Zabezpieczenia stosowane w papierze: • dwutonowy bie ący znak

Transkrypt

Zabezpieczenia stosowane w papierze: • dwutonowy bie ący znak
Załącznik nr 5
do Uchwały nr 39/2013 Senatu UKSW
z dnia 20 marca 2013 r.
Zabezpieczenia stosowane w papierze:
• dwutonowy bieżący znak wodny wg wzoru zastrzeżonego dla PWPW S.A.
• włókna zabezpieczające aktywne w promieniach UV oraz widoczne w świetle dziennym
• zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania lub zmian zapisów na dokumencie
Zabezpieczenia w druku:
• tło giloszowe
• ramka giloszowa
• mikrodruk
Zabezpieczenia dodatkowe:
• znak graficzny (godło UKSW) widziany w promieniach UV

Podobne dokumenty