkami pozycji książkowej w formie kart
pracy POZNAJEMY ZAWODY (wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA).
4. Prezentacja innowacji pedagogicznej „Mali fachowcy”.
5. Tworzenie gry/opowiadania „KIM BĘDĘ” – założenia, ustalenie reguł gry; działania
w zespołach.
6. Propozycje metodyczne, warsztaty i lekcje w terenie uwzględniające edukację o zawodach.
7. Programy własne w zakresie edukacji regionalnej. Podanie zasad planowania działań
edukacyjnych z przedszkolakami i uczniami.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
W celu otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium (w związku z wymogami
aktualnego prawa oświatowego) konieczne jest zgłoszenie on – line:
http://zgloszenia.womkat.edu.pl/?ee=432
Dodatkowe informacje: Małgorzata Łukaszewska
e-mail: [email protected]
tel. (32) 25-81-397 wew. 208

Podobne dokumenty