Pomiędzy ideą a rzeczywistością – towarzyszenie rodzinie z małym

Komentarze

Transkrypt

Pomiędzy ideą a rzeczywistością – towarzyszenie rodzinie z małym
Pomiędzy ideą a rzeczywistością – towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem
o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF.
Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji 10-lecia działalności
Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
zorganizowana przy współudziale
Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
27 września 2016 r.
Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Łojasiewicza 4, Kraków
sala 0.103
Program konferencji
8.30 – 9.30
rejestracja uczestników
Sesja plenarna
9.30 – 9.50
Powitanie gości, otwarcie konferencji.
9.50 – 10.10
Wykład inauguracyjny: Współpraca kluczem do efektywności.
Luis Alarcon Arias
10.10 – 10.30
Od idei do modelu – 10 lat Maltańskiego Centrum Pomocy.
Ewa Reczek
10.30 – 10.50
Jestem, kim jestem, będąc z innymi – rozumienie niepełnosprawności
w kontekście ICF-u.
Anna Olasińska
10.50 – 11.10
Rozwój więzi – między wczesnym doświadczeniem a zaburzeniami rozwoju.
dr Krzysztof Gerc
11.10 – 12.00
przerwa kawowa
12.00 – 12.20
Kiedy my znaczy ja – wokół terapii niemowląt.
Małgorzata Szmurło
12.20 – 12.40
Kiedy ja znaczy ja – myślenie o rozwoju małych dzieci.
Katarzyna Ślęczek
12.40 – 13.10
Pozwól mi, przyłącz się, wzbogać – o podejściu terapeutycznym w Maltańskim
Centrum Pomocy.
Małgorzata Hwang, Czesława Zasada
13.10 – 13.30
Nie ważne co, ważne z kim – wyzwania wieku przedszkolnego.
Grażyna Banach-Kociołek
13.30 – 13.50
Przestrzeń terapeutyczna – pryncypia wspomagania dziecka w rozwoju.
Ewa Bielańska, Andrzej Gardziel, Ewa Sitnik
13.50 – 14.30
Panel dyskusyjny: Razem staramy się latać – współpraca w Maltańskim Centrum
Pomocy z perspektywy rodziców.
prowadzenie: Tomasz Świtek
14.30 – 15.30
przerwa obiadowa
15.30 – 17.00
warsztaty
17.00 – 17.30
zakończenie konferencji
Warsztaty dla rodziców
Rodzice rodzicom – co działa i pomaga w „zawodzie” rodzica?
Marta Parnicka, Tomasz Świtek
Co polubisz w sobie, kiedy siebie spotkasz?
Beata Dąbrowska
Warsztaty dla terapeutów
Usłyszmy się – o rozmowie rodziców z terapeutami.
Ewa Reczek, Katarzyna Ślęczek
Co wzmacnia więź? – obserwacja niemowląt na podstawie metody Esther Bick.
Katarzyna Przybylska, Piotr Ozaist
Warsztaty dla rodziców i terapeutów
Radość zabawy – terapeutyczne zabawy z dzieckiem z autyzmem w podejściu relacyjnym.
Urszula Srzednicka, Joanna Kozak
Porozmawiajmy o uczuciach – pomoc rodzeństwu dzieci z niepełnosprawnościami metodą
„Przyjaciele Zippiego”.
Barbara Chuchacz, Barbara Kaczmarska

Podobne dokumenty