Zbiorcze zestawienie ofert

Komentarze

Transkrypt

Zbiorcze zestawienie ofert
oznaczenie sprawy TXZ/EED/12/2015
Zestawienie ofert
Numer
oferty
1
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50
58-410 Marciszów
Cena ofertowa brutto
Ilość wizyt na budowie w
ramach pełnienia nadzoru
autorskiego
99 937,50zł
7 wizyt
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 125 000,00zł brutto.

Podobne dokumenty