Taneczne Figle - Centrum Kultury w Ropczycach

Transkrypt

Taneczne Figle - Centrum Kultury w Ropczycach
Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach
"Taneczne Figle"
Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Taneczne Figle" - 25 kwietnia
2015 roku
Fotografia: Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach
1

Podobne dokumenty