relacja ze szkolenia kadry pomocy społecznej z terenu powiatu

Transkrypt

relacja ze szkolenia kadry pomocy społecznej z terenu powiatu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
RELACJA ZE SZKOLENIA KADRY POMOCY
SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU DĘBICKIEGO
W dniu 6 września 2016r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy, odbyło się szkolenie
pn. „Zjedz tę żabę” – stres i wypalenie zawodowe. Techniki relaksacji. Kontakt z osobą
pokrzywdzoną i stosującą przemoc.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy dla kadry
pomocy społecznej z terenu Powiatu Dębickiego. Wśród uczestników szkolenia była zarówno kadra
kierownicza, jak i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dębickiego,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy,
Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Kłysz – trener
Profilaktyki KIER w Krakowie. Celem szkolenia było opanowanie technik radzenia sobie ze stresem,
poznanie możliwości przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i znalezienie takich sposobów
pracy własnej, która ochroni przed emocjonalnym obciążeniem. Ponadto szkolenie zawierało
tematykę zwrócenia uwagi na podejmowanie działań względem osoby pokrzywdzonej jak i
sprawcy przemocy domowej, poznanie podstawowych zasad i celów takiej pracy oraz wskazanie
kierunku wsparcia dla rodziny.
1

Podobne dokumenty