Nowości wystawców FIT

Komentarze

Transkrypt

Nowości wystawców FIT
NOWOŚCI WYSTAWCÓW
ACCURO – SUMER
Pawilon 7A, Stoisko 7
Accuro-Sumer, wyłączny przedstawiciel firmy
CYBEX w Polsce, zaprezentuje nieznaną dotąd na
polskim rynku, nowoczesną linię urządzeń kardio
„750”, w skład której wchodzi min:
Arc Trainer 750AT, nowoczesne urządzenie, słuŜące
zarówno do treningu siły i kardio.
Jego główne zalety to:
dopracowana na podstawie wieloletnich badań
biomechanika ruchu, zmniejszająca obciąŜenie
stawów i imitująca ruch naturalny,
róŜnorodność doboru oporu oraz rodzaju ruchu,
moŜliwość trenowania siły i wytrzymałości
wybranych grup mięśniowych,
wysoki poziom spalania energii
w porównaniu z innymi tego typu maszynami,
prosta obsługa,
róŜnorodność programów, umoŜliwiająca
trening początkującym i zaawansowanym
uŜytkownikom.
Kolejną nowością firmy Accuro-Sumer, będzie
nowoczesne urządzenie modułowe Jungle
Gym, które występuje w wielu konfiguracjach
– jako zestawienie 4 maszyn do treningu
ramion i pleców, wraz z bramą lub jako
samodzielna
brama
lub
w
bardziej
rozbudowanych
formach.
UmoŜliwia
jednoczesny trening kilku osób, zajmuje małą
powierzchnię
i charakteryzuje
się
nowoczesnym designem. Jest idealnym
rozwiązaniem, zarówno dla profesjonalnych
siłowni komercyjnych, jak i małych klubów
fitness lub siłowni hotelowych. Znakomicie
sprawdzi się równieŜ w większej siłowni
domowej.
1
CYBEX
Pawilon 7A, Stoisko 7
Firma CYBEX zaprezentuje po raz pierwszy na polskim
rynku, Bravo Functional Rainer, urządzenie
umoŜliwiające trening praktycznie wszystkich grup
mięśniowych.
Jego najwaŜniejsze zalety to:
- system Progresywnej Stabilizacji, umoŜliwiający
dobór stopnia stabilizacji do umiejętności
- i zaawansowania osoby ćwiczącej,
- ruchome ramiona z moŜliwością ustawienia
w wielu pozycjach zwiększają róŜnorodność
ćwiczeń,
- szeroki wybór końcówek i akcesoriów pozwala
na ćwiczenia rąk i nóg,
- wersja z drąŜkiem i ławeczką dodatkowo
zwiększa liczbę dostępnych ćwiczeń,
łatwość obsługi pozwala na samodzielne
wykonywanie ćwiczeń bez nadzoru trenera
Drugą nowością firmy CYBEX, tym razem
w skali światowej, będzie trzymodułowe
urządzenie
wielofunkcyjne
MG-525.
Maszyna ta wypełnia lukę na rynku urządzeń
przeznaczonych dla małych siłowni, hoteli
oraz do uŜytku domowego. Składa się z trzech
modułów, umoŜliwiających wszechstronne
ćwiczenia ramion, pleców, klatki piersiowej
i nóg.
ALL SOFT Sp. z o.o.
Pawilon 8, Stoisko 29
Firma ALL SOFT, która zajmuję się tworzeniem oprogramowań oraz projektowaniem
procesów biznesowych, zaprezentuje swoją nowość – system FITNESS. Oprogramowanie
składa się z 8 podstawowych modułów oraz dostępnych rozszerzeń. Takie podejście znacznie
obniŜa koszty początkowe oraz całkowy koszt eksploatacji (TCO).
Program obejmuje: 1. Kluby; 2. Instruktorów; 3. Klubowiczów; 4. SprzedaŜ usług;
5. Karnety i cenniki; 6. Akcje; 7. Szatnie i szafki; 8. Współpracę z firmami (systemy
zbiorowe); Moduły dodatkowe: 1. Magazyn/SprzedaŜ towarów; 2. Windykacja; 3.
Integracja z własnym wystemem F/K;
2
DEL SPORT SP. z.o.o.
Pawilon 7A, Stoisko 11
DEL SPORT to firma handlowo-usługowa, zajmująca się dystrybucją i sprzedaŜą sprzętu
fitness. Jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firm: BH Fitness, Vision Fitness
i Horizon Fitness – producentów sprzętu aerobowego, siłowego, rehabilitacyjnotreningowego oraz firmy Pavigym – marki produkującej podłogi w branŜy Club&Wellness.
Tegoroczne nowości Del Sport to Sprint by Pavigym oraz Pavigym Functional Zone.
Sprint by Pavigym to połączenie zajęć na szybkość,
dynamikę i refleks z ćwiczeniami siłowymi.
UmoŜliwia trening na siłę eksplozywną nóg,
wyskok, zmiany prędkości i kierunku biegu, sprint…
itd. Płytki wyznaczają bieŜnię i odmierzają dystans.
Atrakcyjna
kolorystyka
przyciągnie
uwagę,
a w zaleŜności od wielkości pomieszczenia moŜna
dokładać
moduły
zwiększając
tym
samą
róŜnorodność wykonywanych ćwiczeń i długość
rozbiegu. Doskonały sposób na świetną zabawę.
Pavigym Functional Zone to wyjątkowa podłoga,
wyznaczająca strefę treningową. Dzięki nadrukom
stworzone zostały róŜne pomysły na trening
połączony z interaktywną zabawą. Dzięki Functional
Zone moŜna zbudować innowacyjną i odmienną
przestrzeń w klubie, w oryginalny sposób
przeprowadzić rozgrzewkę i regularny trening.
W zaleŜności od wielkości pomieszczenia moŜna
dokładać moduły zwiększając tym samym
róŜnorodność wykonywanych ćwiczeń. Functional
Zone moŜe być zintegrowana z podłogą Pavigym
Aerobic lub Fitness lub funkcjonować jako osobna
mata.
3
DIAMOND- STUDIO
Pawilon 8, Stoisko 15
Studio Pilatesa DIAMOND, przedstawi atrakcyjną ofertę dla wszystkich, którzy pragną
dołączyć do grona certyfikowanych instruktorów Pilatesa. Z myślą o nich DIAMOND
STUDIO, stworzyło specjalny program szkoleń: MATA, REFORMER i WUNDA CHAIR,
który jest:
•
•
•
Zbudowany według oryginalnego systemu ćwiczeń Pilaste
Prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów z bardzo dobrym
przygotowaniem merytorycznym i praktycznym
Uznawany przez Pilates Method Alliance (PMA)
EKSPERTFITNESS.COM Piotr Ośródka
Pawilon 7A, Stoisko 9
W
tym
roku,
za
pośrednictwem
firmy
Ekspertfitness.com, będzie miała miejsce polska
premiera urządzenie do treningu KRANKcycle®
KRANKcycle® to innowacyjne urządzenie do treningu
na
często
sprawnościowo-wytrzymałościowego
zaniedbywane górne partie ciała. KRANKING® to nie
tylko trening cardio i doskonałe rozwiązanie w treningu
siłowym, ale równieŜ uzupełnienie zajęć Indoor
Cycling. Istotną zaletą KRANKcycle® jest moŜliwość
integracji osób niepełnosprawnych. Jest to całkowicie
nowy wymiar grupowych zajęć fitness, który
gwarantuje efekty treningowe, wspaniałą zabawę oraz
poprawę koordynacji mięśniowej.
Wyłącznym dystrybutorem KRANKcycle® w Polsce
jest ekspertfitness.com.
4
gWINNER
Pawilon 8, Stoisko 6
Firma gWINNER, dystrybutor odzieŜy sportowej i akcesoriów
sportowych
zaprezentuje
komplet
ARABELLA/PETRA
– doskonały zestaw do ćwiczeń, wykonany z dzianiny najlepszej
jakości, która daje komfort podczas ćwiczeń, jest elastyczna
i „oddychająca”. Luźny top ARABELLA ze ściągającym paskiem
u dołu co daje większą swobodę ruchów, ciekawy krój dodaje
koszulce lekkości, zwiewności i kobiecości. Spodnie PETRA,
luźne szerokie nogawki, wygodne nie krępujące ruchów, na
szerokim ,wywijanym pasie uszyte są z przeznaczeniem do
ćwiczeń jak równieŜ do tańca.
ITTERMANN POLSKA sp. z o.o.
Pawilon 8, Stoisko 16
Firma Ittermann projektuje, konstruuje oraz
produkuje profesjonalne urządzenia i systemy
elektroniczne. Tegoroczną nowością firmy
Itterman na polskim rynku, będzie VIBRAFIT
MEDIC. Urządzenie jest platformą treningoworehabilitacyjna posiadająca dwa warianty pracy:
wariant medic – platforma imituje naturalny chód
człowieka (przy tym wariancie występują drgania
diagonalne) oraz wariant classic – platforma
pracuje w płaszczyźnie pionowej do góry i na dół
(przy tym wariancie występują drgania pionowe
vertikalne).
Spośród wielu zalet urządzenia, naleŜy wymienić:
atrakcyjną cenę w stosunku do moŜliwości
wykorzystania, dwa warianty pracy płyty,
moŜliwość przeprowadzania wysokiej jakości
sesji BMS dla kaŜdego bez względu na wiek
i stopień zaawansowania, wybór programu
z ustaloną lub zmienną częstotliwością, zakres
wibracji 20-50 Hz, system kart chipowych umoŜliwiający przeprowadzenie treningu
indywidualnego i grupowego dopasowanego do celu i potrzeb oraz 5 lat gwarancji.
5
MATMARCO sp. z o.o.
Pawilon 7A, Stoisko 1
Firma MATMARCO zajmuje się min. sprzedaŜą,
instalacją oraz serwisem sprzętu treningowego do
siłowni, klubów fitness i wellness, centrów
rehabilitacji, hoteli, firm oraz mieszkań.
Wśród tegorocznych nowości MATMARKO
znajdą się:
Maszyna cardio CROSSOVER
Absolutna nowość! Trening przypominający
jazdę na nartach alpejskich. Wielopłaszczyznowy
ruch boczny kończyn dolnych, pośladków, bioder
i częściowo takŜe tułowia połączony jest
z liniowym ruchem kończyn górnych.
Taka kombinacja pozwala m.in. na: wzmacnianie
mięśni stabilizujących kręgosłup, poprawę
równowagi i koordynacji ruchowej, aktywację
większej liczby pracujących mięśni. Pomimo
pewnych podobieństw, CROSSOVER zapewnia
inny rodzaj biomechaniki ruchu kończyn dolnych
niŜ maszyna WAVE.
BieŜnie RUN NOW Excite+
500/700/700Visio/900/900Visio
Urządzenie stanowi kolejne rozwinięcie dobrze
znanej na rynku linii Excite i Excite+. Poza bogatym
wyposaŜeniem dodatkowym oraz zastosowaniem
wielu nowoczesnych rozwiązań technicznokonstrukcyjnych, bieŜnie charakteryzują się znaczną
energooszczędnością.
WyposaŜone są w najmocniejsze na rynku silniki
o mocy 6 KM, których pobór energii jest średnio
o 40% niŜszy od analogicznych wyrobów
konkurencji – takŜe tych z silnikami o mocy 4 KM.
6
CLUB 2.0
Innowacyjne, specjalistyczne oprogramowanie pozwalające
m.in. na łatwe i szybkie określanie indywidualnych profili
dąŜeń/potrzeb nowych i dotychczasowych członków klubu.
Na ich podstawie, system generuje w sposób dynamiczny
„mapę” klubu idealnego oraz dokonuje analizy rozbieŜności
między nim, a stanem istniejącym. Manager na bieŜąco
otrzymuje cenne informacje pozwalające na optymalne
dopasowywanie wyposaŜenia i organizacji klubu do
faktycznych potrzeb i oczekiwań klientów.
Platforma cyfrowa VISIO WEB
i system COMMUNICATOR
Nowatorska, najbardziej zaawansowana na rynku
technologia stosowana w urządzeniach cardio łączącą:
sterowanie treningiem, wizualizację jego efektów,
multimedia, rozrywkę i edukację.
Dzięki oprogramowaniu COMMUNICATOR platforma
efektywne
narzędzie
VISIO
stanowi
takŜe
marketingowe do rozwijania wzajemnych relacji
z członkami klubu. Wymiana informacji z klientem
podczas treningu, promocja usług i produktów,
wysyłanie wiadomości, badania ankietowe – to tylko
niektóre z moŜliwości nowego systemu.
Maszyna cardio VARIO Excite+ 500
Nowa wersja bardzo ciekawego i będącego
hitem sprzedaŜy trenaŜera wielofunkcyjnego
VARIO.
Urządzenie oznaczone symbolem VARIO 500
ma taką samą charakterystykę torów ruchu
platform, konstrukcję, gabaryty i wytrzymałość
jak jego niewiele „starsi bracia” – modele 700
i 700 VISIO. Podstawowa róŜnica polega na
zastosowaniu
komputera
sterującego
o mniejszej liczbie programów treningowych.
Zaletą nowej maszyny jest jej konkurencyjna
cena
7
WELLNESS SYSTEM
Jest to system zarządzania relacjami
z klientami oraz wspomagania zarządzania
klubem.
Stanowi kombinację trzech elementów:
oprogramowania, specjalistycznego osprzętu
oraz róŜnorodnych urządzeń treningowych
(maszyn cardio, siłowych, itp.) połączonych
ze sobą bezprzewodowo. Dzięki niemu
trening w klubie jest bardzo efektywny.
Daje klientom duŜo satysfakcji, motywuje ich
do pracy oraz sprawia, Ŝe wykonywanie ćwiczeń staje się przyjemnością.
Jest bardzo uŜytecznym narzędziem dla kadry trenerskiej i menadŜerskiej.
KO-INWEST sp. z o.o.
Pawilon 8, Stoisko 10
Milkoshake
Sports
PROFESSIONAL
REGENERATOR™
To produkt wyczynowy – napój energetyczny
w proszku, który zapewnia szybką
regenerację powysiłkową.
Kompletny i zbilansowany preparat zawiera
łatwo
przyswajalne
węglowodany,
aminokwasy BCAA oraz L-Glutaminę.
Dzięki zawartości wielu niezbędnych
substancji aktywnych – ogranicza katabolizm
wysiłkowy (zapobiega niszczeniu białek
mięśniowych), przyśpiesza przejście do fazy
anabolicznej. Zwiększa odporność organizmu,
wpływa pozytywnie na prace układu
nerwowego, a takŜe wyrównuje straty
substancji
mineralnych,
powstałe
w czasie wysiłku fizycznego.
Jak wszystkie preparaty Milkoshake™
- dodatkowo jest wzbogacony w Aquamin®
- zawierający związki wapnia, magnezu oraz
liczne pierwiastki śladowe przyczyniające się
do wzmocnienia układu kostnego.
Preparat
zapobiega
złamaniom
przeciąŜeniowym kości – ZWŁASZCZA U MŁODYCH SPORTOWCÓW.
Milkoshake Sports Professional Regenerator™ zawiera następujące pierwiastki śladowe:
siarka, bar , molibden, fluor, kobalt, miedź, cynk, selen, jod , mangan, nikiel, molibden.
Dzięki zawartości jonów, wpływa takŜe na prawidłowe działanie pompy sodowo-potasowej.
Substancje aktywne Milkoshake Sports Professional Regenerator™:
- L-Glutamina – hamuje procesy kataboliczne
8
-
Aminokwasy rozgałęzione BCAA – wspierają białka w mięśniach
L-karnityna – wspomaga układ wydolnościowy organizmu
tauryna – dodaje organizmowi energii
fruktoza – źródło łatwo przyswajalnych węglowodanów
witaminy – A,D3,E,B1,B2,B6,B12,C, niacyna, biotyna
magnez , potas, fosfor, sód , Ŝelazo
Zalecamy spoŜywanie preparatu Milkoshake Sports Professional Regenerator™ zaraz po
wysiłku fizycznym wg receptury na opakowaniu w połączeniu z wodą. Gotowy napój naleŜy
stosować wg indywidualnych potrzeb i wskazań treningowych, pić małymi porcjami. W
czasie wzmoŜonego wysiłku treningowego lub w okresie startowym dawkę gotowego napoju
moŜna zwiększyć indywidualnie do 1500 ml dziennie.
Preparat dostępny jest w chwili obecnej w smaku truskawkowym. Mamy nadzieję,
Ŝe oprócz swej wysokiej skuteczności przypadnie zawodnikom do gustu równieŜ ze względu
na swoje walory smakowe.
PROVITALE
Pawilon 7A, Stoisko 25
Na tegorocznej ekspozycji, firma
PROVITALE zaprezentuje „Sasaki
Proton”. Urządzenie, którego działanie
zostało oparte na podczerwieni,
wpływa na poprawę przemiany materii,
utratę zbędnych kilogramów, redukcję
cellulitu, zmniejszenie sztywności
stawów oraz zmniejszenie napięcia
i zmęczenia. Osiągniecie tych efektów
jednocześnie
umoŜliwia
kapsuła
infrared Sasaki Photon!
Jest to urządzenie opracowane w oparciu o rewolucyjną technologię „Platina Photon” – po raz
pierwszy w Polsce. W odróŜnieniu od innych produktów obecnych na rynku, konstrukcja
Sasaki Photon sprawia, iŜ promienie podczerwone działają nie punktowo, lecz równomiernie
na całe ciało. NiezaleŜnie od tego czy prowadzisz centrum masaŜu, fitness, SPA lub
przeprowadzasz zabiegi odchudzające, Sasaki Photon na pewno skusi Twoich klientów.
RUNBERRY
Pawilon 8, Stoisko 9
Runberry to marka stworzona z myślą o osobach aktywnych, pragnących uzyskać idealną
figurę i perfekcyjny wygląd swojej skóry.
Specjalistycze kosmetyki przyspieszają naturalny proces wyszczuplania i modelowania
sylwetki osób ćwiczących. Sprawiają, Ŝe fitness jest jeszcze bardziej efektywny.
Unikalne formuły, oparte na bardzo wysokich dawkach składników aktywnych, wspomagają
spalanie tłuszczy, redukują cellulit, odŜywiają i ujędrniają skórę. Program zawiera produkty
do aplikacji bezpośrednio przed ćwiczeniami, po treningu i do codziennego uŜytku.
9
SPORT KONSULTING
Pawilon 7A, Stoisko 26
Nowością firmy SPORT KONSULTING, w tym roku będzie
urządzenie, skupiające w sobie wiele funkcji i tak małe, Ŝe
mieszczące się na nadgarstku. POLAR FT7 to kompaktowy
przewodnik po treningu fitness. Jego zaletą jest wbudowany
monitor pracy serca, umoŜliwiający nieustanną kontrolę
wykonywanego wysiłku. Specjalna funkcja EnergyPointer,
na bieŜąco informuje czy głównym efektem treningu jest
poprawa kondycji, czy spalanie tkanki tłuszczowej. Polar
FT7 jest równieŜ wyposaŜony w pulsometr, który
przechowuje podsumowania ostatnich 99 treningów, w tym
czas trwania i ilość spalonych kalorii. Urządzenie znajduje
swoje zastosowanie równieŜ w sportach wodnych, gdyŜ zachowuje swą wodoszczelność do
głębokości 50 m. W zestawie znajduje się równieŜ wygodny i wykonany z płótna, kodowany
nadajnik.
ZAMAWIAMWIZYTE.PL sp. z o.o.
Pawilon 8, Stoisko 26
Firma „ZAMAWIAMWIZYTĘ” zaprezentuje swój innowacyjny system sprawnego
zarządzania kalendarzem wizyt w klubach fitness, salonach odnowy biologicznej, solariach,
gabinetach, studiach urody lub SPA, do których klienci mogą umówić się na wizytę takŜe
przez Internet, wybierając dogodny termin. Skutkuje to mniejszą ilością wypadających wizyt
i ułatwia klientom zamówienie wizyty, nawet po godzinach pracy salonu. SMS przypomina
klientowi o wizycie – mniejsza ilość wypadających wizyt.
10

Podobne dokumenty

Trainer wydanie 1/2013 Strefa treningu funkcjonalnego

Trainer wydanie 1/2013 Strefa treningu funkcjonalnego ekspertfitness.com – szeroka oferta akcesoriów Firma ekspertfitness.com posiada w swojej ofercie rozbudowane portfolio produktów, które z powodzeniem można wykorzystywać w treningu funkcjonalnym. ...

Bardziej szczegółowo